AHOLD Czech Republic, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AHOLD Czech Republic, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19737. Její identifikační číslo je 44012373

Výpis z obchodního rejstříku AHOLD Czech Republic, a.s.

Datum zápisu: 16. 10. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19737

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rtnccuz

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Zprostředkování obchodu a služeb
Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a...
Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků,...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Kopírovací práce
Balení a pražení kávy
Fotografické služby
Fotografické služby
Provozování hlídaných parkovišť
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Mrazírenská výroba
Konzervárenství
Výroba škrobu a výrobků z něj
Výroba čokolády, čokoládových a nečokoládových cukrovinek
Výroba jedlých tuků a olejů
Balení potravin
Výroba těstovin
Výroba výrobků z brambor
Výroba nealkoholických nápojů
Pekařství
Mlynářství
Mlékárenství
Pekařství
Projektová činnost ve výstavbě
Prodej drogistického zboží
Prodej drogistického zboží
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Marketing
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než...
Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
Obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem...
Prodej a nákup nemovitostí
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Řeznictví a uzenářství
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ubytování v soukromí
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Radlická 520/117, 15800 Praha

Adresy: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 08. 04. 2014
Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno
od 17. 12. 2013 od 08. 04. 2014
Brno, Slavíčkova /1a, PSČ 63800
od 12. 01. 2012 od 17. 12. 2013
Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 63800
od 16. 02. 1996 od 12. 01. 2012
Brno, tř. kpt. Jaroše 5
od 16. 10. 1991 od 16. 02. 1996

Skutečnosti

  Na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737, jakožto nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Imobilia Spa s.r.o., se sídlem Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČO: 264 80 395, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84961.
od 01. 01. 2016

  V důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešla část jmění společnosti SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., se sídlem Praha 10, Nákupní 389/1, PSČ 102 00, IČO: 272 07 048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 104459.
od 01. 01. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 04. 2014

  Valná hromada společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. rozhodla dne 10.07.2013 o snížení základního kapitálu takto: 1.Valná hromada snižuje základní kapitál společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. o částku ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých) ze stávající výše 2.895.770.000 (slovy: dvě miliardy osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých) na novou výši 2.892.577.153,-Kč (slovy: dvě miliardy osm set devadesát dva milionů pět set devadesát dva milionů pět set sedmdesát sedm tisíc sto padesát tři korun českých) po snížení základního kapitálu. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čryřicet sedm korun českých) je splnění zákonné povinnosti ke snížení základního kapitálu v souladu s ust. § 161b odst. 4 ObchZ, jelikož ve smyslu ust.§ 161b odst. 3 ObchZ společnost vlastní akcie, které nabyla dle ust. § 161b odst. 1 písm. b) ObchZ, a které do tří let ode dne jejich nabytí nezcizila. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti tj. ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čryřicet sedm korun českých) nemůže být vyplacena akcionářům, jelikož akcie, které budou zničeny, jsou vlastními akciemi společnosti, a ani nemůže být převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude s ní naloženo pouze účetně, a to tak, že o tuto částku bude účetně snížen stav účtu základního kapitálu společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smylu. 4. V souladu s ust. § 213 odst. 2 ObchZ bude provedeno snížení základního kapitálu tak, že společnost ke snížení základního kapitálu použije vlastní akcie tak, že je zničí, jelikož byly vydány v listinné podobě, jedná se o 3.192.847 ks (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čtyřicet sedm kusů) kmenových akcií emitovaných společností znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), s pořadovými čísly 1 996 807 154-2 000 000 000.
od 02. 08. 2013 od 20. 12. 2013

  Valná hromada rozhodla dne 22.11.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. za těchto podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen upsáním nových akcií o Kč 895.770.000,-- (tj. osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní částky Kč 2 000 000 000,-- (tj. dvě miliardy korun českých), na celkovou částku Kč 2 895.770.000,-- (tj. dvě miliardy osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 895 770 000 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné Kč 1,- (tj. jedna koruna česká).Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod upisovaných akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím svého přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, budou akcie upisovány bez veřejné nabídky a nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je: Společnost Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam, Nizozemské království, č. vložky 35019563, které bude nabídnuto k úpisu 895 770 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 1,-- každé jedné.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem.Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo pro úpis nových akcií je v sídle společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., na adrese Brno, Slavíčkova la, PSČ 638 00.Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci.Jedná se o tyto pohledávky:- pohledávka společnosti Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, na základě smlouvy o postoupení pohledávky společnosti Koninklijke Ahold N.V. vůči společnosti ze dne 18.11.2010 v celkové výši jistiny Kč 750.000.000,-- pohledávka společnosti Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, na základě smlouvy o postoupení pohledávky společnosti Koninklijke Ahold N.V. vůči společnosti ze dne 22.11.2010 v celkové výši jistiny Kč 145.770.000,-.
od 14. 12. 2010 od 31. 12. 2010

  Na společnost, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením ve smyslu § 61 odst. 1 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, obchodní jmění zanikajících společností ACRH, a.s., se sídlem Brno, Lesná, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 00516236, ŽIOS a.s., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, okres Brno-město, PSČ 638 00, IČ: 46969799, Ahold Central Europe, s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 26913135, Centrolova s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 26175517, Logistic park Klecany, s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, okres Brno-město, PSČ 638 00, IČ: 25581694.
od 01. 11. 2009

  Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen "Společnost"), obchodní společnosti AHOLD Czech Republic Holding, a.s. (dále jen "Jediný akcionář") rozhodl dle notářského zápisu NZ NZ 667/2004, N 756/2004 sepsaného dne 2.9.2004 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o snížení základního kapitálu Společnosti vzetím akcií z oběhu takto:1. Důvodem snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitáluDůvodem snížení základního kapitálu je nadbytečné kapitálové vybavení a uvolnění prostředků Společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům Společnosti (Jedinému akcionáři). Částka bude vyplacena na bankovní účet, který akcionář (akcionáři) písemně oznámí Společnosti. Podpisy osob oprávněných jednat jménem společnosti (akcionářů) musí být úředně ověřeny. Představenstvo Společnosti zajistí, aby příslušná částka byla poukázána ve prospěch účtů akcionáře (akcionářů) do dvou týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.2. Rozsah snížení základního kapitáluZákladní kapitál Společnosti bude snížen o částku 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), tj. ze stávající výše 6.842.680.000,- Kč (slovy: šest miliard osm set čtyřicet dva milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) na částku 6.242.680.000,- Kč (slovy: šest miliard dvě stě čtyřicet dva milionů šest set osmdesát tisíc korun českých).3. Způsob jakým bude snížení základního kapitálu provedenoSnížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Z oběhu bude vzato 60.000 ks (slovy: šedesát tisíc kusů) akcií v celkové jmenovité hodnotě 600.000.000,- Kč.Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu:A) Na základě rozhodnutí Jediného akcionáře (valné hromady), po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen "návrh smlouvy"), způsobem v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v Obchodním věstníku.B) Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude Společnost přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené Jediným akcionářem (valnou hromadou) pro snížení nebo ji přesáhne, bude představenstvo Společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm. b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené valnou hromadou, snížení základního kapitálu nelze provést. V případě, že součet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového počtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál.C) Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí Společnost všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva o koupi akcií v jakém rozsahu.4. Údaj zda jde o úplatné či bezplatné vzetí akcií z oběhu a výše úplatyVzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).5. Lhůta pro předložení listinných akciíAkcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží Společnosti akcie v rozsahu uzavřené za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Tato lhůtě začne běžet ode dne stanoveného představenstvem Společnosti ve výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie Společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku.
od 20. 12. 2004 od 20. 07. 2005

  g) nový druh akcií se nevydává.
od 05. 02. 2001 od 10. 07. 2002

  f)- upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciípostoupením pohledávky vkládané ve smyslu § 59 odst. 7Obchodního zákoníku,- lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií akončí dnem 31.12.2000 (slovy: třicátého prvního prosince rokudva tisíce),
od 05. 02. 2001 od 10. 07. 2002

  e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je budovaředitelství společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Nupaky 145,251 01 Říčany u Prahy,- lhůta pro upisování akcií je 31.7.2000 (slovy: třicátéhoprvého července roku dva tisíce), počátek jejího běhu bude dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionářepři výkonu působnosti valné hromady o zvýšení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku,- emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korunčeských),
od 05. 02. 2001 od 10. 07. 2002

  d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány svyužitím přednostního práva, nebudou již tyto akcie nabídnuty kupsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií,
od 05. 02. 2001 od 10. 07. 2002

  c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři -obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s., kterému zároveňsvědčí přednostní právo k upsání těchto akcií,- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdymohlo být toto právo vykonáno poprvé,
od 05. 02. 2001 od 10. 07. 2002

  b)- počet upisovaných akcií 295.297 kusů (slovy:dvěstědevadesátpěttisícdvěstědevadesátsedm kusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,- Kč.(slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všechnových akcií je stejná,- druh upisovaných akcií - kmenové,- forma upisovaných akcií - 295.297 kusů (slovy:dvěstědevadesátpěttisícdvěstědevadesátsedm kusů) na jméno,- podoba upisovaných akcií - listinná,
od 05. 02. 2001 od 10. 07. 2002

  a)- částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí2.952.970.000,- Kč (slovy:dvěmiliardydevětsetpadesátdvamiliónůdevětsetsedmdesáttisíckorun českých), takže základní jmění bude zvýšeno z dosavadních3.889.710.000,- Kč (slovy:třimiliardyosmsetosmdesátdevětmiliónůsedmsetdesettisíc korunčeských) na 6.842.680.000,- Kč (slovy:šestmiliardosmsetčtyřicetdvamiliónyšestsetosmdesáttisíc korunčeských),- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští,
od 05. 02. 2001 od 10. 07. 2002

  Zvýšení základního jmění:Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.(dále jen "společnost"), společnost EURONOVA HOLDING, a.s.rozhodl dle notářského zápisu NZ 449/99, N 575/99 sepsaného18.8.1999 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno,Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsánímakcií vkladem pohledávky jediného akcionáře v její nominálníhodnotě, ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, takto:
od 05. 02. 2001 od 10. 07. 2002

  a) - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí1.604.710.000,- Kč (slovy:jednamiliardašestsetčtyřimiliónysedmsetdesettisíckorun českých),takže základní jmění bude zvýšeno z dosavadních 2.285.000.000,-Kč (slovy: dvěmiliardydvěstěosmdesátpětmiliónů korun českých) na3.889.710.000,- Kč (slovy:třimiliardyosmsetosmdesátdevětmiliónůsedmsetdesettisíc korunčeských),- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští,
od 27. 07. 2000 od 16. 01. 2001

  Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.(dále jen "společnost"), společnost EURONOVA HOLDING, a.s.rozhodl dle notářského zápisu NZ 337/99, N 448/99 sepsaného23.6.1999 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlemBrno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnostiupsáním akcií vkladem pohledávky jediného akcionáře v jejínominální hodnotě, ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku,takto:
od 27. 07. 2000 od 16. 01. 2001

  Zvýšení základního jmění:
od 27. 07. 2000 od 16. 01. 2001

  b) - počet upisovaných akcií 160.471 kusů (slovy:jednostošedesáttisícčtyřistasedmdesátjedna kusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,- Kč,(slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všechnových akcií je stejná,- druh upisovaných akcií - kmenové,- forma upisovaných akcií - 160.471 kusů (slovy:jednostošedesáttisícčtyřistasedmdesátjedna kusů) na jméno,- podoba upisovaných akcií - listinná,
od 27. 07. 2000 od 16. 01. 2001

  c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři -obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s., kterému zároveňsvědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, na 228.500 ksakcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 160.471 ks akciío jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, což znamená, že na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lzeupsat 0,7 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdymohlo být toto právo vykonáno poprvé,
od 27. 07. 2000 od 16. 01. 2001

  d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány svyužitím přednostního práva, nebudou již tyto akcie nabídnuty kupsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií,
od 27. 07. 2000 od 16. 01. 2001

  e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je budovaředitelství společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Nupaky 145,251 01 Říčany u Prahy,- lhůta pro upisování akcií je 31.12.1999 (slovy: třicátéhoprvého prosince roku tisíc devět set devadesát devět), počátekjejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku,- emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korunčeských),
od 27. 07. 2000 od 16. 01. 2001

  f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciípostoupením pohledávky vkládané ve smyslu § 59 odst. 7Obchodního zákoníku,- lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akciía končí dnem 31.01.2000 (slovy: třicátého prvního ledna roku dvatisíce),
od 27. 07. 2000 od 16. 01. 2001

