1. jihočeská zemědělská a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem 1. jihočeská zemědělská a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 831. Její identifikační číslo je 25162012

Výpis z obchodního rejstříku 1. jihočeská zemědělská a.s.

Datum zápisu: 29. 4. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 831

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9aig7qw

Předmět podnikání: OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 49, 37401 Horní Stropnice

Adresy: Svébohy 49, 374 01 Horní Stropnice
od 07. 12. 2016
Svébohy 49, PSČ 37401
od 06. 09. 2011 od 07. 12. 2016
Svébohy 49, PSČ 37333
od 13. 12. 2007 od 06. 09. 2011
Třeboň, Sokolská 34/I, okres Jindřichův Hradec, PSČ 37901
od 29. 04. 1997 od 13. 12. 2007

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 12. 2014

  Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 22. 12. 2011 došlo s účinností ku dni 1. 1. 2012 k prodeji části podniku firmy 1. jihočeská zemědělská a.s., IČ 251 62 012 firmě Naturarea s.r.o., IČ 281 43 680, a to části podniku, která je tvořena organizační složkou běžné zemědělství s názvem ?Farma Horní Stropnice? nacházející se a hospodařící v katastrálních územích Vyšné, Obora, Buková, Žár, Nakolice, Veveří, Byňov, Klení, Horní Stropnice, Šejby, Staré Hutě, Paseky, Hojná Voda, Meziluží, Bedřichov, České Velenice zabývající se provozováním zemědělské výroby, zejména rostlinné a živočišné a ohledně které je vedeno střediskové účetnictví. Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 22. 12. 2011 došlo s účinností ku dni 1. 1. 2012 k prodeji části podniku firmy 1. jihočeská zemědělská a.s., IČ 251 62 012 firmě Agroarea s.r.o., IČ 281 43 965, a to části podniku, která je tvořena organizační složkou běžné zemědělství s názvem ?Farma Svébohy? nacházející se a hospodařící v katastrálních územích Horní Stropnice, Kamenná, Bedřichov, Meziluží, Hartunkov, Kondrač, Mýtiny, Staré Hutě, Rychnov, Žumberk, Božejov, Šejby, Dlouhá Stropnice, České Velenice, Svébohy, Konratice, Údolí zabývající se provozováním zemědělské výroby, zejména rostlinné a živočišné a ohledně které je vedeno střediskové účetnictví.
od 01. 01. 2012

  Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 7.12.2009 došlo s účinností ku dni 1.1.2010 k prodeji části podniku firmy 1. jihočeská zemědělská a.s. IČ 251 62 012 firmě EKOAREA s.r.o., IČ 280 85 591, a to části podniku, která je tvořena organizační složkou běžné zemědělství s názvem "Provozovna Jemčina" nacházející se v katastrálních územích Lutová, Chlum u Třeboně, Žíteč, Mirochov, Hamr, Hatín, Plavsko, Novosedly nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou, Krabonoš, Cep, Hrdlořezy, Majdalena, Kardašova Řečice, Nitovice a zabývající se provozováním zemědělské výroby, zejména rostlinné a živočišné a ohledně které je vedeno střediskové účetnictví.
od 01. 01. 2010

