AGROFINA BOHEMIA, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AGROFINA BOHEMIA, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10788. Jeho identifikační číslo je 27457567

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AGROFINA BOHEMIA, a.s.

Datum zápisu: 22. 5. 2006

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10788

Identifikační číslo:27457567

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: sk3cnhf

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 11000
od 22. 05. 2006
Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 07. 2014

  Dne 13.3.2006 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu:částka, o níž má být základní kapitál zvýšen : Základní kapitál se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč o částku 43,970.000,- Kčurčení, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení: Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouštípočet a jmenovitá hodnota, druh, formu a podoba upisovaných akcií: Při zvýšení základního kapitálu se bude upisovat4.397 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kčvyloučení přednostního práva : Vylučuje se přednostní právo na upsání všech nových akcií ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku s tím, že všechny nové akcie mohou upsat pouze následující předem určení zájemci, kteří jsou majiteli níže specifikovaných pohledávek za společnost AGROFINA BOHEMIA, a.s., přičemž u těchto předem určených zájemců se navrhuje vyslovení souhlasu se započtením :- 2.858 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společnosti.- 1.539 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost pan Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13.Vyloučení přednostního práva platí pro všechny akcionáře společnosti. Důvody pro vyloučení přednostního práva jsou podrobně uvedeny v písemné zprávě představenstva ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku.Žádné z upisovaných akcií nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť toto přednostní právo je vyloučeno, proto též nebude zveřejňována informace o tomto přednostním právu.upsání akcií předem určenými zájemci: Všechny upisované akcie budou nabídnuty k upsání následujícím předem určeným zájemcům:- 2.858 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společnosti.- 1.539 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost pan Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva : Určitý zájemce může upsat akcie bez využití přednostního práva ve lhůtě tří týdnů od dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 (slovy: od devíti hodin do šestnácti hodin). Určitým zájemcům bude počátek běhu této lhůty oznámen dopisem na adresu jejich sídla nebo trvalého bydliště, a to v den přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií však nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií : Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, to znamená, že emisní kurs každé nové kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 10.000,- Kč.místo a lhůta pro vykonání přednostního práva :Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby bylo uvedeno místo a lhůta pro vykonání přednostního právajak bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty vykonání přednostního práva :Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby byl akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva.počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti :Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby byl uveden údaj kolik nových akcií lze upsat na jednu dosavadní akcii.jmenovitá hodnota , druh, forma , podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva :Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby bylo uvedena jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního právaúčet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií :Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, není třeba uvádět účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií.pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :Připouští se možnost splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem, a to společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika , reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností započtením jeho níže specifikovaných splatných peněžitých pohledávek vůči Společnosisplatná pohledávka společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností za Společností, ve výši 20.750.000,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 20.750.000,- Kč za převod obchodního podílu ve výši 10075/15112 základního kapitálu na obchodní společnosti Farma Číhaň s.r.o., IČ 263 49 558 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu mezi společností PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 jako převodcem a Společností jako nabyvatelem ze dne 20.6.2006. Společnost PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 20.750.000,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené kupní ceny společnosti PELENAU, a.s. za převod obchodního podílu na společnosti Farma Číhaň s.r.o. IČ 263 49 558.- splatná pohledávka společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností za Společností, ve výši 7.100.000,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 7.100.000,- Kč za převod 100 % obchodního podílu na obchodní společnosti Agrospolečnost Koryta s.r.o., IČ 252 41 966 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu mezi společností PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 jako převodcem a Společností jako nabyvatelem ze dne 20.6.2006. Společnost PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 7.100.000,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené kupní ceny společnosti PELENAU, a.s. za převod obchodního podílu na společnosti Agrospolečnost Koryta s.r.o., IČ 252 41 966.- splatná pohledávka společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností za Společností, ve výši 739.770,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení úplaty ve výši 739.770,- Kč za postoupení části pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 312/7, 143 00, IČ 265 04 464 jako postupitelem a Společností jako postupníkem. Společnost Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 3121/7, 143 00, IČ 265 04 464 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 739.770,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené úplaty společnosti Lykurgos CZ s.r.o. za postoupení pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika , reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností má tedy celkem vůči Společnosti výše specifikované splatné pohledávky v celkové výši 28.589.770,- Kč.Připouští se možnost splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem, a to Ing. Josefem Valečkou, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13, započtením jeho níže specifikovaných splatných peněžitých pohledávek vůči Společnosti.- splatná pohledávka Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 za Společností, ve výši 10.074.000,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 10.074.000,- Kč za převod obchodního podílu ve výši 5037/15112 základního kapitálu na obchodní společnosti Farma Číhaň s.r.o., IČ 263 49 558 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené mezi Ing. Josefem Valečkou, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 jako převodcem a Společností jako nabyvatelem ze dne 20.6.2006.- splatná pohledávka Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 za Společností ve výši 475.347,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení úplaty ve výši 475.347,- Kč za postoupení části pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 3121/7, 143 00, IČ 265 04 464 jako postupitelem a Společností jako postupníkem. Společnost Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 3121/7, 143 00, IČ 265 04 464 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na Ing. Josefa Valečku, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13, Ing. Josef Valečka , r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 475.347,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené úplaty společnosti Lykurgos CZ s.r.o. za postoupení pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981.- splatná pohledávka Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 za Společností ve výši 4.845.146,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 4.845.146,- Kč za prodej směnky vystavené Společností znějící na částku 4.845.146,- Kč na základě smlouvy o prodeji směnky uzavřené mezi Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 jako prodávajícím a Společností jako kupujícím. Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 4.845.146,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené kupní ceny Ing. Josefu Valečkovi za prodej směnky. Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 má tedy za celkem vůči Společnosti výše specifikované splatné pohledávky v celkové výši 15.394.493,- Kč.a) smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a předem určeným zájemcem do tří týdnů ode dne provedení řádného úpisu akcií tímto upisovatelemb) návrh smlouvy o započtení předloží Společnost upisovateli do sedmi dnů ode dne provedení řádného úpisu tímto akcionářemc) smlouva musí mít písemnou formud) smlouva bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží akcionář a Společnost obdrží tři vyhotoveníNávrh na zápis změn do obchodního rejstříkuPředstavenstvo Společnosti podá do 30ti dnů od rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 16. 11. 2006 do 30. 11. 2006

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 07. 2014

Počet: 4 397 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 07. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2009 do 13. 05. 2009

Počet: 4 397 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2009 do 13. 05. 2009

Počet: 4 397 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 30. 11. 2006 do 30. 11. 2006

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 22. 05. 2006 do 22. 05. 2006

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠIMEK VÁCLAV

IČO: 15911977

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2008

Adresa: Rudoltice 11, 345 06 Černíkov
od 05. 08. 2016
Kdyně - Rudoltice 11, PSČ 34506
od 10. 10. 2008 do 05. 08. 2016


Název/Jméno: WEBER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2006 do 10. 10. 2008

Adresa: Bělohorská 1166/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
od 31. 07. 2016
Plzeň - Severní předměstí, Bělohorská 1166/18, PSČ 30100
od 10. 10. 2008 do 31. 07. 2016
Plzeň 1 - Severní předměstí, Bělohorská 1166/18, PSČ 30100
od 29. 09. 2006 do 10. 10. 2008


Název/Jméno: VALEČKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2006

Adresa: č.p. 68, 339 01 Dolany
od 17. 09. 2013
Černíkov - Vílov 13, PSČ 34506
od 29. 09. 2006 do 17. 09. 2013


Název/Jméno: ŠIMEK FRANTIŠEK

IČO: 16265505

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 09. 2006 do 04. 10. 2007

Adresa: Revoluční 945/76, Lobzy, 312 00 Plzeň
od 05. 08. 2015
Plzeň, Revoluční 76, PSČ 31207
od 29. 09. 2006 do 05. 08. 2015


Název/Jméno: VALEČKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2007

Adresa: Vílov 13, 345 06 Černíkov
od 25. 09. 2013
Klatovy - Černíkov, Vílov 13, PSČ 34506
od 04. 10. 2007 do 25. 09. 2013


Název/Jméno: SCHARF JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2007

Adresa: Rozkvetlá 927/7, Černice, 326 00 Plzeň
od 26. 06. 2013
Plzeň, Rozkvetlá 7, PSČ 32600
od 04. 10. 2007 do 26. 06. 2013


Název/Jméno: PREISLER JOSEF

IČO: 46841997

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 10. 2007 do 10. 10. 2008

Adresa: Klatovy - Klatovy III. 383, PSČ 33901
od 04. 10. 2007 do 10. 10. 2008


Název/Jméno: VRÁNKOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2006 do 29. 09. 2006

Adresa: Louny, Poděbradova 654, PSČ 44001
od 22. 05. 2006 do 29. 09. 2006


Název/Jméno: BAXOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2006 do 04. 10. 2007

Adresa: Louny, Kpt. Nálepky 2224, PSČ 44001
od 22. 05. 2006 do 04. 10. 2007


Název/Jméno: VRÁNEK LUKÁŠ

IČO: 67827772

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2006 do 29. 09. 2006

Adresa: Louny, Kpt. Nálepky 2224, PSČ 44001
od 22. 05. 2006 do 29. 09. 2006


Název/Jméno: VRÁNEK JAN

IČO: 62246810

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2006 do 29. 09. 2006

Adresa: Louny, Poděbradova 654, PSČ 44001
od 22. 05. 2006 do 29. 09. 2006


Název/Jméno: ŠRUT PAVEL

IČO: 63577615

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 05. 2006 do 04. 10. 2007

Adresa: Milevsko, Šumavská 908, PSČ 39901
od 22. 05. 2006 do 04. 10. 2007


Název/Jméno: KOSTKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2006 do 04. 10. 2007

Adresa: Louny, Kpt. Nálepky 2224, PSČ 44001
od 22. 05. 2006 do 04. 10. 2007


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27457567

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:28. 3. 2007

Související firmy

#NázevICOAdresa
1060371Agentura OASA s.r.o. "v likvidaci"41032438Nový Jičín, Štefánikova 826/7, PSČ 74101
2287333Agentura Sahel, spol. s r.o.25682695Praha 7, Ortenovo nám. 930/32, PSČ 17000
208508AGROCOOPERATIVE a.s.28447794Praha 7 - Holešovice, Argentinská 38/286, PSČ 17000
1067874AGRON - TPB, spol. s r.o. v likvidaci64048284Liberec III., Františkovská 382/31, PSČ 46001
513634AGRON technik, s.r.o. v likvidaci60280298Chomutov, Spořická 5351

Související osoby