Atotech - M.A.G., s.r.o.

Hlavní strana

Firma s názvem Atotech - M.A.G., s.r.o., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 1202. Její identifikační číslo je 43227881

Výpis z obchodního rejstříku Atotech - M.A.G., s.r.o.

Datum zápisu: 25. 11. 1991

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 1202

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní společnost Atotech - M.A.G., s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Dvorská 9, PSČ 466 01, identifikační číslo 432 27 881 se vymazává z obchodního rejstříku.Důvodem zániku společnosti Atotech - M.A.G., s.r.o. a jejího výmazu z obchodního rejstříku je její sloučení s nástupnickou společností Atotech - M.A.G. CZ, a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, Dvorská 9, PSČ 466 01, IČO 254 04 385, ve smyslu § 69a odst. 1 a § 153a ve spojení s § 220a a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
od 22. 09. 2006 od 22. 09. 2006

  Klaus S t r a k a , bytem Sadová 17, Jablonec nad Nisou
od 19. 10. 1993 od 18. 11. 1994

  Výše základního jmění společnosti: 5 020 000,- Kč.Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení:RNDr.Miloslav Bečka - vklad: 1 150 000,- Kč, splaceno: 100%Vladimír Hák - vklad: 99 000,- Kč, splaceno: 100%Ing. Jiří Houfek - vklad: 811 000,- Kč, splaceno: 100%Milada Žabková - vklad: 546 000,- Kč, splaceno: 100%Marie Kuldová - vklad: 546 000,- Kč, splaceno: 100%Ing.Karel Čtveráček - vklad: 281 000,- Kč, splaceno: 100%Klaus Straka - vklad: 246 000,- Kč, splaceno: 100%Oldřich Plucha - vklad: 246 000,- Kč, splaceno: 100%
od 19. 10. 1993 od 18. 11. 1994

  Vladimír H á k , bytem Liberec VI, Gagarinova 874
od 19. 10. 1993 od 18. 11. 1994

  RNDr. Jiří K o u b e k , CSc., bytem J.Hory 29, Jablonecnad Nisou
od 19. 10. 1993 od 19. 10. 1993

  Eduard Bartoš - vklad: 246 000,- Kč, splaceno: 100%Jaroslava Kocourová - vklad: 123 000,- Kč, splaceno: 100%Jana Jarešová - vklad: 50 000,- Kč, splaceno: 100%Milada Bartošová - vklad: 50 000,- Kč, splaceno: 100%Jiří Záruba - vklad: 310 000,- Kč, splaceno: 100%RNDr.Jirí Koubek,CSc.- vklad: 158 000,- Kč, splaceno: 100%Ing.Ladislav Obr,CSc.- vklad: 158 000,- Kč, splaceno: 100%
od 19. 10. 1993 od 19. 10. 1993

  Kmenové jmění společnosti:5 OlO 39O,-Kčs.Výše vkladů společníků:RNDr. Miloslav B e č k a ..................... vklad:l 247 597,-KčsIng. Jiří H o u f e k ........................ vklad:8lO 573,-KčsMilada Ž a b k o v á ........................ vklad:545 4l2,-KčsMarie K u l d o v á .......................... vklad:545 4l2,-KčsIng. Karel Č t v e r á č e k ................. vklad:28O 25l,-KčsKlaus S t r a k a ............................ vklad:245 5l9,-KčsOldřich P l u c h a .......................... vklad:245 5l9,-KčsEduard B a r t o š ........................... vklad:245 5l9,-Kčs
od 24. 09. 1992 od 19. 10. 1993

  6. Klaus S t r a k a , bytem Sadová l7, Jablonec nad Nisou7. Oldřich P l u c h a , bytem Podskalí l, Jablonec nad Nisou8. Eduard B a r t o š , bytem Skřivánčí 63, Jablonec nad Nisou9. Jaroslava K o c o u r o v á , bytem Měsíční 27, Jablonec nadNisou lO.Jiří H r d i n a , bytem Pražská 35, Jablonec nad Nisoull.František P u l t a r , bytem Podskalí l, Jablonec nad Nisoul2.Jana J a r e š o v á , bytem Revoluční 28, Jablonec nad Nisoul3.Eva M o o s o v á , bytem U balvanu 4, Jablonec nad Nisoul4.Milada B a r t o š o v á , bytem Skřivánčí 63, Jablonec nadNisou l5.Antonín H á j e k , bytem Masarykova l298, Česká Třebová
od 24. 09. 1992 od 19. 10. 1993

  l6.Jiří Z á r u b a , bytem V pátem 526, Praha 9.
od 24. 09. 1992 od 19. 10. 1993

  Jaroslava K o c o u r o v á .................. vklad:l22 76O,-KčsJiří H r d i n a ............................. vklad:lO8 O29,-KčsFrantišek P u l t a r ........................ vklad:lO8 O29,-KčsJana J a r e š o v á ......................... vklad:49 lO4,-KčsEva M o o s o v á ............................ vklad:49 lO4,-KčsMilada B a r t o š o v á ..................... vklad:49 lO4,-KčsAntonín H á j e k ............................ vklad:49 lO4,-KčsJiří Z á r u b a ............................. vklad:3O9 354,-Kčs.
od 24. 09. 1992 od 19. 10. 1993

  Údaje o založení:Obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou ze dnell.ll.l99l.Společníky jsou:l. RNDr. Miloslav B e č k a , ženatý, bytem Jablonec nad Nisou,Dvorská 9,2. ing. Jiří H o u f e k , ženatý, bytem Jablonec nad Nisou,Petra Bezruče č. 58,3. ing. Karel Č t v e r á č e k , vdovec, bytem Jablonec nadNisou, U Nisy 3,4. Milada Ž a b k o v á , vdova, bytem Rychnov nad Nisou 543,5. Marie K u l d o v á , vdaná, bytem Jablonec nad Nisou,5l/3484,
od 25. 11. 1991 od 19. 10. 1993

  Zastupování a podepisování:Ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podnikové činnostijsou zmocněni RNDr. Miloslav Bečka, ing. Jiří Houfek a ing. KarelČtveráček, alespoň dva, přičemž za podnik podepisují vždy opětalespoň dva, včetně zcizování a zatěžování nemovitostí. Případnouzměnu tohoto zmocnění odsouhlasují všichni společníci.
od 25. 11. 1991 od 19. 10. 1993

  Kmenové jmění společnosti činí:lOO OOO,-Kčs.Výše vkladů společníků: RNDr. Miloslav B e č k a .........2O OOO,-Kčs ing. Jiří H o u f e k ............ 2O OOO,-Kčsing. Karel Č t v e r á č e k ..... 2O OOO,-KčsMilada Ž a b k o v á ............. 2O OOO,-KčsMarie K u l d o v á .............. 2O OOO,-Kčs.
od 25. 11. 1991 od 24. 09. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: B Atotech

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 21. 12. 2005 od 22. 09. 2006

Částka: 4 769 000 ,- Kč od 21. 12. 2005 od 22. 09. 2006

Splaceno: 100 % od 21. 12. 2005 od 22. 09. 2006

Podíl: 95% od 21. 12. 2005 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: Atotech Deutschland GmbH

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 21. 12. 2005 od 22. 09. 2006

Částka: 251 000 ,- Kč od 21. 12. 2005 od 22. 09. 2006

Splaceno: 100 % od 21. 12. 2005 od 22. 09. 2006

Podíl: 5% od 21. 12. 2005 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: ŽABKOVÁ MILADA

Datum narození:19. 2. 1946

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 596 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 11,9% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: KOCOUROVÁ JAROSLAVA

Datum narození:11. 9. 1943

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 123 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 2,5% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: BARTOŠOVÁ MILADA

Datum narození:6. 10. 1960

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 15. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 50 000 ,- Kč od 15. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 15. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 1% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: BEČKA MILOSLAV

Datum narození:6. 12. 1933

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 14. 08. 1996 od 21. 12. 2005
Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 14. 08. 1996

Částka: 1 299 000 ,- Kč od 14. 08. 1996 od 21. 12. 2005
1 200 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 14. 08. 1996

Splaceno: 100 % od 14. 08. 1996 od 21. 12. 2005
100 % od 19. 10. 1993 od 14. 08. 1996

Podíl: 25,9% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: KLOUBEK JIŘÍ

Datum narození:4. 4. 1947

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 158 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 3,2% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: OBR LADISLAV

Datum narození:28. 6. 1947

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 158 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 3,2% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: KULDOVÁ MARIE

IČO: 16279841

Datum narození:31. 12. 1961

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 596 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 11,9% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: HOUFEK JIŘÍ

Datum narození:30. 12. 1958

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 907 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 18,1% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: BARTOŠ EDUARD

Datum narození:6. 1. 1928

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 246 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 4,9% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: PLUCHA OLDŘICH

Datum narození:10. 8. 1963

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 246 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 4,9% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: BERGMANNOVÁ JANA

Datum narození:8. 4. 1958

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005

Částka: 50 000 ,- Kč od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005

Podíl: 1% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: ZÁRUBA JIŘÍ

IČO: 15154904

Datum narození:4. 4. 1961

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Částka: 310 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 21. 12. 2005

Podíl: 6,2% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: ČTVERÁČEK KAREL

Datum narození:13. 10. 1920

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 28. 11. 1995 od 21. 12. 2005
Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 28. 11. 1995

Částka: 281 000 ,- Kč od 28. 11. 1995 od 21. 12. 2005
281 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 28. 11. 1995

Splaceno: 100 % od 28. 11. 1995 od 21. 12. 2005
100 % od 19. 10. 1993 od 28. 11. 1995

Podíl: 5,6% od 28. 12. 2002 od 21. 12. 2005


Název/Jméno: HAK VLADIMÍR

IČO: 74481312

Datum narození:1. 11. 1975

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 18. 11. 1994 od 14. 08. 1996

Částka: 99 000 ,- Kč od 18. 11. 1994 od 14. 08. 1996

Splaceno: 100 % od 18. 11. 1994 od 14. 08. 1996


Název/Jméno: JAREŠOVÁ JANA

IČO: 14743701

Datum narození:19. 9. 1971

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 19. 10. 1993 od 28. 12. 2002

Částka: 50 000 ,- Kč od 19. 10. 1993 od 28. 12. 2002

Splaceno: 100 % od 19. 10. 1993 od 28. 12. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NIETO-ALISEDA PABLO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 06. 2006 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: MUTSCHLER YVES

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 06. 2006 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: Gertjan van der Wal

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 06. 2006 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: BEČKA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 04. 03. 1997 od 22. 09. 2006
Statutární orgán - jednatel
od 19. 10. 1993 od 04. 03. 1997
Statutární orgán - společník
od 25. 11. 1991 od 19. 10. 1993


Název/Jméno: HOUFEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 04. 03. 1997 od 26. 06. 2006
Statutární orgán - jednatel
od 19. 10. 1993 od 04. 03. 1997
Statutární orgán - společník
od 25. 11. 1991 od 19. 10. 1993


Název/Jméno: ŽABKOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 04. 03. 1997 od 26. 06. 2006
Statutární orgán - jednatel
od 20. 03. 1996 od 04. 03. 1997


Název/Jméno: ČTVERÁČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 19. 10. 1993 od 20. 03. 1996
Statutární orgán - společník
od 25. 11. 1991 od 19. 10. 1993


Název/Jméno: HAK VLADIMÍR

IČO: 74481312

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 19. 10. 1993 od 20. 03. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ43227881

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 08. 2006

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1277404" Austczech International " spol. s r.o.41191374Kloboukova 1215/25, 14800 Praha
1654066A B C s.r.o. Agro-business-company, v likvidaci46509216Častolovice, PSČ 517 50
261152AFRAMEX spol.s r.o. - v likvidaci14801710Kolín, 28000, , Ovčárecká, 1161
2957979AGROSPOL, Malý Bor a.s.49195492144, 34101 Malý Bor
1329688ALFA Invest X, s.r.o., v likvidaci25026194Mozartova 1755/11, 43001 Chomutov
2582373Atotech CZ, a.s.25404385Belgická 5119, 46601 Jablonec nad Nisou
1137345AUTO KULDA KLADNO, s.r.o.,62968254Lípová 7, 27345 Hřebeč
2754444BCE s.r.o.27069630Pražská 1569, 25210 Mníšek pod Brdy
3348015BESAM CZ s.r.o.25563548Kopečná 950, 67201 Moravský Krumlov
3176739Bezpečnostní služby VALZAP, s.r.o. v likvidaci48268577Tomáše ze Štítného 1960, 43001 Chomutov
548969Družstvo spoluvlastníků domů KOLEGIUM, družstvo63081172Dvouletky 298/24, 10000 Praha
880553Dvořák & Záruba AutoMoto Servis s.r.o.1452819Heydukova 896/11, 18000 Praha
3001685FC CHOMUTOV, s.r.o.25024329Mostecká 5886, 43001 Chomutov
357192FK Chomutov, a.s. v likvidaci25419684Chomutov, 43001, Chomutov, Mánesova, 3704
1335751GOX7-CZECH Service s.r.o.5524946Chlumčanská 396, 43902 Cítoliby
707167GULF OIL a.s.4179943Platnéřská 88/9, 11000 Praha
944440HYDROLINE, s. r. o.48589845Choceradská 3036/32, 14100 Praha
4882KAMPRE s.r.o.28542924Varšavská 643, 43186 Kovářská
2203608KLING BOHEMIA, s. r. o.60914874Hornoměcholupská 746/139, 10900 Praha
2119391KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.47308095Boženy Němcové 552/32, 43001 Chomutov
893377Květiny a věnce, spol.s.r.o.16590350Kolín 5, Hřbitovní 474
3209533La Fattoria, spol. s r.o.61457612Jeseniova 2770/56, 13000 Praha
1788597M. A. G., výrobní družstvo - "v likvidaci"18384587Jablonec nad Nisou, 46601, , Dvorská, 9
2216566M3 Com a.s.28729510Internacionální 1231/8, 16500 Praha
402769MAGFINIŠ s.r.o.27276813Belgická 4896/1C, 46605 Jablonec nad Nisou

Související osoby

#NázevICOAdresa
153537BAKRLÍK IVAN12810789Liberecká 2268/37, 46601 Jablonec nad Nisou
273590BALCAR TOMÁŠ86909762231, 73936 Bruzovice
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
10121BARTOŠ JAN66994110Luční 213/73, Mladá Boleslav, 29301 Mladá Boleslav 1
163231BARTOŠ MARTIN67909931Anýžova 449/8, 26801 Hořovice
116087BARTOŠ PAVEL71908382Kostelní vrch 662, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
9080BENEŠ MIROSLAV71044094Mydlářka 1802/1, 16000 Praha
18411BERAN VÁCLAV61205681Křib 1812, 56002 Česká Třebová
51887BERANOVÁ EVA64897052Rezlerova 278, 10900 Praha
136675BERTACCHINI GIANCARLO1147463Jeseniova 2770/56, 13000 Praha
153559BITTNER VÁCLAV45845654Panská 140, 25267 Tuchoměřice
13896BLAŽEK PAVEL63600188Ohrazenická 163, 53009 Pardubice
162154BRABEC VÁCLAV46111956Komunardů 983/4, 73601 Havířov
544727BRANDEJSKÁ HANA15342069Mostní 37, 28002 Kolín
153568BREJCHA JAROSLAV15718883Doudlevecká 1235/71, 30100 Plzeň
381214BUBNÍK JIŘÍ71637664Veltěžská 319/4, 18200 Praha
142149CAKLOVÁ BOŽENA65103548Široká 4798/24, 46804 Jablonec nad Nisou
18245COUFAL JIŘÍ64319326Laštůvkova 687/75, 63500 Brno
258613CYPRICH FRANTIŠEK16395689Větrná 312, 43144 Droužkovice
423657ČECH VLASTIMIL65120779Polská 66, 79376 Zlaté Hory
92050ČERMÁKOVÁ IVETA5075521Hutník 1478, 69801 Veselí nad Moravou
7842ČERNÁ ALENA64558819Dvouletky 405/26, 10000 Praha
86760ČERNÝ JOSEF61143375Elišky Krásnohorské 947, 33202 Starý Plzenec
8184ČIHÁK JIŘÍ86611674Mádrova 3029/10, 14300 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1358039A T I A , výrobní družstvo v likvidaci43226591Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonec nad Nisou, Dvorská, 3
2203948ANABETH TRADE s.r.o.3778657Lidická 924/12, 46601 Jablonec nad Nisou
2420500APS Computer s.r.o.27297276Anenské náměstí 3049/6, 46601 Jablonec nad Nisou
47973Atotech - M.A.G., s.r.o.43227881Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonec nad Nisou, Dvorská, 9
1551858CALEDON textile s.r.o.24267597Soukenná 984/9, 46601 Jablonec nad Nisou
3218782Dafne LH s.r.o.24269255Dvorská 4954/7, 46601 Jablonec nad Nisou
746074DALIMA a.s.62742345Lidická 1777/24, 46601 Jablonec nad Nisou
1928184DOGAN TOURS - TRAVEL AGENCY, společnost s ručením omezeným zkráceně: DOGAN TOURS - TRAVEL AGENC62739921Soukenná 615/2, 46601 Jablonec nad Nisou
1851610DOMODO s.r.o.5339171Soukenná 984/9, 46601 Jablonec nad Nisou
1240523DONA reality s.r.o.27334236Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou
245104ETIMEX TRANSPED s.r.o.25406175Lidická 1787/16, 46601 Jablonec nad Nisou
1375186EURELIA spol. s r.o.44568894Lidická 1787/16, 46601 Jablonec nad Nisou
2940599EUROPE FOOTBALL a.s.27248577Lidická 1787/16, 46601 Jablonec nad Nisou
1945569FinYes s.r.o.4191684Dvorská 4954/7, 46601 Jablonec nad Nisou
3072810FRANKO  & LUKAS , spol. s r.o.25080709Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou
855298ICE'N'GO! CZ s.r.o.28736141Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou
1795216JUGOKOMERC, společnost s ručením omezeným47285796Soukenná 615/2, 46601 Jablonec nad Nisou
863802KEMO KOMERC, společnost s ručením omezeným48288667Soukenná 615/2, 46601 Jablonec nad Nisou
539310L U M A R , s.r.o.61326763Soukenná 1588/15, 46601 Jablonec nad Nisou
1122396LINDEN, s.r.o.14868687Lidická 1777/24, 46601 Jablonec nad Nisou
1326139LIRIDONA s.r.o.27287840Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou
1100922Lovebio s.r.o.22792759Dvorská 4954/7, 46601 Jablonec nad Nisou
2242267Národní stavební společnost a.s.61324892Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou
879240Noli Mark s.r.o.5243661Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou
2867677ORFIS s.r.o.25017055Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
716964Anh Nguyen Thi Quynh2851610Lidická 2017/20, 46601 Jablonec nad Nisou
3336990Petr Divina MUDr. - zubní lékař16389638Dvorská 1792/11, 46601 Jablonec nad Nisou
3302221Thi Hoai Thu Phan3546721Anenské náměstí 3049/6, 46601 Jablonec nad Nisou
2283311Thi Thanh Thuy Bui28731271Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonec nad Nisou, Lidická, 2017/20
2451484Trang Dinh Thi Bao28690915Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonec nad Nisou, Lidická, 2017/20
2607698Bartoničková Ivana86709461Lidická 1904/14, 46601 Jablonec nad Nisou
2296538Bečka Miloslav86833618Dvorská 748/9, 46601 Jablonec nad Nisou
127499Bergmann Jan74992252Dvorská 1792/11, 46601 Jablonec nad Nisou
3070288Boulová Barbora88515508Lidická 2090/18, 46601 Jablonec nad Nisou
1192284Bui Thi Hue28669045Lidická 2017/20, 46601 Jablonec nad Nisou
1307584Bui Trong Giang27351068Lidická 2017/20, 46601 Jablonec nad Nisou
1481269Čepová Lucie3874958Dvorská 4954/7, 46601 Jablonec nad Nisou
2098116Čukić Vedat74443194Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonec nad Nisou, Soukenná, 615/2
3224904Dai Trang Nguyen28700848Lidická 2017/20, 46601 Jablonec nad Nisou
1186892Dandás Josef62223291Soukenná 984/9, 46601 Jablonec nad Nisou
2943884Do Ngoc Huong28686683Lidická 2017/20, 46601 Jablonec nad Nisou
767318Duc Dinh Bui28703341Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonec nad Nisou, Lidická, 2017/20
735648Duc Thang Nguyen28700236Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonec nad Nisou, Lidická, 2017/20
3391573Duc Thuan Nguyen28685768Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonec nad Nisou, Lidická, 2017/20
738280Evič Ilija69429987Jablonec nad Nisou, 46601, Jablonec nad Nisou, Soukenná, 615/2
3142881Franková Helena18360980Dvorská 4954/7, 46601 Jablonec nad Nisou
2398539Froschová Iboja72634715Lidická 2090/18, 46601 Jablonec nad Nisou
1863627Gáliková Jana4531574Dvorská 4950/8, 46601 Jablonec nad Nisou