AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 42. Její identifikační číslo je 9971

Výpis z obchodního rejstříku AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 42

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zwrcn4n

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Povrchové úpravy a svařování kovů
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Zprostředkovatelská činnost
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Silniční motorová doprava osobní
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Kataforézní ochrana kovů
Ubytovací služby
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Manipulace s nákladem
Přípravné práce pro stavby
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba zemědělských strojů
Stavební práce zemními stroji
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Výuka svařování plamenem a el. obloukem
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových...
Revize elektrických zařízení
Zpracování dat a služby databank
Výroba a opravy zemědělských strojů
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Galvanizérství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství

Adresa společnosti

Sídlo: U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov

Adresy: U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
od 21. 01. 2016 od 21. 01. 2016
Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 39312
od 13. 07. 1995 od 21. 01. 2016
Pelhřimov, U nádraží, PSČ 39312
od 18. 06. 1993 od 13. 07. 1995
Pelhřimov
od 29. 12. 1990 od 18. 06. 1993

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 28. 11. 2016

  Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. je nástupnickou společností společnosti S.A.R.T. production, s.r.o., se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28082575, která zanikla dne 31.8.2016 sloučením se společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
od 31. 08. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 24. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 24. 07. 2014 od 18. 08. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 08. 07. 2014 od 28. 11. 2016

  2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.dne 20. dubna 2007 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch. zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ0 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní.Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 8. 3. 2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.3. Valná hromada AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. schvaluje:- přechod všech ostatních akcií společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. tj. 17 970 ks s číselným označením uvedenýmdále:série čísla od do počet ksA 422 429 423 128 700 423 137 423 352 216 423 387 423 422 36 423 433 424 153 721 424 169 424 378 210 424 394 424 394 1 424 416 424 678 263 424 700 424 711 12 424 762 425 105 344 425 400 425 596 197 425 610 425 763 154 425 772 425 816 45 425 850 425 960 111 425 967 426 708 742 426 772 426 860 89 445 645 445 656 12 446 168 446 837 670 447 581 449 326 1746 449 348 450 255 908 450 453 450 473 21 450 702 461 473 10772 17970takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 1831 odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.- výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 788,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 324-05/07 ze dne 29. ledna 2007 zhotoveným soudní znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků, tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii. Při stanovení výsledné hodnoty akcie bylo přihlédnuto i k poslední dosažené ceně na regulovaném trhu s cennými papíry (RM-SYSTÉM). Přiměřené protiplnění stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti je po zaokrouhlení 788,-Kč,- lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.Podle § 1831 odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 1831 odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ust. § 1831 odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst.1 a 3 obch. zák.
od 25. 04. 2007 od 08. 07. 2014

  4. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j.45/N/4/2007/3/2007/1831/540 ze dne 1. února 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijtetí usnesení valné hromady společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČ 00009971, sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 788,-Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.5. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00,6. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení.
od 25. 04. 2007 od 08. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.4.2007 přijala toto usnesení:1. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. (dále jen společnost) určuje:Akcionář společnosti Lubomír Stoklásek, r.č. 50 01 28/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem443 503 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 461.473.000,- Kč, představuje podíl 96,1% na základním kapitálu, přičemžje vlastníkem těchto akcií: hromadné akciesérie od čísla do čísla počet ksH 1 419 419 000nahrazuje sérieA 000001-419000 jednotlivé akciesérie od čísla do čísla počet ksA 419 001 422 428 3 428A 423 129 423 136 8A 423 353 423 386 34A 423 423 423 432 10A 424 154 424 168 15A 424 379 424 393 15A 424 395 424 415 21A 424 679 424 699 21A 424 712 424 761 50A 425 106 425 399 294A 425 597 425 609 13A 425 764 425 771 8A 425 817 425 849 33A 425 961 425 966 6A 426 709 426 771 63A 426 861 445 644 18 784A 445 657 446 167 511A 446 838 447 580 743A 449 327 449 347 21A 450 256 450 452 197A 450 474 450 701 228 24 503Celkem 443 503je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář).
od 25. 04. 2007 od 08. 07. 2014

  Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutár-ním orgánem.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnémunebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva, popřípadě místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva.
od 18. 06. 1993 od 12. 10. 1993

  Na zasedání představenstva akciové společnosti dne 7.1.1991 bylyzvoleny a ustaveny orgány akciové společnosti.
od 22. 02. 1991 od 08. 07. 2014

  Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministrastrojírenství a elektrotechniky České republiky č. 109/1990 č.j.1030/637/90 ze dne 19.12.1990, jímž byl se souhlasem vlády Českérepubliky obsaženým v jejím usnesení č. 317 ze dne 21.11.1990 ave smyslu paragr. 32, odst. 3 a 4 zákona o státním podniku dnem31.12.1990 zrušen bez likvidace státní podnik AGROSTROJ Pelhřimova vložen jeho hmotný majetek do současně založené akciové společ-nosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
od 29. 12. 1990 od 08. 07. 2014

  Vložený majatek byl ohodnocen soudním znalcem.Na základní kapitál ve výši 445,585.000 Kčs je vydána jednahromadná akcie, znějící na jméno. Jejím majitelem je stát,zastoupenýMinisterstvem strojírenství a elektoniky České republiky.
od 29. 12. 1990 od 18. 06. 1993

  Zakladatelský plán a stanovy založené akciové společnosti bylypřiloženy.Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutárnímorgánem.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a nejméně jeden člen představenstva.Výše základního kapitálu společnosti činí 445,585.000 Kčs, slovyčtyřistačtyřicetpětmilionůpětsetosmdesátpěttisíc korun čsl.
od 29. 12. 1990 od 18. 06. 1993

Akcie

Počet: 461 473 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 10. 2010

Počet: 461 473 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 01. 2006 od 29. 10. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Datum narození:28. 1. 1950

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 03. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SUCHÁNEK JIŘÍ

IČO: 86605216

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2014 od 28. 11. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2003 od 20. 09. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 09. 2000 od 16. 07. 2003


Název/Jméno: KŘENEK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2015


Název/Jméno: KŘEN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2015


Název/Jméno: RATAJOVÁ HANA

IČO: 68814691

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 09. 2011 od 08. 07. 2014


Název/Jméno: BÍLEK FRANTIŠEK

IČO: 64339424

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1992 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: ŽIŽKA PETR

IČO: 67324193

Funkce: Dozorčí rada - člen rozorčí rady
od 21. 07. 1999 od 08. 07. 2014


Název/Jméno: HABÁŇ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 09. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 06. 2006 od 20. 09. 2011


Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 09. 1997


Název/Jméno: SCHWANZER PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 09. 2002 od 08. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představestva
od 10. 07. 1998 od 20. 09. 2002


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1997


Název/Jméno: NĚMEČEK BOŘIVOJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1997 od 18. 08. 2015


Název/Jméno: NOVÁK ZDENĚK

IČO: 48968358

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 2002


Název/Jméno: RYŠÁNEK MARTIN

IČO: 87752271

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 07. 2003 od 07. 06. 2006


Název/Jméno: JIŘÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 2000 od 16. 07. 2003
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 07. 1998 od 18. 09. 2000


Název/Jméno: OKROUHLÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1998 od 20. 09. 2002


Název/Jméno: VEVERKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1998 od 27. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: PLACHÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představestva
od 31. 03. 1998 od 10. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a gen.ředitel
od 16. 01. 1998 od 31. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a gen.ředitel
od 30. 08. 1993 od 16. 01. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst. a řed..
od 27. 05. 1992 od 30. 08. 1993
Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 29. 12. 1990 od 27. 05. 1992


Název/Jméno: SCHWANZER PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představestva
od 31. 03. 1998 od 10. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1997 od 31. 03. 1998


Název/Jméno: JAŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 09. 1997 od 18. 09. 2000


Název/Jméno: ZABLOUDILOVÁ HELENA

IČO: 87222582

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 09. 1997 od 10. 07. 1998
Dozorčí rada - členka
od 10. 07. 1996 od 16. 09. 1997


Název/Jméno: KOLSKÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 07. 1996 od 16. 09. 1997


Název/Jméno: SMĚTÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1996 od 10. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 08. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: VAŠKŮ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1996 od 16. 09. 1997


Název/Jméno: KODYS MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 07. 1996 od 21. 07. 1999


Název/Jméno: KOTÁB MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 1996 od 16. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a náhradní člen
od 29. 02. 1996 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: HALÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: JELÍNEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: PÍZA PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: VÁGENKNECHT VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 od 10. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 30. 08. 1993


Název/Jméno: DVOŘÁČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: PODHORSKÝ LADISLAV

IČO: 15900801

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 08. 1993 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: SMEJKAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: RAITERMAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 1993 od 10. 07. 1996


Název/Jméno: MANDA VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst.
od 18. 06. 1993 od 30. 08. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 18. 06. 1993


Název/Jméno: BLÁHA JAN

IČO: 44801734

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 1993 od 30. 08. 1993


Název/Jméno: LUTR MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 1993 od 30. 08. 1993


Název/Jméno: HAMALČÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 06. 1993 od 30. 08. 1993


Název/Jméno: KISLINGEROVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 1993 od 30. 08. 1993


Název/Jméno: VOHRALÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1992 od 30. 08. 1993


Název/Jméno: BERÁNEK ZDENĚK

IČO: 15946746

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 22. 02. 1991 od 27. 05. 1992
Statutární orgán - představenstvo - ředitel akciové společnosti
od 22. 02. 1991 od 27. 05. 1992
Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 29. 12. 1990 od 27. 05. 1992


Název/Jméno: VENCL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 02. 1991 od 30. 08. 1993
Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 29. 12. 1990 od 22. 02. 1991


Název/Jméno: HOLEČEK PAVEL

IČO: 69250651

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nemá
od 29. 12. 1990 od 27. 05. 1992


Název/Jméno: MAREŠ JOSEF

IČO: 64886042

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 18. 06. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 05. 2015

Odpovědní zástupci: 545250


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 06. 2006

Odpovědní zástupci: 869618

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 07. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 112108

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 112108

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Odpovědní zástupci: 410794

Přerušení: od 01. 06. 1999 od 17. 07. 2001

Zánik oprávnění:17. 07. 2001


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 01. 06. 1999 od 03. 08. 2000

Zánik oprávnění:03. 08. 2000


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 112108

Zánik oprávnění:10. 07. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 112108

Přerušení: od 01. 06. 1999 od 09. 11. 2000

Zánik oprávnění:09. 11. 2000


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 235313


Kataforézní ochrana kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 112108

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 10. 1992


Manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 112108

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 112108

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 112108

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 112108

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Stavební práce zemními stroji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 74814

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výuka svařování plamenem a el. obloukem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 1133904

Zánik oprávnění:06. 09. 1994


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 854321

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 07. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 112108

Zánik oprávnění:24. 01. 1997


Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 46193

Zánik oprávnění:09. 11. 2000


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:24. 01. 1997


Zpracování dat a služby databank

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:31. 05. 2000


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:18. 06. 2001


Galvanizérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:10. 07. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 545250


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 46193


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00009971

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
309223"Společenství vlastníků jednotek č.p. 793,794,795 Trhové Sviny"26063751Sídliště 793, 37401 Trhové Sviny
3588861. překladatelská s.r.o.29355397106, 68341 Kozlany
179866A 1 Gastro Line s.r.o.24674486Drtinova 557/10, 15000 Praha
114237A-B O N E T s.r.o. "v likvidaci"47155108Balbínova 364/15, 77900 Olomouc
87050ACO Industries k.s.48119458Havlíčkova 260, 58222 Přibyslav
145124ADMAC,spol.s r.o.469631542. května 4099, 76001 Zlín
426626AGRIE, akciová společnost530492Šumavská 524/31, 60200 Brno
400466AGRO Bílá a.s.2593715433, 46343 Bílá
121899AGRO-HANAGRIN, s.r.o. "v likvidaci"6461154099, 78344 Drahanovice
234656AGROSTROJ International, s.r.o.28148215U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
272676ALU, a.s.27693864U Lihovaru 577, 67921 Černá Hora
365453ARTEA KLADNO, s.r.o.62955802Malé Přítočno, 27351, Malé Přítočno, , 76
422328Autotest Pardubice s.r.o.25251112104, 53972 Raná
397533AXARA s.r.o.60703865Nušlova 2269/3, 15800 Praha
375238BARUM, a.s.12203Otrokovice, 76531, , Kučovaniny,
241348BENPOWER CZ s.r.o.26968363Rašínova 103/2, 60200 Brno
167314Bezuchovská a.s.2582106733, 75354 Bezuchov
394260Bílý nosorožec, o.p.s.26863901Ladislava Ševčíka 420/26, 70900 Ostrava
267413BONA VOX, spol. s r.o. v likvidaci25409361Liberec 10, Husitská 2/792, PSČ 460 10
78839CAR PROJECT, a.s., v likvidaci26754851Praha, 16200, Střešovice, Nad octárnou, 13/407
376256D 1554 spol. s r.o. v likvidaci61499862Pujmanové 1554/16, 14000 Praha
426143DELEGÁT s.r.o.3657884Březinova 3688/59, 58601 Jihlava
258787DELEGUJ s.r.o.1451791Březinova 3688/59, 58601 Jihlava
45220DIPPITYDOO v.o.s. v likvidaci45021473Pelhřimov, 39301, , Táborská, 1870
28454Drůbežářský podnik Libuš, a.s.45273073Praha, 14000, , Libušská, 735

Související osoby

#NázevICOAdresa
26938ADÁMEK PAVEL63705761Bohuslávská 493/8, 75131 Lipník nad Bečvou
6202BAJER PETR65383567Kobližná 30/9, 60200 Brno
106842BALLOVÁ KATEŘINA4837053Divišova 2821/12, 73301 Karviná
141587BAMBULA STANISLAV62546970Budapešťská 2787/2, 39005 Tábor
93721BARTA VLADIMÍR65420110Bazovského 1120/1, 16300 Praha
170695BARTÁK PATRIK63662051Klánova 32/4, 14700 Praha
46184BARTOŇ MILAN4703563321, 29442 Smilovice
199223BARTOŇ TOMÁŠ61817279Sídliště II 29, 25168 Kamenice
90306BARTOŇOVÁ EVA86617176Mazurská 521/11, 18100 Praha
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
264061BARTOŠ LUBOMÍR13737031Na Radouči 1066, 29301 Mladá Boleslav
100538BÁRTOVÁ JARMILA46569430Ladislava Hosáka 1006/23, 70030 Ostrava
107068BAŠOVÁ LENKA46090941Ke Kapli 413, 74714 Markvartovice
93709BELINGER TOMÁŠ44542828Lesní 157, 43511 Lom
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
120314BERAN MARTIN7411516242, 41301 Brzánky
27845BERAN PAVEL10232681Nad Stráněmi 904, 29401 Bakov nad Jizerou
54748BERÁNEK JIŘÍ71516247Svatopluka Čecha 413/7, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
35227BERÁNEK MARTIN76495027Rybářská 528/20, 60300 Brno
25566BERÁNEK ZDENĚK15946746Ve struhách 1016/2A, 16000 Praha
141589BEZDĚKOVSKÝ PAVEL6054235716, 58901 Třešť
170704BÍLEK FRANTIŠEK64339424Nerudova 538/25, 68001 Boskovice
11570BLÁHA JAN44801734Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Světova, 13/1043
19097BLÁHA JOSEF4590033711, 58253 Skorkov
90355BLÁHA VÁCLAV47402741Krajní 97/37, 63500 Brno

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí