AliaWeb.cz, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AliaWeb.cz, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6411. Její identifikační číslo je 26159317

Výpis z obchodního rejstříku AliaWeb.cz, a.s.

Datum zápisu: 28. 2. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6411

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tdpcqky

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování služeb

Adresa společnosti

Sídlo: Na poříčí 1070/19, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 11000
od 11. 06. 2004
Praha 4, Baarova 3a
od 28. 02. 2000 od 11. 06. 2004

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 01. 2016

  Z důvodu potřeby úhrady ztrát minulých let a rozdílů v přecenění majetku společnosti tak, aby základní kapitál společnosti přestal převyšovat vlastní kapitál společnosti, se základní kapitál obchodní společnosti AliaWeb.cz, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, IČ: 26159317, snižuje z dosavadní výše 19,242.000,-- Kč,(slovy: devatenáct miliónů dvě stě čtyřicet dva tisíce Kč) o pevnou částku ve výši 11,545.200,-- Kč,(slovy: jedenáct miliónů pět set čtyřicet pět tisíc dvě stě Kč), a to formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to výměnou všech stávajících akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc Kč) za nové akcie o jmenovité hodnotě 400,- Kč (čtyři sta Kč), na základní kapitál ve výši 7,696.800,-- Kč,(slovy: sedm miliónů šest set devadesát šest tisíc osm set Kč). V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti a snížením jmenovité hodnoty akcií nebude akcionářům poskytnuta žádná úplata ani jiné plnění.Představenstvo společnosti nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře společnosti, aby ve lhůtě do třiceti dnů od odeslání výzvy předložili své dosavadní akcie společnosti k výměně za akcie se sníženou jmenovitou hodnotou.Místem pro předložení akcií k výměně jsou obchodní prostory společnosti AliaWeb.cz, a.s. na adrese Praha 1, Na Poříčí 1070/19. Bližší informace k výměně akcií budou uvedeny ve výzvě k výměně. Pověřuje se představenstvo obchodní společnosti AliaWeb.cz, a.s., aby podalo návrh na zápis změny výše základního kapitálu v obchodním rejstříku.
od 26. 09. 2012 od 07. 01. 2013

  Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikáníse základní kapitál obchodní společnosti AliaWeb, a.s. se sídlemPraha 4, Baarova 1405/3a, PSČ 140 00, IČO:26159317, zvyšuje zdosavadní výše 12,830.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů osm settřicet tisíc Kč) o částku 2,245.000,-Kč (slovy: dva milióny dvěstě čtyřicet pět tisíc Kč), a to úpisem nových 2.245 ks novýchakcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, znějících na jméno,vydaných v listinné podobě s nově upisovanými akciemi budouspojena stejná práva jako s dosavadními akciemi, připouští seupisování akcií nad částku 2,245.000,-Kč (slovy: dva miliónydvě stě čtyřicet pět tisíc Kč) a to až do výše 6,415.000,-Kč(slovy: šest miliónů čtyři sta patnáct tisíc Kč), a to úpisem až6,415 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, znějících najméno, vydaných v listinné podobě, s tím, že o konečné částcevzýšení rozhodně představenstvo v souladu s tímto usnesením ozvýšení základního kapitálu, upisování se nepřipouští.
od 04. 02. 2002 od 07. 08. 2002

  Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kolebudou mít stávající akcionáři přednostní právo upsat na každoudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, kterou vlastnípět nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Ve druhém kolebudou oprávněni upisovat akcie neupsané s využitím přednostníhopráva až do celkového maximálního zvýšení základního kapitálu o6,415.000,-Kč ty osoby, které upsaly akcie v prvním kole, a to vpoměru, v jakém se účastnily prvního kola. Práva na úpis vdruhém kole se zaokrouhlují na celé kusy dolů.
od 04. 02. 2002 od 07. 08. 2002

  První kolo upisování nových akcií, v němž budou moci stávajícíakcionáři uplatnit předkupní právo, bude zahájeno třicátý denpřip. první následující pracovní den po tomto dni, bude-li tentoden nepracovní, poté, co bude usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. První koloupisování akcií (a tím i lhůta pro vykonání přednostního práva)bude trvat čtrnáct kalendářních dnů a bude probíhat v sídlespolečnosti na adrese Praha 4, Baarova 1405/3a, každý pracovníden od devíti do sedmnácti hodin. Druhé kolo upisování novýchakcií bude zahájeno následující pracovní den po skončení prvníhokola, bude trvat sedm kalendářních dnů a bude probíhat v sídlespolečnosti na adrese Praha 4, Baarova 1405/3a, každý pracovníden od devíti do sedmnácti hodin. O přesném datu zahájeníprvního kola úpisu a možnosti uplatnění přednostního práva budoustávající akcionáři vyrozuměni ve lhůtě stanovené pro svolánímimořádné valné hromady (15 dnů předem) písemně představenstvemspolečnosti.
od 04. 02. 2002 od 07. 08. 2002

  Emisní kurz všech nově upisovaných akcií se stanoví na částku1.000,-Kč na jednu akcii. Nově upsané akcie budou jednotlivýmiupisovateli spláceny na pro toto upisování zvlášť zřízený účetvedený u Komerční banky, a.s., číslo:6514290217/0100 s tím, že30% emisního kurzu upsaných akcií jsou jednotliví upisovatelépovinni splatit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončenídruhého kola úpisu, dalších 30% emisního kurzu do 60-ti dnů odedne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku azbylých 40% emisního kurzu do jednoho roku ode dne zápisuzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 04. 02. 2002 od 07. 08. 2002

  Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům nasplacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií sepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivýchupisovatelů vůči společnosti, maximálně však do výše splatnépohledávky k poslednímu dni druhého kola upisování. Případnésmlouvy o započtení budou na návrh upisovatelů uzavřeny mezispolečnosti a jednotlivými upisovateli do sedmi dnů ode dne, kdyskončí druhé kolo upisování. Důvodem pro vyslovení souhlasu sezapočtením je potřeba okamžitého snížení splatných závazkůspolečnosti.
od 04. 02. 2002 od 07. 08. 2002

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 11.12.2001 o zvýšenízákladního kapitálu:
od 04. 02. 2002 od 07. 08. 2002

  Omezená převoditelnost akcií. Převod akcií je podmíněn souhlasempředstavenstva.
od 25. 01. 2002

Akcie

Počet: 19 242 ks v hodnotě: 400 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 07. 01. 2013

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FOLLER ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 07. 2002 od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 01. 2002 od 19. 07. 2002
Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2000 od 25. 01. 2002


Název/Jméno: KOPSA MICHAL

IČO: 43515380

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2007


Název/Jméno: KOPSOVÁ MILUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2016


Název/Jméno: KAVKA JAN

IČO: 76234835

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 01. 2002 od 15. 01. 2016
Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2000 od 25. 01. 2002


Název/Jméno: HŘEBÍČKOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 09. 2012 od 15. 01. 2016
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2007 od 26. 09. 2012


Název/Jméno: HŘEBÍČEK JAN

IČO: 25807471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 28. 02. 2000 od 15. 01. 2016


Název/Jméno: ŽABKOVÁ ROMANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2016


Název/Jméno: HANISCH PETR

IČO: 71543554

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2007 od 15. 01. 2016


Název/Jméno: BYDŽOVSKÝ OTO

IČO: 2149508

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 od 15. 01. 2016


Název/Jméno: KOPSOVÁ MILUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2012 od 15. 01. 2016


Název/Jméno: KAVKOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2007 od 15. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 07. 2002 od 09. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 25. 01. 2002 od 19. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 02. 2000 od 25. 01. 2002


Název/Jméno: SVĚTNIČKA JAROSLAV

IČO: 45728658

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: KOPŘIVA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: HOUDKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: LUKEŠ DAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: HAŠKOVCOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 11. 2000 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: DANDA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 28. 02. 2000 od 25. 01. 2002


Název/Jméno: ŠODKOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 02. 2000 od 09. 10. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 03. 2002

Odpovědní zástupci:


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 03. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 03. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1589166Zájezdy.cz, a.s.27726525Na Potoce 468/25, 67401 Třebíč - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
32172671st Consulting Services a.s.24150151Uzbecká 555/4, 62500 Brno
2911467ABP a.s. Praha45308934Jemnická 355/3, 14000 Praha
2939657ABP Consulting, a.s.15268446Thámova 21/34, 18600 Praha
1183537AGENCY SERVICE TOUR s.r.o., ve zkratce "AST s.r.o." "v likvidaci"63980177Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Bělehradská, 48
873143AGILE - PRAG s.r.o.25652001Říčany u Prahy - Světice, V Zahradách 170, PSČ 251 01
2986612AliaWeb, spol. s r.o.26117363Na poříčí 1070/19, 11000 Praha
2444637BaFio, a.s.25110578V celnici 1028/10, 11000 Praha
3385804Bytové družstvo BB64946819Balbínova 404/22, 12000 Praha
2185796Bytové družstvo Fantova 1780-178427620590Fantova 1782/32, 15500 Praha
622789Bytové družstvo Jasanová 148825713302Brandýs n.Labem-Stará Boleslav, Jasanová 1488
3274465Bytové družstvo Ortenovo náměstí čp. 1025a, čp. 1025b a 1028a24119563Ortenovo náměstí 1028/25, 17000 Praha
1585545CAPITAL TRUST, s.r.o. v likvidaci49622242Brno, 60300, , Hroznová, 21
3266761Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.25282719Čs. odboje 50, 51801 Dobruška
3124598CMC architects, a.s.26145359Jankovcova 1037/49, 17000 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
2926680Čtyřka, spol. s r.o.44268866Krynická 504/27, 18100 Praha
1408580DEXEMPO - podnik Struktury16190050Litoměřice, 41201, Předměstí, ŠTURSOVA, 12
1426927DEXEMPO, spol. s r.o. "v likvidaci"48267317Štursova 1353/12, 41201 Litoměřice
2062868Družstevní záložna PSD64946835V celnici 1028/10, 11000 Praha
2425376DZ KREDIT a.s.25623184V celnici 1028/10, 11000 Praha
2359749Finanční skupina Fio, a.s.26761858V celnici 1028/10, 11000 Praha
2036347Fio banka, a.s.61858374V celnici 1028/10, 11000 Praha
820723Fio forexová, s.r.o.27589587V celnici 1028/10, 11000 Praha
954080Fio holding, a.s.60192763V celnici 1028/10, 11000 Praha
1642066Fio leasing, a.s.61860841V celnici 1028/10, 11000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
36510ADAMIEC GUSTAV71536086Voskovcova 1075/51, 15200 Praha
806354ADAMIEC GUSTAV71536086Voskovcova 1075/51, 15200 Praha
755538BÁLKOVÁ EVA86617672Pod Vlachovkou 1300/14, 18200 Praha
45742BLAHA JAN5051258Taussigova 1172/1, 18200 Praha
11570BLÁHA JAN44801734Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Světova, 13/1043
52720BLÁHA ROMAN7350618428, 38203 Křemže
23719BLAŽEK JAROMÍR13721186Dvouletky 1031, 28522 Zruč nad Sázavou
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
50241BRABEC JAN46720359Zdiměřická 1083, 25242 Jesenice
339996BRACHÁČEK PAVEL67694811V Zahradách 42/4, 73601 Havířov
528421BRÁZDIL KAREL65166931tř. Svobody 647/6, 77900 Olomouc
31703BROŽ JIŘÍ16079850Lamačova 838/22, 15200 Praha
126243BROŽOVÁ JARMILA61267791Horáčkova 1210/15, 14000 Praha
115854BRYCH JIŘÍ16457242Havlíčkovo náměstí 700/9, 13000 Praha
329626BRYCHTA LADISLAV62685872Čechova 650, 53821 Slatiňany
1068375BUKÁČEK MILOŠ72464381Zahradní 68, 59242 Jimramov
490453BULANT JIŘÍ18434690Klíčovská 801/31, 19000 Praha
259909BURIAN JINDŘICH40680347Lukášova 1624/3, 13000 Praha
236226BŮŽEK PETR64317587Došlíkova 2251/40, 63600 Brno
131123CABEJŠEK KAREL62857614337, 67557 Rouchovany
143050ČADEK PETR49658301Sportovní 823/14, 10100 Praha
17687ČAPEK JINDŘICH61644277Báňská 108, 25216 Nučice
47429ČERNÁ PETRA45715475Práčská 2667/103, 10600 Praha
2128ČERNÝ JIŘÍ70519030Brigádnická 17, 37006 České Budějovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
548066" BULGER a ASSOCIATES " organizační složka24212024Na poříčí 1071/17, 11000 Praha
24001793P Investment s.r.o.29057931Na poříčí 1070/19, 11000 Praha
2024962A.G.I. - VELKOOBCHOD, spol. s r.o. v likvidaci25732196Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Na Poříčí, 1071/17
2851877AB insolvence v.o.s.24738115Na poříčí 1046/24, 11000 Praha
2211547ACREDITO finance for life, a.s.24278033Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
2870956ACTIVE ONE s.r.o.24298824Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
845455ADVIA Consulting, s.r.o.27458075Na poříčí 1071/17, 11000 Praha
707689ADVIA GROUP s.r.o.27223116Na poříčí 1071/17, 11000 Praha
354328AKDAP service s.r.o.4414632Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
2717913Alfa Rent Car, s.r.o.28910001Na poříčí 1071/17, 11000 Praha
2986612AliaWeb, spol. s r.o.26117363Na poříčí 1070/19, 11000 Praha
1896151AliaWeb.cz, a.s.26159317Na poříčí 1070/19, 11000 Praha
424280All For One s.r.o.24198293Havlíčkova 1026/6, 11000 Praha
520275AMH Plus s.r.o. v likvidaci27572552Na poříčí 1045/22, 11000 Praha
1221830ANAVITA a.s.24128325Na poříčí 1067/25, 11000 Praha
859344Anodius CZ, s.r.o.3153541Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
1412679Antikvity Praha, s.r.o.26127652Na poříčí 1048/30, 11000 Praha
426536ARBITRÁŽNÍ INSTITUT s.r.o.27913431Na poříčí 1046/24, 11000 Praha
1558309AREÁL PALACKÉHO SE24183750Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
1586585Areály JBX a.s.46711538Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
1934499Archa Insolvence v.o.s.5598371Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
3334406ARMY EXPORT a.s.5081335Na poříčí 1071/17, 11000 Praha
643799ARMY SYSTEMS a.s.4986512Na poříčí 1071/17, 11000 Praha
3125134ArtCity o.p.s.25717294Na poříčí 1067/25, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2868704Lenka Teska Arnoštová JUDr. PhD.62806076Na poříčí 1071/17, 11000 Praha
516263Mgr. Jakub Schejbal, advokátní kancelář74788817Na poříčí 1070/19, 11000 Praha
1944705Mgr. ONDŘEJ TOUL, advokátní kancelář1831119Na poříčí 1070/19, 11000 Praha
117155Arnošt Jan66209501Na poříčí 1071/17, 11000 Praha
844291Bayer Lukáš41830415Na poříčí 1045/22, 11000 Praha
340174BEČVÁŘOVÁ Věra71667644Biskupská 1753/5, 11000 Praha
52521Bernard Jan69028885Biskupská 1753/5, 11000 Praha
2007915Costelloe Hana88874761Na poříčí 1045/22, 11000 Praha
3217721Dao Cong Son28245865Biskupská 1753/5, 11000 Praha
2660001DEDAJ Lon67651445Na poříčí 1070/19, 11000 Praha
3368844Doubek Aleš65437420Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
1284678Dunovská Barbora Simon15308022Na poříčí 1046/24, 11000 Praha
842355Dvořák Věnceslav14975521Biskupská 1753/5, 11000 Praha
154861ENGELOVÁ Monika61292273Havlíčkova 1026/6, 11000 Praha
2819871Gipson Zachary Nicholas2176815Havlíčkova 1026/6, 11000 Praha
956548Hájek Jindřich66245176Na poříčí 1071/17, 11000 Praha
2715082Havlíčková Dagmar71446788Na poříčí 1070/19, 11000 Praha
2077386Hnízdil Zdeněk12621510Na poříčí 1045/22, 11000 Praha
2136736Hong Jenny2729598Havlíčkova 1026/6, 11000 Praha
1713017Cherubini Alisa Cristine2176068Havlíčkova 1026/6, 11000 Praha
575744Junger Tomáš87816768Na poříčí 1069/21, 11000 Praha
1052717Keophouvong Sisay26731444Na poříčí 1069/21, 11000 Praha
3359745Klodner Otomar10196170Na poříčí 1069/21, 11000 Praha
666124Kochmannová Růžena16465385Na poříčí 1069/21, 11000 Praha
565085Komárek Jan13113470Na poříčí 1070/19, 11000 Praha