  Rozhodnutí valné hromady ze dne 6. 12. 2007: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 16,800.000,- Kč (slovy šestnáctmilionůosmsettisíc korun českých) o částku 16,200.000,- Kč (slovy šestnáctmilionůdvěstětisíc korun českých) na částku 33,000.000,- Kč (slovy třicettřimilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 162 ks (stošedesátdva kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno v listinné podobě, označené čísly 169 až 330. Upsání všech 162 ks (stošedesátidvou kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě bude nabídnuto předem určenému zájemci, kterým je stávající akcionáře, Ing. Jaroslav Čadek, r.č. 49 02 27/196, bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43, PSČ 182 00. Předem určený zájemce je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určenému zájemci a společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Ing. Jaroslava Čadka, r.č. 49 02 27/196, bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43, PSČ 182 00, když nepeněžitým vkladem budou nemovitosti: a) zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Horní Stropnice na listu vlastnictví č. 666, tj. objekt bydlení čp. 19 na pozemku stp. č. 220/2, část obce Světví b) zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec Horní Stropnice a katastrální území Svébohy na listu vlastnictví č. 659, tj. objekt bydlení čp. 49 na stp. č. 104, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 97/2, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 115, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 116, objekt technické vybavenosti bez čp/če na stp. č. 144, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 186, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 191, pozemek stp. č. 97/2 o výměře 345 m2 (zast. plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 1566/1 o výměře 5177 m2 (ostatní plocha) c) zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec Nové Hrady a katastrální území Údolí u Nových Hradů na listu vlastnictví č. 864, tj. zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 190, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 191, objekt občanské vybavenosti bez čp/če na stp. č. 192, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 193, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 194, zemědělská stavba bez čp/če na stp. č. 195, jiná stavba bez čp/če na stp. č. 229, jiná stavba bez čp/če na stp. č. 246, jiná stavba bez čp/če na stp. č. 247, objekt technické vybavenosti bez čp/če na stp. č. 248, objekt občanské vybavenosti bez čp/če na stp. č. 250, pozemek stp. č. 190 o výměře 953 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 191 o výměře 1188 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 192 o výměře 106 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 193 o výměře 1044 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 194 o výměře 135 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 195 o výměře 1330 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 229 o výměře 355 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 246 o výměře 105 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 247 o výměře 12 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 248 o výměře 59 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek stp. č. 250 o výměře 14 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 16/2 o výměře 620 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 33/1 o výměře 1428 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 1087/3 o výměře 2485 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 1087/5 o výměře 3940 m2 (ostatní plocha), pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr parc. č. 22/2, díl 1 o výměře 66 m2, parc. č. 33/1, díl 1 o výměře 56 m2, pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ přídělový plán nebo jiný podklad parc. č. 22/1, díl 1 o výměře 1903 m2, parc. č. 28/3 o výměře 220 m2, parc. č. 29/1 o výměře 410 m2, parc. č. 30 o výměře 873 m2, parc. č. 31 o výměře 2807 m2, parc. č. 32 o výměře 673 m2 a parc. č. 34/2 o výměře 50 m2. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckými posudky č. 19/2007, č. 20/2007 a č. 21/2007 ze dne 26. 11. 2007 soudního znalce Františka Hanzalíka, Český Krumlov, Rožmberská 256, který byl jmenován za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 11. 2007, č.j. Nc 1725/2007, které nabylo právní moci dne 22. 11. 2007 na celkovou částku 16,200.000,- Kč, slovy šestnáctmilionů dvěstětisíc korun českých (znaleckým posudkem č. 19/2007 na částku 1,000.000,- Kč, znaleckým posudkem č. 20/2007 na částku 7,200.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 21/2007 na částku 8,000.000,- Kč), přičemž na vklad předem určeného zájemce Ing. Jaroslava Čadka, r.č. 49 02 27/196, bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43, PSČ 182 00 se započítává částka 16,200.000,- Kč, slovy šestnáctmilionů dvěstětisíc korun českých. Za shora uvedený nepeněžitý vklad vydá společnost předem určenému zájemci celkem 162 ks (stošedesátdva kusů) kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) označené čísly 169 až 330. Valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti, ve které představenstvo uvádí důvody upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, včetně odůvodnění navrhované výše emisního kurzu akcií.
od 13. 12. 2007 od 27. 12. 2007

  1.Mimořádná valná hromada společnosti 1. jihočeská zemědělská a.s. (dále jen "společnost") konaná dne 31. 8. 2005 schválila ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je Ing. Jaroslav Čadek, r.č. 49 02 27/196, bytem Praha 8, Nad Strání 702/43, PSČ 180 00 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické práva přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavníhoakcionáře. Realizovat právo výkupu je doloženo (i) čestným prohlášem hlavního akcionáře (ii) aktuálním výpisem ze seznamu akcionářů vedeného společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář vlastní 166 kusů kmenových a listinných akcií na jméno, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 98,8% na základním kapitálu společnosti.2.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářů společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 85.800,-Kč (slovy osmdesát pět tisíc osmset korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Přiměřenou navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 620/2005 zpracovaným soudním znalcem v oboru ekonomika Ing. Štěpánem Bláhou, se sídlem Štěpánovice, Třeboňská 165 (dále jen "znalecký posudek") a z rozhodnutí hlavního akcionáře navýšena o 10%. Výroková část znaleckého posudku zní: "Na základě provedeného posouzení postupu stanovení nejobjektivnější metody ocenění pro zadané použití posudku stanovuji tržní hodnotu jedné akcie společnosti 1. jihočeská zemědělská a.s. ve výši 78.000,-Kč (slovy sedmdesát osm tisíc korun českých). Ocenění bylo provedeno znalcem na základě požadavku Ing. Jaroslava Čadka, r.č. 49 02 27/196, bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43 ve smyslu ustanovení § 183m odstavce 1 obchodního zákoníku jako nezbytný podklad pro jednání valné hromady ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Znalec ve svém posudku neuplatňoval žádné srážky na minoritu ani nižší obchodovatelnost na trhu. Při stanovení ceny jedné akcie byl rozhodující podíl čistého obchodního jmění na jednu akcii".3.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den splatnosti"). Oprávněným osobám nevznikne nárok na protiplnění dříve, než odevzdají tyto listinné akcie do sídla společnosti. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem zveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění.
od 19. 09. 2005 od 30. 10. 2007

  Usnesením valné hromady společnosti ze dne 5. 11. 1997 bylorozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o15,000.000,-Kč na částku 16,800.000,-Kč.
od 28. 01. 1998

  Základní jmění je zcela splaceno.Akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné.
od 29. 04. 1997

  Společnost byla založena rozhodnutím dvou zakladatelů bez úpisuakcií v souladu s ust. § l72 obch. zák. Základní jměníspolečnosti představuje nepeněžitý vklad jednoho ze společníkůve výši l.7OO.OOO,- Kč a peněžitý vklad druhého společníka vevýši lOO.OOO,- Kč. Základní jmění bylo v celé výši splaceno.
od 29. 04. 1997

Akcie

Počet: 330 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 12. 2007

Počet: 168 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 08. 1998 od 27. 12. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: ČADEK JAROSLAV

Datum narození:27. 2. 1949

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 06. 2006 od 30. 10. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠEVČÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 1998 od 09. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 05. 1997 od 28. 01. 1998


Název/Jméno: KAMENICKÁ KATEŘINA

IČO: 16234693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 07. 2016


Název/Jméno: ČADEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2005 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: ČADEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2011 od 05. 07. 2016


Název/Jméno: ČADKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2011 od 20. 12. 2014


Název/Jméno: ŠEVČÍK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2011 od 20. 12. 2014


Název/Jméno: ČERMÁK JIŘÍ

IČO: 44506074

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2011 od 20. 12. 2014


Název/Jméno: SEDLÁČEK JOSEF

IČO: 76108091

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2006 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: ŠEVČÍKOVÁ JIŘINA

IČO: 48237728

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 04. 2006 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: FÜLLSACK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2006 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: KRÁTKÝ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2005 od 17. 08. 2011


Název/Jméno: KOKEJLOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 09. 2005 od 20. 04. 2006


Název/Jméno: ŠÍMOVÁ MARIE

IČO: 48241326

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 04. 08. 1998 od 06. 09. 2011


Název/Jméno: ZEMAN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 2005 od 17. 08. 2011


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

IČO: 14501864

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 12. 2003 od 15. 09. 2005


Název/Jméno: KALVASOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2001 od 15. 09. 2005


Název/Jméno: PECHÁČEK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1998 od 15. 09. 2005


Název/Jméno: BICKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1998 od 04. 08. 1998


Název/Jméno: PUNDA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 1998 od 09. 08. 2003


Název/Jméno: BOUŠKA PETR

IČO: 88825302

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 01. 1998 od 15. 09. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1997 od 28. 01. 1998


Název/Jméno: MAREŠOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 29. 04. 1997 od 04. 08. 1998


Název/Jméno: PLCH JIŘÍ

IČO: 18981402

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1997 od 17. 10. 2001


Název/Jméno: ČERMÁKOVÁ JITKA

IČO: 66462673

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 29. 04. 1997 od 28. 01. 1998


Název/Jméno: ČERMÁK JIŘÍ

IČO: 41279263

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 1997 od 28. 01. 1998


Název/Jméno: ŠEVČÍK JIŘÍ

IČO: 65784961

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 04. 1997 od 28. 05. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1997

Odpovědní zástupci: 583748

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1997

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25162012

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 06. 1997

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1800925Trading Třeboň s.r.o.6252644819, 37401 Horní Stropnice - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
124721"IRIS PRAHA", spol. s r.o. v likvidaci26128691Loket nad Ohří, nám. T.G.Masaryka 109, PSČ 357 33
321273"U - SERVIS" s.r.o.62497529Nádražní 641, 37901 Třeboň
7772653 x J s.r.o.47543639Trojdílná 516/11, 15000 Praha
507201A - CHURON a.s.46713212Česká Lípa, 47001, Česká Lípa, Hrnčířská, 764
404722ADON SPORT CENTRUM s.r.o.28616588263, 75656 Prostřední Bečva
613129AGRA Deštná, a.s.25172735311, 37825 Deštná
604129AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo25595024233, 76843 Roštění
176973AGROZA, spol. s r.o.49062581Hradecká 756, 39468 Žirovnice
575756ALFA OMEGA services s.r.o.27195392Ocelkova 643/20, 19800 Praha
476781APATOR METRA s.r.o.26834073Havlíčkova 919/24, 78701 Šumperk
795288ARIELFIN a.s.25374982Na příkopě 393/11, 11000 Praha
520324Asati Europe, s.r.o.27653951Ostrovského 253/3, 15000 Praha
279716ASC BOHEMIA, a.s. " v likvidaci"47715740Ostrava, 70900, Mariánské Hory, Novoveská, 1262/95
394744Ascent Direct s.r.o.29148928Na spádu 396/10, 10000 Praha
59999AUTODEAS, spol. s r.o. - v likvidaci49969285Boskovice
407621AUTOPARK a.s.47116919Milevská 922/2, 14000 Praha
658237AZ SLUŽBY s.r.o.63906368U Sirkárny 501/30, 37004 České Budějovice
295213BETON TKS, s.r.o.26463407Na Zámecké 1518/9, 14000 Praha
21121BG Constructions s.r.o. "v likvidaci"15891593Brno, 60200, Zábrdovice (Brno-sever), Spolková, 298/10
589781BIOfit spol. s r. o. (spol. s r. o. nebo s. r. o.) v likvidaci46507957Hradec Králové, 50002, Pražské Předměstí, Hořická, 50
221954BIOSTAR, akciová společnost - v likvidaci535320Červinkova 2368/3, 61200 Brno
549311BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.48201987239, 37841 Jarošov nad Nežárkou
372692BPW, spol. s r.o.46348085Průmyslová 1842, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
193558Bytové družstvo Ke Kateřinkám 1393 - 1394 v likvidaci25726099Ke Kateřinkám 1393/10, 14900 Praha
103807Bytové družstvo Nad Plovárnou25437313Sídliště Nad plovárnou 513, 41741 Krupka

Související osoby

#NázevICOAdresa
270958ADAMEC JAKUB75673878Višňová 446/4, 79604 Prostějov
169016ANTONÍN TOMÁŠ48056472Lannova 1540/6, 11000 Praha
139626ANTROPIUS MILOSLAV16724941Tepelská 753, 34815 Planá
162046BAKOŠ JAROSLAV16644255Kosmonautů 2242/3, 70030 Ostrava
240424BALOGH RUDOLF66543991Masarykovo nám. 118/24, 69501 Hodonín
162934BALOUN JIŘÍ71638211Vánková 800/16, 18100 Praha
26740BALOUN MIROSLAV63849127Vinice 450, 27716 Všetaty
467423BANDIK MAREK74729870Klaricova 2090/30, 37004 České Budějovice
17242BARTÁK JAN13129767Pod Klikovkou 1917/4, 15000 Praha
162038BARTÁK JAROSLAV5310156Čekanovská 1890, 19016 Praha
14241BARTÁKOVÁ BOŽENA46875310Budovatelů 1414/3, 36001 Karlovy Vary
285903BARTOŠ MIROSLAV47278137Malířská 475, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
202341BARTYZAL KAREL74335294Třebízského 1194, 37401 Trhové Sviny
140098BAUMRT LADISLAV12522821V Zahrádkách 1314, 29001 Poděbrady
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
347446BEITLICH ELMAR15654605999, 40779 Mikulášovice
78522BĚLÍK JIŘÍ45489785V Ulici 130, 59214 Nové Veselí
106737BENEŠ KAREL68278527Wolkerova 2329/30, 32600 Plzeň
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
424120BENISCH PETR67886027Dlouhá 880/28, 31200 Plzeň
74002BINDICSOVÁ MARKÉTA67991751Komenského 2016, 25228 Černošice
19097BLÁHA JOSEF4590033711, 58253 Skorkov
54650BLÁHA MAREK47507675Pod Zámečkem 1758/27, 50006 Hradec Králové
41250BLAŽEK TOMÁŠ49653911Mezivrší 299/54, 14700 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí