ACT Praha a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ACT Praha a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2493. Jeho identifikační číslo je 60196483

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ACT Praha a.s.

Datum zápisu: 28. 3. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2493

Identifikační číslo:60196483

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fnycj8d

Předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)
Poskytování ručení za bankovní úvěry a směnečné závazky
Poradenská činnost ve stavebnictví
Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic
Zprostředkování ve stavebnictví
Zprostředkování v oblasti finančního poradenství
Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s...
Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
Poradenská činnost pro průmysl, obchod a  investice
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní kancelář
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Těšnov 1059/1, PSČ 11000
od 29. 04. 2009
Praha 1, Revoluční 8/1082, PSČ 11000
od 09. 04. 2008 do 29. 04. 2009
Praha 1, Těšnov 1/1059
od 19. 10. 1994 do 09. 04. 2008
Praha 1, Na Poříčí 43
od 28. 03. 1994 do 19. 10. 1994
Těšnov 1059/1, 11000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 04. 2016

  Jediný akcionář společnosti ACT Praha a.s. (dále jen ?Společnost?) schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti, a to o částku 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 195 (jednostodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy : jednosto tisíc korun českých) bude činit 100.000,-- Kč.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Group 77 a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 261 15 492 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6141 (dále jen "Upisovatel").Upisovatel upíše a splatí 195 (jednodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti.Společnost Group 77 a.s. má za společností ACT Praha a.s. ke dni 16. října 2006 následující pohledávky:a) Pohledávku ve výši 185.311.945,97 Kč, která má svůj právní základ ve Smlouvě o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-97-025 uzavřené mezi společností INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, a.s., IČ 453 16 619 a společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 60 46 80 17 dne 7. dubna 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. srpna 1997, č. 2 ze dne 3. dubna 1998, č. 3 ze dne 19. května 1999, č. 4 ze dne 18. července 2001, č. 5 ze dne 22. dubna 2002, č. 6 ze dne 27. května 2002 a v dohodě o vyrovnání č. 1080-97-025/DV uzavřené dne 7. dubna 1997 stejnými stranami ve znění dodatků č. 1 ze dne 4. srpna 1997 a č. 2 ze dne 3. dubna 1998 (dále ?Pohledávka 1?). Pohledávka 1 přešla dne 19. května 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ 00001350 (dále ?ČSOB?) a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB 1005515 uzavřené mezi ČSOB a Českou konsolidační agenturou, IČ 70109966 (dále ?ČKA?) dne 25. dubna 2002 přešla Pohledávka 1 na ČKA. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnky č. ČKA_14_ 5240505 uzavřené dne 29. července 2003 mezi ČKA a společností ACT Investment B.V., se sídlem Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Nizozemské království (dříve sídlem Locatelikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam) přešla Pohledávka 1 na společnost ACT Investment B.V. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností ACT Investment B.V. a společností Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví dne 7. října 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Elana Anstalt. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Elana Anstalt a společností Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Saconia CZ a.s. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a společností Group 77 a.s. dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Group 77 a.s.b) Pohledávku ve výši 1.949.173,48 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 25 06 97 64 a společností ACT Praha a.s. dne 21. ledna 2005 (dále ?Pohledávka 2?). Pohledávka 2 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. a společností Group 77 a.s.c) Pohledávku ve výši 226.562,10 Kč, která vznikla na základě vzájemného obchodního styku mezi společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 a společností ACT Praha a.s. a představuje neuhrazenou úplatu za nájem nebytových prostor a poskytnuté ekonomické poradenství (dále ?Pohledávka 3?). Pohledávka 3 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s.d) Pohledávku ve výši 2.650.700,87 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010539, fakturou č. 4010611, fakturou č. 4010712, fakturou č. 4010784, fakturou č. 5010017, fakturou č. 5010123, fakturou č. 5010204, fakturou č. 5010279, fakturou č. 5010359, fakturou č. 5010465, fakturou č. 5010551, fakturou č. 5010626, fakturou č. 5010694, fakturou č. 5010755, fakturou č. 5010836, fakturou č. 5010929, fakturou č. 26010020, fakturou č. 26010100, fakturou č. 26010196 (dále ?Pohledávka 4?). Pohledávka 4 byla postoupena na společnost Charouz Group s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10. dubna 2006 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Charouz Group s.r.o. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s. byla Pohledávka 4 postoupena na společnost Group 77 a.s.e) Pohledávku ve výši 1.443.735,16 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010087, fakturou č. 4010157 a fakturou č. 4010224 (dále ?Pohledávka 5?). Pohledávka 5 byla postoupena na společnost Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 22. července 2005 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Saconia CZ a.s. Pohledávka 5 byla poté postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a společností Group 77 a.s.f) Pohledávku ve výši 3.942.872,68 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. prosince 2003 mezi společností REDMEPTOR a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 630 78 511 a společností ACT Praha a.s. a představuje neuhrazenou úplatu za postupovanou pohledávku (dále ?Pohledávka 6?). Pohledávka 6 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností REDEMPTOR a.s. a společností Group 77 a.s.g) Pohledávku ve výši 16.243,60 Kč, která představuje vyúčtované úroky za rok 2005 z poskytnutého úvěru (dále ?Pohledávka 7?).Proti pohledávce společnosti ACT Praha a.s. za společností Group 77 a.s. na splacení emisního kursu akcií ve výši 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc korun českých) budou započteny Pohledávka 1, Pohledávka 3, Pohledávka 4, Pohledávka 5, Pohledávka 6 a Pohledávka 7 v plné výši a Pohledávka 2 pouze do výše 1.907.939,62 Kč (slovy: jeden milion devět set sedm tisíc devět set třicet devět 62/100 korun českých).Potvrzení auditora Ing. Jiřiny Kuncové, č. osvědčení 0197 ze dne 16.10.2006 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu.Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:a) lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a).
od 23. 10. 2006 do 04. 12. 2006

Akcie

Počet: 1 419 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2006

Počet: 5 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2006

Počet: 1 224 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 21. 05. 1997 do 21. 05. 1997

Počet: 512 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 17. 11. 1994 do 17. 11. 1994

Počet: 500 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 28. 03. 1994 do 28. 03. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: REDEMPTOR a.s.

IČO:63078511

Adresa: Praha - Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000
od 27. 02. 2006 do 15. 12. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 02. 2006 do 15. 12. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CHAROUZ ANTONÍN

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 27. 04. 2016
Správní rada - předseda správní rady
od 27. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2009 do 27. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 05. 1996 do 27. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 03. 1994 do 17. 11. 1994

Adresa: Kálmánova 1025/5, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 01. 01. 2014
Praha 4, Kálmánova 1025/5, PSČ 14800
od 29. 04. 2009 do 01. 01. 2014
Praha 4, Kalmánova 5
od 29. 05. 1996 do 27. 02. 2006
Praha 4, Kalmánova 5
od 28. 03. 1994 do 17. 11. 1994


Název/Jméno: PÁRAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 07. 2007 do 13. 04. 2015

Adresa: Praha 10, U zahrádek 144, PSČ 10300
od 20. 07. 2007 do 13. 04. 2015


Název/Jméno: VILÍMEK KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 02. 2006 do 20. 07. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006

Adresa: Praha - Praha 10, Chudenická 1079/10, PSČ 10200
od 27. 02. 2006 do 20. 07. 2007
Uhlířské Janovice, 1. máje 603, okres Kutná Hora
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: VÁVROVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2006 do 09. 04. 2008

Adresa: Praha - Praha 3, V Kapslovně 2770/1, PSČ 13000
od 27. 02. 2006 do 09. 04. 2008


Název/Jméno: TRAJBOLDOVÁ DITA

IČO: 42500893

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2006 do 27. 04. 2016
Dozorčí rada - člen
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006

Adresa: Praha - Praha 4, V Podhájí 614/26, PSČ 14700
od 27. 02. 2006 do 27. 04. 2016
Praha 4, V Podhájí 614/26
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: Jacques Raymond Sicotte

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2006 do 29. 04. 2009

Adresa: Verdun, Nun's Islands, Les Verriéres, Berlioz 80 - Apt. 201, Provence of Quebec, Kanada
od 27. 02. 2006 do 29. 04. 2009


Název/Jméno: TOJŠL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 02. 2001 do 16. 08. 2005

Adresa: Praha 2, Vinohradská 1595
od 12. 02. 2001 do 16. 08. 2005


Název/Jméno: BARTOŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 02. 2001 do 12. 03. 2004

Adresa: Plavy 188, okres Jablonec nad Nisou
od 12. 02. 2001 do 12. 03. 2004


Název/Jméno: PÍGL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006

Adresa: Praha 4, Mendelova 738/1
od 12. 02. 2001 do 27. 02. 2006


Název/Jméno: NOVÁK MIROSLAV

IČO: 12684813

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 08. 2000 do 12. 02. 2001

Adresa: Praha 2, Bruselská 8
od 29. 08. 2000 do 12. 02. 2001


Název/Jméno: ŽÁK LADISLAV

IČO: 71612041

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 08. 2000 do 12. 02. 2001

Adresa: Praha 4, Hrdličkova 2189/12
od 29. 08. 2000 do 12. 02. 2001


Název/Jméno: KOŽELUH LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 07. 2000 do 12. 02. 2001

Adresa: Plzeň, Pod Švabinami 44, okres Plzeň-město
od 20. 07. 2000 do 12. 02. 2001


Název/Jméno: GROF ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 1998 do 20. 07. 2000

Adresa: Praha 8, Na hájku 428
od 08. 12. 1998 do 20. 07. 2000


Název/Jméno: JANSTA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1998 do 08. 12. 1998

Adresa: Nymburk, 2. Května 1133/8
od 22. 04. 1998 do 08. 12. 1998


Název/Jméno: VOJÁKOVÁ VLADISLAVA

IČO: 2537869

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 04. 1998 do 29. 08. 2000

Adresa: Praha 4, V podhájí 25/774
od 22. 04. 1998 do 29. 08. 2000


Název/Jméno: VOJÁK JOSEF

IČO: 3902005

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 1996 do 29. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 03. 1994 do 20. 10. 1996

Adresa: Praha 4, V Podhájí 774/25, PSČ 14000
od 20. 10. 1996 do 29. 08. 2000
Praha 5, Kováků 13
od 28. 03. 1994 do 20. 10. 1996


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1996 do 12. 02. 2001

Adresa: Mníšek pod Brdy 588
od 29. 05. 1996 do 12. 02. 2001


Název/Jméno: ŠTĚRBA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1996 do 22. 04. 1998

Adresa: Praha lO, Mexická 691/3
od 29. 05. 1996 do 22. 04. 1998


Název/Jméno: ROZEHNAL ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1996 do 22. 04. 1998

Adresa: Praha l, Krakovská 15
od 29. 05. 1996 do 22. 04. 1998


Název/Jméno: ROUŠAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 11. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 8, Vratislavská 385
od 17. 11. 1994 do 29. 05. 1996


Název/Jméno: CHAROUZ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 11. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 4, Kalmánova 5
od 17. 11. 1994 do 29. 05. 1996


Název/Jméno: TRAJBOLDOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 4, V Podhájí 614/26
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996


Název/Jméno: TRAJBOLD JAN

IČO: 71661671

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 03. 1994 do 29. 08. 2000

Adresa: Praha 4, V Podhájí 614/26
od 28. 03. 1994 do 29. 08. 2000


Název/Jméno: PŮŽA BEDŘICH

IČO: 45259755

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 4, Krajánkova 16
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996


Název/Jméno: HABART MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996

Adresa: Praha 3, Kunešova 14
od 28. 03. 1994 do 29. 05. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 5. 2004

Zánik oprávnění:23. 3. 2006


Zprostředkování úvěrů (na základě smlouvy)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tojšl

Zánik oprávnění:23. 3. 2006


Poskytování ručení za bankovní úvěry a směnečné závazky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tojšl

Zánik oprávnění:23. 3. 2006


Poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování v oblasti finančního poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s výjimkou činností uvedených v § 3 zák.č.455/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost pro průmysl, obchod a  investice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Tojšl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Roušal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Obory činnosti: Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
od 12. 02. 1996
Zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic ( s výjimkou činností uvedených v § 3 zák.č.455/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů.)
od 12. 02. 1996
Zprostředkování v oblasti finančního poradenství
od 12. 02. 1996
Zprostředkování ve stavebnictví
od 12. 02. 1996
Poradenská činnost pro průmysl, obchod a  investice
od 12. 02. 1996
Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic
od 12. 02. 1996
Poradenská činnost ve stavebnictví
od 12. 02. 1996
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
od 05. 10. 1994
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 28. 03. 1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 28. 03. 1994
Realitní kancelář
od 28. 03. 1994


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Zánik oprávnění:19. 12. 2007


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 3. 1994

Odpovědní zástupci: Jan TRAJBOLD

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60196483

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:4. 4. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
1900059" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Varnsdorf, Štefánikova 454
1375564" V A N O L A " veřejná obchodní společnost (v.o.s.)60112859Nádražní 504, 543 71 Hostinné
3365728"Bytové družstvo Střekovská" v likvidaci25723600Praha 8, Střekovská 1342, PSČ 18200
3427380"MISIBA s.r.o."60278595č.p. 188, 468 46 Plavy
1648048"Vítězná" s.r.o. "v likvidaci"62577930Praha 4 - Nusle, Lounských 786/18

Související osoby

#NázevICOAdresa
130563ZBYTEK ZDENĚKSlaný, Vikova 472
130564Podlešáková EvaPraha 10, Karpatská 19
1114206GALATÍK LUBOMÍRPlzeň, Tachovská 55, PSČ 30100
108478132Consulting s.r.o.27736881Praha 5, Zborovská 50, PSČ 15000
1114205ŠEDIVÝ ZBYNĚKBrno, Vychodilova 9