AGROFERT, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AGROFERT, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6626. Její identifikační číslo je 26185610 a sídlo firmy je Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4.

Výpis z obchodního rejstříku AGROFERT, a.s.

Datum zápisu: 1. 7. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6626

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xftccth

Předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Výroba a zpracování paliv a maziv
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství,...
Realitní činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zasilatelství
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Mlynářství
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba krmiv a krmných směsí
Silniční motorová doprava nákladní - mezinárodní s vozidly nad 3,5...
Řeznictví a uzenářství
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pronájem zemědělského zařízení
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Poradenství v oboru technické normalizace
Zpracování návrhu technických norem nebo návrhu na zrušení...
Poradenská činnost v zemědělství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Pyšelská 2327/2, 14900 Praha

Adresy: Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
od 20. 12. 2016
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 13. 02. 2007 do 20. 12. 2016
Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 13000
od 01. 07. 2000 do 13. 02. 2007

Skutečnosti

  Všech 628 kmenových akcií společnosti AGROFERT, a.s., s nimiž je spojen 100 % podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti, je vloženo do svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond, a to tak, že 565 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond, spravovaného Ing. Zbyňkem Průšou, svěřenským správcem, a 63 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond, spravovaného JUDr. Alexejem Bílkem, svěřenským správcem. Uvedené akcie vložil do uvedených svěřenských fondů Ing. Andrej Babiš, dosavadní jediný akcionář společnosti AGROFERT, a.s., dne 3. února 2017.
od 03. 02. 2017

  Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 23. 11. 2016, došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROFERT, a.s., se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti RAPACES GROUP s.r.o., se sídlem na adrese J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov, IČO 28622111.
od 01. 01. 2017

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 07. 02. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 10
od 07. 02. 2014 do 20. 12. 2016

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26.10.2013 došlo u společnosti AGROFERT, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění, která přešla na nástupnickou společnost SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26014343.
od 01. 01. 2014

  Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se v důsledku fúze sloučila se společnostmi AGROFERT Trading, s.r.o. se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ 45806233 a Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 25100025, kde jakožto nástupnická společnost převzala jmění výše uvedených zaniklých společností.
od 30. 06. 2010

  Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, jako nástupnická společnost, jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti AGF-K , a.s., IČ 26776332, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8201.
od 30. 09. 2006

  Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, jako nástupnická společnost, jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti CECHEM - Správa kapitálových účastí, a.s., IČ: 26872331, se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E.Beneše 24, PSČ: 750 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2952.
od 30. 09. 2006

  Společnost se sloučila se společnostmi AGROFERT a.s., IČ: 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633 a AGROPROFIT spol. s r.o., IČ: 61467294, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112.Na společnost jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklých společností AGROFERT a.s., IČ: 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633, a AGROPROFIT spol. s r.o., IČ: 61467294, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112.
od 30. 06. 2005

  Společnost se sloučila se společností AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 25130072, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ: 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4730.Na společnost, jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., IČO: 25130072, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ: 130 00 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4730.
od 31. 08. 2004

  Společnost AGFTRADING,a.s. vložila podle § 59 odst. 5 obch. zák. část podniku tvořeného samostatnou organizační složkou- odštěpným závodem označeným jako AGFTRADING,a.s.odštěpný závod Lom u Tachova,umístěným v Lomu u Tachova 20, PSČ 347 01, do základního kapitálu společnosti CZECH TURKEY,a.s. , IČ : 26766264.
od 07. 01. 2004

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti o částku 100.000.000,- Kč, slovyjednostomilionů korun českých, na celkovou výši základníhokapitálu 628.000.000,- Kč, slovy šestsetdvacetosmmilionů korunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál sezvyšuje upsáním nových akcií a to jednoho sta kusů ( 100 )kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechnynově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatelea to jediného stávajícího akcionáře společnosti. Místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počínáběžet a tedy upisovat akcie lze první den následující po podánínávrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Úpisakcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení doobchodního rejstříku podle § 203, odstavec 4 obchodního zákoníkus tím, že zamítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku sestává úpis akcií neúčinný. Počátek běhu této lhůty budeupisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisemzaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jehosídla, uvedeného v seznamu akcionářů, emisní kurs se rovnájmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnostzapočtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávcena splacení emisního kursu. Všechny nově emitované akcie budouupsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5obchodního zákoníku.
od 23. 12. 2002 do 30. 12. 2002

