ACT Praha a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ACT Praha a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2493. Její identifikační číslo je 60196483

Výpis z obchodního rejstříku ACT Praha a.s.

Datum zápisu: 28. 3. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2493

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fnycj8d

Předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)
Poskytování ručení za bankovní úvěry a směnečné závazky
Poradenská činnost ve stavebnictví
Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic
Zprostředkování ve stavebnictví
Zprostředkování v oblasti finančního poradenství
Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s...
Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
Poradenská činnost pro průmysl, obchod a  investice
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní kancelář
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: Těšnov 1059/1, 11000 Praha

Adresy: Praha 1 - Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 11000
od 29. 04. 2009
Praha 1, Revoluční 8/1082, PSČ 11000
od 09. 04. 2008 od 29. 04. 2009
Praha 1, Těšnov 1/1059
od 19. 10. 1994 od 09. 04. 2008
Praha 1, Na Poříčí 43
od 28. 03. 1994 od 19. 10. 1994

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 04. 2016

  Jediný akcionář společnosti ACT Praha a.s. (dále jen ?Společnost?) schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti, a to o částku 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 195 (jednostodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy : jednosto tisíc korun českých) bude činit 100.000,-- Kč.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Group 77 a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 261 15 492 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6141 (dále jen "Upisovatel").Upisovatel upíše a splatí 195 (jednodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti.Společnost Group 77 a.s. má za společností ACT Praha a.s. ke dni 16. října 2006 následující pohledávky:a) Pohledávku ve výši 185.311.945,97 Kč, která má svůj právní základ ve Smlouvě o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-97-025 uzavřené mezi společností INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, a.s., IČ 453 16 619 a společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 60 46 80 17 dne 7. dubna 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. srpna 1997, č. 2 ze dne 3. dubna 1998, č. 3 ze dne 19. května 1999, č. 4 ze dne 18. července 2001, č. 5 ze dne 22. dubna 2002, č. 6 ze dne 27. května 2002 a v dohodě o vyrovnání č. 1080-97-025/DV uzavřené dne 7. dubna 1997 stejnými stranami ve znění dodatků č. 1 ze dne 4. srpna 1997 a č. 2 ze dne 3. dubna 1998 (dále ?Pohledávka 1?). Pohledávka 1 přešla dne 19. května 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ 00001350 (dále ?ČSOB?) a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB 1005515 uzavřené mezi ČSOB a Českou konsolidační agenturou, IČ 70109966 (dále ?ČKA?) dne 25. dubna 2002 přešla Pohledávka 1 na ČKA. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnky č. ČKA_14_ 5240505 uzavřené dne 29. července 2003 mezi ČKA a společností ACT Investment B.V., se sídlem Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Nizozemské království (dříve sídlem Locatelikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam) přešla Pohledávka 1 na společnost ACT Investment B.V. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností ACT Investment B.V. a společností Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví dne 7. října 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Elana Anstalt. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Elana Anstalt a společností Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Saconia CZ a.s. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a společností Group 77 a.s. dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Group 77 a.s.b) Pohledávku ve výši 1.949.173,48 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 25 06 97 64 a společností ACT Praha a.s. dne 21. ledna 2005 (dále ?Pohledávka 2?). Pohledávka 2 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. a společností Group 77 a.s.c) Pohledávku ve výši 226.562,10 Kč, která vznikla na základě vzájemného obchodního styku mezi společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 a společností ACT Praha a.s. a představuje neuhrazenou úplatu za nájem nebytových prostor a poskytnuté ekonomické poradenství (dále ?Pohledávka 3?). Pohledávka 3 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s.d) Pohledávku ve výši 2.650.700,87 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010539, fakturou č. 4010611, fakturou č. 4010712, fakturou č. 4010784, fakturou č. 5010017, fakturou č. 5010123, fakturou č. 5010204, fakturou č. 5010279, fakturou č. 5010359, fakturou č. 5010465, fakturou č. 5010551, fakturou č. 5010626, fakturou č. 5010694, fakturou č. 5010755, fakturou č. 5010836, fakturou č. 5010929, fakturou č. 26010020, fakturou č. 26010100, fakturou č. 26010196 (dále ?Pohledávka 4?). Pohledávka 4 byla postoupena na společnost Charouz Group s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10. dubna 2006 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Charouz Group s.r.o. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s. byla Pohledávka 4 postoupena na společnost Group 77 a.s.e) Pohledávku ve výši 1.443.735,16 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010087, fakturou č. 4010157 a fakturou č. 4010224 (dále ?Pohledávka 5?). Pohledávka 5 byla postoupena na společnost Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 22. července 2005 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Saconia CZ a.s. Pohledávka 5 byla poté postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a společností Group 77 a.s.f) Pohledávku ve výši 3.942.872,68 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. prosince 2003 mezi společností REDMEPTOR a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 630 78 511 a společností ACT Praha a.s. a představuje neuhrazenou úplatu za postupovanou pohledávku (dále ?Pohledávka 6?). Pohledávka 6 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností REDEMPTOR a.s. a společností Group 77 a.s.g) Pohledávku ve výši 16.243,60 Kč, která představuje vyúčtované úroky za rok 2005 z poskytnutého úvěru (dále ?Pohledávka 7?).Proti pohledávce společnosti ACT Praha a.s. za společností Group 77 a.s. na splacení emisního kursu akcií ve výši 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc korun českých) budou započteny Pohledávka 1, Pohledávka 3, Pohledávka 4, Pohledávka 5, Pohledávka 6 a Pohledávka 7 v plné výši a Pohledávka 2 pouze do výše 1.907.939,62 Kč (slovy: jeden milion devět set sedm tisíc devět set třicet devět 62/100 korun českých).Potvrzení auditora Ing. Jiřiny Kuncové, č. osvědčení 0197 ze dne 16.10.2006 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu.Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:a) lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a).
od 23. 10. 2006 od 04. 12. 2006

Akcie

Počet: 1 419 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2006

Počet: 5 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: REDEMPTOR a.s.

IČO: 63078511

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 02. 2006 od 15. 12. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CHAROUZ ANTONÍN

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 27. 04. 2016
Správní rada - předseda správní rady
od 27. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2009 od 27. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 05. 1996 od 27. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 03. 1994 od 17. 11. 1994


Název/Jméno: PÁRAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 07. 2007 od 13. 04. 2015


Název/Jméno: VILÍMEK KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 02. 2006 od 20. 07. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 12. 02. 2001 od 27. 02. 2006


Název/Jméno: VÁVROVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2006 od 09. 04. 2008


Název/Jméno: TRAJBOLDOVÁ DITA

IČO: 42500893

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2006 od 27. 04. 2016
Dozorčí rada - člen
od 12. 02. 2001 od 27. 02. 2006


Název/Jméno: Jacques Raymond Sicotte

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2006 od 29. 04. 2009


Název/Jméno: TOJŠL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 02. 2001 od 16. 08. 2005


Název/Jméno: BARTOŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 02. 2001 od 12. 03. 2004


Název/Jméno: PÍGL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 02. 2001 od 27. 02. 2006


Název/Jméno: NOVÁK MIROSLAV

IČO: 62427521

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 08. 2000 od 12. 02. 2001


Název/Jméno: ŽÁK LADISLAV

IČO: 71612041

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 08. 2000 od 12. 02. 2001


Název/Jméno: KOŽELUH LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 07. 2000 od 12. 02. 2001


Název/Jméno: GROF ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 1998 od 20. 07. 2000


Název/Jméno: JANSTA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1998 od 08. 12. 1998


Název/Jméno: VOJÁKOVÁ VLADISLAVA

IČO: 2537869

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1998 od 29. 08. 2000


Název/Jméno: VOJÁK JOSEF

IČO: 3902005

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 1996 od 29. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 03. 1994 od 20. 10. 1996


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1996 od 12. 02. 2001


Název/Jméno: ŠTĚRBA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1996 od 22. 04. 1998


Název/Jméno: ROZEHNAL ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1996 od 22. 04. 1998


Název/Jméno: ROUŠAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 11. 1994 od 29. 05. 1996


Název/Jméno: CHAROUZ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 11. 1994 od 29. 05. 1996


Název/Jméno: TRAJBOLDOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1994 od 29. 05. 1996


Název/Jméno: TRAJBOLD JAN

IČO: 71661671

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 03. 1994 od 29. 08. 2000


Název/Jméno: PŮŽA BEDŘICH

IČO: 45259755

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1994 od 29. 05. 1996


Název/Jméno: HABART MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1994 od 29. 05. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 05. 2004

Zánik oprávnění:23. 03. 2006


Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 03. 2006


Poskytování ručení za bankovní úvěry a směnečné závazky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 03. 2006


Poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 113885

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 113885

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 113885

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování v oblasti finančního poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 113885

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s výjimkou činností uvedených v § 3 zák.č.455/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 113885

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 113885

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost pro průmysl, obchod a  investice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 02. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 113885

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 03. 1994

Obory činnosti: Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
od 12. 02. 1996
Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s výjimkou činností uvedených v § 3 zák.č.455/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů.)
od 12. 02. 1996
Zprostředkování v oblasti finančního poradenství
od 12. 02. 1996
Zprostředkování ve stavebnictví
od 12. 02. 1996
Poradenská činnost pro průmysl, obchod a  investice
od 12. 02. 1996
Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic
od 12. 02. 1996
Poradenská činnost ve stavebnictví
od 12. 02. 1996
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
od 05. 10. 1994
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 28. 03. 1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 28. 03. 1994
Realitní kancelář
od 28. 03. 1994


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 03. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 03. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 03. 1994

Zánik oprávnění:19. 12. 2007


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 213300

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60196483

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:04. 04. 2009

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2282150A & Partners, s.r.o. v likvidaci25079921Brno, 60200, Veveří, Šumavská, 31/535 - vlastník
1164601AREALL , spol. s r.o.18565646Troubsko, Národního odboje 95, PSČ 664 41 - vlastník
1656111Autodrom Sosnová, s.r.o.48948586Česká Lípa II, Sosnová čp. 2OO, PSČ 470 02 - vlastník
1407498BOHEMIAN PROMOTION AGENCY, s. r. o.48589624Praha, 11000, , TĚŠNOV, 1 - vlastník
2644586CARTIP společnost s ručením omezeným "v likvidaci"47681110Nový Jičín, 74101, Nový Jičín, Jugoslávská, 1809/23 - vlastník
2821745ENIRAM Trading s.r.o.25704486Chudenická 1059/30, 10200 Praha - vlastník
1130132Exclusive Cars, s.r.o.62911350Rybná 716/24, 11000 Praha - vlastník
301457Garmond s.r.o.49705601Služeb 256/5, 10800 Praha - vlastník
2282669Hotel - Restaurant Classic, a.s.25658051Masarykovo náměstí 18, 27061 Lány - vlastník
877415Charouz Group s.r.o.60468017Těšnov 1059/1, 11000 Praha - vlastník
3034928Charouz Racing System s.r.o.25766881Těšnov 1059/1, 11000 Praha - vlastník
458162MILLENNIUM, s.r.o.62914006Praha, 10005, , KUBÁNSKÉ NÁM., 11 - vlastník
1142422MTX RS, s.r.o.62411802Praha, 17000, , Jateční, 35 - vlastník
2715061Ojetá Auta s.r.o. v likvidaci62911333Praha, 10000, Štěrboholy, Černokostelecká, 155 - vlastník
1695098Real Servis, Východ a.s.25783696Služeb 256/5, 10800 Praha - vlastník
3291254Reality Sever s.r.o.26177706Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Těšnov, 1/1059 - vlastník
678218S.D.A. spol. s r.o.25645382Služeb 256/5, 10800 Praha - vlastník
1903547SR Auto Bohemia a.s. - v likvidaci25014358Ústí nad Labem, 40020, , Křižíkova, 2/718 - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
601788" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Štefánikova 454, 40747 Varnsdorf
6355823 S Agency s.r.o.47911051Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Těšnov, 1/1059
617313A.Charouz Kladno, a.s.25065912Kladno, 27202, Kročehlavy, Americká, 2754
775866AC Sparta Praha fotbal, a.s.46356801Milady Horákové 1066/98, 17000 Praha
200796AGA KOMMERZ, spol. s r.o.18127908Frýdecká 2006/14, 73701 Český Těšín
195312Albert a.s. v likvidaci25064924Do Hlinišť 1145, 27101 Nové Strašecí
41771ALDO § KRAUS, spol. s r.o. - v likvidaci45355398Tepelská 425, 36464 Bečov nad Teplou
57450ALMIN, s.r.o. v likvidaci45022089Kaplice, 38241, , Zahradní, 594
716214ALTA FRUIT, spol. s r.o. v likvidaci45803005Semice, 28917, Semice, Semice, 11
54670AMMA spol.s r.o. v likvidaci43870015Hlohová 1233/2A, 10600 Praha
717597AQ-TECH NOVÁK s.r.o.24777706V Zahradách 398, 25245 Vrané nad Vltavou
613244Auto Corson a.s.27192237Služeb 256/5, 10800 Praha
753872AUTO ENGE, a.s.62743431Hodkovická 747/29, 46006 Liberec
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
183326AZ-Car, a.s.25386131U Dráhy 828/8, 78901 Zábřeh
468941BENOMA, spol. s r.o.64793516třída Edvarda Beneše 1546/40, 50012 Hradec Králové
529095Blood Bags Group Company, a.s.28984170Opletalova 983/45, 11000 Praha
637562BRESSON a.s.25124510Brojova 2113/16, 32600 Plzeň
674824Bytové družstvo Pod hájkem 814/428484771Pod Hájkem 814/4, 18000 Praha
112821Bytové družstvo Urbanova62409557Černochova 1070/1, 15800 Praha
650404Bytové družstvo Větrná 36384025182692Větrná 869/38, 37005 České Budějovice
391124CDW a.s. v likvidaci47468068Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Žitná, 49
657240CITELUM, a.s.25088092Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
23230CORSON Solution a.s.2772124Revoluční 1082/8, 11000 Praha
529053ČBF, s.r.o.62415409Zátopkova 100/2, 16900 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
43423ALBERT PETR4527984Petra Bezruče 125, 27303 Stochov
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
284736AUBRECHT VÁCLAV66977835Plzeňská 238, 33301 Stod
155321BAJER FRANTIŠEK43571026Pod Ostrou hůrkou 123, 74792 Háj ve Slezsku
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
385552BARBOROVÁ JANA12372188Švédská 1090/33, 15000 Praha
113892BAREŠOVÁ EVA61828378Bečvářská 1384, 19016 Praha
245843BÁRTA IVAN18688390Hlavní třída 228/86, 35301 Mariánské Lázně
114576BARTH JAN61803685Sušice, 34201, Sušice II, Hrádecká, 1227
29787BARTONÍK JIŘÍ41374312U kapličky 455/23, 77900 Olomouc
26555BARTOŠ JAROSLAV68242573Ohradní 1454, 25168 Kamenice
420360BAŘTIPÁNOVÁ BLANKA86973991Jiskrova 412/30, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
122513BÁŠA PETR48932779Jižní 2233, 28802 Nymburk
245809BAŠKOVÁ VERONIKA60443472Pod Harfou 943/34, 19000 Praha
9965BAŠTA FRANTIŠEK62524801Tyršova 534/12, 37006 České Budějovice
132265BAŽANT MICHAL71026011Sadová 188, 27362 Družec
37380BAŽANT OLDŘICH13878654Bečov nad Teplou č.p. 103, 36464 Bečov nad Teplou, CZ
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
213291BĚHÁLEK DANIEL41789121Na Volánové 754/4, 16000 Praha
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
175762BĚLOCH ZDENĚK61732940Jihlava, 58601, Jihlava, Na Kopci, 4208/27
60027BENDA JIŘÍ12060046130, 41002 Křesín

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2787651„DOBRÉ BYDLENÍ”22907921Na poříčí 1061/37, 11000 Praha
22688731home, s.r.o. v likvidaci24197891Těšnov 1163/5, 11000 Praha
7374364Call s. r. o.27587177Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1204068A & C, spol. s r.o. v likvidaci48588377Biskupský dvůr 1147/6, 11000 Praha
2317985A-Z Plyn centrum, v.o.s.48118907Petrská 1161/24, 11000 Praha
1411292ACCM Praha s.r.o.61498271Těšnov 1163/5, 11000 Praha
373483ACT Praha a.s.60196483Těšnov 1059/1, 11000 Praha
1408009ADD CZ, a.s.28976720Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1332809Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.28505913Těšnov 1059/1, 11000 Praha
3270470AGROFINAL spol. s r.o.25131508Petrská 1161/24, 11000 Praha
2805901Air Konto s.r.o.2633221Těšnov 1163/5, 11000 Praha
107737AL - MARE TĚŠNOV s.r.o.3079503Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2111699ALDIRA, spol. s r.o.40615651Na Florenci 1055/35, 11000 Praha
1835409Alfa Commercial Services, s.r.o. v likvidaci49688634Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2532358All4iT s.r.o.24730564Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1177061ALNEX TOP Praha s.r.o.28885767Těšnov 1163/5, 11000 Praha
2505103ALNEX TOP s.r.o.28253833Těšnov 1163/5, 11000 Praha
2363915ALPA spol. s r.o.62917609Petrská 1161/24, 11000 Praha
3118851Altus Logistics s.r.o.4118545Na poříčí 1060/39, 11000 Praha
2381032Amenit s.r.o.25816888Na poříčí 1060/39, 11000 Praha
1793705AMIPROL spol. s r.o.25332210Na poříčí 1060/39, 11000 Praha
1953418AMONA GROUP s.r.o.24782980Těšnov 1163/5, 11000 Praha
255070ANDERSON I.C. a.s., organizační složka3083934Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2174844Arriello s.r.o.28225503Na poříčí 1053/44, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
627857Ing. Miloš Hrachovec-provádění inženýrských staveb12582921Petrská 1161/24, 11000 Praha
892548JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., LL.M.71245677Na Florenci 1055/35, 11000 Praha
345158MUDr. Světlana KŘEPELKOVÁ - zubní ordinace65399919Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1701182SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE MUDR.SOUČKOVÁ49276883Těšnov 1163/5, 11000 Praha
2301219Bakešová Eva71346082Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2856546Bašta Luboš67907555Na poříčí 1062/35, 11000 Praha
1351596Bednářová Stanislava66240026Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1065521Benediktová Naděžda70376123Petrská 1161/24, 11000 Praha
1797041BESEDOVÁ TEREZA2472384Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2600430Bezeha Nataliya1269429Na poříčí 1060/39, 11000 Praha
1428837Biradar Pravin Manohar1687891Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1200754Dillon Eva70374830Petrská 1161/24, 11000 Praha
2255125DILLON Robert Anthony71328254Petrská 1161/24, 11000 Praha
1150089DRŽÍKOVÁ Julie49268996Těšnov 1163/5, 11000 Praha
343327Fárník Peter1264401Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1934984Filípková Zdena Honsová5320208Na poříčí 1894/46, 11000 Praha
748281Fousková Lucie63931427Na poříčí 1053/44, 11000 Praha
6576GAZDÍKOVÁ Květa67799124Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1087774Gonzalezová Anna4112041Na poříčí 1062/35, 11000 Praha
3356404Gonzalezová Maria1257412Na poříčí 1062/35, 11000 Praha
2956610Hanzlík Milan67414303Na poříčí 1061/37, 11000 Praha
3116676HANZLÍK Milan48054313Na poříčí 1061/37, 11000 Praha
3110664HANZLÍKOVÁ Stanislava61293971Na poříčí 1061/37, 11000 Praha
2097133HAVLÍČKOVÁ Blanka67170561Těšnov 1163/5, 11000 Praha
1632974Herzánová Martina25800981Na Florenci 1055/35, 11000 Praha