AERO Vodochody a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AERO Vodochody a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 449. Jeho identifikační číslo je 10545

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AERO Vodochody a.s.

Datum zápisu: 2. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 449

Identifikační číslo:10545

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: y55ckz5

Předmět podnikání: Malířství, lakýrnictví, natěračství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy,...
Truhlářství, podlahářství
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a...
Provozování střelnic
Polygrafická výroba
Slévárenství, modelářství
Správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Kopírovací práce
Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin
Testování, měření, analýzy a kontroly
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén
Technické činnosti v dopravě - integrovaná logistická podpora...
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Grafické práce a kresličské práce
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Překladatelská a tlumočnická činnost
Zpracování návrhu katalogizačních dat
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Vývoj, projektování, zkoušky a konstrukční změny letadel, jejich...
poradenská činnost v oblasti strojírenské výroby
zkoušky přístrojů hydraulických, pneumatických, elektrických a...
ověřování kvalitativních parametrů výrobků
zkoušení materiálů
Nákup a prodej vojenského střeliva
Nákup a prodej vojenských zbraní
Nákup a prodej zbraní
Nákup a prodej střeliva
Opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a uschovávání zbraní a...
vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba, modernizace cvičných a...
Hostinská činnost
poskytování ubytování - turistická ubytovna
Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: - vnitrostátní,...
Silniční motorová doprava osobní v rozsahu: - příležitostná...
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora...
pronájem strojů a zařízení
Projektová činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby
Slévárenství
Letecká doprava a letecké práce 1) vývoj,výroba,zkoušení,opravy...
Nástrojářství
Obráběčství
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Galvanizérství, smaltérství
Zámečnictví
stavba strojů s mechanickým pohonem
Zámečnictví, nástrojářství
obstaravatelská činnost v obchodní oblasti
zprostředkovatelská činnost v obchodní oblasti
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 06. 2014

  Počet členů kontrolního orgánu: 3
od 19. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 06. 2014

  V důsledku rozdělení společnosti AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem Odolena Voda-Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70, ve formě odštěpení sloučením, došlo k odštěpení části jmění společnosti AERO Vodochody a.s. a k přechodu odštěpené části jmění na nástupnickou společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s., IČ: 24194204, se sídlem Odolena Voda-Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70, v souladu s projektem rozdělení, který byl za společnost AERO Vodochody a.s. uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 26.11.2012.
od 01. 05. 2013

  Došlo k vnitrostátní fúzi společnosti Technometra Radotín, a.s., IČ: 00238856, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ: 250 70, sloučením se společností AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70. V důsledku této vnitrostátní fúze sloučením došlo ke zrušení a zániku zanikající společnosti - Technometra Radotín, a.s., IČ: 00238856, se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ: 250 70, bez likvidace s tím, že jmění této společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnickou společnost AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70.
od 16. 11. 2011

  Dne 27.11.2009 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti o částku 4.080.500.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise NZ 187/2009, N 214/2009, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem, se sídlem v Praze a obsahuje následující:- Základní kapitál společnosti AERO Vodochody a.s. (dále též společnost) se snižuje z částky 5.964.088.734,- Kč (slovy: pět miliard devět set šedesát čtyři milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých) o částku 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých), na částku 1.883.588.734,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set osmdesát tři milionů pět set osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých).- Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.- Základní kapitál společnosti bude snížen o pevnou částku 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých).- Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti. Ztráta (neuhrazená ztráta minulých let) společnosti činí 4.080.558.290,72 Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set padesát osm tisíc dvě stě devadesát korun českých sedmdesát dva haléřů) a snížením základního kapitálu bude uhrazena ztráta ve výši 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých).- Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě neuhrazené ztráty z minulých let společnosti ve výši 4.080.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy osmdesát milionů pět set tisíc korun českých).- Představenstvo společnosti vyzve akcionáře společnosti, kteří přijali návrh na bezplatné vzetí akcií z oběhu, aby předložili společnosti akcie společnosti vzaté z oběhu za účelem jejich zničení nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od provedení zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti na adrese Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70.
od 02. 12. 2009 do 22. 12. 2009

  Dne 18.9.2009 rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, a to o částku 950.000.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise NZ 156/2009, N 177/2009, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze a obsahuje následující:Základní kapitál společnosti AERO Vodochody a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 5 014 088 734 Kč (slovy: pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých) o částku 950.000.000 Kč (slovy: devět set padesát milionů korun českých) na částku 5 964 088 734 Kč (slovy: pět miliard devět set šedesát čtyři milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním:(i) 494 000 (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie, a(II) 456 000 (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc) kusů nových prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie.Emisní kurz upisovaných akcií čini 950.000.000 Kč (slovy: devět set padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou kmenovou akcii tak činí 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisní kurz na jednu upisovanou prioritní akcii činí 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).S upisovanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionáře na dividendu a na podíl na likvidačním zůstatku v souladu se stanovami Společnosti.Oba akcionáři společnosti AERO Vodochody a.s., a to: společnost TULAROSA a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00, IČ: 27374548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10140 (dále jen "TULAROSA a.s.") a společnost Salori Holding B.V. se sídlem Bussumergrintweg 14 A, 1217BP Hilversum, Nizozemí, zapsaná v rejstříku společností vedeném Obchodní komorou pro Gooi-, Eem-en Flevoland, číslo vložky 34215095 (dále jen "Salori Holding B.V."), se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svých přednostních práv na upisování akcií v souladu s § 203, odst. 2, písm.c) obchodního zákoníku.Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou nabídnuty k upsání dvěma předem určeným zájemcům, a to takto:(i) 494 000 (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie upíše určený zájemce - společnost TULAROSA a.s., a(ii) 456 000 (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc) kusů nových prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie upíše určený zájemce - společnost Salori Holding B.V.Každý určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností.Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti TULAROSA a.s. na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00 (dále jen "místo pro upisování").Lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Místě pro upisování určeným zájemcům, společnosti TULAROSA a.s. a společnosti Salori Holding B.V., do 15 (patnácit) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určení zájemci budou povinni oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Akcie budou splaceny peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet Společnosti AERO Vodochody a.s. č. 43-5588380237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to tak, že emisní kurs upsaných akcií bude nejméně z 30% splacen ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií.
od 24. 09. 2009 do 13. 11. 2009

  Dne 7.12.2007 rozhodla valná hromada společnosti navrhovatele o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nové akcie, a to o částku 2,- Kč,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 5.014.088.734,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 477/2007, N 495/2007 ze dne 7.12.2007, pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářem se sídlem v Praze:Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti AERO Vodochody a.s. o částku 2,-Kč (tj. slovy: dvě koruny české), z dosavadní výše základního kapitálu 5,014.088.732,-Kč (tj. slovy: pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet dva korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 5,014.088.734,-Kč (tj. slovy: pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vnitřní zdroje financování obchodní společnosti AERO Vodochody a.s.Ke zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 ks (tj. slovy: jeden kus) nové prioritní akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2,-Kč (tj. slovy. dvě koruny české); s prioritní akcií bude spojeno přednostní právo akcionáře na dividendu a na podíl na likvidačním zůstatku, v souladu se stanovami Společnosti.Emisní kurz upisované akcie činí 450,000.000,-Kč (tj. slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 450,000.000,-Kč (tj. slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), nová prioritní akcie bude splacena peněžitým vkladem.Nová prioritní akcie, jejíž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 2,- Kč (tj. slovy: dvě koruny české), bude upsána bez využití přednostního práva a bude nabídnuta předem určenému zájemci, jímž je obchodní společnost Salori Holding B.V., se statutárním sídlem Amsterodam, podnikající na adrese Bussumergrintweg 14 A, 1217BP Hilversum, Nizozemsko, zapsaná u Obchodní komory pro Gooi-en Eemland, spisové číslo 34215095. Tento určený zájemce upíše akcii ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností.Místem pro upisování akcie formou uzavření Smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70 (dále též jen ?Sídlo Společnosti).Lhůta pro upisování akcie činí 14 (tj. slovy: čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti předem určenému zájemci, tj. obchodní společnosti Salori Holding B.V., do 30 (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcii nejméně dva (tj.2) pracovní dny předem.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky obchodní společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcie.Určený zájemce, tj. obchodní společnost Salori Holding B.V. splatí emisní kurz akcie výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcie.Jedná se o tuto pohledávku vzniklou na základě:(1) Smlouvy o záruce (za pohledávky vůči společnosti AERO Vodochody a.s.), uzavřené dne 17.listopadu 1998 mezi Českou republikou ? Ministerstvem financí (dále jen ?MF?) jako ručitelem a peněžním ústavem The Chase Manhattan Bank N.A., jako správcem jednajícím jménem majitelů dluhopisů;(2) Smlouvy o podmínkách poskytnutí státní záruky za splacení syndikovaného revolvingového úvěru ze dne 16. září 1998 uzavřené mezi ?MF? a společností AERO Vodochody a.s;(3) Smlouvy o poskytnutí státní záruky za zaplacení závazků dlužníka (dluhopisy) ze dne 3.3.2000 uzavřené mezi ?MF? a společností AERO Vodochody a.s.;(4) Smlouvy o postoupení pohledávek reg.č. 35/2005 uzavřené dne 22.prosince 2005 mezi ?MF? jako postupitelem a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7, IČ : 701 09 966 (dále jen ?ČKA?), jako postupníkem;(5) Dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek a o jejich zajištění reg.č. 3/06 uzavřené mezi ?ČKA? a společností AERO Vodochody a.s. dne 15.12.2006;(6) Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.11.2006 mezi ?ČKA? jako postupitelem a společností TULAROSA, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ : 273 74 548 (dále jen ?TULAROSA?) jako postupníkem;(7) Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 20.1.2007 mezi společností ?TULAROSA? jako postupitelem a společností Salori Holding B.V. jako postupníkem;(8) Dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek uzavřené dne 11.6.2007, mezi společnostmi AERO Vodochody a.s. a TULAROSA a.s(9) Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 17.7.2007 mezi společností TULAROSA a.s. jako postupitelem a společností Salori Holding B.V. jako postupníkem. ----------------------------------------------------------------------------------------Obchodní společnost Salori Holding B.V., se statutárním sídlem Amsterodam, podnikající na adrese Bussumergrintweg 14 A, 1217BP Hilversum, Nizozemsko, měla k 30. listopadu 2007 vůči Společnosti zaúčtovanou pohledávku v celkové výši 1,169.728.092,91Kč (tj. slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát devět milionů sedm set dvacet osm tisíc devadesát dva korun českých a 91/100). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 450,000.000,-Kč (tj. slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých).Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:Návrh Smlouvy o započtení připravený Společností, bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, tj. obchodní společnosti Salori Holding B.V. do třiceti (tj. 30) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě čtrnácti (tj. 14) dnů od doručení návrhu Smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti.
od 18. 12. 2007 do 30. 01. 2008

  Dne 8.2.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele - společnost TULAROSA a.s., IČ: 273 74 548 ?v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 2.322.314.000,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 5.014.088.732,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 17/2007, N 21/2007 ze dne 8.2.2007, pořízeném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze:?Základní kapitál společnosti AERO Vodochody a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.691.774.732,- Kč (slovy dvě miliardy šest set devadesát jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíce sedm set třicet dvě koruny české) o částku 2.322.314.000,- Kč (slovy dvě miliardy tři sta dvacet dva miliony tři sta čtrnáct tisíc korun českých), na částku 5.014.088.732,- Kč (slovy pět miliard čtrnáct milionů osmdesát osm tisíc sedm set třicet dvě koruny české).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.322.314 kusů (slovy: dva milióny tři sta dvacet dva tisíce tři sta čtrnáct kusů) nových, prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) každé akcie; s prioritní akcií bude spojeno přednostní právo akcionáře na dividendu a na podíl na likvidačním zůstatku.Emisní kurz upisovaných akcií činí 8.000.000.159, 76 Kč (slovy: osm miliard sto padesát devět korun českých a sedmdesát šest haléřů), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 3.444,84 Kč (slovy: tři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři koruny české a osmdesát čtyři haléře), akcie budou splaceny peněžitým vkladem;Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost Salori Holding B.V., se sídlem: Olympia 1 a/b, 1213NS Hilversum, Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku nizozemské Obchodní komory pod č. spisu 34215095.Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70 (dále jen ?Sídlo Společnosti?);Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti Salori Holding B.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšeni základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem;Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost Salori Holding B.V. splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti Salori Holding B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií;Jedná se o tuto pohledávku:Na základě:- úvěrové smlouvy uzavřené dne 16. září 1998 mezi Společností na straně jedné, Českou republikou ? Ministerstvem financí (dále jen ?MF?) jako ručitelem na straně druhé a několika finančními ústavy zastoupenými agentem věřitelů - peněžním ústavem CIBC WOOD GUNDY PLC. na straně třetí (dále jen ?Pohledávka z ručení za úvěr?). Závazek vzniklý plněním MF z ručení podle předchozí věty byl co do důvodu a výše uznán Společností v notářském zápisu NZ 402/2005, N 424/2005 sepsaném dne 22.12.2005 JUDr. Janou Vaňkovou, notářkou v Praze,- smlouvy o záruce uzavřené dne 17. listopadu 1998 mezi MF jako ručitelem a peněžním ústavem The Chase Manhattan Bank N.A., jako správcem jednajícím jménem majitelů dluhopisů (dále jen ?Pohledávka z ručení za dluhopisy?). Závazek vzniklý plněním MF z ručení podle předchozí věty byl co do důvodu a výše uznán Společností v notářském zápisu NZ 403/2005, N 425/2005 sepsaném dne 22.12.2005 JUDr. Janou Vaňkovou, notářkou v Praze,- smlouvy o podmínkách poskytnutí státní záruky za splacení syndikovaného revolvingového úvěru ze dne 16. září 1998 uzavřené mezi MF a Společností;- dohody uzavřené v souvislosti se Smlouvou o podmínkách poskytnutí státní záruky za splacení syndikovaného revolvingového úvěru ze dne 16.9.1998, kterou uzavřela Společnost s MF dne 22.12.2005;- smlouvy o poskytnutí státní záruky za zaplacení závazků dlužníka (dluhopisy) ze dne 3. března 2000 uzavřené mezi MF a Společností;- dohody uzavřené v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí státní záruky za splacení závazků dlužníka ze dne 3.3.2000, kterou uzavřela Společnost s MF dne 22.12.2005;- smlouvy o postoupení pohledávek reg. č. 34/2005 uzavřené dne 22. prosince 2005 mezi MF jako postupitelem a Českou konsolidační agenturou se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7, IČ: 701 09 966 (dále jen ?ČKA?) jako postupníkem;- smlouvy o postoupení pohledávek reg. č. 35/2005 uzavřené dne 22. prosince 2005 mezi MF jako postupitelem a ČKA jako postupníkem;- dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek a o jejich zajištění reg. č. 2/06 uzavřené mezi ČKA a společností AERO dne 15.12.2006;- dohody o změně splátkového kalendáře postoupených pohledávek a o jejich zajištění reg. č. 3/06 uzavřené mezi ČKA a společností AERO dne 15.12.2006;- smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.11.2006 mezi ČKA jako postupitelem a společností TULAROSA a.s. se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, IČ: 273 74 548 (dále jen ?TULAROSA?), jako postupníkem;- smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 20.1.2007 mezi společností TULAROSA jako postupitelem a společností Salori Holding B.V. jako postupníkem;měla k 20. lednu 2007 společnost Salori Holding B.V. vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 8.000.000.160,- Kč (slovy: osm miliard sto šedesát korun českých).K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 8.000.000.159,76 Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát devět korun českých a sedmdesát šest haléřů), která je tvořena jistinou v celkové výši 7.768.157.032,50 (slovy sedm miliard sedm set šedesát osm milionů sto padesát sedm tisíc třicet dvě koruny české a padesát haléřů), sestávající z jistiny Pohledávky z ručení za úvěr ve výši 5.547.517.342,50 Kč (slovy: pět miliard pět set čtyřicet sedm milionů pět set sedmnáct tisíc tři sta čtyřicet dvě koruny české a padesát haléřů) a části jistiny Pohledávky z ručení za dluhopisy ve výši 2.220.639.690,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet milionů šest set třicet devět tisíc šest set devadesát korun českých), a úroků Pohledávky z ručení za úvěr ve výši 231.843.127,26 Kč (slovy: dvě stě třicet jeden milion osm set čtyřicet tři tisíce sto dvacet sedm korun českých a dvacet šest haléřů) ;Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci ? společnosti Salori Holding B.V. do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti.
od 22. 02. 2007 do 22. 03. 2007

  Akcie společnosti se jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- /kus mají omezenou převoditelnost dle § 156 odst. 4 obchodního zákoníku.Omezená převoditelnost znamená, že každý převod akcií společnosti a veškerých samostatně převoditelných práv, která jsou s nimi spojena, je podmíněn souhlasem dozorčí rady společnosti.Pro jakýkoliv takový převod musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
od 13. 01. 2006 do 02. 02. 2007

  Akcie společnosti se jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- /kus mají omezenou převoditelnost dle § 156 odst. 4 obchodního zákoníku.Omezená převoditelnost znamená, že každý převod akcií společnosti a veškerých samostatně převoditekných práv, která jsou s nimi spojena, je podmíněn souhlasem dozorčí rady společnosti.Pro jakýkoliv takový převos musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
od 13. 01. 2006 do 13. 01. 2006

  Mimořádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti, a to z částky 2.691.925.662,- Kč (tj. dvě miliardy šest set devadesát jeden milion devět set dvacet pět tisíc šest set šedesát dvě koruny české) o částku 150.930,- Kč (tj. jedno sto padesát tisíc dvět set třicet korun českých) na částku 2.691.774.732,- Kč (tj. dvě miliardy šest set devadesát jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíce sedm set třicet dvě koruny české).Snížení základního kapitálu se provede zrušením 75.465 kusů akcií společnosti s nominální hodnotou 2,- Kč každá, tj. o celkové nominální hodnotě 150.930,- Kč, jež jsou v současné době ve vlastnictví společnosti. Výše uvedené akcie budou v souladu s ustanovením § 213 odst. (2) Obchodního zákoníku zničeny.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 75.465 kusů akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, o nominální hodnotě 2,- Kč každé akce, tedy akcie s celkovou nominální hodnotou 150.930,- Kč, s podílem 00,0056% na základním kapitálu společnosti, přičemž společnost tyto akcie nabyla ve lhůtě před více než 18ti měsíci a v rozporu s ustanovením § 161a odst. (2) Obchodního zákoníku je nezcizila.
od 21. 07. 2004 do 14. 02. 2005

  Akcie společnosti se jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- majíomezenou převoditelnost dle § 156 odst. 4 obchodního zákoníku,tj. převod akcií, jakož i všech samostatně převoditelných právpodléhá souhlasu představenstva společnosti, přičemž pro takovýpřevod musí vyslovit souhlas 3/4 všech členů představenstva.
od 13. 04. 1999 do 13. 01. 2006

  Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti o zvýšenístávajícího základního jmění společnosti z částky Kč1.741.925.662,-Kč o částku Kč 950.000.000, s připuštěnímupisování nad tuto částku až o částku Kč 1.081.603.000.Na zvýšení základního jmění bude vydáno nejméně 950.000 anejvýše 1.081.603 kusů běžných (kmenových) akcií, ve jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno, vydaných v listinnépodobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu přímo, mimořádnou valnouhromadou konanou dne 6.5.1998 určenému zájemci, společnostiBoeing Česká s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 57/813, 110 00Praha l, identifikační číslo 25662945.Místem úpisu akcií nabídnutých společnosti Boeing Česká s.r.o.bude sídlo společnosti AERO Vodochody a.s.Lhůta k upisu společnosti Boeing Česká s.r.o., v délce 10 dnů,začne běžet první den následující po dni uvedeném v oznámení ozápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříkupodle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Toto oznámení budespolečnosti Boeing Česká s.r.o. odesláno doporučeným dopisem.Emisní kurs akcií upisovaných Boeing Česká s.r.o. se rovnájmenovité hodnotě nových akcií, tj. 1.000,-Kč.Akcie upsané společnosti Boeing Česká s.r.o. budou splacenyjednorázově v plné výši na bankovní účet č. 2023030105/2600vedený CITIBANK, a.s., Praha, a to ve lhůtě do 30 dnů po dni,kdy začala běžet příslušná lhůta k upisování.Konečnou částku zvýšení základního jmění, v závislosti namnožství upsaných akcií, stanoví po uplynutí lhůty k upisuakcií představenstvo společnosti. Tuto částku oznámí akcionářůmdoporučeným dopisem.
od 29. 06. 1998 do 26. 10. 1998

  Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti o zvýšenístávajícího základního jmění společnosti z částky Kč1.741.925.662,-Kč o částku Kč 4 950.000.000, s připuštěnímupisování nad tuto částku až o částku Kč 1.081.603.000,-Kč.Na zvýšení základního jmění bude vydáno nejméně 950.000 anejvýše 1.081.603 kusů běžných (kmenových) akcií, ve jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno, vydaných v listinnépodobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu přímo, mimořádnou valnouhromadou konanou dne 6.5.1998 určenému zájemci, společnostiBoeing Česká s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 57/813, 110 00Praha l, identifikační číslo 25662945.Místem úpisu akcií nabídnutých společnosti Boeing Česká s.r.o.bude sídlo společnosti AERO Vodochody a.s.Lhůtu k upisu společnosti Boeing Česká s.r.o., v délce 10 dnů,začne běžet první den následující po dni uvedeném v oznámení ozápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříkupodle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Toto oznámení budespolečnosti Boeing Česká s.r.o. odesláno doporučeným dopisem.Emisní kurs akcií upisovaných Boeing Česká s.ř.o. se rovnájmenovité hodnotě nových akcií, tj. 1.000,-Kč.Akcie upsané společnosti Boeing Česká s.r.o. budou splacenyjednorázově v plné výši na bankovní účet č. 2023030105/2600vedený CITIBANK, a.s., Praha, a to ve lhůtě do 30 dnů po dni,kdy začala běžet příslušná lhůta k upisování.Konečnou částku zvýšení základního jmění, v závislosti namnožství upisovaných akcií, stanoví po uplynutí lhůty k upisuakcií představenstvo společnosti. Tuto částku oznámí akcionářůmdoporučeným dopisem.
od 29. 06. 1998 do 29. 06. 1998

  Zapisuje se úmysl společnosti zvýšit stávající základní jměníspolečnosti z částky 1 925 662,- Kč o částku 1 740 000 000,-Kč s připuštěním upisování nad tuto částku až do výše2 479 733 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedenoúpisem nových akcií všech stávajících akcionářů a upsané akciebudou splaceny peněžitými vklady.Stávající akcionáři mají právo přednostního úpisu v rozsahusvého podílu na základním jmění. V případě, že akcionářinevyužijí svého práva úpisu ve stanovené lhůtě, bude upsánítěchto akcií nabídnuto předem určenému zájemci - společnostiLETKA, a.s. se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, IČO:25 13 41 32.Mělo by být vydáno minimálně 1 740 000 kusů kmenových akciína jméno a maximálně 2 479 733 kusů kmenových akcií na jméno,v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč každá,jejichž emisní kurz činí 1 666,- Kč na jednu akcii. Emisní ážiotedy činí 666,- Kč.
od 09. 07. 1997 do 20. 10. 1997

  Dne 23.12.1996 mimořádná valná hromada společnosti rozhodla osnížení základního jmění z částky 962.831 000,- Kč o 960.905338,- Kč tj. po snížení by základní jmění činilo 1.925 662,- Kč,přičemž snížení základního jmění bude provedeno sníženímjmenovité hodnoty každé akcie z 1.000,- Kč na 2,- Kč.
od 21. 04. 1997 do 23. 06. 1997

  akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z. č.104/90 Sb. rozhodnutím představenstva zakladatele AERO a.s. zedne 19.12.1990, kterým byl schválen zakladatelský plán a sta-novy, složení představenstva, dozorčí rady a jmenován revizorúčtů.
od 02. 01. 1991

  celý upsaný kapitál byl splacen, přičemž se jedná o nepeněžitéplnění oceněné soudním znalcem ing. Janem Křížem
od 02. 01. 1991 do 20. 10. 1997

  Revizor účtů:
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993

  ing. Věra Vlasáková, Tupolevova 480, Praha 9, 190 00
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993

Akcie

Počet: 913 458 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 22. 12. 2009

Počet: 968 356 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 12. 2009

Počet: 2 778 314 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 13. 11. 2009 do 13. 11. 2009

Počet: 3 184 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 11. 2009 do 13. 11. 2009

Počet: 1 ks v hodnotě: 2 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 30. 01. 2008

Počet: 2 322 314 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 22. 03. 2007 do 22. 03. 2007

Počet: 2 690 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 14. 02. 2005 do 14. 02. 2005

Počet: 887 366 ks v hodnotě: 2 - akcie na jméno
od 14. 02. 2005

Počet: 2 690 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 26. 10. 1998 do 26. 10. 1998

Počet: 1 740 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 20. 10. 1997 do 20. 10. 1997

Počet: 962 831 ks v hodnotě: 2 - akcie na jméno
od 23. 06. 1997 do 23. 06. 1997

Počet: 962 831 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 21. 04. 1997 do 21. 04. 1997

Počet: 962 831 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 16. 11. 1994 do 16. 11. 1994

Počet: 962 831 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 18. 07. 1994 do 18. 07. 1994

Počet: 760 797 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 02. 01. 1991 do 02. 01. 1991

Vlastníci

Název/Jméno: TULAROSA a.s.

IČO:27374548

Adresa: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 10. 09. 2014
Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 11000
od 10. 02. 2012 do 10. 09. 2014
Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 11000
od 02. 02. 2007 do 22. 03. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 02. 2012
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 02. 02. 2007 do 22. 03. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KŘÍŽ JAN

IČO: 63101637

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2013

Adresa: Stojická 882/2b, Vinoř, 190 17 Praha 9
od 22. 05. 2016
Podvinný mlýn 2357/44, Libeň, 190 00 Praha 9
od 22. 05. 2013 do 22. 05. 2016


Název/Jméno: KALINOVÁ DOMINIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 09. 2014

Adresa: Lysolajské údolí 256/47a, Lysolaje, 165 00 Praha 6
od 29. 04. 2015
97411 Banská Bystrica, Rudlovská cesta, Slovenská republika
od 10. 09. 2014 do 29. 04. 2015


Název/Jméno: BORÝSEK JAN

IČO: 88319920

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2007 do 19. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 14. 02. 2005

Adresa: č.p. 28, 278 01 Zlončice
od 24. 07. 2013 do 19. 08. 2016
Zlončice 28, PSČ 27801
od 01. 06. 2007 do 24. 07. 2013
Zlončice 28
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007
Zlončice 28, okres Mělník
od 27. 07. 2002 do 14. 02. 2005
Zlončice 58, okres Mělník
od 14. 06. 2002 do 27. 07. 2002
Zlončice 28, okres Mělník
od 13. 04. 1999 do 14. 06. 2002


Název/Jméno: ŠIMEK LADISLAV

IČO: 46816119

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 03. 2010 do 19. 08. 2016

Adresa: Králova výšina 848/57, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
od 22. 05. 2013 do 19. 08. 2016
Ústí nad Labem, Králova Výšina 848/57, PSČ 40001
od 01. 03. 2010 do 22. 05. 2013


Název/Jméno: SÝKORA ZDENĚK

IČO: 42437334

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 07. 2013
Dozorčí rada - člen představenstva
od 22. 05. 2013 do 24. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2013 do 22. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2010 do 22. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 02. 2007 do 01. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2005 do 21. 09. 2005

Adresa: K Vodrantům 1842, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
od 22. 05. 2013
Čáslav - Nové Město, K Vodrantům 1842, PSČ 28601
od 26. 08. 2008 do 22. 05. 2013
Čáslav, K. Pazderského 1291, PSČ 28601
od 02. 02. 2007 do 26. 08. 2008
Odolena Voda, Nad Štolami 462
od 14. 02. 2005 do 21. 09. 2005


Název/Jméno: BENÁČEK ONDŘEJ

IČO: 88018792

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2007 do 10. 09. 2014

Adresa: Jahodová 2194/20, Záběhlice, 106 00 Praha 10
od 22. 05. 2013 do 10. 09. 2014
Praha 10, Jahodová 2194/20, PSČ 10600
od 31. 07. 2007 do 22. 05. 2013


Název/Jméno: BRYCHTA PETR

IČO: 66465311

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 02. 2007

Adresa: Pilská 371, Hostavice, 198 00 Praha 9
od 16. 10. 2012
Praha 9, Irvingova 691/5, PSČ 19800
od 02. 02. 2007 do 16. 10. 2012


Název/Jméno: ŠTAJNER VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2007 do 22. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 2007 do 31. 07. 2007

Adresa: Praha 4, V Zeleném údolí 1303/13, PSČ 14800
od 19. 04. 2007 do 22. 05. 2013


Název/Jméno: PRACHAŘ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2007 do 01. 03. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 do 27. 12. 2005

Adresa: Ústí nad Labem - Neštěmice, Hluboká 480, PSČ 40331
od 02. 02. 2007 do 01. 03. 2010
Ústí nad Labem, Hluboká 480, PSČ 40331
od 14. 02. 2005 do 27. 12. 2005


Název/Jméno: KÜHNL KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2007 do 19. 04. 2007

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Dr. Zikmunda Wintra 834/10, PSČ 16000
od 02. 02. 2007 do 19. 04. 2007


Název/Jméno: VACHEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2005 do 31. 07. 2007

Adresa: Hradec Králové, Tř. Edvarda Beneše 576/88
od 02. 02. 2007 do 31. 07. 2007
Hradec Králové, tř. Edvarda Beneše 576/88
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: ŽENATÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2006 do 02. 02. 2007

Adresa: Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1370/8, PSČ 16300
od 11. 09. 2006 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: ABSOLON VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2006 do 02. 02. 2007

Adresa: Tábor, Budapešťská 2786/1, PSČ 39005
od 11. 09. 2006 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: VRLOVÁ MILUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2006 do 02. 02. 2007

Adresa: Praha 1, Veleslavínova 94/8, PSČ 11000
od 11. 09. 2006 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: CHROUSTOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2006 do 02. 02. 2007

Adresa: Praha 5, Chaplinovo náměstí 654, PSČ 15200
od 02. 08. 2006 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: BĚLÍK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 12. 2005 do 02. 08. 2006

Adresa: Praha 6 - Řepy, Skuteckého 1381, PSČ 16300
od 27. 12. 2005 do 02. 08. 2006


Název/Jméno: VRANÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2005 do 02. 02. 2007

Adresa: Praha 7, Šimáčkova 1378/2
od 27. 12. 2005 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: STUCHLÍK ZDENĚK

IČO: 68456131

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 2005 do 02. 02. 2007

Adresa: Bzová 138, PSČ 26743
od 21. 09. 2005 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: GOLDMANN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2005 do 02. 02. 2007

Adresa: Litomyšl, Mařákova 1106, PSČ 57001
od 21. 09. 2005 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: SRBA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 09. 2005 do 02. 02. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 02. 2005 do 21. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2003 do 14. 02. 2005

Adresa: Praha 5 - Smíchov, Randova 3167/5, PSČ 15000
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007
Praha 5 - Smíchov, Randova 5, PSČ 15000
od 17. 09. 2003 do 14. 02. 2005


Název/Jméno: ŠTECHR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2005 do 02. 02. 2007

Adresa: Praha 8, Feřtekova 542/17, PSČ 18000
od 21. 09. 2005 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: KEBRDLE MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 2005 do 11. 09. 2006

Adresa: Praha 10, Hyacintová 3181/20, PSČ 10000
od 21. 09. 2005 do 11. 09. 2006


Název/Jméno: SVĚDÍNKOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2005 do 21. 09. 2005

Adresa: Praha 9, V Pařezinách 579
od 14. 02. 2005 do 21. 09. 2005


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 do 02. 08. 2006

Adresa: Čáslav - Nové Město, Malinová 1669
od 14. 02. 2005 do 02. 08. 2006


Název/Jméno: DZVONÍK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 do 02. 08. 2006

Adresa: Praha 5, Píškova 1962/44
od 14. 02. 2005 do 02. 08. 2006


Název/Jméno: PEKÁREK IVAN

IČO: 49084259

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007

Adresa: Odolena Voda, Čs. Armády 367
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: KVAPIL JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2002 do 14. 02. 2005

Adresa: Roudnice nad Labem, Máchova 1414
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007
Roudnice nad Labem, Máchova 1414, okres Litoměřice
od 14. 06. 2002 do 14. 02. 2005


Název/Jméno: HEJDA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 02. 2005 do 21. 09. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 14. 06. 2002 do 14. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 14. 06. 2002

Adresa: Praha 6 - Lysolaje, Sídlištní 245/18 c, PSČ 16500
od 23. 02. 2004 do 21. 09. 2005
Příbram VII, Jana Drdy 490
od 14. 06. 2002 do 23. 02. 2004
Příbram VII., Jana Drdy 490
od 13. 04. 1999 do 14. 06. 2002


Název/Jméno: PLOCH JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 2005 do 21. 09. 2005

Adresa: Praha 5, Volutova 2522/16
od 14. 02. 2005 do 21. 09. 2005


Název/Jméno: KLIMEŠ PETR

IČO: 64903460

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007

Adresa: Praha 8 - Karlín, Urxova 430/4
od 14. 02. 2005 do 02. 02. 2007


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2004 do 14. 02. 2005

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Na Balkáně 130/2118
od 30. 09. 2004 do 14. 02. 2005


Název/Jméno: KRYNESOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2004 do 14. 02. 2005

Adresa: Praha 1, Žitná 23
od 30. 09. 2004 do 14. 02. 2005


Název/Jméno: ČAPEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 06. 2004 do 24. 11. 2004

Adresa: Praha 6, Na Baště sv. Ludmily 251/5, PSČ 16000
od 03. 06. 2004 do 24. 11. 2004


Název/Jméno: ŠIFNER MIROSLAV

IČO: 71558969

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 02. 2004 do 14. 02. 2005

Adresa: Praha 4- Krč, V Štíhlách 1311/3, PSČ 14200
od 23. 02. 2004 do 14. 02. 2005


Název/Jméno: Richard Alan White

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 2003 do 03. 06. 2004

Adresa: Praha 5, Janáčkovo nábř. 59/138
od 21. 07. 2003 do 03. 06. 2004


Název/Jméno: HULMAN AUGUSTÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 2003 do 30. 09. 2004

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 994/8
od 21. 07. 2003 do 30. 09. 2004


Název/Jméno: VOLF JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 07. 2002 do 25. 06. 2003

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 999/10
od 27. 07. 2002 do 25. 06. 2003


Název/Jméno: HAMÁČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2002 do 14. 02. 2005

Adresa: Praha 9, Trojmezní 54
od 14. 06. 2002 do 14. 02. 2005


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 2001 do 03. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 28. 09. 1999

Adresa: Rudná u Prahy, V. Nováka 1122
od 21. 11. 2001 do 03. 06. 2004
Rudná, Máchova 361
od 13. 04. 1999 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: KINCEL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 06. 2002 do 25. 06. 2003

Adresa: Praha 4, Mladenovova 3231
od 14. 06. 2002 do 25. 06. 2003


Název/Jméno: KUČERA VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2002 do 03. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 05. 2001 do 14. 06. 2002

Adresa: Praha 7, U Studánky 31
od 26. 05. 2001 do 03. 06. 2004


Název/Jméno: JAROŠ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2002 do 24. 11. 2004

Adresa: Kroměříž, Žerotínova 2928/39
od 14. 06. 2002 do 24. 11. 2004


Název/Jméno: BUBENÍK JAN

IČO: 73608947

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 04. 1999 do 24. 11. 2004

Adresa: Praha 2, Tylovo nám. 650/4
od 13. 04. 1999 do 24. 11. 2004


Název/Jméno: LEDVINKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2002 do 14. 02. 2005

Adresa: Odolena Voda, V Malém háji 356, okres Praha-východ
od 14. 06. 2002 do 14. 02. 2005


Název/Jméno: JARABICA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2002 do 30. 09. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 13. 04. 1999 do 14. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 8, Košťálova 1103
od 14. 06. 2002 do 30. 09. 2004
Praha 8, Košťálkova 1103
od 26. 10. 1998 do 14. 06. 2002


Název/Jméno: RYAN THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2001 do 21. 07. 2003

Adresa: 30152, CA, Kennesaw, 5342 Tallgrass Way
od 21. 11. 2001 do 21. 07. 2003


Název/Jméno: ŠTAMBERK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2001 do 21. 07. 2003

Adresa: Brandýsek, Ke Třebusicím 116, okres Kladno, PSČ 27342
od 21. 11. 2001 do 21. 07. 2003


Název/Jméno: HORA PETR

IČO: 66775604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 07. 03. 2000 do 16. 11. 2001

Adresa: Praha 1, Dlouhá 715/38
od 26. 05. 2001 do 16. 11. 2001
Liberec 5, Hvězdná 485/9
od 07. 03. 2000 do 26. 05. 2001


Název/Jméno: STRATIL IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 03. 2000 do 26. 05. 2001

Adresa: Neratovice, kpt. Jaroše 1342, okres Mělník
od 07. 03. 2000 do 26. 05. 2001


Název/Jméno: KRÁL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 2000 do 14. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 02. 01. 1991 do 16. 11. 1994

Adresa: Odolena Voda, U lékárny 130, okres Praha-východ
od 07. 03. 2000 do 14. 06. 2002
Odolena Voda, U lékárny 130, PSČ 25070
od 02. 01. 1991 do 16. 11. 1994


Název/Jméno: NÝVLT VLADIMÍR

IČO: 49527614

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1999 do 16. 11. 2001

Adresa: Odolena Voda, V Malém háji 353, okres Praha-východ
od 28. 09. 1999 do 16. 11. 2001


Název/Jméno: GRÖNINGEROVÁ ZLATA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 do 28. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 10. 1998 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 1996 do 26. 10. 1998

Adresa: Praha 6, Makovského 1341/12
od 02. 10. 1996 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: STROUHAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 21. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 6, Na Vlčovce 7
od 26. 10. 1998 do 21. 11. 2001


Název/Jméno: REISER MARK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 21. 11. 2001

Adresa: Horoměřice, V zahrádkách 636, okres Praha-západ
od 13. 04. 1999 do 21. 11. 2001


Název/Jméno: SEDLÁK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 04. 1999 do 14. 06. 2002

Adresa: Praha 10, Petrohradská 35
od 13. 04. 1999 do 14. 06. 2002


Název/Jméno: ZUNA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 do 14. 06. 2002

Adresa: Praha 6, Nad Šárkou 97
od 13. 04. 1999 do 14. 06. 2002


Název/Jméno: BORÁK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 21. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 11. 1994 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 3, Chrudimská 2158/5
od 13. 04. 1999 do 21. 11. 2001
Praha 3, Chrudimská 2158/5
od 16. 11. 1994 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: LOBKOWITZ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1999 do 28. 09. 1999

Adresa: Praha 1, Vlašská 17
od 13. 04. 1999 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: SUŠIL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 10. 1998 do 14. 06. 2002

Adresa: Praha 4, Hlavní 2737
od 26. 10. 1998 do 14. 06. 2002


Název/Jméno: Stejskal Pavel

IČO: 69287287

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 1997 do 26. 10. 1998

Adresa: Praha 10, Vyžlovská 2242/34
od 20. 10. 1997 do 26. 10. 1998


Název/Jméno: PROCHÁZKA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 04. 1997 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 4, Augustinova 2072
od 21. 04. 1997 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: SVATOŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 10. 1996 do 26. 10. 1998

Adresa: Praha 9, Novosibiřská 858
od 02. 10. 1996 do 26. 10. 1998


Název/Jméno: BARTOŇ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 1995 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 10, Vyžlovská 42
od 11. 09. 1995 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 1995 do 19. 01. 1998

Adresa: Sýkořice 166
od 13. 02. 1995 do 19. 01. 1998


Název/Jméno: KRAUS JIŘÍ

IČO: 60605120

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 do 07. 03. 2000

Adresa: Odolena Voda, ČS. armády 367
od 16. 11. 1994 do 07. 03. 2000


Název/Jméno: PETRÁŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 do 20. 10. 1997

Adresa: Praha 10, Přeštická 14
od 16. 11. 1994 do 20. 10. 1997


Název/Jméno: CHALUPNÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 do 02. 10. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 01. 1991 do 16. 11. 1994
Statutární orgán - představenstvo - ředitel společnosti
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993

Adresa: Odolena Voda, Atriová 105
od 16. 11. 1994 do 02. 10. 1996
Odolena Voda, Atriová 105, PSČ 25070
od 02. 01. 1991 do 16. 11. 1994


Název/Jméno: KROB JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 do 02. 10. 1996

Adresa: Rakovník, Soukupova 1528
od 16. 11. 1994 do 02. 10. 1996


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 do 02. 10. 1996

Adresa: Praha 5, Arbesovo nám. 314/10
od 16. 11. 1994 do 02. 10. 1996


Název/Jméno: PLAŠIL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 11. 1994 do 13. 02. 1995

Adresa: Praha 4, Nad údolím 368/46
od 16. 11. 1994 do 13. 02. 1995


Název/Jméno: PLŠEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 do 11. 09. 1995

Adresa: Praha 4, Svépomoci 2
od 16. 11. 1994 do 11. 09. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 do 02. 10. 1996

Adresa: Praha 10, Hostivařská 33
od 16. 11. 1994 do 02. 10. 1996


Název/Jméno: ANTON PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 10, Chudenická 16
od 16. 11. 1994 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: STRAŇÁK ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1994 do 13. 04. 1999

Adresa: Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1082
od 16. 11. 1994 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: KOTEK LIBOR

IČO: 1870386

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 1993 do 16. 11. 1994

Adresa: Odolena Voda, Seifertova 285
od 28. 01. 1993 do 16. 11. 1994


Název/Jméno: TUREK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1993 do 30. 08. 1994

Adresa: Praha 10, Chotutická 496
od 28. 01. 1993 do 30. 08. 1994


Název/Jméno: PERNICA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1993 do 30. 08. 1994

Adresa: Praha 4 - Chodov, Mladé fronty 1620
od 28. 01. 1993 do 30. 08. 1994


Název/Jméno: VALIŠ JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 1992 do 16. 11. 1994

Adresa: Praha 5, K rovinám 535, PSČ 15800
od 16. 11. 1992 do 16. 11. 1994


Název/Jméno: MUSELA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 01. 1992 do 16. 11. 1992

Adresa: Praha 4, Výletní 354, PSČ 14000
od 09. 01. 1992 do 16. 11. 1992


Název/Jméno: SEDLÁČEK JOSEF

IČO: 12138428

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993

Adresa: Praha 9, Na Krocínce 786/17, PSČ 19000
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993


Název/Jméno: HOLUB JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993

Adresa: Odolena Voda, V Malém háji 358, PSČ 25070
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993


Název/Jméno: PILÁTOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 do 09. 01. 1992

Adresa: Praha 6, Ciolkovského 856, PSČ 16100
od 02. 01. 1991 do 09. 01. 1992


Název/Jméno: HRON JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993

Adresa: Praha 7, Mladé gardy 22, PSČ 17000
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993


Název/Jméno: STANÁK ADAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993

Adresa: Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru 1082, PSČ 27801
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993


Název/Jméno: RAK DOBROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993

Adresa: Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru 1083, PSČ 27801
od 02. 01. 1991 do 28. 01. 1993


Název/Jméno: PRIMAS KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1991 do 13. 04. 1999

Adresa: Odolena Voda, Komenského 297
od 02. 01. 1991 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: HANÁK ZDENĚK

IČO: 64517209

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 1991 do 16. 11. 1994

Adresa: Praha 8, Kyselova 1188, PSČ 18000
od 02. 01. 1991 do 16. 11. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 2. 2010

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 5. 2008

Odpovědní zástupci: František Podskalský

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 5. 2008

Obory činnosti: - poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 06. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 06. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 06. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 06. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 06. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 2008

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 18. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 18. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 18. 03. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Petráček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 2008

Obory činnosti: - plastových obalů
od 18. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- plastových výrobků pro stavebnictví
od 18. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- plastového zboží pro domácnost a obdobné užití
od 18. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- desek, fólií, hadic, profilů z plastů
od 18. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- gumárenských výrobků studenou cestou
od 18. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- plastového nábytku
od 18. 03. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jiří Jandus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 10. 2006


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 2. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Prokop

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Kadlec

Přerušení: od 19. 12. 2013 do 31. 12. 2014

Zánik oprávnění:1. 10. 2015


Provozování střelnic

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 11. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Kadlec

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Maxa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Viktor Kučera

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Prokop

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - poskytování užití software
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - zpracování dat
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - vázání
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- kompletace knih a ostatních tiskovin
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- laminování
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Seidl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - defektoskopické zkoušky, chemické a fyzikální analýzy
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk VRANÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - potahování nekovovými materiály
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- tepelné zpracování
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- lakování
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- svařování
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- pískování, otryskávání
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk VRANÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - rozvaděčů
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- kabelů, vodičů a lamel
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- televizních antén
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk VRANÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě - integrovaná logistická podpora vojenských letadel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - integrovaná logistická podpora vojenských letadel
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk VRANÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - příprava digitálních vstupů, přenos digitalizovaných údajů z databáze ne procesory
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- zhotovení technických výkresů
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- zhotovení webových stránek
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Krkavec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Obory činnosti: - překlady z jazyka anglického, ruského, německého
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008
- tlumočení v jazyce anglickém, ruském, německém
od 10. 10. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Seidl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování návrhu katalogizačních dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Schotten

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 2003

Obory činnosti: - výzkum letecké techniky
od 17. 09. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Adam Straňák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vývoj, projektování, zkoušky a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 6. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poradenská činnost v oblasti strojírenské výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 6. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


zkoušky přístrojů hydraulických, pneumatických, elektrických a elektronických systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 6. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


ověřování kvalitativních parametrů výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 6. 1998

Odpovědní zástupci: Josef Seidl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


zkoušení materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 6. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Schotten

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup a prodej vojenského střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Stuchlík

Zánik oprávnění:5. 12. 2003


Nákup a prodej vojenských zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 5. 1997

Zánik oprávnění:5. 12. 2003


Nákup a prodej zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Jiří Jandus

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup a prodej střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Nejedlý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a uschovávání zbraní a střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 5. 1997

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba, modernizace cvičných a bojových vojenských letadel, leteckých dílů a přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 1. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vachek

Přerušení: od 02. 12. 2004 do 30. 11. 2006
od 20. 01. 2003 do 31. 12. 2003
od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2002
od 23. 01. 2001 do 31. 12. 2001

Zánik oprávnění:30. 11. 2006


poskytování ubytování - turistická ubytovna

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 1. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: - vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti i nad 3,5 t - mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti i nad 3,5 t

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 1. 1993

Odpovědní zástupci: František Labuta

Zánik oprávnění:5. 11. 2007


Silniční motorová doprava osobní v rozsahu: - příležitostná vnitrostátní, provozovaná vozidly o celkové obsaditelnosti do 9 míst vč. řidiče i autobusy - příležitostná mezinárodní, provozovaná vozidly o celkové obsaditelnosti do 9 míst vč. řidiče i au

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 1. 1993

Zánik oprávnění:5. 11. 2007


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. David Pacola

Zánik oprávnění:7. 6. 1995


pronájem strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Zánik oprávnění:7. 6. 1995


Slévárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vachek

Zánik oprávnění:25. 4. 2007


Letecká doprava a letecké práce 1) vývoj,výroba,zkoušení,opravy,údržba,modernizace cvičných a  bojových vojenských letadel,letec. dílů a přípravků 2) provozování neveřejného mezinárodního letiště 3) nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ondřej Klein

Zánik oprávnění:1. 4. 1998


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Hedviga Krausová

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:16. 1. 1996


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Renáta Alexejevová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


obstaravatelská činnost v obchodní oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Maxa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


zprostředkovatelská činnost v obchodní oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Viktor Kučera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jan Spára

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015 do 17. 02. 2016
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012 do 17. 02. 2016
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 03. 12. 2009 do 30. 06. 2012
Činnost odborného lesního hospodáře
od 03. 12. 2009 do 30. 06. 2012
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 03. 12. 2009 do 30. 04. 2013
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 03. 12. 2009 do 31. 12. 2014
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Pěstitelské pálení
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba hnojiv
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba a zpracování skla
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Broušení technického a šperkového kamene
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Stavba a výroba plavidel
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba zdravotnických prostředků
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Projektování pozemkových úprav
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Projektování elektrických zařízení
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Fotografické služby
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Poskytování technických služeb
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 03. 12. 2009 do 17. 02. 2016
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 26. 05. 2008 do 03. 12. 2009
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
od 10. 03. 2008 do 03. 12. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 03. 2008 do 03. 12. 2009
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 10. 03. 2008 do 17. 02. 2016
Správa a údržba nemovitostí
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Grafické práce a kresličské práce
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Technické činnosti v dopravě - integrovaná logistická podpora vojenských letadel
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Kopírovací práce
od 10. 10. 2005 do 03. 12. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 10. 10. 2005 do 17. 02. 2016
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 17. 09. 2003 do 17. 02. 2016
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 24. 06. 1998 do 17. 02. 2016
ověřování kvalitativních parametrů výrobků
od 17. 06. 1998 do 03. 12. 2009
zkoušky přístrojů hydraulických, pneumatických, elektrických a elektronických systémů
od 17. 06. 1998 do 03. 12. 2009
poradenská činnost v oblasti strojírenské výroby
od 17. 06. 1998 do 03. 12. 2009
zkoušení materiálů
od 17. 06. 1998 do 03. 12. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 17. 06. 1998 do 17. 02. 2016
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 17. 06. 1998 do 17. 02. 2016
vývoj, výroba, zkoušení, opravy, údržba, modernizace cvičných a bojových vojenských letadel, leteckých dílů a přípravků
od 03. 03. 1997 do 03. 12. 2009
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 03. 03. 1997 do 17. 02. 2016
poskytování ubytování - turistická ubytovna
od 08. 01. 1997 do 03. 12. 2009
Ubytovací služby
od 08. 01. 1997 do 17. 02. 2016
Výroba strojů a zařízení
od 01. 01. 1996 do 17. 02. 2016
pronájem strojů a zařízení
od 18. 01. 1993 do 03. 12. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 18. 01. 1993 do 17. 02. 2016
stavba strojů s mechanickým pohonem
od 27. 10. 1992 do 03. 12. 2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 09. 1992 do 03. 12. 2009
obstaravatelská činnost v obchodní oblasti
od 30. 09. 1992 do 03. 12. 2009
zprostředkovatelská činnost v obchodní oblasti
od 30. 09. 1992 do 03. 12. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 30. 09. 1992 do 17. 02. 2016
Velkoobchod a maloobchod
od 30. 09. 1992 do 17. 02. 2016
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 30. 09. 1992 do 17. 02. 2016

Zánik oprávnění:17. 2. 2016


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00010545

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
3453"MEDIKA projekt" Karlovy Vary spol. s r.o.Karlovy Vary
1231346"NB Europe" UABVilnius, Konstitucijos pr. 7, PSČ 09308, Litevská republika
524653"R E A G R O spol. s r.o."48290378Hoření Starý Dub 2, 463 43 Český Dub
1208437"ROYAL INVEST" a.s. v likvidaci61860816Praha 4, Bardounova 2140/2
693726"TILIA" SPÓŁKA AKCYJNA 10001088690254 Łódź, Piramowicza 11/13, Polská republika

Firmy v okolí