4-Energetická, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem 4-Energetická, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15147. Jeho identifikační číslo je 28550901

 
 

Výpis z obchodního rejstříku 4-Energetická, a.s.

Datum zápisu: 20. 3. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15147

Identifikační číslo:28550901

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fk3drr5

Předmět podnikání: Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 11. 2014

  Městská část Praha 4, se sídlem Úřadu městské části na adrese Praha 4, ul. Antala Staška č.p. 2059/80b, IČ: 000 63 584, zastoupena Pavlem Caldrem, starostou, vykonávající jako jediný akcionář společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 (dále jen Společnost) působnost valné hromady, učinila dne 15.9.2014 následující rozhodnutí ve formě notářského zápisu č. NZ 1387/2014, N 1466/2014, sepsaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem se sídlem v Brně, ve znění opravné doložky ze dne 13.10.2014:Jediný akcionář společnosti 4-Energetická, a.s. snižuje základní kapitál společnosti 4-Energetická, a.s., o částku 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) ze současné výše 125 760 000,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) na novou výši 24 000 000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých) po snížení základního kapitálu.a) Důvodem a současně i účelem snížení základního kapitálu o částku 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) je zefektivnění kapitálové struktury společnosti 4-Energetická, a.s.b) Částka ve výši 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti 4-Energetická, a.s., kterým je Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, ul. Antala Staška 2059/80b, IČ 00063584, ve formě peněžitého plnění. Společnost 4-Energetická, a.s. je alternativně oprávněna vyplatit částku ve výši 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu, nebo její část, jedinému akcionáři společnosti 4-Energetická, a.s. ve formě nepeněžitého plnění, a to převodem vlastnického práva k tepelným zdrojům specifikovaných pod písm. f) rozhodnutí, přičemž hodnota tepelných zdrojů je v souladu se stanovami společnosti stanovena ve výši 102 990 280 Kč (jedno sto dva miliony devět set devadesát tisíc dvě stě osmdesát korun českých), přičemž rozdíl bude se společností finančně vypořádán.c) Snížení základního kapitálu o částku 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že jmenovitá hodnota každé ze 6.288 (šesti tisíc dvou set osmdesáti dvou) kusů kmenových akcií emitovaných společností 4-Energetická, a.s., znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) označených pořadovými čísly 001 až 06288 bude snížena o částku odpovídající rozdílu částky 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) a částky odpovídající podílu 500.000/131 K (pět set tisíc ku jedno sto třiceti jedné korun českých) ze současné výše jmenovité hodnoty každé akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši odpovídající částce podílu 500.000/131 Kč (pět set tisíc ku jedno sto třicet jedné korun českých).d) Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních 6.288 (šesti tisíc dvou set osmdesáti osmi) kusů kmenových akcií emitovaných společností 4-Energetická, a.s., znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) označených pořadovými čísly 001 až 06288, za 6.288 (šesti tisíc dvou set osmdesáti dvou) kusů kmenových akcií emitovaných společností 4-Energetická, a.s., znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě odpovídající podílu 500.000/131 Kč (pět set tisíc ku jedno sto třiceti jedné korun českých).e) Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanoví na 40 (čtyřicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a.s., do obchodního rejstříku.f) Tepelné zdroje představující nepeněžité plnění podle písm. b) rozhodnutí tvoří:Tepelné zdroje ve školských objektech:1 El. akumulační kotel., Jitřní 424/2;2 Plynová kotelna, Hudečkova 893/8;3 Plyn. kotel.(podružná), Jitřní 185/6;4 Plynová kotelna, Bezová 1592/4;5 Plynová kotelna, Boleslavova 1675/1;6 Plynová kotelna, Družstevní Ochoz 1308/5;7 Plynová kotelna, Jihozápadní 1760/4;8 Plynová kotelna, Jitřní185/6;9 Plynová kotelna, Jižní IV. 1750/10;10 Plynová kotelna, K podjezdu 1077/2;11 Plynová kotelna, Křesomyslova 724/2;12 Plynová kotelna, Mezivrší 32/15;13 Plynová kotelna, Na Bučance 1189/5;14 Plynová kotelna, Na Lánech 1107/22;15 Plynová kotelna, Na Větrově 1022/91;16 Plynová kotelna, Na Větrově 1023/22;17 Plynová kotelna, Nedvědovo nám. 101/8;18 Plynová kotelna, Nedvědovo nám. 140/13;19 Plynová kotelna, Přímětická 1247/7;20 Plynová kotelna, Sdružení 1080/2a;21 Plynová kotelna, Školní 700/5;22 Plynová kotelna, Táborská 122/19;23 Plynová kotelna, Táborská 421/45;24 Plynová kotelna, Točitá 1751/4;25 Plynová kotelna, Voráčovská 324/2;26 Plynová kotelna, V Zápolí 1249/19;27 Předávací stanice, Fillova 1084/11;28 Předávací stanice, Filosofská 1166/3;29 Předávací stanice, Horáčkova 1095/1;30 Předávací stanice, Jánošíkova 1300/6;31 Předávací stanice, Jánošíkova 1320/2;32 Předávací stanice, Jeremenkova 1003/29;33 Předávací stanice, Jílovská 1175/75;34 Předávací stanice, Jílovská 1100/16;35 Předávací stanice, Kaplická 841/14;36 Předávací stanice, Kotorská 1591/5;37 Předávací stanice, Kukučínova 1150/3;38 Předávací stanice, Matěchova 1069/4;39 Předávací stanice, Na Chodovci 2540/5;40 Předávací stanice, Na Zvoničce 1030/13;41 Předávací stanice, Němčická 1111/16;42 Předávací stanice, Ohradní 1367/2;43 Předávací stanice, Plamínkové 1589/42;44 Předávací stanice, Rabasova 1068/12;45 Předávací stanice, Sedlčanská 526/14;46 Předávací stanice, Svojšovická 2923/3;47 Předávací stanice, Tajovského 1309/6;48 Předávací stanice, Trenčínská 2770/7;49 Tepelné čerpadlo, Bítovská 1246/1;50 Tepelné čerpadlo, Plamínkové 1593/2;51 Tepelné čerpadlo, V Zápolí 1249/19;52 Výměníková stanice, Bítovská 1246/1;53 Výměníková stanice, Horáčkova 1100;54 Výměníková stanice, K Sídlišti 840/2;55 Výměníková stanice, Mendíků 1000/1;56 Výměníková stanice, Na Chodovci 2700/94;57 Výměníková stanice, Na Líše 936/16;58 Výměníková stanice, Na Planině 1393/13;59 Výměníková stanice, Ohradní 1366/49;60 Výměníková stanice, Plamínkové 1593/2;61 Výměníková stanice, Poláčkova 1067.Tepelné zdroje v bytových domech:1 Plynová kotelna, Branická 43/55;2 Plynová kotelna, Branická 65/46;3 Plynová kotelna, Družstevní Ochoz 1305/264 Plynová kotelna, Choceradská 3035/34;5 Plynová kotelna, Lounských 791/10;6 Plynová kotelna, Marie Cibulkové 626/4;7 Plynová kotelna, Marie Cibulkové 837/32;8 Plynová kotelna, Mečislavova 1357/16;9 Plynová kotelna, Michelská 1270/91;10 Plynová kotelna, Mikuláše z Husi 921/11;11 Plynová kotelna, Na Pankráci 604/113;12 Plynová kotelna, Na Pankráci 1252/67;13 Plynová kotelna, Nad Cihelnou 616/6;14 Plynová kotelna, nám. Hrdinů 727/9;15 Plynová kotelna, Nuselská 113/17;16 Plynová kotelna, Nuselská 297/5;17 Plynová kotelna, Nuselská 603/94;18 Plynová kotelna, 5. května 1245/49;19 Plynová kotelna, Pod Terebkou 1139/15;20 Plynová kotelna, Podolská 208/31;21 Plynová kotelna, Podolská 554/96;22 Plynová kotelna, Sinkulova 840/71;23 Plynová kotelna, Svatoslavova 213/28;24 Plynová kotelna, Viktorinova 1151/3;25 Plynová kotelna, Viktorinova 1210/8;26 Plynová kotelna, Za Zelenou liškou 953/1a;27 Předávací stanice, Krčská 971/54;28 Předávací stanice, Krčská 993/57;29 Předávací stanice, Krumlovská 527/4;30 Předávací stanice, V Zápolí 1252/27;31 Předávací stanice, V Zápolí 1253/29;32 Předávací stanice, V Zápolí 1254/31;33 Předávací stanice, V Zápolí 1255/33;34 Výměníková stanice, Na Strži 1683/40;35 Výměníková stanice, Rabasova 1064/3;36 Výměníková stanice, Tilschové 1070/4;37 Výměníková stanice, Bítovská 1245/3;38 Výměníková stanice, Jihlavská 605/6;39 Výměníková stanice, Krumlovská 527/4;40 Výměníková stanice, Na Líše 1269/13a;41 Výměníková stanice, Na Úlehli 1266/11;42 Výměníková stanice, V Zápolí 1268/25.Tepelné zdroje v nebytových objektech:1 Centrální ohřev TUV, Michelská 96/36;2 El. vytápění a ohřev, U Michelského ml. 157/25;3 Elektrické vytápění, U Šálkovny 1741/1;4 Plynová kotelna, Branická 145/41;5 Plynová kotelna, Branická 411/63;6 Plynová kotelna,Jasná I. 1181/6;7 Plynová kotelna, Nad Malým mýtem 1402/2;8 Plynová kotelna, Školní 24/4;9 Plynová kotelna, Školní 195/3;10 Plynová kotelna, Točitá 1752/40;11 Plynová kotelna, Hadovitá 1023/7;12 Plynová kotelna, Michelská 1/7;13 Plynová kotelna, Michelská 6/23;14 Plynová kotelna, Boleslavova 49/13a;15 Plynová kotelna, Boleslavova 250/1;16 Plynová kotelna, Křesomyslova 625/4;17 Plynová kotelna, Lounských 129/4;18 Plynová kotelna, Na Jezerce 1451/2a;19 Plynová kotelna, Na Pamkráci 420/54;20 Plynová kotelna, Na Úspěchu 1696/9;21 Plynová kotelna, Svatoslavova 288/10;22 Plynová kotelna, Svatoslavova 333/6;23 Plynová kotelna, Podolská 448/54;24 Předávací stanice, Němčická 1749/4;25 Předávací stanice, Hurbanova 1285/2;26 Předávací stanice, Pujmanové 1219/8;27 Předávací stanice, Šípková 1838/1;28 Předávací stanice, Jílovská 432/11;29 Předávací stanice, Ohradní 1370/12;30 Předávací stanice, Hvězdova 1594/19;31 Předávací stanice, Plamínkové 1592/4;32 Předávací stanice, Bojanovická 2848/1;33 Předávací stanice, Hrusická 2537/7;34 Předávací stanice, Malovická 3304/2;35 Výměníková stanice, Novodvorská 1013/151;36 Výměníková stanice, Choceradská 2600/13.Topné kanály:1 Topný kanál 1, Choceradská;2 Topný kanál 2, Jihlavská;3 Topný kanál 3, Krumlovská;4 Topný kanál 4, Rabasova;5 Topný kanál 5, M. Tilschové;6 Topný kanál 6, Na Úlehli;7 Topný kanál 7, V Zápolí;8 Topný kanál 8, Na Liše;9 Topný kanál 9, Poláčkova.
od 20. 11. 2014 do 23. 06. 2015

  Jediný akcionář společnosti 4-Energetická, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 26. 6. 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Jediný akcionář společnosti 4-Energetická, a.s., zvyšuje základní kapitál společnosti 4-Energetická, a.s., o částku 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých) ze současné výše 110.760.000,- Kč (jedno sto deset milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) na výši 125.760.000,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;(b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci;(c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750 (sedmi set padesáti)kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu;(d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, ul. Antala Staška 2059/80b, IČ 00063584;(e) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti 4-Energetická, a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9,00 hodin do 16,00 hodin;(f) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 4-Energetická, a.s., do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 4-Energetická, a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze;(g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 4-Energetická, a.s., do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti 4-Energetická, a.s., písemným oznámením zaslaným upisovateli;(h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;(i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu;(j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na účet společnosti, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, č. účtu 118755329/0800.
od 08. 07. 2013 do 16. 09. 2013

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 31.8.2011 následující usnesení:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vkladyZákladní kapitál se celkově zvyšuje o 108.760.000,- Kč (slovy: jedno sto osm milionů sedm set šedesát tisíc korun českých), přičemž co do částky 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady a co do částky 101.760.000,- Kč (slovy: jedno sto jedna milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) nepeněžitými vklady.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíPočet akcií: 5.438 (slovy: pět tisíc čtyři sta třicet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcie3. Přednostní právo na upisování akcií a údaje pro účely výkonu přednostního práva dle ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák.Akcie upisované peněžitým vkladem budou upsány s využitím přednostního práva. Část akcií v počtu 350 (slovy: tři sta padesát) kusů nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ 000 63 584.Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti 4-energetická, a.s., tj. Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901, kancelář č. B013.Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií.Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), lze upsat 3,5 (slovy: tři a pět desetin) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Lze upisovat pouze celé akcie.S využitím přednostního práva lze upsat akcie upisované peněžitými vklady, tedy 350 (slovy: tři sta padesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma akcií: na jméno, podoba akcií: listinné akcie. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva (akcie upisované nepeněžitým vkladem), budou nabídnuty předem určenému zájemciAkcie upisované nepeněžitým vkladem budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, tj. Městské části Praha 4, se sídlem Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ 000 63 584.Místem pro upsání akcií upisovaných nepeněžitým vkladem je sídlo společnosti 4-Energetická, a.s., tj. Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901, v kanceláři kancelář č. B013.Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin.Lhůta pro upsání akcií upisovaným nepeněžitým vkladem činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií.Představenstvo může určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku.Určený zájemce může bez využití přednostního práva upsat akcie upisované nepeněžitým vkladem, tedy 5.088 (slovy: pět tisíc osmdesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma akcií: na jméno, podoba akcií: listinné akcie. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou.5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho oceněníPředmětem nepeněžitého vkladu je 148 tepelných zdrojů a topných kanálů, a to:- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1592 postavené na pozemku parc. č. 1747/1, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Bezová 1592/4, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice a předávacích stanic, včetně tepelného čerpadla, základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1246 postavené na pozemku parc. č. 310/80, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Bítovská 1246/1, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1675 postavené na pozemku parc. č. 123/3, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Boleslavova 1675/1a, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1308 postavené na pozemku parc. č. 2578/3, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Družstevní Ochoz 1308/5, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1084 postavené na pozemku parc. č. 1256/5, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Fillova 1084/11, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1166 postavené na pozemku parc. č. 2612/79, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Filosofská 1166/3, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice nacházející se v prvním podzemním podlaží pavilonů B a C, a v prvním nadzemním podlaží pavilonu A nacházejících se v areálu mateřské školy umístěné v budově č.p. 1095 postavené na pozemcích parc. č. 1052/16, 1052/17 a 1052/18, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Horáčkova 1095/1, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1100 postavené na pozemku parc. č. 1052/34, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Horáčkova 1100/14, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 893 postavené na pozemku parc. č. 1853/3, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Hudečkova 893/8, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice Gymnasia PORG nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1300 postavené na pozemku parc. č. 2869/127, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Jánošíkova 1300/6, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1320 postavené na pozemcích parc. č. 2869/126 a 2869/402, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Jánošíkova 1320/2, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - potrubní rozvod předávací stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1003 postavené na pozemku parc. č. 380/55, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Gončarenkova 1003/29, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1760 postavené na pozemku parc. č. 5282, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Jihozápadní IV 1760/4, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1175 postavené na pozemku parc. č. 2612/55, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Jílovská 1175/75, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1100 postavené na pozemku parc. č. 2612/44, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Jílovská 1100/16, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 424 postavené na pozemku parc. č. 452/1, obec Praha, k.ú. Hodkovičky, nacházející se na adrese Praha 4, Jitřní 424/2, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se ve čtvrtém nadzemním podlaží podsklepené pětipodlažní budovy č.p. 185 postavené na pozemcích parc. č. 444 a 440, obec Praha, k.ú. Hodkovičky, a soubor movitého majetku - technologická část podružné kotelny (pro kuchyňský blok) nacházející se na pozemku parc. č. 440, oboje na adrese Praha 4, Jitřní 185/6, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1750 postavené na pozemcích parc. č. 4482 a 4483/2, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Jižní IV 1750/10, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1077 postavené na pozemku parc. č. 1011/3, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, K podjezdu 1077/2, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 840 postavené na pozemku parc. č. 1770/4, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, K Sídlišti 840/2, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 841 postavené na pozemku parc. č. 1770/44, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Kaplická 841/14, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1591 postavené na pozemcích parc. č. 2910/54 a 2910/55, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Kotorská 1591/5, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se ve čtvrtém nadzemním podlaží pětipodlažní (1+4) školní budovy č.p. 724 postavené na pozemku parc. č. 121, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Křesomyslova 724/2, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1150 postavené na pozemku parc. č. 2869/78, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Kukučínova 1150/3, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku ? technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1069 postavené na pozemku parc. č. 1285/21, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha, Halasova 1069/4, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1000 postavené na pozemcích parc. č. 1045/1 a 1045/2, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Mendíků 1000/2, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 32 postavené na pozemku parc. č. 4/3, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Mezivrší 32/15, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1189 postavené na pozemku parc. č. 1514, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Bučance 1189/5, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice umístěná ve venkovní šachtě pozemku parc. č. 2848/278 nacházejícího se uvnitř areálu mateřské školy - budovy č.p. 2540 postavené na pozemku parc. č. 2848/65, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Měchenická 2540/5, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 2700 postavené na pozemku parc. č. 2848/158, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Na Chodovci 2700/54, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1107 postavené na pozemku parc. č. 1833/27, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Lánech 1107/22, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 936 postavené na pozemcích parc. č. 1835/9 a 1835/1, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Líše 936/16, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1393 postavené na pozemcích parc. č. 580, 585/7, 586 a 585/49, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Na Planině 1393/13, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1022 postavené na pozemku parc. č. 1951/7, obec Praha, k.ú. Lhotka, nacházející se na adrese Praha 4, Větrově 1022/22, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1023 postavené na pozemku parc. č. 1951/1, obec Praha, k.ú. Lhotka, nacházející se na adrese Praha 4, Větrově 1023/22a, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1030 postavené na pozemku parc. č. 1244/2, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Na Zvoničce 1030/13, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 101 postavené na pozemku parc. č. 319/1, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Nedvědovo náměstí 101/8, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 140 postavené na pozemku parc. č. 1, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Nedvědovo náměstí 140/13, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1111 postavené na pozemku parc. č. 2692/43, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Němčická 1111/6, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1367 postavené na pozemcích parc. č. 700/172 a 700/25, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Ohradní 1367/2, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1366 postavené na pozemcích parc. č. 700/18 a 700/135, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Ohradní 1366/49, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1589 postavené na pozemcích parc. č. 2910/47 a 2910/48, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Plamínkové 1589/42, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice, včetně tepelného čerpadla, základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1593 postavené na pozemku parc. č. 2910/50, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Plamínkové 1593/2, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1067 postavené na pozemku parc. č. 1256/7, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Poláčkova 1067/3, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1247 postavené na pozemcích parc. č. 310/89, 310/90 a 310/179, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Přímětická 1247/7, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1068 postavené na pozemku parc. č. 1256/2, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Rabasova 1068/12, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1080 postavené na pozemku parc. č. 2753/4, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Sdružení 1080/2a, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 526 postavené na pozemku parc. č. 200/3, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Sedlčanská 526/14, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy umístěná ve venkovní šachtě pozemku parc. č. 2848/283 nacházejícího se uvnitř areálu mateřské školy - budovy č.p. 2923 postavené na pozemku parc. č. 2848/262, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Svojšovická 2923/3, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 700 postavené na pozemku parc. č. 9, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Školní 700/5, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 122 postavené na pozemku parc. č. 929, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Táborská 122/19, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 421 postavené na pozemku parc. č. 220, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Táborská 421/45, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1309 postavené na pozemku parc. č. 2869/143, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Tajovského 1309/6, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1751 postavené na pozemcích parc. č. 3144/16, 3145/7 a 3145/8, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Točitá 1751/38, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 2770 postavené na pozemku parc. č. 5721/75, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Trenčínská 2770/7, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 324 postavené na pozemku parc. č. 823, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Voráčovská 324/2, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny, včetně tepelného čerpadla, mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1249 postavené na pozemcích parc. č. 1748/12 a 1748/13, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1249/19, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku (zařízení) umístěný v kotelně umístěné v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 43 postavené na pozemku parc. č. 1492, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Branická 43/55, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy bez čp/če tech.vyb stojící na parcele 1765/12, přiléhající k bytovému objektu č.p. 65 postavené na pozemku parc. č. 1765/10, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Branická 65/46, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1305 postavené na pozemku parc. č. 2398, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Družstevní Ochoz 1305/26, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 3035 postavené na pozemku parc. č. 2848/711, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Choceradská 3035/34, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 791 postavené na pozemku parc. č. 932/3, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Lounských 791/10, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 626 postavené na pozemku parc. č. 1646, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Marie Cibulkové 626/4, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 837 postavené na pozemku parc. č. 1669, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Marie Cibulkové 837/32, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1357 postavené na pozemku parc. č. 339, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Mečislavova 1357/16, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1270 postavené na pozemku parc. č. 1848/7, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Michelská 1270/91, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 921 postavené na pozemku parc. č. 1573, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Mikuláše z Husi 921/11, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 604 postavené na pozemku parc. č. 1956, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Pankráci 604/113, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1252 postavené na pozemku parc. č. 1029, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Pankráci 1252/67, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 616 postavené na pozemku parc. č. 1566/1, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Nad Cihelnou 616/6, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 727 postavené na pozemku parc. č. 780/8, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, náměstí Hrdinů 727/9, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 113 postavené na pozemku parc. č. 281, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Nuselská 113/17, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 297 postavené na pozemku parc. č. 287, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Nuselská 297/5, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 603 postavené na pozemku parc. č. 312/1, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Nuselská 603/94, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1245 postavené na pozemku parc. č. 1022, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, 5. května 1245/49, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1139 postavené na pozemku parc. č. 827, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Pod Terebkou 1139/15, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 208 postavené na pozemku parc. č. 33, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Podolská 208/31, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 554 postavené na pozemku parc. č. 472, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Podolská 554/96, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 840 postavené na pozemku parc. č. 1678/5, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Sinkulova 840/71, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 213 postavené na pozemku parc. č. 650/1, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Svatoslavova 213/28, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1151 postavené na pozemku parc. č. 1042, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Viktorinova 1151/3, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1210 postavené na pozemku parc. č. 1041, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Viktorinova 1210/8, PSČ 140,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 953 postavené na pozemcích parc. č. 1241/1 a 1241/2, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Za Zelenou liškou 953/1a, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 971 postavené na pozemku parc. č. 1264/1, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Krčská 971/54, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 993 postavené na pozemku parc. č. 1273, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Krčská 993/57, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy bez čp/če tech.vyb postavené na pozemku parc. č. 206/1, sousedící s budovou č.p. 527 postavené na pozemku parc. č. 206/2, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Krumlovská 527/4, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1252 postavené na pozemku parc. č. 1748/4, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1252/27, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1253 postavené na pozemku parc. č. 1748/2, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1253/29, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1254 postavené na pozemku parc. č. 1748/5, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1254/31, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1255 postavené na pozemku parc. č. 1748/10, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1255/33, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1683 postavené na pozemku parc. č. 1142/28, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Na Strži 1683/40, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1064 postavené na pozemku parc. č. 1255/6, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Rabasova 1064/3, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1070 postavené na pozemku parc. č. 1263/5, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Tilschové 1070/4, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1245 postavené na pozemcích parc. č. 310/97 a 310/98, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Bítovská 1245/3, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním nadzemním podlaží budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na pozemku parc. č. 291/4, sousedící s budovou č.p. 605, č.p. 606, č.p. 607 postavenou na pozemcích parc. č. 291/6, 291/7 a 291/5, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Jihlavská 605/6, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy bez čp/če tech.vyb postavené na pozemku parc. č. 206/1, sousedící s budovou č.p. 527 postavenou na pozemku parc. č. 206/2, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Krumlovská 527/4, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1269 postavené na pozemku parc. č. 2125/3, sousedící s budovou č.p. 1269 postavené na pozemku parc. č. 2125/3, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Líše 1269/13a, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1266 postavené na pozemku parc. č. 1848/6, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Úlehli 1266/11, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1268 postavené na pozemku parc. č. 1748/6, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1268/25, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotlů umístěných v prvním podzemním, v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží budovy č.p. 145 postavené na pozemku parc. č. 43, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Branická 145/41, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotlů umístěných v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 411 postavené na pozemku parc. č. 1504, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Branická 411/63, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1181 postavené na pozemku parc. č. 766/2, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Jasná I 1181/6, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1402 postavené na pozemku parc. č. 1794/2, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Nad Malým mýtem 1402/2, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 24 postavené na pozemku parc. č. 39, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Školní 24/4, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 195 postavené na pozemku parc. č. 45/1, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Školní 195/3, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku (akumulační kamna v počtu čtyř kusů a závěsný elektrický boiler) zajišťující vytápění umístěný v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1741 postavené na pozemku parc. č. 954/2, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, U Šálkovny 1741/4, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1752 postavené na pozemku parc. č. 3144/18, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Točitá 1752/40, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1023 postavené na pozemku parc. č. 1415, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Hadovitá 1023/7, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část dvou kotelen v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1 postavené na pozemku parc. č. 1321, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Michelská 1/7, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 6 postavené na pozemku parc. č. 1335, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Michelská 6/23, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku (dva přímotopné plynové ohřívače) zajišťující centrální ohřev TUV umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy č.p. 96 postavené na pozemku parc. č. 775, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Michelská 96/36, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku (dvacet elektrických přímotopných konvektorů a šest závěsných elektrických boilerů) zajišťující ohřev TUV a vytápění umístěný v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 157 postavené na pozemku parc. č. 930, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, U Michelského mlýna 157/25, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 49 postavené na pozemku parc. č. 101/2, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Boleslavova 49/13a, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 250 postavené na pozemku parc. č. 122, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Boleslavova 250/1, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 625 postavené na pozemku parc. č. 104, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Křesomyslova 625/4, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v budově č.p. 129 postavené na pozemku parc. č. 931, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Lounských 129/4, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1451 postavené na pozemku parc. č. 2386/1, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Jezerce 1451/2a, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 420 postavené na pozemku parc. č. 1722, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Pankráci 420/54, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1696 postavené na pozemku parc. č. 2056/2, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Úspěchu 1696/9, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v pátém nadzemním podlaží budovy č.p. 288 postavené na pozemku parc. č. 629/1, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Svatoslavova 288/10, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 333 postavené na pozemku parc. č. 622, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Svatoslavova 333/6, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 448 postavené na pozemku parc. č. 1113, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Podolská 448/54, PSČ 147 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1749 postavené na pozemku parc. č. 2692/113, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Němčická 1749/4, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1285 postavené na pozemcích parc. č. 2869/157, 2869/158, 2869/159 a 2869/160, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Hurbanova 1285/14, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1219 postavené na pozemku parc. č. 1052/86, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Pujmanové 1219/8, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1838 postavené na pozemku parc. č. 2893/13, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Šípková 1838/1, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 432 postavené na pozemcích parc. č. 140/45 a 140/44, obec Praha, k.ú. Lhotka, nacházející se na adrese Praha 4, Jílovská 432/11, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1013 postavené na pozemku parc. č. 140/55, obec Praha, k.ú. Lhotka, nacházející se na adrese Praha 4, Novodvorská 1013/151, PSČ 142 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1370 postavené na pozemku parc. č. 700/96, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Ohradní 1370/12, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1594 postavené na pozemcích parc. č. 2910/71 a 2910/72, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Hvězdova 1594/19, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1592 postavené na pozemku parc. č. 2910/49, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Plamínkové 1592/4, PSČ 140 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 2848 postavené na pozemku parc. č. 2848/241, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Bojanovická 2848/1, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice umístěné ve venkovní šachtě pozemku parc. č. 2848/66 nacházející se uvnitř areálu školského zařízení č.p. 2537 postavené na pozemku parc. č. 2848/68, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Hrusická 2537/7, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice umístěné v budově č.p. 2600 postavené na pozemku parc. č. 2848/270, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Choceradská 2600/13, PSČ 141 00,- soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 3304 postavené na pozemku parc. č. 2848/874, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Malovická 3304/2, PSČ 141 00,- topný kanál KT/1 (včetně šesti revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Choceradská vedený po pozemcích par. č. 2848/711, 2848/403, 2848/396, 2848/397, 2848/399, 2848/406, 2848/703, 2848/709, 2848/704, 2848/702, 2848/697, 2848/695, 2848/694, 2848/687 a 2848/691, v k.ú. Záběhlice,- topný kanál KT/2 (včetně tří revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Jihlavská vedený po pozemcích parc. č. 291/4, 291/7, 290/12, 290/15, 227/5, 235, 238, 241/5, 291/14, 291/15, 291/16, 291/2, 290/18, 290/19, 290/7, 227/12, 227/14, 227/13, 236, 3301/1, 239/1, 239/2, 240/1 a 241/1, v k.ú. Michle,- topný kanál KT/3 (včetně šestnácti revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Krumlovská vedený po pozemcích parc. č. 206/1, 221/1, 221/2, 214/5, 178/1, 200/3, 206/2, 330/1, 221/7, 221/8, 219, 214/11, 214/12, 213/1, 213/2, 213/3, 178/2 a 200/4, v k.ú. Michle,- topný kanál KT/5 (včetně osmi revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Rabasova vedený po pozemcích parc. č. 1285/23, 1285/28, 1255/7, 1255/11, 1255/12, 1255/14, 1255/16, 1255/20, 1255/25, 1255/30, 1255/6, 1264/1, 1285/33, 1273, 1264/29, 1264/3, 1285/54, 1285/56, 1285/55, 1285/57, 1285/58, 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1255/46, 1255/17, 1255/34, 1255/23, 1255/36, 1255/37, 1255/38, 1255/39, 1255/40, 1255/41, 1255/42, 1255/53, 1255/43, 3203/1, 1246/4 a 1264/31, v k.ú. Michle,- topný kanál KT/6 (včetně čtrnácti revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici M. Tilschové vedený po pozemcích k budovám č.p. 1008, 1011, 1014, 1017, 1020, 1023, 1026, 1029, 1069, 983, 974, 985, 976, 988, 978, 898 a 980, v obci Praha, k.ú. Michle,- topný kanál KT/7 (včetně pěti revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Na Úlehli vedený po pozemcích parc. č. 1848/6, 1848/5, 1848/4, 1848/3, 1848/11, 1848/8, 1848/9, 1848/41, a 1848/1, v k.ú. Michle,- topný kanál KT/8 (včetně čtyř revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici V Zápolí vedený po pozemcích parc. č. 1748/6, 1748/7, 1748/11, 1748/8, 1748/3, 1748/14, 1748/18, 1748/4, 1748/2, 1748/5, 1748/10, 1748/21, 1748/17, 1748/110, 1748/114, 1748/115, 1748/125, 1748/20 a 3453/2, v k.ú. Michle,- topný kanál KT/9 (včetně sedmi revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Na Líše vedený po pozemcích parc. č. 2125/3, 2125/4, 2125/5, 2125/6, 2125/7, 1943/3, 1943/2, 2125/2, 2142/3, 2142/3, 2079/3, 1943/4, 1943/5, 2079/20, 2119, 2121/2, 2125/1, 2125/18, 2125/21, 2125/22, 2125/34, 2125/35, 2125/8, 2125/9, 2142/4, 3342, 2125/27 a 3442/2, v k.ú. Michle,- topný kanál Poláčkova č.p. 1067 umístěný v areálu Základní školy Praha 4, Poláčkova s napojením na mateřskou školu nacházející se v ulici Fillova a jesle nacházející se v ulici Rabasova, který je veden po pozemcích parc. č. 1256/7, 1256/3, 1256/6, 1256/21, 3102/4, 1256/4 1256/2, vše v k.ú. Krč.Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky zpracovanými Ing. Stanislavem Vinklerem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, který byl dle ustanovení § 204 odst. 3 ve spojení s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku jmenován Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.6.2009, č.j.: 2 Nc 4389/2009-9, které nabylo právní moci dne 18.6.2009, a přizvaným konzultantem Ing. Ladislavem Kubíkem, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí z oboru stavebnictví stavby obytné. Na základě uvedených znaleckých posudků byla obvyklá cena nepeněžitého vkladu stanovena na 101.760.000,- Kč.Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.088 (slovy: pět tisíc osmdesát osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých).6. Místo kde lze upsat akcieAkcie lze upsat v sídle společnosti 4-Energetická, a.s., tj. na adrese Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901.7. Lhůta, ve které lze akcie upsatČiní 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák.Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatel tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí.8. Emisní kurz upisovaných akciíEmisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou.9. Splacení upsaných akciíPeněžité i nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 věta druhá obch. zák. budou peněžité vklady považovány za splacené připsáním částky ve výši 7.000.000,- Kč na zvláštní účet u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu 210 660 5867/2700.S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu.
od 15. 11. 2011 do 09. 12. 2011

Akcie

Počet: 6 288 ks v hodnotě: 3 816,79 Kč - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 05. 2015

Počet: 6 288 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 09. 2013 do 16. 09. 2013

Počet: 5 538 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 12. 2011 do 09. 12. 2011

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 03. 2009 do 20. 03. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: Městská část Praha 4

IČO:63584

Adresa: Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00 Praha 4
od 22. 08. 2015
Praha 4 - Krč, Antala Staška 2059/80b, PSČ 14046
od 22. 06. 2012 do 22. 08. 2015
Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, PSČ 14045
od 20. 03. 2009 do 22. 06. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 03. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JIRŮTKOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2015

Adresa: Klausova 1443/30, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: REJCHRTOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2015

Adresa: Hurbanova 1181/30, Krč, 142 00 Praha 4
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: NEUSSER FILIP

IČO: 70092869

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 02. 2015 do 23. 06. 2015

Adresa: Kubelíkova 1247/40, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 10. 02. 2015


Název/Jméno: VEDRAL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 2015

Adresa: Družstevní 118/10, 289 24 Milovice
od 10. 02. 2015


Název/Jméno: ŘÍHA VLADIMÍR

IČO: 43035531

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 02. 2015 do 23. 06. 2015

Adresa: Na výspě 1212/52, Braník, 147 00 Praha 4
od 10. 02. 2015 do 23. 06. 2015


Název/Jméno: KUNC DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 02. 2015

Adresa: Bítovská 1228/11, Michle, 140 00 Praha 4
od 10. 02. 2015


Název/Jméno: TUNKL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 11. 2014 do 10. 02. 2015

Adresa: Lipová 261, 250 66 Zdiby
od 20. 11. 2014 do 10. 02. 2015


Název/Jméno: JAROŠ PAVEL

IČO: 4364872

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 2013 do 23. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 2013 do 02. 07. 2013

Adresa: Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 26. 07. 2014 do 23. 06. 2015
Rabyňská 750/9, Kamýk, 142 00 Praha 4
od 14. 05. 2013 do 26. 07. 2014


Název/Jméno: PAVELKA STANISLAV

IČO: 49363476

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2013 do 10. 02. 2015

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Ambrožova 1590/14, PSČ 13000
od 02. 07. 2013 do 10. 02. 2015


Název/Jméno: MASNER PAVEL

IČO: 70389403

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2013 do 20. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2012 do 14. 05. 2013

Adresa: Batelovská 1207/7, Michle, 140 00 Praha 4
od 12. 12. 2012 do 20. 11. 2014


Název/Jméno: FIKAR PAVEL

IČO: 76363929

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 05. 2013 do 20. 11. 2014

Adresa: Ludvíkova 410/4, Braník, 147 00 Praha 4
od 14. 05. 2013 do 20. 11. 2014


Název/Jméno: KADLEČEK FRANTIŠEK

IČO: 11220112

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2013 do 20. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2012 do 14. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 04. 2011 do 12. 12. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011

Adresa: Psohlavců 1499/55, Braník, 147 00 Praha 4
od 12. 12. 2012 do 20. 11. 2014
Praha 4, Psohlavců 1499/55, PSČ 14700
od 11. 04. 2011 do 12. 12. 2012
Praha 4 - Braník, Psohlavců 1499/55, PSČ 14700
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011


Název/Jméno: PUKL OLGERD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2012 do 14. 05. 2013

Adresa: Marie Cibulkové 428/12, Nusle, 140 00 Praha 4
od 12. 12. 2012 do 14. 05. 2013


Název/Jméno: JURIŠ RADEK

IČO: 63518465

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 12. 2012 do 14. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2011 do 12. 12. 2012

Adresa: Pod vilami 854/3, Nusle, 140 00 Praha 4
od 12. 12. 2012 do 14. 05. 2013
Praha 4, Pod Vilami 854/3, PSČ 14000
od 11. 04. 2011 do 12. 12. 2012


Název/Jméno: SCHNEIDER JAN

IČO: 49658751

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 12. 2012 do 02. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2012 do 12. 12. 2012

Adresa: Hrusická 2511/4, Záběhlice, 141 00 Praha 4
od 12. 12. 2012 do 02. 07. 2013
Praha 4, Hrusická 2511/4, PSČ 14100
od 03. 04. 2012 do 12. 12. 2012


Název/Jméno: TĚŠITEL ALOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2012 do 20. 11. 2014

Adresa: Praha 4 - Záběhlice, Jihovýchodní VI 929/2, PSČ 14100
od 22. 06. 2012 do 20. 11. 2014


Název/Jméno: SKOUPIL KAREL

IČO: 41738829

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2012 do 20. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011

Adresa: Praha 4 - Lhotka, V Pláni 532/7, PSČ 14200
od 22. 06. 2012 do 20. 11. 2014
Praha 4 - Lhotka, V Pláni 532/7, PSČ 14200
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011


Název/Jméno: KAUCKÝ LUKÁŠ

IČO: 87468182

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2012 do 20. 11. 2014

Adresa: Praha 4 - Podolí, Dvorecká 541/33, PSČ 14000
od 22. 06. 2012 do 20. 11. 2014


Název/Jméno: KOTÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2011 do 10. 02. 2015

Adresa: Praha 6, U Ryšánky /15, PSČ 14700
od 11. 04. 2011 do 10. 02. 2015


Název/Jméno: HÁJEK MILOŠ

IČO: 3940489

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2011 do 23. 06. 2015

Adresa: Praha 4, Matěchova 16, PSČ 14000
od 11. 04. 2011 do 23. 06. 2015


Název/Jméno: MIKUNDA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 04. 2011 do 10. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011

Adresa: Praha 4, Za Dvorem 1863/1, PSČ 14200
od 11. 04. 2011 do 10. 02. 2015
Praha 4 - Krč, Za Dvorem 1863/1, PSČ 14200
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011


Název/Jméno: STANÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011

Adresa: Praha 4 - Braník, Novodvorská 1093/118, PSČ 14200
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011


Název/Jméno: BROUČEK RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Na Pískách 1182/86, PSČ 16000
od 20. 03. 2009 do 11. 04. 2011


Název/Jméno: LOHYNSKÝ RADEK

IČO: 74245414

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2009 do 12. 12. 2012

Adresa: Praha 4 - Braník, Školní 1/8, PSČ 14700
od 20. 03. 2009 do 12. 12. 2012


Název/Jméno: BENDA MAREK

IČO: 71653295

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2009 do 12. 12. 2012

Adresa: Praha 4 - Nusle, Vlastislavova 605/20, PSČ 14000
od 20. 03. 2009 do 12. 12. 2012


Název/Jméno: VAŠEK RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2009 do 03. 04. 2012

Adresa: Praha 4 - Chodov, Tererova 1353/13, PSČ 14900
od 20. 03. 2009 do 03. 04. 2012


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 7. 2010

Odpovědní zástupci: RNDr. Pavel Fikar


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 3. 2009

Obory činnosti: Poskytování technických služeb
od 24. 06. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 24. 06. 2010
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 24. 06. 2010
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 24. 06. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 24. 06. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 20. 03. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 20. 03. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 20. 03. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 20. 03. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 03. 2009

Odpovědní zástupci: Vladimír Tomanec


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28550901

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 4. 2009

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
814598"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí49468952Boskovice, 17.listopadu /14, PSČ 68001
12291861) LeeYuk YingHengShan Est. Shatin Hong Kong, Room 1812,Heng Shan House
12291892) Lau Pak LeungTo Kwa WanKowloo Hong Kong, 6/F,8 Hung Wan Street
12291873) HG-Chi ChungHinKeng Est. Shatin Hong Kong, Room 1312,Hin Leung House
12291904) Li Hai LinNorth Guangzhou China, 23 Gang Nan Da Dao

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí