AGROKOMODITY a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AGROKOMODITY a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6371. Jeho identifikační číslo je 26152452

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AGROKOMODITY a.s.

Datum zápisu: 2. 2. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6371

Identifikační číslo:26152452

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ihvcnkv

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 6 - Suchdol, Stehlíkova 977, PSČ 16500
od 31. 08. 2011
Praha 6 - Břevnov, Hošťálkova 521/9, PSČ 16900
od 29. 06. 2000 do 31. 08. 2011
Praha 6-Řepy, Šimonova 1107/7, PSČ 16300
od 02. 02. 2000 do 29. 06. 2000
Stehlíkova 977/28, 16500 Praha

Skutečnosti

  Na společnost AGROKOMODITY a.s., v právním postavení nástupnické společnosti, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Farm Střelice, s.r.o., se sídlem Praha 7, Kamenická 812/33, PSČ 17000, IČO 26731088, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90159.
od 30. 05. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 08. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne čtvrtého března roku dva tisíce třináct (4. 3. 2013) přijala svým usnesením tato rozhodnutí: 1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku ve výši 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie budou upsány peněžitými vklady. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním devíti set (900) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě. 3. Vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu všichni akcionáři společnosti vzdali přednostního práva na upsání akcií, budou všechny akcie upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - Ing. Petr Novák, nar. 15. 7. 1970, bytem Studeněves 126, PSČ 27401, který upíše dvě stě dvacet pět (225) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs, za nějž budou akcie upsány, se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Ing. Petr Novák se zavazuje splatit peněžitý vklad ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií. - Zdeněk Carva, nar. 29. 6. 1955, bytem Pelhřimov, Osvobození 1690, PSČ 39301, který upíše devadesát (90) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs, za nějž budou akcie upsány, se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Zdeněk Carva se zavazuje splatit peněžitý vklad ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií. - obchodní společnost VP AGRO, spol. s r.o. se sídlem Praha 6 – Suchdol, Stehlíkova 977, IČO 44268114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5628, která upíše pět set osmdesát pět (585) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs, za nějž budou akcie upsány, se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Obchodní společnost VP AGRO, spol. s r.o. se zavazuje splatit peněžitý vklad ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AGROKOMODITY a.s. na adrese Praha 6 – Suchdol, Stehlíkova 977, PSČ 16500. Od počátku běhu lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií, kterou předem určení zájemci uzavřou se společností AGROKOMODITY a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu, lhůty pro jeho splácení. Je-li emisní kurs splácen v penězích, obsahuje návrh smlouvy i číslo účtu u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, na nějž musí být splacen emisní kurs akcií. 5. Lhůta pro upsání nových akcií je šedesát dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni právní moci usnesení vydaného Městským soudem v Praze, kterým bude proveden zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií doručením písemného oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. 6. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet č. 5467902/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií.
od 16. 04. 2013 do 01. 07. 2013

Akcie

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 07. 2013

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 02. 2000 do 02. 02. 2000

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CARVA ZDENĚK

IČO: 15821234

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2011
Dozorčí rada - člen
od 02. 02. 2000 do 31. 08. 2011

Adresa: Osvobození 1690, 393 01 Pelhřimov
od 30. 05. 2016
Pelhřimov, Osvobození 1690, PSČ 39301
od 31. 08. 2011 do 30. 05. 2016
Pelhřimov, Osvobození 1690
od 02. 02. 2000 do 31. 08. 2011


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 75885638

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 02. 02. 2000 do 31. 08. 2011

Adresa: č.p. 126, 273 79 Studeněves
od 30. 05. 2013
Studeněves 126, PSČ 27401
od 16. 07. 2009 do 30. 05. 2013
Praha 6-Řepy, Šimonova 1107/7, PSČ 16300
od 02. 02. 2000 do 16. 07. 2009


Název/Jméno: HRUŠKA TOMÁŠ

IČO: 14506297

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 02. 02. 2000 do 31. 08. 2011

Adresa: Hrabanov 1839, 289 22 Lysá nad Labem
od 23. 09. 2015
Lysá nad Labem, Hrabanov 1839, PSČ 28922
od 04. 12. 2006 do 23. 09. 2015
Praha 9-Újezd nad Lesy, Novosibřinská 111
od 02. 02. 2000 do 04. 12. 2006


Název/Jméno: PROŠEK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2013

Adresa: Malměřice 65, 441 01 Blatno
od 16. 04. 2013


Název/Jméno: TREŠLOVÁ IVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 2011

Adresa: Chalúpeckého 1817, 252 63 Roztoky
od 27. 06. 2013
Roztoky, Chalúpeckého 1817, PSČ 25263
od 31. 08. 2011 do 27. 06. 2013


Název/Jméno: KAMENÍK JOSEF

IČO: 11202483

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2011

Adresa: U Křížku 1084/25, 289 22 Lysá nad Labem
od 30. 05. 2016
Lysá nad Labem, U Křížku 1084/25, PSČ 28922
od 31. 08. 2011 do 30. 05. 2016


Název/Jméno: NOVÁK JOSEF

IČO: 72534982

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 2011 do 16. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 02. 2000 do 31. 08. 2011

Adresa: Praha 10, Štěchovická 1899/1, PSČ 10000
od 04. 12. 2006 do 16. 04. 2013
Praha 10-Vinohrady, Nad Primaskou 2469/1b
od 02. 02. 2000 do 04. 12. 2006


Název/Jméno: JAKOUŠOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 2004 do 31. 08. 2011

Adresa: Velké Přílepy - Svrkyně 42, PSČ 25264
od 12. 08. 2004 do 31. 08. 2011


Název/Jméno: KVASNIČKA ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 02. 2000 do 12. 08. 2004

Adresa: Praha 5, Přecechtělova 2405, PSČ 15500
od 02. 02. 2000 do 12. 08. 2004


Název/Jméno: ŠUK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 02. 02. 2000 do 31. 08. 2011

Adresa: Praha 6, K Červenému vrchu 29
od 02. 02. 2000 do 31. 08. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2000

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 29. 10. 2012
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 29. 10. 2012
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 29. 10. 2012
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 29. 10. 2012
Velkoobchod a maloobchod
od 29. 10. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
od 29. 10. 2012
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 29. 10. 2012
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 29. 10. 2012
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 29. 10. 2012
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)
od 02. 02. 2000 do 30. 10. 2012
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 02. 02. 2000 do 30. 10. 2012


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26152452

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:9. 2. 2000

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
1030581"STS" Transport & Handels GmbH3353 Seitensstetten, Dorf 145, Rakouská republika
635790Dobeš ČestmírPraha 8, Pod Labuťkou 16
68936915E Copse Hill0, Wimbledon, London,SW 20,Anglie
635795Trčka FrantišekŘíčany, Olivova 1474/A
10717272M Muller und Meyer, GmbHSalzburg Mayr-Wies, Esch 386, Rakouská republika

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí