AGROFINA BOHEMIA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AGROFINA BOHEMIA, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10788. Její identifikační číslo je 27457567

Výpis z obchodního rejstříku AGROFINA BOHEMIA, a.s.

Datum zápisu: 22. 5. 2006

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10788

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: sk3cnhf

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 07. 2014

  Dne 13.3.2006 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu:částka, o níž má být základní kapitál zvýšen : Základní kapitál se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč o částku 43,970.000,- Kčurčení, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení: Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouštípočet a jmenovitá hodnota, druh, formu a podoba upisovaných akcií: Při zvýšení základního kapitálu se bude upisovat4.397 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kčvyloučení přednostního práva : Vylučuje se přednostní právo na upsání všech nových akcií ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku s tím, že všechny nové akcie mohou upsat pouze následující předem určení zájemci, kteří jsou majiteli níže specifikovaných pohledávek za společnost AGROFINA BOHEMIA, a.s., přičemž u těchto předem určených zájemců se navrhuje vyslovení souhlasu se započtením :- 2.858 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společnosti.- 1.539 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost pan Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13.Vyloučení přednostního práva platí pro všechny akcionáře společnosti. Důvody pro vyloučení přednostního práva jsou podrobně uvedeny v písemné zprávě představenstva ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku.Žádné z upisovaných akcií nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť toto přednostní právo je vyloučeno, proto též nebude zveřejňována informace o tomto přednostním právu.upsání akcií předem určenými zájemci: Všechny upisované akcie budou nabídnuty k upsání následujícím předem určeným zájemcům:- 2.858 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společnosti.- 1.539 nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč může upsat společnost pan Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva : Určitý zájemce může upsat akcie bez využití přednostního práva ve lhůtě tří týdnů od dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 (slovy: od devíti hodin do šestnácti hodin). Určitým zájemcům bude počátek běhu této lhůty oznámen dopisem na adresu jejich sídla nebo trvalého bydliště, a to v den přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií však nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií : Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, to znamená, že emisní kurs každé nové kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 10.000,- Kč.místo a lhůta pro vykonání přednostního práva :Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby bylo uvedeno místo a lhůta pro vykonání přednostního právajak bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty vykonání přednostního práva :Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby byl akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva.počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti :Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby byl uveden údaj kolik nových akcií lze upsat na jednu dosavadní akcii.jmenovitá hodnota , druh, forma , podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva :Žádná z upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva, tak není nutné, aby bylo uvedena jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního právaúčet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií :Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, není třeba uvádět účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií.pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :Připouští se možnost splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem, a to společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika , reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností započtením jeho níže specifikovaných splatných peněžitých pohledávek vůči Společnosisplatná pohledávka společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností za Společností, ve výši 20.750.000,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 20.750.000,- Kč za převod obchodního podílu ve výši 10075/15112 základního kapitálu na obchodní společnosti Farma Číhaň s.r.o., IČ 263 49 558 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu mezi společností PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 jako převodcem a Společností jako nabyvatelem ze dne 20.6.2006. Společnost PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 20.750.000,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené kupní ceny společnosti PELENAU, a.s. za převod obchodního podílu na společnosti Farma Číhaň s.r.o. IČ 263 49 558.- splatná pohledávka společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností za Společností, ve výši 7.100.000,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 7.100.000,- Kč za převod 100 % obchodního podílu na obchodní společnosti Agrospolečnost Koryta s.r.o., IČ 252 41 966 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu mezi společností PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 jako převodcem a Společností jako nabyvatelem ze dne 20.6.2006. Společnost PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 274 14 311 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 7.100.000,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené kupní ceny společnosti PELENAU, a.s. za převod obchodního podílu na společnosti Agrospolečnost Koryta s.r.o., IČ 252 41 966.- splatná pohledávka společnosti BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg.číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností za Společností, ve výši 739.770,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení úplaty ve výši 739.770,- Kč za postoupení části pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 312/7, 143 00, IČ 265 04 464 jako postupitelem a Společností jako postupníkem. Společnost Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 3121/7, 143 00, IČ 265 04 464 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika, reg. číslo 164864 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 739.770,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené úplaty společnosti Lykurgos CZ s.r.o. za postoupení pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981. Společnost BRIXEN, LIMITED, se sídlem Pikioni 4, P.C. 3075, Limasol, Kyperská Republika , reg. číslo 164864, zapsaná v kyperském rejstříku společností má tedy celkem vůči Společnosti výše specifikované splatné pohledávky v celkové výši 28.589.770,- Kč.Připouští se možnost splacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem, a to Ing. Josefem Valečkou, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13, započtením jeho níže specifikovaných splatných peněžitých pohledávek vůči Společnosti.- splatná pohledávka Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 za Společností, ve výši 10.074.000,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 10.074.000,- Kč za převod obchodního podílu ve výši 5037/15112 základního kapitálu na obchodní společnosti Farma Číhaň s.r.o., IČ 263 49 558 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené mezi Ing. Josefem Valečkou, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 jako převodcem a Společností jako nabyvatelem ze dne 20.6.2006.- splatná pohledávka Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 za Společností ve výši 475.347,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení úplaty ve výši 475.347,- Kč za postoupení části pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 3121/7, 143 00, IČ 265 04 464 jako postupitelem a Společností jako postupníkem. Společnost Lykurgos CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Modřany, Pejevové 3121/7, 143 00, IČ 265 04 464 následně tuto svoji splatnou výše uvedenou pohledávku vůči Společnosti postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky na Ing. Josefa Valečku, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13, Ing. Josef Valečka , r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 475.347,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené úplaty společnosti Lykurgos CZ s.r.o. za postoupení pohledávky vůči Zemědělskému družstvu Koryta, IČ 005 18 981.- splatná pohledávka Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 za Společností ve výši 4.845.146,- Kč. Konkrétně se jedná o splatnou pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 4.845.146,- Kč za prodej směnky vystavené Společností znějící na částku 4.845.146,- Kč na základě smlouvy o prodeji směnky uzavřené mezi Ing. Josefa Valečky, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 jako prodávajícím a Společností jako kupujícím. Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 má tedy vůči Společnosti splatnou pohledávku ve výši 4.845.146,- Kč vyplývající ze Společností nezaplacené kupní ceny Ing. Josefu Valečkovi za prodej směnky. Ing. Josef Valečka, r.č. 580313/0212, trvale bytem Černíkov, Vílov 13 má tedy za celkem vůči Společnosti výše specifikované splatné pohledávky v celkové výši 15.394.493,- Kč.a) smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a předem určeným zájemcem do tří týdnů ode dne provedení řádného úpisu akcií tímto upisovatelemb) návrh smlouvy o započtení předloží Společnost upisovateli do sedmi dnů ode dne provedení řádného úpisu tímto akcionářemc) smlouva musí mít písemnou formud) smlouva bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží akcionář a Společnost obdrží tři vyhotoveníNávrh na zápis změn do obchodního rejstříkuPředstavenstvo Společnosti podá do 30ti dnů od rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 16. 11. 2006 od 30. 11. 2006

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 07. 2014

Počet: 4 397 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 07. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2009 od 25. 07. 2014

Počet: 4 397 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 05. 2009 od 25. 07. 2014

Počet: 4 397 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 30. 11. 2006 od 13. 05. 2009

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 22. 05. 2006 od 13. 05. 2009

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠIMEK VÁCLAV

IČO: 10414185

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2008


Název/Jméno: WEBER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2006 od 10. 10. 2008


Název/Jméno: VALEČKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2006


Název/Jméno: ŠIMEK FRANTIŠEK

IČO: 16674197

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 09. 2006 od 04. 10. 2007


Název/Jméno: VALEČKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2007


Název/Jméno: SCHARF JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2007


Název/Jméno: PREISLER JOSEF

IČO: 46841997

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 10. 2007 od 10. 10. 2008


Název/Jméno: VRÁNKOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2006 od 29. 09. 2006


Název/Jméno: BAXOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2006 od 04. 10. 2007


Název/Jméno: VRÁNEK LUKÁŠ

IČO: 67827772

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2006 od 29. 09. 2006


Název/Jméno: VRÁNEK JAN

IČO: 71668748

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2006 od 29. 09. 2006


Název/Jméno: ŠRUT PAVEL

IČO: 69569274

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 05. 2006 od 04. 10. 2007


Název/Jméno: KOSTKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2006 od 04. 10. 2007


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27457567

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:28. 03. 2007

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
4895375.Cihlářská a.s.27179494Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Pod vilami, 13
2343287Agentura OASA s.r.o. "v likvidaci"41032438Štefánikova 826/7, 74101 Nový Jičín
342886AGROCOOPERATIVE a.s.28447794Argentinská 286/38, 17000 Praha
565681AGROKOMBINÁT Karlovy Vary398748Karlovy Vary
1036205AGRON centrum, spol. s r.o., v likvidaci883492Přemyslovců 2043, 44001 Louny
2313179AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.45350272Masarykova 523, 34401 Domažlice
965170Agropodnik Domažlice, společný podnik397032Domažlice, 34489, , Masarykova, 523
2032371AGROPODNIK KLATOVY500551Klatovy, 33901, , K Letišti Č., 688
220831AGROSTAV Horšovský Týn a. s.45350299Nad rybníčkem 85, 34601 Horšovský Týn
1779092Agrostav Žalmanov, státní podnik v likvidaci668371Žalmanov
1506879ALFE Praha spol. s r.o.25762907Bolevecká 92, 10900 Praha
795704ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.251960499, 33204 Nezvěstice
2170770AUTOŠKOLA ING. ŠIMEK s.r.o.26363992Na Roudné 382/32, 30100 Plzeň
1134842Bílka, s.r.o.6483173664, 34506 Černíkov
1565117Bítovka odbytové družstvo26407388Klatovy - Koryta čp. 63, PSČ 339 01
440986BOHEMIA ART,spol. s r.o.675661Mezi lysinami 367/7, 14700 Praha
2123121Bugala SLOW - NATUR, s.r.o.2625330547, 68321 Pustiměř
306611Bytové družstvo MAX v likvidaci25036475Most, ul. Maxima Gorkého čp. 1255 blok 583, PSČ 434 01
1090912Bytové družstvo Náš domov v likvidaci60194847Praha, 16000, , 8. listopadu, 409/50
1718120CEP - elektroměrová služba s.r.o. v likvidaci25724509Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Partyzánská, 188/7a
2177993CIHELNY KRYRY a.s. v likvidaci25227424Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
1828422czNARADI s.r.o.3550354Malecká 1175, 53705 Chrudim
2063808DAKA Stav,s.r.o.26244161Staré Město, Luční 1867, PSČ 686 03
1476504DAVA s.r.o.4728262233, 25218 Ptice
1247046DHW Pro s. r. o.62620100Lochotínská 1108/18, 30100 Plzeň

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1465744"Centrum bezpečnostních studií, o.s."22733892Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
806460"Klub přátel Kazachstánu"22831622Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
2944239"KREMLIN" spol. s r. o.48028355Václavské náměstí 835/15, 11000 Praha
559697"Mladý Senior"22817239Vodičkova 791/41, 11000 Praha
2581883"TIP SERVIS JOB", o.s.27058484Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha
1609096”Czech Business Council for Sustainable Development”22613081Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha
26132951. Soukenická s.r.o.26440971Vodičkova 791/41, 11000 Praha
17192721.českomoravská lékárenská s.r.o.63669498Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Václavské náměstí, 17
594226A.R.M. Group, a.s.27372201Václavské náměstí 834/17, 11000 Praha
1023790Aareal-Financial Service, spol. s r.o., v likvidaci25621904Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
395922AB Účetnictví s.r.o.27399311Václavské náměstí 834/17, 11000 Praha
154724ABC díly s.r.o.3278883Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
891377ABC News Media, o.s.22725199Václavské náměstí 834/17, 11000 Praha
346601AC Offices Klicperova s.r.o.27621073Václavské náměstí 837/11, 11000 Praha
970552AC Prague a.s.27561887Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
1531334Academy for Catering and Tourism in Czechoslovakia, a. s.41691202Jindřišská 901/5, 11000 Praha
2356743ACADIA s.r.o.  v likvidaci25901419Václavské náměstí 834/17, 11000 Praha
2294219Admedia Systems s.r.o.27642631Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
1614903ADVANCED ENERGY SOLUTIONS, SE24294616Vodičkova 791/41, 11000 Praha
1262306Adventure golf paradise s.r.o.29379369Jindřišská 901/5, 11000 Praha
1218627Adventure golf world paradise s.r.o.2437775Jindřišská 901/5, 11000 Praha
3371415Advokátní kancelář Rovenská & partneři, s.r.o.3555844Václavské náměstí 837/11, 11000 Praha
1039452AERYN a.s.28200837Václavské náměstí 835/15, 11000 Praha
779577AESCULAP Praha s.r.o.47535202Vodičkova 791/41, 11000 Praha
3215356Agentura Parole s.r.o.27285359Václavské náměstí 834/17, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2505159Buriánková Alina, JUDr., advokátní kancelář66224403Václavské náměstí 785/28, 11000 Praha
1626929Henry Michael Napier Bunbury2162130Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
275376Petr Podlaha JUDr. et PhDr Ph.D.71333975Vodičkova 792/40, 11000 Praha
3442554A.s. Grosten29033942Vodičkova 791/41, 11000 Praha
2742808Bartoň Jan69161062Jindřišská 901/5, 11000 Praha
319620Bejček Jiří44879300Vodičkova 791/41, 11000 Praha
574420Belhadj Nabil1393171Jindřišská 901/5, 11000 Praha
949982Bělková Kateřina74469223Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha
2305780Blaho Pavol66210755Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha
3187455Břínek Rudolf13827821Vodičkova 791/41, 11000 Praha
168209Burjanková Alena43243983Václavské náměstí 788/30, 11000 Praha
1500780Čarňanský Vladimír66222257Vodičkova 791/41, 11000 Praha
1752126Damgaard Torben4861809Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
273837Duc Duy Le71128760Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha
1908754Dziama Jan71468099Václavské náměstí 837/11, 11000 Praha
827262Et Helena Hutirová73735078Vodičkova 792/40, 11000 Praha
2698687FÁČEK Petr16882709Vodičkova 791/41, 11000 Praha
1809077FÁČKOVÁ Milena41828437Vodičkova 791/41, 11000 Praha
2707289Faltynkova Anzhela87055520Jindřišská 901/5, 11000 Praha
1565011HAJDUČÍK JAKUB11228903Vodičkova 791/41, 11000 Praha
278278Hájek Jakub71467343Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
987459Hamplová Romana71457372Vodičkova 791/41, 11000 Praha
2043119Hashim Shahzaib1891171Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha
2199602Hayek Ivan25806998Jindřišská 901/5, 11000 Praha
3217624HEJTMÁNEK Tomáš66053650Jindřišská 901/5, 11000 Praha