AEGON Pojišťovna, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AEGON Pojišťovna, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9577. Jeho identifikační číslo je 27182461

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AEGON Pojišťovna, a.s.

Datum zápisu: 22. 9. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9577

Identifikační číslo:27182461

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: stvckxb

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 14000
od 17. 05. 2005
Praha 1, Václavské náměstí 66/808, PSČ 11000
od 22. 09. 2004 do 17. 05. 2005
Na Pankráci 322/26, 14000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 07. 2014

  Jediný akcionář rozhodl dne 25. ledna 2005 při výkonu působnosti valné hromady takto:Za prvé: Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, o částku ve výši 290,000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých), z původní výše 90,000.000,- Kč ( slovy: devadesát milionů korun českých) na částku 380,000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých).Za třetí: Jediný Akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců, počínající dnem následujícím po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu (nejpozději však do deseti dnů) po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Součástí informace bude i návrh smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní rejstříku.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 900.000,- Kč (slovy devět set tisíc korun českých) lze upsat 3,22 nových akcií o jmenovité hodnotě 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé.Emisní kurs nových akcií činí 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, vzhledem k tomu, že Společnost vydala zaknihované akcie, je den následující po dni, ve kterém došlo k tomuto rozhodnutí jediného Akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti.Za čtvrté: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.Za páté: V případě, že nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, je představenstvo Společnosti povinno uveřejnit a oznámit informaci o veřejné nabídce způsobem určeným pro svolání valné hromady a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro možnost využití přednostního práva na upsání akcií. Upsat akcie bez využití přednostního práva mohou zájemci v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající desátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž skončí lhůta pro možnost upsat akcie s využitím přednostního práva, přičemž první den lhůty musí být výslovně uveden v uveřejnění a oznámení informace o veřejné nabídce. Úpis akcií bude proveden s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých).Za šesté: Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet Společnosti k tomu účelu zřízený číslo 2043989807/2600, vedený u Citibank, a.s.
od 25. 02. 2005 do 05. 04. 2005

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 2900000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 05. 04. 2005

Počet: 100 ks v hodnotě: 900000 - akcie na jméno
od 22. 09. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: AEGON Czech Republic Holding B.V.

Adresa: 2591TV Haag, AEGONplein 50, Nizozemské království
od 01. 12. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 12. 2014


Název/Jméno: AEGON Tsjechië Holding B.V.

Adresa: AEGONplein 50, 2591 TV ´s-Gravenhage, Nizozemské království
od 22. 09. 2004 do 01. 12. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 09. 2004 do 01. 12. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOREJS MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2015

Adresa: Bermanova 1000/16, Čakovice, 196 00 Praha 9
od 17. 09. 2016
Hakenova 921/5, Čakovice, 196 00 Praha 9
od 21. 07. 2015 do 17. 09. 2016


Název/Jméno: GIJSBERT DOROTHEUS JEUKEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2016

Adresa: Amsterdam, Stadionweg 80, Nizozemské království
od 12. 07. 2016


Název/Jméno: BLAŽKOVÁ KRISTÝNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2015

Adresa: č.ev. 521, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
od 11. 09. 2015


Název/Jméno: PREROVSKÝ VOJTECH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 03. 2015 do 02. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 05. 04. 2013 do 12. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2008 do 05. 04. 2013

Adresa: 82108 Bratislava, Palkovičova 216/10, Slovenská republika
od 12. 03. 2015 do 02. 03. 2016
Bratislava, Palkovičova 10, 82 108, Slovenská republika
od 18. 09. 2008 do 12. 03. 2015


Název/Jméno: STRAPKO RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2014

Adresa: Bratislava, Svatoplukova 39, Slovenská republika
od 22. 07. 2014


Název/Jméno: POUL ONDŘEJ

IČO: 1117289

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 04. 2013 do 02. 03. 2016

Adresa: Na jílech 653/11, Kolovraty, 103 00 Praha 10
od 05. 04. 2013 do 02. 03. 2016


Název/Jméno: SCHNELLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 04. 2013

Adresa: Vyšebrodská 875/12, Libuš, 142 00 Praha 4
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: PAIDAR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 04. 2013 do 05. 05. 2015

Adresa: Holubí 856, 252 42 Jesenice
od 05. 04. 2013 do 05. 05. 2015


Název/Jméno: SCHNELLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 10. 2012 do 05. 04. 2013

Adresa: Praha 4 - Libuš, Vyšebrodská 875/12, PSČ 14200
od 17. 10. 2012 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: HÁJEK PETR

IČO: 18431631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 2012 do 17. 10. 2012

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Athénská 1528/7, PSČ 10200
od 10. 01. 2012 do 17. 10. 2012


Název/Jméno: VYSTRČIL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2010 do 25. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 2010 do 22. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 2007 do 01. 07. 2010

Adresa: Říčany - Strašín, Kaštanová 204, PSČ 25101
od 01. 07. 2010 do 25. 07. 2011
Říčany - Strašín, Kaštanová 204
od 04. 07. 2007 do 01. 07. 2010


Název/Jméno: ANDREW ALLAN COHEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 2010 do 17. 10. 2012

Adresa: Longmeadow, Laurel Street 533, 01106, Spojené státy americké
od 22. 09. 2010 do 17. 10. 2012


Název/Jméno: Dr. PÉTER ZOLTÁN MÁHIG

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 01. 2010

Adresa: Veszprém, Endrödi u. 40, 8200, Maďarská republika
od 28. 01. 2010


Název/Jméno: HORPÁCSY ESZTER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2010 do 12. 07. 2016

Adresa: Budapest, Vak Bottyán 3, 1111, Maďarská republika
od 28. 01. 2010 do 12. 07. 2016


Název/Jméno: MARKOVÁ PAVLA

IČO: 66259967

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2009 do 22. 07. 2014

Adresa: Nová Ves pod Pleší - Včelník 307, PSČ 26204
od 24. 07. 2009 do 22. 07. 2014


Název/Jméno: BLÁHOVÁ LEONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2009 do 17. 10. 2012

Adresa: Jesenice - Zdiměřice, Sokolí 138, PSČ 25242
od 24. 07. 2009 do 17. 10. 2012


Název/Jméno: ZEMAN ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2008 do 24. 07. 2009

Adresa: Praha 4, Nechvílova 1824/26, PSČ 14800
od 18. 09. 2008 do 24. 07. 2009


Název/Jméno: PREROVSKÝ VOJTECH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2008 do 18. 09. 2008

Adresa: Bratislava, Palkovičova 10, 82 108, Slovenská republika
od 18. 09. 2008 do 18. 09. 2008


Název/Jméno: FRIEDL DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2008 do 17. 10. 2012

Adresa: Praha 5, Tréglova 795, PSČ 15200
od 13. 02. 2008 do 17. 10. 2012


Název/Jméno: BEZDĚK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 02. 2008 do 01. 07. 2010

Adresa: Dobřichovice, Krátká 811, PSČ 25229
od 06. 02. 2008 do 01. 07. 2010


Název/Jméno: Carlier Philippe

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2006 do 23. 04. 2007

Adresa: Praha 10, Dykova 31, PSČ 10100
od 24. 07. 2006 do 23. 04. 2007


Název/Jméno: BRUDŇÁK PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 07. 2006 do 06. 02. 2008

Adresa: 90041 Rovinka 427, Slovenská republika
od 24. 07. 2006 do 06. 02. 2008


Název/Jméno: KEPECS GÁBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2006 do 28. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2004 do 31. 03. 2005

Adresa: Budapešť, Dohány u. 22-24, Maďarská republika
od 24. 07. 2006 do 28. 01. 2010
Dohány u. 22-24, 1077 Budapest, Maďarská republika
od 22. 09. 2004 do 31. 03. 2005


Název/Jméno: HARALD ALEXANDER WALKATE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2005 do 28. 01. 2010

Adresa: Tintorettostraat 10 H, 1077 RT Amsterdam, Nizozemské království
od 31. 03. 2005 do 28. 01. 2010


Název/Jméno: ANDRÁS ISTVÁN VERECZKI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2005 do 24. 07. 2006

Adresa: Zombori u 34, 2040 Budaörs, Maďarská republika
od 31. 03. 2005 do 24. 07. 2006


Název/Jméno: ČUCHRAN BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 2005 do 24. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2004 do 25. 02. 2005

Adresa: Praha 5, Strážovská 342/15, PSČ 15000
od 22. 09. 2004 do 24. 07. 2006


Název/Jméno: NEKVASIL LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2005 do 13. 02. 2008

Adresa: Kutná Hora - Žižkov, Liliová 848, PSČ 28401
od 25. 02. 2005 do 13. 02. 2008


Název/Jméno: MARC ALEXANDER VAN WEEDE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2004 do 31. 03. 2005

Adresa: Maarten Janszoon Kosterstraat 17, 1017 VZ Amsterdam, Nizozemské království
od 22. 09. 2004 do 31. 03. 2005


Název/Jméno: TAVASZI BEATRIX

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2004 do 24. 07. 2009

Adresa: Magyar u. 66, 2011 Budakalász, Maďarská republika
od 22. 09. 2004 do 24. 07. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27182461

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2010

Související firmy

#NázevICOAdresa
24779543D-Zahrady s.r.o.29201179č.p. 123, 592 33 Řečice
43731ADVISOR INVEST s.r.o.5431409U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
2818095AGRHEA akciová společnost v likvidaci664286Plzeňská 131, 252 19 Chrášťany
2377783AGRI CS a.s.26243334Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče
2852278AGRO Rozsochy, a.s.63468026č.p. 165, 592 57 Rozsochy

Související osoby

#NázevICOAdresa
407963Adam James HarperLondýn, Barbican, Breton House 73, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
362091JUREČKA ADAM68337493Kozlovice, Lhotka 185, PSČ 73947
991503AMBROŽ ADOLFRovné 62
159816DRAHOZAL ADOLFHurtova Lhota 33, okres Havlíčkův Brod
1207996STUHR ADOLFBahngasse 7-9, A-2203, Eibesbrunn, Rakouská republika