AGROKOMBINÁT CHEB, státní podnik

Hlavní strana

Firma s názvem AGROKOMBINÁT CHEB, státní podnik, zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: AXXVIII 11. Její identifikační číslo je 213632

Výpis z obchodního rejstříku AGROKOMBINÁT CHEB, státní podnik

Datum zápisu: 1. 7. 1988

Právní forma:Státní podnik

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: AXXVIII 11

Adresa společnosti

Sídlo: Cheb, Sládkova 159/1, PSČ 35002

Adresy: Cheb, Sládkova 1
od 01. 07. 1988 od 20. 12. 1990

Skutečnosti

  1. Z podnikového rejstříku Okresního soudu Plzeň - město oddíluPs vložky 11 se v y m a z á v á ke dni 31.12.1990Agrokombinát Cheb, státní podnik se sídlem v Chebu, Sládkova 1.2. Z podnikového rejstříku Okresního soudu Plzeň - město oddíluPs vložky 11 se v y m a h á v a j í ke dni 31.12.1990odštěpné závody Agrokombinátu Cheb, státní podnik, a to :- odštěpný závod ekonomických a podnikatelských služeb Cheb- účelové zařízení technicko organizační rozvoj- Zemědělské stavby Cheb- odštěpný závod Skalná
od 20. 12. 1990 od 20. 12. 1990

  - střední odborné učiliště zemědělské ChebNa základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR ze dne 7. prosince1990 č.j. 4909/90-230.
od 20. 12. 1990 od 20. 12. 1990

  - odštěpný závod pro chov drůbeže a prasat Cheb - odštěpný závod technickoopravárenský Cheb - odštěpný závod obchodní a zásobovací Cheb - odštěpný závod Agroslužby Cheb - odštěpný závod Nebanice - odštěpný závod Mariánské Lázně - odštěpný závod Cheb - odštěpný závod Františkovy Lázně - odštěpný závod Aš - odštěpný závod Dolní Žandov
od 20. 12. 1990 od 20. 12. 1990

  V y m a z u j e se zástupce ředitele ing. Jaroslav Novák
od 07. 12. 1990 od 20. 12. 1990

  Odštěpný závod ekonomických a podnikatelských služeb Cheb bylzřízen rozhodnutím ředitele podniku ze dne 26.11.1990 s účinnostíod 1. prosince 1990Den vzniku : 1. prosinec 1990Zastupování odštěpného závodu :Odštěpný závod ekonomických a podnikatelských služeb zastupujevedoucí odštěpného závodu nebo její zástupce
od 28. 11. 1990 od 20. 12. 1990

  Podpisování odštěpného závodu :K názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis vedoucí odštěpnéhozávodu nebo její zástupce
od 28. 11. 1990 od 20. 12. 1990

  U odštěpného závodu Mariánské Lázně se vymazuje vedoucí EmiliánFaltejsek
od 07. 05. 1990 od 20. 12. 1990

  U odštěpného závodu Cheb se vymazuje vedoucí ing. JaroslavChlouba
od 29. 03. 1990 od 20. 12. 1990

  Podpisování :K názvu účelového zařízení připojí svůj podpis vedoucí účelovéhozařízení nebo jeho zástupce
od 13. 12. 1989 od 20. 12. 1990

  Den vzniku : 1. leden 1990Údaje o zřízení :účelové zařízení technickoorganizační rozvoj Cheb bylo zřízenorozhodnutím ředitele podniku č.j. 9511/89 ze dne 8. prosince 1989s účinností od1. ledna 1990.Zastupování :Účelové zařízení technickoorganizační rozvoj zastupuje vedoucítohoto zařízení nebo jeho zástupce
od 13. 12. 1989 od 20. 12. 1990

  Opětovné zvolení ředitele vzato na v ě d o m í
od 25. 11. 1988 od 20. 12. 1990

  Opravným usnesením ze dne 15.7.1988 se u odštěpných závodůvymazuje "ředitel" a zapisuje se "vedoucí" rovněž tak vzastupování a podpisování se uvádí "vedoucí".
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990

  Podpisování podniku :K názvu podniku připojí svůj podpis vedoucí nebo jeho zástupceZastupování odštěpných závodů :Odštěpný závod zastupuje vedoucí odštěpného závodu nebo jehozástupce
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990

  Zastupování organizační jednotky :Střední odborné učiliště zemědělské zastupuje vedoucí učilištěnebo jeho zástupce
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990

  Podpisování organizační jednotky :K názvu středního odborného učiliště zemědělského připojí svůjpodpis vedoucí učiliště nebo jeho zástupce
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990

  Hodnota majetku podniku :Jmění podniku činí ke dni jeho založení : 1.602.145.000,- KčsZastupování podniku :Podnik zastupuje ředitel nebo jeho zástupce
od 01. 07. 1988 od 20. 12. 1990

  Na základě zřizovací listiny ředitele podniku ze dne 28. června1988 č.j. 5300/88 byly zřízeny tyto odštěpné závody
od 01. 07. 1988 od 20. 12. 1990

  Podpisování odštěpných závodůK názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis ředitel odštěpnéhozávodu nebo jeho zástupce
od 01. 07. 1988 od 20. 12. 1990

  Den vzniku : 1. červenec 1988Údaje o zřízení :Podnik byl zřízen zakládací listinou Ministerstva zemědělství avýživy České socialistické republiky ze dne 27. června 1988 č.j.587/88
od 01. 07. 1988 od 20. 12. 1990

  Den vzniku : 1. červenec 1988Údaje o zřízení :Střední odborné učiliště zemědělské bylo zřízeno zřizovacílistinou ředitele oborového podniku č.j. 5300/88 ze dne 28.června 1988
od 01. 07. 1988 od 20. 12. 1990

  Podpisování organizační jednotky :K názvu středního odborného učiliště zemědělského připojí svůjpodpis ředitel učiliště nebo jeho zástupce
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988

  Zastupování organizační jednotky :Střední odborné učiliště zemědělské zastupuje ředitel učilištěnebo jeho zástupce
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988

  Podpisování podniku :K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupceZástupování odštěpných závodů :Odštěpný závod zastupuje ředitel odštěpného závodu nebo jehozástupce
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ing. Helena V e c h o v á

Funkce: Statutární orgán - zástupce ředitele
od 07. 12. 1990 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - vedoucí o.z.ekon.a podnik.sl.
od 28. 11. 1990 od 20. 12. 1990


Název/Jméno: ing. Josef H o r a

Funkce: Statutární orgán - vedoucí o.z. mariánské lázně
od 17. 07. 1990 od 20. 12. 1990


Název/Jméno: ŠTOREK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - vedoucí o.z. cheb
od 07. 05. 1990 od 20. 12. 1990


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK JOSEF

IČO: 66315522

Funkce: Statutární orgán - vedoucí ú.z.technickoorg.rozv.
od 13. 12. 1989 od 20. 12. 1990


Název/Jméno: ULRYCH KAREL

Funkce: Statutární orgán - vedoucí o.z.pro chov drůbeže
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: OBRDLÍK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - vedoucí o.z. skalná
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: MATĚJKA BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - vedoucí o.z. agroslužby cheb
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: ing. Jan K o t

Funkce: Statutární orgán - vedoucí sou zemědělského cheb
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: ing. Jiří V r á t n ý

Funkce: Statutární orgán - vedoucí o.z. nebanice
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: NEUSTUPNÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - vedoucí o.z.zemědělské stavby
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: ing. Vladimír T ů m a

Funkce: Statutární orgán - vedoucí
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990


Název/Jméno: Václav T r e f i l

Funkce: Statutární orgán - vedoucí o.z.obchod.a zásob.
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: ULRYCH VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - vedoucí
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: KULHÁNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - vedoucí
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 08. 1988


Název/Jméno: KLESA Pavel

Funkce: Statutární orgán - vedoucí o.z.techn.-opraváren.
od 15. 07. 1988 od 20. 12. 1990
Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: ing. Vladimír T ů m a

Funkce: Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 15. 07. 1988


Název/Jméno: FALTEJSEK EMILIÁN

IČO: 68830742

Funkce: Statutární orgán - vedoucí
od 01. 07. 1988 od 07. 05. 1990


Název/Jméno: NOVÁK JAROSLAV

IČO: 12402451

Funkce: Statutární orgán - zástupce ředitele
od 01. 07. 1988 od 07. 12. 1990


Název/Jméno: BROM JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - ředitel
od 01. 07. 1988 od 20. 12. 1990


Název/Jméno: CHLOUBA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - vedoucí
od 01. 07. 1988 od 29. 03. 1990


Související firmy

#NázevICOAdresa
3588134ENERGY s.r.o.28359658Ostrovec 1554, 66601 Tišnov
1654264A g r o k o m b i n á t Aš, státní podnik - v likvidaci115924Hlavní 705/108, 35201 Aš
1113651ADEX, a.s.669202Lom u Tachova, 34701, , , 20
1336024Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci411850Opletalova 958/27, 11000 Praha
466285Agročas spol. s r. o.453505311, 34801 Částkov
1054241Agrona, a. s.4535923730, 35002 Nebanice
565297AGROPROJEKT Pardubice a.s. v likvidaci46504907Pardubice, 53002, , Jana Palacha, 1552
1515002ALFA - BOHEMIA spol. s r.o.43224580Na Náspu 834/66, 40007 Ústí nad Labem
1414058ARBURG, spol. s r.o.65410513Černovická 1218/40, 61800 Brno
15399ASSETS,spol. s r.o.48592773Praha, 14000, , TÁBORSKÁ, 31
823327B.C.B. group s.r.o.61503983Klapkova 67/4, 18200 Praha
287152Bamei, spol. s r.o.28942132Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
1171443BELIEVE CARMEL s.r.o.26753669Pražská 55, 25401 Jílové u Prahy
710486BEN, spol. s r.o.47284650Liberec, 46020, , tř.1.máje, 97
1144251BPA sport marketing a.s.4597605Českomoravská 2420/15, 19000 Praha
89047Brixen a.s.25939963Havířská 449, 58001 Havlíčkův Brod
927945Bytové družstvo Salve 10 "v likvidaci"61462241Čelakovského sady 433/10, 12000 Praha
1261088Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s.27547086náměstí Republiky 116, 53002 Pardubice
618188CS EURO, s.r.o.48593168Šaldova 466/34, 18600 Praha
277955Česká zemědělská, a.s. v likvidaci25062981Vítězné náměstí 829/10, 16000 Praha
65613DHC - PUMP s.r.o. "v likvidaci"65139666Olomouc, 77200, Lazce, Dlouhá, 48
1247046DHW Pro s. r. o.62620100Lochotínská 1108/18, 30100 Plzeň
753035Družstvo Údolní 1272, v likvidaci63081946Údolní 1272/100, 14200 Praha
662925EKOČAS spol. s r.o.252497381, 34801 Částkov
180904Energetika Kopřivnice, a.s.65138619Kopřivnice, 74221, Kopřivnice, Štefánikova, 1163

