AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1682. Jeho identifikační číslo je 25272420

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Datum zápisu: 25. 7. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1682

Identifikační číslo:25272420

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ngecyak

Předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Konstrukce výrobků

Adresa společnosti

Sídlo: Sokolovská 1169, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
od 06. 11. 2015
Litomyšl, Sokolovská 1169, okres Svitavy, PSČ 57001
od 18. 03. 2003 do 06. 11. 2015
Litomyšl, Na Lánech 764, okres Svitavy, PSČ 57001
od 25. 07. 1997 do 18. 03. 2003
Sokolovská 1169, 57001 Litomyšl

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 06. 2014

  Valná hromada Společnosti přijala dne 15.11.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. upsáním nových akcií takto:a) Důvodem zamýšleného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu Společnosti a rozšíření vlastních zdrojů financování.b) Základní kapitál společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. se zvyšuje o částku 160.000,- Kč (sto šedesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 28.480.000,- Kč (dvacet osm milionů čtyřista osmdesát tisíc korun českých) na novou výši 28.640.000,- Kč (dvacet osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu budou emitovány celkem 2 kusy (dva kusy) nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých).d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 10.100.000,- Kč (deset milionů jedno sto tisíc korun českých), a emisní ážio na 1 akcii proto bude činit 10.020.000,- Kč (deset milionů dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatelů, kterými budou po jedné akcii pánové Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00, a Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12, jakožto spoluvlastníci níže uvedeného předmětu nepeněžitého vkladu.e) Předmětem vkladu upisovatelů jsou průmyslové vzory Společenství, zapsané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu pod číslem zápisu 001998055-0001 dne 24.2.2012, pod číslem zápisu 001998055-0002 dne 24.2.2012, a pod číslem 002066217-0001 dne 29.6.2012, pod číslem 002066217-0002 dne 29.6.2012 (dále jen "Průmyslové vzory"). Vkládané Průmyslové vzory byly oceněny znaleckým posudkem č. 12012011 ze dne 6.listopadu 2012 (dále jen "Znalecký posudek") vystaveným soudem jmenovaným znalcem na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky Pardubice, sp.zn. 2Nc 1502/2012-38 ze dne 30.10.2012, a to společností AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o., se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín, IČO: 29310652, dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely určení hodnoty Průmyslových vzorů jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na 20.200.000,- Kč (dvacet milionů dvě stě tisíc korun českých). Za popsaný nepeněžitý vklad budou vydány celkem 2 kusy (dva kusy) nových listinných kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých).f) Pánové Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00, a Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12, jakožto akcionáři společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. byli písemnou zprávou podrobně informováni představenstvem společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.g) Nově upisovaná listinná, kmenová akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), v počtu 1 kusu (jednoho kusu) bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00. Nově upisovaná listinná, kmenová akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), v počtu 1 kusu (jednoho kusu) bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12.h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.i) Předem určení zájemci Ing. Jindřich Pich a Ing. Ivo Videnka budou upisovat všechny nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 dnů (čtrnáct) a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude jednotlivým předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovatelům do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení.j) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, a to nepeněžitým vkladem Průmyslových vzorů.
od 20. 11. 2012 do 05. 12. 2012

  1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 27,440.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) o 1,040.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých) na 28,480.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 13 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).3. Emisní kurs 13 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem.4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v prostorách společnosti STEELCOM CZ, a.s. na adrese Ostrava - Mariánské Hory, 28.října 219/438. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře se společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.5. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 1,040.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 43333067/2700, a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.6. Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek nebo jejich částí společnosti STEELCOM CZ, a.s. jako věřitele a jediného akcionáře vůči společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. proti pohledávce společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena podle následujících pravidel:a) pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné,b) započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou,c) započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky,d) návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společnosti STEELCOM CZ, a.s. doručen současně s návrhem smlouvy o upsání akcií podle shora uvedeného bodu 4,e) dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do konce doby určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií podle bodu 6,f) k započtení lze použít pouze tyto pohledávky (včetně jejich příslušenství) za společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.:- pohledávky z úvěrové smlouvy postoupené na společnost STEELCOM CZ, a.s., a to ze smlouvy o úvěru reg.č. 290/TÚ/26/99 uzavřené mezi společností Union banka, a.s., se sídlem Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, PSČ 702 00, IČ 410 34 261, jako věřitelem a společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. jako dlužníkem dne 17. 12. 1999 ve znění pozdějších dodatků,- pohledávky z úvěrové smlouvy postoupené na společnost STEELCOM CZ, a.s., a to ze smlouvy o úvěru reg.č. 290/TÚ/014/02 uzavřené mezi společností Union banka, a.s., se sídlem Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, PSČ 702 00, IČ 410 34 261, jako věřitelem a společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. jako dlužníkem dne 10. 5. 2002 ve znění pozdějších dodatků.7. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány.
od 20. 06. 2006 do 14. 07. 2006

  Splaceno 100 % základního jmění společnosti.
od 25. 07. 1997 do 14. 07. 2006

  Jediný akcionář: Intersigma Industrial, a.s. IČO 45 27 71 09,Praha 2, Americká 21, 120 00.
od 25. 07. 1997 do 04. 07. 2002

Akcie

Počet: 358 ks v hodnotě: 80000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 12. 2012

Počet: 356 ks v hodnotě: 80000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 07. 2006 do 14. 07. 2006

Počet: 343 ks v hodnotě: 80000 - akcie na jméno
od 26. 07. 2005 do 26. 07. 2005

Počet: 2 744 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 25. 07. 1997 do 25. 07. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: STEELCOM CZ, a. s.

IČO:25876422

Adresa: Praha 1, V jámě č. 8, PSČ 11000
od 26. 07. 2005 do 04. 10. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 07. 2005 do 04. 10. 2010


Název/Jméno: SMOLA RADKO

Datum narození:20. 9. 1946

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, K Zahrádkám 1089/20, PSČ 16000
od 04. 07. 2002 do 26. 07. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 07. 2002 do 26. 07. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VIDENKA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 03. 2007

Adresa: č.p. 742, 739 12 Čeladná
od 25. 05. 2014
Čeladná 742, PSČ 73912
od 28. 03. 2007 do 25. 05. 2014


Název/Jméno: MORAVČÍKOVÁ MONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2015

Adresa: Ke skále 182/18, Chodov, 149 00 Praha 4
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: VIDENKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010

Adresa: 28. října 1933, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
od 20. 07. 2015
Frýdek-Místek, 28.října 1933, PSČ 73801
od 04. 10. 2010 do 20. 07. 2015


Název/Jméno: KLIMEŠ MICHAL

IČO: 75604744

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010

Adresa: Čápová 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice
od 20. 07. 2015
Jesenice - Zdiměřice, Čápová 316, PSČ 25242
od 23. 11. 2011 do 20. 07. 2015
Želešice, 24.dubna 350, PSČ 66443
od 04. 10. 2010 do 23. 11. 2011


Název/Jméno: PICH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 03. 2008

Adresa: Ke skále 182/18, Chodov, 149 00 Praha 4
od 20. 06. 2013
Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 14900
od 18. 03. 2008 do 20. 06. 2013


Název/Jméno: KLIMEŠOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 11. 2011

Adresa: Čápová 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice
od 20. 07. 2015
Jesenice - Zdiměřice, Čápová 316, PSČ 25242
od 23. 11. 2011 do 20. 07. 2015


Název/Jméno: PICHOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2010 do 23. 11. 2011

Adresa: Praha 10 - Lipany, Novolipanská 75, PSČ 10300
od 04. 10. 2010 do 23. 11. 2011


Název/Jméno: Ing.. MONIKA MORAVČÍKOVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2010 do 20. 07. 2015

Adresa: Praha 4 - Chodov, Ke skále 182/18, PSČ 14900
od 04. 10. 2010 do 20. 07. 2015


Název/Jméno: FRANEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 07. 2009 do 04. 10. 2010

Adresa: Pustá Polom, Bartošková 102, PSČ 74769
od 13. 07. 2009 do 04. 10. 2010


Název/Jméno: KRAMÁROVÁ NIKOLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2009 do 04. 10. 2010

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Široké 2366/27, PSČ 70200
od 13. 07. 2009 do 04. 10. 2010


Název/Jméno: KAŠPAR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 2008 do 04. 10. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 07. 2002 do 26. 07. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 1997 do 04. 07. 2002

Adresa: Litomyšl, Fučíkova 826, PSČ 57001
od 18. 03. 2008 do 04. 10. 2010
Litomyšl, Dukelská 973, okres Svitavy, PSČ 57001
od 25. 07. 1997 do 26. 07. 2005


Název/Jméno: SRŠEŇ LUBOMÍR

IČO: 15404064

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 03. 2007 do 04. 10. 2010

Adresa: Litomyšl, U školek 990, PSČ 57001
od 28. 03. 2007 do 04. 10. 2010


Název/Jméno: KAPRÁL DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 03. 2007 do 18. 03. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 07. 2005 do 28. 03. 2007

Adresa: Brno sever - Černá pole, Drobného 323/70, PSČ 60200
od 26. 07. 2005 do 18. 03. 2008


Název/Jméno: KŘÍŽKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2006 do 18. 03. 2008

Adresa: Veselá 103, 763 15 Slušovice
od 28. 02. 2006 do 18. 03. 2008


Název/Jméno: MATULA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 07. 2005 do 28. 03. 2007

Adresa: Frýdek - Místek - Frýdek, Okružní 2774, PSČ 73801
od 26. 07. 2005 do 28. 03. 2007


Název/Jméno: VANĚK ZDENĚK

IČO: 67109705

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2005 do 28. 02. 2006

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2940/54, PSČ 70030
od 26. 07. 2005 do 28. 02. 2006


Název/Jméno: CHOVANEC IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 07. 2005 do 13. 07. 2009

Adresa: Havířov - Město, U Stromovky 416/62, PSČ 73601
od 26. 07. 2005 do 13. 07. 2009


Název/Jméno: POŠTULKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2005 do 13. 07. 2009

Adresa: Bohuslavice, Opavská 401, PSČ 74719
od 26. 07. 2005 do 13. 07. 2009


Název/Jméno: SMOLA RADKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2002 do 26. 07. 2005

Adresa: Praha 6 - Střešovice, Nad Panenskou 524/1, PSČ 16000
od 04. 07. 2002 do 26. 07. 2005


Název/Jméno: GERČÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 do 26. 07. 2005

Adresa: Litomyšl, U školek 997, okres Svitavy, PSČ 57001
od 25. 07. 1997 do 26. 07. 2005


Název/Jméno: SMOLA RADKO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 07. 2002 do 26. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 do 04. 07. 2002

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, K Zahrádkám 1089/20, PSČ 16000
od 04. 07. 2002 do 26. 07. 2005
Praha 5 -Stodůlky, K Zahrádkám 1089/20, PSČ 16000
od 20. 03. 2002 do 04. 07. 2002
Praha 6, Nad Panenskou 1, PSČ 16900
od 25. 07. 1997 do 20. 03. 2002


Název/Jméno: MÁLKOVÁ JANA

IČO: 71660488

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 2002 do 26. 07. 2005

Adresa: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 274, PSČ 10000
od 04. 07. 2002 do 26. 07. 2005


Název/Jméno: HERMANOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 1997 do 28. 03. 2007

Adresa: Trstěnice 245, PSČ 56957
od 25. 07. 1997 do 28. 03. 2007


Název/Jméno: ELIÁŠ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2002 do 04. 07. 2002

Adresa: Praha 5, Neústupného 1832/22, PSČ 15000
od 20. 03. 2002 do 04. 07. 2002


Název/Jméno: BERNARD MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 do 20. 03. 2002

Adresa: Praha 5, Ke Klimentce 2703, PSČ 15000
od 25. 07. 1997 do 20. 03. 2002


Název/Jméno: KASAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 do 14. 09. 1999

Adresa: Litomyšl, Vodní Valy 752, okres Svitavy, PSČ 57001
od 25. 07. 1997 do 14. 09. 1999


Název/Jméno: SOUČEK JAROSLAV

IČO: 48313106

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 do 09. 07. 2001

Adresa: Lysá nad Labem, Lom 1655, okres Nymburk, PSČ 28922
od 25. 07. 1997 do 09. 07. 2001


Název/Jméno: EHRENBERGER PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 1997 do 04. 07. 2002

Adresa: Praha 10, Murmanská 1469/8, PSČ 10000
od 25. 07. 1997 do 04. 07. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 4. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kasal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Pechanec


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Pekař


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 7. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 7. 1997

Obory činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 30. 11. 2011
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 30. 11. 2011
Výroba strojů a zařízení
od 30. 11. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 30. 11. 2011
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 30. 11. 2011
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 13. 04. 2006 do 30. 11. 2011
Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 25. 07. 1997 do 30. 11. 2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 25. 07. 1997 do 30. 11. 2011
Konstrukce výrobků
od 25. 07. 1997 do 30. 11. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kasal


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Pechanec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Pekař

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Konstrukce výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 7. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25272420

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 7. 1997

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
10062901. JIHOMĚSTSKÁ a.s.27928641Praha 4 - Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 14900
1114891JALŮVKA JOSEFPraha 6, Laudova 1026
1114893SMOLA RADKOPraha 6, Nad Panenskou l
1114890Jedličková JaroslavaStrakonice, Tržní 1152
1114892STEHLÍK ALOISČestice č.208,okr.Strakonice