AEGON Pojišťovna, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AEGON Pojišťovna, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9577. Její identifikační číslo je 27182461

Výpis z obchodního rejstříku AEGON Pojišťovna, a.s.

Datum zápisu: 22. 9. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9577

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: stvckxb

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 07. 2014

  Jediný akcionář rozhodl dne 25. ledna 2005 při výkonu působnosti valné hromady takto:Za prvé: Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, o částku ve výši 290,000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých), z původní výše 90,000.000,- Kč ( slovy: devadesát milionů korun českých) na částku 380,000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých).Za třetí: Jediný Akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců, počínající dnem následujícím po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu (nejpozději však do deseti dnů) po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Součástí informace bude i návrh smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní rejstříku.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 900.000,- Kč (slovy devět set tisíc korun českých) lze upsat 3,22 nových akcií o jmenovité hodnotě 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé.Emisní kurs nových akcií činí 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, vzhledem k tomu, že Společnost vydala zaknihované akcie, je den následující po dni, ve kterém došlo k tomuto rozhodnutí jediného Akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti.Za čtvrté: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.Za páté: V případě, že nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, je představenstvo Společnosti povinno uveřejnit a oznámit informaci o veřejné nabídce způsobem určeným pro svolání valné hromady a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro možnost využití přednostního práva na upsání akcií. Upsat akcie bez využití přednostního práva mohou zájemci v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající desátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž skončí lhůta pro možnost upsat akcie s využitím přednostního práva, přičemž první den lhůty musí být výslovně uveden v uveřejnění a oznámení informace o veřejné nabídce. Úpis akcií bude proveden s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých).Za šesté: Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet Společnosti k tomu účelu zřízený číslo 2043989807/2600, vedený u Citibank, a.s.
od 25. 02. 2005 od 05. 04. 2005

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 2900000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 05. 04. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: AEGON Czech Republic Holding B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 12. 2014


Název/Jméno: AEGON Tsjechië Holding B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 09. 2004 od 01. 12. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOREJS MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2015


Název/Jméno: GIJSBERT DOROTHEUS JEUKEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2016


Název/Jméno: BLAŽKOVÁ KRISTÝNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2015


Název/Jméno: PREROVSKÝ VOJTECH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 03. 2015 od 02. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 05. 04. 2013 od 12. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2008 od 05. 04. 2013


Název/Jméno: STRAPKO RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 2014


Název/Jméno: POUL ONDŘEJ

IČO: 1117289

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 04. 2013 od 02. 03. 2016


Název/Jméno: SCHNELLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: PAIDAR PAVEL

IČO: 76249697

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 04. 2013 od 05. 05. 2015


Název/Jméno: SCHNELLER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 10. 2012 od 05. 04. 2013


Název/Jméno: HÁJEK PETR

IČO: 18431631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 2012 od 17. 10. 2012


Název/Jméno: VYSTRČIL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2010 od 25. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 07. 2010 od 22. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 2007 od 01. 07. 2010


Název/Jméno: Andrew Allan Cohen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 2010 od 17. 10. 2012


Název/Jméno: Dr. PÉTER ZOLTÁN MÁHIG

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 01. 2010


Název/Jméno: HORPÁCSY ESZTER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2010 od 12. 07. 2016


Název/Jméno: MARKOVÁ PAVLA

IČO: 66259967

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2009 od 22. 07. 2014


Název/Jméno: BLÁHOVÁ LEONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2009 od 17. 10. 2012


Název/Jméno: PREROVSKÝ VOJTECH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2008 od 18. 09. 2008


Název/Jméno: ZEMAN ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2008 od 24. 07. 2009


Název/Jméno: FRIEDL DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2008 od 17. 10. 2012


Název/Jméno: BEZDĚK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 02. 2008 od 01. 07. 2010


Název/Jméno: KEPECS GÁBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2006 od 28. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2004 od 31. 03. 2005


Název/Jméno: Carlier Philippe

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2006 od 23. 04. 2007


Název/Jméno: BRUDŇÁK PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 07. 2006 od 06. 02. 2008


Název/Jméno: HARALD ALEXANDER WALKATE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2005 od 28. 01. 2010


Název/Jméno: ANDRÁS ISTVÁN VERECZKI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2005 od 24. 07. 2006


Název/Jméno: ČUCHRAN BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 2005 od 24. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2004 od 25. 02. 2005


Název/Jméno: NEKVASIL LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2005 od 13. 02. 2008


Název/Jméno: TAVASZI BEATRIX

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2004 od 24. 07. 2009


Název/Jméno: MARC ALEXANDER VAN WEEDE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2004 od 31. 03. 2005


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27182461

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2010

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
3163543ROYAX, s.r.o.24755346Na příkopě 859/22, 11000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
6937553D-Zahrady s.r.o.29201179123, 59233 Řečice
647758ADVISOR INVEST s.r.o.5431409U Uranie 954/18, 17000 Praha
2244029AGB, investiční fond II, a.s.60192127Praha, 11000, , Opletalova, 33
649725AGRHEA akciová společnost v likvidaci664286Plzeňská 131, 25219 Chrášťany
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
1624464Agropodnik Svitavy, a.s.47452765Průmyslová 1902/3, 56802 Svitavy
730982AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s r. o.4519380178, 79051 Supíkovice
2483632Agrostav Svitavy, a.s.47452757Průmyslová 1902/3, 56802 Svitavy
655044AGROTEC a.s.544957Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče
1774968ARIES, a.s.64789217Studenec, 51233, Studenec, , 309
1903884ATLANTIK finanční trhy, a.s.26218062Pobřežní 297/14, 18600 Praha
657428AXA penzijní společnost a.s.61859818Úzká 488/8, 60200 Brno
1322412AXA životní pojišťovna a.s.61859524Lazarská 13/8, 12000 Praha
246031BASIC DISTRICT s.r.o. v likvidaci27333647Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
120345Beltz fine books s.r.o. v likvidaci26372592Krátká 100, 34601 Horšovský Týn
822312Blach česká pojišťovací makléřská spol. s r.o. v likvidaci27181090Brno, 60200, Brno-město, Dvořákova, 44/14
613647Bonnet.cz spol. s r.o.29048770Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
2262755Bytové družstvo Mlýnská 9 "v likvidaci"26805430Mlýnská 1693/9, 70200 Ostrava
427917CAROLINA, s.r.o.49704966Kamenická 812/33, 17000 Praha
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
2304389Coface Czech Factoring s.r.o., v likvidaci26509016náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 12000 Praha
362543Conseq Investment Management, a.s.26442671Rybná 682/14, 11000 Praha
1465978Conseq penzijní společnost, a.s.27916430Rybná 682/14, 11000 Praha
2603266Česká kancelář pojistitelů70099618Na Pankráci 1724/129, 14000 Praha
767326ČP PARTNER, a.s. v likvidaci25670344Praha, 14800, Chodov, Kaplanova, 2252/8

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2264704"Česká asociace risk managementu o. s."22692584Marie Cibulkové 394/19, 14000 Praha
877541"IGBO PROGRESSIVE UNION CZECH REPUBLIC, o.s."28559941Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
1663357A RENT investment a.s.26682842Štětkova 1001/5, 14000 Praha
2461418AAK Czech Republic s.r.o.15268853Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
1897310ADITEX, spol. s r.o.48539295Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
1274234AEGON Hungary Closed Company Ltd., organizační složka29011019Na Pankráci 322/26, 14000 Praha
2553141AEGON Pojišťovna, a.s.27182461Na Pankráci 322/26, 14000 Praha
1373323Agentura PYLON s.r.o.26688441Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
3318991Albatros Media a.s.28377141Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
3165510ALBATROS nakladatelství, a.s.47116412Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 30/1618
2934152Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce26737515Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 30/1618
527905Anti Vir s.r.o.570231Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
2444389APLIKON CZ s.r.o.2863537Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
1201428APPIUS, s.r.o.2799677Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
3038572Archa projekt, s.r.o.28503023Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
1451987Arpia s.r.o.28993861Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
2014740ASAP Consulting, s.r.o.48590231Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
1020836ASOCIACE CENTER LÉKAŘSKÉ GENETIKY ČESKÉ REPUBLIKY, O.S.26662132Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
3285010Asset MGT, s.r.o.27640884Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
1419331ASTRO CAPITAL a.s.27435709Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
1927294ATRIDENT INVESTMENT a.s.27395839Na Pankráci 322/26, 14000 Praha
2436279AVIARY, a.s.29021626Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
646583Axis KTM s.r.o.25764471Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
1390795AYM s.r.o.27161323Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
1127353B.I.G. cz s.r.o. v likvidaci27374955Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 30/1618

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1070538Josef Přitasil - "PŘIFI"13112198Štětkova 1624/1, 14000 Praha
3444913Klaus Michael Pütz - CLEAN 200069798389Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1618/30
1257066Bajcura Jozef69799768Na Pankráci 808/20, 14000 Praha
1537021Balíková Simona66472776Na Pankráci 877/16, 14000 Praha
89512BARNETT Zdeněk41762428Na Pankráci 845/18, 14000 Praha
3159261Bartl Michael41205847Štětkova 1624/1, 14000 Praha
371978Bartlová Lenka68834632Štětkova 1624/1, 14000 Praha
2312124Benca Ivan66059801Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
2408257Bodorik Milan64553299Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
2730227Boková Dora61039799Marie Cibulkové 394/19, 14000 Praha
1650373Brádler Pavel66476399Štětkova 1624/1, 14000 Praha
2197136Brádler Pavel14945975Štětkova 1624/1, 14000 Praha
159171Burda Vladislav15914780Praha, 14000, , ŠTĚTKOVA, 1624/1
3297560Bureš Jiří45733503Marie Cibulkové 450/13, 14000 Praha
3275517Číhal David73036048Na Pankráci 877/16, 14000 Praha
576616Dolejška Petr3515931Na Pankráci 947/24, 14000 Praha
2913078DOLEŽALOVÁ Ivana16079604Na Pankráci 845/18, 14000 Praha
825961Druska Filip4480694Na Pankráci 322/26, 14000 Praha
2315709Dukát Pavel66235910Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha
2510321Franková Lenka88208966Marie Cibulkové 1513/18, 14000 Praha
2439648Gryskova Liubov88502899Na Pankráci 947/24, 14000 Praha
2803501Havlíček Karel18912788Štětkova 1625/1A, 14000 Praha
893206Havlová Zuzana63649233Marie Cibulkové 879/11, 14000 Praha
316894Hocková Františka62601156Štětkova 1002/3, 14000 Praha
2259675Holanová Simona74107909Marie Cibulkové 448/17, 14000 Praha