Související osoby

#NázevICOAdresa
447128ABERLOVÁ MARIE75396815Smetanova 2645/72, 78501 Šternberk
136247ABRAMOVIČ PETR68397429Na Hanspaulce 820/36, 16000 Praha
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
117977ALBRECHT JAN44825544Pod Královkou 1924/7, 16900 Praha
379669ANDRLE ANTONÍN12985511Kpt. Poplera 365, 56601 Vysoké Mýto
434881BABINEC PAVEL11180617Janáčkova 1416, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
10382BABŮRKOVÁ JANA66431735Kukelská 930/24, 19800 Praha
856277BAĎUŘÍK OTO46922903U vlečky 1090/20, 66434 Kuřim
222623BAJER DAVID75796899Fügnerovo nábř. 28, 66401 Bílovice nad Svitavou
6800BAJER MIROSLAV88867641náměstí Svobody 93/22, 60200 Brno
369138BALOUN MILOSLAV73680729Boženy Němcové 933, 33701 Rokycany
511425BAROŠ MIROSLAV87139227Okružní 980/14, 74714 Ludgeřovice
170695BARTÁK PATRIK63662051Klánova 32/4, 14700 Praha
291579BARTOŠ BOŘIVOJ60969334Šumavská 2199/37, 78701 Šumperk
26555BARTOŠ JAROSLAV68242573Ohradní 1454, 25168 Kamenice
201564BARTOŠ PETR42164711Na Vyhlídce 926, 68501 Bučovice
41789BARTŮNĚK JAN61810576Horácká 184, 25084 Křenice
317054BASTLOVÁ MARIE46436901Řevnice, 25230, Řevnice, Mánesova, 1017
45856BAUER VILÉM13888269Gruzínská 2184/19, 32600 Plzeň
213291BĚHÁLEK DANIEL41789121Na Volánové 754/4, 16000 Praha
644511Belák Zbyněk70627819Novosady 789/3, 75131 Lipník nad Bečvou
13575BENDA JIŘÍ16173040Střešovická 750/52, 16200 Praha
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
7785BENEŠ MARTIN87504472Na Hraničkách 2136/17, 37007 České Budějovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1150702AGROKOMBINÁT CHEB, státní podnik213632Cheb, Sládkova 159/1, PSČ 35002
1601741ARCHON, s.r.o.25222899Sládkova 159/1, 35002 Cheb
3121397AXE-IT s. r. o.4549457Školní 653/17, 35002 Cheb
19053ČMOS PŠ základní organizace při Mateřské škole Cheb, Komenského 272855151Komenského 642/27, 35002 Cheb
1131995Dental Centrum Cheb s. r. o.3422623Sládkova 159/1, 35002 Cheb
1518976ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o.26317303Školní 644/2, 35002 Cheb
1085523EPOS & IDEA společnost s ručením omezeným45352291Sládkova 159/1, 35002 Cheb
832798Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje369021náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, 35002 Cheb
2843357Mateřská škola Cheb, Komenského 2770987149Komenského 642/27, 35002 Cheb
3375328Minorités Nationale o.p.s.2429900Sládkova 159/1, 35002 Cheb
2391417Osada PODHOŘÍ26605571Školní 646/4, 35002 Cheb
2972750Pobřežní terasy Riverside s.r.o.4602226Sládkova 159/1, 35002 Cheb
2040352RAHA - CZ, s.r.o. v likvidaci64831612Sládkova 159/1, 35002 Cheb
240559Regionální agrární komora v Chebu - v likvidaci14702525Sládkova 159/1, 35002 Cheb
1510548RETURN, spol. s r.o. - v likvidaci14706148Cheb, 35001, Cheb, Školní, 7
786550SATURN WERBUNG s. r. o.61775967náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5/20, 35002 Cheb
1860722Společenství Školní 4 Cheb71194258Školní 646/4, 35002 Cheb
3111055Společenství vlastníků jednotek domu Školní 15, 17 v Chebu26337207Školní 652/15, 35002 Cheb
2280452Společenství vlastníků jednotek domu Školní 5, 7 v Chebu26337428Školní 647/5, 35002 Cheb
2759826Společenství vlastníků jednotek domu Školní 9, 11, 13 v Chebu26337703Školní 649/9, 35002 Cheb
1456905STABIA s.r.o.29111021Sládkova 159/1, 35002 Cheb
3196401TEGO 2000 PLUS a.s. v likvidaci26334691Sládkova 159/1, 35002 Cheb
1711490TEGO 2000 s.r.o. v likvidaci49192701Sládkova 159/1, 35002 Cheb
1027022TRENT Cheb, s.r.o.49197738Cheb, 35001, Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 5
1285736unipap blue s.r.o.4165250Svatopluka Čecha 589/1, 35002 Cheb

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2616611GIANG NGO THI THANH61107956431, 40335 Libouchec
2452410Minh Duong Tuan - obchodník64397505Na Neklance 903/24, 15000 Praha
409544Nguyen Thi Minh Ha44520123Školní 652/15, 35002 Cheb
2014268Thuy Ngo Thi Bich64196500Školní 647/5, 35002 Cheb
2979720Xuan Huyen Tran - ND29065461Školní 652/15, 35002 Cheb
2312823Anh Dung Tran61120359Sadová 2437/14, 35201 Aš
1694061Bayerová Nicola87775093Školní 653/17, 35002 Cheb
2758915Beneš Jaroslav66330891Školní 651/13, 35002 Cheb
1373622Blaško Jan12480835Školní 652/15, 35002 Cheb
921938Bui Thi Nghia27977391Komenského 535/26, 35002 Cheb
1117873Dang Ninh Tran64362311Cheb, 35002, Cheb, Školní, 15
1848299Danyi Antonín43272827Cheb, 35002, Cheb, Školní, 649/9
549820Diviš Ondřej76560538Školní 646/4, 35002 Cheb
3010834Divišová Hana69958530Školní 646/4, 35002 Cheb
387099Duc Luong Pham61779431Školní 653/17, 35002 Cheb
2235601Eliášek Petr4168879Školní 653/17, 35002 Cheb
533959Fabiánová Monika2692562náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3/18, 35002 Cheb
3386077Facuna František73702200Sládkova 580/4b, 35002 Cheb
1778977Fízik Milan69958149Školní 650/11, 35002 Cheb
185868Flaksa Michal88175430Školní 652/15, 35002 Cheb
437682Girga Miroslav64393283Sládkova 580/4b, 35002 Cheb
919837Grundza Karel4073053náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3/18, 35002 Cheb
1477246Hajdinová Olga71187961Cheb, 35002, Cheb, Sládkova, 6
1935581Hamar Jan88920313Školní 653/17, 35002 Cheb
2709576Hlaváčová Irena64393216Sládkova 579/4a, 35002 Cheb