AliaWeb.cz, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AliaWeb.cz, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6411. Jeho identifikační číslo je 26159317

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AliaWeb.cz, a.s.

Datum zápisu: 28. 2. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6411

Identifikační číslo:26159317

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tdpcqky

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování služeb

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 11000
od 11. 06. 2004
Praha 4, Baarova 3a
od 28. 02. 2000 do 11. 06. 2004
Na poříčí 1070/19, 11000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 01. 2016

  Z důvodu potřeby úhrady ztrát minulých let a rozdílů v přecenění majetku společnosti tak, aby základní kapitál společnosti přestal převyšovat vlastní kapitál společnosti, se základní kapitál obchodní společnosti AliaWeb.cz, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, IČ: 26159317, snižuje z dosavadní výše 19,242.000,-- Kč,(slovy: devatenáct miliónů dvě stě čtyřicet dva tisíce Kč) o pevnou částku ve výši 11,545.200,-- Kč,(slovy: jedenáct miliónů pět set čtyřicet pět tisíc dvě stě Kč), a to formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to výměnou všech stávajících akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc Kč) za nové akcie o jmenovité hodnotě 400,- Kč (čtyři sta Kč), na základní kapitál ve výši 7,696.800,-- Kč,(slovy: sedm miliónů šest set devadesát šest tisíc osm set Kč). V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti a snížením jmenovité hodnoty akcií nebude akcionářům poskytnuta žádná úplata ani jiné plnění.Představenstvo společnosti nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře společnosti, aby ve lhůtě do třiceti dnů od odeslání výzvy předložili své dosavadní akcie společnosti k výměně za akcie se sníženou jmenovitou hodnotou.Místem pro předložení akcií k výměně jsou obchodní prostory společnosti AliaWeb.cz, a.s. na adrese Praha 1, Na Poříčí 1070/19. Bližší informace k výměně akcií budou uvedeny ve výzvě k výměně. Pověřuje se představenstvo obchodní společnosti AliaWeb.cz, a.s., aby podalo návrh na zápis změny výše základního kapitálu v obchodním rejstříku.
od 26. 09. 2012 do 07. 01. 2013

  Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikáníse základní kapitál obchodní společnosti AliaWeb, a.s. se sídlemPraha 4, Baarova 1405/3a, PSČ 140 00, IČO:26159317, zvyšuje zdosavadní výše 12,830.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů osm settřicet tisíc Kč) o částku 2,245.000,-Kč (slovy: dva milióny dvěstě čtyřicet pět tisíc Kč), a to úpisem nových 2.245 ks novýchakcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno,vydaných v listinné podobě s nově upisovanými akciemi budouspojena stejná práva jako s dosavadními akciemi, připouští seupisování akcií nad částku 2,245.000,-Kč (slovy: dva miliónydvě stě čtyřicet pět tisíc Kč) a to až do výše 6,415.000,-Kč(slovy: šest miliónů čtyři sta patnáct tisíc Kč), a to úpisem až6,415 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, znějících najméno, vydaných v listinné podobě, s tím, že o konečné částcevzýšení rozhodně představenstvo v souladu s tímto usnesením ozvýšení základního kapitálu, upisování se nepřipouští.
od 04. 02. 2002 do 07. 08. 2002

  Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kolebudou mít stávající akcionáři přednostní právo upsat na každoudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, kterou vlastnípět nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Ve druhém kolebudou oprávněni upisovat akcie neupsané s využitím přednostníhopráva až do celkového maximálního zvýšení základního kapitálu o6,415.000,-Kč ty osoby, které upsaly akcie v prvním kole, a to vpoměru, v jakém se účastnily prvního kola. Práva na úpis vdruhém kole se zaokrouhlují na celé kusy dolů.
od 04. 02. 2002 do 07. 08. 2002

  První kolo upisování nových akcií, v němž budou moci stávajícíakcionáři uplatnit předkupní právo, bude zahájeno třicátý denpřip. první následující pracovní den po tomto dni, bude-li tentoden nepracovní, poté, co bude usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. První koloupisování akcií (a tím i lhůta pro vykonání přednostního práva)bude trvat čtrnáct kalendářních dnů a bude probíhat v sídlespolečnosti na adrese Praha 4, Baarova 1405/3a, každý pracovníden od devíti do sedmnácti hodin. Druhé kolo upisování novýchakcií bude zahájeno následující pracovní den po skončení prvníhokola, bude trvat sedm kalendářních dnů a bude probíhat v sídlespolečnosti na adrese Praha 4, Baarova 1405/3a, každý pracovníden od devíti do sedmnácti hodin. O přesném datu zahájeníprvního kola úpisu a možnosti uplatnění přednostního práva budoustávající akcionáři vyrozuměni ve lhůtě stanovené pro svolánímimořádné valné hromady (15 dnů předem) písemně představenstvemspolečnosti.
od 04. 02. 2002 do 07. 08. 2002

  Emisní kurz všech nově upisovaných akcií se stanoví na částku1.000,-Kč na jednu akcii. Nově upsané akcie budou jednotlivýmiupisovateli spláceny na pro toto upisování zvlášť zřízený účetvedený u Komerční banky, a.s., číslo:6514290217/0100 s tím, že30% emisního kurzu upsaných akcií jsou jednotliví upisovatelépovinni splatit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončenídruhého kola úpisu, dalších 30% emisního kurzu do 60-ti dnů odedne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku azbylých 40% emisního kurzu do jednoho roku ode dne zápisuzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 04. 02. 2002 do 07. 08. 2002

  Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům nasplacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií sepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivýchupisovatelů vůči společnosti, maximálně však do výše splatnépohledávky k poslednímu dni druhého kola upisování. Případnésmlouvy o započtení budou na návrh upisovatelů uzavřeny mezispolečnosti a jednotlivými upisovateli do sedmi dnů ode dne, kdyskončí druhé kolo upisování. Důvodem pro vyslovení souhlasu sezapočtením je potřeba okamžitého snížení splatných závazkůspolečnosti.
od 04. 02. 2002 do 07. 08. 2002

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 11.12.2001 o zvýšenízákladního kapitálu:
od 04. 02. 2002 do 07. 08. 2002

  Omezená převoditelnost akcií. Převod akcií je podmíněn souhlasempředstavenstva.
od 25. 01. 2002

Akcie

Počet: 19 242 ks v hodnotě: 400 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 07. 01. 2013

Počet: 19 242 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 07. 08. 2002 do 07. 08. 2002

Počet: 1 283 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 28. 02. 2000 do 28. 02. 2000

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FOLLER ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 07. 2002 do 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 01. 2002 do 19. 07. 2002
Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2000 do 25. 01. 2002

Adresa: Nad Elektrárnou 36, 288 02 Nymburk
od 15. 01. 2016
Nymburk - Nymburk, Nad Elektrárnou 36, PSČ 28802
od 26. 09. 2012 do 15. 01. 2016
Nymburk, Purkyňova 803/18, PSČ 28802
od 25. 01. 2002 do 26. 09. 2012
Praha 2, Resslova 9
od 28. 02. 2000 do 25. 01. 2002


Název/Jméno: KOPSA MICHAL

IČO: 43515380

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2007

Adresa: Byseň 20, 273 79 Tuřany
od 15. 01. 2016
Tuřany - Byseň 20, PSČ 27379
od 26. 09. 2012 do 15. 01. 2016
Praha 1, U Půjčovny 969/3, PSČ 11000
od 09. 10. 2007 do 26. 09. 2012


Název/Jméno: KOPSOVÁ MILUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2016

Adresa: Byseň 20, 273 79 Tuřany
od 15. 01. 2016


Název/Jméno: KAVKA JAN

IČO: 76234835

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 01. 2002 do 15. 01. 2016
Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2000 do 25. 01. 2002

Adresa: Bertrámová 232/5, Zličín, 155 21 Praha 5
od 15. 01. 2016
Praha 5, Bertrámová 232
od 28. 02. 2000 do 15. 01. 2016


Název/Jméno: HŘEBÍČKOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 09. 2012 do 15. 01. 2016
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2007 do 26. 09. 2012

Adresa: Na poříčí 1040/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 15. 01. 2016
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 11000
od 26. 09. 2012 do 15. 01. 2016
Praha 3, Víta Nejedlého 20
od 09. 10. 2007 do 26. 09. 2012


Název/Jméno: HŘEBÍČEK JAN

IČO: 25807471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 02. 2000 do 15. 01. 2016

Adresa: Na poříčí 1040/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 15. 01. 2016
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 11000
od 26. 09. 2012 do 15. 01. 2016
Praha 1, U půjčovny 3
od 28. 02. 2000 do 26. 09. 2012


Název/Jméno: ŽABKOVÁ ROMANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2016

Adresa: Dětská 2454/19, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 15. 01. 2016


Název/Jméno: HANISCH PETR

IČO: 71543554

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2007 do 15. 01. 2016

Adresa: K rukavičkárně 133, Klánovice, 190 14 Praha 9
od 04. 06. 2015 do 15. 01. 2016
Svémyslice, Na Výsluní 61, PSČ 25091
od 09. 10. 2007 do 04. 06. 2015


Název/Jméno: BYDŽOVSKÝ OTO

IČO: 2149508

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 do 15. 01. 2016

Adresa: Horská 1265, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
od 25. 07. 2014 do 15. 01. 2016
Kutná Hora, Církvice 231, PSČ 28533
od 23. 11. 2000 do 25. 07. 2014


Název/Jméno: KOPSOVÁ MILUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2012 do 15. 01. 2016

Adresa: Tuřany - Byseň 20, PSČ 27379
od 26. 09. 2012 do 15. 01. 2016


Název/Jméno: KAVKOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2007 do 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 07. 2002 do 09. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 25. 01. 2002 do 19. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2000 do 25. 01. 2002

Adresa: Praha 4, Na Vrstvách 556/42, PSČ 14000
od 09. 10. 2007 do 15. 01. 2016
Praha 5, Bertrámová 232
od 28. 02. 2000 do 09. 10. 2007


Název/Jméno: SVĚTNIČKA JAROSLAV

IČO: 45728658

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007

Adresa: Praha 2, Na výtoni 7, PSČ 12800
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007


Název/Jméno: KOPŘIVA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007

Adresa: Praha 4, Skaláků 2
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007


Název/Jméno: HOUDKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007

Adresa: Praha 9, Cíglerova 1077, PSČ 19800
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007


Název/Jméno: LUKEŠ DAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007

Adresa: Teplice 2, Hlávkova 4
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007


Název/Jméno: HAŠKOVCOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007

Adresa: Praha 5, Fantova 1780, PSČ 15500
od 23. 11. 2000 do 09. 10. 2007


Název/Jméno: DANDA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 28. 02. 2000 do 25. 01. 2002

Adresa: Jarpice 100, okres Kladno
od 28. 02. 2000 do 25. 01. 2002


Název/Jméno: ŠODKOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2000 do 09. 10. 2007

Adresa: Praha 3, Víta Nejedlého 20
od 28. 02. 2000 do 09. 10. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 3. 2002

Obory činnosti: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 06. 03. 2002
Zprostředkování služeb
od 06. 03. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Kavka


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Kavka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Kavka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

#NázevICOAdresa
28132151st Consulting Services a.s.24150151Uzbecká 555/4, Bohunice, 625 00 Brno
2665984ABP a.s. Praha45308934Praha 4 - Michle, Jemnická 355/3, PSČ 14000
277456ABP Consulting, a.s.15268446Praha 8, Thámova 21/34, PSČ 18600
548438Agentura Zájezdy.cz, a.s.27726525Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
2000985AGILE - PRAG s.r.o.25652001Říčany u Prahy - Světice, V Zahradách 170, PSČ 25101

Související osoby

#NázevICOAdresa
714789ABP a.s. Praha45308934Praha 4 - Michle, Jemnická 355/3, PSČ 14000
1124224KANTOR ADRIAN60262893Jablonec nad Nisou, Budovatelů 21, PSČ 46601
734747Agentura Zájezdy.cz, a.s.27726525Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
656472MÁSLO VÍTPraha 1 - Staré Město, Michalská 435/21, PSČ 11000
796521HAMAYUNAVA ALABorovljany, pervomajskaja 6b, Běloruská republika

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí