ARMS - CZ a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ARMS - CZ a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1540. Jeho identifikační číslo je 25331132

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ARMS - CZ a.s.

Datum zápisu: 19. 3. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1540

Identifikační číslo:25331132

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cwhcv76

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy,...
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Hostinská činnost
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...
Nákup, prodej a přeprava střeliva
Vývoj, výroba, půjčování, ničení, opravy, úpravy, přeprava, nákup,...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vedení účetnictví
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba a zpracování skla

Adresa společnosti

Sídlo: Humpolec, Komenského 1353, PSČ 39601
od 21. 08. 2006
Jihlava, Havlíčkova 60a, č.p. 4923, PSČ 58601
od 23. 08. 2005 do 21. 08. 2006
Uherský Brod, Sadová 1879, okres Uherské Hradiště, PSČ 68801
od 12. 01. 1999 do 23. 08. 2005
Komňa 284, okres Uherské Hradiště, PSČ 68771
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999
Komenského 1353, 39601 Humpolec

Skutečnosti

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 18. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 18. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 18. 07. 2014

  Představenstvo je povinno zpřístupnit listinu upisovatelů vsídle společnosti a to první den běhu lhůty pro upsání akcíí aponechat ji přístupnou v pracovní době po celou dobu běhu lhůty,případně do upsání všech akcií.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  Lhůta pro upisování nových akcií předem určenými třetími osobamipočíná běžet následující den po dni, kdy nabyde právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění a běží po dobu 30kalendářních dnů.Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií není emisním ážiem. Místem upisování akcií je sídlospolečnosti, t.j. Komňa 284.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 19.5.1997 o záměruzvýšit základní jmění:- základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku71 000 000,- Kč, přičemž upisování nad částku navrhovanéhozvýšení se nepřipouští. Bude vydáno 71 000 kusů kmenových akciína jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Na návrh představenstva odsouhlasila valná hromada všemi hlasyvyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů na upsáníčásti nových akcií. Důvodem pro vyloučení přednostního právadosavadních akcionářů je skutečnost, že o vstup do společnostimá zájem společnost Severočeské doly, která vloží do společnostičástku 36,000.000,- Kč. Tyto finanční prostředky společnostnutně potřebuje pro další rozvoj. Dalším zájemcem o vstup dospolečnosti je Hana Glass Studio s.r.o., která vloží dospolečnosti část podniku, která bude sloužit k provozuspolečnosti. Valná hromada jednomyslně odsouhlasila vyloučenípřednostního práva dosavadních akcionářů na úpis nových akcií asouhlasila s tím, aby základní jmění bylo zvýšeno upsáním novýchakcií, které budou nabídnuty těmto určitým zájemcům:Hana Glass Studio s.r.o. se sídlem Bojkovice, Komňa 284, IČO60733144 a Severočeské doly Chomutov, a.s. se sídlem BoženyNěmcové 5359, 430 01 Chomutov, IČO 49901982, která splatíupisované akcie v plné výši jejich jmenovité hodnoty, peněžitýmvkladem ve výši 36,000.000,- Kč. Valná hromada schválila vydání36.000 kusů kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000,-Kč vydaných v listinné podobě po splacení vkladu a provedenízměn v obchodním rejstříku.Hana Glass Studio s.r.o. splatí upisované akcie nepeněžitýmvkladem a to částí podniku t.j. souborem věcí, jiných práv ajiných majetkových hodnot, jež slouží k provozování podniku HanaGlass Studio s.r.o., který je specifikován v dále uváděnýchznaleckých posudcích. Valné hromadě bylo předloženo oceněnípodniku znaleckým posudkem č. 0397 ze dne 26.4.1997 zpracovanýmIng. Pavlem Josefikem na částku 35,526.000,- Kč a znaleckýmposudkem č. 1115-80/97 ze dne 30.4.1997 zpracovaným ZdeňkemMaňákem na částku 36,733.000,- Kč.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  Valná hromada všemi hlasy schválila na základě výše uváděnýchposudků hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 35.000.000,- Kč aschválila vydání 35.000 kusů kmenových akcií na jméno vnominální hodnotě 1.000,- Kč vydaných v listinné podobě poprovedení změn zápisu v obchodním rejstříku a splacenínepeněžitého vkladu.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  Peněžitý vklad společnosti Severočeské doly Chomutov, a.s. budesplacen na účet společnosti HG Studio, a.s. vedený u KB UherskýBrod č.ú. 19-4973510267/0100. Nepeněžitý vklad společnosti HanaGlass Studio s.r.o. bude splacen prohlášením upisovatele aprotokolárním předáním podniku ve stejné lhůtě jako je stanovenapro splacení peněžitého vkladu.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  V případě zamýšleného převodu akcií je akcionář povinenpřednostně je písemně nabídnout ke koupi ostatním akcionářům suvedením všech podmínek převodu. Akcionáři mají lhůtu 4 týdnů poobdržení nábídky uzavřít smlouvu o převodu akcií.
od 19. 03. 1997

  Jazykové mutace obchodního jména:- HG Studio Joint Stock Company (anglicky)- HG Studio Aktiengesellschaft (německy)
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

  Základní jmění: 1,000.000,- Kč, splaceno 335.000,- Kč.
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 07. 02. 2004

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 19. 03. 1997 do 19. 03. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: PAVLICA JIŘÍ

IČO:18649408

Datum narození:9. 11. 1961

Adresa: Vinohradská 399, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
od 18. 07. 2014
Uherské Hradiště, Vinohradská 399
od 07. 02. 2004 do 18. 07. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SNÍŽEK TOMÁŠ

IČO: 63252694

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 12. 2005 do 18. 07. 2014

Adresa: č.p. 159, 396 01 Čejov
od 18. 07. 2014
Čejov 159, PSČ 39601
od 28. 12. 2005 do 18. 07. 2014


Název/Jméno: PAVLICA JIŘÍ

IČO: 18649408

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 08. 2005 do 18. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005

Adresa: Vinohradská 399, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
od 18. 07. 2014
Uherské Hradiště, Vinohradská 399
od 23. 08. 2005 do 18. 07. 2014
Uherské Hradiště, R. Kubíčka 1000
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005


Název/Jméno: KUČERA JAN

IČO: 41442253

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2006 do 18. 07. 2014

Adresa: Humpolec, Sluníčkova 1340, PSČ 39601
od 21. 08. 2006 do 18. 07. 2014


Název/Jméno: SNÍŽEK ZDENĚK

IČO: 49055054

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2005 do 18. 07. 2014

Adresa: Čejov 159, PSČ 39601
od 28. 12. 2005 do 18. 07. 2014


Název/Jméno: FLORIAN JAN

IČO: 18521797

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 08. 2005 do 28. 12. 2005

Adresa: Černošice, Fügnerova 245, PSČ 25228
od 23. 08. 2005 do 28. 12. 2005


Název/Jméno: ŠVECOVÁ ZUZANA

IČO: 66396565

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 08. 2005 do 28. 12. 2005

Adresa: Jihlava, Telčská 9, PSČ 58601
od 23. 08. 2005 do 28. 12. 2005


Název/Jméno: TŮMA MICHAL

IČO: 75959046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 2005 do 20. 11. 2009

Adresa: Telč, Na Parkáně 145, PSČ 58856
od 23. 08. 2005 do 20. 11. 2009


Název/Jméno: ORSÁG PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předstvenstva
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003

Adresa: Uherský Brod, Sadová 1879
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005
Uherský Brod, Sadová 1879, okres Uherské Hradiště
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003


Název/Jméno: RÝPAR AUGUSTIN

IČO: 16934431

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005

Adresa: Příbram, Žežice 81
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005


Název/Jméno: HANÁČEK VLASTIMIL

IČO: 74214021

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005

Adresa: Moravský Písek, Kovodělská 726
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005


Název/Jméno: HANÁČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 01. 1999 do 23. 08. 2005

Adresa: Modrá 99, okres Uherské Hradiště
od 12. 01. 1999 do 23. 08. 2005


Název/Jméno: PISKLÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 1999 do 01. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Krč, Hurbanova 1279/6
od 12. 01. 1999 do 01. 04. 2003


Název/Jméno: KUBIŠ FRANTIŠEK

IČO: 18525555

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 01. 1999 do 01. 04. 2003

Adresa: Nivnice, Sadová 745, okres Uherské Hradiště
od 12. 01. 1999 do 01. 04. 2003


Název/Jméno: GRÜNBAUM ERICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

Adresa: Most, Döbnerova 2941
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999


Název/Jméno: DAVID VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

Adresa: Brno, Chlubnova 9, okres Brno-město
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999


Název/Jméno: FLASAROVÁ LENKA

IČO: 1752171

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 19. 03. 1997 do 21. 08. 2006

Adresa: Korytná 43, okres Uherské Hradiště
od 19. 03. 1997 do 21. 08. 2006


Název/Jméno: ORSÁGOVÁ IRENA

IČO: 43434681

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003

Adresa: Uherský Brod, Sadová 1879, okres Uherské Hradiště
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

Adresa: Kadaň, Husova 1323, okres Chomutov
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999


Název/Jméno: RACHŮNEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003

Adresa: Brno, Tučkova 26, okres Brno-město
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek


Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 1. 2013

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek

Přerušení: Aktivní od 21. 03. 2014 do 31. 12. 2024


Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 12. 2012

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 12. 2012

Odpovědní zástupci: Zdeněk Snížek


Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 8. 2011

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek


Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 4. 2003

Obory činnosti: - poskytování služeb pro hospodaření v lesích
od 28. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- úprava loveckých trofejí
od 28. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- těžba dřeva
od 17. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- lesní doprava
od 17. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- pěstební činnost v lese
od 17. 04. 2003 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb v myslivosti
od 17. 04. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Orság

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Bc. Lenka Flasarová


Nákup, prodej a přeprava střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Zdeněk Snížek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vývoj, výroba, půjčování, ničení, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a znehodnocování zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 10. 1998

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek

Přerušení: od 19. 05. 2003 do 19. 05. 2005


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 10. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Hanáček

Přerušení: od 19. 05. 2003 do 19. 05. 2005


Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Jan Florian


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek

Zánik oprávnění:18. 12. 2000


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Jan Florian

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 3. 1997

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 16. 12. 2010
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 16. 12. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 16. 12. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 16. 12. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 16. 12. 2010
Projektování pozemkových úprav
od 16. 12. 2010
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 16. 12. 2010
Projektování elektrických zařízení
od 16. 12. 2010
Ubytovací služby
od 16. 12. 2010
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 16. 12. 2010
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 16. 12. 2010
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 16. 12. 2010
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 16. 12. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 12. 2010
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 16. 12. 2010
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 16. 12. 2010
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 16. 12. 2010
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 16. 12. 2010
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 16. 12. 2010
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 16. 12. 2010
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 16. 12. 2010
Činnost odborného lesního hospodáře
od 16. 12. 2010 do 30. 06. 2012
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 16. 12. 2010 do 30. 06. 2012
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 16. 12. 2010 do 31. 12. 2014
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 16. 12. 2010
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 16. 12. 2010
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 16. 12. 2010
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 16. 12. 2010
Poskytování technických služeb
od 16. 12. 2010
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 16. 12. 2010
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 16. 12. 2010
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 16. 12. 2010
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 16. 12. 2010
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 16. 12. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 16. 12. 2010
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 16. 12. 2010
Fotografické služby
od 16. 12. 2010
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 16. 12. 2010
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 16. 12. 2010 do 30. 04. 2013
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 16. 12. 2010
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 16. 12. 2010
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 16. 12. 2010
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 16. 12. 2010
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 16. 12. 2010
Výroba hnojiv
od 16. 12. 2010
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 16. 12. 2010
Výroba a zpracování skla
od 16. 12. 2010
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 16. 12. 2010
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 16. 12. 2010
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 16. 12. 2010
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 16. 12. 2010
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 16. 12. 2010
Broušení technického a šperkového kamene
od 16. 12. 2010
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 16. 12. 2010
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 16. 12. 2010
Pěstitelské pálení
od 16. 12. 2010
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 16. 12. 2010
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 16. 12. 2010
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 16. 12. 2010
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 16. 12. 2010
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 16. 12. 2010
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 16. 12. 2010
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 16. 12. 2010
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 16. 12. 2010
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 16. 12. 2010
Výroba zdravotnických prostředků
od 16. 12. 2010
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 16. 12. 2010
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 16. 12. 2010
Stavba a výroba plavidel
od 16. 12. 2010
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 16. 12. 2010
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 16. 12. 2010
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 16. 12. 2010
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 16. 12. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 16. 12. 2010
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 16. 12. 2010
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 16. 12. 2010
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 16. 12. 2010
Výroba strojů a zařízení
od 16. 12. 2010
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 16. 12. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 02. 05. 2003
Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
od 16. 04. 2003 do 16. 12. 2010
Činnost ekonomických a organizačních poradců
od 21. 09. 1998 do 16. 12. 2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 03. 1997 do 16. 12. 2010
Výroba a zpracování skla
od 19. 03. 1997 do 16. 12. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Orság


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 3. 1997

Odpovědní zástupci: František Kubiš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování skla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Zdeněk Snížek

Přerušení: od 19. 05. 2003 do 19. 05. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25331132

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 5. 1997

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
558167" K P H , spol. s r.o. "47785951Varnsdorf, ulice B. Krawce 1767, PSČ 40747
10118931, Společný podílPraha 4, Zdařilá 816/6
12523710, Společný podílPraha 4, Zdařilá 816/6
1252452, Společný podílPraha 4, Zdařilá 816/6
54769JANOUŠEK PAVELMost, Moskevská 3058