1. Kroměřížská investiční a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem 1. Kroměřížská investiční a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 665. Její identifikační číslo je 18189695

Výpis z obchodního rejstříku 1. Kroměřížská investiční a.s.

Datum zápisu: 30. 12. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 665

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vz8g7sy

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Obchodní činnost /koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/
Zprostředkovatelská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Moravcova 250/8, 76701 Kroměříž

Adresy: Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž
od 22. 09. 2016
Kroměříž, Moravcova 250, PSČ 76701
od 31. 07. 2002 od 22. 09. 2016
Kroměříž, Moravcova 261
od 24. 01. 1996 od 31. 07. 2002
Kroměříž, Vejvanovského 374
od 30. 12. 1991 od 24. 01. 1996

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 09. 2014

  Zapisuje se nové znění stanov společnosti schválených rozhodnutím jediného akcionáře dne 22.7.2014.
od 25. 09. 2014

  Usnesení řádné valné hromady společnosti 1. Kroměřížská investiční a.s. ve věci přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře. Řádná valná hromada společnosti 1. Kroměřížská investiční a.s. konaná dne 8.12.2011 přijala v souladu s ustanoveními §§ 183i a 183n obchodního zákoníku následující usnesení:Určuje se, že Hlavním akcionářem společnosti 1, Kroměřížská investiční a.s. (dále jen "Společnost"), je pan Ing. Radek Heger, narozený 21.12.1966, bytem Kroměříž, Moravcova 250/8, PSČ 767 01 (dále jen "Hlavní akcionář"), který ke dni konání řádné valné hromady vlastní 19.022 ks akcií na majitele, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném ani jiném oficiálním trhu, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200,- Kč, vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3.804.400,- Kč a s nimiž je spojen ve smyslu ustanovení § 183i odst. 4 obchodního zákoníku podíl na základním kapitálu ve výši 96,64 % a odpovídá podílu na hlasovacích právech ve výši 96,73 %. Schvaluje se přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Určuje se, Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti, zástavním věřitelům či ostatním oprávněným osobám protiplnění ve výši shodné s určením znaleckého posudku č. 269-18/2011 soudního znalce Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, kterým se dokládá přiměřenost výše protiplnění určené Hlavním akcionářem v částce 628,- Kč za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na majitele, která není přijata k obchodování na regulovaném ani jiném oficiálním trhu, ve jmenovité hodnotě 220,- Kč prostřednictvím obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 607 32 075. Výplata protiplnění bude provedena do 10 dnů po předložení akcií buď poštovní poukázkou, nebo převodem na bankovní účet. Protiplnění bude navýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře.
od 25. 01. 2012

  Na společnost přešlo jmění společnosti GRÁL Kroměříž, a.s. se sídlem Kroměříž, Moravcova 261, IČ: 60701170.
od 07. 01. 2004

  Zapisuje se nové znění stanov společnosti schválených valnouhromadou dne 20.7.2001.
od 31. 07. 2002

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutímvalné hromady konané dne 8.10.1998.
od 11. 02. 1999

  Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 19.4.1996.
od 16. 05. 1996

  Ke dni 22.12.1995 byly předloženy stanovy upravené valnouhromadou dne 21.7.1995.
od 24. 01. 1996

  Ke dni 22.12.1995 byly předloženy stanovy upravené valnouhromadou dne 7.11.1995.
od 24. 01. 1996

  Ke dni 11.7.1994 byly předloženy stanovy společnostiv novém znění.
od 01. 09. 1994

  Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o jednorázovém založeníspolečnosti ze dne 26.11.1991 a na základě souhlasu ministrapro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne27.12.1991, čj. 3939/91.
od 30. 12. 1991

  Dozorčí rada: Ing. Jan V o n d r á č e k, Kroměříž, Bartošova 6Ing. Miroslav P o s p í š i l, Kroměříž, Spáčilova 3574Pavel K a d l č í k, Kroměříž, Trávník 93
od 30. 12. 1991 od 24. 01. 1996

  Základní kapitál: 100.000,-- Kčsje rozdělen na: 100 akcií v nominální hodnotě po 1.000,--Kčs na majitele
od 30. 12. 1991 od 08. 09. 1993

Akcie

Počet: 19 683 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 09. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: HEGER RADEK

Datum narození:21. 12. 1966

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 09. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠIMKOVÁ MARIE

IČO: 45924236

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2012


Název/Jméno: HEGER ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 2006 od 05. 09. 2012


Název/Jméno: HEGEROVÁ DANA

IČO: 87910861

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2006


Název/Jméno: HEGEROVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 12. 2006 od 05. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předsedkyně představenstva
od 05. 02. 2001 od 30. 12. 2006


Název/Jméno: HEGER LIBOR

IČO: 47431270

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1999 od 05. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 1996 od 11. 06. 1999


Název/Jméno: ŠIMEK LADISLAV

IČO: 45526842

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2006 od 05. 09. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 06. 1999 od 30. 12. 2006
Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1996 od 11. 06. 1999


Název/Jméno: ROTSCHEDL VLADIMÍR

IČO: 60381833

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2006 od 05. 09. 2012


Název/Jméno: KRAJČOVÁ VENDULA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 03. 05. 2003 od 30. 12. 2006


Název/Jméno: HLAVÁČ RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 06. 1999 od 03. 05. 2003
Dozorčí rada - člen
od 24. 01. 1996 od 11. 06. 1999


Název/Jméno: KLAŠKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 11. 06. 1999 od 30. 12. 2006
Dozorčí rada - členka
od 24. 01. 1996 od 11. 06. 1999


Název/Jméno: HEGER RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 06. 1999 od 05. 02. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 01. 1996 od 11. 06. 1999


Název/Jméno: MACHÁČEK RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1999 od 30. 12. 2006


Název/Jméno: PLEVA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 od 11. 02. 1999


Název/Jméno: HLAVÁČOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 24. 01. 1996 od 19. 07. 1996


Název/Jméno: HALÁS JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 02. 1993 od 19. 03. 1993
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 12. 1991 od 17. 02. 1993


Název/Jméno: PROCHÁZKA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1991 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: BLÁHA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1991 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: KUDELA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 12. 1991 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: ANTOŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1991 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: MELUZÍN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1991 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: VRÁNA PETR

IČO: 60790300

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - čllen představenstva
od 30. 12. 1991 od 24. 01. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 02. 2014

Odpovědní zástupci: 199320


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 199318


Obchodní činnost /koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 199320

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 199320

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 1210191


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ18189695

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1997

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
714942"SHORP" spol. s r.o.43541569Přerov, 75000, , Za Mlýnem, 9
1611122ABSOLUTE OIL a.s.2303728Klimentská 1246/1, 11000 Praha
1609527AERO Vodochody AEROSPACE a.s.24194204U Letiště 374, 25070 Odolena Voda
1778139AGRONEB Nebužely, spol s r.o.48951757Husovo náměstí 67, 29428 Chotětov
1728680AGROSTAV, společný podnik Chrudim, se sídlem ve Slatiňanech "v likvidaci"219142Chrudim
1467500Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR67362176Washingtonova 1567/25, 11000 Praha
1887764AURA - INGSTAV Kojetín spol. s r.o.48910597Kojetín, 75237, Kojetín I-Město, Křenovská, 888
1677758AXXONT s.r.o.64050904Ústí nad Labem, Brněnská 1, PSČ 400 01
469264AZ WOOD, a.s.60917695Hrnčíře 2, 58401 Ledeč nad Sázavou
900211AZE Technologies s.r.o.26372321Tupadly 68, 339 01 Klatovy
121431Azylový dům pro muže, o.p.s.26941112Kroměříž, 76701, Kroměříž, Purkyňova, 702
773699BARTOŠEK s.r.o. - v likvidaci26908760Brno, 60200, Trnitá (Brno-střed), Mlýnská, 326/13
375238BARUM, a.s.12203Otrokovice, 76531, , Kučovaniny,
143261Barumprojekt, státní podnik12246Zlín, 76251, , ,
94013BROADWAY-CRESEUS s.r.o. - v jazyce českém49682342Jankovcova 1037/49, 17000 Praha
48446Bytové družstvo "Radyně - družstvo" v likvidaci26346231Starý Plzenec, Masarykovo nám. čp. 121, okres Plzeň-jih, PSČ 332 02
1321089Bytové družstvo Kubíčkova 15, Brno, v likvidaci27667774Kubíčkova 875/15, 63500 Brno
1630741Bytové družstvo nájemníků UND 52425131567Praha 4, U Nových domů I. 524/3
1763895CE WOOD, a.s.48533700Zlín, 76001, Zlínské Paseky, Zlínské Paseky, 3662
350882CK TINA spol. s r.o. - v likvidaci46905197Kroměříž, 76701, Kroměříž, Velké nám., 45
497028Claremont Investments, a.s.24800431K Sekance 552, 25209 Hradištko
135555CONVERT service a.s.24129411Pod stadiony 2719/19, 15000 Praha
1390304ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.42396182Masná 131, 38101 Český Krumlov
235957Českomoravská investiční a.s.49969854Bartošova 1833/6, 60200 Brno
624762DAK - MATRIX club s.r.o. v likvidaci26950227Prokopova 156/11, 13000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
141736ADAMÍK MARTIN87587556Peřinkova 2391/6, 76701 Kroměříž
440741ALBERT FRANTIŠEK47992085Potočná 300/2, 79501 Stará Ves
610016ANDERLE FRANTIŠEK4672344753, 41115 Podsedice
371447AUJESKÁ ZUZANA66707706Třebízského 1858/1, 75002 Přerov
240137BAČÁK RADEK61965821Nad Lipinou 1729, 73801 Frýdek-Místek
371455BAĎURA JOSEF63706539191, 75116 Želatovice
127068BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
3211BARTOŠ PETR70271364Vinohrady 714, 76001 Zlín
487755BARTOŠEK JAROSLAV61698822Profesora Vojtěcha Tučka 3567/48, 76701 Kroměříž
267655BARTOŠEK JAROSLAV61698822Profesora Vojtěcha Tučka 3567/48, 76701 Kroměříž
335348BAUEROVÁ IVANA70462992Zahradnická 286/9, 60300 Brno
124896BAZALA JOSEF70424845náměstí Hrdinů 1902, 68603 Staré Město
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
101143BENÁČEK ONDŘEJ88018792U obecního dvora 793/2, 11000 Praha
516397BENČ FRANTIŠEK3326471Sáňkařská 341, 46008 Liberec
943995BENČ VÁCLAV1159259Beranových 717, 19900 Praha
68124BENEŠ ROBERT47713607Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Jindřišská, 1759/8
193640BENEŠOVÁ IVETA73388904Zahradní 2150/19, 32600 Plzeň
43769BÍLÁ IVANA64376761Stromořadí 229, 33441 Dobřany
404316BLÁHOVÁ JARMILA42143802Jaroslava Ježka 168/6, 43401 Most
110585BOROVIČKA VÁCLAV69856532Spálená 206, 53304 Sezemice
692929BORUSÍK OLDŘICH4207408Družstevní 4505, 76005 Zlín
145477BORÝSEK JAN88319920Sokolovská 147/33, 36005 Karlovy Vary
131983BOŘUTA KAREL46587462Na Svépomoc 1982/5, 75002 Přerov
7590BOUCOVÁ LENKA73405124Sokolovská 1131/126, 32300 Plzeň

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
26838701. KMI spol. s r.o.25313525Moravcova 261/5, 76701 Kroměříž
194922BD Blahoslavova s.r.o.3399095Tylova 220/17, 76701 Kroměříž
243570CORTEX, spol. s r.o.46963758Riegrovo náměstí 246/2, 76701 Kroměříž
1785163CV reality s.r.o.27750604Komenského náměstí 435/6, 76701 Kroměříž
2747597Didasko, z. s.22730451Moravcova 430/16, 76701 Kroměříž
2853820FS enginery, spol. s r.o.63485923Moravcova 259/9, 76701 Kroměříž
554258Global Retail s.r.o.29371210Kroměříž, Moravcova 284/2a, PSČ 767 01
1532770GLOBin, s.r.o.25344099Kroměříž, 76701, Kroměříž, Komenského náměstí, 441
2281435GR Technik, spol. s r.o.25323296Moravcova 261/5, 76701 Kroměříž
1859259HEURECA s.r.o.25512528Riegrovo náměstí 246/2, 76701 Kroměříž
3208102Hypodomus s.r.o.29352240Moravcova 247/2, 76701 Kroměříž
57860I. DRUŽSTEVNÍ BYTY, družstvo - v likvidaci25509667Kroměříž, 76701, , Moravcova, 247
616122INVESTMENT SERVICES, s.r.o.25572105Komenského náměstí 441/4, 76701 Kroměříž
288017Jaspis, z. s.26655535Moravcova 430/16, 76701 Kroměříž
1514962Klub i4U26995336Moravcova 259/9, 76701 Kroměříž
1293360KLUB LYŽAŘU s.r.o.63473623Moravcova 261/5, 76701 Kroměříž
1121226KM BULL KLUB Kroměříž63458446Kroměříž, Riegrovo nám. 122
2603855KROMCONSULT, spol. s r.o. - v likvidaci60716789Tylova 220/17, 76701 Kroměříž
2872995M.L.V., spol. s r. o., M.L.V. Ltd. /v jazyce anglickém/, M.L.V. GMbH /v jazyce německém/ v likvidaci15216292Moravcova 247/2, 76701 Kroměříž
1155967MTICO, s.r.o.25581511Moravcova 261/5, 76701 Kroměříž
758600MULATA s.r.o.1861867Riegrovo náměstí 265/6, 76701 Kroměříž
2678955OC REJDIŠTĚ s.r.o.2956781Tylova 220/17, 76701 Kroměříž
694338Okresní hospodářská komora Kroměříž60730960Komenského náměstí 435/6, 76701 Kroměříž
2791870Q-COOP spol. s r.o.64509150Moravcova 261/5, 76701 Kroměříž
334580Radio UNO spol. s.r.o. v likvidaci26246392Kroměříž, 76701, Kroměříž, Moravcova, 253

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
509679Thi Khanh Huyen Truong87928043Riegrovo náměstí 246/2, 76701 Kroměříž
3420352Ai Nghia Hoang62155067Riegrovo náměstí 246/2, 76701 Kroměříž
1287142Antes Michal70476331Vodní 88/24, 76701 Kroměříž
182841Bílková Soňa74506072Moravcova 261/5, 76701 Kroměříž
1785465BOHEMIA Vedad ALJIČ47330431Riegrovo náměstí 265/6, 76701 Kroměříž
971000Bochořák Jaroslav12304964Tovačovského 218/7, 76701 Kroměříž
2095142Čamková Jana1378210Riegrovo náměstí 265/6, 76701 Kroměříž
394236Čechák Martin67012035Moravcova 430/16, 76701 Kroměříž
2934392Erbenová Lenka67532144Vodní 84/32, 76701 Kroměříž
10481Havlíčková Dagmar47333111Riegrovo náměstí 246/2, 76701 Kroměříž
2692127Honzírek Richard47429151Komenského náměstí 435/6, 76701 Kroměříž
2559043Horňák Miroslav67532764Tovačovského 218/7, 76701 Kroměříž
895980Hrubča Milan6038047187, 76701 Kroměříž
2441163Hýbnerová Jana74435906Riegrovo náměstí 265/6, 76701 Kroměříž
1234597Janeček Josef12688096Moravcova 252/10, 76701 Kroměříž
2794217Jochmann Karel46295062Riegrovo náměstí 265/6, 76701 Kroměříž
1539469Jurka Michal88682048219, 76701 Kroměříž
140732Kirilenková Marie67579337Tylova 266/14, 76701 Kroměříž
3431220Klepáček Alois1005197Moravcova 430/16, 76701 Kroměříž
3241724Krajčí Peter74303872Moravcova 430/16, 76701 Kroměříž
120887Král Tomáš75294362Vodní 86/28, 76701 Kroměříž
2570564Králová Daniela10588566Vodní 81/25, 76701 Kroměříž
349697Králová Michaela69737614Vodní 81/25, 76701 Kroměříž
1606199Kroutil Ivan42625441Vodní 88/24, 76701 Kroměříž
1196256Křupka Tomáš87237865Tovačovského 218/7, 76701 Kroměříž