AGRO - Měřín, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AGRO - Měřín, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1085. Její identifikační číslo je 49434179

Výpis z obchodního rejstříku AGRO - Měřín, a.s.

Datum zápisu: 28. 7. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1085

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: q5em5zz

Předmět podnikání: Mlékárenství
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Pronájem a půjčování věcí movitých
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost účetních poradců
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Klempířství a oprava karoserií
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy
dřevovýroba
práce mechanizačními prostředky
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního...
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
řeznictví a uzenářství
Činnost technických poradců v oblasti potravinářství, zemědělství a...
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
mlékárenství
Výroba krmiv a krmných směsí
směnárenská činnost
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Maloobchod použitým zbožím
Maloobchod tabákovými výrobky
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Specializovaný maloobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
opravy zemědělských strojů
Výroba pilařská a impregnace dřeva
pekařská a cukrářská výroba
poradenská a kontrolní činnost v ekologickém zemědělství
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží...
Přípravné práce pro stavby
opravy pracovních strojů
opravy ostatních dopravních prostředků
silniční motorová doprava
vodoinstalatérství
revize elektrických zařízení
elektroinstalatérství
opravy zemědělských strojů
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
ubytovací služby - hotel *** včetně provozování hostinských činností
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
pekařství, cukrářství
hostinská činnost
Pokrývačství, tesařství
Truhlářství, podlahářství
Zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
ubytovací služby
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Zarybník 516, 59442 Měřín

Adresy: Zarybník 516, 594 42 Měřín
od 08. 07. 2014
Měřín, Zarybník 516
od 08. 06. 1994 od 08. 07. 2014
Měřín, Zarybník 5
od 28. 07. 1993 od 08. 06. 1994

Skutečnosti

  Na nástupnickou společnost AGRO - Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, Identifikační číslo: 49434179, spisová značka B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně, přešlo v důsledku přeměny (dle zákona č. 125/2008 Sb.) veškeré jmění zanikající společnosti Společnost producentů vepřového masa s.r.o., se sídlem Suchá 4, 503 15 Nechanice, Identifikační číslo: 48154920, spisová značka C 37203 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
od 26. 07. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 08. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 08. 07. 2014 od 30. 06. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 08. 07. 2014 od 30. 06. 2016

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 03.06.2010.
od 17. 06. 2010 od 08. 07. 2014

  Valná hromada společnosti AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Měřín, Zarybník 516, IČ: 49434179 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1085 konaná dne 24.11.2009 schválila toto usnesení:Rozhodnutí podle ustanovení § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je Ing. Gabriel Večeřa, bytem Uhřínovská 2031, Velké Meziříčí, PSČ 594 01, datum narození 11.12.1956 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 96,84% na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno:a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který Společnost vede v souladu s §156 odst. 2 obchodního zákoníku, v němž je evidován hlavní akcionář jako vlastník 50 ks kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 2000,- Kč a 379 ks kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5000,- Kč, o celkové jmenovité hodnotě 1 995 000,- (jedenmilióndevětsetdevadesátpěttisíc korun českých), a předložením výše uvedených akcií ke dni konání valné hromady;b) prohlášením představenstva Společnosti ze dne 24.11.2009, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku;c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 30.10.2009, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 96,84% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti;d) stanovami Společnosti, podle jejichž článku 15. odst. 1. jedna akcie s jmenovitou hodnotou 2 000,- Kč představuje dva hlasy a jedna akcie s jmenovitou hodnotou 5 000,- Kč představuje pět hlasů a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasování na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 96,84%.Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní akcionář splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. §183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, to znamená, že všechny akcie vydané Společností ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč ve formě na jméno, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o přechodu akcií do obchodního rejstříku.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 492.655,- Kč (čtyřistadevadesátdvatisícešestsetpadesátpět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno vydanou Společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč. Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 4470-103/2009, vypracovaným znaleckým ústavem Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ: 25599186, dne 15.10.2009. Ze závěrečné části znaleckého posudku vyplývá, že: "Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu podniku. Při ocenění podniku znalec aplikoval tři modely ocenění. V konečném důsledku se znalec přiklonil k modelu diskontovaného cash flow. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku činí 492.655,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč."4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřeno UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, IČ 25053892, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 (dále jen "UNIBON"). Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal UNIBON peněžní prostředky ve výši 6.404.515,- Kč (Slovy: šestmiliónůčtyřistačtyřitisícepětsetpatnáct korun českých) potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady.5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionářiDosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle nebo na pobočce UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo a do rukou UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.
od 30. 11. 2009 od 21. 09. 2010

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 17.06.2009.
od 30. 06. 2009 od 08. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada akciové společnosti schválila:- celkové snížení základního kapitálu akciové společnosti očástku 300.000,-- Kč, a to vzetím zaměstnaneckých akcií vpočtu 300 ks o nominální hodnotě 1.000,-- Kč z oběhu. Tytozaměstnanecké akcie byly společností vykoupeny. Důvodemsnížení základního kapitálu je odkoupení zaměstnaneckýchakcií společnosti, vzhledem k novele obchodního zákoníku.Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením akcií,které společnost získala. Snížením základního kapitálu nedojdeke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů.
od 01. 03. 2003 od 19. 03. 2004

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 4.8.1999.
od 25. 08. 1999 od 12. 01. 2002

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 28.8.1998.
od 25. 09. 1998 od 12. 01. 2002

  Akcie: Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasempředstavenstva.
od 26. 11. 1996 od 08. 07. 2014

  Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 30.8.1996.
od 26. 11. 1996 od 12. 01. 2002

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VAŠKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2006
Dozorčí rada - členka
od 25. 08. 1999 od 30. 06. 2006
Dozorčí rada - členka
od 26. 11. 1996 od 20. 10. 1998


Název/Jméno: VEČEŘA GABRIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 07. 1993 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: VEČEŘOVÁ LUCIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 07. 2011


Název/Jméno: VESELÁ MARIE

IČO: 49880284

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2006
Dozorčí rada - členka
od 20. 10. 1998 od 25. 08. 1999


Název/Jméno: ZICH LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 2003
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 od 01. 03. 2003


Název/Jméno: ČEJKOVÁ MARIE

IČO: 45497699

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 06. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 01. 03. 2003 od 30. 06. 2006
Dozorčí rada - členka
od 26. 11. 1996 od 01. 03. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: VOSTALOVÁ HEDVIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 06. 2006 od 20. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 01. 03. 2003 od 30. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 26. 11. 1996 od 01. 03. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 07. 1993 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: KUŘÁTKO LUDVÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 2003 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: RŮŽIČKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1996 od 01. 03. 2003


Název/Jméno: PECH MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 07. 1993 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: Ing. Václav B l a ž e k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 07. 1993 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: PÁCAL KAMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 od 26. 11. 1996


Název/Jméno: PROKEŠ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 07. 1993 od 26. 11. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Mlékárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 04. 2010

Přerušení: Aktivní od 04. 07. 2012 od 31. 12. 2017


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 2007

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti přadných rostlin pěstovaných v ČR
od 31. 05. 2007 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 268346

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 407239


Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 05. 2003

Obory činnosti: - kosmetické úpravy zvířat
od 16. 05. 2003 od 30. 06. 2008
- chov zoologických zvířat
od 16. 05. 2003 od 30. 06. 2008
- provozování hotelů a útulků pro zvířata
od 16. 05. 2003 od 30. 06. 2008
- výcvik jezdeckých koní
od 16. 05. 2003 od 30. 06. 2008
- chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat
od 16. 05. 2003 od 30. 06. 2008
- výcvik psů
od 16. 05. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 07. 2001

Obory činnosti: - sportovních potřeb
od 04. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 04. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 04. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 04. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 04. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 04. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 04. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 04. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 04. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 407228

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 04. 2001

Obory činnosti: - lesní doprava
od 04. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování služeb v myslivosti
od 04. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- těžba dřeva
od 04. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- pěstební činnost v lese
od 04. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti zemědělství a plemenářských služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 04. 2001

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 04. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 01. 2001

Odpovědní zástupci: 21848


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1999

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- v dopravě
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 407228

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1999

Obory činnosti: - porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1999

Zánik oprávnění:23. 05. 2001


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 07. 1999

Přerušení: od 11. 07. 2007 od 11. 07. 2009


činnost účetních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 08. 1998

Zánik oprávnění:02. 01. 2001


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 08. 1998


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 11. 1996

Přerušení: od 10. 05. 2012 od 03. 07. 2012


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 05. 1996


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1996

Obory činnosti: - skladování zboží
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1996

Obory činnosti: - přeprava břemen nosiči
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- doprava zásilek poslem
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- nákladů potahem
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- osob kočárem a nemotorovými dopravními prostředky
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


dřevovýroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1996

Přerušení: od 31. 07. 1996 od 31. 12. 1996

Zánik oprávnění:04. 06. 1997


práce mechanizačními prostředky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1996

Odpovědní zástupci: 407233

Zánik oprávnění:23. 05. 2001


Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1996

Obory činnosti: - sběr textilu a oděvů pro chemické čištění
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- opravy a údržba jiného osobního zboží
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- opravy deštníků a slunečníků
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- čištění peří
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- vytahování deček
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- praní, žehlení a mandlování prádla
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- opravy a údržba bytového textilu
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- opravy oděvů, prádla a punčoch
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 407233

Přerušení: od 11. 07. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 05. 1996

Přerušení: od 01. 01. 2008 od 30. 06. 2008
od 01. 01. 2007 od 31. 12. 2007
od 13. 06. 2005 od 12. 12. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 04. 1996

Přerušení: Aktivní od 14. 06. 2012 od 14. 06. 2017
od 11. 07. 2007 od 11. 07. 2009
od 13. 06. 2005 od 12. 06. 2007


Činnost technických poradců v oblasti potravinářství, zemědělství a lesnictví, strojírenství a stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 07. 1995

Obory činnosti: - potravinářství, zemědělství a lesnictví, strojírenství a stavebnictví
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 407234

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 04. 1995

Obory činnosti: - montáž autopříslušenství
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- opravy a montáž pneumatik
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 161125

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1994

Zánik oprávnění:02. 11. 2000


nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 406150

Zánik oprávnění:07. 12. 2000


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 161125


mlékárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 268338

Zánik oprávnění:13. 02. 2001


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 09. 1994

Obory činnosti: - pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- pro hospodářská zvířata
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 08. 1993

Přerušení: od 11. 07. 2007 od 30. 06. 2008
od 13. 06. 2005 od 12. 06. 2007
od 22. 10. 2001 od 31. 05. 2003
od 15. 11. 1999 od 31. 10. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - prodej v pojízdných prodejnách
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- stánkový prodej
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- zásilkový prodej
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - použitým spotřebním zbožím
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- antikvariát
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Přerušení: od 11. 07. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - prodej nenahraných nosičů
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- prodej součástek a příslušenství vozidel
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- čtyřkolovými motorovými vozidly
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- dvoukolovými motorovými vozidly
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - obuví a koženým zbožím
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - činnost obchodních domů
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- s převahou potravin a nápojů
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující....................... (jinými výrobky)
od 02. 11. 2000 od 23. 05. 2001

Zánik oprávnění:23. 05. 2001


opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Zánik oprávnění:20. 12. 2000


Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - provozování sušičky dřeva
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- výroba šindelů
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- impregnování dřevěného materiálu
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- výroba dřevité vlny
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- výroba výrobků z dřevní suroviny
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- výroba železničních pražců
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 407228

Přerušení: od 11. 07. 2007 od 30. 06. 2008
od 13. 06. 2005 od 12. 06. 2007
od 07. 12. 1999 od 31. 12. 2000
od 23. 03. 1998 od 30. 06. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pekařská a cukrářská výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Zánik oprávnění:11. 12. 2000


poradenská a kontrolní činnost v ekologickém zemědělství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Zánik oprávnění:09. 05. 1996


nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 221125

Zánik oprávnění:23. 05. 2001


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Obory činnosti: - technické rekultivace
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


opravy pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 221125

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 407228

Zánik oprávnění:15. 07. 1994


vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Zánik oprávnění:31. 08. 1995


revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Zánik oprávnění:13. 02. 1997


elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 02. 1997


opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Zánik oprávnění:18. 12. 1996


prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Zánik oprávnění:02. 11. 2000


ubytovací služby - hotel *** včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 407228

Zánik oprávnění:23. 05. 1996


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 407239


pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 221125

Přerušení: Aktivní od 10. 05. 2012 od 31. 12. 2017
od 11. 07. 2007 od 11. 07. 2009


hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 407234

Přerušení: Aktivní od 10. 05. 2012 od 31. 12. 2017
od 11. 07. 2007 od 11. 07. 2009


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 407228

Přerušení: od 11. 07. 2007 od 11. 07. 2009
od 13. 06. 2005 od 12. 06. 2007


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 21848

Přerušení: od 11. 07. 2007 od 11. 07. 2009
od 13. 06. 2005 od 12. 06. 2007
od 16. 08. 1996 od 31. 12. 1996


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993


opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 407241


ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 161125

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 07. 1993

Obory činnosti: - poradenství v oblasti hardware
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem software
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 23. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 407237

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 07. 1993

Obory činnosti: Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 29. 12. 2008 od 31. 12. 2014
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 29. 12. 2008 od 30. 04. 2013
Činnost odborného lesního hospodáře
od 29. 12. 2008 od 30. 06. 2012
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 29. 12. 2008 od 30. 06. 2012
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 30. 05. 2007 od 29. 12. 2008
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 16. 05. 2003 od 29. 12. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 04. 07. 2001 od 29. 12. 2008
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 04. 04. 2001 od 29. 12. 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti zemědělství a plemenářských služeb
od 04. 04. 2001 od 29. 12. 2008
Zprostředkování obchodu
od 28. 07. 1999 od 29. 12. 2008
Zprostředkování služeb
od 28. 07. 1999 od 29. 12. 2008
Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy
od 06. 05. 1996 od 29. 12. 2008
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 06. 05. 1996 od 29. 12. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 06. 05. 1996 od 29. 12. 2008
Činnost technických poradců v oblasti potravinářství, zemědělství a lesnictví, strojírenství a stavebnictví
od 03. 07. 1995 od 29. 12. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 24. 04. 1995 od 29. 12. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 26. 10. 1994 od 29. 12. 2008
Výroba krmiv a krmných směsí
od 07. 09. 1994 od 29. 12. 2008
Maloobchod použitým zbožím
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Maloobchod tabákovými výrobky
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Přípravné práce pro stavby
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Výroba pilařská a impregnace dřeva
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Velkoobchod
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Specializovaný maloobchod
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 28. 07. 1993 od 29. 12. 2008
ubytovací služby
od 16. 07. 1993 od 29. 12. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 07. 1993 od 29. 12. 2008

Odpovědní zástupci: 268344


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49434179

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:02. 08. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
398830AD FONTES, s.r.o.48589381Naskové 1231/1C, 15000 Praha
537356Agro MONET, a.s.25308203200, 66455 Moutnice
581707Agrodružstvo Brázdim4635391736, 25063 Brázdim
732619Agrofruct a.s.47468181K Třešňovce 247, 53375 Dolní Ředice
373147Agrovysočina, a.s.46900721Zarybník 516, 59442 Měřín
195781API Bruntál, státní podnik v likvidaci534706Bruntál, 79201, , Nám.Míru, 8
687903ART GALLE, a.s.28262174Milady Horákové 1957/13, 60200 Brno
187041ARTIVITAL s.r.o.26089360Pražská 100, 37701 Jindřichův Hradec
240232ASEJ spol. s r.o.25686950Pernerova 39/3, 18600 Praha
588310BD Nučická 9 a 11, družstvo26449978Nučická 1746/9, 10000 Praha
45321BEVAK spol. s r.o.62913891Lazarská 15/7, 11000 Praha
547505BL Landštejn, a.s.27681793Zarybník 516, 59442 Měřín
256175Brdská stavební společnost s.r.o.47717351Dobřív 68, okres Rokycany
310989Break Point Systems, spol.s r.o. v likvidaci64575888Sněmovní 173/9, 11800 Praha
170630BUČOVICE TOOLS a.s.49966561Nová 985, 68501 Bučovice
340467Bytové družstvo Nad Plovárnou 13, Jihlava, družstvo63476169Nad Plovárnou 3769/13, 58601 Jihlava
325182Bytové družstvo Stará Role č. 226363291Nejdlova 944/16, 36017 Karlovy Vary
714530COMPWORLD INTERNATIONAL spol. s r. o. v likvidaci47216981U Malše 1805/20, 37001 České Budějovice
205958ČS Moravagas, spol. s r.o.25250728Slezská 2332/71, 13000 Praha
376256D 1554 spol. s r.o. v likvidaci61499862Pujmanové 1554/16, 14000 Praha
286484Del Corso s.r.o.1540076Trojská 632/173B, 17100 Praha
600733Dominant servis s.r.o. "v likvidaci"25271547Měřín, 59442, Měřín, Zarybník, 516
14529Družstvo KELT - v likvidaci487767Brno, Lidická 23
316938Družstvo Vysočina4790308266, 58813 Polná
705391DŘEVO, družstvo Měřín30554Brněnská 232, 59442 Měřín

Související osoby

#NázevICOAdresa
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
9520ADAMÍK ANTONÍN60567431Huštěnovice, 68703, , ,
152327ALBRECHT LUBOMÍR66883652Mirošovická 265/10, 10000 Praha
11958ANTOŠ MIROSLAV40677192Čajkovského 1708/30, 13000 Praha
36062ANTOŠOVÁ IVETA72253541139, 33152 Horní Bělá
435900BAKUS PAVEL1273504349, 67501 Smrk
38211BALOUNOVÁ MARCELA12440191Vracovská 10, 69681 Bzenec
203967BARÁK JOSEF44153473Okrouhlá 587/34, 62500 Brno
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
29906BARTOŠ KAREL61043567Benátská 1714/7, 12800 Praha
57430BARTOŠEK PETR62137867Veveří 476/39, 60200 Brno
192038BARTOŠOVÁ PETRA4644564117, 56102 Dolní Dobrouč
255578BARTŮNĚK LADISLAV88258238Na sádkách II 1743, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
60088BARTŮŠEK JOSEF12962384101, 53002 Pardubice
152858BAŠTA JAN63663767U Židovského hřbitova 373, 26601 Beroun
207976BEKOVÁ MILUŠE86629654U vody 1401/5, 17000 Praha
70214BEŇA JIŘÍ13722140Zámecká 1, 28561 Žleby
616BENEŠ JAROSLAV7220457586, 33023 Nýřany
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
27845BERAN PAVEL10232681Nad Stráněmi 904, 29401 Bakov nad Jizerou
145181BÍLEK MARTIN71685049Praha, 14300, Kamýk, IMRYCHOVA, 881/21
47623BLAŽEK FRANTIŠEK10207503Palackého 230, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
31241BLAŽEK TOMÁŠ70374741Zárubova 502/23, 14200 Praha
9564BLAŽEK VLADIMÍR60878711U Borku 419, 53003 Pardubice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Firma: CHESS ON SUNDAY s.r.o.4995775Myslbekova 685/19, 16900 Praha
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Fyzická osoba: Dana Marková67470670Doktora Paula 698, 55101 Jaroměř
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Fyzická osoba: Petr Bilan74768140Těšínská 990/5, 73601 Havířov

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
616896AGRO - Měřín, a.s.49434179Zarybník 516, 59442 Měřín
3352815AGRO - Měřín, obchodní společnost, s.r.o.60738804Zarybník 516, 59442 Měřín
373147Agrovysočina, a.s.46900721Zarybník 516, 59442 Měřín
547505BL Landštejn, a.s.27681793Zarybník 516, 59442 Měřín
1626502Bydžovsko s.r.o.60916737Měřín, 59442, Měřín, Zarybník, 516
2308746CZECH FLAX MACHINERY, s.r.o. vlikvidaci26237521Měřín, 59442, Měřín, Zarybník, 516
2555011Českomoravské odbytové družstvo, družstvo, v likvidaci25561677Zarybník 516, 59442 Měřín
600733Dominant servis s.r.o. "v likvidaci"25271547Měřín, 59442, Měřín, Zarybník, 516
3292153GENSEMEX, a.s.25338153Zarybník 516, 59442 Měřín
1425636Honební společenstvo Drnholec48451941Zarybník 516, 59442 Měřín
2117311Honební společenstvo Fryšava pod Žákovou horou75009005Zarybník 516, 59442 Měřín
3152463Honební společenstvo Mikulov - Šibeník71169822Zarybník 516, 59442 Měřín
1291380Honební společenstvo Valtice-NA PÍSKÁCH2176505Zarybník 516, 59442 Měřín
1173176KORAGRO a.s. v likvidaci26918935Zarybník 516, 59442 Měřín
1253264LANDŠTEJN s.r.o.49019031Zarybník 516, 59442 Měřín
2651443LIANA, spol. s r.o.46978372Zarybník 516, 59442 Měřín
2226791NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.26227789Zarybník 516, 59442 Měřín
1845940PLEMO,a.s.25519409Zarybník 516, 59442 Měřín
3268012TECH-inovation, a.s.1894935Zarybník 516, 59442 Měřín
2870752Zemědělské družstvo Měřín, v likvidaci144321Zarybník 516, 59442 Měřín

Fyzické osoby v okolí