AGF Food Logistics, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AGF Food Logistics, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6764. Její identifikační číslo je 24151114

Výpis z obchodního rejstříku AGF Food Logistics, a.s.

Datum zápisu: 22. 8. 2011

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6764

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: awq47ih

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Kostelec 60, PSČ 588 61

Adresy: Kostelec 60, PSČ 58861
od 07. 09. 2012
Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 22. 08. 2011 od 07. 09. 2012

Skutečnosti

  Společnost AGROFERT, a.s., rozhodla dne 12.6.2014 v postavení jediného akcionáře společnosti AGF Food Logistics, a.s., takto: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhoduje podle ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích takto: zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 18.675.000,-Kč ze stávající zapsané výše 23.500.000,-Kč na novou výši 42.175.000,-Kč, a to upsáním jednoho kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 18.675.000,-Kč, vydané jako cenný papír, představující peněžitý vklad, přičemž: se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; není možné upisovat novou akcii nepeněžitými vklady; nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva společnosti; nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a násl. zákona o obchodních korporacích, (když: lhůta pro upisování nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy jedinému akcionáři společnosti; statutární orgán společnosti je povinen odeslat návrh této smlouvy jedinému akcionáři do jednoho měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; upisování nové akcie bude provedeno na adrese Praha 4, Babická 2329/2, PSČ 149 00; na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč lze upsat podíl na nové akcii o velikosti zlomku 1/1175 a na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 21.500.000,-Kč lze upsat podíl na nové akcii o velikosti zlomku 1075/1175; s využitím přednostního práva se upisuje nová akcie; emisní kurs nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě); nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích; lhůta pro splacení emisního kursu upsané nové akcie činí jeden měsíc ode dne jejího upsání s tím, že jediný akcionář jej splatí na zvláštní účet číslo 107-7645530297/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07.
od 23. 06. 2014

  Na společnost AGF Food Logistics, a.s., jako nástupnickou společnost, přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.4.2014.
od 01. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 03. 02. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 03. 02. 2014 od 30. 04. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 03. 02. 2014 od 30. 04. 2015

  Společnost AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ 26185610, jako jediný akcionář společnosti AGF Food Logistics, a.s., se sídlem na adrese Kostelec 60, PSČ 588 61 , IČ 24151114, rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 9.12.2013 takto: Jediný akcionář Společnosti zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o částku 21.500.000,- Kč na výslednou částku 23.500.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 21.500.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem. Převod akcie na jinou osobu, než na akcionáře Společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva Společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se Jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jímž je sám Jediný akcionář, tj. společnosti AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610, kterému bude nabídnut k úpisu jeden kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 21.500.000,- Kč.Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o jejím upsání, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nové akcie bude proveden na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.Lhůta pro splacení sto procentního peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, číslo účtu 107 6340080227/0100.
od 11. 12. 2013 od 03. 01. 2014

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 18675000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 23. 06. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 02. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 21500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 02. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 21500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 01. 2014 od 03. 02. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 11. 2013 od 03. 02. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 08. 2011 od 26. 11. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 08. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JEDLIČKA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2016


Název/Jméno: SOKOLOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 2015


Název/Jméno: DYKAST JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015 od 11. 02. 2016


Název/Jméno: BUBLÍKOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 04. 2015


Název/Jméno: KRYSTIÁN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2015


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 70176451

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2013 od 09. 06. 2015


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2012


Název/Jméno: RADA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 09. 2012


Název/Jméno: LAJČÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 08. 2013 od 30. 04. 2015


Název/Jméno: KURČÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 08. 2013 od 30. 04. 2015


Název/Jméno: TVRDÍK JIŘÍ

IČO: 64822231

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2013 od 30. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 11. 2012 od 21. 08. 2013


Název/Jméno: CINKL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 05. 2013 od 11. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 2012 od 06. 05. 2013


Název/Jméno: HANUŠ JAN

IČO: 45104727

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2013 od 30. 04. 2015


Název/Jméno: ŘÍHA MILAN

IČO: 12172812

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2013


Název/Jméno: MASAROVIČ RÓBERT

IČO: 87705877

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2012 od 06. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 09. 2012 od 23. 11. 2012


Název/Jméno: ROVNER RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2012 od 06. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 2012 od 23. 11. 2012


Název/Jméno: MUSIL PETR

IČO: 41741617

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 09. 2012 od 21. 08. 2013


Název/Jméno: NOVANSKÝ PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 08. 2011 od 22. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2011 od 22. 08. 2011


Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 08. 2011 od 07. 09. 2012


Název/Jméno: HLAVÁČEK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2011 od 07. 09. 2012


Název/Jméno: PEŠL FRANTIŠEK

IČO: 76341950

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 08. 2011 od 07. 09. 2012


Název/Jméno: PRŮCHA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2011 od 07. 09. 2012


Název/Jméno: KURKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 08. 2011 od 07. 09. 2012


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 10. 2012

Odpovědní zástupci: 1043064

Přerušení: od 01. 04. 2014 od 31. 05. 2014
od 27. 06. 2013 od 31. 03. 2014


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 08. 2011

Odpovědní zástupci: 37476

Zánik oprávnění:31. 07. 2012


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 2011


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24151114

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:19. 09. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
222162"Společenství M. MAJEROVÉ čp. 1630-1631 SOKOLOV"70991936Marie Majerové 1631, 35601 Sokolov
310158AGRISTOD, s.r.o.63505720Stříbrská 45, 33301 Stod
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
237953AGROSERVIS spol. s r.o.63216051222, 54237 Batňovice
218763ALES, s.r.o.48208388Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
253769Alfa Laval spol. s r.o.198501Voctářova 2449/5, 18000 Praha
400787Alter Ego Services s r.o.529541Na Rokytce 1032/24, 18000 Praha
31449Aquafluid s.r.o.3832325Slovenského národního povstání 1872, 43401 Most
198988ARANO s.r.o. v likvidaci27314901Rybná 716/24, 11000 Praha
213398ARGO s.r.o.44793804Elišky Peškové 333/7, 15000 Praha
430626Arnum, a.s.26902494Mezníkova 273/13, 61600 Brno
252813Asociace dopravně informačních systémů, o.p.s.28417488K Homoli 280, 25063 Mratín
269821AWT BlueTrucks s.r.o.27397386Praha, 10203, Štěrboholy, K Hrušovu, 293/2
66083BEES, s.r.o.62917676Břidličná 929/4, 14700 Praha
104395BROLA a.s.48208175Tábor, 39002, Čekanice, Čekanice, 207
39998BUILDMAN s.r.o.26126699Ondříčkova 1304/9, 13000 Praha
355520C A S T O R I A s.r.o. v likvidaci64255832Hradec Králové, Rokytanského 74, PSČ 500 01
171277CENTROPROJEKT GROUP a.s.1643541Štefánikova 167, 76001 Zlín
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
145827CRA,a.s.26232871Masarykova 427/31, 60200 Brno
91714ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.25920901214, 25764 Zdislavice
373300DAN, veřejná obchodní společnost47985038Na Sídlišti 821, 79376 Zlaté Hory
190554DOVA, společnost s ručením omezeným /spol. s r.o./42869846Olomouc, 77002, , Mošnerova, 16
337099dp trade line s.r.o.28304641Sirotkova 2593/4, 61600 Brno
85790Družstvo vlastníků půdy Ametyst4791153194, 67501 Smrk

Související osoby

#NázevICOAdresa
8994ARTHOFEROVÁ RADKA86817736Železničářská 1750/16, 47001 Česká Lípa
122501BABICKÝ JIŘÍ73408051Kynšperk nad Ohří, 35751, Kynšperk nad Ohří, K.H. Borovského, 824/24
46743Babych Ivan66471907Praha, 14200, Kamýk, Krhanická, 960/30
63143BAJER MILOSLAV68681038Ondrouškova 696/3, 63500 Brno
150737BANÁT RICHARD68053932Farní 97/2, 76701 Kroměříž
150745BÁRTA JAROMÍR67318100Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava
1710BARTOŠ TOMÁŠ63036436Zdeňka Štěpánka 1776/19, 70800 Ostrava
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
190173BEZDĚK JAN70372586Krouzova 3038/14, 14300 Praha
15400BÍLEK KAREL73476021Táborská 1884, 39301 Pelhřimov
135094BÍNA PETR86950801K Orionce 1846/2, 14300 Praha
13642BLÁHA JIŘÍ2220610Kohoutových 697/6, 15800 Praha
81671BLAŽEK MILAN70127425Malkovského 589, 19900 Praha
192561BLAŽEK STANISLAV69670226Ptylova 30, 68801 Uherský Brod
3434BOBEK MARTIN46742590Mírové sídliště 93, 46343 Český Dub
42721BOČEK PETR10147225Terronská 871/74, 16000 Praha
10898BOHÁČ JIŘÍ45555958Štefánikova 307/5, 50011 Hradec Králové
171729BOLDIŠ KAREL66370175Marie Majerové 1630, 35601 Sokolov
67752BORŮVKA JAROSLAV40447511131, 56924 Kunčina
249225BOUDA VÁCLAV1569316374, 44001 Pnětluky
278601BRÁZDA ALEŠ6898776579, 41301 Chodouny
201875BRDIČKA TOMÁŠ76285936Nové náměstí 1257/9, 10400 Praha
276764BRUKNER KAREL45123993Slezská 2262/138, 13000 Praha
272470BRUNCLÍK PAVEL67184391Trnková 1790/3, 37005 České Budějovice
186436BRYCHTA TOMÁŠ75604329Mlýnská 388/68, 60200 Brno

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí