AUTODROM MOST a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AUTODROM MOST a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1283. Její identifikační číslo je 25419048

Výpis z obchodního rejstříku AUTODROM MOST a.s.

Datum zápisu: 30. 6. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1283

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 6dfcxni

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Polygrafická výroba
Kopírovací práce
Grafické práce a kresličské práce
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Zprostředkování služeb
Směnárenská činnost
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Správa a údržba nemovitostí
Přípravné práce pro stavby
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Reklamní činnost a marketing
Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Velkoobchod
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Organizování sportovních soutěží
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Specializovaný maloobchod
Zprostředkování obchodu
Provozování motoristických podniků (akcí) a služeb s tím spojených
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ubytovací služby
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Realitní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Tvrzova 5, 43502 Most

Adresy: Most, Tvrzova 5, PSČ 43401
od 24. 10. 2005
Most, Tvrzova 1313, PSČ 43401
od 30. 06. 2000 od 24. 10. 2005

Skutečnosti

  Na společnost AUTODROM MOST a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti BA Group INVESTMENT a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Čejetice, Chobotecká 365, PSČ 293 01, IČ: 01901486, a to podle projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 29.8.2014.
od 31. 12. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 09. 2014 od 31. 12. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 4
od 05. 09. 2014 od 31. 12. 2014

  Obchodní společnost AUTODROM MOST a.s., se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ 434 01, IČ 254 19 048, se rozdělila odštěpením, když odštěpená část jmění přešla na nástupnickou společnost MJP a.s., se sídlem Most - Souš, Hořanská cesta 205, PSČ 435 02, IČ 228 01 588.
od 01. 01. 2013

  Na společnost AUTODROM MOST a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti RING group a.s., se sídlem Most, Hořanská cesta 205, PSČ 434 01, IČ 25425943, a to podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 12.4.2010.
od 01. 07. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.3.2005, která pokračovala po přerušení dne 22.3.2005, rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií dle § 203 odst. 2 obchodního zákoníku v tomto znění:1. Zvyšuje se základní kapitál o částku Kč 47 458 000,- (slovy: čtyřicet sedm milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými a nepeněžitými vklady, podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit Kč 305 458 000,- (slovy: tři sta pět milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých).2. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 118 ks kmenových akcií znějících na jméno rozdělených takto:- 44 ks o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých),- 32 ks o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých),- 24 ks o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých),- 18 ks o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).Akcie budou vydány v listinné podobě. Část akcií v počtu 27 kusů budou upsány peněžitým vkladem, část akcií v počtu 91 kusů budou upsány nepeněžitými vklady. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií.3. Všechny nově upsané akcie budou upsány stávajícími akcionáři v rozsahu podle dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku v platném znění.4. Všechny nově upsané akcie budou upsány ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v kanceláři notářky Mgr. Ludmily Polívkové v Mostě, Tř. Budovatelů č.p. 2957, PSČ 434 01. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem zaslaným do sídla nebo místa bydliště akcionáře.5. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že 100 % emisního kurzu upsaných akcií peněžitým vkladem, tedy částku Kč 9 567 000,- (slovy: devět milionů pět set šedesát sedm tisíc korun českých) jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dní ode dne upsání akcií. Za tento peněžitý vklad se vydá 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 00 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 6 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých) a 7 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).6. V souladu s ustanovením § 203 odsst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatelé splatí na účet společnosti č. 1731542/0800, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet na účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.7. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatelů učiněném ve smyslu § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a předáním vkládaných nemovitostí pověřenému zástupci společnosti nejpozději do 30 (slovy: třiceti) pracovního dnů ode dne upsání akcií. Místem splacení vkladu je sídlo společnosti na adrese Most, Tvrzova 1313, PSČ 434 01. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií, s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou v níže uvedeném znaleckém posudku a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio.8. Předmětem nepeněžitého vkladu je:Pozemková parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha o výměře celkem 29871 m2 oceněná na částku Kč 11 948 400,- (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých) a pozemková parc. č. parc. 2003 ostatní plocha o výměře celkem 978 m2, oceněná na částku Kč 391 200,- (slovy: tři sta devadesát jeden tisíc dvě stě korun českých) vše v k.ú. Souš, zapsané na listu vlastnictví č. 1 pro obec Most a k.ú. Souš u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most ve vlastnictví akcionáře Statutárního města Most, se sídlem Magistrát Most, Radniční 1/2, PSČ 434 69, IČO 002 66 094.Pozemková parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha o výměře celkem 2 000 m2, oceněná na částku Kč 800 000,- (slovy: osm set tisíc korun českých) v k.ú. Souš, zapsaná na listu vlastnictví č. 3774 pro obec Most a k.ú. Soud u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most ve vlastnictví akcionáře RING group a.s. se sídlem Most, Dukelská 1514, PSČ 434 01, IČO 254 25 943.Pozemková parc. č. parc. 636/8 ostatní plocha o výměře celkem 44162 m2, oceněná na částku Kč 24 521 171,- (slovy: dvacet čtyři milionů pět set dvacet jeden tisíc jedno sto sedmdesát jedna koruna česká) v k.ú. Třebušice. zapsaná na listu vlastnictví č. 96 pro obec Most a k.ú. Třebušice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, ve vlastnictví akcionáře RING group a.s., se sídlem Most, Dukelská 1514, PSČ 434 01, IČO 254 25 943.Pozemková parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha o výměře celkem 36204 m2, oceněná na částku 9 051 000,- (slovy: devět milionů padesát jeden tisíc korun českých) v k.ú. Soud, zapsaná na listu vlastnictví č. 3777 pro obec Most a k.ú. Souš u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovistě Most, ve vlastnictví akcionáře pana Jiřího Kroužka, r.č. 590704/0986, bytem Most, V Rokli 1788/10, PSČ 434 01.Nepeněžité vklady jsou oceněny na celkovou částku po zaokrouhlední Kč 46 712 000,- (slovy: čtyřicet šest milionů sedm set dvanáct tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 11/3171/05 ze dne 9.2.2005 znalce Ing. Vladimíra Hůdy, určeného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.1.2005, čj. Nc 1008/2005-16, které nabylo právní moci dne 16.2.2005.9. Pro účely zvýšení základního kapitálu budou nemovitosti jako nepeněžitý vklad vloženy v následujících hodnotách: a) poz. parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 11 948 000,- (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet osm tisíc korun českých),b) poz. parc. č. parc. 2003 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 391 000,- (slovy: tři sta devadesát jeden tisíc korun českých).c) poz. parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých),d) poz. parc. č. parc. 636/8 ostatní plocha v k.ú. Třebušice částkou 15 702 000,- (slovy: patnáct milionů sedm set dva tisíce korun českých),e) poz. parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 9 050 000,- (slovy: devět milionů padesát tisíc korun českých).10. Za tyto nepeněžité vklady se vydá:- za poz. parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha v k.ú. Souš - 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 4 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 400,- (slovy: čtyřista korun českých),- za poz. parc. č. parc. 2003 ostatní plocha v k.ú. Souš - 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 200,- (slovy: dvěstě korun českých),- za poz. parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha v k.ú. Třebušice - 15 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 8 819 171,- (slovy: osm milionů osm set devatenáct tisíc jedno sto sedmdesát jedna koruna česká),- za poz. parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha v k.ú. Souš - 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).
od 04. 08. 2005 od 24. 10. 2005

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.3.2005, která pokračovala po přerušení dne 22.3.2005, rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií dle § 203 odst. 2 obchodního zákoníku v tomto znění:1. Zvyšuje se základní kapitál o částku Kč 47 458 600,- (slovy: čtyřicet sedm milionů čtyři sta padesát osm tisíc šest set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými a nepeněžitými vklady, podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit Kč 305 458 000,- (slovy: tři sta pět milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých).2. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 118 ks kmenových akcií znějících na jméno rozdělených takto:- 44 ks o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých),- 32 ks o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých),- 24 ks o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých),- 18 ks o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).Akcie budou vydány v listinné podobě. Část akcií v počtu 27 kusů budou upsány peněžitým vkladem, část akcií v počtu 91 kusů budou upsány nepeněžitými vklady. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií.3. Všechny nově upsané akcie budou upsány stávajícími akcionáři v rozsahu podle dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku v platném znění.4. Všechny nově upsané akcie budou upsány ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v kanceláři notářky Mgr. Ludmily Polívkové v Mostě, Tř. Budovatelů č.p. 2957, PSČ 434 01. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem zaslaným do sídla nebo místa bydliště akcionáře.5. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že 100 % emisního kurzu upsaných akcií peněžitým vkladem, tedy částku Kč 9 567 000,- (slovy: devět milionů pět set šedesát sedm tisíc korun českých) jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dní ode dne upsání akcií. Za tento peněžitý vklad se vydá 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 00 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 6 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých) a 7 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).6. V souladu s ustanovením § 203 odsst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatelé splatí na účet společnosti č. 1731542/0800, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet na účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.7. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatelů učiněném ve smyslu § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a předáním vkládaných nemovitostí pověřenému zástupci společnosti nejpozději do 30 (slovy: třiceti) pracovního dnů ode dne upsání akcií. Místem splacení vkladu je sídlo společnosti na adrese Most, Tvrzova 1313, PSČ 434 01. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií, s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou v níže uvedeném znaleckém posudku a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio.8. Předmětem nepeněžitého vkladu je:Pozemková parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha o výměře celkem 29871 m2 oceněná na částku Kč 11 948 400,- (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých) a pozemková parc. č. parc. 2003 ostatní plocha o výměře celkem 978 m2, oceněná na částku Kč 391 200,- (slovy: tři sta devadesát jeden tisíc dvě stě korun českých) vše v k.ú. Souš, zapsané na listu vlastnictví č. 1 pro obec Most a k.ú. Souš u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most ve vlastnictví akcionáře Statutárního města Most, se sídlem Magistrát Most, Radniční 1/2, PSČ 434 69, IČO 002 66 094.Pozemková parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha o výměře celkem 2 000 m2, oceněná na částku Kč 800 000,- (slovy: osm set tisíc korun českých) v k.ú. Souš, zapsaná na listu vlastnictví č. 3774 pro obec Most a k.ú. Soud u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most ve vlastnictví akcionáře RING group a.s. se sídlem Most, Dukelská 1514, PSČ 434 01, IČO 254 25 943.Pozemková parc. č. parc. 636/8 ostatní plocha o výměře celkem 44162 m2, oceněná na částku Kč 24 521 171,- (slovy: dvacet čtyři milionů pět set dvacet jeden tisíc jedno sto sedmdesát jedna koruna česká) v k.ú. Třebušice. zapsaná na listu vlastnictví č. 96 pro obec Most a k.ú. Třebušice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, ve vlastnictví akcionáře RING group a.s., se sídlem Most, Dukelská 1514, PSČ 434 01, IČO 254 25 943.Pozemková parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha o výměře celkem 36204 m2, oceněná na částku 9 051 000,- (slovy: devět milionů padesát jeden tisíc korun českých) v k.ú. Soud, zapsaná na listu vlastnictví č. 3777 pro obec Most a k.ú. Souš u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovistě Most, ve vlastnictví akcionáře pana Jiřího Kroužka, r.č. 590704/0986, bytem Most, V Rokli 1788/10, PSČ 434 01.Nepeněžité vklady jsou oceněny na celkovou částku po zaokrouhlední Kč 46 712 000,- (slovy: čtyřicet šest milionů sedm set dvanáct tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 11/3171/05 ze dne 9.2.2005 znalce Ing. Vladimíra Hůdy, určeného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.1.2005, čj. Nc 1008/2005-16, které nabylo právní moci dne 16.2.2005.9. Pro účely zvýšení základního kapitálu budou nemovitosti jako nepeněžitý vklad vloženy v následujících hodnotách:a) poz. parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 11 948 400,- (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých),b) poz. parc. č. parc. 2003 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 391 200,- (slovy: tři sta devadesát jeden tisíc dvě stě korun českých)c) poz. parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých),d) poz. parc. č. parc. 636/8 ostatní plocha v k.ú. Třebušice částkou 15 702 000,- (slovy: patnáct milionů sedm set dva tisíce korun českých),e) poz. parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 9 050 000,- (slovy: devět milionů padesát tisíc korun českých).10. Za tyto nepeněžité vklady se vydá:- za poz. parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha v k.ú. Souš - 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 4 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 400,- (slovy: čtyřista korun českých),- za poz. parc. č. parc. 2003 ostatní plocha v k.ú. Souš - 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 200,- (slovy: dvěstě korun českých),- za poz. parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha v k.ú. Třebušice - 15 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 8 819 171,- (slovy: osm milionů osm set devatenáct tisíc jedno sto sedmdesát jedna koruna česká),- za poz. parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha v k.ú. Souš - 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).
od 27. 06. 2005 od 04. 08. 2005

  Na společnost AUTODROM MOST a.s. jako společnost nástupnickoupřešlo jmění zanikající společnosti HOTEL GRANDCHANT, s.r.o., sesídlem Most, Svinčice 30, PSČ 434 01, IČ 631 44 646.
od 13. 12. 2002

  AUTODROM MOST a.s. byla založena podle § 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií, jako právní nástupce společnosti AUTODROM MOST spol. s r.o., se sídlem Most, Tvrzova ul., PSČ 434 01, IČ 61535079, zrušené bez likvidace podle § 69 obchodního zákoníku rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 17.12.1999 a přeměněné v právní formu akciové společnosti. Obchodní jmění zrušené společnosti přešlo na společnost AUTODROM MOST a.s.
od 30. 06. 2000

Akcie

Počet: 20 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 18 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 64 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 28 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 102 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 18 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014

Počet: 64 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014

Počet: 28 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014

Počet: 102 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014

Počet: 18 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 10. 2005 od 12. 01. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: BA GROUP AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 12. 2014


Název/Jméno: BA GROUP INVESTMENT a.s.

IČO: 1901486

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 09. 2014 od 31. 12. 2014


Název/Jméno: RING group a.s.

IČO: 25425943

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 01. 2008 od 01. 07. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VOLOVECKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: KUŽNÍK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: MAŘAN PAVEL

IČO: 67450181

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: LEBEDA DAVID

IČO: 76569837

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: LOUKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: ZAJÍČEK JOSEF

IČO: 69622485

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 09. 2014


Název/Jméno: MINAŘÍK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorční rady
od 05. 09. 2014 od 24. 11. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 01. 2008 od 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2006 od 24. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2000 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: JENÍČKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2014 od 24. 11. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014


Název/Jméno: TŮMA JAN

IČO: 12815683

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2014 od 24. 11. 2015


Název/Jméno: RÝDL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2014 od 10. 04. 2015


Název/Jméno: MAREK MICHAL

IČO: 4143949

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2011 od 13. 12. 2016


Název/Jméno: FENCL MIROSLAV

IČO: 49875477

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorční rady
od 05. 09. 2014 od 24. 11. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2007 od 05. 09. 2014


Název/Jméno: HANKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 2008 od 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 07. 2006 od 24. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - druhý místopředseda představenstva
od 13. 12. 2002 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: KROUŽEK JIŘÍ

IČO: 14825694

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 01. 2008 od 12. 01. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 od 24. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 06. 2000 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: BÍLEK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2011 od 05. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2011 od 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2008 od 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2006 od 24. 01. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 05. 2005 od 17. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - první místopředseda představenstva
od 13. 12. 2002 od 16. 05. 2005


Název/Jméno: BRINZANIK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2007 od 05. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2000 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: KROUŽKOVÁ MIROSLAVA

IČO: 68974311

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2011 od 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2008 od 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 2002 od 16. 05. 2005


Název/Jméno: SLÁNSKÝ PETR

IČO: 70759065

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 01. 2008 od 12. 01. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 09. 2006 od 24. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2006 od 19. 09. 2006


Název/Jméno: KLEMENT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2006 od 12. 01. 2011


Název/Jméno: MALÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2006 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: PATERA MILOSLAV

IČO: 48554332

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2006 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: PECKA ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 od 13. 03. 2007


Název/Jméno: JÍROVEC VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2000 od 12. 01. 2011


Název/Jméno: HANTÁK MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2006 od 19. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2005 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: KRBEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2006 od 13. 03. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 12. 2002 od 17. 07. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2000 od 13. 12. 2002


Název/Jméno: BÁRTL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 od 13. 03. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2000 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: ROSINA ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 od 19. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - první místopředseda představenstva
od 16. 05. 2005 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: ITTNER GERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2006 od 24. 01. 2008


Název/Jméno: DIVIŠ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2006 od 24. 01. 2008


Název/Jméno: ŠEDIVÝ FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2005 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: ÚTLÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2005 od 19. 09. 2006


Název/Jméno: GABRIŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2005 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: HRABÁK MIROSLAV

IČO: 88072096

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2002 od 16. 05. 2005


Název/Jméno: BABKA PAVEL

IČO: 72169125

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2000 od 16. 05. 2005


Název/Jméno: MAJEROVÁ MIROSLAVA

IČO: 63549492

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2000 od 13. 12. 2002


Název/Jméno: FIŠER ROMAN

IČO: 44229721

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2000 od 13. 12. 2002


Název/Jméno: MATĚJOVSKÝ STANISLAV

IČO: 49989243

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2000 od 16. 05. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 02. 2006

Odpovědní zástupci:


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 03. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 03. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 03. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 03. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 03. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 773266

Přerušení: od 11. 12. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 12. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 1203012


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2003

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2003

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 2003

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 56136

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 56136

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 12. 2000

Odpovědní zástupci:


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 56136

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování motoristických podniků (akcí) a služeb s tím spojených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:05. 02. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:05. 02. 2002


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 1203012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci: 1203012


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25419048

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 06. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
453530"Finance Invest spol. s r.o."49902334Most, 43401, , BUDOVATELU, 2957
475226"JIKOD" společnost s ručením omezeným v likvidaci43832890Sezimovo Ústí, 39101, , Dr.E.Beneše, 848
397806"PRAMA-H", spol. s r.o.48207951Kardašova Řečice, 37821, Kardašova Řečice, Jablonského tř., 409
627807A.R.P. s.r.o. v likvidaci61856321Václavkova 508/28, 16000 Praha
295291A.T.CONSULTING s.r.o.46885170Staré nám. 17, 36301 Ostrov
398733ABLE RESEARCH TECHNOLOGY CZ s.r.o.3584372Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha
523014AdvaICT, a.s.27705129Jundrovská 618/31, 62400 Brno
494088AGRIMA DRAŽENOV a.s.11543678, 34401 Draženov
656802AKUMAX a.s.25029703Lysinská 1848/36, 14300 Praha
559836ALATANEO s.r.o.2912741638, 33204 Losiná
729381ALDUS, s.r.o.62242571Čepirožská 56, 43401 Most
397454Alergocare s.r.o.3546365Zdeňka Fibicha 2580/12, 43401 Most
609158ALFAVEL s.r.o.27351211Nová Hraniční 92/3, 43502 Most
637223AUFEER DESIGN, s.r.o.26159031Bucharova 1314/8, 15800 Praha
570417AUTOMATIC CAFE SYSTEM s.r.o.26012472Škroupova 360, 53701 Chrudim
394532AUTOSPORT PROMOTION s.r.o.28255585Chobotecká 365, 29301 Mladá Boleslav
316995Axat, s.r.o.1531956Zaoralova 1901/1, 62800 Brno
703774AZ Development, s.r.o.60111437Kavčí plácek 121/1, 50003 Hradec Králové
245945BCM Control s.r.o.25427946nám. Sokolovské 312/1, 46001 Liberec
49415BENET s.r.o.49550489Chobotecká 365, 29301 Mladá Boleslav
413899bété s.r.o.3609677Ústřední 388/18, 10200 Praha
681530BLUE ENGINEERING s.r.o.27180310Na Výšině 292, 29306 Bradlec
92318BP Autoservis s.r.o.27596788Padovská 585/4, 10900 Praha
606554Bytové družstvo "Landové-Štychové 1611", v likvidaci61462144Vejvanovského 1611/18, 14900 Praha
27051Bytové družstvo Beret64651746Čajkovského 1672/24, 13000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
247171ABRAHÁM PETR71823522Zlín, 76001, Zlín, Valy II, 5162
38772ADAM MIROSLAV46866418Na Svahu 2524/8, 35002 Cheb
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
26938ADÁMEK PAVEL63705761Bohuslávská 493/8, 75131 Lipník nad Bečvou
295020ALEKSANJAN JASMÍNA73547573Hradební 432, 38301 Prachatice
170685ALTMAN JOSEF11382031Svobody 542/12, 35002 Cheb
148460ANDERLE IVAN40347516Zikova 609/18, 77900 Olomouc
446742ANTOCH MARTIN72868554Sokolovská 2720, 53002 Pardubice
100061AUGUSTINOVÁ IRENA7464468812, 29501 Mukařov
170681BABKA PAVEL72169125Na Vyhlídce 368, 38301 Prachatice
2151BALOUN KAREL12337919Smilova 431, 53002 Pardubice
170695BARTÁK PATRIK63662051Klánova 32/4, 14700 Praha
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
469104BARTOŠ VIKTOR12496731Šumavská 1112/16, 12000 Praha
68475BARTOŠ ZDENĚK455261761. máje 1166, 51101 Turnov
411823BAŠEK VÁCLAV87062925Zahradní 380, 25092 Šestajovice
53169BAUER JIŘÍ67134971Plzeň, 32600, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), náměstí Generála Píky, 2293/31
54077BEJČEK JOSEF10444211Maxe Švabinského 2636/12, 43401 Most
57282BENEŠOVÁ LUCIE48580384Pod Sokolovnou 133, 27351 Kyšice
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
21206BERAN JIŘÍ11166924111, 54211 Chvaleč
24783BERÁNEK FRANTIŠEK4900799814, 38301 Strunkovice nad Blanicí
198019BERKOVÁ HANA40449572Štouračova 906/7, 63500 Brno
293232BERNAS MIRKO11443332Plzeňská 356/26, 40753 Jiříkov
170704BÍLEK FRANTIŠEK64339424Nerudova 538/25, 68001 Boskovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí