ASTRA 92 a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ASTRA 92 a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3169. Jeho identifikační číslo je 25584961

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ASTRA 92 a.s.

Datum zápisu: 16. 12. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3169

Identifikační číslo:25584961

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: d7acw6t

Předmět podnikání: Projektování elektrických zařízení
Inženýrská činnost ve výstavbě.
Leasing.
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, výroby.
Reklamní činnost.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Poskytování software.
Pronájem movitého a nemovitého majetku.
Projektování elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín
od 07. 07. 2014
Zlín, T. Bati 87, PSČ 76001
od 05. 09. 2008 do 07. 07. 2014
Zlín, Lešetín II/651, PSČ 76001
od 16. 12. 1999 do 05. 09. 2008
třída Tomáše Bati 87, 76001 Zlín

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 07. 07. 2014 do 11. 08. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 07. 07. 2014 do 11. 08. 2015

  "Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) se zvyšujepeněžitými vklady o částku 2,174.000,-Kč(dvamilionyjednostosedmdesátčtyřitisíce korun českých) a to tak,že základní kapitál akcové společnosti ASTRA 92 a.s. bude ponavýšení činit 3,174.000,-Kč (slovy:třimilionyjednostosedmdesátčtyřitisíce korun českých)."Základní kapitál akciové společnosti bude zvýšen upsáním 187nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě s tím, žeupisovýny budou tyto akcie:100 ks akcií o jm. hodnotě 20.000,-Kčza 1 akcii, 87 kusů akcií o jm. hodnotě 2.000,-Kč za 1 ks akcii.Na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden jedenhlas. Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. Upisování akcií nemůže začít dříve nežbude rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál společnostizapsáno v obchodním rejstříku.Přednostní právo na upsání nových akcií stávajícími akcionáři sevylučeje v plném rozsahu s tím, že částku představující zvýšenízákladního kapitálu společnosti upíšou akcionáři peněžitýmivklady na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku.Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsánínových akcií je třicet dnů, její počátek se stanoví prvním dnemnásledujícím po dni, kdy bude usnesení o zvýšení základníhokapitálu zapsáno v obchodním rejstříku.Emisní kurs upisovaných akcií je stanoven takto: 100ks akcií ojm. hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč bude mít emisní kurs33.600,-Kč za akcii, 87 kusů akcií o jmenovité hodnotě jednéakcie 2.000,-Kč bude mít emisní kurs 3.360,-Kč za akcii.Upisovatel splatí 100% emisního kursu jím upsaných akcií do 5dnů od uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku na účetč. 379785913/0300 u ČSOB, a.s. pobočka Zlín.
od 22. 05. 2002 do 08. 08. 2002

  Základní jmění společnosti se zvyšuje o 825.000,- Kč tedy zčástky 1.000.000,- Kč na částku 1.825.000,- Kč.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nově upisovanéakcie budou mít listinnou podobu, budou akciemi na majitele,jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč, tzn. že budeupsáno 825 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě1.000,- Kč. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčpřipadá jeden hlas.825 kusů nových akcií bude upsáno peněžitými vklady svyloučením přednostního práva pro všechny akcionáře v plnémrozsahu s tím, že všech 825 kusů nově vydaných akcií bude upsánoakcionáři na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodníhozákoníku. Emisní kurs těchto 825 kusů akcií činí 1.000,- Kč zajednu akcii.Místem pro upisovaní akcií nahrazené dohodou akcionářů je sídlospolečnosti a lhůta činí patnáct dnů. Lhůta pro upsání činípatnáct dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta patnácti dnůzačne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení ozvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku.Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akciíve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dohody akcionářů dle ust. §205 obchodního zákoníku, nahrazující listinu upisovatelů,přičemž tato lhůta bude stanovena v citované dohodě akcionářů,na účet uvedený u ČSOB a.s. č. 5012-0403868293/0300.
od 19. 03. 2001 do 05. 03. 2002

Akcie

Počet: 30 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 2014

Počet: 132 ks v hodnotě: 2000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 2014

Počet: 138 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 2014

Počet: 138 ks v hodnotě: 20000 - akcie na jméno
od 08. 08. 2002 do 08. 08. 2002

Počet: 132 ks v hodnotě: 2000 - akcie na jméno
od 08. 08. 2002 do 08. 08. 2002

Počet: 30 ks v hodnotě: 5000 - akcie na jméno
od 22. 05. 2002 do 22. 05. 2002

Počet: 45 ks v hodnotě: 2000 - akcie na jméno
od 22. 05. 2002 do 22. 05. 2002

Počet: 38 ks v hodnotě: 20000 - akcie na jméno
od 22. 05. 2002 do 22. 05. 2002

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 16. 12. 1999 do 16. 12. 1999

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LANGER PAVEL

IČO: 88902714

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2009

Adresa: Obeciny II 3586, 760 01 Zlín
od 11. 08. 2015
Zlín, Obeciny 3586, PSČ 76001
od 30. 09. 2009 do 11. 08. 2015


Název/Jméno: SPOUR JIŘÍ

IČO: 62867199

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 2015
Dozorčí rada - člen představenstva
od 28. 06. 2012 do 28. 06. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2012 do 11. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2011 do 21. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2009 do 03. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 19. 03. 2001 do 30. 09. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 1999 do 19. 03. 2001

Adresa: Drahová 409, Horní Ves, 763 16 Fryšták
od 11. 08. 2015
Fryšták - Horní Ves, Drahová 409, PSČ 76316
od 28. 06. 2012 do 11. 08. 2015
Fryšták - Horní Ves, Drahová 409, PSČ 76316
od 30. 09. 2009 do 21. 07. 2011
Zlín, U Trojáku 4598, PSČ 76005
od 19. 03. 2001 do 30. 09. 2009
Zlín, U Trojáku 1598, PSČ 76005
od 16. 12. 1999 do 19. 03. 2001


Název/Jméno: KOLDA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 02. 2011 do 11. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2009 do 03. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2004 do 30. 09. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 1999 do 30. 10. 2004

Adresa: Podvesná X 718, 760 01 Zlín
od 11. 08. 2015
Zlín, Podvesná X/718, PSČ 76001
od 16. 12. 1999 do 11. 08. 2015


Název/Jméno: TVRDOŇ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 2010

Adresa: Dr. Stojana 798, 765 02 Otrokovice
od 11. 08. 2015
Otrokovice, Dr. Stojana 798, PSČ 76502
od 25. 08. 2010 do 11. 08. 2015


Název/Jméno: PEKÁČKOVÁ MILUŠE

IČO: 44123965

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2015

Adresa: Luční 4592, 760 05 Zlín
od 11. 08. 2015


Název/Jméno: STIBOROVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 08. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 06. 2012 do 11. 08. 2015

Adresa: Lesní 2270, 760 01 Zlín
od 11. 08. 2015
Zlín, Lesní 2270, PSČ 76001
od 28. 06. 2012 do 11. 08. 2015


Název/Jméno: ŠOLAR LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2009 do 28. 06. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2008 do 30. 09. 2009

Adresa: Spytihněv 592, PSČ 76364
od 05. 09. 2008 do 28. 06. 2012


Název/Jméno: NAVRÁTIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2009 do 03. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 19. 03. 2001 do 30. 09. 2009

Adresa: Zlín, Obeciny II/3587, PSČ 76001
od 30. 10. 2004 do 03. 02. 2011
Zlín, Obeciny III/3587, PSČ 76001
od 19. 03. 2001 do 30. 10. 2004


Název/Jméno: SKOVAJSA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2009 do 25. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1999 do 27. 12. 2007

Adresa: Luhačovice, Josefa Černíka 453, PSČ 76326
od 30. 09. 2009 do 25. 08. 2010
Luhačovice, Černíka 453, PSČ 76326
od 30. 10. 2004 do 27. 12. 2007
Luhačovice, Černíka 453, okres Zlín, PSČ 76326
od 16. 12. 1999 do 30. 10. 2004


Název/Jméno: OCELKA VOJTĚCH

IČO: 18748775

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2009 do 28. 06. 2012

Adresa: Zlín - Malenovice, Nová 1075, PSČ 76302
od 30. 09. 2009 do 28. 06. 2012


Název/Jméno: PILAŘ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 2009 do 11. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2007 do 05. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 2004 do 27. 12. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1999 do 30. 10. 2004

Adresa: Březůvky 271, PSČ 76345
od 30. 09. 2009 do 11. 08. 2015
Březůvky 271, PSČ 76345
od 22. 05. 2007 do 05. 09. 2008
Zlín, M. Knesla 3998, PSČ 76001
od 30. 10. 2004 do 22. 05. 2007
Zlín, Kopaniny 1041, PSČ 76302
od 22. 12. 1999 do 30. 10. 2004
Zlín, Kopaniny 1011, PSČ 76302
od 16. 12. 1999 do 22. 12. 1999


Název/Jméno: KUBÍK BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2008 do 30. 09. 2009

Adresa: Napajedla, Zámoraví 599, PSČ 76361
od 05. 09. 2008 do 30. 09. 2009


Název/Jméno: ŽŮREK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2004 do 30. 09. 2009

Adresa: Zlín - Kostelec, Ovesná 511, PSČ 76314
od 30. 10. 2004 do 30. 09. 2009


Název/Jméno: DOKULIL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 12. 2007 do 30. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 12. 1999 do 30. 10. 2004

Adresa: Zlín, Ševcovská 4064, PSČ 76001
od 27. 12. 2007 do 30. 09. 2009
Zlín, Ševcovská 4064, PSČ 76001
od 22. 12. 1999 do 30. 10. 2004


Název/Jméno: STANĚK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 09. 2008 do 30. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2004 do 05. 09. 2008

Adresa: Otrokovice, Nivy 1506, PSČ 76502
od 30. 10. 2004 do 30. 09. 2009


Název/Jméno: ONDRUŠEK LUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 1999 do 05. 09. 2008

Adresa: Zlín, Nad Vývozem 4835, PSČ 76005
od 16. 12. 1999 do 05. 09. 2008


Název/Jméno: KEŘKOVSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 1999 do 19. 03. 2001

Adresa: Vizovice, Zádveřice 255, okres Zlín, PSČ 76312
od 16. 12. 1999 do 19. 03. 2001


Název/Jméno: DOKUTIL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1999 do 22. 12. 1999

Adresa: Zlín, Ševcovská 4064, PSČ 76001
od 16. 12. 1999 do 22. 12. 1999


Název/Jméno: KARLÍK JAROSLAV

IČO: 63203197

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1999 do 30. 10. 2004

Adresa: Zlín, Přílucká 4121, PSČ 76001
od 16. 12. 1999 do 30. 10. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Skovajsa

Zánik oprávnění:13. 2. 2001


Inženýrská činnost ve výstavbě.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Jaroslav Karlík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Leasing.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Skovajsa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, výroby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Skovajsa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Skovajsa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Skovajsa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Skovajsa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem movitého a nemovitého majetku.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Skovajsa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Jaroslav Karlík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Lumír Ondrušek


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Lumír Ondrušek


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1999

Obory činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 30. 04. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 30. 04. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 30. 04. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 30. 04. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 30. 04. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 30. 04. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 04. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 30. 04. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 30. 04. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 27. 04. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 27. 04. 2009
Inženýrská činnost ve výstavbě.
od 16. 12. 1999 do 30. 04. 2009
Leasing.
od 16. 12. 1999 do 30. 04. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 16. 12. 1999 do 30. 04. 2009
Reklamní činnost.
od 16. 12. 1999 do 30. 04. 2009
Poskytování software.
od 16. 12. 1999 do 30. 04. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 16. 12. 1999 do 30. 04. 2009
Pronájem movitého a nemovitého majetku.
od 16. 12. 1999 do 30. 04. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, výroby.
od 16. 12. 1999 do 30. 04. 2009

Odpovědní zástupci: Jaroslav Karlík


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25584961

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 1999

Související firmy

#NázevICOAdresa
1844804AGRO Poříčí spol. s r.o.27096858Poříčí nad Sázavou č. 347, PSČ 25721
696854Alfa Plastik, a.s.60793791Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
920067ALTEC Chotěboř s.r.o.25287141Havlíčkův Brod, Beckovského 2045, PSČ 58001
2233395ALTEC spol. s r.o.62027174Sokolohradská 1745, 583 01 Chotěboř
2627076AMONE, s.r.o.25342614Netušilova 1620/7, 796 01 Prostějov

Související osoby

#NázevICOAdresa
425636A G R O SOKOLEČ, a.s.25769952V Lípách 27, 290 01 Sokoleč
851357ABB ENERGY ENGINEERING LTD.N20TJ London, 36 Juliana Close, Finchley, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
164156AD Marketing, a.s.26216281Kollárova 2573/10, 796 01 Prostějov
425635AGRO DRUŽSTVO Načeradec47048042Pravonínská 293, 257 08 Načeradec
425632AGRO Jesenice u Prahy a.s.46356657Zlatníky - Hodkovice, Vestecká 2, PSČ 25241

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí