ALPINE PRO, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ALPINE PRO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10224. Její identifikační číslo je 49970321

Výpis z obchodního rejstříku ALPINE PRO, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10224

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rv4cq7d

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Organizování sportovních soutěží
Reklamní činnost a marketing
Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
Realitní činnost
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců
Poskytování leasingu
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Zprostředkovatelská činnost
Maloobchod použitým zbožím
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Maloobchod tabákovými výrobky
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Specializovaný maloobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Přípotoční 1519/10B, 10000 Praha

Adresy: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 01. 01. 2017
Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 10100
od 16. 08. 2005 od 01. 01. 2017
Brno, Kobližná čp. 53, č. orientační 24, PSČ 657 98
od 21. 12. 2001 od 16. 08. 2005
Brno, Kobližná 24, PSČ 65798
od 06. 10. 2000 od 21. 12. 2001
Brno, Štefánikova 41
od 19. 12. 1995 od 06. 10. 2000
Brno, nám. Svobody 4
od 01. 01. 1994 od 19. 12. 1995

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 07. 2014

  Dne 23. července 2007 rozhodla valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. o zvýšení základního kapitálu:- Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 20,000.000,-- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých, na částku 120,000.000,-- Kč.- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.- Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 20, slovy dvacet kusů, kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě. Akcie nebudou kótované.- Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to* Panu Václavu Hrbkovi, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, která upíše 20 ks kmenových akcií na majitele ve jmenvoité hodnotě 1,000.000,-- Kč v listinné podobě.- Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti ALPINE PRO, a.s. na adrese Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 101 00 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí : 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč.- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to* Pohledávky pana Václava Hrbka, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, podnikajícího jako fyzická osoba pod obchodní firmou Václav Hrbek - BODY HF (identifikační číslo 49692763) vůči společnosti vyplývající z ústně uzavřené kupní smlouvy, na základě které bylo dne 1.4. 2005 předáno společnosti zboží, podepsán dodací list a vystavena faktura pod variabilním symbolem 5100059 ze dne 30.4. 2005 ve výši 64,646.975,50 Kč. Z tohoto závazku bylo dosud uhrazeno 14,252.158,60 Kč a ke dni 23.7. 2007 činí výše pohledávky pana Václava Hrbka vůči společnosti 50,394.816,90 Kč, slovy: padesátmilionů třistadevadesátčtyřtisícosmsetšestnáct korun českých padesát haléřů. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 20,000.000,-- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých.Existence této peněžité pohledávky byla potvrzena ve zprávě auditora - Ing. Petra Kobrleho, Úvaly, Sukova 994, osvědčení KA ČR číslo 1148 - ze dne 23.7. 2007 s tím, že auditor potvrdil ve svém výroku existenci pohledávky Václava Hrbka vůči společnosti ALPINE PRO, a.s. , která je navrhována k započtení.- Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o za počtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště, a to bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Václavem Hrbkem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla.
od 23. 10. 2007 od 24. 01. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. konaná dne 29.7.2005 přijala následující usnesení:Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Brno, Kobližná čp. 53, č. orientační 24, PSČ 657 98, identifikační číslo 499 70 321 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 1236 (dále jen "Společnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník").1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost TYPHOON, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4042, se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČ: 269 12 619 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,67 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením hromadných listin ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených hromadných listin vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 664 315 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 3,- Kč, 162 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 300 000,- Kč a 1 000 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 45 300,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,67 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 21,- Kč (slovy: dvacetjedna koruna česká) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Navržená výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 249-149/05 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti ALPINE PRO, a.s., za jednu akcii ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 3,- Kč činí dle našeho názoru částku 21,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody výnosové a metody substanční.4. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, tj. zda protiplnění bude poskytnuto bezhotovostním převodem či v hotovosti, si určí oprávněná osoba při předání akcie či akcií Společnosti.5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři. Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 16. 08. 2005

  Společnost se sloučila se společností ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914. Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé společnosti ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914.
od 31. 01. 2005

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru zvýšit základní kapitál.Základní kapitál společnosti Centex a.s. z původní výše 2,310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 48,600.000,- (slovy: čtyřicet osm milionů šest set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 50,910.000,- Kč (slovy: padesát milionů devět set deset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen výlučně peněžitými vklady upisovatelů.Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti se vylučuje pro všechny akcionáře. Akcie budou upisovány s vyloučením přednostního práva podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku pro všechny akcionáře. Důvodem vyloučení přednostního práva je podstatné snížení závazků společnosti, přístup na nové trhy a přínos know-how.Všechny nové akcie budou nabídnuty k jejich úpisu peněžitým vkladem určitému zájemci, jímž je společnost TYPHOON, a.s., IČ 26912619 se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, a to 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Kobližná 24, čp. 53, PSČ 657 98. Lhůta pro jejich úpis činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, ne však dříve než dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu snížení základního kapitálu společnosti Centex a.s. do obchodního rejstříku tak, jak bylo schváleno v bodu 5) programu jednání této valné hromady.Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli (určitému zájemci) oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek tohoto upisovatele proti pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena mezi upisovatelem a společností Centex a.s. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Jedná se o pohledávku společnosti TYPHOON, a.s. vůči společnosti v celkové výši 48,867.080,83 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů osm set šedesát sedm tisíc osmdesát korun českých, osmdesát tři haléřů) z titulu smluv o půjčce ze dne 21.10.2003 a ze dne 4.12.2003, uzavřených se společností jako dlužníkem, kde se započne na emisní kurs částka ve výši 48,600.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů šest set tisíc korun českých).
od 14. 07. 2004 od 27. 09. 2004

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru snížit základní kapitál.Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 40,810.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů osm set deset tisíc korun českých) o částku ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých) z důvodu úhrady ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu na 2,310.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých), a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 53,-- Kč (slovy: padesát tři korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) na jednu akcii.
od 11. 06. 2004 od 28. 07. 2004

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2002 o záměrusnížit základní kapitál. Základní kapitál společnosti se snižujeze 770.000.000,- Kč (slovy sedmset sedmdesát milionů korunčeských) o částku 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devětmilionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) z důvodu úhradykumulované ztráty společnosti na výslednou výši základníhokapitálu 40.810.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů osmset desettisíc korun českých) a částka odpovídající snížení základníhokapitálu ve výši 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devětmilionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) se použijevýhradně k úhradě kumulované ztráty společnosti. Sníženízákladního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu kmenovouakcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovy padesát třikorun českých) na jednu kmenovou akcii a snížením jmenovitéhodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednuprioritní akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovypadesát tři korun českých) na jednu prioritní akcii.
od 23. 05. 2003 od 16. 03. 2004

  Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.01.2003, č.j. 24 K142/2002-328 byl ustanoven předběžný správce Ing. Vladimírneznal, brno, Valašská 7, PSČ 625 00.
od 13. 01. 2003 od 13. 01. 2003

  Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou společnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000.
od 28. 11. 2000 od 21. 12. 2001

  Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou spoečnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000.
od 28. 11. 2000 od 28. 11. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou29.8.2000.
od 06. 10. 2000 od 28. 11. 2000

  Centex a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, PSČ 657 98,zastoupen předsedou představenstva ing. Tomášem Říčným amístopředsedou představenstva ing. Jiřím Pavlíkem, prodal částpodniku- prodejnu v domě č.6, Masarykova ul. v Brně- kupujícímupanu Kamilu Pochylému, r.č.570627/1693, bytem Horova 57d, Brno,616 00, IČO 151 89 341, smlouvou o prodeji části podniku ze dne9.3.2000, a to včetně vlastnických práv k věcem, jiných práv azávazků a jiných majetkových hodnot, jež slouží k provozovánípředmětné prodejny v rozsahu taxativně vymezeném uvedenousmlouvou.
od 12. 05. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou22.6.1999.
od 22. 10. 1999 od 06. 10. 2000

  Společnost předložila stanovy v novém znění schválenýmimimořádnou valnou hromadou 24.9.1998.
od 22. 10. 1998 od 06. 10. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými řádnou valnou hromadou1.8.1997.
od 15. 12. 1997 od 06. 10. 2000

  Základní jmění splaceno v plné výši.
od 20. 12. 1996 od 23. 03. 2002

  Ke dni 19.12.1995 byly předloženy stanovy přijaté mimořádnouvalnou hromadou dne 29.11.1995.
od 19. 12. 1995 od 06. 10. 2000

  Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 29.6.1995.
od 13. 10. 1995 od 06. 10. 2000

  Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 5.6.1995.
od 13. 10. 1995 od 06. 10. 2000

  Ke dni 10.5.1995 se zapisuje změna a doplnění stanov v čl.5,7,10,12,16,17,19,21,22,23,24,27,28,30,31,36,45,48,50, přijatévalnou hromadou dne 3.5.1995.
od 10. 05. 1995 od 06. 10. 2000

Akcie

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 2014

Počet: 119 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 2014

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 24. 01. 2008 od 07. 07. 2014

Počet: 119 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - prioritní akcie na majitele
od 24. 01. 2008 od 07. 07. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 24. 01. 2008 od 07. 07. 2014

Počet: 379 000 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 10. 2006 od 24. 01. 2008

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 45300 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 31. 01. 2005 od 24. 01. 2008

Počet: 162 ks v hodnotě: 300000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 31. 01. 2005 od 24. 01. 2008

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - prioritní akcie na majitele
od 31. 01. 2005 od 24. 01. 2008

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 31. 01. 2005 od 24. 01. 2008

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 27. 09. 2004 od 31. 01. 2005

Počet: 162 ks v hodnotě: 300000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 27. 09. 2004 od 31. 01. 2005

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - prioritní akcie na majitele
od 27. 09. 2004 od 31. 01. 2005

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 3 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na majitele
od 28. 07. 2004 od 27. 09. 2004

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 3 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 28. 07. 2004 od 27. 09. 2004

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 53 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na majitele
od 16. 03. 2004 od 28. 07. 2004

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 53 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 16. 03. 2004 od 28. 07. 2004

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na majitele
od 11. 04. 1996 od 16. 03. 2004

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 19. 10. 1995 od 16. 03. 2004

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FEDOŠ VLADISLAV

IČO: 49700146

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2006 od 27. 05. 2015
Dozorčí rada - předseda
od 27. 09. 2004 od 23. 10. 2006


Název/Jméno: HAVELKA FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2006 od 27. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2004 od 05. 10. 2006


Název/Jméno: HRBEK VÁCLAV

IČO: 67933092

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 04. 2013 od 27. 05. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 2010 od 03. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2006 od 01. 07. 2010


Název/Jméno: VODIČKA IVAN

IČO: 70388245

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 10. 2013 od 22. 04. 2016


Název/Jméno: SCHRAMM ROMAN

IČO: 66108420

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 04. 2013 od 27. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 2006 od 05. 10. 2006


Název/Jméno: KOBRLE PETR

IČO: 47129263

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 2011 od 27. 05. 2015


Název/Jméno: KLUSOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2008 od 27. 05. 2015


Název/Jméno: NÁBĚLEK PATRIK

IČO: 2159732

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 2011 od 22. 01. 2014


Název/Jméno: ZÁVESKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 09. 2008 od 03. 04. 2013


Název/Jméno: ZÁBRANSKÝ MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2011 od 24. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2008 od 27. 05. 2011


Název/Jméno: KRAMÁRIK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2009 od 17. 02. 2011


Název/Jméno: POŠÍVAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2008 od 28. 07. 2011


Název/Jméno: HRBEK VÁCLAV

IČO: 67933092

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 2008 od 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2004 od 18. 09. 2008


Název/Jméno: KUPEC MIROSLAV

IČO: 10257373

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 2006 od 18. 09. 2008


Název/Jméno: NIKL PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 10. 2006 od 18. 09. 2008


Název/Jméno: VOGELOVÁ VLADIMÍRA

IČO: 61010782

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2006 od 19. 09. 2008
Dozorčí rada - členka
od 27. 09. 2004 od 23. 10. 2006


Název/Jméno: PFLEGEROVÁ ŠTĚPÁNKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2006 od 19. 09. 2008
Dozorčí rada - členka
od 27. 09. 2004 od 23. 10. 2006


Název/Jméno: FOŘTOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2004 od 10. 01. 2006


Název/Jméno: ŠÍBL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2004 od 27. 09. 2004


Název/Jméno: ŠMEHLÍK JIŘÍ

IČO: 68706812

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 03. 2004 od 27. 09. 2004


Název/Jméno: TURZA LUBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 2004 od 27. 09. 2004


Název/Jméno: FAIT IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 2004 od 27. 09. 2004


Název/Jméno: ŠPARLINEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 03. 2004 od 27. 09. 2004


Název/Jméno: PODLIPNÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2003 od 16. 03. 2004


Název/Jméno: PODLIPNÝ LUBOMÍR

IČO: 61012271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2003 od 16. 03. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 11. 03. 2003 od 16. 03. 2004


Název/Jméno: PODLIPNÝ MAREK

IČO: 63857316

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2003 od 16. 03. 2004


Název/Jméno: VALEČKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 19. 06. 2002 od 11. 03. 2003
Dozorčí rada - členka
od 06. 02. 2002 od 19. 06. 2002


Název/Jméno: TOMŠÍK ONDŘEJ

IČO: 76017001

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 2002 od 11. 03. 2003


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2002 od 16. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 05. 2001 od 03. 05. 2002


Název/Jméno: KOSMATA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2002 od 11. 03. 2003


Název/Jméno: KRÁL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 11. 2000 od 03. 05. 2002


Název/Jméno: AMBROŽ IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 11. 2000 od 21. 12. 2001


Název/Jméno: URBAN SVATOPLUK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2000 od 23. 03. 2002


Název/Jméno: BEDROŠ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2000 od 11. 03. 2003


Název/Jméno: KUČERA VLADIMÍR

IČO: 62107445

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 2000 od 07. 05. 2001


Název/Jméno: JANČUŠKA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 04. 2000 od 28. 11. 2000


Název/Jméno: MÍŠEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 04. 2000 od 28. 11. 2000


Název/Jméno: CHLUP JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2000 od 28. 11. 2000


Název/Jméno: RAKUŠANOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 06. 1999 od 27. 09. 2004


Název/Jméno: KLEINDIENST JAKUB

IČO: 45814651

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2000 od 28. 11. 2000


Název/Jméno: LACINA ZDENĚK

IČO: 13699679

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1999 od 06. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 1996 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: PAVLÍK JIŘÍ

IČO: 72356243

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 10. 1999 od 07. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1999 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: ŘÍČNÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 10. 1999 od 07. 04. 2000


Název/Jméno: PÍSKOVSKÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 22. 10. 1999 od 28. 11. 2000


Název/Jméno: FAJKUS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1999 od 27. 10. 1999


Název/Jméno: VOKATÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 10. 1998 od 28. 11. 2000


Název/Jméno: KODYMOVÁ RADOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 22. 10. 1998 od 10. 06. 1999


Název/Jméno: KUTILOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 13. 02. 1998 od 22. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 1996 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: PÍSTECKÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 13. 02. 1998 od 22. 10. 1998
Dozorčí rada - předsedkyně
od 10. 05. 1995 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: KLÍMA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 1998 od 27. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1997 od 13. 02. 1998


Název/Jméno: HANUŠ PAVEL

IČO: 65948611

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1998 od 07. 04. 2000


Název/Jméno: CHLADIL LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1997 od 10. 06. 1999


Název/Jméno: BEDNAŘÍK PETR

IČO: 44819633

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1996 od 13. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 1995 od 20. 12. 1996


Název/Jméno: VÖLFL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1996 od 27. 05. 1997


Název/Jméno: SEDLÁŘ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 1995 od 20. 12. 1996


Název/Jméno: KOSAŘ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1995 od 20. 12. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 10. 05. 1995


Název/Jméno: JAKOUBEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 1995 od 20. 12. 1996


Název/Jméno: ŠOPÍKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 od 10. 05. 1995


Název/Jméno: BLÁBOLILOVÁ BOHUSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 od 10. 05. 1995


Název/Jméno: URBAN PAVEL

IČO: 46047549

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 10. 05. 1995


Název/Jméno: KULHÁNKOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 10. 05. 1995


Název/Jméno: HOUZAR BOHUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 10. 06. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 03. 2011

Odpovědní zástupci: 512309


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2008

Odpovědní zástupci: 30293

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2008

Odpovědní zástupci: 1418203

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 08. 2006

Odpovědní zástupci: 66197

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 08. 2006

Odpovědní zástupci: 1418203

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 08. 2006

Odpovědní zástupci: 66197

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 12. 1997

Zánik oprávnění:20. 04. 2011


Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování leasingu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:12. 02. 1998


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:06. 06. 2001


Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:02. 10. 2006


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 626782

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 60220

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 626782

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 1418204

Zánik oprávnění:06. 06. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49970321

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
239401"Nábytek-sektor" v.o.s.63218771Vysoké Mýto, 56601, Pražské Předměstí, Hálkova, 5
3308211. Liberecká bezpečnostní, s.r.o.41328701Podnikatelská 539, 19011 Praha
391606A - CLASS Service s.r.o. v likvidaci26415569Ostromečská 1227/8, 13000 Praha
81996A.D.PRAHA,s.r.o.63667924Mstětická 505, 25091 Zeleneč
99712ABA plus a.s.25829971Bludov, Polní 1, PSČ 789 61
286792ActivePower s.r.o.28689836Kutná Hora, Karlov 197, PSČ 284 49
7582ADVENA, spol. s r.o. "v likvidaci"49101846Fibichova 77, 47127 Stráž pod Ralskem
84316ADVICE BROKER s.r.o.28001664Chelčického 1195, 26901 Rakovník
150592Agency Bohemia Partners spol. s r.o.26417405Holenická 32, 19700 Praha
341034Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci123285Havlíčkův Brod
279813AGROSERVIS Bystřička - opravy strojů s.r.o.27852849342, 75624 Bystřička
57382ALCOMA a.s.60472405Vinšova 3276/11, 10600 Praha
236739Apache s.r.o.49359410Lumírova 90/23, 12800 Praha
413961ARA CAPITAL, a.s.29232066Hlinky 49/126, 60300 Brno
136502ARSENAL ČESKÁ LÍPA s.r.o.62243501Boženy Němcové 3178, 47001 Česká Lípa
323143B&B Revolution s.r.o.24243345Husitská 89/41, 13000 Praha
336389Baňovský mlýn s.r.o.4116631Vojtěšská 1427, 27711 Neratovice
133031Blue Range a.s.24125407U Plátenice 1960/2, 15000 Praha
205295bp služby, a. s.45193428Havlíčkova 234/1, 75701 Valašské Meziříčí
101811CENTA, a.s. - v likvidaci63496232Brno, 62100, Řečkovice, Ječná, 29a
268849CONDOR CAPITAL, a.s.29236177Hlinky 49/126, 60300 Brno
176861COPY PRINT CENTER s.r.o.27410153Vinohradská 1971/38, 12000 Praha
77633CPI Hotels, a.s.47116757Bečvářova 2081/14, 10000 Praha
235957Českomoravská investiční a.s.49969854Bartošova 1833/6, 60200 Brno
102274Český penzijní fond ZDRAVÍ, a.s.25140591Praha, 11000, , Opletalova, 36

Související osoby

#NázevICOAdresa
136247ABRAMOVIČ PETR68397429Na Hanspaulce 820/36, 16000 Praha
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
114559ANDĚL JOSEF87585251171, 79065 Skorošice
101588ANDĚL KAREL70204713Jungmannova 697/17, 41901 Duchcov
185458ANDRES JOSEF40094863Erno Košťála 968, 53012 Pardubice
197799AUGUSTINOVÁ EVA66062527Havlíčkova 1208, 29301 Mladá Boleslav
294845BABČICKÝ FRANTIŠEK66883563Meduňková 606/42, 10300 Praha
66655BALOUS TOMÁŠ5569265U Sluncové 611/19, 18600 Praha
12284BAMBASOVÁ MARKÉTA45711658Nad Buďánkami III 2855/7, 15000 Praha
7524BAREK JAROSLAV70206805Slavíčkova 68/6, 46007 Liberec
1527BAROCH FRANTIŠEK71602259K. Hynka Máchy 1211, 28911 Pečky
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
125520BARTOŇ FRANTIŠEK61766186Ležnice 860, 35731 Horní Slavkov
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
99600BARTONÍK JIŘÍ41374312U kapličky 455/23, 77900 Olomouc
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
264061BARTOŠ LUBOMÍR13737031Na Radouči 1066, 29301 Mladá Boleslav
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
80971BÁRTOVÁ LENKA8768850615, 28201 Mrzky
267145BÁRTOVÁ RADKA71780611Spojenců 876, 67401 Třebíč
38714BASSETTO VÁCLAV41101430Hlavenecká 134, 27714 Lhota
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1396760ADEX REALITY s.r.o.27197794Přípotoční 1519/10C, 10000 Praha
1673335Agentura ULTRA s.r.o.29007038Přípotoční 1519/10C, 10000 Praha
570872ALPHASET, spol. s r.o.43873413Pod soutratím 1559/5, 10100 Praha
825265ALPINE PRO STORES, s.r.o.25762478Přípotoční 1519/10B, 10000 Praha
3394675ALPINE PRO, a.s.49970321Přípotoční 1519/10B, 10000 Praha
1706841Aurum Finance, a.s.29277787Přípotoční 1519/10C, 10000 Praha
303426AXFONE LLC, odštěpný závod zahraniční osoby4940474Přípotoční 1519/10C, 10000 Praha
1148437Axfone s.r.o.28469500Přípotoční 1519/10C, 10000 Praha
2729734Best Online Media s.r.o.28515145K louži 1311/2, 10100 Praha
1289688CARPE DIEM CZ s.r.o.29144400Přípotoční 1519/10A, 10000 Praha
3337784Clever ISP s.r.o.2682591Přípotoční 1519/10C, 10000 Praha
107554com4trade, spol. s r.o.24181099Přípotoční 836/33, 10100 Praha
739729Crystal Economy s.r.o.24797014Přípotoční 1519/10A, 10000 Praha
413547DEZILUZE s.r.o.2694379K louži 785/4, 10100 Praha
907294DIAP TOOLS, s.r.o.27099491Přípotoční 835/31, 10100 Praha
1702693DOLOR s.r.o.2051419K louži 1258/12, 10100 Praha
2863928Dom NVN plus s.r.o.28507037K louži 1258/12, 10100 Praha
600628Domsallut Company Praha s.r.o. v likvidaci24788031Přípotoční 1519/10A, 10000 Praha
813118DORA s.r.o.27217591Pod soutratím 207/4, 10100 Praha
1388112EC SENIORSTAV, a.s.28963059Přípotoční 1519/10A, 10000 Praha
426522Evrazia house s.r.o.28544960Jahodová 2704/123, 10600 Praha
744065F.H.S. Future High Solutions Corp.1846078Pod soutratím 1559/5, 10100 Praha
1003596FINTEGRO s.r.o.25742914K louži 1311/2, 10100 Praha
665869FROMM PLUS PRAHA s.r.o. v likvidaci25666711Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Přípotoční, 20
1685102HOTEL ZÁMEK HRUBÁ SKÁLA s.r.o.1506072Přípotoční 1519/10A, 10000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1920254Michal Otta - O.K.EKO10144544Na louži 1310/6, 10100 Praha
2786118Renata Petríková - KOMPLET65884442Pod soutratím 1559/5, 10100 Praha
135914S.MARUŠKOVÁ15913503Praha, 10100, , K LOUŽI, 6/1256
2135720T. Engel - obchodník a dodavatel14940957K louži 784/3, 10100 Praha
2933303Ančabadze Giguša62890816K louži 1312/1, 10100 Praha
301285BABIDIRIČ Ljubov67416314Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Na Louži, 6/1310
567490BABIDORIČ Ivan67416322Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Na Louži, 6/1310
1948471Baburnych Mykhaylo87938898K louži 784/3, 10100 Praha
2158269Bartek Jakub87457865K louži 1311/2, 10100 Praha
1580753Bartoš Ladislav15072681K louži 1312/1, 10100 Praha
1164903Benchak Olena88816877K louži 1311/2, 10100 Praha
537567Binarová Lenka42148294Pod soutratím 1559/5, 10100 Praha
1552304Blažek Vlastimil48074373Přípotoční 917/35, 10100 Praha
1655714Boháčová Michaela74895826Přípotoční 883/21, 10100 Praha
155179BÓROVÁ Lenka65634675Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), PŘÍPOTOČNÍ, 884/23
1662041Buďárková Lenka61373931Na louži 1310/6, 10100 Praha
1107257CIKLER Jiří64554520Přípotoční 883/21, 10100 Praha
3249616Cuadra Oliver5423759Přípotoční 930/27, 10100 Praha
3383381Černá Zuzana67961924K louži 1256/6, 10100 Praha
2728822Černý Lubomír44902638Na louži 1310/6, 10100 Praha
2971178Čuříková Lada63105438Přípotoční 888/29, 10100 Praha
1504720DANČÍK Kamil69820872Přípotoční 836/33, 10100 Praha
943469DNEBOSKÁ Olga16092821K louži 1257/8, 10100 Praha
939629Dopitová Marcela15074757Přípotoční 1519/10C, 10000 Praha
1943475Ďurčová Veronika5675952K louži 1257/8, 10100 Praha