Aircraft Industries, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Aircraft Industries, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4444. Jeho identifikační číslo je 27174841

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Aircraft Industries, a.s.

Datum zápisu: 16. 9. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4444

Identifikační číslo:27174841

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: z74cpiv

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Ubytovací služby
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy,...
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly...
Ostraha majetku a osob
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Obráběčství
Galvanizérství, smaltérství
Zámečnictví, nástrojářství
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a...
Testování, měření, analýzy a kontroly
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Pronájem a půjčování věcí movitých
Kopírovací práce
Zámečnictví
Nástrojářství
Zastupování v celním řízení
Zasilatelství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu a služeb
Specializovaný maloobchod
Reklamní činnost a marketing
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...

Adresa společnosti

Sídlo: Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice
od 21. 10. 2015
Kunovice, Na Záhonech 1177, PSČ 68604
od 21. 09. 2006 do 21. 10. 2015
Kunovice 1177, PSČ 68604
od 19. 09. 2005 do 21. 09. 2006
Praha 4, Na Strži 28/241, PSČ 14000
od 16. 09. 2004 do 19. 09. 2005
Na Záhonech 1177, 68604 Kunovice

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 26. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 05. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 05. 2014

  Základní kapitál společnosti Aircraft Industries, a.s.se zvyšuje z dosavadní částky 2.000.000,-Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) o částku 110.000.000,-Kč (slovy:jednostodesetmilionůkorunčeských) na částku 112.000.000,-Kč (slovy:jednostodvanáctmilionůkorunčeských) a to peněžitým vkladem (započtením peněžité pohledávky vůči společnosti). Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Při zvýšení základního kapitálu má každý dosavadní akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti,upisované ke zvýšení základního kapitálu, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu bude upsáno 5.500 (slovy:pěttisícpětset) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských). Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč(slovy:dvacettisíckorunčeských) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva: a) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Aircraft Industries,a.s., Kunovice 1177, PSČ 686 04, IČ: 27174841, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30(třicet) dnů ode dne zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty sdělí představenstvo akcionářům písemně na adresu jejich sídla, uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději do sedmi dnů ode zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně zašle toto oznámení akcionářům také faxem a elektronickou poštou. Informace o přednostním právu podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude též zveřejněna v Obchodním věstníku. b) Dosavadní akcionáři společnosti jsou oprávnění upsat všech 5.500 (slovy:pěttisícpětset) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských), přičemž na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši 1/55 (jednapadesátpětina) na jedné nové akcii. upisovat lze pouze celé akcie. c) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu bude upsáno 5.500 (slovy:pěttisícpětset) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských). Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských)je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Pokud nebudou nově vydávané akcie všechny nebo jejich část upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci (stávajícímu akcionáři), kterým je společnost PAMCO INT.a.s., IČ:26179385, se sídlem Praha 4, Na Strži 28/241, PSČ 140 00. Oproti pohledávce na splacení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu podle výše uvedených ustanovení se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek (jejich části) akcionáře PAMCO INT. a.s. za společností. Jedná se o pohledávky vyplývající ze: - smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 23.5. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006 na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 210 000,- USD (dvě stě deset tisíc amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 28.4. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12. 2005, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 1 000 000,- Kč ( jeden milion korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 9.6. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006 na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 25 000 000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 05000024, uzavřené dne 29.6. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 42 000 000,- Kč (čtyřicet dva miliony korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 24.11. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 1 309 000,- USD (jeden milion tři sta devět tisíc amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 05000037, uzavřené dne 9.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 10 500 000,- Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 05000038, uzavřené dne 9.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 327 726,- USD (tři sta dvacet sedm tisíc sedm set dvacet šest amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000001, uzavřené dne 30.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 1 500 000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000002 uzavřené dne 30.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 436 020,- USD (čtyři sta třicet šest tisíc dvacet amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000004 uzavřené dne 6.3. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 420 000,- USD (čtyři sta dvacet tisíc amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000006, uzavřené dne 15. 3. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 167 500,- USD (jedno sto šedesát sedm tisíc pět set amerických dolarů).d) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet společnosti č. 86-2289880297/0100, vedený u Komerční banky a.s., Svatováclavská 450, 686 45 Uherské Hradiště ve lhůtě stanovené pro vykonání přednostního práva k upisování akcií. Nevyužije-li akcionář možnost započtení výše uvedených pohledávek, nebo nebude-li mít v době upisování vůči společnosti pohledávku k započtení, nebo započítávaná pohledávka bude nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, ve lhůtě stanovené pro upisování akcií, na tento účet. K započtení se stanoví tato pravidla:- K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií bude použita část pohledávky akcionáře, tj. PAMCO INT. a.s., vyplývající výše uvedených smluv o půjčce a to až do výše závazku na splacení emisního kursu.- K započtení takto vzájemně vzniklých pohledávek a tím ke splacení závazku na splacení emisního kursu akcií dojde dohodou na základě písemné smlouvy o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 5 kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy společnosti Aircraft Industries, a.s.- Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek dohodou vypracuje společnost PAMCO INT. a.s. a nejpozději do 10 dnů od data zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručí tento návrh společnosti Aircraft Industries, a.s.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat zejména popis vzájemných pohledávek s vymezením výše pohledávek, které budou použity k započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude též obsahovat dohodu vycházející z ustanovení § 362 Obch.zák., na základě které budou pohledávky znějící na různé měny přepočítány na Kč kurzem České národní banky platným v den uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude dále obsahovat ustanovení, že jediným účelem této smlouvy je splacení závazku emisního kursu akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu s tím, že k započtení vzájemných pohledávek dojde podpisem smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a podpisy zástupců obou stran musí být úředně ověřeny.- Okamžikem podpisu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude závazek na splacení emisního kursu akcií v rozsahu, ve kterém se vzájemné pohledávky kryjí, splacen. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Aircraft Industries, a.s. Kunovice 1177, PSČ 686 04, IČ: 27174841, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet)dnů ode dne uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty sdělí představenstvo předem určenému akcionáři písemně na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději do tří dnů po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Současně zašle toto oznámení akcionáři faxem a elekronickou poštou. b) Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven její jmenovité hodnotě, tj. 20.000,-kč (slovy:dvacettisíckorunčeských) a je bez emisního ážia. c) Pokud nebudou nově vydávané akcie všechny nebo jejich část z jakéhokoliv důvodu upsány s využitím přednostního práva a budou proto nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost PAMCO INT. a.s., IČ:26179385, se sídlem Praha 4, Na Strži 28/241, PSČ 140 00, a tento zájemce uvedené právo upsat akcie využije, připouští se i pro tento úpis započtení shora uvedených pohledávek společnosti na splacení emisního kursu akcií, podle těchto pravidel:- K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií bude použita část pohledávky akcionáře, tj. PAMCO INT. a.s., vyplývající z výše uvedených smluv o půjčce a to až do výše závazku na splacení emisního kursu.- K započtení takto vzájemně vzniklých pohledávek a tím ke splacení závazku na splacení emisního kursu akcií dojde dohodou na základě písemné smlouvy o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 5 (pět) kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy společnosti Aircrft Industries, a.s.- Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek dohodou vypracuje společnost PAMCO INT. a.s. a nejpozději do 5 (pět) dnů od data uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva doručí tento návrh společnosti Aircraft Industries, a.s.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat zejména popis vzájemných pohledávek s vymezením výše pohledávek, které budou použity k započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude též obsahovat dohodu vycházející z ustanovení § 362 Obch.zák., na základě které budou pohledávky znějící na různé měny přepočítány na Kč kurzem České národní banky platným v den uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude dále obsahovat ustanovení, že jediným účelem této smlouvy je splacení závazku emisního kursu akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu s tím, že k započtení vzájemných pohledávek dojde podpisem smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a podpisy zástupců obou stran musí být úředně ověřeny.- Okamžikem podpisu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude závazek na splacení emisního kursu akcií v rozsahu, ve kterém se vzájemné pohledávky kryjí, splacen.d) Nevyužije-li tento akcionář možnost započtení výše uvedených pohledávek, nebo nebude-li mít v době upisování vůči společnosti pohledávku k započtení, nebo zápočítávaná pohledávka bude nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, ve lhůtě stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva, na účet společnosti č. 86-2289880297/0100, vedený u Komerční banky a.s., Svatováclavská 450, 686 45 Uherské Hradiště.
od 04. 08. 2006 do 11. 12. 2006

Akcie

Počet: 5 600 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 12. 2006

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - kmenové akcie na jméno
od 16. 09. 2004 do 16. 09. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: UGMK-Holding společnost s ručením omezeným

Adresa: Verchnaja Pyšma, Prospekt Uspenský 1, Ruská federace
od 08. 08. 2015
Verchnaja Pyšma, Lenina 1, Ruská federace
od 04. 12. 2013 do 08. 08. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 12. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: GINDULLIN RUSTEM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2015

Adresa: č.p. 122, 687 06 Salaš
od 08. 06. 2016
Šafaříkova 275, 686 01 Uherské Hradiště
od 21. 10. 2015 do 08. 06. 2016
Ufa, Oranžerejnaja 28, Ruská federace
od 21. 01. 2015 do 21. 10. 2015


Název/Jméno: PONOMAREV EVGENY

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2013 do 03. 11. 2014

Adresa: Jekatěrinburg, Maršála Žukova 13/343, Ruská federace
od 04. 12. 2013


Název/Jméno: RAZMAKHOV MAXIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2014

Adresa: Jekatěrinburg, Chochryakova 39/46,, Ruská federace
od 21. 10. 2015
Jekatěrinburg, Chochryakova 39/46, Ruská federace
od 03. 11. 2014 do 21. 10. 2015


Název/Jméno: KOLOTUŠKIN VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2008

Adresa: 624090 Verchnjaja Pyšma, Sverdlovská oblast, 70 let VLKSM 6, Ruská federace
od 14. 03. 2013
Šadrinsk, Svěrdlova 58/26, Ruská federace
od 17. 09. 2008 do 14. 03. 2013


Název/Jméno: MIKULA JOSEF

IČO: 16707982

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2013

Adresa: č.p. 160, 687 09 Stříbrnice
od 21. 06. 2013


Název/Jméno: AZERNYY TIMUR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 12. 2013

Adresa: Jekatěrinburg, Chochryakova 72/48,, Ruská federace
od 21. 10. 2015
Jekatěrinburg, Chochryakova 72/48, Ruská federace
od 04. 12. 2013 do 21. 10. 2015


Název/Jméno: MAMEDOVA ELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2014

Adresa: Jekatěrinburg Sverdlovská oblast, Uralská 75/108, Ruská federace
od 26. 05. 2014


Název/Jméno: MELYUKHOV OLEG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2008 do 08. 07. 2010

Adresa: Tisová 991/12, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
od 17. 06. 2013
Karlovy Vary, Tisová 991/12, PSČ 36005
od 08. 07. 2010 do 17. 06. 2013
Karlovy Vary, Tisová 991/12, PSČ 36001
od 17. 09. 2008 do 08. 07. 2010


Název/Jméno: NEVEROV ALEXANDR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 12. 2013 do 27. 06. 2014

Adresa: Šadrinsk, Jefremova 92/76, Ruská federace
od 12. 12. 2013 do 27. 06. 2014


Název/Jméno: SLOBODIN ANTON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 11. 2012 do 21. 01. 2015

Adresa: Jekatěrinburg, Serova 36/14, Ruská federace
od 08. 11. 2012 do 21. 01. 2015


Název/Jméno: DEJMKOVÁ ŠTĚPÁNKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2013 do 04. 12. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 07. 2010 do 17. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2009 do 08. 07. 2010

Adresa: Sluneční 173, 250 82 Tuklaty
od 17. 06. 2013 do 04. 12. 2013
Tuklaty, Sluneční 173, PSČ 25082
od 17. 03. 2009 do 17. 06. 2013
České Budějovice, Plzeňská 593/39, PSČ 37004
od 29. 06. 2005 do 21. 09. 2006


Název/Jméno: LI JELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2010 do 04. 12. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2008 do 08. 07. 2010

Adresa: Jekatěrinburg, Bebelja 114/34, Ruská federace
od 30. 09. 2008 do 04. 12. 2013


Název/Jméno: DRAHOŠ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2011 do 04. 12. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 2006 do 17. 09. 2008

Adresa: Dělnické domky III 1815, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
od 02. 10. 2012 do 04. 12. 2013
Brandýs nad Labem, Dělnické domky III 1815, PSČ 25001
od 07. 12. 2011 do 02. 10. 2012
Brandýs nad Labem, Dělnické domky III/1815, PSČ 25001
od 21. 09. 2006 do 17. 09. 2008


Název/Jméno: PLANIČKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2011 do 02. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2004 do 17. 09. 2008

Adresa: Uherské Hradiště, Štěpnická 1045, PSČ 68606
od 07. 12. 2011 do 02. 10. 2012
Uherské Hradiště, Štěpnická 1044, PSČ 68606
od 16. 09. 2004 do 17. 09. 2008


Název/Jméno: VESELÝ PETR

IČO: 49376705

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2009 do 07. 12. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2008 do 17. 03. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 2006 do 21. 09. 2006

Adresa: Křížkový Újezd - Čenetice 27, PSČ 25168
od 19. 09. 2011 do 07. 12. 2011
Praha 4, Staňkova 271, PSČ 14900
od 17. 03. 2009 do 19. 09. 2011
Praha - Praha 4, Staňkova 271, PSČ 14000
od 17. 09. 2008 do 17. 03. 2009
Praha 4, Staňkova 271/33, PSČ 14900
od 21. 09. 2006 do 21. 09. 2006


Název/Jméno: VACH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2010 do 07. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 03. 2009 do 08. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2008 do 17. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 2006 do 17. 09. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 09. 2005 do 21. 09. 2006

Adresa: Praha 4, Jílovská 429/19, PSČ 14200
od 16. 09. 2004 do 07. 12. 2011


Název/Jméno: JOHANÍK VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2008 do 21. 06. 2013

Adresa: Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská 828, PSČ 68605
od 17. 09. 2008 do 21. 06. 2013


Název/Jméno: MUSELA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 2008 do 17. 03. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2004 do 21. 09. 2006

Adresa: Praha - Praha 5, Xavierova 52, PSČ 15000
od 17. 09. 2008 do 17. 03. 2009
Praha 4, Písnická 30/13, PSČ 14200
od 16. 09. 2004 do 21. 09. 2006


Název/Jméno: MÁSLO VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2006 do 17. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2006 do 21. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2005 do 21. 09. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 09. 2004 do 19. 09. 2005

Adresa: Praha 5, U Jezera 2042, PSČ 15500
od 16. 09. 2004 do 17. 09. 2008


Název/Jméno: MALINA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 2006 do 17. 09. 2008

Adresa: Praha 9 - Letňany, Kostomlatská 682/8, PSČ 19000
od 21. 09. 2006 do 17. 09. 2008


Název/Jméno: VOMASTEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2005 do 17. 09. 2008

Adresa: Brandýs nad labem-Stará Boleslav, Kaštanová 1483, PSČ 25001
od 19. 09. 2005 do 17. 09. 2008


Název/Jméno: VYTISKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2004 do 29. 06. 2005

Adresa: Praha 8, Lindavská 782, PSČ 18100
od 16. 09. 2004 do 29. 06. 2005


Název/Jméno: DVOŘÁK ZDENĚK

IČO: 62676946

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2004 do 19. 09. 2005

Adresa: Praha 3, Květinková 348/6, PSČ 13000
od 16. 09. 2004 do 19. 09. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 1. 2011


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 11. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Roman Frajt


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 2007

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 01. 09. 2007 do 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 01. 09. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 01. 09. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 01. 09. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 01. 09. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vratislav Máslo

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 4. 2007

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 12. 04. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 12. 04. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vratislav Máslo

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 10. 2006

Odpovědní zástupci: Mgr. Zdeněk Dvořák

Zánik oprávnění:2. 7. 2014


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 3. 2006

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- ....................... (další činnosti)
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Zdeněk Dvořák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 3. 2006

Obory činnosti: - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 01. 03. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 12. 2005

Odpovědní zástupci: RNDr. Josef Gajdůšek, CSc.


Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Mgr. Zdeněk Dvořák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 12. 2005

Přerušení: od 17. 07. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 9. 2005


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 9. 2005


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005


Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005

Odpovědní zástupci: PhDr. František Mikulášek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005

Obory činnosti: - chemické a mikrobiologické analýzy
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- měření radonu
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- provozování středisek kalibrační služby
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- služby osobní dozimetrie
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- měření hluku a vibrací
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- posuzování vlastnosti zdrojů ionizujícího záření
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- kontroly technických a sportovních zařízení
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Blanka Provazníková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005

Obory činnosti: - překládka sypkých a kusových zásilek
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005

Obory činnosti: - strojů a zařízení pro zemědělství
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Zdeněk Dvořák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005

Obory činnosti: - potisk materiálů tamponovým tiskem
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005

Odpovědní zástupci: Mgr. Zdeněk Dvořák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005

Odpovědní zástupci: Mgr. Zdeněk Dvořák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 2005

Obory činnosti: - mezinárodní
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008
- vnitrostátní
od 02. 09. 2005 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 2004

Obory činnosti: Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 18. 11. 2010 do 30. 04. 2013
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 18. 11. 2010
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 18. 11. 2010
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 30. 08. 2010
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 20. 01. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 20. 01. 2009
Ubytovací služby
od 20. 01. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 20. 01. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 09. 2007 do 20. 01. 2009
Ubytovací služby
od 11. 04. 2007 do 20. 01. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 10. 08. 2006
Správa a údržba nemovitostí
od 01. 03. 2006 do 20. 01. 2009
Realitní činnost
od 01. 03. 2006 do 20. 01. 2009
Zasilatelství
od 31. 08. 2005 do 20. 01. 2009
Kopírovací práce
od 31. 08. 2005 do 20. 01. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 31. 08. 2005
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 31. 08. 2005 do 20. 01. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 08. 2005 do 20. 01. 2009
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 31. 08. 2005
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 31. 08. 2005
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 31. 08. 2005
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 31. 08. 2005 do 20. 01. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 16. 09. 2004 do 20. 01. 2009
Specializovaný maloobchod
od 16. 09. 2004 do 20. 01. 2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 16. 09. 2004 do 20. 01. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 16. 09. 2004 do 20. 01. 2009
Velkoobchod
od 16. 09. 2004 do 20. 01. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 09. 2004 do 20. 01. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 09. 2004
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 16. 09. 2004
Výroba strojů a zařízení
od 16. 09. 2004

Odpovědní zástupci: Dipl.Ing. Juraj Urban


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 2004

Obory činnosti: - stavebních a důlních strojů
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- pro zemědělství a lesnictví
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- pro potravinářský a tabákový průmysl
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- obráběcích strojů
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. František Řiháček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 2004

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- zdravotnickými prostředky
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vratislav Máslo

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 2004

Obory činnosti: - služeb v oblasti řemeslných prací
od 10. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- služeb v dopravě
od 10. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu zemědělskými produkty
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Milan Simerský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 2004

Obory činnosti: - obuví a koženým zbožím
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- palivy a mazivy
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 2004

Obory činnosti: - šíření reklamy
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Vávra

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 9. 2004

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 16. 09. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27174841

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 11. 2004

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
910686"VEGA - HSH", spol. s r. o.60778423Litovel, Komenského 687/13, PSČ 78401
1220249Vlastmil KahnouPraha 2, Čelakovského sady 8
555444A2, o.p.s.27046257Krokova 1667/13, Nusle, 128 00 Praha 2
365196KARBULA ADOLF64845541Praha 8, Zelenohorská 501, PSČ 18000
496204POSPÍŠIL ADOLFKarlovy Vary, Rybářská 6, PSČ 36017

Firmy v okolí