AGROFERT, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AGROFERT, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6626. Jeho identifikační číslo je 26185610

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AGROFERT, a.s.

Datum zápisu: 1. 7. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6626

Identifikační číslo:26185610

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xftccth

Předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Výroba a zpracování paliv a maziv
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Realitní činnost
Činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství,...
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Zasilatelství
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Mlynářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba krmiv a krmných směsí
Silniční motorová doprava nákladní - mezinárodní s vozidly nad 3,5...
Řeznictví a uzenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poradenská činnost v zemědělství
Zpracování návrhu technických norem nebo návrhu na zrušení...
Poradenství v oboru technické normalizace
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Pronájem zemědělského zařízení
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...

Adresa společnosti

Sídlo: Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415
od 13. 02. 2007
Roháčova 83/1099, 130 00 Praha 3
od 01. 07. 2000 do 13. 02. 2007
Pyšelská 2327/2, 14900 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 07. 02. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 10
od 07. 02. 2014

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26.10.2013 došlo u společnosti AGROFERT, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění, která přešla na nástupnickou společnost SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26014343.
od 01. 01. 2014

  Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se v důsledku fúze sloučila se společnostmi AGROFERT Trading, s.r.o. se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ 45806233 a Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 25100025, kde jakožto nástupnická společnost převzala jmění výše uvedených zaniklých společností.
od 30. 06. 2010

  Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, jako nástupnická společnost, jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti AGF-K , a.s., IČ 26776332, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8201.
od 30. 09. 2006

  Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, jako nástupnická společnost, jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti CECHEM - Správa kapitálových účastí, a.s., IČ: 26872331, se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E.Beneše 24, PSČ: 750 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2952.
od 30. 09. 2006

  Společnost se sloučila se společnostmi AGROFERT a.s., IČ: 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633 a AGROPROFIT spol. s r.o., IČ: 61467294, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112.Na společnost jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklých společností AGROFERT a.s., IČ: 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633, a AGROPROFIT spol. s r.o., IČ: 61467294, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112.
od 30. 06. 2005

  Společnost se sloučila se společností AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 25130072, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ: 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4730.Na společnost, jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., IČO: 25130072, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ: 130 00 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4730.
od 31. 08. 2004

  Společnost AGFTRADING,a.s. vložila podle § 59 odst. 5 obch. zák. část podniku tvořeného samostatnou organizační složkou- odštěpným závodem označeným jako AGFTRADING,a.s.odštěpný závod Lom u Tachova,umístěným v Lomu u Tachova 20, PSČ 347 01, do základního kapitálu společnosti CZECH TURKEY,a.s. , IČ : 26766264.
od 07. 01. 2004

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti o částku 100.000.000,- Kč, slovyjednostomilionů korun českých, na celkovou výši základníhokapitálu 628.000.000,- Kč, slovy šestsetdvacetosmmilionů korunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál sezvyšuje upsáním nových akcií a to jednoho sta kusů ( 100 )kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechnynově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatelea to jediného stávajícího akcionáře společnosti. Místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počínáběžet a tedy upisovat akcie lze první den následující po podánínávrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Úpisakcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení doobchodního rejstříku podle § 203, odstavec 4 obchodního zákoníkus tím, že zamítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku sestává úpis akcií neúčinný. Počátek běhu této lhůty budeupisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisemzaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jehosídla, uvedeného v seznamu akcionářů, emisní kurs se rovnájmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnostzapočtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávcena splacení emisního kursu. Všechny nově emitované akcie budouupsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5obchodního zákoníku.
od 23. 12. 2002 do 30. 12. 2002

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.8.2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti o částku 100.000.000,- Kč, slovyjednostomilionů korun českých, na celkovou výši základníhokapitálu 528.000.000,- Kč, slovy pětsetdvacetosmmilionů korunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál sezvyšuje upsáním nových akcií a to jednoho sta kusů (100)kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechnynově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatelea to jediného stávajícího akcionáře společnosti. Místo úpisu jesídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počínáběžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluupsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu tétolhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladudoporučeným dopisem zaslaným představenstvem společnostiakcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů,emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu. Všechnynově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podleust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 04. 09. 2002 do 01. 10. 2002

  Společnost vznikla přemněnou společnosti AGFTRADING,spol.s r.o.IČ 60698951 dle § 69 obch.zák.
od 01. 07. 2000

Akcie

Počet: 628 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 30. 12. 2002

Počet: 528 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 10. 2002 do 01. 10. 2002

Počet: 428 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 08. 2001 do 29. 08. 2001

Počet: 390 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 07. 2000 do 01. 07. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: BABIŠ ANDREJ

Datum narození:2. 9. 1954

Adresa: Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice
od 18. 03. 2008
Sadová 577, 252 43 Průhonice
od 30. 06. 2005 do 18. 03. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 06. 2005


Název/Jméno: AGROFERT a.s.

IČO:60197773

Adresa: Roháčova 1099/83, 130 00 Praha 3
od 31. 08. 2004 do 30. 06. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 08. 2004 do 30. 06. 2005


Název/Jméno: AGROFERT HOLDING,a.s.

IČO:26185610

Adresa: Roháčova 1101/89, 130 00 Praha 3
od 20. 06. 2002 do 31. 08. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 06. 2002 do 31. 08. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NĚMEČEK LIBOR

IČO: 47710501

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2008

Adresa: Královny Žofie 1692/17, 148 00 Praha
od 19. 12. 2015
Kodymova 2536/14, 158 00 Praha 58
od 18. 10. 2013 do 19. 12. 2015
Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Praha
od 16. 10. 2013 do 18. 10. 2013
Kodymova 2536/14, 158 00 Praha 58
od 29. 10. 2008 do 16. 10. 2013


Název/Jméno: BÍLEK ALEXEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2014

Adresa: Podhořská 770/12, 184 00 Praha 84
od 07. 02. 2014


Název/Jméno: PRŮŠA ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 05. 2007 do 07. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 2004 do 09. 05. 2007

Adresa: Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
od 31. 08. 2004


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2008 do 07. 02. 2014

Adresa: Dejvická 555/36, 160 00 Praha 6
od 18. 10. 2013
Praha 6 - Bubeneč, 162 00 Praha
od 16. 10. 2013 do 18. 10. 2013
Dejvická 555/36, 162 00 Praha
od 29. 10. 2008 do 16. 10. 2013


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ PETRA

IČO: 86679856

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 16. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 05. 2013 do 16. 10. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 03. 2007 do 15. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 07. 2002 do 31. 08. 2004
Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002

Adresa: Klausova 1421/40, 155 00 Praha 515
od 21. 03. 2007
Klausova 2575/9, 155 00 Praha 515
od 23. 05. 2003 do 31. 08. 2004
Voskovcova 934/31, 152 00 Praha 52
od 01. 07. 2002 do 23. 05. 2003
Voskovcova 934/31, 152 00 Praha 52
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002


Název/Jméno: ŠIROKÝ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 03. 2007 do 15. 05. 2013
Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 06. 2002 do 21. 03. 2007

Adresa: Dlouhá 167, 250 66 Zdiby
od 21. 03. 2007
Jordana Jovkova 3260/19, 149 00 Jesenice
od 20. 06. 2002 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: VABROUŠEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013

Adresa: Jabloňová 1920, 274 01 Slaný 1
od 15. 05. 2013


Název/Jméno: SOKOLOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 15. 05. 2013

Adresa: Klostermannova 364/12, 783 01 Olomouc 18
od 15. 05. 2013


Název/Jméno: RYBOVÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2002

Adresa: Jižní 397, 252 44 Psáry
od 23. 05. 2003
Janovská 398, 109 00 Praha 111
od 12. 12. 2002 do 23. 05. 2003


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 2007

Adresa: Winklerova 23, 796 01 Prostějov 1
od 09. 05. 2007


Název/Jméno: HASPEKLO JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 2007 do 03. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 03. 2004 do 09. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 07. 2000 do 29. 03. 2004

Adresa: Nad Vinicemi 719, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
od 03. 05. 2012 do 03. 05. 2012
Kochánky 2, 294 74 Tuřice
od 01. 07. 2000 do 03. 05. 2012


Název/Jméno: KURČÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 2007

Adresa: Miranova 831/2, 102 00 Praha 102
od 09. 05. 2007


Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 05. 2007

Adresa: Chvatěruby 96, 278 01 Zlončice
od 09. 05. 2007


Název/Jméno: BABIŠ ANDREJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 07. 2000 do 07. 02. 2014

Adresa: Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice
od 18. 03. 2008 do 07. 02. 2014
Sadová 577, 252 43 Průhonice
od 30. 05. 2002 do 18. 03. 2008
Roháčova 83, 130 00 Praha 3
od 01. 07. 2000 do 30. 05. 2002


Název/Jméno: KURUCZ DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2011 do 16. 04. 2013

Adresa: Královická 1931, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
od 21. 02. 2011 do 16. 04. 2013


Název/Jméno: KARLUBÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 03. 2007 do 17. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 2004 do 21. 03. 2007

Adresa: Bratislava, Jura Hronca 17, Slovenská republika
od 21. 03. 2007 do 17. 04. 2008
Velké Novosady 9, 751 51 Přerov 1
od 31. 08. 2004 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: KADANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 07. 2002 do 09. 05. 2007

Adresa: Čtyřkoly 39, 257 22 Lštění
od 06. 03. 2007 do 09. 05. 2007
Vlkova 507/16, 130 00 Praha 3
od 09. 10. 2003 do 06. 03. 2007
Uherská 618, 190 17 Praha 917
od 01. 07. 2002 do 09. 10. 2003


Název/Jméno: ZAPLETAL ZDENĚK

IČO: 65813855

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 23. 05. 2003 do 29. 03. 2004

Adresa: Martinovská 268/119, 725 27 Ostrava 27
od 23. 05. 2003 do 29. 03. 2004


Název/Jméno: KASPER EMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2003 do 21. 03. 2007

Adresa: Písecká 722, 391 65 Bechyně
od 20. 02. 2003 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: MIKSCHE MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 12. 2002 do 21. 03. 2007

Adresa: Hilleho 3, 602 00 Brno 2
od 12. 12. 2002 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: VĚKOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 12. 2002 do 31. 08. 2004

Adresa: Za humny 137, 278 01 Zlončice
od 12. 12. 2002 do 31. 08. 2004


Název/Jméno: ŠUBA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 08. 2002 do 23. 05. 2003

Adresa: 81104 Bratislava, K železnej studienke 24, Slovenská republika
od 21. 08. 2002 do 23. 05. 2003


Název/Jméno: KOTAŠKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 07. 2002 do 29. 03. 2004

Adresa: Milíčova 18, 130 00 Praha 3
od 01. 07. 2002 do 29. 03. 2004


Název/Jméno: KNOBOVÁ VĚRA

IČO: 49268350

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 06. 2002 do 21. 03. 2007

Adresa: Praha 8, Hnězdenská 557/28
od 20. 06. 2002 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: KNOTEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 06. 2002 do 20. 02. 2003

Adresa: Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1368/3
od 20. 06. 2002 do 20. 02. 2003


Název/Jméno: NEGROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 07. 2000 do 21. 03. 2007

Adresa: Praha 3, Roháčova 87/1115, PSČ 13400
od 01. 07. 2000 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: SÝKORA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 05. 06. 2002 do 01. 07. 2002

Adresa: Družicová 4/978, 160 00 Praha
od 05. 06. 2002 do 01. 07. 2002


Název/Jméno: THOMA DAVID

IČO: 15120112

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 06. 2002 do 12. 12. 2002

Adresa: Na Švihance 1605/10, 120 00 Praha 2
od 05. 06. 2002 do 12. 12. 2002


Název/Jméno: JANŮ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 06. 2002 do 01. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 07. 2000 do 05. 06. 2002

Adresa: Tusarova 1519, 170 00 Praha 7
od 01. 07. 2000 do 01. 07. 2002


Název/Jméno: PETERKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2000 do 12. 12. 2002

Adresa: Hodonín, Družstevní čtvrť 3145/19
od 01. 07. 2000 do 12. 12. 2002


Název/Jméno: KUBŮ JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002

Adresa: Taussigova 1170/5, 182 00 Praha 82
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002


Název/Jméno: ČTVRTEČKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2000 do 12. 12. 2002

Adresa: Cheb, Dragounská 37
od 01. 07. 2000 do 12. 12. 2002


Název/Jméno: SÝKORA KAREL

IČO: 74444948

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002

Adresa: Na Štěpánce 17, 301 00 Plzeň
od 01. 07. 2000 do 20. 06. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 8. 2007

Obory činnosti: - implementace software
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 30. 08. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Otisk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 2. 2007

Zánik oprávnění:2. 11. 2013


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 3. 2005

Obory činnosti: - pořádání kursů v oblast zemědělství, chemie a potravinářství
od 21. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 21. 03. 2005 do 30. 06. 2008
- ....................... (další vzdělávací akce)
od 21. 03. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Marie Dvořáková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 12. 2004

Odpovědní zástupci: Jitka Votavová

Zánik oprávnění:25. 5. 2009


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 12. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Výtisk


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: PhDr. Jitka Věková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - chemie
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- potravinářství
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- zemědělství a lesnictví
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Platil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Sýkora

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Výtisk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - vnitrostátní
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- mezinárodní
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 11. 2003

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 26. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 8. 2003

Obory činnosti: - zpracování dat
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Mlynářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 10. 2001

Zánik oprávnění:17. 2. 2014


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Petra Procházková


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 7. 2001

Zánik oprávnění:8. 9. 2004


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 7. 2001

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 7. 2001

Obory činnosti: - pro hospodářská zvířata
od 17. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 17. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní - mezinárodní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 12. 2000

Zánik oprávnění:1. 8. 2004


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Otisk

Zánik oprávnění:17. 2. 2014


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 25. 07. 2011
Výroba strojů a zařízení
od 25. 07. 2011
Poskytování technických služeb
od 24. 09. 2008
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 24. 09. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 24. 09. 2008
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 24. 09. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 24. 09. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 24. 09. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 24. 09. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 24. 09. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 24. 09. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 08. 2007 do 24. 09. 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 16. 03. 2005 do 24. 09. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Zasilatelství
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Realitní činnost
od 26. 11. 2003 do 24. 09. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 27. 08. 2003 do 24. 09. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 07. 2001 do 24. 09. 2008
Výroba krmiv a krmných směsí
od 16. 07. 2001 do 24. 09. 2008
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Poradenství v oboru technické normalizace
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Pronájem zemědělského zařízení
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Zpracování návrhu technických norem nebo návrhu na zrušení technických norem
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Poradenská činnost v zemědělství
od 16. 10. 2000 do 24. 09. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Radek Košál


Poradenská činnost v zemědělství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Jan Platil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování návrhu technických norem nebo návrhu na zrušení technických norem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Sýkora

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oboru technické normalizace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Haspeklo

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Výtisk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem zemědělského zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Petra Procházková

Zánik oprávnění:26. 9. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26185610

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 7. 2000

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
978041KADANÍK JANPraha 4, Leopoldova 2045
708193Vostárek JiříVřesce 17, p. Rat. Hory
978043WOLSKI ROMANPraha 7, Na Maninách 32
978042ŽÁČEK JANPraha 5, U jezera 2046
8153783A - REALITY s.r.o. "v likvidaci"26853761Rušná 1716/2, Poruba, 708 00 Ostrava