  g) - nový druh akcií se nevydává.
od 27. 07. 2000 od 16. 01. 2001

  c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři -obchodní společnosti EURONOVA HOLDING,a.s., kterému zároveňsvědčí přednostní právo k upsání těchto akcií na 121.432 ksakcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lze upsat 107.068 ks akciío jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, což znamená, že na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lzeupsat 0,88 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  g) - nový druh akcií se nevydává.
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akciía končí dnem 20.04.1999 (slovy: dvacátého dubna roku tisícdevětset devadesát devět) bez ohledu na to, zda akcie bylyupsány s využitím přednostního práva či nikoli.
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  f) - upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti EURONOVA,a.s. u ABN - AMRO Bank N.V.,pobočka Brno, Brandlova 4, 602 00 Brno, č.ú. 36513/5400,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korunčeských) a je pro všechny upisovatele stejný,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem na základě veřejnévýzvy k upisování akcií v případě, že se nepodaří upsat všechnyakcie s využitím přednostního práva, je patnáctidenní a počátekjejího běhu je třetí den od konce prvé lhůty pro upisování akciís využitím přednostního práva,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem při výkonupřednostního práva je do 31.12.1998 (slovy: třicátého prvéhoprosince roku tisíc devětset devadesát osm), počátek jejího běhubude den následující po dni, kdy nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je sídlospolečnosti EURONOVA,a.s., Brno, Slavíčkova 1a, 638 00, a to propřípad vykonání přednostního práva i pro případ upisování akciína základě veřejné výzvy k upisování akcií,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou takto upsané akcie nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdymohlo být toto právo vykonáno poprvé,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  b) - počet upisovaných akcií 107.068 kusů (slovy:stosedmtisícšedesátosm kusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,--Kč,(slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všechnových akcií je stejná,- druh upisovaných akcií - kmenové- forma upisovaných akcií - 107.068 kusů (slovy:stosedmdesáttisícšedesátosm kusů) na jméno,- podoba upisovaných akcií - litinná,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští,
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  a) - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí1.070.680.000,--Kč (slovy:jednamiliardasedmdesátmilionůšestsetosmdesáttisíc korunčeských), a to z dosavadních 1.214.320.000,--Kč (slovy:jednamiliardadvěstěčtrnáctmilionůtřistadvacettisíc korunčeských) na 2.285.000.000,--Kč (slovy:dvěmiliardydvěstěosmdesátpětmilionů korun českých),
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  Jediný akcionář obchodní společnosti EURONOVA,a.s. (dále jen,,společnost"), společnost EURONOVA HOLDING,a.s. rozhodl dlenotářského zápisu NZ 235/98, N 289/98 sepsaného dne 29.4.1998notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Bno, Heršpická5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akciípeněžitým vkladem takto:
od 25. 05. 1998 od 14. 04. 2000

  a) - částka o níž má být základní jmění zvýšeno, činí333.460.000,-Kč, t.j. slovy třista třicet tři miliónů čtyřistašedesát tisíc korun českých, a to z dosavadních 880.860.000,-Kč,t.j. slovy osmset osmdesát miliónů osmset šedesát tisíc korunčeských na 1.214.320.000,-Kč, t.j. slovy jedna miliarda dvěstěčtrnáct miliónů třista dvacet tisíc korun českých.- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští,
od 10. 02. 1998 od 22. 05. 1998

  Jediný akcionář společnosti EURONOVA,a.s. (dále jen,,společnost"), společnost EURONOVA HOLDING,a.s. rozhodl dlenotářského zápisu NZ 28/98, N 45/98 sepsaného dne 19.1.1998notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akciípeněžitým vkladem takto:
od 10. 02. 1998 od 22. 05. 1998

  b) - počet upisovaných akcií 33.346 kusů (slovy: třicet třitisíc třista četyřicet šest kusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,-Kč,(slovy: deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota všechnových akcií je stejná,- druh upisovaných akcií - kmenové,- forma upisovaných akcií - 33.346 ks (slovy: třicet tři tisíctřista čtyřicet šest kusů) na jméno,- podoba upisovaných akcií - listinná,
od 10. 02. 1998 od 22. 05. 1998

  c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři -obchodní společnosti EURONOVA HOLDING,a.s., kterému zároveňsvědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, na 88.086 ksakcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat 33.346 ks akciío jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, což znamená, že na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lzeupsat 0,38 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdymohlo být toto právo vykonáno poprvé,
od 10. 02. 1998 od 22. 05. 1998

  d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou takto upsané akcie nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií,
od 10. 02. 1998 od 22. 05. 1998

  e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je sídlospolečnosti EURONOVA,a.s., Brno, Slavíčkova 1a, 638 00, a to propřípad vykonání přednostního práva i pro případ upisování akciína základě veřejné výzvy k upisování akcií,- lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem při výkonupřednostního práva je do 31.12.1998 (slovy: třicátého prvnéhoprosince roku tisíc devětset devadesát osm), počátek jejího běhubude den následující po dni, kdy nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesení o tomtozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,- lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem na základě výzvyk upisování akcií v případě, že se nepodaří upsat všechny akcies využitím přednostního práva, je patnáctidenní a počátek jejíhoběhu je třetí den od konce prvé lhůty pro upisování akcií svyužitím přednostního práva,- emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 10.000,--Kč, tj.slovy deset tisíc korunčeských a je pro všechny upisovatele stejný,
od 10. 02. 1998 od 22. 05. 1998

  f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciína účet společnosti EURONOVA,a.s. u ABN - AMRO Bank N.V.,pobočka Brno, Brandlova 4, 602 00 Brno, č.ú. 36513/5400,- lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akciía končí dnem 19.1.1999 (slovy: devatenáctého ledna roku tisícdevětset devadesát devět) bez ohledu na to, zda akcie bylyupsány s využitím přednostního práva či nikoli.
od 10. 02. 1998 od 22. 05. 1998

  g) nový druh akcií se nevydává.
od 10. 02. 1998 od 22. 05. 1998

  Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou20.12.1996.
od 09. 10. 1997

  Jediný akcionář: EURONOVA HOLDING,a.s. se sídlem Brno,Slavíčkova 1a, IČO 00 51 62 36.
od 09. 10. 1997 od 01. 11. 2009

  Společnost se ke dni 30.6.1996 sloučila se společnostmi:- NEO, spol. s r.o., IČO 00 55 99 54, Rg C 258 KOS V Brně- ČESKÁ GENERAL FOOD-INVEST, s.r.o., IČO 49 19 26 80, Rg C 23597 KOS v Brně- PENNY, a.s., IČO 16 73 59 27, Rg B 1963 KOS v Brně- BONA, a.s., IČO 14 70 67 84, Rg B 1964 KOS v Brně- PLUTO, a.s., IČO 18 62 97 92, Rg B 1967 KOS v Brně- EURONOVA, k.s., IČO 44 01 31 59, Rg A XXXI 400 KOS v Brně- EURODOMUS, k.s., IČO 44 96 37 69, Rg A XXXI 451 KOS v Brně
od 31. 08. 1996

  Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne14.6.1996.
od 31. 08. 1996

  Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 21.7.1995 uzavřenou meziMORAVA FOOD, a.s. jako prodávající a EURONOVA, k.s. se sídlemSlavíčkova 1a, jako kupující, zapsaná pod Rg. A XXXI 400 vobchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brnědošlo k prodeji prodejny č. 06 na Masarykově ul. 37 v Brně.
od 29. 02. 1996

  Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o založení společnosti zedne 4.10.1991 podle par. 25 zák.č. 104/90 Sb.
od 16. 10. 1991

  Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis dva členovépředstavenstva nebo ředitel společnosti v rozsahu udělenéhopověření
od 16. 10. 1991 od 15. 06. 1993

  je rozdělen na: 30 akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kčs najméno
od 16. 10. 1991 od 27. 03. 1992

  Základní kapitál: 300.000,-- Kčs
od 16. 10. 1991 od 27. 03. 1992

Akcie

Počet: 2 895 770 000 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2010 od 20. 12. 2013

Počet: 2 000 000 000 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 11. 2009 od 31. 12. 2010

Počet: 624 268 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 20. 07. 2005 od 01. 11. 2009

Počet: 684 268 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 07. 2002 od 20. 07. 2005

Počet: 388 971 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 01. 2001 od 10. 07. 2002

Počet: 228 500 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 04. 2000 od 16. 01. 2001

Počet: 121 432 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 05. 1998 od 14. 04. 2000

Počet: 88 086 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 10. 1997 od 22. 05. 1998

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SIMON GERRIT SPAANS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 2014


Název/Jméno: JESPER GRONNEGAARD LAURIDSEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 01. 2017


Název/Jméno: JAN ERNST C. DE GROOT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2016


Název/Jméno: STRIEŽENEC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 2011 od 05. 01. 2017


Název/Jméno: JESPER GROENNEGAARD LAURIDSEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 05. 2013 od 05. 01. 2017


Název/Jméno: ALEXANDER THEODORUS PETRUS VAN DER LAAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2012 od 08. 04. 2014


Název/Jméno: NAVRÁTILOVÁ SÁŠA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2012 od 08. 04. 2014
Dozorčí rada - člen
od 10. 07. 2002 od 30. 10. 2012
Dozorčí rada - členka
od 23. 01. 1997 od 10. 07. 2002
Dozorčí rada - členka
od 15. 09. 1995 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: DERK JAN TERHORST

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 07. 2009 od 08. 04. 2014


Název/Jméno: CHRISTIANUS WILLEBRORDUS DIK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 2011 od 28. 12. 2016


Název/Jméno: JAN ARIO ELIZA VAN DAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 08. 2009 od 20. 05. 2013


Název/Jméno: ARIE DIRK BOER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 11. 2007 od 30. 10. 2012


Název/Jméno: DOŇAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 09. 2007 od 23. 07. 2009


Název/Jméno: JOHANNES ALBERT BOEIJENGA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2007 od 28. 08. 2009


Název/Jméno: Lodewijk Jan van der Werf

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2007 od 19. 01. 2011


Název/Jméno: JACOBUS JOHANNES SMIT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 2007 od 19. 09. 2007


Název/Jméno: NAVRÁTIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2006 od 10. 01. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 23. 01. 1997 od 10. 07. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 15. 09. 1995 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: SZEWCZYK TOMASZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2005 od 02. 07. 2007


Název/Jméno: Jacobus Eugéne Quirinus Maria Boelen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 2004 od 19. 09. 2007


Název/Jméno: RŮŽIČKA MILAN

IČO: 69149330

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2004 od 11. 08. 2005


Název/Jméno: ADRIAAN FRANK RIJKSEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 2004 od 29. 05. 2007


Název/Jméno: JINDRA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 1999 od 14. 11. 2006


Název/Jméno: Johannes Gerhardus Andreae

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 10. 07. 2002 od 08. 11. 2007


Název/Jméno: Geert-Jan ten Hoonte

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 2002 od 15. 07. 2004


Název/Jméno: IBL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 07. 2002 od 15. 07. 2004


Název/Jméno: Peter Arne Ruzicka

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 2002 od 15. 07. 2004


Název/Jméno: Arie Dirk Boe

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 12. 1998 od 10. 07. 2002


Název/Jméno: CESTR IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1999 od 10. 07. 2002


Název/Jméno: WEGMANN JIŘÍ

IČO: 71570080

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 03. 1999 od 10. 07. 2002


Název/Jméno: HORÁK FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1997 od 11. 03. 1999
Dozorčí rada - člen
od 15. 09. 1995 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: JÍZDNÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 01. 1997 od 17. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 08. 1996 od 23. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 09. 1995 od 31. 08. 1996


Název/Jméno: MIKEL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 01. 1997 od 02. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 08. 1996 od 23. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 1995 od 31. 08. 1996


Název/Jméno: KONOPKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 01. 1997 od 02. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 08. 1996 od 23. 01. 1997


Název/Jméno: ČERVENKA FRANTIŠEK

IČO: 67381324

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 09. 1995 od 31. 08. 1996


Název/Jméno: KOPŘIVA JAN

IČO: 74639803

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 09. 1995 od 31. 08. 1996


Název/Jméno: KULHÁNEK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 10. 1994 od 15. 09. 1995


Název/Jméno: KULHÁNEK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 10. 1994 od 21. 10. 1994


Název/Jméno: PROTIVA DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 od 15. 09. 1995


Název/Jméno: ROTT IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 1993 od 15. 09. 1995


Název/Jméno: PROTIVA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 1993 od 15. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1992 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: FOLTÝN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva a ředitel
od 15. 06. 1993 od 03. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1991 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

IČO: 62953036

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 06. 1993 od 03. 10. 1994
Prokura - prokurista
od 15. 06. 1993 od 03. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1991 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: Ing. Martin B o r o v i č k a

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1993 od 15. 09. 1995


Název/Jméno: TERČ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 06. 1993 od 15. 09. 1995


Název/Jméno: EHRLICH MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1991 od 15. 06. 1993


Název/Jméno: ZEMAN STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 1991 od 11. 02. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 01. 2014


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 11. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s vyjímkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 08. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 01. 2001

Přerušení: od 02. 08. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé a dráždivé

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 06. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 06. 2000

Přerušení: Aktivní od 22. 10. 2013 od 21. 10. 2023
od 26. 08. 2010 od 26. 08. 2013
od 25. 08. 2008 od 25. 08. 2010


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 06. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Balení a pražení kávy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 06. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Fotografické služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 08. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:19. 07. 2000


Fotografické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 08. 1999

Přerušení: od 30. 05. 2006 od 31. 07. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování hlídaných parkovišť

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 402807

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 09. 1998

Zánik oprávnění:23. 11. 2000


Mrazírenská výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 596164

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Konzervárenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba škrobu a výrobků z něj

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba čokolády, čokoládových a nečokoládových cukrovinek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba jedlých tuků a olejů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 213179

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Balení potravin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 402805

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba těstovin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 346687

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba výrobků z brambor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 402805

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nealkoholických nápojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Zánik oprávnění:23. 06. 2000


Mlynářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 402805


Mlékárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Odpovědní zástupci:


Pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1997

Odpovědní zástupci: 153485


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 153485


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 04. 1997

Odpovědní zástupci: 346687

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 04. 1997

Zánik oprávnění:23. 11. 2000


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 04. 1997


Marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 03. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 05. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej a nákup nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 05. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 03. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 109499


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 01. 1993

Odpovědní zástupci:


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 597055

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytování v soukromí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 346687


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ44012373

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
670701. ČESKÁ TEPLO-ÚSPORNÁ SPOLEČNOST, s.r.o. v likvidaci65408292Praha, 19002, Vysočany (Praha 9), Kolbenova, 609/40
2751073.UNI v.o.s. v likvidaci25680153Praha, 14300, Modřany, Pertoldova, 906/3
2384603D Kostičky s.r.o. v likvidaci27937313Za Poříčskou bránou 315/10, 18600 Praha
111457A.N.T., s.r.o. - Podnikatelství staveb v likvidaci25657208Chudenická 1059/30, 10200 Praha
71969Action Retail Czech s.r.o.3439747Štětkova 1638/18, 14000 Praha
105005AK system s.r.o. v likvidaci27407659Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Marie Cibulkové, 1030/5
353361Alinea Real, spol. s r.o.25065904Nádražní 575, 68603 Staré Město
48862Alyoshyn ExpoTeam s.r.o. v likvidaci28969189U dálnice 815/6, 15500 Praha
198662ANGELSTATION Prague s.r.o. v likvidaci28371747Klausova 2541/15, 15500 Praha
92299ARGUS - HODONÍN, spol. s r.o. - v likvidaci49454421Hodonín, Velkomoravská 18, PSČ 695 01
308128ARTREKS, s.r.o. v likvidaci26431840Praha
156209AUSTIS Praha spol. s r.o.61456543K Austisu 680, 15400 Praha
127178AVE komunální služby a.s.63483360U Vlečky 592, 66442 Modřice
164000AZIMENA s.r.o., v likvidaci28352718Plaská 622/3, 15000 Praha
302210B de B, spol.s.r.o. v likvidaci47546875Vilová 326, 25164 Mnichovice
11603BARFI-INVEST a.s.25202910Veleslavínova 11/17, 30100 Plzeň
51610BELEVROTRANS, s.r.o. v likvidaci25788558Chrustenice, 26712, Chrustenice, , 166
279630Bytové družstvo Kamýk 13 - v likvidaci26701570Cihlářova 657/13, 14200 Praha
318384Bytové družstvo Lehovec 90426461048Kukelská 904/3, 19800 Praha
41389Combau - TEC s.r.o. v likvidaci60708018Dopravní 500/9, 10400 Praha
237511Conti Holding s.r.o. v likvidaci28892496Pod Harfou 933/64, 19000 Praha
353821Česká tiskárna a.s. v likvidaci25056972Křížová 646/41, 15000 Praha
30668České sportovní stavby s.r.o. v likvidaci27126277Praha, 10600, Záběhlice (Praha 10), Před skalkami I, 3173/10
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
81548Čís,s.r.o., v likvidaci63668670Senice, 29001, , , čp. 23

Související osoby

#NázevICOAdresa
28752ADAMEC ČESTMÍR13040731Sady 721/12, 61400 Brno
154457ANDRIYIV VASYL1748301Cimburkova 583/6, 13000 Praha
155441BADO ALOIS86578006U vinohradské nemocnice 2237/7, 13000 Praha
153537BAKRLÍK IVAN12810789Liberecká 2268/37, 46601 Jablonec nad Nisou
207982BALAJKA JOSEF67023533Koželužská 35/7, 60200 Brno
129490BARTOŠ MAREK68131194Veselská 279/74, 66441 Popůvky
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
623BARTOŠ ROMAN12253979Herbenova 1893, 27201 Kladno
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
207993BEČICA PAVEL75917858Masarykova 645, 79305 Moravský Beroun
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
23428BĚLOHLÁVEK LUBOMÍR18739024Madlonova 17, 33701 Rokycany
52706BENDA MARCEL67697577Letecká 588/34, 70030 Ostrava
169675BENDA STANISLAV44299613Jaromírova 789/2, 12800 Praha
234871BERÁNEK STANISLAV70046484Seifertova 2355, 25601 Benešov
23429BILÁK IVAN15920984Tupolevova 507, 19900 Praha
23432BÍLEK JIŘÍ73979058Karla Kofránka 2234, 50801 Hořice
153559BITTNER VÁCLAV45845654Panská 140, 25267 Tuchoměřice
211456BLÁHOVÁ ĹUDMILA6009293939, 39842 Veselíčko
224391Boutiton Christian71480137Slunná 550, 26101 Příbram
39222BRABEC FRANTIŠEK63663091Mělnická 584/10, 15000 Praha
153568BREJCHA JAROSLAV15718883Doudlevecká 1235/71, 30100 Plzeň
256131BRITVÍKOVÁ MILANA66891019Petržílkova 2262/22, 15800 Praha
24012BROŽEK MIROSLAV66850894Pohnertova 1119/9, 18200 Praha
39303BURČ ALEXEJ10396187Králova výšina 1462/23, 40001 Ústí nad Labem

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3226374AGK, s.r.o.25096117Radlická 520/117, 15800 Praha
2699482AHOLD Czech Republic, a.s.44012373Radlická 520/117, 15800 Praha
130957Delta klub AVIATIK Jinonice676586Praha 5, Radlická 520/117, PSČ 158 01
387123Dobrá Energie s.r.o.24240834Radlická 520/117, 15800 Praha
1506579ENERGETICKÁ BILANCE Czech Republic, s.r.o.3139875Radlická 520/117, 15800 Praha
1407348Enrex s.r.o.24127248Radlická 520/117, 15800 Praha
1824154Fresh & Fit s.r.o.1865676Radlická 520/117, 15800 Praha
1886882Galerie Butovice s.r.o.27199428Radlická 520/117, 15800 Praha
1131445Galerie Butovice s.r.o.26416565Praha, 15000, Jinonice (Praha 5), Radlická, 117
2299990Littere spol. s r. o. "v likvidaci"43872794Praha, 15801, Jinonice (Praha 5), Radlická, 117/520
2739321Maxim Energy, a.s.24135712Radlická 520/117, 15800 Praha
1527083MEDIA HOME s.r.o.1950665Radlická 520/117, 15800 Praha
673915Nadační fond ALBERT28967496Radlická 520/117, 15800 Praha
2336282Optimum Energy, s.r.o.29036372Radlická 520/117, 15800 Praha
2508614P.P. Architects s.r.o.49703153Praha, 15800, Jinonice (Praha 5), Radlická, 117/520
2347359Perform Pharma, s.r.o.24819221Radlická 520/117, 15800 Praha
3029621Perform Pubs s.r.o.4964811Radlická 520/117, 15800 Praha
2201042Sdružení akcionářů ZPA Jinonice1859706Radlická 520/117, 15800 Praha
2634309STAME s.r.o.26169614Praha 5, Radlická 120, PSČ 158 00
31642Švorc a Dutý Praha, s.r.o. v likvidaci25644947Praha, 15800, Jinonice (Praha 5), Radlická, 117
632993TOBOCH+, s.r.o. v likvidaci25095013Radlická 520/117, 15800 Praha
2730358Yellow Stream s.r.o.24814539Radlická 520/117, 15800 Praha
3263312ZO OSPO Sport Centrum Drapa, s r.o.75104407Praha, 15000, Jinonice (Praha 5), Radlická, 117

Fyzické osoby v okolí