ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ARKO TECHNOLOGY, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 296. Její identifikační číslo je 219169

Výpis z obchodního rejstříku ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Datum zápisu: 29. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 296

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 83acv2h

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Inženýrská, technicko-koordinační a výrobní činnost v oblasti...
Výroba ostatních nádrží zásobníků a kontejnerů z kovu
Obchodní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: Vídeňská 206/108, 61900 Brno

Adresy: Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno
od 21. 01. 2014
Brno, Vídeňská 108, okres Brno-město, PSČ 61900
od 10. 09. 1999 od 21. 01. 2014
Modřice, Brněnská 634
od 19. 03. 1993 od 10. 09. 1999
Brno
od 29. 01. 1991 od 19. 03. 1993

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 21. 01. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 21. 01. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 01. 2014

  Na základě projektu rozdělení odštěpením ze dne 18.10.2011 byla odštěpena část jmění společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. v souladu s § 243 písm. d) bod 1 a n. zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se vznikem jedné nové společnosti s ručením omezeným. Nástupnickou společností je společnost Piemont, s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 108, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 293 01 718.
od 14. 12. 2011

  Valná hromada společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. dne 3.12.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1,010.000,- Kč (jeden milion deset tisíc korun českých) ze současné výše 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na výši 2,010.000,- Kč (dva miliony deset tisíc korun českých) za následujících podmínek:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,010.000,- Kč (jeden milion deset tisíc korun českých), tedy ze stávající částky 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na částku 2,010.000,- Kč (dva miliony deset tisíc korun českých) s tím, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští. Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude vyrovnání počtu kmenových akcií s cílem rovnoměrně rozvrhnout jejich počet a jmenovitou hodnotu mezi všechny akcionáře společnosti za současného splnění povinnosti stanovené v čl. VIII bodě 18. zákona č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a další obecně závazné právní předpisy.2) Společnost vydá 101 (jedno sto jeden) kus kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).3) Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu společnosti, upíší na základě dohody akcionářů a v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku všichni akcionáři společnosti takto:- pan Jiří Strouhal, r.č. 690925/3967, bytem Brno, Tovačovského 3885/27, PSČ 636 00, upíše 34 (třicet čtyři) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé z nich, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 340.000,- Kč (tři sta čtyřicet tisíc korun českých),- pan Richard Mrázek, r.č. 731102/3830, bytem Brno, Kuldova 766/17A, PSČ 615 00, upíše 34 (třicet čtyři) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé z nich, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 340.000,- Kč (tři sta čtyřicet tisíc korun českých),- pan Ing. Josef Denker, r.č. 600117/1726, bytem Brno, Martina Ševčíka 622/25, PSČ 625 00, upíše 33 (třicet tři) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé z nich, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 330.000,- Kč (tři sta třicet tisíc korun českých).V dalším budou tyto osoby označovány jako "upisující akcionáři".4) Návrh na uzavření dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu může být upisujícím akcionářům doručen před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověří představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 5 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisujícím akcionářům a spolu s tímto oznámením zaslalo upisujícím akcionářům návrh na uzavření dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu, pokud nebyl tento návrh upisujícím akcionářům doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 14 dnů od doručení návrhu dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu upisujícím akcionářům.6) Místem k uzavření dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu a tudíž k upisování akcií bude sídlo notářské kanceláře Mgr. Richarda Brázdy, notáře v Brně, v budově na adrese Brno, Kobližná 47/19, PSČ 602 00.7) Emisní kurz akcií se stanoví ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu akcii.8) Emisní kurz akcií bude upisujícími akcionáři splacen nejpozději v den, ve kterém tito uzavřou dohodu o účasti na zvýšení základního kapitálu, na zvláštní účet ke splacení emisních kurzů akcií zřízený společností na její jméno u Komerční banky a.s. pobočky Brno-město pod č. 43-979000227/0100.9) Dohoda o účasti na zvýšení základního kapitálu musí být pořízena formou notářského zápisu a musí mít tyto náležitosti:- prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií,- určení počtu, druhu formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem,- výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení,- číslo účtu u banky, na nějž musí být splacen emisní kurz akcií.
od 06. 12. 2007 od 27. 12. 2007

  Společnost předložila stanovy změněné valnou hromadou 15.2.2000.
od 19. 10. 2000

  Základní jmění: 1 000 000,-Kč, splaceno.
od 11. 12. 1996

  Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založeníakciové společnosti uzavřenou dne 17.1.1991 a dle rozhodnutíFederálního ministerstva financí v Praze ze dne 18.12.1990č.j. XI/2 - pořadové číslo: 01351.
od 29. 01. 1991

  Základní kapitál společnosti činí 120.000,-- Kčs a je rozdělen na120 akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kčs znějících na jméno.
od 29. 01. 1991 od 19. 03. 1993

Akcie

Počet: 201 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 08. 2016

Počet: 201 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 01. 2012 od 22. 08. 2016

Počet: 201 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 03. 2008 od 27. 01. 2012

Počet: 201 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 12. 2007 od 14. 03. 2008

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 12. 2007 od 27. 12. 2007

Počet: 200 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 10. 2007 od 06. 12. 2007

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 01. 2002 od 07. 12. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: SMP CZ, a.s.

IČO: 27195147

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 01. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MRÁZEK LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 2012 od 31. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 06. 2010 od 27. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2007 od 30. 06. 2010


Název/Jméno: KOS MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 03. 2016


Název/Jméno: KUBICA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 01. 2016


Název/Jméno: JECH JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2014


Název/Jméno: ZÍMOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2014


Název/Jméno: KEBERLE TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 2014


Název/Jméno: DOKSANSKÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 02. 2012


Název/Jméno: MRÁZEK RICHARD

IČO: 46285385

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 06. 2010 od 31. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2003 od 30. 06. 2010


Název/Jméno: PATRICK ETIENNE CROSNIER LECONTE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2013 od 23. 03. 2016


Název/Jméno: MYŠIČKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2013 od 23. 10. 2015


Název/Jméno: KRAUZ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2012 od 15. 02. 2013


Název/Jméno: NDIAYE DAME

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2012 od 02. 09. 2013


Název/Jméno: STROUHAL JIŘÍ

IČO: 15552845

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 06. 2005 od 27. 01. 2012


Název/Jméno: DENKER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2010 od 27. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 01. 2007 od 30. 06. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 1996 od 16. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 1991 od 11. 12. 1996


Název/Jméno: BRYNDA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 12. 2007 od 17. 02. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 19. 10. 2000 od 06. 12. 2007


Název/Jméno: STROUHAL JIŘÍ

IČO: 14564009

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2005 od 17. 02. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 1996 od 04. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 1991 od 11. 12. 1996


Název/Jméno: MRÁZEK MIROSLAV

IČO: 72895811

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2007 od 17. 02. 2012
Dozorčí rada - člen
od 20. 03. 2004 od 06. 12. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 1996 od 13. 08. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 1991 od 11. 12. 1996


Název/Jméno: BLAHÁK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 1996 od 06. 12. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 1991 od 11. 12. 1996


Název/Jméno: ŠTEFANOVÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 09. 1999 od 20. 03. 2004


Název/Jméno: FARLÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 11. 12. 1996 od 10. 09. 1999


Název/Jméno: W Laddie

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 12. 1996 od 19. 10. 2000


Název/Jméno: VŮJTOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 11. 12. 1996 od 04. 06. 2005


Název/Jméno: HRBOTICKÝ OTOMAR

IČO: 67179339

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 03. 1993 od 11. 12. 1996


Název/Jméno: HRBOTISKÝ OTOMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1993 od 26. 03. 1993


Název/Jméno: W Ernest

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1993 od 11. 12. 1996


Název/Jméno: Laddie W. Myslivec

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 03. 1993 od 11. 12. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 04. 2007

Odpovědní zástupci:


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 02. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 02. 2006


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 02. 2005

Obory činnosti: - úprava a rozvod užitkové vody
od 18. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
od 18. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 18. 06. 2008 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 02. 2005

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 21. 02. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 134207

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 05. 2004

Odpovědní zástupci:


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 10. 2003


Inženýrská, technicko-koordinační a výrobní činnost v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 01. 1996

Odpovědní zástupci: 134207

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba ostatních nádrží zásobníků a kontejnerů z kovu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 134207

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 134207

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 02. 1993

Obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 17. 04. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 17. 04. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 04. 2009
Poskytování technických služeb
od 17. 04. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 17. 04. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 21. 02. 2005
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 21. 02. 2005 od 17. 04. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 02. 2005
Velkoobchod a maloobchod
od 19. 05. 2004
Výroba strojů a zařízení
od 19. 05. 2004
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 19. 05. 2004
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 19. 05. 2004
Inženýrská, technicko-koordinační a výrobní činnost v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody
od 17. 01. 1996 od 17. 04. 2009
Obchodní činnost
od 03. 02. 1993 od 17. 04. 2009
Výroba ostatních nádrží zásobníků a kontejnerů z kovu
od 03. 02. 1993 od 17. 04. 2009

Odpovědní zástupci: 134207


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 02. 1993

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00219169

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
2436578A.T. Stroj s.r.o.61675148Sukova třída 1556, 53002 Pardubice
1033643ABB ELSYNN, a.s.63488451Brno, 61900, , Heršpická, 13
1593914ACP LS CZ, s.r.o.29112915Za Tratí 752, 33901 Klatovy
138825Agrospol Mladá Vožice a.s.60850949550, 39143 Mladá Vožice
193412AI servis s.r.o.28294793Sladkovského 3598/6, 79601 Prostějov
2052740ARS PRODUCTION s.r.o.25183524Verdunská 537/14, 16000 Praha
1723400ASIANA ex - imp s.r.o.41601751Brno, Vančurova 37 a, PSČ 615 00
1263986ASTV, s.r.o.27674622Jedovnická 4247/2, 62800 Brno
1107295AUTO LORENC s.r.o.5815037Za Rozkoší 135, Zdiměřice, 252 42 Jesenice
2132601AveCan Jiskra s.r.o. v likvidaci27812391U Kapličky 22, 25101 Dobřejovice
2101513AveCan s.r.o.46359338Dobřejovice, U Kapličky 22, PSČ 251 70
509315Axon Bohemia, a.s.649484635. května 1640/65, 14000 Praha
2204001BLUE WAGON, s.r.o.24224634Uruguayská 176/19, 12000 Praha
1046262BOHEMIA EXPORT, spol. s r.o.49243233Werichova 955/19, 15200 Praha
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
2445792BS Partner s.r.o. "v likvidaci"25831020Nový Jičín, 74101, Loučka, Na Lani, 230
893135BYSTRIK, spol. s r.o. v likvidaci25536401318, 66404 Mokrá-Horákov
1567617Bytové družstvo 44748032042Všehrdova 447/10, 11800 Praha
1331498Bytové družstvo Bráfova, družstvo, v likvidaci29184657Bráfova 2111/15, 61600 Brno
1466604Bytové družstvo Pražská 73,75,77,7925193414Pražská tř. 1016/75, 37004 České Budějovice
748646CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.63979462Praha 1, V Celnici 10
1184607COFFEE BREAK AND CAKE s.r.o.2877228K jezeru 935/37, 14900 Praha
1014090D e k m a n spol. s r.o.43002269Sloupecká 145, 25206 Měchenice
2663838D2R Media & Publishing s.r.o.25861506Střelniční 78/16, 70200 Ostrava
2298547Družstvo Bohuslav61853887Bohuslava ze Švamberka 1230/6, 14000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí