Agropol, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Agropol, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 109. Její identifikační číslo je 541788

Výpis z obchodního rejstříku Agropol, a.s.

Datum zápisu: 26. 6. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 109

Adresa společnosti

Sídlo: Praha, 11376, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1535/4

Adresy: Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11376
od 10. 12. 2001 od 30. 09. 2007
Praha 1, Opletalova 4, PSČ 11376
od 10. 06. 1998 od 10. 12. 2001
Praha 1, Opletalova 4
od 22. 09. 1997 od 10. 06. 1998
Opletalova 4, 110 00 Praha 1
od 26. 06. 1990 od 22. 09. 1997

Skutečnosti

  Vymazává se společnost Agropol, a.s., Praha 1, Opletalova 1353/4, IČ 00541788 z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu: splečnost zanikla sloučením do nástupnické obchodní společnosti Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4501.
od 30. 09. 2007 od 30. 09. 2007

  Jediný akcionář přijal dne 21. dubna 2006 toto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady:Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 101.450.000,- Kč (jednostojednamilionůčtyřistapadesáttisíc Kč), tj.na novou výši základního kapitálu 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů Kč). Toto snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé z dvaceti listinných akcií vydaných společností ve jmenovité hodnotě 6.072.500,- Kč (šestmilionůsedmdesátdvatisícepětset Kč) na jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (jedenmilion Kč) a vyznačením této nižší jmenovité hodnoty na těchto dasavadních listinných akciích.Snížení základního kapitálu společnosti se provádí dobrovolně z důvodu přebytku vlastních zdrojů z hlediska rozsahu podnikání společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu se celá použije k vyplacení jedinému akcionáři, přičemž možnost započtení proti pohledávkám společnosti za akcionářem není vyloučena.Podle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku se pro předložení listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty určuje lhůta jeden měsíc od výzvy, kterou učiní představenstvo vůči jedinému akcionáři způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.
od 15. 05. 2006 od 30. 09. 2007

  V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost jmění zanikající obchodní společnosti Agropol Servis, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 629 07 522, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34549.
od 30. 11. 2005 od 30. 09. 2007

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 27.7.2005:Všechny akcie vydané společností Agropol, a.s., které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, to znamená všech akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře, jímž je obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 251 00 025. Skutečnost, že tento akcionář je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, je osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů společnosti ke dni přijetí tohoto usnesení, z něhož vyplývá, že akcionář Agropol Group, a.s. vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 121 330 000,- Kč, což je 99,9 % základního kapitálu společnosti. Z ustanovení článku 4. odst. 3 stanov společnosti, podle kterého s každými 10 000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie je spojen jeden hlas, dále vyplývá, že s těmito akciemi vlastněnými hlavním akcionářem je spojen 99,9 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Schvaluje se výše protiplnění za každou jednu akcii vydanou společností Agropol, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, která přechází na základě tohoto usnesení, v částce 19 383,- Kč, určené hlavním akcionářem podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku a doložené podle § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku znaleckým posudkem Ing. Luboše Marka č. 32-282-2005 z 22.6.2005. Schvaluje se lhůta pro poskytnutí protiplnění jeden měsíc od vzniku práva na poskytnutí protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku.
od 02. 08. 2005 od 16. 01. 2006

  Na společnost přešlo obchodní jmění zaniklé obchodní společnosti BAGS, s.r.o., se sídllem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ: 113 76, IČ: 606 97 032.
od 21. 09. 2004 od 30. 09. 2007

  Doplnění stanov ze dne 3.5.1995.
od 03. 08. 1995 od 22. 09. 2003

  Změna stanov ze dne 27.10.1993.
od 16. 02. 1994 od 22. 09. 2003

  zakladatel: ZZN Koncern Praha
od 26. 06. 1990 od 22. 09. 2003

  ke dni zápisu je splaceno 38 964 477,- Kčs v peněžitém plnění
od 26. 06. 1990 od 22. 09. 2003

  základní kapitál je rozdělen 1 200 akcií po 100 000,- Kčs
od 26. 06. 1990 od 12. 12. 1990

Akcie

Počet: 20 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 08. 2006 od 30. 09. 2007

Počet: 20 ks v hodnotě: 6072500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 05. 2006 od 14. 08. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: Agropol Group, a.s.

IČO: 25100025

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 01. 2006 od 30. 09. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PÁTEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 2006 od 30. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 22. 09. 2003 od 16. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 06. 1998 od 22. 09. 2003


Název/Jméno: SÝČ JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 01. 2006 od 30. 09. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 10. 2000 od 16. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: MALÚŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 09. 2003 od 30. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 06. 1998 od 22. 09. 2003
Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1996 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: VOJÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 1999 od 30. 09. 2007


Název/Jméno: HOFTA MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 09. 2003 od 30. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1998 od 22. 09. 2003


Název/Jméno: ŠTVERÁK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2002 od 30. 09. 2007


Název/Jméno: FILIPOVÁ MICHAELA

IČO: 74459562

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 01. 2001 od 29. 11. 2002


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 10. 2000 od 22. 01. 2001


Název/Jméno: PAULŮ RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1998 od 02. 10. 2000


Název/Jméno: ZAČAL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1998 od 02. 10. 2000


Název/Jméno: TICHÝ MILAN

IČO: 45590168

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 1998 od 03. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 05. 12. 1990


Název/Jméno: PEŠTA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 1998 od 02. 10. 2000


Název/Jméno: TOUŽIMSKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 1998 od 03. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 16. 02. 1994 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: JANDEČKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 1998 od 03. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 22. 09. 1997 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: SYROVÝ JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 1998 od 03. 09. 1999


Název/Jméno: BASTL LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 09. 1997 od 10. 06. 1998
Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1996 od 22. 09. 1997


Název/Jméno: LIŠKA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 22. 09. 1997 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: MRKOS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 22. 09. 1997 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: ŘEHOUNEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 22. 09. 1997 od 10. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 12. 1990 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: PAVELKA FRANTIŠEK

IČO: 62183729

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 09. 1997 od 02. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 05. 12. 1990


Název/Jméno: VÁVRA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1996 od 03. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1992 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: BEČVÁŘOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1996 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: LABOUNEK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 05. 1996 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: TUMPACH DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 05. 1996 od 22. 09. 1997


Název/Jméno: MARTIN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 12. 1995 od 10. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 12. 1990 od 04. 12. 1995


Název/Jméno: JURÁŠEK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 03. 08. 1995 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: SÝKORA SVATOPLUK

Funkce: Prokura - prokurista
od 22. 06. 1995 od 10. 05. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 10. 05. 1995 od 13. 05. 1996


Název/Jméno: TUČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 29. 06. 1994 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: HUBÁLKOVÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 29. 06. 1994 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: UHER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 16. 02. 1994 od 22. 09. 1997


Název/Jméno: GREGOR JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 16. 02. 1994 od 10. 05. 1995


Název/Jméno: DRHOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 02. 1994 od 13. 05. 1996


Název/Jméno: KOHLEROVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 02. 1994 od 13. 05. 1996


Název/Jméno: SUCHÁNEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 16. 02. 1994 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: TŮMA FRANTIŠEK

IČO: 67939279

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 02. 1994 od 13. 05. 1996


Název/Jméno: Kolář Bohumil

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 16. 02. 1994 od 22. 09. 1997


Název/Jméno: JUNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst.
od 16. 02. 1994 od 10. 06. 1998


Název/Jméno: HERBST JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1992 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: FREITAG BOHUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1992 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: CEJNAR JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 11. 1992 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: PAVELKA FRANIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1992 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: KOUCKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1992 od 13. 05. 1996


Název/Jméno: ŠÁRAL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1992 od 13. 05. 1996


Název/Jméno: PRAŽÁK ZDENĚK

IČO: 15318893

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: DANĚK MILAN

IČO: 5575257

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 12. 1990 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: JOHANOVSKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 12. 1990 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: MIKOŠKA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 12. 1990 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: KRATOCHVÍL JOSEF

IČO: 12169862

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 12. 1990 od 16. 02. 1994


Název/Jméno: SUK JIŘÍ

IČO: 75198576

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 05. 12. 1990


Název/Jméno: JANUŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 05. 12. 1990


Název/Jméno: BUREŠ FRANTIŠEK

IČO: 40119092

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 05. 12. 1990


Název/Jméno: KROCZEK RENÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 05. 12. 1990


Název/Jméno: KVAČEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 1990 od 16. 02. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00541788

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 09. 2007

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
198958"BUŘT spol. s r.o. - v likvidaci"44564244Most - Velebudice, Dělnická 16
3848871. Šingelova realitní, s.r.o. "v likvidaci"26806673Bystřice, 73995, Bystřice, , 1250
529752AB - Stepfer-Schiesl s.r.o. - v likvidaci64360792Všeruby, 34507, Hyršov, Hyršov, 31
529943Agrární regionální komora Karlovy Vary, zájmové sdružení669113Svahová 1170/24, 36001 Karlovy Vary
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
470991Agropodnik a.s.47468670Říkov, 55203, Říkov, , 265
553719Agropol Group, a.s.25100025Praha, 11376, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1535/4
353999AHAR s.r.o.27069788Podbabská 1112/13, 16000 Praha
141431ANNABELLE DEA, s.r.o.25053205tř. Čsl. legií 1670/20, 37006 České Budějovice
315975APRA s.r.o.553808Cihelná 103/3, 11800 Praha
507331ATW Servis s.r.o.1476386Borská 719/61, 30100 Plzeň
564347B + R, spol. s r.o. v likvidaci60742291Brno, bratří Žurků 5, PSČ 617 00
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
580763BMC, akciová společnost197653Na květnici 713/7, 14000 Praha
15906BTF Projekt, a.s.29035945Opletalova 1535/4, 11000 Praha
349853Capital Market Consulting, s.r.o.45273049Praha, 10000, , KODAŇSKÁ, 46
502414Cargo Centrum s.r.o. v likvidaci60932147U Cukrovaru 802, 53821 Slatiňany
302217CBI EXPRES SYSTEM s.r.o.64831973Holoubkov 13, okres Rokycany, PSČ 338 11
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
584046CF IMMO 10, spol. s r.o. v likvidaci61246387Praha, 18000, , Střelničná, 1680/8
287292CF IMMO 11, spol. s r.o. v likvidaci61246379Praha, 18000, , Střelničná, 1680/8
335328CF IMMO 7 spol. s r.o.47125195Tábor, 39002, , Husova, čp.1444

Související osoby

#NázevICOAdresa
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
42242ADÁMEK VLADIMÍR10550976Mojmírovo náměstí 24/26, 61200 Brno
104695AHMADYAR JAKUB71069917Hausmannova 3004/7, 14300 Praha
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
220406ANTONŮ JIŘÍ16512545Braškovská 245/4, 16100 Praha
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
165113BALCAR JOSEF15723585Palackého 87/13, 30100 Plzeň
48921BALOUN JIŘÍ71067132Česká 1661, 25082 Úvaly
139204BAREŠ JAN8879208149, 25722 Lštění
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
139237BÁRTÍK JAN64444708Fejfalíkova 2677/6, 66902 Znojmo
245809BAŠKOVÁ VERONIKA60443472Pod Harfou 943/34, 19000 Praha
156353BAUER LADISLAV69883521Na Přelízce 62, 50401 Nový Bydžov
268932BAŽANT JIŘÍ3932281Na Balkáně 188/10, 25092 Šestajovice
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
120459BĚHAL PETR67574327Jana Palacha 1267/1, 66902 Znojmo
274490BEK KAREL66348391Kralovická 1468/77, 32300 Plzeň
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
105003BENEŠ BOHUMÍR67068499Demlova 970/31, 67401 Třebíč
116326BENEŠOVÁ ANDREA7067068415, 38701 Volyně
199610BERAN MIROSLAV64278751Sovinec 461/20, 63900 Brno
234871BERÁNEK STANISLAV70046484Seifertova 2355, 25601 Benešov
48020BERÁNEK ZDENĚK66704138náměstí T. G. Masaryka 78/15, 75131 Lipník nad Bečvou
102604BERNÝ SLÁVEK47531665Bezručova 807, 28903 Městec Králové

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1931095"EUROMOLDOVA"22833927Opletalova 1535/4, 11000 Praha
3348518"Oficiální Fan klub Rusalka Muzikál"1593960Opletalova 928/20, 11000 Praha
265730<<DAYUR Company>>, s.r.o.27902129Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha
2063103 R STUDIO spol. s r.o. v likvidaci26189844Opletalova 921/6, 11000 Praha
543084A & KNIJNENBERG, s.r.o.26179369Opletalova 1535/4, 11000 Praha
2674668AA NETER s.r.o.28897820Opletalova 922/8, 11000 Praha
3115879ABNER a.s.25915207Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha
2619202ACC účetní kancelář s.r.o.2611309Opletalova 921/6, 11000 Praha
3283949ACE Capital s.r.o.2668491Opletalova 921/6, 11000 Praha
2647697ADAMEK CONSULTANT CZECH REPUBLIC, s.r.o.24139548Opletalova 1535/4, 11000 Praha
2432906Adaugeo s.r.o.2791111Opletalova 922/8, 11000 Praha
558471Aditus consult s.r.o.28407202Opletalova 921/6, 11000 Praha
2929710ADMU s.r.o.29411581Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha
692159ADON - Kladno a.s.28190599Václavské náměstí 815/53, 11000 Praha
334570Agentura Comenius, spol. s r.o. v likvidaci41694384Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Václavské nám., 56
2718690AGT Company, s.r.o.28016378Opletalova 921/6, 11000 Praha
905930AirTic s.r.o.27198685Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha
3355074Albatross golf club Praha, z.s.26675994Václavské náměstí 815/53, 11000 Praha
509227ALEXPO CZ s.r.o.4456998Opletalova 1535/4, 11000 Praha
2088330ALFA DENTAL s.r.o.4308930Opletalova 1535/4, 11000 Praha
1896549ALG Europe, s.r.o.29158320Opletalova 1535/4, 11000 Praha
2088930ALGETI s.r.o.28386655Opletalova 1535/4, 11000 Praha
3069445ANIZVOD s.r.o.4461347Opletalova 921/6, 11000 Praha
123957Anna Lotan ČR s.r.o. v likvidaci26727242Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha
3050180ANNONCE a.s.24222224Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1176707Andreas Secher Havinden Brooker3636259Opletalova 921/6, 11000 Praha
1412299Jacob Tjerk Tjitze Krips2711915Opletalova 921/6, 11000 Praha
2336916Marc Roy Monzon Macaspac29050456Opletalova 917/9, 11000 Praha
62491Mgr. JITKA POSPÍŠILOVÁ, advokátní kancelář2971879Václavské náměstí 1601/47, 11000 Praha
1889059Mgr. MARIE MACHALOVÁ, advokátní kancelář3170047Václavské náměstí 1601/47, 11000 Praha
3169643Mgr. PAVLA POLÍVKOVÁ, advokátní kancelář1659081Václavské náměstí 1601/47, 11000 Praha
373879Mgr. ZUZANA KŘIVÁNKOVÁ, advokátní kancelář2478081Opletalova 1535/4, 11000 Praha
1949430Niels Peter Holst Tonder5428521Opletalova 921/6, 11000 Praha
139700Radko Tobičík - SOUVENIR SATIN10133127Opletalova 1535/4, 11000 Praha
353876Rebekka Sara Hamann Holm-Pedersen3775194Opletalova 921/6, 11000 Praha
3346371Sigga Bogh Moller Vinther2263238Opletalova 921/6, 11000 Praha
2118327Afanasyev Nikita3655768Opletalova 921/6, 11000 Praha
2305628Alstrup Frederik Toure3448096Opletalova 921/6, 11000 Praha
1905405Aujezdský Josef71458883Opletalova 1535/4, 11000 Praha
1433517Bahník Ondřej71148299Opletalova 1535/4, 11000 Praha
1871BAMBUR HUARI ANDREAS87559901Opletalova 923/10, 11000 Praha
2930679Bambur Kerim1619250Opletalova 923/10, 11000 Praha
1303055Bamburová Ivana5078768Opletalova 923/10, 11000 Praha
1914723Baráčková Michaela71345728Opletalova 1535/4, 11000 Praha
1517367Bärová Jana72013915Opletalova 919/5, 11000 Praha
2437357Batlaeva Galina87961202Opletalova 917/9, 11000 Praha
335114Bergl Karel67651721Opletalova 917/9, 11000 Praha
3296709Blahovská Jana1260413Opletalova 922/8, 11000 Praha
2030023Burianová Jaroslava70817979Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha
2919019CEPKOVÁ Daniela10163484Opletalova 921/6, 11000 Praha