Aircraft Industries, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Aircraft Industries, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4444. Její identifikační číslo je 27174841

Výpis z obchodního rejstříku Aircraft Industries, a.s.

Datum zápisu: 16. 9. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4444

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: z74cpiv

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Ubytovací služby
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy,...
Realitní činnost
Správa a údržba nemovitostí
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly...
Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Ostraha majetku a osob
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Zasilatelství
Zastupování v celním řízení
Nástrojářství
Zámečnictví
Kopírovací práce
Pronájem a půjčování věcí movitých
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Testování, měření, analýzy a kontroly
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a...
Zámečnictví, nástrojářství
Galvanizérství, smaltérství
Obráběčství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Reklamní činnost a marketing
Specializovaný maloobchod
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Na Záhonech 1177, 68604 Kunovice

Adresy: Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice
od 21. 10. 2015
Kunovice, Na Záhonech 1177, PSČ 68604
od 21. 09. 2006 od 21. 10. 2015
Kunovice 1177, PSČ 68604
od 19. 09. 2005 od 21. 09. 2006
Praha 4, Na Strži 28/241, PSČ 14000
od 16. 09. 2004 od 19. 09. 2005

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 26. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 05. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 05. 2014

  Základní kapitál společnosti Aircraft Industries, a.s.se zvyšuje z dosavadní částky 2.000.000,-Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) o částku 110.000.000,-Kč (slovy:jednostodesetmilionůkorunčeských) na částku 112.000.000,-Kč (slovy:jednostodvanáctmilionůkorunčeských) a to peněžitým vkladem (započtením peněžité pohledávky vůči společnosti). Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Při zvýšení základního kapitálu má každý dosavadní akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti,upisované ke zvýšení základního kapitálu, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu bude upsáno 5.500 (slovy:pěttisícpětset) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských). Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč(slovy:dvacettisíckorunčeských) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva: a) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Aircraft Industries,a.s., Kunovice 1177, PSČ 686 04, IČ: 27174841, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30(třicet) dnů ode dne zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty sdělí představenstvo akcionářům písemně na adresu jejich sídla, uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději do sedmi dnů ode zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně zašle toto oznámení akcionářům také faxem a elektronickou poštou. Informace o přednostním právu podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude též zveřejněna v Obchodním věstníku. b) Dosavadní akcionáři společnosti jsou oprávnění upsat všech 5.500 (slovy:pěttisícpětset) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských), přičemž na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši 1/55 (jednapadesátpětina) na jedné nové akcii. upisovat lze pouze celé akcie. c) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu bude upsáno 5.500 (slovy:pěttisícpětset) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských). Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských)je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Pokud nebudou nově vydávané akcie všechny nebo jejich část upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci (stávajícímu akcionáři), kterým je společnost PAMCO INT.a.s., IČ:26179385, se sídlem Praha 4, Na Strži 28/241, PSČ 140 00. Oproti pohledávce na splacení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu podle výše uvedených ustanovení se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek (jejich části) akcionáře PAMCO INT. a.s. za společností. Jedná se o pohledávky vyplývající ze: - smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 23.5. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006 na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 210 000,- USD (dvě stě deset tisíc amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 28.4. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12. 2005, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 1 000 000,- Kč ( jeden milion korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 9.6. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006 na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 25 000 000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 05000024, uzavřené dne 29.6. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 42 000 000,- Kč (čtyřicet dva miliony korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 24.11. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 1 309 000,- USD (jeden milion tři sta devět tisíc amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 05000037, uzavřené dne 9.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 10 500 000,- Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 05000038, uzavřené dne 9.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 327 726,- USD (tři sta dvacet sedm tisíc sedm set dvacet šest amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000001, uzavřené dne 30.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 1 500 000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000002 uzavřené dne 30.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 436 020,- USD (čtyři sta třicet šest tisíc dvacet amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000004 uzavřené dne 6.3. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 420 000,- USD (čtyři sta dvacet tisíc amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000006, uzavřené dne 15. 3. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 167 500,- USD (jedno sto šedesát sedm tisíc pět set amerických dolarů).d) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet společnosti č. 86-2289880297/0100, vedený u Komerční banky a.s., Svatováclavská 450, 686 45 Uherské Hradiště ve lhůtě stanovené pro vykonání přednostního práva k upisování akcií. Nevyužije-li akcionář možnost započtení výše uvedených pohledávek, nebo nebude-li mít v době upisování vůči společnosti pohledávku k započtení, nebo započítávaná pohledávka bude nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, ve lhůtě stanovené pro upisování akcií, na tento účet. K započtení se stanoví tato pravidla:- K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií bude použita část pohledávky akcionáře, tj. PAMCO INT. a.s., vyplývající výše uvedených smluv o půjčce a to až do výše závazku na splacení emisního kursu.- K započtení takto vzájemně vzniklých pohledávek a tím ke splacení závazku na splacení emisního kursu akcií dojde dohodou na základě písemné smlouvy o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 5 kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy společnosti Aircraft Industries, a.s.- Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek dohodou vypracuje společnost PAMCO INT. a.s. a nejpozději do 10 dnů od data zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručí tento návrh společnosti Aircraft Industries, a.s.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat zejména popis vzájemných pohledávek s vymezením výše pohledávek, které budou použity k započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude též obsahovat dohodu vycházející z ustanovení § 362 Obch.zák., na základě které budou pohledávky znějící na různé měny přepočítány na Kč kurzem České národní banky platným v den uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude dále obsahovat ustanovení, že jediným účelem této smlouvy je splacení závazku emisního kursu akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu s tím, že k započtení vzájemných pohledávek dojde podpisem smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a podpisy zástupců obou stran musí být úředně ověřeny.- Okamžikem podpisu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude závazek na splacení emisního kursu akcií v rozsahu, ve kterém se vzájemné pohledávky kryjí, splacen. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Aircraft Industries, a.s. Kunovice 1177, PSČ 686 04, IČ: 27174841, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet)dnů ode dne uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty sdělí představenstvo předem určenému akcionáři písemně na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději do tří dnů po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Současně zašle toto oznámení akcionáři faxem a elekronickou poštou. b) Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven její jmenovité hodnotě, tj. 20.000,-kč (slovy:dvacettisíckorunčeských) a je bez emisního ážia. c) Pokud nebudou nově vydávané akcie všechny nebo jejich část z jakéhokoliv důvodu upsány s využitím přednostního práva a budou proto nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost PAMCO INT. a.s., IČ:26179385, se sídlem Praha 4, Na Strži 28/241, PSČ 140 00, a tento zájemce uvedené právo upsat akcie využije, připouští se i pro tento úpis započtení shora uvedených pohledávek společnosti na splacení emisního kursu akcií, podle těchto pravidel:- K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií bude použita část pohledávky akcionáře, tj. PAMCO INT. a.s., vyplývající z výše uvedených smluv o půjčce a to až do výše závazku na splacení emisního kursu.- K započtení takto vzájemně vzniklých pohledávek a tím ke splacení závazku na splacení emisního kursu akcií dojde dohodou na základě písemné smlouvy o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 5 (pět) kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy společnosti Aircrft Industries, a.s.- Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek dohodou vypracuje společnost PAMCO INT. a.s. a nejpozději do 5 (pět) dnů od data uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva doručí tento návrh společnosti Aircraft Industries, a.s.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat zejména popis vzájemných pohledávek s vymezením výše pohledávek, které budou použity k započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude též obsahovat dohodu vycházející z ustanovení § 362 Obch.zák., na základě které budou pohledávky znějící na různé měny přepočítány na Kč kurzem České národní banky platným v den uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude dále obsahovat ustanovení, že jediným účelem této smlouvy je splacení závazku emisního kursu akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu s tím, že k započtení vzájemných pohledávek dojde podpisem smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a podpisy zástupců obou stran musí být úředně ověřeny.- Okamžikem podpisu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude závazek na splacení emisního kursu akcií v rozsahu, ve kterém se vzájemné pohledávky kryjí, splacen.d) Nevyužije-li tento akcionář možnost započtení výše uvedených pohledávek, nebo nebude-li mít v době upisování vůči společnosti pohledávku k započtení, nebo zápočítávaná pohledávka bude nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, ve lhůtě stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva, na účet společnosti č. 86-2289880297/0100, vedený u Komerční banky a.s., Svatováclavská 450, 686 45 Uherské Hradiště.
od 04. 08. 2006 od 11. 12. 2006

Akcie

Počet: 5 600 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 12. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: UGMK-Holding společnost s ručením omezeným

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 12. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: GINDULLIN RUSTEM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2015


Název/Jméno: PONOMAREV EVGENY

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2013 od 03. 11. 2014


Název/Jméno: RAZMAKHOV MAXIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2014


Název/Jméno: KOLOTUŠKIN VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2008


Název/Jméno: MIKULA JOSEF

IČO: 16707982

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2013


Název/Jméno: AZERNYY TIMUR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2013


Název/Jméno: MAMEDOVA ELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2014


Název/Jméno: MELYUKHOV OLEG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2008 od 08. 07. 2010


Název/Jméno: NEVEROV ALEXANDR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 12. 2013 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: SLOBODIN ANTON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 11. 2012 od 21. 01. 2015


Název/Jméno: DEJMKOVÁ ŠTĚPÁNKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2013 od 04. 12. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 07. 2010 od 17. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2009 od 08. 07. 2010


Název/Jméno: LI JELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2010 od 04. 12. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2008 od 08. 07. 2010


Název/Jméno: DRAHOŠ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2011 od 04. 12. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 2006 od 17. 09. 2008


Název/Jméno: PLANIČKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2011 od 02. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2004 od 17. 09. 2008


Název/Jméno: VESELÝ PETR

IČO: 49376705

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2009 od 07. 12. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2008 od 17. 03. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 2006 od 21. 09. 2006


Název/Jméno: VACH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2010 od 07. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 03. 2009 od 08. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2008 od 17. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2006 od 17. 09. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 09. 2005 od 21. 09. 2006


Název/Jméno: JOHANÍK VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2008 od 21. 06. 2013


Název/Jméno: MUSELA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 2008 od 17. 03. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2004 od 21. 09. 2006


Název/Jméno: MÁSLO VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2006 od 17. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2006 od 21. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2005 od 21. 09. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 09. 2004 od 19. 09. 2005


Název/Jméno: MALINA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2006 od 17. 09. 2008


Název/Jméno: VOMASTEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 od 17. 09. 2008


Název/Jméno: VYTISKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2004 od 29. 06. 2005


Název/Jméno: DVOŘÁK ZDENĚK

IČO: 62676946

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2004 od 19. 09. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 01. 2011

Odpovědní zástupci: 29505


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 11. 2010

Odpovědní zástupci: 29511


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 2007

Obory činnosti: - poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 01. 09. 2007 od 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 01. 09. 2007 od 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 01. 09. 2007 od 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 01. 09. 2007 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 01. 09. 2007 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29505

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 04. 2007

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 12. 04. 2007 od 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 12. 04. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 10. 2006

Zánik oprávnění:02. 07. 2014


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 03. 2006

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 03. 2006

Obory činnosti: - ....................... (další činnosti)
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- čištění oken
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- čištění budov
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 01. 03. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 12. 2005

Odpovědní zástupci: 29507

Přerušení: od 17. 07. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 12. 2005

Odpovědní zástupci: 29507

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 12. 2005

Odpovědní zástupci: 29505


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 09. 2005


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 09. 2005


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Obory činnosti: - vnitrostátní
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- mezinárodní
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29508

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Odpovědní zástupci: 29510

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- potisk materiálů tamponovým tiskem
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29510

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Obory činnosti: - spotřebního zboží a oděvů
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29510

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29510

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Obory činnosti: - kontroly technických a sportovních zařízení
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- posuzování vlastnosti zdrojů ionizujícího záření
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- měření hluku a vibrací
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- služby osobní dozimetrie
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- provozování středisek kalibrační služby
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- měření radonu
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 02. 09. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29510

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Odpovědní zástupci: 29511

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005

Odpovědní zástupci: 29511


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 08. 2005


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 2004

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29505

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 2004

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29511

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 2004

Obory činnosti: - živými zvířaty pro hospodářské účely
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- palivy a mazivy
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29505

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 2004

Obory činnosti: - služeb v dopravě
od 10. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 10. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu zemědělskými produkty
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29511

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 2004

Obory činnosti: - kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- zdravotnickými prostředky
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29505

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 2004

Obory činnosti: - strojů pro metalurgii a chemický průmysl
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- obráběcích strojů
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- pro potravinářský a tabákový průmysl
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- pro zemědělství a lesnictví
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008
- stavebních a důlních strojů
od 16. 09. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29511

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 2004

Obory činnosti: Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 18. 11. 2010 od 30. 04. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 09. 2007 od 20. 01. 2009
Ubytovací služby
od 11. 04. 2007 od 20. 01. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 01. 03. 2006 od 20. 01. 2009
Realitní činnost
od 01. 03. 2006 od 20. 01. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 08. 2005 od 20. 01. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 31. 08. 2005 od 20. 01. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 31. 08. 2005 od 20. 01. 2009
Kopírovací práce
od 31. 08. 2005 od 20. 01. 2009
Zasilatelství
od 31. 08. 2005 od 20. 01. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 16. 09. 2004 od 20. 01. 2009
Specializovaný maloobchod
od 16. 09. 2004 od 20. 01. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 09. 2004 od 20. 01. 2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 16. 09. 2004 od 20. 01. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 16. 09. 2004 od 20. 01. 2009
Velkoobchod
od 16. 09. 2004 od 20. 01. 2009

Odpovědní zástupci: 29505


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27174841

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 11. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
462066"Společenství SLAVÍČKOVA č.p. 1697, 1698 SOKOLOV"26333333Slavíčkova 1697, 35601 Sokolov
270626"Společenství ZÁVODU MÍRU čp. 1858 SOKOLOV"71001786Závodu míru 1858, 35601 Sokolov
5928963. průmyslová, a.s. v likvidaci61859184Praha, 11000, Staré Město, Řásnovka, 12
156846ACJV s.r.o.25418793Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
1351330Advantage Industry, a.s.3482782V jámě 699/1, 11000 Praha
105132AGORA development, a.s.26978407Řípská 1321/11c, 62700 Brno
916725AGRO - BESKYD, spol. s r. o.60319437329, 75624 Bystřička
509175Agrochem a.s. Lanškroun47452811Dvořákova 87, 56301 Lanškroun
726448Aircraft Industries Defense, a.s.63080516Na strži 241/28, 14000 Praha
1057277Akademické informační centrum, o.p.s.- v likvidaci25513869Brno, 66243, Brno-město, Komenského náměstí, 2
83099ALLERS WAH s.r.o.4606272Nádražní 1403, 76502 Otrokovice
1321049ALMET, a. s.46505156Ležáky 668/3, 50004 Hradec Králové
610781APV & SPORTGYM s.r.o.64053911Ústí nad Labem, 40001, , Klíšská, 1322/10
49507ARENA spol. s r. o. Frýdek - Místek48401901Na Volánové 692/19, 16000 Praha
1124349ARISTON P.R., a.s.26140896Zelenečská 113/21, 19800 Praha
1084310AT Computers a.s.61672599Těšínská 1970/56, 71000 Ostrava
103503AURA a.s.632755465. května 118/13, 39901 Milevsko
949270AUTOPROFI, s.r.o.47540761121, 26101 Dubno
551156BAKHON s.r.o.62360302nám. Minoritů 127/16, 79401 Krnov
1454112BARACOM a. s.63079763Kolmá 671/11, 19000 Praha
1110058BARAKUDA DIVING s.r.o.28959981Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká 1460/10, PSČ 100 00
1466494BĚLČICKÁ 16 s.r.o., v likvidaci61853810Bělčická 2827/16, 14100 Praha
679195BIT SERVIS spol. s r.o.45793972Libušská 144/252, 14200 Praha
180178BLATINIE, a.s.60710373855, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem
651400BRITISH CARS Ltd s.r.o.272361537, 26601 Železná

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí