AERO Vodochody a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AERO Vodochody a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 449. Její identifikační číslo je 10545

Výpis z obchodního rejstříku AERO Vodochody a.s.

Datum zápisu: 2. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 449

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: y55ckz5

Předmět podnikání: Malířství, lakýrnictví, natěračství
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy,...
Truhlářství, podlahářství
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a...
Provozování střelnic
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Grafické práce a kresličské práce
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Technické činnosti v dopravě - integrovaná logistická podpora...
Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Testování, měření, analýzy a kontroly
Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin
Kopírovací práce
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Pronájem a půjčování věcí movitých
Správa a údržba nemovitostí
Slévárenství, modelářství
Polygrafická výroba
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Zpracování návrhu katalogizačních dat
Překladatelská a tlumočnická činnost
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Vývoj, projektování, zkoušky a konstrukční změny letadel, jejich...
zkoušení materiálů
ověřování kvalitativních parametrů výrobků
zkoušky přístrojů hydraulických, pneumatických, elektrických a...
poradenská činnost v oblasti strojírenské výroby
Opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a uschovávání zbraní a...
Nákup a prodej střeliva
Nákup a prodej zbraní
Nákup a prodej vojenských zbraní
Nákup a prodej vojenského střeliva
vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba, modernizace cvičných a...
Hostinská činnost
poskytování ubytování - turistická ubytovna
Silniční motorová doprava osobní v rozsahu: - příležitostná...
Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: - vnitrostátní,...
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora...
pronájem strojů a zařízení
Slévárenství
Projektová činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby
Letecká doprava a letecké práce 1) vývoj,výroba,zkoušení,opravy...
Zámečnictví, nástrojářství
stavba strojů s mechanickým pohonem
Zámečnictví
Galvanizérství, smaltérství
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Obráběčství
Nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zprostředkovatelská činnost v obchodní oblasti
obstaravatelská činnost v obchodní oblasti

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů kontrolního orgánu: 3
od 19. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 06. 2014

  V důsledku rozdělení společnosti AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem Odolena Voda-Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70, ve formě odštěpení sloučením, došlo k odštěpení části jmění společnosti AERO Vodochody a.s. a k přechodu odštěpené části jmění na nástupnickou společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s., IČ: 24194204, se sídlem Odolena Voda-Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70, v souladu s projektem rozdělení, který byl za společnost AERO Vodochody a.s. uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 26.11.2012.
od 01. 05. 2013

  Došlo k vnitrostátní fúzi společnosti Technometra Radotín, a.s., IČ: 00238856, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ: 250 70, sloučením se společností AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70. V důsledku této vnitrostátní fúze sloučením došlo ke zrušení a zániku zanikající společnosti - Technometra Radotín, a.s., IČ: 00238856, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ: 250 70, bez likvidace s tím, že jmění této společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnickou společnost AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70.
od 16. 11. 2011

  Dne 27.11.2009 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti o částku 4.080.500.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise NZ 187/2009, N 214/2009, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem, se sídlem v Praze a obsahuje následující:- Základní kapitál společnosti AERO Vodochody a.s. (dále též společnost) se snižuje z částky 5.964.088.734,- Kč (slovy: pět miliard devět set šedesát čtyři milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých) o částku 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých), na částku 1.883.588.734,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set osmdesát tři milionů pět set osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých).- Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.- Základní kapitál společnosti bude snížen o pevnou částku 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých).- Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti. Ztráta (neuhrazená ztráta minulých let) společnosti činí 4.080.558.290,72 Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set padesát osm tisíc dvě stě devadesát korun českých sedmdesát dva haléřů) a snížením základního kapitálu bude uhrazena ztráta ve výši 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých).- Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě neuhrazené ztráty z minulých let společnosti ve výši 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých).- Představenstvo společnosti vyzve akcionáře společnosti, kteří přijali návrh na bezplatné vzetí akcií z oběhu, aby předložili společnosti akcie společnosti vzaté z oběhu za účelem jejich zničení nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od provedení zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti na adrese Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70.
od 02. 12. 2009 od 22. 12. 2009

  Dne 18.9.2009 rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, a to o částku 950.000.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise NZ 156/2009, N 177/2009, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze a obsahuje následující:Základní kapitál společnosti AERO Vodochody a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 5 014 088 734 Kč (slovy: pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých) o částku 950.000.000 Kč (slovy: devět set padesát milionů korun českých) na částku 5 964 088 734 Kč (slovy: pět miliard devět set šedesát čtyři milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním:(i) 494 000 (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie, a(II) 456 000 (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc) kusů nových prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie.Emisní kurz upisovaných akcií čini 950.000.000 Kč (slovy: devět set padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou kmenovou akcii tak činí 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisní kurz na jednu upisovanou prioritní akcii činí 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).S upisovanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionáře na dividendu a na podíl na likvidačním zůstatku v souladu se stanovami Společnosti.Oba akcionáři společnosti AERO Vodochody a.s., a to: společnost TULAROSA a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00, IČ: 27374548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10140 (dále jen "TULAROSA a.s.") a společnost Salori Holding B.V. se sídlem Bussumergrintweg 14 A, 1217BP Hilversum, Nizozemí, zapsaná v rejstříku společností vedeném Obchodní komorou pro Gooi-, Eem-en Flevoland, číslo vložky 34215095 (dále jen "Salori Holding B.V."), se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svých přednostních práv na upisování akcií v souladu s § 203, odst. 2, písm.c) obchodního zákoníku.Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou nabídnuty k upsání dvěma předem určeným zájemcům, a to takto:(i) 494 000 (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie upíše určený zájemce - společnost TULAROSA a.s., a(ii) 456 000 (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc) kusů nových prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie upíše určený zájemce - společnost Salori Holding B.V.Každý určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností.Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti TULAROSA a.s. na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00 (dále jen "místo pro upisování").Lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Místě pro upisování určeným zájemcům, společnosti TULAROSA a.s. a společnosti Salori Holding B.V., do 15 (patnácit) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určení zájemci budou povinni oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Akcie budou splaceny peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet Společnosti AERO Vodochody a.s. č. 43-5588380237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to tak, že emisní kurs upsaných akcií bude nejméně z 30% splacen ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií.
od 24. 09. 2009 od 13. 11. 2009

  Dne 7.12.2007 rozhodla valná hromada společnosti navrhovatele o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nové akcie, a to o částku 2,- Kč,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 5.014.088.734,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 477/2007, N 495/2007 ze dne 7.12.2007, pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářem se sídlem v Praze:Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti AERO Vodochody a.s. o částku 2,-Kč (tj. slovy: dvě koruny české), z dosavadní výše základního kapitálu 5,014.088.732,-Kč (tj. slovy: pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet dva korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 5,014.088.734,-Kč (tj. slovy: pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vnitřní zdroje financování obchodní společnosti AERO Vodochody a.s.Ke zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 ks (tj. slovy: jeden kus) nové prioritní akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2,-Kč (tj. slovy. dvě koruny české); s prioritní akcií bude spojeno přednostní právo akcionáře na dividendu a na podíl na likvidačním zůstatku, v souladu se stanovami Společnosti.Emisní kurz upisované akcie činí 450,000.000,-Kč (tj. slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 450,000.000,-Kč (tj. slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), nová prioritní akcie bude splacena peněžitým vkladem.Nová prioritní akcie, jejíž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 2,- Kč (tj. slovy: dvě koruny české), bude upsána bez využití přednostního práva a bude nabídnuta předem určenému zájemci, jímž je obchodní společnost Salori Holding B.V., se statutárním sídlem Amsterodam, podnikající na adrese Bussumergrintweg 14 A, 1217BP Hilversum, Nizozemsko, zapsaná u Obchodní komory pro Gooi-en Eemland, spisové číslo 34215095. Tento určený zájemce upíše akcii ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností.Místem pro upisování akcie formou uzavření Smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70 (dále též jen ?Sídlo Společnosti).Lhůta pro upisování akcie činí 14 (tj. slovy: čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti předem určenému zájemci, tj. obchodní společnosti Salori Holding B.V., do 30 (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcii nejméně dva (tj.2) pracovní dny předem.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky obchodní společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcie.Určený zájemce, tj. obchodní společnost Salori Holding B.V. splatí emisní kurz akcie výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcie.Jedná se o tuto pohledávku vzniklou na základě:(1) Smlouvy o záruce (za pohledávky vůči společnosti AERO Vodochody a.s.), uzavřené dne 17.listopadu 1998 mezi Českou republikou ? Ministerstvem financí (dále jen ?MF?) jako ručitelem a peněžním ústavem The Chase Manhattan Bank N.A., jako správcem jednajícím jménem majitelů dluhopisů;(2) Smlouvy o podmínkách poskytnutí státní záruky za splacení syndikovaného revolvingového úvěru ze dne 16. září 1998 uzavřené mezi ?MF? a společností AERO Vodochody a.s;(3) Smlouvy o poskytnutí státní záruky za zaplacení závazků dlužníka (dluhopisy) ze dne 3.3.2000 uzavřené mezi ?MF? a společností AERO Vodochody a.s.;(4) Smlouvy o postoupení pohledávek reg.č. 35/2005 uzavřené dne 22.prosince 2005 mezi ?MF? jako postupitelem a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7, IČ : 701 09 966 (dále jen ?ČKA?), jako postupníkem;(5) Dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek a o jejich zajištění reg.č. 3/06 uzavřené mezi ?ČKA? a společností AERO Vodochody a.s. dne 15.12.2006;(6) Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.11.2006 mezi ?ČKA? jako postupitelem a společností TULAROSA, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ : 273 74 548 (dále jen ?TULAROSA?) jako postupníkem;(7) Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 20.1.2007 mezi společností ?TULAROSA? jako postupitelem a společností Salori Holding B.V. jako postupníkem;(8) Dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek uzavřené dne 11.6.2007, mezi společnostmi AERO Vodochody a.s. a TULAROSA a.s(9) Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 17.7.2007 mezi společností TULAROSA a.s. jako postupitelem a společností Salori Holding B.V. jako postupníkem. ----------------------------------------------------------------------------------------Obchodní společnost Salori Holding B.V., se statutárním sídlem Amsterodam, podnikající na adrese Bussumergrintweg 14 A, 1217BP Hilversum, Nizozemsko, měla k 30. listopadu 2007 vůči Společnosti zaúčtovanou pohledávku v celkové výši 1,169.728.092,91Kč (tj. slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát devět milionů sedm set dvacet osm tisíc devadesát dva korun českých a 91/100). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 450,000.000,-Kč (tj. slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých).Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:Návrh Smlouvy o započtení připravený Společností, bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, tj. obchodní společnosti Salori Holding B.V. do třiceti (tj. 30) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě čtrnácti (tj. 14) dnů od doručení návrhu Smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti.
od 18. 12. 2007 od 30. 01. 2008

  Dne 8.2.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele - společnost TULAROSA a.s., IČ: 273 74 548 ?v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 2.322.314.000,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 5.014.088.732,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 17/2007, N 21/2007 ze dne 8.2.2007, pořízeném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze:?Základní kapitál společnosti AERO Vodochody a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.691.774.732,- Kč (slovy dvě miliardy šest set devadesát jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíce sedm set třicet dvě koruny české) o částku 2.322.314.000,- Kč (slovy dvě miliardy tři sta dvacet dva miliony tři sta čtrnáct tisíc korun českých), na částku 5.014.088.732,- Kč (slovy pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet dvě koruny české).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.322.314 kusů (slovy: dva milióny tři sta dvacet dva tisíce tři sta čtrnáct kusů) nových, prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) každé akcie; s prioritní akcií bude spojeno přednostní právo akcionáře na dividendu a na podíl na likvidačním zůstatku.Emisní kurz upisovaných akcií činí 8.000.000.159, 76 Kč (slovy: osm miliard sto padesát devět korun českých a sedmdesát šest haléřů), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 3.444,84 Kč (slovy: tři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři koruny české a osmdesát čtyři haléře), akcie budou splaceny peněžitým vkladem;Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost Salori Holding B.V., se sídlem: Olympia 1 a/b, 1213NS Hilversum, Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku nizozemské Obchodní komory pod č. spisu 34215095.Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70 (dále jen ?Sídlo Společnosti?);Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti Salori Holding B.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšeni základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem;Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost Salori Holding B.V. splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií;Jedná se o tuto pohledávku:Na základě:- úvěrové smlouvy uzavřené dne 16. září 1998 mezi Společností na straně jedné, Českou republikou ? Ministerstvem financí (dále jen ?MF?) jako ručitelem na straně druhé a několika finančními ústavy zastoupenými agentem věřitelů - peněžním ústavem CIBC WOOD GUNDY PLC. na straně třetí (dále jen ?Pohledávka z ručení za úvěr?). Závazek vzniklý plněním MF z ručení podle předchozí věty byl co do důvodu a výše uznán Společností v notářském zápisu NZ 402/2005, N 424/2005 sepsaném dne 22.12.2005 JUDr. Janou Vaňkovou, notářkou v Praze,- smlouvy o záruce uzavřené dne 17. listopadu 1998 mezi MF jako ručitelem a peněžním ústavem The Chase Manhattan Bank N.A., jako správcem jednajícím jménem majitelů dluhopisů (dále jen ?Pohledávka z ručení za dluhopisy?). Závazek vzniklý plněním MF z ručení podle předchozí věty byl co do důvodu a výše uznán Společností v notářském zápisu NZ 403/2005, N 425/2005 sepsaném dne 22.12.2005 JUDr. Janou Vaňkovou, notářkou v Praze,- smlouvy o podmínkách poskytnutí státní záruky za splacení syndikovaného revolvingového úvěru ze dne 16. září 1998 uzavřené mezi MF a Společností;- dohody uzavřené v souvislosti se Smlouvou o podmínkách poskytnutí státní záruky za splacení syndikovaného revolvingového úvěru ze dne 16.9.1998, kterou uzavřela Společnost s MF dne 22.12.2005;- smlouvy o poskytnutí státní záruky za zaplacení závazků dlužníka (dluhopisy) ze dne 3. března 2000 uzavřené mezi MF a Společností;- dohody uzavřené v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí státní záruky za splacení závazků dlužníka ze dne 3.3.2000, kterou uzavřela Společnost s MF dne 22.12.2005;- smlouvy o postoupení pohledávek reg. č. 34/2005 uzavřené dne 22. prosince 2005 mezi MF jako postupitelem a Českou konsolidační agenturou se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7, IČ: 701 09 966 (dále jen ?ČKA?) jako postupníkem;- smlouvy o postoupení pohledávek reg. č. 35/2005 uzavřené dne 22. prosince 2005 mezi MF jako postupitelem a ČKA jako postupníkem;- dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek a o jejich zajištění reg. č. 2/06 uzavřené mezi ČKA a společností AERO dne 15.12.2006;- dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek a o jejich zajištění reg. č. 3/06 uzavřené mezi ČKA a společností AERO dne 15.12.2006;- smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.11.2006 mezi ČKA jako postupitelem a společností TULAROSA a.s. se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, IČ: 273 74 548 (dále jen ?TULAROSA?), jako postupníkem;- smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 20.1.2007 mezi společností TULAROSA jako postupitelem a společností Salori Holding B.V. jako postupníkem;měla k 20. lednu 2007 společnost Salori Holding B.V. vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 8.000.000.160,- Kč (slovy: osm miliard sto šedesát korun českých).K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 8.000.000.159,76 Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát devět korun českých a sedmdesát šest haléřů), která je tvořena jistinou v celkové výši 7.768.157.032,50 (slovy sedm miliard sedm set šedesát osm milionů sto padesát sedm tisíc třicet dvě koruny české a padesát haléřů), sestávající z jistiny Pohledávky z ručení za úvěr ve výši 5.547.517.342,50 Kč (slovy: pět miliard pět set čtyřicet sedm milionů pět set sedmnáct tisíc tři sta čtyřicet dvě koruny české a padesát haléřů) a části jistiny Pohledávky z ručení za dluhopisy ve výši 2.220.639.690,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet milionů šest set třicet devět tisíc šest set devadesát korun českých), a úroků Pohledávky z ručení za úvěr ve výši 231.843.127,26 Kč (slovy: dvě stě třicet jeden milion osm set čtyřicet tři tisíce sto dvacet sedm korun českých a dvacet šest haléřů) ;Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci ? společnosti Salori Holding B.V. do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti.
od 22. 02. 2007 od 22. 03. 2007

  Akcie společnosti se jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- /kus mají omezenou převoditelnost dle § 156 odst. 4 obchodního zákoníku.Omezená převoditelnost znamená, že každý převod akcií společnosti a veškerých samostatně převoditelných práv, která jsou s nimi spojena, je podmíněn souhlasem dozorčí rady společnosti.Pro jakýkoliv takový převod musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
od 13. 01. 2006 od 02. 02. 2007

  Akcie společnosti se jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- /kus mají omezenou převoditelnost dle § 156 odst. 4 obchodního zákoníku.Omezená převoditelnost znamená, že každý převod akcií společnosti a veškerých samostatně převoditekných práv, která jsou s nimi spojena, je podmíněn souhlasem dozorčí rady společnosti.Pro jakýkoliv takový převos musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
od 13. 01. 2006 od 13. 01. 2006

  Mimořádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti, a to z částky 2.691.925.662,- Kč (tj. dvě miliardy šest set devadesát jeden milion devět set dvacet pět tisíc šest set šedesát dvě koruny české) o částku 150.930,- Kč (tj. jedno sto padesát tisíc dvět set třicet korun českých) na částku 2.691.774.732,- Kč (tj. dvě miliardy šest set devadesát jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíce sedm set třicet dvě koruny české).Snížení základního kapitálu se provede zrušením 75.465 kusů akcií společnosti s nominální hodnotou 2,- Kč každá, tj. o celkové nominální hodnotě 150.930,- Kč, jež jsou v současné době ve vlastnictví společnosti. Výše uvedené akcie budou v souladu s ustanovením § 213 odst. (2) Obchodního zákoníku zničeny.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 75.465 kusů akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, o nominální hodnotě 2,- Kč každé akce, tedy akcie s celkovou nominální hodnotou 150.930,- Kč, s podílem 00,0056% na základním kapitálu společnosti, přičemž společnost tyto akcie nabyla ve lhůtě před více než 18ti měsíci a v rozporu s ustanovením § 161a odst. (2) Obchodního zákoníku je nezcizila.
od 21. 07. 2004 od 14. 02. 2005

  Akcie společnosti se jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- majíomezenou převoditelnost dle § 156 odst. 4 obchodního zákoníku,tj. převod akcií, jakož i všech samostatně převoditelných právpodléhá souhlasu představenstva společnosti, přičemž pro takovýpřevod musí vyslovit souhlas 3/4 všech členů představenstva.
od 13. 04. 1999 od 13. 01. 2006

  Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti o zvýšenístávajícího základního jmění společnosti z částky Kč1.741.925.662,-Kč o částku Kč 950.000.000, s připuštěnímupisování nad tuto částku až o částku Kč 1.081.603.000.Na zvýšení základního jmění bude vydáno nejméně 950.000 anejvýše 1.081.603 kusů běžných (kmenových) akcií, ve jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno, vydaných v listinnépodobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu přímo, mimořádnou valnouhromadou konanou dne 6.5.1998 určenému zájemci, společnostiBoeing Česká s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 57/813, 110 00Praha l, identifikační číslo 25662945.Místem úpisu akcií nabídnutých společnosti Boeing Česká s.r.o.bude sídlo společnosti AERO Vodochody a.s.Lhůta k upisu společnosti Boeing Česká s.r.o., v délce 10 dnů,začne běžet první den následující po dni uvedeném v oznámení ozápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříkupodle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Toto oznámení budespolečnosti Boeing Česká s.r.o. odesláno doporučeným dopisem.Emisní kurs akcií upisovaných Boeing Česká s.r.o. se rovnájmenovité hodnotě nových akcií, tj. 1.000,-Kč.Akcie upsané společnosti Boeing Česká s.r.o. budou splacenyjednorázově v plné výši na bankovní účet č. 2023030105/2600vedený CITIBANK, a.s., Praha, a to ve lhůtě do 30 dnů po dni,kdy začala běžet příslušná lhůta k upisování.Konečnou částku zvýšení základního jmění, v závislosti namnožství upsaných akcií, stanoví po uplynutí lhůty k upisuakcií představenstvo společnosti. Tuto částku oznámí akcionářůmdoporučeným dopisem.
od 29. 06. 1998 od 26. 10. 1998

  Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti o zvýšenístávajícího základního jmění společnosti z částky Kč1.741.925.662,-Kč o částku Kč 4 950.000.000, s připuštěnímupisování nad tuto částku až o částku Kč 1.081.603.000,-Kč.Na zvýšení základního jmění bude vydáno nejméně 950.000 anejvýše 1.081.603 kusů běžných (kmenových) akcií, ve jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno, vydaných v listinnépodobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu přímo, mimořádnou valnouhromadou konanou dne 6.5.1998 určenému zájemci, společnostiBoeing Česká s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 57/813, 110 00Praha l, identifikační číslo 25662945.Místem úpisu akcií nabídnutých společnosti Boeing Česká s.r.o.bude sídlo společnosti AERO Vodochody a.s.Lhůtu k upisu společnosti Boeing Česká s.r.o., v délce 10 dnů,začne běžet první den následující po dni uvedeném v oznámení ozápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříkupodle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Toto oznámení budespolečnosti Boeing Česká s.r.o. odesláno doporučeným dopisem.Emisní kurs akcií upisovaných Boeing Česká s.ř.o. se rovnájmenovité hodnotě nových akcií, tj. 1.000,-Kč.Akcie upsané společnosti Boeing Česká s.r.o. budou splacenyjednorázově v plné výši na bankovní účet č. 2023030105/2600vedený CITIBANK, a.s., Praha, a to ve lhůtě do 30 dnů po dni,kdy začala běžet příslušná lhůta k upisování.Konečnou částku zvýšení základního jmění, v závislosti namnožství upisovaných akcií, stanoví po uplynutí lhůty k upisuakcií představenstvo společnosti. Tuto částku oznámí akcionářůmdoporučeným dopisem.
od 29. 06. 1998 od 29. 06. 1998

  Zapisuje se úmysl společnosti zvýšit stávající základní jměníspolečnosti z částky 1 925 662,- Kč o částku 1 740 000 000,-Kč s připuštěním upisování nad tuto částku až do výše2 479 733 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedenoúpisem nových akcií všech stávajících akcionářů a upsané akciebudou splaceny peněžitými vklady.Stávající akcionáři mají právo přednostního úpisu v rozsahusvého podílu na základním jmění. V případě, že akcionářinevyužijí svého práva úpisu ve stanovené lhůtě, bude upsánítěchto akcií nabídnuto předem určenému zájemci - společnostiLETKA, a.s. se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, IČO:25 13 41 32.Mělo by být vydáno minimálně 1 740 000 kusů kmenových akciína jméno a maximálně 2 479 733 kusů kmenových akcií na jméno,v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč každá,jejichž emisní kurz činí 1 666,- Kč na jednu akcii. Emisní ážiotedy činí 666,- Kč.
od 09. 07. 1997 od 20. 10. 1997

  Dne 23.12.1996 mimořádná valná hromada společnosti rozhodla osnížení základního jmění z částky 962.831 000,- Kč o 960.905338,- Kč tj. po snížení by základní jmění činilo 1.925 662,- Kč,přičemž snížení základního jmění bude provedeno sníženímjmenovité hodnoty každé akcie z 1.000,- Kč na 2,- Kč.
od 21. 04. 1997 od 23. 06. 1997

  akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z. č.104/90 Sb. rozhodnutím představenstva zakladatele AERO a.s. zedne 19.12.1990, kterým byl schválen zakladatelský plán a sta-novy, složení představenstva, dozorčí rady a jmenován revizorúčtů.
od 02. 01. 1991

  celý upsaný kapitál byl splacen, přičemž se jedná o nepeněžitéplnění oceněné soudním znalcem ing. Janem Křížem
od 02. 01. 1991 od 20. 10. 1997

  ing. Věra Vlasáková, Tupolevova 480, Praha 9, 190 00
od 02. 01. 1991 od 28. 01. 1993

  Revizor účtů:
od 02. 01. 1991 od 28. 01. 1993

Akcie

Počet: 913 458 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 22. 12. 2009

Počet: 968 356 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 12. 2009

Počet: 2 778 314 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 13. 11. 2009 od 22. 12. 2009

Počet: 3 184 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 11. 2009 od 22. 12. 2009

Počet: 1 ks v hodnotě: 2 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 30. 01. 2008

Počet: 2 322 314 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 22. 03. 2007 od 13. 11. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: TULAROSA a.s.

IČO: 27374548

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 02. 2012
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 02. 2007 od 22. 03. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BORÝSEK JAN

IČO: 88319920

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2017
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2007 od 19. 08. 2016
Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 od 14. 02. 2005


Název/Jméno: KŘÍŽ JAN

IČO: 61017701

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2013


Název/Jméno: KALINOVÁ DOMINIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2014


Název/Jméno: ŠIMEK LADISLAV

IČO: 45526842

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 03. 2010 od 19. 08. 2016


Název/Jméno: SÝKORA ZDENĚK

IČO: 18769527

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 07. 2013
Dozorčí rada - člen představenstva
od 22. 05. 2013 od 24. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2013 od 22. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2010 od 22. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 02. 2007 od 01. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2005 od 21. 09. 2005


Název/Jméno: BRYCHTA PETR

IČO: 15185028

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2007


Název/Jméno: BENÁČEK ONDŘEJ

IČO: 88018792

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2007 od 10. 09. 2014


Název/Jméno: ŠTAJNER VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2007 od 22. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 2007 od 31. 07. 2007


Název/Jméno: VACHEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2005 od 31. 07. 2007


Název/Jméno: KÜHNL KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2007 od 19. 04. 2007


Název/Jméno: PRACHAŘ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2007 od 01. 03. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 od 27. 12. 2005


Název/Jméno: VRLOVÁ MILUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2006 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: ŽENATÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2006 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: ABSOLON VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2006 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: Chroustovský Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2006 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: BĚLÍK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 12. 2005 od 02. 08. 2006


Název/Jméno: VRANÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2005 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: ŠTECHR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2005 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: STUCHLÍK ZDENĚK

IČO: 68456131

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2005 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: KEBRDLE MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 2005 od 11. 09. 2006


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 09. 2005 od 02. 02. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 02. 2005 od 21. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2003 od 14. 02. 2005


Název/Jméno: GOLDMANN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2005 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: KLIMEŠ PETR

IČO: 64903460

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 02. 2005 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: PEKÁREK IVAN

IČO: 49084259

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 od 02. 02. 2007


Název/Jméno: KVAPIL JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 od 02. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2002 od 14. 02. 2005


Název/Jméno: DZVONÍK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 od 02. 08. 2006


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 od 02. 08. 2006


Název/Jméno: PLOCH JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 od 21. 09. 2005


Název/Jméno: HEJDA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 02. 2005 od 21. 09. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 14. 06. 2002 od 14. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 od 14. 06. 2002


Název/Jméno: SVĚDÍNKOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2005 od 21. 09. 2005


Název/Jméno: KRYNESOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2004 od 14. 02. 2005


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2004 od 14. 02. 2005


Název/Jméno: ČAPEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 2004 od 24. 11. 2004


Název/Jméno: ŠIFNER MIROSLAV

IČO: 71558969

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 02. 2004 od 14. 02. 2005


Název/Jméno: HULMAN AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 2003 od 30. 09. 2004


Název/Jméno: Richard Alan White

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 2003 od 03. 06. 2004


Název/Jméno: VOLF JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 07. 2002 od 25. 06. 2003


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 2001 od 03. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1999 od 28. 09. 1999


Název/Jméno: KINCEL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 06. 2002 od 25. 06. 2003


Název/Jméno: KUČERA VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2002 od 03. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 05. 2001 od 14. 06. 2002


Název/Jméno: JAROŠ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2002 od 24. 11. 2004


Název/Jméno: HAMÁČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2002 od 14. 02. 2005


Název/Jméno: JARABICA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2002 od 30. 09. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 13. 04. 1999 od 14. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1998 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: LEDVINKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2002 od 14. 02. 2005


Název/Jméno: BUBENÍK JAN

IČO: 49655833

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 04. 1999 od 24. 11. 2004


Název/Jméno: RYAN THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2001 od 21. 07. 2003


Název/Jméno: ŠTAMBERK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2001 od 21. 07. 2003


Název/Jméno: HORA PETR

IČO: 49994735

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 07. 03. 2000 od 16. 11. 2001


Název/Jméno: KRÁL PETR

IČO: 71951580

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 2000 od 14. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 02. 01. 1991 od 16. 11. 1994


Název/Jméno: STRATIL IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 03. 2000 od 26. 05. 2001


Název/Jméno: NÝVLT VLADIMÍR

IČO: 49509357

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1999 od 16. 11. 2001


Název/Jméno: GRÖNINGEROVÁ ZLATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 od 28. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 10. 1998 od 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 1996 od 26. 10. 1998


Název/Jméno: STROUHAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 od 21. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1998 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: REISER MARK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 od 21. 11. 2001


Název/Jméno: SEDLÁK VÁCLAV

IČO: 86620223

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 od 14. 06. 2002


Název/Jméno: BORÁK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 od 21. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 11. 1994 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: ZUNA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 od 14. 06. 2002


Název/Jméno: LOBKOWITZ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 od 28. 09. 1999


Název/Jméno: SUŠIL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 10. 1998 od 14. 06. 2002


Název/Jméno: STEJSKAL PAVEL

IČO: 69287287

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 1997 od 26. 10. 1998


Název/Jméno: PROCHÁZKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 04. 1997 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: SVATOŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 10. 1996 od 26. 10. 1998


Název/Jméno: BARTOŇ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 1995 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 1995 od 19. 01. 1998


Název/Jméno: ANTON PETR

IČO: 65617118

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: STRAŇÁK ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: PLAŠIL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 11. 1994 od 13. 02. 1995


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 od 02. 10. 1996


Název/Jméno: KROB JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 od 02. 10. 1996


Název/Jméno: CHALUPNÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 od 02. 10. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 01. 1991 od 16. 11. 1994
Statutární orgán - představenstvo - ředitel společnosti
od 02. 01. 1991 od 28. 01. 1993


Název/Jméno: PETRÁŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 od 20. 10. 1997


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 od 02. 10. 1996


Název/Jméno: PLŠEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 od 11. 09. 1995


Název/Jméno: KRAUS JIŘÍ

IČO: 13149407

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 od 07. 03. 2000


Název/Jméno: TUREK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1993 od 30. 08. 1994


Název/Jméno: KOTEK LIBOR

IČO: 16586018

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 1993 od 16. 11. 1994


Název/Jméno: PERNICA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1993 od 30. 08. 1994


Název/Jméno: VALIŠ JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1992 od 16. 11. 1994


Název/Jméno: MUSELA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 01. 1992 od 16. 11. 1992


Název/Jméno: SEDLÁČEK JOSEF

IČO: 76108091

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1991 od 28. 01. 1993


Název/Jméno: PILÁTOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 od 09. 01. 1992


Název/Jméno: HRON JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 od 28. 01. 1993


Název/Jméno: STANÁK ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 od 28. 01. 1993


Název/Jméno: RAK DOBROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 od 28. 01. 1993


Název/Jméno: HANÁK ZDENĚK

IČO: 64517209

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1991 od 16. 11. 1994


Název/Jméno: PRIMAS KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1991 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: HOLUB JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 od 28. 01. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 02. 2010

Odpovědní zástupci: 119655

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 05. 2008

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 10. 2006


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 02. 2006

Odpovědní zástupci: 403100

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 2005

Přerušení: od 19. 12. 2013 od 31. 12. 2014

Zánik oprávnění:01. 10. 2015


Provozování střelnic

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 11. 2005

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 297374

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 757786

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Technické činnosti v dopravě - integrovaná logistická podpora vojenských letadel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 920154

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 548856

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 1122575

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 81951

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 757786

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 463807

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování návrhu katalogizačních dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 757786

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 463807

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 463807

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vývoj, projektování, zkoušky a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 06. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zkoušení materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 920154

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


ověřování kvalitativních parametrů výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 1336458

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zkoušky přístrojů hydraulických, pneumatických, elektrických a elektronických systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 06. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


poradenská činnost v oblasti strojírenské výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 06. 1998

Odpovědní zástupci: 297367

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a uschovávání zbraní a střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 05. 1997

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Nákup a prodej střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 05. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup a prodej zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 757786

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup a prodej vojenských zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 1333875

Zánik oprávnění:05. 12. 2003


Nákup a prodej vojenského střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 05. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 12. 2003


vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba, modernizace cvičných a bojových vojenských letadel, leteckých dílů a přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 01. 1997

Odpovědní zástupci: 829508

Přerušení: od 02. 12. 2004 od 30. 11. 2006
od 20. 01. 2003 od 31. 12. 2003
od 01. 01. 2002 od 31. 12. 2002
od 23. 01. 2001 od 31. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


poskytování ubytování - turistická ubytovna

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 01. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní v rozsahu: - příležitostná vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové obsaditelnosti do 9 míst vč. řidiče i autobusy - příležitostná mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové obsaditelnosti do 9 míst vč. řidiče i au

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 01. 1993

Zánik oprávnění:05. 11. 2007


Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: - vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti i nad 3,5 t - mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti i nad 3,5 t

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 403100

Zánik oprávnění:05. 11. 2007


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 01. 1993

Zánik oprávnění:07. 06. 1995


pronájem strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Slévárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 1336463

Zánik oprávnění:25. 04. 2007


Projektová činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 01. 1993

Zánik oprávnění:07. 06. 1995


Letecká doprava a letecké práce 1) vývoj,výroba,zkoušení,opravy,údržba,modernizace cvičných a  bojových vojenských letadel,letec. dílů a přípravků 2) provozování neveřejného mezinárodního letiště 3) nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 12. 1992

Zánik oprávnění:01. 04. 1998


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 403100

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 1336464

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 331692

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:16. 01. 1996


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:17. 02. 2016


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zprostředkovatelská činnost v obchodní oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


obstaravatelská činnost v obchodní oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00010545

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
114922A.R.G., spol. s r.o.60110881K Raškovci 851, 28002 Kolín
109268AB Facility Services s.r.o.28930321U Trezorky 921/2, 15800 Praha
170337ADI Heat & Power s.r.o.27870537Podbabská 1112/13, 16000 Praha
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
99393Aeroexim s.r.o. v likvidaci60486724Praha, 19900, Letňany, Beranových, 130
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
32914Aircraft Industries, a.s.27174841Na Záhonech 1177, 68604 Kunovice
21121BG Constructions s.r.o. "v likvidaci"15891593Brno, 60200, Zábrdovice (Brno-sever), Spolková, 298/10
180129Bubenik Partners s.r.o.26125846Okrajní 454/4, 10000 Praha
38808Buena Vida s.r.o.61678155Na Petynce 150/92, 16900 Praha
30250Bytové družstvo 200027129764V Malém háji 356, 25070 Odolena Voda
193558Bytové družstvo Ke Kateřinkám 1393 - 1394 v likvidaci25726099Ke Kateřinkám 1393/10, 14900 Praha
45970Bytové družstvo Toužim49786687Sídliště 512, 36401 Toužim
208292Bytové družstvo Vlachova č.p. 150925650611Praha 5-Stodůlky, Vlachova č.p.1509
125671C.S. Fond, a.s., v likvidaci43003401Praha, 16000, Dejvice, Velflíkova, 8
155248CEIP Advisor a.s.2036771Počernická 272/96, 10800 Praha
211847CENFOR s.r.o. v likvidaci49100017Teplice, Masarykova 150
121460CENTRAL EUROPE INDUSTRY PARTNERS, a.s.5493234Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
64361CIME, s.r.o.60850671K Silu 1426, 39301 Pelhřimov
203352CKF, a.s.27209806Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
185556CONSULTING SOLUTIONS s.r.o.2318261Kyselova 1185/2, 18200 Praha
153799CV KREDIT, a.s.25039881Kostnická 4797, 43003 Chomutov
50748Czech energy consulting s.r.o.1514865Kaprova 42/14, 11000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
192503Danad Auto Stavby s.r.o.2246872Rohanské nábřeží 657/7, 18600 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
22057ANTLOVÁ ANNA66237297Sadová 2650/20, 70200 Ostrava
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
10382BABŮRKOVÁ JANA66431735Kukelská 930/24, 19800 Praha
139914BAKUS PETR68678614Bořetická 4133/6, 62800 Brno
121331BALVIRČÁK TOMÁŠ7272970832, 46331 Nová Ves
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
1527BAROCH FRANTIŠEK71602259K. Hynka Máchy 1211, 28911 Pečky
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
107068BAŠOVÁ LENKA46090941Ke Kapli 413, 74714 Markvartovice
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice
54226BEDNAŘÍK JAROMÍR45109796Jaromírova 213, 25090 Jirny
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
1512BEDNÁŘOVÁ LIBUŠE65684320Horní Újezd, 57001, Horní Újezd, , 87
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
101143BENÁČEK ONDŘEJ88018792U obecního dvora 793/2, 11000 Praha
1524BENEŠ FRANTIŠEK22978429Rošického 1433/14, 73401 Karviná
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
1556BENEŠ KAREL15098460Kyselova 1191/11, 18200 Praha
821BENEŠ STANISLAV67652387Široká 97/11, 11000 Praha
1494BENEŠOVÁ VĚRA86809547Zlatá výšina 685, 46334 Hrádek nad Nisou
58178BERAN JIŘÍ44381999Na Kocínce 2139/5, 16000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí