Arca Capital Bohemia, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Arca Capital Bohemia, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9058. Její identifikační číslo je 27110265

Výpis z obchodního rejstříku Arca Capital Bohemia, a.s.

Datum zápisu: 7. 1. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9058

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nhacvhb

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Správa a údržba nemovitostí
Zprostředkování služeb
Reklamní činnost a marketing
Realitní činnost
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha

Adresy: Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000
od 25. 01. 2012
Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 11719
od 13. 07. 2004 od 25. 01. 2012
Praha 6, Evropská 61, PSČ 16000
od 07. 01. 2004 od 13. 07. 2004

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 01. 2015

  Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Arca Aviation a.s., IČ: 28504861, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 14911, a zanikající společnosti COLLY, s.r.o., IČ: 25577964, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 82421.
od 17. 09. 2011

  Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Arca Real Estate a.s., IČ: 27886476, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8/1096, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11775, a zanikající společnosti ATRICIO a.s., IČ: 27233201, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9891, a to podle projektu přeměny ze dne 16.6.2010 s rozhodným dnem fúze 1.1.2010.
od 13. 10. 2010

  Jediný akcionář akciové společnosti s obchodní firmou Arca Capital Bohemia, a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl v souladu s § 203 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ: 117 19, upsáním nových akcií z hodnoty 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za těchto podmínek:- bude upsáno 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé 100.000,- Kč;- emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia;- součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti;- upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionářespolečností ARCA CAPITAL LTD, se sídlem 4th Floor, 3 Tenderden Street, Hanover Square, London, W1S 1 TD, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales pod číslem 4757444;- v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři ARCA CAPITAL LTD návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku;- upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku;- přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřeny;- k upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti;- místem upisování je sídlo společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8;- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) může jediný akcionář upsat 5 (slovy: pět) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), upisovat lze pouze celé akcie;- jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený, číslo účtu 1326911036/2400, vedený u eBanky, a.s., ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti;- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti;- jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný.
od 19. 04. 2006 od 09. 06. 2006

  Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dle ust. § 190 obchodního zákoníku ze dne 11.5.2005 o zvýšení v souladu s § 203 obchodního zákoníku základního kapitálu společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, upsáním nových akcií z hodnoty 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) o částku 25.000.000,-- kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za následujících podmínek:- bude upsáno 250 (slovy: dvě stě padesát kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč,- emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia,- součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti,- upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře společností ARCA CAPITAL LTD, se sídlem Suite 401, Albany House 324-326 Regents Street, London W 1B 3BL, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales pod číslem 4757444,- v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři ARCA CAPITAL LTD návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku,- upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku,- přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny,- k upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti,- místem upisování je sídlo společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8,- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) může jdiný akcionář upsat 250 (dvě stě padesát) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), upisovat lze pouze celé akcie,- jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený číslo účtu 1326911028/2400 vedený u eBanky, a.s. ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti,- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení záklalního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti,- jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný
od 11. 10. 2005 od 28. 02. 2006

Akcie

Počet: 300 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 06. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: Investments Arca

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 05. 2010
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 12. 2006 od 16. 11. 2009


Název/Jméno: ARCA CAPITAL LTD.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 01. 2004 od 20. 12. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KRÚPA PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 01. 2004 od 20. 12. 2006


Název/Jméno: KONÍK JURAJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2010 od 23. 01. 2015


Název/Jméno: VELIČ RASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2009


Název/Jméno: HOLIGA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2009 od 13. 05. 2010


Název/Jméno: PAVLÍK MIROSLAV

IČO: 63430550

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2009 od 15. 07. 2009


Název/Jméno: ŠTEFULÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 2006 od 02. 01. 2009


Název/Jméno: KUŘE MARTIN

IČO: 44207336

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 2006 od 03. 04. 2009
Prokura - prokurista
od 18. 03. 2004 od 22. 06. 2005


