ARMS - CZ a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ARMS - CZ a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1540. Její identifikační číslo je 25331132 a sídlo firmy je Komenského 1353, 396 01 Humpolec.

Výpis z obchodního rejstříku ARMS - CZ a.s.

Datum zápisu: 19. 3. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1540

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cwhcv76

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy,...
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Hostinská činnost
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
Vývoj, výroba, půjčování, ničení, opravy, úpravy, přeprava, nákup,...
Nákup, prodej a přeprava střeliva
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování,...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Vedení účetnictví
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba a zpracování skla
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 18. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 18. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 18. 07. 2014

  Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 19.5.1997 o záměruzvýšit základní jmění:- základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku71 000 000,- Kč, přičemž upisování nad částku navrhovanéhozvýšení se nepřipouští. Bude vydáno 71 000 kusů kmenových akciína jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Na návrh představenstva odsouhlasila valná hromada všemi hlasyvyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů na upsáníčásti nových akcií. Důvodem pro vyloučení přednostního právadosavadních akcionářů je skutečnost, že o vstup do společnostimá zájem společnost Severočeské doly, která vloží do společnostičástku 36,000.000,- Kč. Tyto finanční prostředky společnostnutně potřebuje pro další rozvoj. Dalším zájemcem o vstup dospolečnosti je Hana Glass Studio s.r.o., která vloží dospolečnosti část podniku, která bude sloužit k provozuspolečnosti. Valná hromada jednomyslně odsouhlasila vyloučenípřednostního práva dosavadních akcionářů na úpis nových akcií asouhlasila s tím, aby základní jmění bylo zvýšeno upsáním novýchakcií, které budou nabídnuty těmto určitým zájemcům:Hana Glass Studio s.r.o. se sídlem Bojkovice, Komňa 284, IČO60733144 a Severočeské doly Chomutov, a.s. se sídlem BoženyNěmcové 5359, 430 01 Chomutov, IČO 49901982, která splatíupisované akcie v plné výši jejich jmenovité hodnoty, peněžitýmvkladem ve výši 36,000.000,- Kč. Valná hromada schválila vydání36.000 kusů kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000,-Kč vydaných v listinné podobě po splacení vkladu a provedenízměn v obchodním rejstříku.Hana Glass Studio s.r.o. splatí upisované akcie nepeněžitýmvkladem a to částí podniku t.j. souborem věcí, jiných práv ajiných majetkových hodnot, jež slouží k provozování podniku HanaGlass Studio s.r.o., který je specifikován v dále uváděnýchznaleckých posudcích. Valné hromadě bylo předloženo oceněnípodniku znaleckým posudkem č. 0397 ze dne 26.4.1997 zpracovanýmIng. Pavlem Josefikem na částku 35,526.000,- Kč a znaleckýmposudkem č. 1115-80/97 ze dne 30.4.1997 zpracovaným ZdeňkemMaňákem na částku 36,733.000,- Kč.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  Lhůta pro upisování nových akcií předem určenými třetími osobamipočíná běžet následující den po dni, kdy nabyde právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění a běží po dobu 30kalendářních dnů.Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií není emisním ážiem. Místem upisování akcií je sídlospolečnosti, t.j. Komňa 284.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  Představenstvo je povinno zpřístupnit listinu upisovatelů vsídle společnosti a to první den běhu lhůty pro upsání akcíí aponechat ji přístupnou v pracovní době po celou dobu běhu lhůty,případně do upsání všech akcií.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  Peněžitý vklad společnosti Severočeské doly Chomutov, a.s. budesplacen na účet společnosti HG Studio, a.s. vedený u KB UherskýBrod č.ú. 19-4973510267/0100. Nepeněžitý vklad společnosti HanaGlass Studio s.r.o. bude splacen prohlášením upisovatele aprotokolárním předáním podniku ve stejné lhůtě jako je stanovenapro splacení peněžitého vkladu.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  Valná hromada všemi hlasy schválila na základě výše uváděnýchposudků hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 35.000.000,- Kč aschválila vydání 35.000 kusů kmenových akcií na jméno vnominální hodnotě 1.000,- Kč vydaných v listinné podobě poprovedení změn zápisu v obchodním rejstříku a splacenínepeněžitého vkladu.
od 22. 07. 1997 do 13. 01. 1999

  V případě zamýšleného převodu akcií je akcionář povinenpřednostně je písemně nabídnout ke koupi ostatním akcionářům suvedením všech podmínek převodu. Akcionáři mají lhůtu 4 týdnů poobdržení nábídky uzavřít smlouvu o převodu akcií.
od 19. 03. 1997

  Základní jmění: 1,000.000,- Kč, splaceno 335.000,- Kč.
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

  Jazykové mutace obchodního jména:- HG Studio Joint Stock Company (anglicky)- HG Studio Aktiengesellschaft (německy)
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: PAVLICA JIŘÍ

IČO: 18649408

Datum narození:9. 11. 1961

Adresa: Vinohradská 399, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
od 18. 07. 2014
Uherské Hradiště, Vinohradská 399
od 07. 02. 2004 do 18. 07. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PAVLICA JIŘÍ

IČO: 18649408

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 08. 2005 do 18. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005

Adresa: Vinohradská 399, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
od 18. 07. 2014
Uherské Hradiště, Vinohradská 399
od 23. 08. 2005 do 18. 07. 2014
Uherské Hradiště, R. Kubíčka 1000
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005


Název/Jméno: SNÍŽEK TOMÁŠ

IČO: 63252694

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 12. 2005 do 18. 07. 2014

Adresa: č.p. 159, 396 01 Čejov
od 18. 07. 2014
Čejov 159, PSČ 39601
od 28. 12. 2005 do 18. 07. 2014


Název/Jméno: KUČERA JÁN

IČO: 69716048

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2006 do 18. 07. 2014

Adresa: Humpolec, Sluníčkova 1340, PSČ 39601
od 21. 08. 2006 do 18. 07. 2014


Název/Jméno: SNÍŽEK ZDENĚK

IČO: 49055054

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2005 do 18. 07. 2014

Adresa: Čejov 159, PSČ 39601
od 28. 12. 2005 do 18. 07. 2014


Název/Jméno: FLORIAN JAN

IČO: 18521797

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 08. 2005 do 28. 12. 2005

Adresa: Černošice, Fügnerova 245, PSČ 25228
od 23. 08. 2005 do 28. 12. 2005


Název/Jméno: ŠVECOVÁ ZUZANA

IČO: 66396565

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 08. 2005 do 28. 12. 2005

Adresa: Jihlava, Telčská 9, PSČ 58601
od 23. 08. 2005 do 28. 12. 2005


Název/Jméno: TŮMA MICHAL

IČO: 75959046

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 2005 do 20. 11. 2009

Adresa: Telč, Na Parkáně 145, PSČ 58856
od 23. 08. 2005 do 20. 11. 2009


Název/Jméno: ORSÁG PETR

IČO: 42861144

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předstvenstva
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003

Adresa: Uherský Brod, Sadová 1879
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005
Uherský Brod, Sadová 1879, okres Uherské Hradiště
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003


Název/Jméno: HANÁČEK VLASTIMIL

IČO: 46896074

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005

Adresa: Moravský Písek, Kovodělská 726
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005


Název/Jméno: RÝPAR AUGUSTIN

IČO: 16934431

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005

Adresa: Příbram, Žežice 81
od 01. 04. 2003 do 23. 08. 2005


Název/Jméno: KUBIŠ FRANTIŠEK

IČO: 18525555

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 01. 1999 do 01. 04. 2003

Adresa: Nivnice, Sadová 745, okres Uherské Hradiště
od 12. 01. 1999 do 01. 04. 2003


Název/Jméno: HANÁČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 01. 1999 do 23. 08. 2005

Adresa: Modrá 99, okres Uherské Hradiště
od 12. 01. 1999 do 23. 08. 2005


Název/Jméno: PISKLÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 1999 do 01. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Krč, Hurbanova 1279/6
od 12. 01. 1999 do 01. 04. 2003


Název/Jméno: VAJNAR VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

Adresa: Kadaň, Husova 1323, okres Chomutov
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999


Název/Jméno: FLASAROVÁ LENKA

IČO: 1752171

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 19. 03. 1997 do 21. 08. 2006

Adresa: Korytná 43, okres Uherské Hradiště
od 19. 03. 1997 do 21. 08. 2006


Název/Jméno: RACHŮNEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003

Adresa: Brno, Tučkova 26, okres Brno-město
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003


Název/Jméno: DAVID VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

Adresa: Brno, Chlubnova 9, okres Brno-město
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999


Název/Jméno: GRÜNBAUM ERICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999

Adresa: Most, Döbnerova 2941
od 19. 03. 1997 do 12. 01. 1999


Název/Jméno: ORSÁGOVÁ IRENA

IČO: 43434681

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003

Adresa: Uherský Brod, Sadová 1879, okres Uherské Hradiště
od 19. 03. 1997 do 01. 04. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek


Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 1. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Orság

Přerušení: Aktivní od 21. 03. 2014 do 31. 12. 2024


Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 12. 2012

Odpovědní zástupci: Jan Florian


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 12. 2012

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek


Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 8. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Orság


Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 4. 2003

Odpovědní zástupci: Jan Florian

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vývoj, výroba, půjčování, ničení, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a znehodnocování zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Orság

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a přeprava střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Jan Florian

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Jan Florian


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 10. 1998

Odpovědní zástupci: František Kubiš

Přerušení: od 19. 05. 2003 do 19. 05. 2005


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 10. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Orság

Přerušení: od 19. 05. 2003 do 19. 05. 2005


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Irena Orságová

Zánik oprávnění:18. 12. 2000


Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Bc. Lenka Flasarová


Výroba a zpracování skla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 3. 1997

Přerušení: od 19. 05. 2003 do 19. 05. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Orság

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Tomáš Snížek


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25331132

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 5. 1997

Související firmy

#NázevICOAdresa
89845" A L L E G R O " s.r.o.48951862V kosině 1307, 252 28 Černošice
2458853" K P H , spol. s r.o. " v likvidaci47785951Varnsdorf, ulice B. Krawce 1767, PSČ 40747
2439125"Zemědělské družstvo Božejovice"114375Božejovice čp. 8, PSČ 39192
32929781. Technologická s.r.o. v likvidaci3082504Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
12556791.Miroslavská strojírna, spol. s r.o.25543971Brněnská 523/28, 671 72 Miroslav
7958381.SDZP družstvo25476092Riegrova 909/5, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
4645954 Motion Design s.r.o.27154041Varšavská 1338/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
6954514FUN Group s. r. o.27338223Litvínov, nám. Míru 149, PSČ 43601
21665358BC s.r.o.25554972Zlín, Na Výsluní 312, PSČ 76001
421424A - ZNAK, a.s.25304968Anglická 82/26, 120 00 Praha 2
2974338A.T.M.2 s.r.o., v likvidaci25569490nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
416377AB Centre s. r. o.64618331Neředínská 22/29, Neředín, 779 00 Olomouc
2701765AB Facility a.s.24172413U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
1237734ABEKA s.r.o.47121343Praha 4 - Podolí, Hudečkova 1092/3, PSČ 14000
3147223ACTIVE MONEY a.s.27825612Čs. legií 885/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
84316ADVICE BROKER s.r.o.28001664Rakovník II, Chelčického 1195, PSČ 26901
2234050AGADOS, spol. s r.o.43378391Velké Meziříčí, Průmyslová 2081, PSČ 59401
1003126Agropodnik, a.s.47910712Staré Město u Uh. Hradiště, Zlechovská 1713, PSČ 68602
1130772Akademie logistických profesí, s.r.o.27339521Ústecká 98, Děčín XII-Vilsnice, 405 02 Děčín
3279021AKTOR ATE, odštěpný závod v České republice5391059Rytířská 534/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
2338674ALI s.r.o.48584398Praha 2, Jana Masaryka 265/58
2971508ALKET s.r.o.29261775V Újezdech 535/1, Medlánky, 621 00 Brno
171644ALTRO, hudební vydavatelství Jiřího Pavlici, umělecká agentura, spol. sr. o. - v likvidaci44016930Staré Město u Uh. Hradiště, Trávník 256
1150871AMOS Typografické studio,spol.s r.o.49680536Praha 1, Opletalova 55, PSČ 11000
2765967AMOS, s.r.o. v likvidaci46962352Bří Lužů 106, 688 01 Uherský Brod

Související osoby

#NázevICOAdresa
861377ABÍK LUKÁŠ66991986Havlíčkova 92/14, 29301 Mladá Boleslav
786525ABRLA JIŘÍ68714688Kříby 131, 68734 Uherský Brod
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
41498ADÁMKOVÁ KATEŘINA44665857Zahradní 616/1, 36001 Karlovy Vary
62850AIŠMANN JAROSLAV62193783Fügnerova 635/5, 40004 Trmice
747454AKRAMI FAROOQ44727909Trytova 1120/6, 19800 Praha
10492ALEXANDROVA IRINA1553267Jana Růžičky 1141/7, 14800 Praha
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
311853AMBROŽ JOSEF4913932148, 79861 Niva
112333AMENT MICHAL73664197Čajkovského 1689/23, 13000 Praha
70207ANDĚL JIŘÍ14862344Šlikova 406/9, 46007 Liberec
437856ANDREJCO JIŘÍ70523142Skalka 544, 38101 Český Krumlov
139622ANSL JOSEF46802495165, 34813 Chodová Planá
139626ANTROPIUS MILOSLAV16724941Tepelská 753, 34815 Planá
43155ARLETHOVÁ LUCIE3710114Dlouhá 730/35, 11000 Praha
347133BABIČ MARTIN61939099Marie Majerové 646/3, 73601 Havířov
155321BAJER FRANTIŠEK43571026Pod Ostrou hůrkou 123, 74792 Háj ve Slezsku
201411BALVÍN JAROSLAV64159850Novodvorská 175, 28401 Kutná Hora
559248BAŇOUCHOVÁ HANA65310004Absolonova 636/14, 62400 Brno
358397BARAN IVAN68427743Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 25001, Brandýs nad Labem, Pražská, 298/59
34060BAREŠ PETR48872318Majdalenky 908/10a, 63800 Brno
886BARTOŠ JAN88389146Na Mlýnku 688, 46001 Liberec
148336BARTOŠ MICHAL71177434U Kapličky 690, 51741 Kostelec nad Orlicí
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Firma: CBE Development, a.s.27409350Praha 5, Nádražní 32/762, PSČ 15000
Adresa: Praha 9, Dobratická 523
Fyzická osoba: Eduard Lázok75416671Neštěmická 723/31, 40007 Ústí nad Labem
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: Jaroslava Kubalová87658364120, 79827 Vrchoslavice
Fyzická osoba: Petr Valíček66184487Okružní 417, 75501 Vsetín
Fyzická osoba: EDIC12232971Vrchlického 564, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Fyzická osoba: Juraj Vrábel60923440Chrudim, 53701, Chrudim IV, Strojařů, 1151
Firma: CON INVEST STAVEBNÍ, s.r.o. v likvidaci25704877Dobříš, Za Pivovarem 3, PSČ 26301
Firma: Bytové družstvo Karla IV. "v likvidaci"27525309Karla IV. 44, 530 02 Pardubice 2
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: Národní centrum sociálních studií, o.p.s.26698455Praha 2, Na Moráni 4, PSČ 12000
Fyzická osoba: Lenka Uhrová74695533Josefa Kotase 188/7A, 73601 Havířov
Fyzická osoba: Jiří Walder5423864Bezručova 345, 73552 Bohumín
Firma: APOLMONT JOBS s.r.o.2674424Potoční 1091, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Fyzická osoba: Thai Vu Duc66460441Praha, 16900, Břevnov (Praha 6), Hošťálkova, 1095/36

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2037927"R-centrum v.o.s."60849983Komenského 1353, 39601 Humpolec
762160ADORES centrum pojištění s.r.o.26049864Nerudova 185, 39601 Humpolec
2905534ADORES spol. s r.o.26027470Nerudova 185, 39601 Humpolec
2721453ARMS - CZ a.s.25331132Komenského 1353, 39601 Humpolec
2901532BEACHVOLLEY SPORT z.s.27022528Komenského 1353, 39601 Humpolec
3422380C POINT, s. r. o.47217073Komenského 163, 39601 Humpolec
1983324Di-eM textils s.r.o. v likvidaci25576267Komenského 132, 39601 Humpolec
1276993Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 14762540041Komenského 147, 39601 Humpolec
26409JED CLAMPETT s.r.o. v likvidaci28076109Nerudova 185, 39601 Humpolec
2311594KASPOL - M s.r.o.25185594Humpolec, 39601, Humpolec, Na Kasárnách, 169
143267MV-POKER s.r.o.28547969Komenského 149, 396 01 Humpolec
2173245Nadační fond Gymnázia dr.A.Hrdličky Humpolec47224703Komenského 147, 39601 Humpolec
1086087Poker club Local 410 Humpolec o.s.22852549Humpolec, Nerudova 171
2353294Poslední soukeník27021564Cechovní 151, 396 01 Humpolec
2049940Reality 21 Vysočina, s.r.o.25636685Humpolec, Na Kasárnách 169, PSČ 39601
568811SERVIS Partner, a.s.28067550Nerudova 185, 39601 Humpolec
1254746Společenství vlastníků jednotek pro dům HUMPOLEC 15428159756Na Kasárnách 154, 396 01 Humpolec
434949Staré Zálesí s.r.o.25195697Komenského 149, 39601 Humpolec
632717ČAKS - oblast Vysočina27006778Komenského 1353, 39601 Humpolec
3057527Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub u Loveckých potřeb Humpolec69114323Komenského 1353, 39601 Humpolec

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1587264Akar Viktoriya25190831Humpolec, 39601, Humpolec, Na Kasárnách, 169
3052472Bošková Jolana72159057Komenského 1353, 39601 Humpolec
1720730Bukoczy Július68528060147, 39601 Humpolec
1021908Bártl Martin73499561Komenského 1353, 39601 Humpolec
2069401Damborský Michal74496557132, 39601 Humpolec
1701264Do Thi Thom28103866Humpolec, 39601, Humpolec, Na Kasárnách, 414
2894086Dočkal Milan45033170Nerudova 185, 39601 Humpolec
2969469Drevňák Milan69541698Komenského 1353, 39601 Humpolec
1283960Havelková Eva72907665Komenského 1353, 39601 Humpolec
124501Jaklová Eva74557238Komenského 132, 39601 Humpolec
2091125Kalivodová Miroslava68540841Humpolec, 39601, Humpolec, Komenského, 1353
3336214Kotek Martin72120754Komenského 1353, 39601 Humpolec
789427Kubů Pavel49003666Cechovní 150, 39601 Humpolec
3249380Lukáš Pavel70524351Na Kasárnách 154, 39601 Humpolec
3121297Látalová Jiřina1903195Komenského 1353, 39601 Humpolec
2079367Nguyen Van Toan28102673Humpolec, Na Kasárnách 414, okres Pelhřimov, PSČ 39601
1182799Petrus Vojtěch88906451Komenského 1353, 39601 Humpolec
389036Podoba Tomáš73473855132, 39601 Humpolec
3394686Posekaný Pavel72162651Komenského 1353, 39601 Humpolec
1348807Pospíšil Petr87846624Komenského 1353, 39601 Humpolec
1821226Prachniar Jozef46653244147, 39601 Humpolec
466474Ryzhkouskaya Iryna26079046Humpolec, Na Kasárnách 169, PSČ 39601
2755720Růžková Eva72176521Komenského 1353, 39601 Humpolec
1136673Sedlák Ladislav13527622Nerudova 185, 39601 Humpolec
1629153Trinh Dinh Xuan28361407Humpolec, Na Kasárnách 414, PSČ 39601