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.8.2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti o částku 100.000.000,- Kč, slovyjednostomilionů korun českých, na celkovou výši základníhokapitálu 528.000.000,- Kč, slovy pětsetdvacetosmmilionů korunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál sezvyšuje upsáním nových akcií a to jednoho sta kusů (100)kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechnynově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatelea to jediného stávajícího akcionáře společnosti. Místo úpisu jesídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počínáběžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluupsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu tétolhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladudoporučeným dopisem zaslaným představenstvem společnostiakcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů,emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu. Všechnynově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podleust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 04. 09. 2002 do 01. 10. 2002

  Společnost vznikla přemněnou společnosti AGFTRADING,spol.s r.o.IČ 60698951 dle § 69 obch.zák.
od 01. 07. 2000

Akcie

Počet: 628 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 02. 2017

Počet: 628 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 30. 12. 2002 do 01. 02. 2017

Počet: 528 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 10. 2002 do 30. 12. 2002

Počet: 428 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 08. 2001 do 01. 10. 2002

Počet: 390 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 07. 2000 do 29. 08. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: BABIŠ ANDREJ

Datum narození:2. 9. 1954

Adresa: Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice
od 28. 06. 2013 do 03. 02. 2017
Průhonice, Františka Zemana 876, PSČ 25243
od 18. 03. 2008 do 28. 06. 2013
Průhonice, Sadová 577, PSČ 25243
od 30. 06. 2005 do 18. 03. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 06. 2005 do 03. 02. 2017


Název/Jméno: AGROFERT a.s.

IČO: 60197773

Adresa: Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 13000
od 31. 08. 2004 do 30. 06. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 08. 2004 do 30. 06. 2005


Název/Jméno: AGROFERT HOLDING,a.s.

IČO: 26185610

Adresa: Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ 13000
od 20. 06. 2002 do 31. 08. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 06. 2002 do 31. 08. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SOKOLOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 15. 05. 2013 do 20. 12. 2016

Adresa: Příční 1004, 783 53 Velká Bystřice
od 15. 06. 2016
Klostermannova 364/12, Slavonín, 783 01 Olomouc
od 15. 05. 2013 do 15. 06. 2016


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 16. 10. 2013 do 20. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 05. 2013 do 16. 10. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 03. 2007 do 15. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 07. 2002 do 31. 08. 2004
Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002

Adresa: Klausova 1421/40, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 15. 05. 2013
Praha 5, Klausova 1421/40, PSČ 15500
od 21. 03. 2007 do 15. 05. 2013
Praha 5 - Stodůlky, Klausova 2575/9, PSČ 15500
od 23. 05. 2003 do 31. 08. 2004
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova 934/31, PSČ 15200
od 01. 07. 2002 do 23. 05. 2003
Praha 5, Voskovcova 934/31, PSČ 15200
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002


Název/Jméno: RYBOVÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2016
Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2002 do 20. 12. 2016

Adresa: Jižní 397, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
od 15. 05. 2013
Psáry - Dolní Jirčany, Jižní 397, PSČ 25244
od 23. 05. 2003 do 15. 05. 2013
Praha 10, Janovská 398, PSČ 10900
od 12. 12. 2002 do 23. 05. 2003


Název/Jméno: PRŮŠA ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 02. 2014 do 20. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 05. 2007 do 07. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 2004 do 09. 05. 2007

Adresa: Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
od 07. 02. 2014
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2355, PSČ 75661
od 31. 08. 2004 do 07. 02. 2014


Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 05. 2007

Adresa: K Mokřadu 425, 251 62 Louňovice
od 20. 12. 2016
Chvatěruby 96, PSČ 27801
od 09. 05. 2007 do 20. 12. 2016


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 2007

Adresa: Slovácká 4520/6, 796 01 Prostějov
od 20. 12. 2016
Prostějov, Winklerova 23, PSČ 79601
od 09. 05. 2007 do 20. 12. 2016


Název/Jméno: HASPEKLO JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2012 do 03. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 03. 2004 do 09. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 07. 2000 do 29. 03. 2004

Adresa: Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou
od 20. 12. 2016
Benátky nad Jizerou I, Nad Vinicemi 719, okres Mladá Boleslav, PSČ 29471
od 03. 05. 2012 do 20. 12. 2016
Mladá Boleslav, Kochánky 2, PSČ 29474
od 01. 07. 2000 do 03. 05. 2012


Název/Jméno: KURČÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 2007

Adresa: K oboře 898, Šeberov, 149 00 Praha 4
od 20. 12. 2016
Praha 10, Miranova 831/2, PSČ 10200
od 09. 05. 2007 do 20. 12. 2016


Název/Jméno: ŠIROKÝ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 03. 2007 do 15. 05. 2013
Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 06. 2002 do 21. 03. 2007

Adresa: Dlouhá 167, Brnky, 250 66 Zdiby
od 15. 05. 2013
Zdiby - Brnky, Dlouhá 167, PSČ 25066
od 21. 03. 2007 do 15. 05. 2013
Praha 4, Jordana Jovkova 3260/19, PSČ 14900
od 20. 06. 2002 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: NĚMEČEK LIBOR

IČO: 47710501

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2008

Adresa: Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 19. 12. 2015
Kodymova 2536/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5
od 18. 10. 2013 do 19. 12. 2015
Praha 5 - Stodůlky, Kodymova, PSČ 15800
od 16. 10. 2013 do 18. 10. 2013
Praha 5 - Stodůlky, Kodymova 2536/14, PSČ 15800
od 29. 10. 2008 do 16. 10. 2013


Název/Jméno: BÍLEK ALEXEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2014

Adresa: Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
od 07. 02. 2014


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2008 do 07. 02. 2014

Adresa: Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 18. 10. 2013
Praha 6 - Bubeneč, Dejvická, PSČ 16200
od 16. 10. 2013 do 18. 10. 2013
Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 16200
od 29. 10. 2008 do 16. 10. 2013


Název/Jméno: VABROUŠEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013

Adresa: Jabloňová 1920, 274 01 Slaný
od 15. 05. 2013


Název/Jméno: BABIŠ ANDREJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 07. 2000 do 07. 02. 2014

Adresa: Průhonice, Františka Zemana 876, okres Praha-západ, PSČ 25243
od 18. 03. 2008 do 07. 02. 2014
Průhonice, Sadová 577, okres Praha-západ, PSČ 25243
od 30. 05. 2002 do 18. 03. 2008
Praha 3, Roháčova 83, PSČ 13000
od 01. 07. 2000 do 30. 05. 2002


Název/Jméno: KURUCZ DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2011 do 16. 04. 2013

Adresa: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 1931, PSČ 25001
od 21. 02. 2011 do 16. 04. 2013


Název/Jméno: KARLUBÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 03. 2007 do 17. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 2004 do 21. 03. 2007

Adresa: Bratislava, Jura Hronca 17, Slovenská republika
od 21. 03. 2007 do 17. 04. 2008
Přerov, Velké Novosady 9, PSČ 75151
od 31. 08. 2004 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: KADANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 07. 2002 do 09. 05. 2007

Adresa: Čtyřkoly 39, PSČ 25722
od 06. 03. 2007 do 09. 05. 2007
Praha 3, Vlkova 507/16, PSČ 13000
od 09. 10. 2003 do 06. 03. 2007
Praha 9, Uherská 618, PSČ 19017
od 01. 07. 2002 do 09. 10. 2003


Název/Jméno: ZAPLETAL ZDENĚK

IČO: 65813855

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 23. 05. 2003 do 29. 03. 2004

Adresa: Ostrava - Plesná, Martinovská 268/119, PSČ 72527
od 23. 05. 2003 do 29. 03. 2004


Název/Jméno: KASPER EMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2003 do 21. 03. 2007

Adresa: Bechyně, Písecká 722, okres Tábor, PSČ 39165
od 20. 02. 2003 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: VĚKOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 12. 2002 do 31. 08. 2004

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Za humny 137, okres Mělník, PSČ 27801
od 12. 12. 2002 do 31. 08. 2004


Název/Jméno: MIKSCHE MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2002 do 21. 03. 2007

Adresa: Brno, Hilleho 3, okres Brno-město, PSČ 60200
od 12. 12. 2002 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: ŠUBA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 08. 2002 do 23. 05. 2003

Adresa: 81104 Bratislava, K železnej studienke 24, Slovenská republika
od 21. 08. 2002 do 23. 05. 2003


Název/Jméno: KOTAŠKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 07. 2002 do 29. 03. 2004

Adresa: Praha 3, Milíčova 18, PSČ 13000
od 01. 07. 2002 do 29. 03. 2004


Název/Jméno: KNOTEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 06. 2002 do 20. 02. 2003

Adresa: Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1368/3
od 20. 06. 2002 do 20. 02. 2003


Název/Jméno: NEGROVÁ DAGMAR

IČO: 42574722

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 07. 2000 do 21. 03. 2007

Adresa: Praha 3, Roháčova 87/1115, PSČ 13400
od 01. 07. 2000 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: KNOBOVÁ VĚRA

IČO: 49268350

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 06. 2002 do 21. 03. 2007

Adresa: Praha 8, Hnězdenská 557/28
od 20. 06. 2002 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: SÝKORA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 05. 06. 2002 do 01. 07. 2002

Adresa: Praha 6, Družicová 4/978, PSČ 16000
od 05. 06. 2002 do 01. 07. 2002


Název/Jméno: THOMA DAVID

IČO: 15120112

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 06. 2002 do 12. 12. 2002

Adresa: Praha 2, Na Švihance 1605/10, PSČ 12000
od 05. 06. 2002 do 12. 12. 2002


Název/Jméno: JANŮ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 06. 2002 do 01. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 07. 2000 do 05. 06. 2002

Adresa: Praha 7, Tusarova 1519, PSČ 17000
od 01. 07. 2000 do 01. 07. 2002


Název/Jméno: SÝKORA KAREL

IČO: 74444948

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002

Adresa: Plzeň, Na Štěpánce 17, okres Plzeň-město, PSČ 30100
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002


Název/Jméno: PETERKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2000 do 12. 12. 2002

Adresa: Hodonín, Družstevní čtvrť 3145/19
od 01. 07. 2000 do 12. 12. 2002


Název/Jméno: ČTVRTEČKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2000 do 12. 12. 2002

Adresa: Cheb, Dragounská 37
od 01. 07. 2000 do 12. 12. 2002


Název/Jméno: KUBŮ JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002

Adresa: Praha 8, Taussigova 1170/5, PSČ 18200
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 8. 2007

Obory činnosti: - rozmnožování počítačových programů
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Irena Hlaváčková, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 2. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Radek Košál

Zánik oprávnění:2. 11. 2013


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 3. 2005

Obory činnosti: - ....................... (další vzdělávací akce)
od 21. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 21. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- pořádání kursů v oblast zemědělství, chemie a potravinářství
od 21. 03. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 12. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Výtisk

Zánik oprávnění:25. 5. 2009


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 12. 2003


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Sýkora

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - skladování zboží
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Platil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - zemědělství a lesnictví
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- potravinářství
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- chemie
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: PhDr. Jitka Věková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: PhDr. Jitka Věková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - sportovních potřeb
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Alica Kopecká

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Alica Kopecká

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - mezinárodní
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- vnitrostátní
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Haspeklo

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 8. 2003

Obory činnosti: - správa sítí
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Kadlec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Mlynářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 10. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Petra Procházková

Zánik oprávnění:17. 2. 2014


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 7. 2001

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petra Procházková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 7. 2001

Zánik oprávnění:8. 9. 2004


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Vladimír Buřič


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 7. 2001

Obory činnosti: - pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 17. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- pro hospodářská zvířata
od 17. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní - mezinárodní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:1. 8. 2004


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 2000

Zánik oprávnění:17. 2. 2014


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Vladimír Buřič

Zánik oprávnění:26. 9. 2006


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Vladimír Buřič

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem zemědělského zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oboru technické normalizace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování návrhu technických norem nebo návrhu na zrušení technických norem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v zemědělství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Obory činnosti: Výroba strojů a zařízení
od 25. 07. 2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 25. 07. 2011
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 24. 09. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 24. 09. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 24. 09. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 24. 09. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 24. 09. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 24. 09. 2008
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 24. 09. 2008
Poskytování technických služeb
od 24. 09. 2008
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 24. 09. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 08. 2007 do 24. 09. 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 16. 03. 2005 do 24. 09. 2008
Činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Realitní činnost
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Zasilatelství
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 27. 08. 2003 do 24. 09. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 07. 2001 do 24. 09. 2008
Výroba krmiv a krmných směsí
od 16. 07. 2001 do 24. 09. 2008
Poradenská činnost v zemědělství
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Zpracování návrhu technických norem nebo návrhu na zrušení technických norem
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Pronájem zemědělského zařízení
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Poradenství v oboru technické normalizace
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 10. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26185610

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 7. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1340500AFEED, a.s.28167813Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče - vlastník, statutární orgán
2160413AGF Food Logistics, a.s.24151114Kostelec 60, PSČ 58861 - vlastník
2352490AGF Logistics, s.r.o.64361594Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod - vlastník
2286955AGF Media, a.s.24192376Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415 - vlastník
2759819AGP beton, s.r.o.27588483Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice - vlastník
1054241Agrona, a. s.45359237Nebanice 30, 350 02 Františkovy Lázně - vlastník
2313179AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.45350272Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice - vlastník, statutární orgán
1485612AGROPODNIK Hodonín a.s.46971963Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice - vlastník, statutární orgán
655044AGROTEC a.s.544957Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče - vlastník, statutární orgán
1020645AgroZZN, a.s.45148082Rakovník, V Lubnici 2333, PSČ 26926 - vlastník, statutární orgán
3386826Animalco a.s.536458Na Kocínce 207/1, Dejvice, 160 00 Praha 6 - vlastník
1087502ANIMO Žatec, a.s.44628č.p. 33, 440 01 Lišany - statutární orgán
341933Cerea, a.s.46504940Pardubice, Dělnická 384, PSČ 53125 - vlastník, statutární orgán
669408DEZA, a.s.11835Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí - vlastník, statutární orgán
593418Drůbežárny Osík, a. s.47452731Mařákova 931, 569 67 Litomyšl - vlastník, statutární orgán
2682424DRUKO STŘÍŽOV s.r.o.45348600Střížov 1141, 334 01 Přeštice - vlastník
2869131ESO-LAND, s.r.o.26740214č.p. 60, 588 61 Kostelec - vlastník
241036FARMTEC a.s.63908522Tisová 326, 391 33 Jistebnice - vlastník, statutární orgán
2869257Fatra, a.s.27465021třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla - vlastník, statutární orgán
2776042JAVE PORK, a.s.47902205Dubňanská 592, 696 05 Milotice u Kyjova - vlastník, statutární orgán
171837KMOTR - Masna Kroměříž a.s.25570765Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž - vlastník, statutární orgán
3046682Kostelecké uzeniny a.s.46900411č.p. 60, 588 61 Kostelec - vlastník, statutární orgán
2526018Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.25586823č.p. 10, 588 56 Krahulčí - vlastník, statutární orgán
240054LED MULTIMEDIA s.r.o.28118642Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4 - vlastník
548122LIPRA PORK, a.s.46356118Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami - vlastník, statutární orgán

Související firmy

#NázevICOAdresa
3418486"AGROTECHNIK, spol. s r.o."60068132Plíškovice 9, 398 04 Mirovice
3216035"JAMCO, spol. s r.o."48025593Husitská 160/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
1529046"SALE - OK SERVIS s.r.o." v likvidaci61326062Chomutov, Kadaňská 3566/33
30154132. obchodní akciová společnost "v likvidaci"61672394Králův Dvůr, Pod hájem 324, okres Beroun, PSČ 26702
2155380A G - Consult s. r. o.64615456U dráhy 1870/1, 785 01 Šternberk
2852637A G R O I N G , spol. s r. o.45275831Jordana Jovkova 3260/19, Modřany, 143 00 Praha 4
1450584A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./229199Rakvická čp.862, 691 45 Podivín
585694A-Z IZOL s.r.o.25281046Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem
2715253A-Z ROOF s.r.o.28806204Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem
681367Academy center o.p.s.28384041Praha 3, Husitská 49/160, PSČ 13000
75422Academy partners, spol. s r.o.26500582Praha 3, Husitská 160/49, PSČ 13000
1524260ACCORD PRAHA s.r.o.25783254Praha 5 - Lipence, Černošická 128, PSČ 15531
1849570AD VIVUM s.r.o.26449765Žleby, náměstí Na kopci 130, okres Kutná Hora, PSČ 28561
738889ADAZ group s.r.o.47973587Huzová 333, PSČ 79351
2958189ADEX AGRO, a.s.26766264Lom u Tachova 20, PSČ 34701
1113651ADEX, a.s.669202Lom u Tachova 20, okres Tachov
1340500AFEED, a.s.28167813Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče
53203AG - Centrum spol. s r.o.49815300Předměřice nad Labem, Správčice 376, PSČ 50302
3169504AGABSY, a.s.26919958Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
825954Agentura Carolina, spol. s r.o.41695275Albertov č.ev. 7/3a, Nové Město, 128 00 Praha 2
2092146AGF - K, a.s.26776332Roháčova 1101/89, 130 00 Praha 3
2160413AGF Food Logistics, a.s.24151114Kostelec 60, PSČ 58861
2286955AGF Media, a.s.24192376Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415
2342662AGF Osiva, a.s.27741516Potoční 1436, 696 81 Bzenec
1654953AGF Wood, a.s.24833461Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415

Související osoby

#NázevICOAdresa
186103ABRAHAM JIŘÍ67746586Zahradní 366, 26751 Zdice
404222ADAMCOVÁ PETRA71393340Na Větrově 150/32, 14200 Praha
481621ADAMČÍK MAREK61646491Palackého 541, 25229 Dobřichovice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
52403ADÁMEK MARTIN49919598tř. Budovatelů 2377/32, 43401 Most
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
117977ALBRECHT JAN44825544Pod Královkou 1924/7, 16900 Praha
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
123676ALBRECHT KAREL14572214Větrná 1811/22, 79201 Bruntál
409951ALEXANDROVÁ JIŘINA47036915Ke Střelnici 174, 25162 Svojetice
238506AMBRŮZ JOSEF45170703Velké Karlovice, 75606, Malé Karlovice, , 798
238508AMBRŮZ PETR46280847SNP 1174, 76502 Otrokovice
529861ANDRÝSEK JAROSLAV11497645139, 76812 Rataje
222279ANTOŠ LIBOR73271462Werichova 661/29, 77900 Olomouc
1202777ARBAN REMO10175814Blatenská 2169/13, 14800 Praha
336552ATTEL PAVEL47601388Slezská 2298/5, 12000 Praha
275AUBRECHTOVÁ SOŇA62760840Bělehradská 3347/7, Most, 434 01
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
530590BABÍČKOVÁ LENKA66097479Vojanova 359/18, 46010 Liberec
424908BÁBKOVÁ VLADISLAVA65768248139, 79842 Lešany
424265BAČA PAVEL2606551Biskupský dvůr 2095/8, 11000 Praha
408832BAGAROVÁ OTILIE49231995Dolnobřežanská 1891/9, 14300 Praha
99279BALÁK MARTIN40973859338, 67801 Blansko
59787BALÁŠ LUBOMÍR61187208Pod Zámečkem 1373/14, 50012 Hradec Králové
165113BALCAR JOSEF15723585Palackého 87/13, 30100 Plzeň

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3169504AGABSY, a.s.26919958Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
2816152AGF Energy, a.s.29137357Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
2286955AGF Media, a.s.24192376Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
1654953AGF Wood, a.s.24833461Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
1543954AGFoundation, s.r.o.28962761Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
755402AGROBOHEMIE a.s.63078121Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
3122315AGROMASS, a.s.24716677Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
335805Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s.24788902Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
2590919Greenchem CZ s.r.o.27294412Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
3065956IMOBA, a.s.26124459Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
2255361KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern15890317Klíčova 2300/6, 14900 Praha
240054LED MULTIMEDIA s.r.o.28118642Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
1943092Loredana Corporation, a.s.27404480Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
2202429Nadace AGROFERT24188581Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
2762132Nové Průhonice s.r.o.24724998Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
2561744PANDA MEDIA, s.r.o.4105028Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
2233741RLRE Taurus Property, s.r.o.27449939Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
640500ROK AGRO s.r.o.29058228Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
314221SYNVAK a.s.28850157Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
2005772SynBiol, a.s.26014343Pyšelská 2327/2, 14900 Praha