AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 42. Její identifikační číslo je 9971 a sídlo firmy je U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov.

Výpis z obchodního rejstříku AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 42

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zwrcn4n

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Povrchové úpravy a svařování kovů
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Zprostředkovatelská činnost
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Silniční motorová doprava osobní
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Kataforézní ochrana kovů
Ubytovací služby
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Manipulace s nákladem
Přípravné práce pro stavby
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba zemědělských strojů
Stavební práce zemními stroji
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Výuka svařování plamenem a el. obloukem
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových...
Revize elektrických zařízení
Zpracování dat a služby databank
Výroba a opravy zemědělských strojů
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Galvanizérství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství

Adresa společnosti

Sídlo: U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov

Adresy: U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
od 21. 01. 2016 do 21. 01. 2016
Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 39312
od 13. 07. 1995 do 21. 01. 2016
Pelhřimov, U nádraží, PSČ 39312
od 18. 06. 1993 do 13. 07. 1995
Pelhřimov
od 29. 12. 1990 do 18. 06. 1993

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 28. 11. 2016

  Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. je nástupnickou společností společnosti S.A.R.T. production, s.r.o., se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28082575, která zanikla dne 31.8.2016 sloučením se společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
od 31. 08. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 24. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 24. 07. 2014 do 18. 08. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 08. 07. 2014 do 28. 11. 2016

  2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.dne 20. dubna 2007 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch. zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ0 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní.Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 8. 3. 2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.3. Valná hromada AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. schvaluje:- přechod všech ostatních akcií společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. tj. 17 970 ks s číselným označením uvedenýmdále:série čísla od do počet ksA 422 429 423 128 700 423 137 423 352 216 423 387 423 422 36 423 433 424 153 721 424 169 424 378 210 424 394 424 394 1 424 416 424 678 263 424 700 424 711 12 424 762 425 105 344 425 400 425 596 197 425 610 425 763 154 425 772 425 816 45 425 850 425 960 111 425 967 426 708 742 426 772 426 860 89 445 645 445 656 12 446 168 446 837 670 447 581 449 326 1746 449 348 450 255 908 450 453 450 473 21 450 702 461 473 10772 17970takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 1831 odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.- výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 788,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 324-05/07 ze dne 29. ledna 2007 zhotoveným soudní znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků, tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii. Při stanovení výsledné hodnoty akcie bylo přihlédnuto i k poslední dosažené ceně na regulovaném trhu s cennými papíry (RM-SYSTÉM). Přiměřené protiplnění stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti je po zaokrouhlení 788,-Kč,- lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.Podle § 1831 odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 1831 odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ust. § 1831 odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst.1 a 3 obch. zák.
od 25. 04. 2007 do 08. 07. 2014

  4. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j.45/N/4/2007/3/2007/1831/540 ze dne 1. února 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijtetí usnesení valné hromady společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČ 00009971, sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 788,-Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.5. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00,6. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení.
od 25. 04. 2007 do 08. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.4.2007 přijala toto usnesení:1. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. (dále jen společnost) určuje:Akcionář společnosti Lubomír Stoklásek, r.č. 50 01 28/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem443 503 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 461.473.000,- Kč, představuje podíl 96,1% na základním kapitálu, přičemžje vlastníkem těchto akcií: hromadné akciesérie od čísla do čísla počet ksH 1 419 419 000nahrazuje sérieA 000001-419000 jednotlivé akciesérie od čísla do čísla počet ksA 419 001 422 428 3 428A 423 129 423 136 8A 423 353 423 386 34A 423 423 423 432 10A 424 154 424 168 15A 424 379 424 393 15A 424 395 424 415 21A 424 679 424 699 21A 424 712 424 761 50A 425 106 425 399 294A 425 597 425 609 13A 425 764 425 771 8A 425 817 425 849 33A 425 961 425 966 6A 426 709 426 771 63A 426 861 445 644 18 784A 445 657 446 167 511A 446 838 447 580 743A 449 327 449 347 21A 450 256 450 452 197A 450 474 450 701 228 24 503Celkem 443 503je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář).
od 25. 04. 2007 do 08. 07. 2014

  Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutár-ním orgánem.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnémunebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva, popřípadě místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva.
od 18. 06. 1993 do 12. 10. 1993

  Na zasedání představenstva akciové společnosti dne 7.1.1991 bylyzvoleny a ustaveny orgány akciové společnosti.
od 22. 02. 1991 do 08. 07. 2014

  Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministrastrojírenství a elektrotechniky České republiky č. 109/1990 č.j.1030/637/90 ze dne 19.12.1990, jímž byl se souhlasem vlády Českérepubliky obsaženým v jejím usnesení č. 317 ze dne 21.11.1990 ave smyslu paragr. 32, odst. 3 a 4 zákona o státním podniku dnem31.12.1990 zrušen bez likvidace státní podnik AGROSTROJ Pelhřimova vložen jeho hmotný majetek do současně založené akciové společ-nosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
od 29. 12. 1990 do 08. 07. 2014

  Vložený majatek byl ohodnocen soudním znalcem.Na základní kapitál ve výši 445,585.000 Kčs je vydána jednahromadná akcie, znějící na jméno. Jejím majitelem je stát,zastoupenýMinisterstvem strojírenství a elektoniky České republiky.
od 29. 12. 1990 do 18. 06. 1993

  Zakladatelský plán a stanovy založené akciové společnosti bylypřiloženy.Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutárnímorgánem.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a nejméně jeden člen představenstva.Výše základního kapitálu společnosti činí 445,585.000 Kčs, slovyčtyřistačtyřicetpětmilionůpětsetosmdesátpěttisíc korun čsl.
od 29. 12. 1990 do 18. 06. 1993

Akcie

Počet: 461 473 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 10. 2010

Počet: 461 473 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 01. 2006 do 29. 10. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Datum narození:28. 1. 1950

Adresa: Horní 798/5, Štýřice, 639 00 Brno
od 11. 11. 2013
Brno - Štýřice, Horní 798/5, PSČ 63900
od 11. 03. 2008 do 11. 11. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 03. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SUCHÁNEK JIŘÍ

IČO: 86605216

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2014 do 28. 11. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2003 do 20. 09. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 09. 2000 do 16. 07. 2003

Adresa: Krkoškova 502/27, Černá Pole, 613 00 Brno
od 14. 11. 2015 do 28. 11. 2016
Lidická 1208, 393 01 Pelhřimov
od 08. 07. 2014 do 14. 11. 2015
Pelhřimov, Lidická 1208, PSČ 39301
od 24. 12. 2004 do 20. 09. 2011
Brno, Slívova 7
od 16. 07. 2003 do 24. 12. 2004
Brno, Slívova 7, okres Brno-město
od 18. 09. 2000 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: KŘENEK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2015

Adresa: č.p. 224, 664 34 Jinačovice
od 18. 08. 2015


Název/Jméno: KŘEN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2015

Adresa: Žleb 249, 664 91 Neslovice
od 18. 08. 2015


Název/Jméno: RATAJOVÁ HANA

IČO: 68814691

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 09. 2011 do 08. 07. 2014

Adresa: č.p. 28, 393 01 Zajíčkov
od 11. 11. 2013
Zajíčkov 28, PSČ 39301
od 20. 09. 2011 do 11. 11. 2013


Název/Jméno: BÍLEK FRANTIŠEK

IČO: 64339424

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1992 do 10. 07. 1996

Adresa: Čapkova 1126, 393 01 Pelhřimov
od 11. 11. 2013
Pelhřimov, Čapkova 1126, PSČ 39301
od 27. 03. 2012 do 11. 11. 2013
Pelhřimov, Čapkova 1126
od 27. 04. 1999 do 27. 03. 2012
Pelhřimov, Čapkova 1126
od 27. 05. 1992 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: ŽIŽKA PETR

IČO: 67324193

Funkce: Dozorčí rada - člen rozorčí rady
od 21. 07. 1999 do 08. 07. 2014

Adresa: Táborská 1809, 393 01 Pelhřimov
od 11. 11. 2013 do 08. 07. 2014
Pelhřimov, Táborská 1809
od 21. 07. 1999 do 11. 11. 2013


Název/Jméno: HABÁŇ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 09. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 06. 2006 do 20. 09. 2011

Adresa: Osvobození 2001, 393 01 Pelhřimov
od 11. 11. 2013
Pelhřimov, Táborská 1874, PSČ 39301
od 07. 06. 2006 do 11. 11. 2013


Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 09. 1997

Adresa: Horní 798/5, Štýřice, 639 00 Brno
od 11. 11. 2013
Brno, Horní 798/5, PSČ 63900
od 01. 06. 2005 do 11. 11. 2013
Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 16. 09. 1997 do 01. 06. 2005


Název/Jméno: SCHWANZER PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 09. 2002 do 08. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představestva
od 10. 07. 1998 do 20. 09. 2002

Adresa: Slovinská 863/54, Královo Pole, 612 00 Brno
od 11. 11. 2013 do 08. 07. 2014
Brno, Slovinská /54, PSČ 61200
od 27. 03. 2012 do 11. 11. 2013
Brno, Slovinská 54, okres Brno-město
od 10. 07. 1998 do 27. 03. 2012


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1997

Adresa: Jasanová 657/22, Jundrov, 637 00 Brno
od 11. 11. 2013
Brno, Jasanová 657/22, PSČ 63700
od 27. 03. 2012 do 11. 11. 2013
Brno - Jundrov, Jasanová 657/22, PSČ 63700
od 25. 10. 2011 do 27. 03. 2012
Brno, Vlkova 7, okres Brno-město
od 16. 09. 1997 do 25. 10. 2011


Název/Jméno: NĚMEČEK BOŘIVOJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1997 do 18. 08. 2015

Adresa: Úvoz 437/94, Veveří, 602 00 Brno
od 11. 11. 2013 do 18. 08. 2015
Brno, Úvoz 437/94, PSČ 60200
od 27. 03. 2012 do 11. 11. 2013
Brno, Úvoz 94, okres Brno-město
od 16. 09. 1997 do 27. 03. 2012


Název/Jméno: NOVÁK ZDENĚK

IČO: 48968358

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2002

Adresa: Sládkova 516, 394 64 Počátky
od 11. 11. 2013
Počátky, Sládkova 516, PSČ 39464
od 27. 03. 2012 do 11. 11. 2013
Počátky, Sládkova 516, okres Pelhřimov, PSČ 39464
od 08. 12. 2005 do 27. 03. 2012
Počátky, Sídliště 570/8, okres Pelhřimov
od 20. 09. 2002 do 08. 12. 2005


Název/Jméno: RYŠÁNEK MARTIN

IČO: 87752271

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 07. 2003 do 07. 06. 2006

Adresa: Kaliště 11, PSČ 39451
od 16. 07. 2003 do 07. 06. 2006


Název/Jméno: JIŘÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 2000 do 16. 07. 2003
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 07. 1998 do 18. 09. 2000

Adresa: Pelhřimov, Rubešova 1177
od 10. 07. 1998 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: OKROUHLÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1998 do 20. 09. 2002

Adresa: Pelhřimov, Krasíkovická 1819
od 27. 04. 1999 do 20. 09. 2002
Pelhřimov, Pražská 1819
od 10. 07. 1998 do 27. 04. 1999


Název/Jméno: VEVERKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1998 do 27. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: Pelhřimov, Osvobození 1687
od 10. 07. 1998 do 27. 04. 1999
Pelhřimov, Osvobození 1687, PSČ 39301
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: PLACHÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představestva
od 31. 03. 1998 do 10. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a gen.ředitel
od 16. 01. 1998 do 31. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a gen.ředitel
od 30. 08. 1993 do 16. 01. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst. a řed..
od 27. 05. 1992 do 30. 08. 1993
Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 29. 12. 1990 do 27. 05. 1992

Adresa: Pelhřimov, Rosolova 1241, PSČ 39301
od 16. 01. 1998 do 10. 07. 1998
Pelhřimov, Rosolova 1241, PSČ 39301
od 30. 08. 1993 do 16. 01. 1998
Pelhřimov, Rosolova 1241
od 27. 05. 1992 do 30. 08. 1993
Pelhřimov, Rosolova 1241
od 29. 12. 1990 do 27. 05. 1992


Název/Jméno: SCHWANZER PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představestva
od 31. 03. 1998 do 10. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1997 do 31. 03. 1998

Adresa: Brno, Slovinská 54, okres Brno-město
od 16. 09. 1997 do 10. 07. 1998


Název/Jméno: JAŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 09. 1997 do 18. 09. 2000

Adresa: Brno, Pod nemocnicí 21, okres Brno-město
od 16. 09. 1997 do 18. 09. 2000


Název/Jméno: ZABLOUDILOVÁ HELENA

IČO: 87222582

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 09. 1997 do 10. 07. 1998
Dozorčí rada - členka
od 10. 07. 1996 do 16. 09. 1997

Adresa: Jihlava, Polní 6a
od 16. 09. 1997 do 10. 07. 1998
Jihlava, Polní 6a
od 10. 07. 1996 do 16. 09. 1997


Název/Jméno: KOLSKÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 07. 1996 do 16. 09. 1997

Adresa: Teplice - Sobědruhy, Nerudova 218
od 10. 07. 1996 do 16. 09. 1997


Název/Jméno: SMĚTÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1996 do 10. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: Brno, Josefská 4, okres Brno-město
od 10. 07. 1996 do 10. 07. 1998
Brno, Josefská 4
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: VAŠKŮ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1996 do 16. 09. 1997

Adresa: Humpolec, Máchova 20, okres Pelhřimov
od 10. 07. 1996 do 16. 09. 1997


Název/Jméno: KODYS MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 07. 1996 do 21. 07. 1999

Adresa: Hodice 201, okres Jihlava
od 10. 07. 1996 do 21. 07. 1999


Název/Jméno: KOTÁB MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1996 do 16. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a náhradní člen
od 29. 02. 1996 do 10. 07. 1996

Adresa: Sulice - Želivec 161
od 29. 02. 1996 do 16. 09. 1997


Název/Jméno: HALÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: Praha I., Lovosická 654
od 11. 02. 1994 do 10. 07. 1996
Praha í, Lovosická 654, PSČ 19000
od 30. 08. 1993 do 11. 02. 1994


Název/Jméno: JELÍNEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: Praha 6, Mickievičova ll, PSČ 16000
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: PÍZA PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: Jihlava, Březinova 58
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: VÁGENKNECHT VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 30. 08. 1993

Adresa: Praha 4, Ciklova 19, PSČ 14000
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996
Praha 4-Nusle, Čiklova 19
od 29. 12. 1990 do 30. 08. 1993


Název/Jméno: DVOŘÁČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: Votice, Sukova 432
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: PODHORSKÝ LADISLAV

IČO: 15900801

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 08. 1993 do 29. 02. 1996

Adresa: Praha 5, Borského 664, PSČ 15000
od 30. 08. 1993 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: SMEJKAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: Pelhřimov, Táborská 1812, PSČ 39301
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: RAITERMAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996

Adresa: Třešť, Hodická 1210/23
od 30. 08. 1993 do 10. 07. 1996


Název/Jméno: MANDA VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst.
od 18. 06. 1993 do 30. 08. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 18. 06. 1993

Adresa: Praha 4, Mikulova 1574
od 29. 12. 1990 do 30. 08. 1993


Název/Jméno: BLÁHA JAN

IČO: 44801734

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 1993 do 30. 08. 1993

Adresa: Pelhřimov, Palackého 77, PSČ 39301
od 18. 06. 1993 do 30. 08. 1993


Název/Jméno: LUTR MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 1993 do 30. 08. 1993

Adresa: Počátky, sídliště 624, PSČ 39464
od 18. 06. 1993 do 30. 08. 1993


Název/Jméno: HAMALČÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 06. 1993 do 30. 08. 1993

Adresa: Pelhřimov, Vnitřní 971, PSČ 39301
od 18. 06. 1993 do 30. 08. 1993


Název/Jméno: KISLINGEROVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 1993 do 30. 08. 1993

Adresa: Praha 4, Jagelonská 1, PSČ 13000
od 18. 06. 1993 do 30. 08. 1993


Název/Jméno: VOHRALÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1992 do 30. 08. 1993

Adresa: Jihlava, S.K.Neumanna 5
od 27. 05. 1992 do 30. 08. 1993


Název/Jméno: BERÁNEK ZDENĚK

IČO: 15946746

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 22. 02. 1991 do 27. 05. 1992
Statutární orgán - představenstvo - ředitel akciové společnosti
od 22. 02. 1991 do 27. 05. 1992
Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 29. 12. 1990 do 27. 05. 1992

Adresa: Pelhřimov, Táborská 1791, PSČ 39301
od 22. 02. 1991 do 27. 05. 1992
Pelhřimov, Táborská 1791
od 29. 12. 1990 do 27. 05. 1992


Název/Jméno: VENCL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 02. 1991 do 30. 08. 1993
Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 29. 12. 1990 do 22. 02. 1991

Adresa: Bohnice, Sopotská 627, PSČ 18100
od 22. 02. 1991 do 30. 08. 1993
Bohnice, Sopotská 627
od 29. 12. 1990 do 22. 02. 1991


Název/Jméno: HOLEČEK PAVEL

IČO: 69250651

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 29. 12. 1990 do 27. 05. 1992

Adresa: Praha 3, V domově 46
od 29. 12. 1990 do 27. 05. 1992


Název/Jméno: MAREŠ JOSEF

IČO: 64886042

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 do 18. 06. 1993

Adresa: Rožmitál pod Tř., Na chmelnici 628
od 29. 12. 1990 do 18. 06. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 5. 2015

Odpovědní zástupci: JUDr. Zdeněk Hruška


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 6. 2006

Odpovědní zástupci: Stanislav Hejda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 7. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1997

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastislav Martínek

Přerušení: od 01. 06. 1999 do 17. 07. 2001

Zánik oprávnění:17. 7. 2001


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1997

Přerušení: od 01. 06. 1999 do 03. 08. 2000

Zánik oprávnění:3. 8. 2000


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Zánik oprávnění:10. 7. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Přerušení: od 01. 06. 1999 do 09. 11. 2000

Zánik oprávnění:9. 11. 2000


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 2. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Vítězslav Chadim


Kataforézní ochrana kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1993

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992


Manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Stavební práce zemními stroji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Haberle

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výuka svařování plamenem a el. obloukem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Libor Smeták

Zánik oprávnění:6. 9. 1994


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Dr. Zdeněk Pavlovský

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:10. 7. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Peter Schwanzer

Zánik oprávnění:24. 1. 1997


Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Koutník

Zánik oprávnění:9. 11. 2000


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:24. 1. 1997


Zpracování dat a služby databank

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:31. 5. 2000


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:18. 6. 2001


Galvanizérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:10. 7. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Zdeněk Hruška


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Koutník


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00009971

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2490293" Bytové družstvo Doksy, Husova ulice - U hřiště " v likvidaci43222862Doksy, Husova ul. čp. 75l - 756
878752"AYA", akciová společnost "v likvidaci"14615835Opava, Olomoucká 242
2266234"COMBI-TRADE Pelhřimov s.r.o." v likvidaci48204722Řemenovská 466, 393 01 Pelhřimov
1436218"GARO - stavební družstvo"14867460Liberec 6, Halasova 891, PSČ 46006
1217738"Památník D1" o.p.s.26934116Lazebnická 54/1, 586 01 Jihlava
3271347"PVK - sport", spol. s r.o., v likvidaci48528404Moravec 4, 592 54 Moravec
3289537"Společenství U DIVADLA čp. 1365, 1366 SOKOLOV"75037483U Divadla 1365, 356 01 Sokolov
1631369"Společenství vlastníků jednotek 1749 Pelhřimov"28065395Boženy Němcové 1749, 393 01 Pelhřimov
309223"Společenství vlastníků jednotek č.p. 793,794,795 Trhové Sviny"26063751Trhové Sviny, Sídliště 793, PSČ 37401
1297903"Společenství vlastníků jednotek domu Hálkova 823/8 ČB"26054566Hálkova 823/8, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
1943862"Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou"27785891Na Sídlišti 715, 747 87 Budišov nad Budišovkou
950379"Společenství vlastníků jednotek Západní 1725/45, Karlovy Vary"70972991Karlovy Vary, Západní 1725/45, PSČ 36001
3588861. překladatelská s.r.o.29355397č.p. 106, 683 41 Kozlany
34031492 JCP a.s.47286393Špindlerova třída 293, 413 01 Roudnice nad Labem
22657532 JCP holding a.s.28646231Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083
32606252A EKO-TEPLO, spol. s r.o.25918893Masarykovo náměstí 511/6, 500 02 Hradec Králové
33549272V - Invest s.r.o.26214253Osek 268, PSČ 26762
641224A - mercata s.r.o.43371426Střítež 152, PSČ 67401
2746731A - Z AUTO s.r.o.25150456Nádražní 652, 393 01 Pelhřimov
179866A 1 Gastro Line s.r.o.24674486Praha 5 - Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 15000
114237A-B O N E T s.r.o. "v likvidaci"47155108Olomouc - Hejčín, Balbínova 364/15, PSČ 77900
2654212A-INVEST, investiční společnost, a.s. v likvidaci45309647Praha 3, Husitská 65
1344782ABROSTA s.r.o.4161521Ke Koble 1100, 289 11 Pečky
87050ACO Industries k.s.48119458Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav
1432774ACO Industries Tábor s.r.o.26033976Průmyslová 1158, 391 02 Sezimovo Ústí

Související osoby

#NázevICOAdresa
464656ABBOTT ALICE63962063Dejvická 267/28, 16000 Praha
186103ABRAHAM JIŘÍ67746586Zahradní 366, 26751 Zdice
75128ABRAHAM VÁCLAV44654057Zručská cesta 1753/87, 30100 Plzeň
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
135856ADAM PAVEL45344477Husova 135, 33023 Heřmanova Huť
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
26938ADÁMEK PAVEL63705761Bohuslávská 493/8, 75131 Lipník nad Bečvou
120691ADÁMEK STANISLAV87062577U Školky 345/6, 32600 Plzeň
66825ADÁMEK TOMÁŠ74010417Jana Masaryka 1359/11, 50012 Hradec Králové
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
264030ADÁMKOVÁ RENATA46741186U průhonu 42/29, 17000 Praha
1110466ALBL VÍT68813309Klatovská třída 2697/158, 30100 Plzeň
981923ALBRECHT ANTONÍN74946871Ústí nad Labem, 40011, Severní Terasa, Svojsíkova, 2672/26
601841ALBRECHT FRANTIŠEK76546489Seifertova 988/21, 13000 Praha
174770ALBRECHT JIŘÍ44434812Jiřího Potůčka 253, 53009 Pardubice
1052622ALBRECHT MILAN41564558, 50901 Úbislavice
363548ALBRECHT PETR45900230Zahradní 1487, 58301 Chotěboř
658665ALTERA JAROMÍR71697691Plzeňská 23, 27033 Jesenice
424657ANDRLE JAN65250672Al. Jiráska 1177/17, 28601 Čáslav
16648ANDRLE JAROSLAV68588241Vltavská 316, 25207 Štěchovice
21526ANDRLÍK JAN1654613046, 29404 Dolní Bousov
473230ANDRŠ LUDĚK102843203, 38241 Omlenice
577221ANDRÝSEK JOSEF18659101Vondroušova 1216/34, 16300 Praha
625191ARLETH VLASTIMIL11546182Rybářská 1665/2, 74601 Opava

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí