ALPIQ ENERGY SE

Hlavní strana

Firma s názvem ALPIQ ENERGY SE, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: H 81. Její identifikační číslo je 28477090

Výpis z obchodního rejstříku ALPIQ ENERGY SE

Datum zápisu: 20. 10. 2008

Právní forma:Evropská společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: H 81

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: yy6kxxp

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučila přeshraniční fúzí sloučením společnost Alpiq Energija Lietuva AB, akciová společnost založená a existující podle litevského práva, se sídlem Lvovo 25, Vilnius, Litva, IČ: 302 026 534, zapsaná v litevském obchodním rejstříku Rejstřík právnických osob Litvy, jako společnost zanikající. Jmění zanikající společnosti přešlo na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE.
od 01. 02. 2015

  Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jako celku.
od 26. 04. 2014

  Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučily přeshraniční fúzí sloučením společnost Atel Polska Sp. z o.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, založená podle polského práva, se sídlem Polská republika, Varšava, Armii Ludowej 26, PSČ 00-609, zapsaná v rejstříku podnikatelů Polského soudního rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII Obchodní oddělení polského soudního rejstříku, KRS č.: 0000074441, DIČ: 526-25-87-842, a společnost Alpiq Energia Magyarország Kft., právní forma: společnost s ručením omezeným založená podle maďarského práva, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Kálvin tér 12, PSČ 1085, Cg. 01-09-733910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ve funkci rejstříkového soudu. Obě tyto společnosti sloučením se společností ALPIQ ENERGY SE zanikly a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE.
od 30. 11. 2010

  Společnost Alpiq Central Europe AG jako jediný akcionář společnosti ALPIQ ENERGY SE (dále jen "Společnost") rozhodl dne 1.3.2010 o zvýšení základního kapitálu Společnosti z jeho současné výše 120.000,-- EUR (slovy jedno sto dvacet tisíc eur), resp. 2.959.800,-- Kč (slovy dva miliony devět set padesát devět tisíc osm set korun českých), na novou výši 160.000,-- EUR (slovy jedno sto šedesát tisíc eur), resp. 3.946.400,-- Kč (slovy tři miliony devět set čtyřicet šest tisíc čtyři sta korun českých), tj. o částku 40.000,-- EUR (slovy čtyřicet tisíc eur), resp. 986.600,-- Kč (slovy devět set osmdesát šest tisíc šest set korun českých), s tím, že pro přepočet částek z EUR na CZK/Kč je použit přepočítací koeficient ke dni 30.9.2008, tj. 24,665 Kč/1 EUR, a to za těchto podmínek :- akcie budou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku,- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 4 (slovy čtyř) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých) s tím, že pro přepočet částek z EUR na CZK/Kč je použit přepočítací koeficient ke dni 30.9.2008, tj. 24,665 Kč/1 EUR. Tyto nové akcie nebudou kótované,- emisní kurz těchto čtyř nových kmenových akcií Společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých),- na jednu dosavadní akcii na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých), připadne podíl jedné třetiny na jedné nové akcii na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých), přičemž upisovat lze pouze celé akcie,- jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všechny 4 (slovy čtyři) kusy nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Společností a jediným akcionářem a bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku,- lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem s využitím přednostního práva počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Představenstvo Společnosti je povinno návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit upisovateli, tj. jedinému akcionáři, doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu, a to ve lhůtě nejpozději 7 (slovy sedmi) dnů po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- jediný akcionář bude povinen splatit celý emisní kurs, tj. 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech čtyř nových akcií, které upíše, tj. částku 40.000,-- EUR (slovy čtyřicet tisíc eur), resp. 986.600,-- Kč (slovy devět set osmdesát šest tisíc šest set korun českých), ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto čtyř nových akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 2102963157/2700 vedený u banky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.
od 12. 03. 2010 od 31. 03. 2010

  Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučily přeshraniční fúzí sloučením společnost Atel Česká republika s.r.o., společnost s ručením omezeným založená podle českého práva, se sídlem Praha 1, Na příkopě 21, PSČ 117 19, IČ 264 68 026, společnost Atel Slovensko s.r.o., společnost s ručením omezeným založená podle slovenského práva, se sídlem Bratislava, Hodžovo nám. 2, PSČ 811 06, IČ 35 837 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I pod vložkou 26633/B a společnost Atel Austria GmbH, společnost založená podle rakouského práva, se sídlem c/o Kanzlei Mag. Helmut Payr, Albertgasse 6/14, 1080 Wien, Rakousko, registrovaná v obchodním rejstříku města Vídeň pod číslem FN 208314 w, jako společnosti zanikající. Jmění zanikajících společností přešlo na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE.
od 31. 12. 2009

Akcie

Počet: 700 ks v hodnotě: 246650 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 10. 2011

Počet: 700 ks v hodnotě: 246650 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 30. 11. 2010 od 10. 10. 2011

Počet: 16 ks v hodnotě: 246650 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 31. 03. 2010 od 30. 11. 2010

Počet: 12 ks v hodnotě: 246650 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 20. 10. 2008 od 31. 03. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: AG Alpiq

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 08. 2014


Název/Jméno: Alpiq Central Europe AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 02. 2010 od 13. 08. 2014


Název/Jméno: Atel Energy AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 01. 2009 od 12. 02. 2010


Název/Jméno: EUROPEA CAPITAL, SE

IČO: 27900240

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 10. 2008 od 26. 01. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PICH MARTIN

IČO: 67309461

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 2009 od 24. 01. 2017


Název/Jméno: HULENA MARTIN

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 08. 2014


Název/Jméno: OUŠKA KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 07. 2016


Název/Jméno: DWORAK PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2010


Název/Jméno: RADINA PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 21. 01. 2016


Název/Jméno: ADAMOVÁ MARIE

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 12. 2015


Název/Jméno: SEIGERTSCHMID PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 27. 10. 2016


Název/Jméno: PLOCEK TOMÁŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 05. 2015


Název/Jméno: EDGAR CARSTEN LEHRMANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2012


Název/Jméno: ČIHÁK ZDENĚK

IČO: 69397864

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 2012
Prokura - prokurista
od 15. 04. 2010 od 17. 08. 2012


Název/Jméno: SAHIN JANBERK

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 2015


Název/Jméno: GINEITIS PAULIUS

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 01. 2015


Název/Jméno: MUSIAL MAREK

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 01. 2015


Název/Jméno: ŻOŁADEK JACEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 01. 2015


Název/Jméno: BENCSIK KÁROLY

Funkce: Prokura - prokurista
od 16. 11. 2011 od 03. 12. 2015


Název/Jméno: BROKHOF MARKUS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2014 od 23. 10. 2014


Název/Jméno: MALINOWSKI NATHALIE

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 08. 2014 od 05. 03. 2015


Název/Jméno: DUBEŇ MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 08. 2014
Prokura - prokurista
od 04. 01. 2014 od 13. 08. 2014
Prokura - prokurista
od 19. 11. 2009 od 23. 01. 2013


Název/Jméno: BEULEKE PHILIPP

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 08. 2014 od 05. 03. 2015


Název/Jméno: RYBALCHENKO SERGEY

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 08. 2014 od 29. 09. 2014


Název/Jméno: CLAUDIA ERNI EIHOLZER

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 08. 2014


Název/Jméno: MEYER TOBIAS

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 01. 2014


Název/Jméno: LINDOVSKÁ HANA

IČO: 40305805

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 04. 2010


Název/Jméno: SCHREIBER SABINE

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 10. 2013 od 13. 08. 2014


Název/Jméno: SAETHER ERIK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2013 od 23. 10. 2014


Název/Jméno: ROHÁČ RADOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 03. 2013


Název/Jméno: BUROKAS ALDEVINAS

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 07. 2012 od 03. 01. 2015


Název/Jméno: CORNELIA HÄUPTLI BAUMGARTNER

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 01. 2012


Název/Jméno: BOGDANOVIC NEBOJSA

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 05. 2011 od 27. 07. 2016


Název/Jméno: Andrew John Taylor

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 04. 2011 od 20. 07. 2012


Název/Jméno: DIVIŠOVÁ ALENA

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 03. 2011


Název/Jméno: MANCIN FABIO

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 03. 2011 od 21. 01. 2016


Název/Jméno: KADLEC KAREL

IČO: 4518241

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 27. 10. 2016


Název/Jméno: POPESCU MIHAELA

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 08. 2010 od 23. 10. 2013


Název/Jméno: ČULIBRK PAVLE

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 08. 2010


Název/Jméno: Franz Josef Scheiber

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2010 od 25. 10. 2011


Název/Jméno: ŠIŠKA MARTIN

IČO: 74380842

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 04. 2010


Název/Jméno: HENNIG ANDREAS

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 04. 2010 od 22. 04. 2011


Název/Jméno: SHAHBAZYAN KORYUN

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 04. 2010 od 05. 03. 2016


Název/Jméno: FRANK REINHOLD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2010 od 31. 07. 2013


Název/Jméno: VACULÍKOVÁ KLÁRA

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 04. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2009 od 11. 02. 2010


Název/Jméno: ERNIEIHOLZER CLAUDIA

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 13. 08. 2014


Název/Jméno: PAVELEK IVO

IČO: 13122487

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 23. 01. 2013


Název/Jméno: GONDA GERGELY

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010


Název/Jméno: EDOCS JOZSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 23. 01. 2012


Název/Jméno: TZANKOVA TZVETELINA

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 23. 10. 2013


Název/Jméno: BAGEMIHL JOACHIM

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 21. 09. 2011


Název/Jméno: FELEKI LAURA

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 02. 2010 od 21. 01. 2016


Název/Jméno: SZARAPKA LEHEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2010 od 20. 07. 2012


Název/Jméno: Stoltz Armin

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2010 od 28. 06. 2010


Název/Jméno: HANS GÜNTHER MAYER

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 2009


Název/Jméno: KOSORIĆ KOSTA

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 2009 od 26. 11. 2016


Název/Jméno: BÖJTE CSONGOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 2009 od 22. 04. 2011


Název/Jméno: KOPŘIVA BEDŘICH

IČO: 11242736

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 2009 od 28. 06. 2010


Název/Jméno: HOLUB LIBOR

IČO: 86576224

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 2009 od 12. 02. 2010


Název/Jméno: TIMLI FERENC

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 2009 od 22. 04. 2011


Název/Jméno: RYBALCHENKO SERGEJ

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 2009 od 13. 08. 2014


Název/Jméno: SCHIB PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2009 od 24. 02. 2010


Název/Jméno: GIGLIO GIUSEPPE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 02. 2009 od 24. 02. 2010


Název/Jméno: Lehrmann Edgar

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 02. 2009 od 22. 04. 2011


Název/Jméno: JANÁKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 10. 2008 od 18. 02. 2009


Název/Jméno: ZWIENER MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2008 od 18. 02. 2009


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 02. 2010

Odpovědní zástupci:


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 01. 2009

Obory činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 14. 04. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 13. 01. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 13. 01. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 13. 01. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28477090

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:27. 04. 2009

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
195907A.L.D. Holding a.s.24242713Bílého 85/12, 60200 Brno
169164ABC pack, s.r.o.26410681Nádražní náměstí 729/5, 35301 Mariánské Lázně
216426AC 2, a.s.25662856Hudečkova 1091/1, 14000 Praha
260023AKAHA, společnost s ručením omezeným "v likvidaci"45022194České Budějovice, 37007, , B. Kafky, 9
73849Alpiq Generation (CZ) s.r.o.26735865Dubská 257, 27203 Kladno
179150ARANEA GROUP a.s.24133523Modřanská 307/98, 14700 Praha
384406ARANEA SYSTEMS a.s.1676342Modřanská 307/98, 14700 Praha
463936AUSPICATUS, s.r.o. v likvidaci28947398Drahobejlova 1019/27, 19000 Praha
329991Autodoprava Gregora s.r.o.28917201Divišova 163/18, 77900 Olomouc
47880AV ONLINE s.r.o. v likvidaci24701769Ortenovo náměstí 443/6, 17000 Praha
218281BANCIBO, SE24236501Voctářova 2449/5, 18000 Praha
154036BATESYS DESIGN, a.s.24144614Koněvova 2660/141, 13000 Praha
119801BD Enviro s.r.o. "v likvidaci"28580818Ostrava - Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00
320313Bibig prexs s.r.o.28997468Krátká 305/2, 36017 Karlovy Vary
439090BLARICUM, SE28915453Kydlinovská 161/101, 50002 Hradec Králové
364802BOUGAINVILLE, SE28980905Karlova 180/20, 11000 Praha
349475BUDÍN CLUB s.r.o.25166263Nad Výmolem 178, 39468 Žirovnice
347558Bulls & Bears Investment Company a.s.24821519Staroměstské nábř. 391/59, 40502 Děčín
141404Clear Vu, s.r.o.28487273Politických vězňů 912/10, 11000 Praha
337351COSINUS, s.r.o.27913732Dr. Steinera 34, 27201 Kladno
220909Cromicron Energy Jih, s.r.o.27066151Na poříčí 1046/24, 11000 Praha
341381DANRETA INVEST, s.r.o.28981286Drahobejlova 1019/27, 19000 Praha
335402DELICATO s.r.o.28903951Jeseniova 1196/52, 13000 Praha
72920DEOTECH, s.r.o.28469054Pod višňovkou 1661/33, 14000 Praha
155778DETON operation, a.s.284662095. května 1324/7, 14000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
136247ABRAMOVIČ PETR68397429Na Hanspaulce 820/36, 16000 Praha
191912ABT JAN6149588317, 25210 Líšnice
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
154418ARIFOVIĆ BOGDANKA75759781Jasanová 836/3b, 63700 Brno
10382BABŮRKOVÁ JANA66431735Kukelská 930/24, 19800 Praha
5017BALCAROVÁ ALENA86871919Dětská 128/9, 10000 Praha
43133BARTOŠOVÁ ANDREA66526531Foerstrova 2415/8, 61600 Brno
73175BAZALA PETR65745515Žerotínovo nám. 169/22, 75002 Přerov
138563BENDA DAVID67808778Nad alejí 1850/6, 16200 Praha
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
39768BERKA ZDENĚK71847791Budějovická 3072, 39002 Tábor
63691BICANOVÁ MICHAELA65960653Josefy Kolářové 1011/14, 37011 České Budějovice
300141BILKOVÁ IVANA66163315393, 73953 Hnojník
135094BÍNA PETR86950801K Orionce 1846/2, 14300 Praha
9929BLAŽEK MICHAL62478516Sokolovská 520, 28201 Český Brod
248916BOHUŠKA MARTIN65217012Pavlišovská 265, 54701 Náchod
94051BRANDEJSKÝ JAN41148797Výhledová 588, 25101 Říčany
59290BROSCHEOVÁ MICHAELA71986014Sportovní 1265/4, 10100 Praha
39767BRTNA MIROSLAV76543897Jaroslava Ježka 169/8, 43401 Most
350182BUBENÍČEK MICHAL88544974Křižíkova 552, 54101 Trutnov
47201BURGER PETR67140718Na Parcelách 367, 37381 Kamenný Újezd
39774CICHRA PAVEL18279490Švermova 701/65, 39901 Milevsko
181625CÍSAŘ MARTIN74361074155, 39404 Nový Rychnov
92257CÍSAŘOVÁ LUCIE75854449Radlická 3207/88A, 15000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2939657ABP Consulting, a.s.15268446Thámova 21/34, 18600 Praha
997270ADP Employer Services Česká republika, a.s.61858684Rohanské nábřeží 670/17, 18600 Praha
339529ALPIQ ENERGY SE28477090Rohanské nábřeží 670/19, 18600 Praha
1982051Asociace zastavárníků Čech a Moravy1896237Thámova 38/25, 18600 Praha
958144Atria Skalka s.r.o.2204592Rohanské nábřeží 642/35, 18600 Praha
829527AYA solution s.r.o.5399785Za Karlínským přístavem 683/8, 18600 Praha
1935659B.T.P. s.r.o. v likvidaci26451301Thámova 21/34, 18600 Praha
662192BITHEIS s.r.o.63216515Pobřežní 6/58, 18600 Praha
642656BITMINNIX s.r.o.5331391Thámova 21/34, 18600 Praha
2365331Brandstar Business, s.r.o.2553961Rohanské nábřeží 678/23, 18600 Praha
1035844C & K International s.r.o.27323170Pobřežní 6/58, 18600 Praha
3135301CARDINAL DESIGN s.r.o.28799666Rohanské nábřeží 670/17, 18600 Praha
1115347COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o.41692071Rohanské nábřeží 678/23, 18600 Praha
302119Coolinary Gastro Group a.s.4976851Thámova 21/34, 18600 Praha
668058Coolinary s.r.o.24680753Thámova 21/34, 18600 Praha
3010933CZECH SOLAR POWER s.r.o. v likvidaci28505816Pobřežní 6/58, 18600 Praha
3079385Česko - východoasijská obchodní komora, o.s.22693297Thámova 21/34, 18600 Praha
1367574DS Progress s.r.o.27632768Thámova 21/34, 18600 Praha
1855770DYNSTAR, spol. s r.o.44269455Thámova 21/34, 18600 Praha
1707475E34 Ostředek s.r.o.2081946Rohanské nábřeží 642/35, 18600 Praha
229982EPAS CONSULTING & TRADE LIMITED49277774Praha, 18000, Karlín, Pobřežní, 6/58
558434FLIX.TV s.r.o.4122933Rohanské nábřeží 678/23, 18600 Praha
3060832FLS Advisory s.r.o.5419069Rohanské nábřeží 678/23, 18600 Praha
1698166FOPS CZECH s.r.o.5372275Rohanské nábřeží 678/23, 18600 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
46236Altankhuyag Bolortuya24738638Thámova 21/34, 18600 Praha
898535Anokhin Ihor27169626Praha, 18600, Karlín, Rohanské nábřeží, 642/35
74232Baldandorj Oyuntsetseg88681033Thámova 21/34, 18600 Praha
682990Bláha Vladislav18387179Pobřežní 79/54, 18600 Praha, CZ
1236925Bláhová Irena60182288Pobřežní 79/54, 18600 Praha, CZ
1795412BROŽ JIŘÍ1655299Rohanské nábřeží 678/23, 18600 Praha
819595Duchková Jana71337539Pobřežní 6/58, 18600 Praha
84520Emmer Vladimír48043389Pobřežní 655/54, 18600 Praha
1851918Emmerová Jaroslava16908830Pobřežní 655/54, 18600 Praha
973248Gurkina Daria4949587Za Karlínským přístavem 683/8, 18600 Praha
2014002Halenárová Viktória5331315Za Karlínským přístavem 683/8, 18600 Praha
1484723Hodač Vladimír40632130Pobřežní 6/58, 18600 Praha
3399444Houšková Albína65871651Pobřežní 655/54, 18600 Praha
2296199Kamenický Ondřej70335010Pobřežní 6/58, 18600 Praha
2095512Kikinezhdi Ivan27169791Rohanské nábřeží 642/35, 18600 Praha
3372633Kikinezhdi Ivan27169707Rohanské nábřeží 642/35, 18600 Praha
2421961Kikinezhdi Mykhaylo88056325Rohanské nábřeží 642/35, 18600 Praha
2781068Kikinezhdi Mykhaylo27958566Rohanské nábřeží 642/35, 18600 Praha
3256624Kikinezhdi Vasil27169693Praha, 18600, Karlín, Rohanské nábřeží, 642/35
783237Kinzel Martin3529614Pobřežní 6/58, 18600 Praha
3300400Ksandrová Gabriela70205493Pobřežní 6/58, 18600 Praha
3400940Maršálek Jiří43894101Thámova 38/25, 18600 Praha
1109266Nováček Ondřej76039871Pobřežní 6/58, 18600 Praha
834072Oktábcová Alena Mrakavová43880029Sokolovská 38,186 00 Praha 8
2603130Ona Yuriy24669857Rohanské nábřeží 642/35, 18600 Praha