Název/Jméno: JEŽEK PETR

IČO: 69305935

Funkce: Prokura - prokurista
od 22. 06. 2005 od 09. 10. 2006


Název/Jméno: GABOŠ RÓBERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 01. 2004 od 16. 11. 2009


Název/Jméno: KRÚPA JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 2004 od 28. 12. 2010


Název/Jméno: DOBROVODSKÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 2004 od 23. 01. 2015


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 06. 2007

Odpovědní zástupci: 920200


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 56381


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27110265

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 05. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
193549Arca Industry Ukraine, a.s.4958918Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - vlastník
2290486Arca Real Estate a.s.27886476Praha, 11719, Staré Město, Ovocný trh, 8/1096 - vlastník
2994391Arca Services a.s.4861116Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - vlastník
63990ATRICIO a.s.27233201Praha, 11719, Staré Město, Ovocný trh, 8 - vlastník
2326889BGQ Czech, a.s.4281152Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - vlastník
1783171COLLY, s.r.o.25577964Praha, 11719, Staré Město, Ovocný trh, 1096/8 - vlastník
2595769CORRAL a.s.60792710Biskupský dvůr 2095/8, 11000 Praha - vlastník
772280FORMINA, s.r.o.26945134Bartošova 1833/6, 60200 Brno - vlastník
2881691GOLD PRALINES s.r.o.27600041V jámě 699/1, 11000 Praha - vlastník
1158545KASA.cz s.r.o.26772884Skorkovská 1511, 19800 Praha - vlastník
2681164Kennial a.s.5417589Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - vlastník
933528Natura Food Additives, a.s.28183096Podbabská 1014/20, 16000 Praha - vlastník
2220780ONDRÁŠOVKA a.s.27913805Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - vlastník
613899Ondrášovka Holding,a.s.28193261Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - vlastník
1595128Pozitive Energy, a.s.27943046Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - vlastník
2264890Rodinné domy Hájek, s.r.o.27940705Kutnohorská 181/64, 10900 Praha - vlastník
1881042The Easy Company s.r.o.27565301Venušina 1164/14, 10400 Praha - vlastník
1656150Trafo CZ, a.s.27636224Koutníkova 208/12, 50301 Hradec Králové - vlastník
865071VIPAPP, a.s.5307821Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
1468714A-DSM, s.r.o. v likvidaci60728779Brno, 62700, , Šmilovského, 18
2211547ACREDITO finance for life, a.s.24278033Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
3352997Agrární komora okresu Strakonice60067829Palackého náměstí 1090, 38601 Strakonice
3457556AGRO Radomyšl a.s.48201022Písecká 89, 38731 Radomyšl
166660Arca Acquisition Capital, a.s.24136069Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
1477994Arca Aviation a.s.28504861Praha, 11719, Staré Město, Ovocný trh, 1096/8
1773941Arca Capital Global Equity, a.s.2236842Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
193549Arca Industry Ukraine, a.s.4958918Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
3406470ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.24199591V celnici 1031/4, 11000 Praha
2290486Arca Real Estate a.s.27886476Praha, 11719, Staré Město, Ovocný trh, 8/1096
2994391Arca Services a.s.4861116Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
602802ATRANS a.s.63078376Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 213/12
63990ATRICIO a.s.27233201Praha, 11719, Staré Město, Ovocný trh, 8
228651BIO - SKIN, a.s.27659071Kamenné Žehrovice, 27301, Kamenné Žehrovice, Karlovarská, 20
732245BLUESIDE, a.s.5597552Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
2603354Bohemia Property Invest a.s., v likvidaci25793144Praha, 11102, Nové Město (Praha 1), Klimentská, 46
1733334BOUNTY spol. s r.o. v likvidaci15062635Hradec Králové, 50000, , E.Beneše, 1545
2330608BRIDGE spol. s r.o. v likvidaci655074Fráni Šrámka 1139/2, 50002 Hradec Králové
725985BSP Lawyer Partners a.s.27218660K Červenému dvoru 3269/25a, 13000 Praha
521663BXL Consulting s.r.o., v likvidaci27213391U Prašné brány 1078/1, 11000 Praha
877841Bytové družstvo Bohúňova 1336-133825652699Bohúňova 1338/9, 14900 Praha
2707236Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1841 až 184326774542Tavolníková 1843/9, 14200 Praha
1754980C.H.R., a.s.25056808Kodaňská 1441/46, 10100 Praha
2509964CARABIK group s.r.o.26275392Přehradní 199, 76316 Fryšták
10388CES ePlatby a.s.4903650Doudlebská 1699/5, 14000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2665257ACI - Group of Companies s.r.o.49097288Doudlebská 1312/4, 14000 Praha
2043761Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.5670161Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
3025856Aleš Horák - obchodní společnost s.r.o. v likvidaci28919998Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
2812783AM - ART s.r.o. v likvidaci27125033Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
395553AMATO office s.r.o.2687097Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
1369574ANEMAN Company s.r.o.24811467Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
166660Arca Acquisition Capital, a.s.24136069Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
3181033Arca Capital Bohemia, a.s.27110265Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
1773941Arca Capital Global Equity, a.s.2236842Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
193549Arca Industry Ukraine, a.s.4958918Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
2994391Arca Services a.s.4861116Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
1921744ARTEPA s.r.o.24662097Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
444781Artézia, spol. s r.o. v likvidaci47120371Doudlebská 1334/2, 14000 Praha
1830183ASTORM s.r.o. v likvidaci27425479Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
3336737Atos IT Solutions and Services, s.r.o.44851391Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
818371ATOS WORLDLINE SA/NV, organizační složka2059231Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
3317936Autorio, s r.o.27139531Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
2900895AWA 1213 s.r.o.2702983Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
2523812Axit CZ s.r.o.27517772Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
287152Bamei, spol. s r.o.28942132Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
2939043BARTON Group s.r.o.27450490Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
66436BAVinvest s.r.o.27441288Doudlebská 1312/4, 14000 Praha
1190781BAXGART s.r.o.25277049Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
3071821Bergman and Mülstein Printing and Packaging machines s.r.o.29132622Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
114845Berke Group s.r.o.2316579Doudlebská 1312/4, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1394580Andruchová Štefánia87440971Doudlebská 1334/2, 14000 Praha
2625244Baše Antonín40872475Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
620261Bednářová Květoslava67802541Doudlebská 1312/4, 14000 Praha
2734736Cazacu Adrian3295923Doudlebská 1334/2, 14000 Praha
2023483CSc. Leoš Valenta14927021Doudlebská 1320/10, 14000 Praha
2932248Čechová Veronika1387286Doudlebská 1312/4, 14000 Praha
55663Faltus Petr71458417Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
837130Fogl Slavomír45731802Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
179038Grbač Martin73971341Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
650176Hoke Přemysl71463712Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
301282Hokeová Božena66210143Doudlebská 1046/8, 14000 Praha
2047137Hrneček Martin43089640Doudlebská 1699/5, 14000 Praha
2055249Hryzák Pavel75585782Doudlebská 1312/4, 14000 Praha
3002062Chaloupka David60178582Doudlebská 1334/2, 14000 Praha
462600Jankyová Ingrida88207391Doudlebská 1312/4, 14000 Praha
1587671Jurga Ľuboš88019918Doudlebská 1334/2, 14000 Praha
1771584Jurgová Lucia88695409Doudlebská 1334/2, 14000 Praha
1169018Karabynosh Hanna24676098Doudlebská 1334/2, 14000 Praha
180718Kostka Jaroslav60179619Doudlebská 1340/6, 14000 Praha
1992324Kostka Michal3686914Doudlebská 1340/6, 14000 Praha
500797Kostková Barbora12592307Doudlebská 1340/6, 14000 Praha
3385753Kostková Kristina3422828Doudlebská 1340/6, 14000 Praha
331405Krákora Vladimír71282416Praha, 14000, Nusle (Praha 2), Doudlebská, 1334/2
1491032Králík Miloš43086721Doudlebská 1320/10, 14000 Praha
2950063Králíková Jiřina64923959Doudlebská 1320/10, 14000 Praha