ACT Praha a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ACT Praha a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2493. Její identifikační číslo je 60196483 a sídlo firmy je Praha 1 - Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 11000.

Výpis z obchodního rejstříku ACT Praha a.s.

Datum zápisu: 28. 3. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2493

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fnycj8d

Předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)
Poskytování ručení za bankovní úvěry a směnečné závazky
Poradenská činnost ve stavebnictví
Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic
Zprostředkování ve stavebnictví
Zprostředkování v oblasti finančního poradenství
Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s...
Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
Poradenská činnost pro průmysl, obchod a  investice
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní kancelář
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: Těšnov 1059/1, 11000 Praha

Adresy: Praha 1 - Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 11000
od 29. 04. 2009
Praha 1, Revoluční 8/1082, PSČ 11000
od 09. 04. 2008 do 29. 04. 2009
Praha 1, Těšnov 1/1059
od 19. 10. 1994 do 09. 04. 2008
Praha 1, Na Poříčí 43
od 28. 03. 1994 do 19. 10. 1994

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 04. 2016

  Jediný akcionář společnosti ACT Praha a.s. (dále jen ?Společnost?) schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti, a to o částku 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 195 (jednostodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy : jednosto tisíc korun českých) bude činit 100.000,-- Kč.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Group 77 a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 261 15 492 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6141 (dále jen "Upisovatel").Upisovatel upíše a splatí 195 (jednodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti.Společnost Group 77 a.s. má za společností ACT Praha a.s. ke dni 16. října 2006 následující pohledávky:a) Pohledávku ve výši 185.311.945,97 Kč, která má svůj právní základ ve Smlouvě o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-97-025 uzavřené mezi společností INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, a.s., IČ 453 16 619 a společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 60 46 80 17 dne 7. dubna 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. srpna 1997, č. 2 ze dne 3. dubna 1998, č. 3 ze dne 19. května 1999, č. 4 ze dne 18. července 2001, č. 5 ze dne 22. dubna 2002, č. 6 ze dne 27. května 2002 a v dohodě o vyrovnání č. 1080-97-025/DV uzavřené dne 7. dubna 1997 stejnými stranami ve znění dodatků č. 1 ze dne 4. srpna 1997 a č. 2 ze dne 3. dubna 1998 (dále ?Pohledávka 1?). Pohledávka 1 přešla dne 19. května 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ 00001350 (dále ?ČSOB?) a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB 1005515 uzavřené mezi ČSOB a Českou konsolidační agenturou, IČ 70109966 (dále ?ČKA?) dne 25. dubna 2002 přešla Pohledávka 1 na ČKA. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnky č. ČKA_14_ 5240505 uzavřené dne 29. července 2003 mezi ČKA a společností ACT Investment B.V., se sídlem Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Nizozemské království (dříve sídlem Locatelikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam) přešla Pohledávka 1 na společnost ACT Investment B.V. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností ACT Investment B.V. a společností Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví dne 7. října 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Elana Anstalt. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Elana Anstalt a společností Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Saconia CZ a.s. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a společností Group 77 a.s. dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Group 77 a.s.b) Pohledávku ve výši 1.949.173,48 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 25 06 97 64 a společností ACT Praha a.s. dne 21. ledna 2005 (dále ?Pohledávka 2?). Pohledávka 2 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. a společností Group 77 a.s.c) Pohledávku ve výši 226.562,10 Kč, která vznikla na základě vzájemného obchodního styku mezi společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 a společností ACT Praha a.s. a představuje neuhrazenou úplatu za nájem nebytových prostor a poskytnuté ekonomické poradenství (dále ?Pohledávka 3?). Pohledávka 3 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s.d) Pohledávku ve výši 2.650.700,87 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010539, fakturou č. 4010611, fakturou č. 4010712, fakturou č. 4010784, fakturou č. 5010017, fakturou č. 5010123, fakturou č. 5010204, fakturou č. 5010279, fakturou č. 5010359, fakturou č. 5010465, fakturou č. 5010551, fakturou č. 5010626, fakturou č. 5010694, fakturou č. 5010755, fakturou č. 5010836, fakturou č. 5010929, fakturou č. 26010020, fakturou č. 26010100, fakturou č. 26010196 (dále ?Pohledávka 4?). Pohledávka 4 byla postoupena na společnost Charouz Group s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10. dubna 2006 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Charouz Group s.r.o. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s. byla Pohledávka 4 postoupena na společnost Group 77 a.s.e) Pohledávku ve výši 1.443.735,16 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010087, fakturou č. 4010157 a fakturou č. 4010224 (dále ?Pohledávka 5?). Pohledávka 5 byla postoupena na společnost Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 22. července 2005 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Saconia CZ a.s. Pohledávka 5 byla poté postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a společností Group 77 a.s.f) Pohledávku ve výši 3.942.872,68 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. prosince 2003 mezi společností REDMEPTOR a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 630 78 511 a společností ACT Praha a.s. a představuje neuhrazenou úplatu za postupovanou pohledávku (dále ?Pohledávka 6?). Pohledávka 6 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností REDEMPTOR a.s. a společností Group 77 a.s.g) Pohledávku ve výši 16.243,60 Kč, která představuje vyúčtované úroky za rok 2005 z poskytnutého úvěru (dále ?Pohledávka 7?).Proti pohledávce společnosti ACT Praha a.s. za společností Group 77 a.s. na splacení emisního kursu akcií ve výši 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc korun českých) budou započteny Pohledávka 1, Pohledávka 3, Pohledávka 4, Pohledávka 5, Pohledávka 6 a Pohledávka 7 v plné výši a Pohledávka 2 pouze do výše 1.907.939,62 Kč (slovy: jeden milion devět set sedm tisíc devět set třicet devět 62/100 korun českých).Potvrzení auditora Ing. Jiřiny Kuncové, č. osvědčení 0197 ze dne 16.10.2006 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu.Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:a) lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a).
od 23. 10. 2006 do 04. 12. 2006

Akcie

Počet: 1 419 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2006

Počet: 5 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: REDEMPTOR a.s.

IČO: 63078511

Adresa: Praha - Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000
od 27. 02. 2006 do 15. 12. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 02. 2006 do 15. 12. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CHAROUZ ANTONÍN

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 27. 04. 2016
Správní rada - předseda správní rady
od 27. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2009 do 27. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 05. 1996 do 27. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 03. 1994 do 17. 11. 1994

Adresa: Kálmánova 1025/5, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 01. 01. 2014
Praha 4, Kálmánova 1025/5, PSČ 14800
od 29. 04. 2009 do 01. 01. 2014
Praha 4, Kalmánova 5
od 29. 05. 1996 do 27. 02. 2006
Praha 4, Kalmánova 5
od 28. 03. 1994 do 17. 11. 1994


Název/Jméno: PÁRAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 07. 2007 do 13. 04. 2015

Adresa: Praha 10, U zahrádek 144, PSČ 10300
od 20. 07. 2007 do 13. 04. 2015


Název/Jméno: VILÍMEK KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 02. 2006 do 20. 07. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006

Adresa: Praha - Praha 10, Chudenická 1079/10, PSČ 10200
od 27. 02. 2006 do 20. 07. 2007
Uhlířské Janovice, 1. máje 603, okres Kutná Hora
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: VÁVROVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2006 do 09. 04. 2008

Adresa: Praha - Praha 3, V Kapslovně 2770/1, PSČ 13000
od 27. 02. 2006 do 09. 04. 2008


Název/Jméno: TRAJBOLDOVÁ DITA

IČO: 42500893

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2006 do 27. 04. 2016
Dozorčí rada - člen
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006

Adresa: Praha - Praha 4, V Podhájí 614/26, PSČ 14700
od 27. 02. 2006 do 27. 04. 2016
Praha 4, V Podhájí 614/26
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: Jacques Raymond Sicotte

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2006 do 29. 04. 2009

Adresa: Verdun, Nun's Islands, Les Verriéres, Berlioz 80 - Apt. 201, Provence of Quebec, Kanada
od 27. 02. 2006 do 29. 04. 2009


Název/Jméno: TOJŠL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 02. 2001 do 16. 08. 2005

Adresa: Praha 2, Vinohradská 1595
od 12. 02. 2001 do 16. 08. 2005


Název/Jméno: BARTOŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 02. 2001 do 12. 03. 2004

Adresa: Plavy 188, okres Jablonec nad Nisou
od 12. 02. 2001 do 12. 03. 2004


Název/Jméno: PÍGL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006

Adresa: Praha 4, Mendelova 738/1
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: NOVÁK MIROSLAV

IČO: 62427521

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 08. 2000 do 12. 02. 2001

Adresa: Praha 2, Bruselská 8
od 29. 08. 2000 do 12. 02. 2001


Název/Jméno: ŽÁK LADISLAV

IČO: 71612041

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 08. 2000 do 12. 02. 2001

Adresa: Praha 4, Hrdličkova 2189/12
od 29. 08. 2000 do 12. 02. 2001


Název/Jméno: KOŽELUH LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 07. 2000 do 12. 02. 2001

Adresa: Plzeň, Pod Švabinami 44, okres Plzeň-město
od 20. 07. 2000 do 12. 02. 2001


Název/Jméno: GROF ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 1998 do 20. 07. 2000

Adresa: Praha 8, Na hájku 428
od 08. 12. 1998 do 20. 07. 2000


Název/Jméno: JANSTA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1998 do 08. 12. 1998

Adresa: Nymburk, 2. Května 1133/8
od 22. 04. 1998 do 08. 12. 1998


Název/Jméno: VOJÁKOVÁ VLADISLAVA

IČO: 2537869

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1998 do 29. 08. 2000

Adresa: Praha 4, V podhájí 25/774
od 22. 04. 1998 do 29. 08. 2000


Název/Jméno: VOJÁK JOSEF

IČO: 3902005

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 1996 do 29. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 03. 1994 do 20. 10. 1996

Adresa: Praha 4, V Podhájí 774/25, PSČ 14000
od 20. 10. 1996 do 29. 08. 2000
Praha 5, Kováků 13
od 28. 03. 1994 do 20. 10. 1996


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1996 do 12. 02. 2001

Adresa: Mníšek pod Brdy 588
od 29. 05. 1996 do 12. 02. 2001


Název/Jméno: ŠTĚRBA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1996 do 22. 04. 1998

Adresa: Praha lO, Mexická 691/3
od 29. 05. 1996 do 22. 04. 1998


Název/Jméno: ROZEHNAL ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1996 do 22. 04. 1998

Adresa: Praha l, Krakovská 15
od 29. 05. 1996 do 22. 04. 1998


Název/Jméno: ROUŠAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 11. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 8, Vratislavská 385
od 17. 11. 1994 do 29. 05. 1996


Název/Jméno: CHAROUZ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 11. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 4, Kalmánova 5
od 17. 11. 1994 do 29. 05. 1996


Název/Jméno: TRAJBOLDOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 4, V Podhájí 614/26
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996


Název/Jméno: TRAJBOLD JAN

IČO: 71661671

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 03. 1994 do 29. 08. 2000

Adresa: Praha 4, V Podhájí 614/26
od 28. 03. 1994 do 29. 08. 2000


Název/Jméno: PŮŽA BEDŘICH

IČO: 45259755

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 4, Krajánkova 16
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996


Název/Jméno: HABART MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 3, Kunešova 14
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 2004

Zánik oprávnění:23. 3. 2006


Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Zánik oprávnění:23. 3. 2006


Poskytování ručení za bankovní úvěry a směnečné závazky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Zánik oprávnění:23. 3. 2006


Poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování v oblasti finančního poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s výjimkou činností uvedených v § 3 zák.č.455/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost pro průmysl, obchod a  investice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Obory činnosti: Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
od 12. 02. 1996
Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s výjimkou činností uvedených v § 3 zák.č.455/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů.)
od 12. 02. 1996
Zprostředkování v oblasti finančního poradenství
od 12. 02. 1996
Zprostředkování ve stavebnictví
od 12. 02. 1996
Poradenská činnost pro průmysl, obchod a  investice
od 12. 02. 1996
Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic
od 12. 02. 1996
Poradenská činnost ve stavebnictví
od 12. 02. 1996
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
od 05. 10. 1994
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 28. 03. 1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 28. 03. 1994
Realitní kancelář
od 28. 03. 1994


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Zánik oprávnění:19. 12. 2007


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Odpovědní zástupci: Jan TRAJBOLD

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60196483

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:4. 4. 2009

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2282150A & Partners, s.r.o. v likvidaci25079921Šumavská 31/535, 602 00 Brno 2 - vlastník
1164601AREALL , spol. s r.o.18565646Troubsko, Národního odboje 95, PSČ 66441 - vlastník
1656111Autodrom Sosnová, s.r.o.48948586Česká Lípa II, Sosnová čp. 2OO, PSČ 47002 - vlastník
1407498BOHEMIAN PROMOTION AGENCY, s. r. o.48589624Praha 1, Těšnov 1 - vlastník
2644586CARTIP společnost s ručením omezeným "v likvidaci"47681110Jugoslávská 1809/23, 741 01 Nový Jičín 1 - vlastník
2821745ENIRAM Trading s.r.o.25704486Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10 - vlastník
1130132Exclusive Cars, s.r.o.62911350Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 - vlastník
301457Garmond s.r.o.49705601Služeb 256/5, Malešice, 108 00 Praha 10 - vlastník
2282669Hotel - Restaurant Classic, a.s.25658051Lány 18, PSČ 27061 - vlastník
877415Charouz Group s.r.o.60468017Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 - vlastník
3034928Charouz Racing System s.r.o.25766881Praha 1, Těšnov 1/1059 - vlastník
458162MILLENNIUM, s.r.o.62914006Kupeckého 843, 149 00 Praha - vlastník
1142422MTX RS, s.r.o.62411802Jateční 35, 170 00 Praha 7 - vlastník
2715061Ojetá Auta s.r.o. v likvidaci62911333Praha 10, Černokostelecká 155 - vlastník
1695098Real Servis, Východ a.s.25783696Služeb 256/5, Malešice, 108 00 Praha 10 - vlastník
3291254Reality Sever s.r.o.26177706Praha 1, Těšnov 1/1059 - vlastník
678218S.D.A. spol. s r.o.25645382Služeb 256/5, Malešice, 108 00 Praha 10 - vlastník
1903547SR Auto Bohemia a.s. - v likvidaci25014358Ústí nad Labem, Křižíkova 2/718 - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
601788" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf
1081179" V A N O L A " veřejná obchodní společnost (v.o.s.)60112859Nádražní 504, 543 71 Hostinné
1968736"AZET, a.s."25008498Přečáply č.59, 430 01 Blatno
2574993"Bytové družstvo Střekovská" v likvidaci25723600Praha 8, Střekovská 1342, PSČ 18200
824178"Družstvo spoluvlastníků domu č.p.2016,Praha 3" v likvidaci60195649Praha 3, Lucemburská 30/2016
1250719"MISIBA s.r.o."60278595č.p. 188, 468 46 Plavy
813413"Vítězná" s.r.o. "v likvidaci"62577930Lounských 786/18, Nusle, 140 00 Praha 4
107289310:15 MANAGEMENT s.r.o.27440478Kateřinská 487/18, Nové Město, 128 00 Praha 2
6355823 S Agency s.r.o.47911051Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1
25685437. obchodní, a. s.60194201Praha 3, Vinohradská 2279/164, PSČ 13000
1876322A B  A U T O B O S S  s.r.o.47682663Dukelská 2034/13, 737 01 Český Těšín
1450584A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./229199Rakvická čp.862, 691 45 Podivín
904412A Spirit a.s.25708716Praha 4, Vrbova čp.1427, PSČ 14700
1507308A-Z SPORTSERVIS s.r.o.25244019Křížkova 521/4, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
3399208A. Charouz Motors s.r.o.26191148Služeb 256/5, Malešice, 108 00 Praha 10
2136325A.Charouz City s.r.o.49244825Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1
617313A.Charouz Kladno, a.s.25065912Americká čp. 2754, 272 02 Kladno 2
2224025ABA - AIR, a.s.61057983Praha 1, Konviktská 998/15, PSČ 11000
775866AC Sparta Praha fotbal, a.s.46356801Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 17000
2020903ACA1213 a.s.27407250Praha 10 - Malešice, Služeb 5/256, PSČ 10800
3327424Adaptiv Technology s.r.o.48040053J. z Poděbrad 1840/11, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
1332809Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.28505913Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000
1375293AG Siber spol. s r.o.5551706Roškopov 56, 507 91 Stará Paka
200796AGA KOMMERZ, spol. s r.o.18127908Frýdecká 2006/14, 737 01 Český Těšín
2697592AGAMA s.r.o.48593656Zahradní 96, 250 70 Veliká Ves

Související osoby

#NázevICOAdresa
423370ABRHÁM KAREL66384486Šeříková 328/32, 32600 Plzeň
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
402311AGULÁR MILOSLAV12580309Strojnická 1429/9, 17000 Praha
62850AIŠMANN JAROSLAV62193783Fügnerova 635/5, 40004 Trmice
43423ALBERT PETR4527984Petra Bezruče 125, 27303 Stochov
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
222279ANTOŠ LIBOR73271462Werichova 661/29, 77900 Olomouc
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
284736AUBRECHT VÁCLAV66977835Plzeňská 238, 33301 Stod
434881BABINEC PAVEL11180617Janáčkova 1416, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
612223BABIŠ JIŘÍ62436821Čadova 545, 27306 Libušín
535213BABKA JOSEF73694517Elišky Krásnohorské 745/32, 32300 Plzeň
236334BABOR FRANTIŠEK40582345Píseckého 326/13, 15000 Praha
1169834BÁBOVSKÁ LENKA48574091Žufanova 1096/8, 16300 Praha
148584BAČKOVÁ MARIE41862856Dobšická 1918/38, 19300 Praha
258505BAČUVČÍK SLAVOJ40650979Rejskova 1995/8, 12000 Praha
155321BAJER FRANTIŠEK43571026Pod Ostrou hůrkou 123, 74792 Háj ve Slezsku
368933BALA RAMI3666735Pod Pekařkou 1057/16, 14700 Praha
1158007BALAJKOVÁ ROMANA75696398Sušilova 600/8, 60200 Brno
38557BALÁŽ JOSEF41334515Na Nivách 80/14, 40001 Ústí nad Labem
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD25593Na padesátém 3268/81, 10000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: Elektroservis expres Kučera, s.r.o.25943812U Potoka 776, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
Firma: HALAMA LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.24693006Praha 1, Národní 58/32, PSČ 11000
Fyzická osoba: Edita Kuklová48081558Květinková 418/12, 13000 Praha
Firma: MAINLY LEAGUE s.r.o.5610460Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Fyzická osoba: Zdeněk Štádler49009788179, 38481 Čkyně
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Firma: Hilsha s.r.o.27595749Praha 8 - Čimice, Čimická 61, PSČ 18000
Firma: MUDr. Tamara Staňová s.r.o.4353315Revoluční 765/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Firma: FRESH Friends, s.r.o.3610993Ortenovo náměstí 1494/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Fyzická osoba: Kateřina Paciorková63000644383, 76324 Vlachovice
Firma: NORD BOHEMIA TRADING, spol. s r.o. v likvidaci40230741Ústí nad Labem, Mírová I
Fyzická osoba: Vlastimil Tyšler63258731104, 37841 Jarošov nad Nežárkou
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: General Trade Europe s.r.o.5368197Šmeralova 137/3, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Jana Ostružárová42762146Podlesí II 4935, 76005 Zlín
Firma: Vlasteneckodobročinná obec Baráčníků Kněževes464635Kněževes
Adresa: Lipová 669/13, 25088 Čelákovice

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1529952"Propagační a knižní podnik Ústředního svazu spotřebních družstev v Praze"32620Praha, 11001, , TĚŠNOV, 5
22688731home, s.r.o. v likvidaci24197891Těšnov 1163/5, 11000 Praha
6355823 S Agency s.r.o.47911051Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Těšnov, 1/1059
7374364Call s. r. o.27587177Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1204068A & C, spol. s r.o. v likvidaci48588377Biskupský dvůr 1147/6, 11000 Praha
2317985A-Z Plyn centrum, v.o.s.48118907Petrská 1161/24, 11000 Praha
2136325A.Charouz City s.r.o.49244825Praha, 11000, Karlín, Těšnov, 1/1059
1411292ACCM Praha s.r.o.61498271Těšnov 1163/5, 11000 Praha
373483ACT Praha a.s.60196483Těšnov 1059/1, 11000 Praha
1408009ADD CZ, a.s.28976720Těšnov 1163/5, 11000 Praha
3270470AGROFINAL spol. s r.o.25131508Petrská 1161/24, 11000 Praha
107737AL - MARE TĚŠNOV s.r.o.3079503Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2111699ALDIRA, spol. s r.o.40615651Na Florenci 1055/35, 11000 Praha
1177061ALNEX TOP Praha s.r.o.28885767Těšnov 1163/5, 11000 Praha
2505103ALNEX TOP s.r.o.28253833Těšnov 1163/5, 11000 Praha
2363915ALPA spol. s r.o.62917609Petrská 1161/24, 11000 Praha
1793705AMIPROL spol. s r.o.25332210Na poříčí 1060/39, 11000 Praha
1953418AMONA GROUP s.r.o.24782980Těšnov 1163/5, 11000 Praha
255070ANDERSON I.C. a.s., organizační složka3083934Těšnov 1059/1, 11000 Praha
1788625ATACK AUTO s.r.o.27797368Těšnov 1059/1, 11000 Praha
3100797ATCON, s.r.o.27406415Těšnov 1163/5, 11000 Praha
2501714AVTN a.s.28996925Těšnov 1059/1, 11000 Praha
623650AXA 1932 s.r.o.28399145Na poříčí 1051/40, 11000 Praha
1332809Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.28505913Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2805901Air Konto s.r.o.2633221Těšnov 1163/5, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
345158MUDr. Světlana KŘEPELKOVÁ - zubní ordinace65399919Těšnov 1163/5, 11000 Praha
530928DUŠAN JANOV - výrobna Karlín10150722Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Petrská, 24/1161
627857Ing. Miloš Hrachovec-provádění inženýrských staveb12582921Petrská 1161/24, 11000 Praha
1701182SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE MUDR.SOUČKOVÁ49276883Těšnov 1163/5, 11000 Praha
892548JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., LL.M.71245677Na Florenci 1055/35, 11000 Praha
1797041BESEDOVÁ TEREZA2472384Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2301219Bakešová Eva71346082Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2856546Bašta Luboš67907555Na poříčí 1062/35, 11000 Praha
1351596Bednářová Stanislava66240026Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1065521Benediktová Naděžda70376123Petrská 1161/24, 11000 Praha
2600430Bezeha Nataliya1269429Na poříčí 1060/39, 11000 Praha
1428837Biradar Pravin Manohar1687891Těšnov 1163/5, 11000 Praha
2510954Charouz Jan74709836Těšnov 1059/1, 11000 Praha
3004633Chen Jianhao5125804Na poříčí 1060/39, 11000 Praha
832967Chen Chen87029294Na poříčí 1060/39, 11000 Praha
1928785Chrenek Tomáš3659208Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2255125DILLON Robert Anthony71328254Petrská 1161/24, 11000 Praha
3277964DRBOHLAVOVÁ Eva71669663Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Na poříčí, 1061/37
1150089DRŽÍKOVÁ Julie49268996Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1200754Dillon Eva70374830Petrská 1161/24, 11000 Praha
3447471FORMÁNEK Miloslav16882636Na poříčí 1054/48, 11000 Praha
1934984Filípková Zdena Honsová5320208Na poříčí 1894/46, 11000 Praha
748281Fousková Lucie63931427Na poříčí 1053/44, 11000 Praha
343327Fárník Peter1264401Těšnov 1163/5, 11000 Praha
6576GAZDÍKOVÁ Květa67799124Těšnov 1163/5, 11000 Praha