AUTODROM MOST a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AUTODROM MOST a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1283. Jeho identifikační číslo je 25419048

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AUTODROM MOST a.s.

Datum zápisu: 30. 6. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1283

Identifikační číslo:25419048

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 6dfcxni

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zprostředkování služeb
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Grafické práce a kresličské práce
Kopírovací práce
Polygrafická výroba
Směnárenská činnost
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Přípravné práce pro stavby
Správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Reklamní činnost a marketing
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní činnost
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Ubytovací služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Provozování motoristických podniků (akcí) a služeb s tím spojených
Zprostředkování obchodu
Specializovaný maloobchod
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Organizování sportovních soutěží
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Velkoobchod
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Adresa společnosti

Sídlo: Most, Tvrzova 5, PSČ 43401
od 24. 10. 2005
Most, Tvrzova 1313, PSČ 43401
od 30. 06. 2000 do 24. 10. 2005
Tvrzova 5, 43502 Most

Skutečnosti

  Na společnost AUTODROM MOST a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti BA Group INVESTMENT a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Čejetice, Chobotecká 365, PSČ 293 01, IČ: 01901486, a to podle projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 29.8.2014.
od 31. 12. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 09. 2014 do 31. 12. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 4
od 05. 09. 2014 do 31. 12. 2014

  Obchodní společnost AUTODROM MOST a.s., se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ 434 01, IČ 254 19 048, se rozdělila odštěpením, když odštěpená část jmění přešla na nástupnickou společnost MJP a.s., se sídlem Most - Souš, Hořanská cesta 205, PSČ 435 02, IČ 228 01 588.
od 01. 01. 2013

  Na společnost AUTODROM MOST a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti RING group a.s., se sídlem Most, Hořanská cesta 205, PSČ 434 01, IČ 25425943, a to podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 12.4.2010.
od 01. 07. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.3.2005, která pokračovala po přerušení dne 22.3.2005, rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií dle § 203 odst. 2 obchodního zákoníku v tomto znění:1. Zvyšuje se základní kapitál o částku Kč 47 458 000,- (slovy: čtyřicet sedm milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými a nepeněžitými vklady, podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit Kč 305 458 000,- (slovy: tři sta pět milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých).2. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 118 ks kmenových akcií znějících na jméno rozdělených takto:- 44 ks o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých),- 32 ks o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých),- 24 ks o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých),- 18 ks o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).Akcie budou vydány v listinné podobě. Část akcií v počtu 27 kusů budou upsány peněžitým vkladem, část akcií v počtu 91 kusů budou upsány nepeněžitými vklady. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií.3. Všechny nově upsané akcie budou upsány stávajícími akcionáři v rozsahu podle dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku v platném znění.4. Všechny nově upsané akcie budou upsány ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v kanceláři notářky Mgr. Ludmily Polívkové v Mostě, Tř. Budovatelů č.p. 2957, PSČ 434 01. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem zaslaným do sídla nebo místa bydliště akcionáře.5. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že 100 % emisního kurzu upsaných akcií peněžitým vkladem, tedy částku Kč 9 567 000,- (slovy: devět milionů pět set šedesát sedm tisíc korun českých) jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dní ode dne upsání akcií. Za tento peněžitý vklad se vydá 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 00 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 6 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých) a 7 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).6. V souladu s ustanovením § 203 odsst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatelé splatí na účet společnosti č. 1731542/0800, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet na účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.7. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatelů učiněném ve smyslu § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a předáním vkládaných nemovitostí pověřenému zástupci společnosti nejpozději do 30 (slovy: třiceti) pracovního dnů ode dne upsání akcií. Místem splacení vkladu je sídlo společnosti na adrese Most, Tvrzova 1313, PSČ 434 01. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií, s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou v níže uvedeném znaleckém posudku a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio.8. Předmětem nepeněžitého vkladu je:Pozemková parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha o výměře celkem 29871 m2 oceněná na částku Kč 11 948 400,- (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých) a pozemková parc. č. parc. 2003 ostatní plocha o výměře celkem 978 m2, oceněná na částku Kč 391 200,- (slovy: tři sta devadesát jeden tisíc dvě stě korun českých) vše v k.ú. Souš, zapsané na listu vlastnictví č. 1 pro obec Most a k.ú. Souš u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most ve vlastnictví akcionáře Statutárního města Most, se sídlem Magistrát Most, Radniční 1/2, PSČ 434 69, IČO 002 66 094.Pozemková parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha o výměře celkem 2 000 m2, oceněná na částku Kč 800 000,- (slovy: osm set tisíc korun českých) v k.ú. Souš, zapsaná na listu vlastnictví č. 3774 pro obec Most a k.ú. Soud u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most ve vlastnictví akcionáře RING group a.s. se sídlem Most, Dukelská 1514, PSČ 434 01, IČO 254 25 943.Pozemková parc. č. parc. 636/8 ostatní plocha o výměře celkem 44162 m2, oceněná na částku Kč 24 521 171,- (slovy: dvacet čtyři milionů pět set dvacet jeden tisíc jedno sto sedmdesát jedna koruna česká) v k.ú. Třebušice. zapsaná na listu vlastnictví č. 96 pro obec Most a k.ú. Třebušice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, ve vlastnictví akcionáře RING group a.s., se sídlem Most, Dukelská 1514, PSČ 434 01, IČO 254 25 943.Pozemková parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha o výměře celkem 36204 m2, oceněná na částku 9 051 000,- (slovy: devět milionů padesát jeden tisíc korun českých) v k.ú. Soud, zapsaná na listu vlastnictví č. 3777 pro obec Most a k.ú. Souš u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovistě Most, ve vlastnictví akcionáře pana Jiřího Kroužka, r.č. 590704/0986, bytem Most, V Rokli 1788/10, PSČ 434 01.Nepeněžité vklady jsou oceněny na celkovou částku po zaokrouhlední Kč 46 712 000,- (slovy: čtyřicet šest milionů sedm set dvanáct tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 11/3171/05 ze dne 9.2.2005 znalce Ing. Vladimíra Hůdy, určeného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.1.2005, čj. Nc 1008/2005-16, které nabylo právní moci dne 16.2.2005.9. Pro účely zvýšení základního kapitálu budou nemovitosti jako nepeněžitý vklad vloženy v následujících hodnotách: a) poz. parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 11 948 000,- (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet osm tisíc korun českých),b) poz. parc. č. parc. 2003 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 391 000,- (slovy: tři sta devadesát jeden tisíc korun českých).c) poz. parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých),d) poz. parc. č. parc. 636/8 ostatní plocha v k.ú. Třebušice částkou 15 702 000,- (slovy: patnáct milionů sedm set dva tisíce korun českých),e) poz. parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 9 050 000,- (slovy: devět milionů padesát tisíc korun českých).10. Za tyto nepeněžité vklady se vydá:- za poz. parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha v k.ú. Souš - 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 4 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 400,- (slovy: čtyřista korun českých),- za poz. parc. č. parc. 2003 ostatní plocha v k.ú. Souš - 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 200,- (slovy: dvěstě korun českých),- za poz. parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha v k.ú. Třebušice - 15 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 8 819 171,- (slovy: osm milionů osm set devatenáct tisíc jedno sto sedmdesát jedna koruna česká),- za poz. parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha v k.ú. Souš - 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).
od 04. 08. 2005 do 24. 10. 2005

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.3.2005, která pokračovala po přerušení dne 22.3.2005, rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií dle § 203 odst. 2 obchodního zákoníku v tomto znění:1. Zvyšuje se základní kapitál o částku Kč 47 458 600,- (slovy: čtyřicet sedm milionů čtyři sta padesát osm tisíc šest set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými a nepeněžitými vklady, podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit Kč 305 458 000,- (slovy: tři sta pět milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých).2. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 118 ks kmenových akcií znějících na jméno rozdělených takto:- 44 ks o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých),- 32 ks o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých),- 24 ks o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých),- 18 ks o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).Akcie budou vydány v listinné podobě. Část akcií v počtu 27 kusů budou upsány peněžitým vkladem, část akcií v počtu 91 kusů budou upsány nepeněžitými vklady. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií.3. Všechny nově upsané akcie budou upsány stávajícími akcionáři v rozsahu podle dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku v platném znění.4. Všechny nově upsané akcie budou upsány ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v kanceláři notářky Mgr. Ludmily Polívkové v Mostě, Tř. Budovatelů č.p. 2957, PSČ 434 01. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem zaslaným do sídla nebo místa bydliště akcionáře.5. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že 100 % emisního kurzu upsaných akcií peněžitým vkladem, tedy částku Kč 9 567 000,- (slovy: devět milionů pět set šedesát sedm tisíc korun českých) jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dní ode dne upsání akcií. Za tento peněžitý vklad se vydá 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 00 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 6 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých) a 7 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).6. V souladu s ustanovením § 203 odsst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatelé splatí na účet společnosti č. 1731542/0800, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet na účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.7. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatelů učiněném ve smyslu § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a předáním vkládaných nemovitostí pověřenému zástupci společnosti nejpozději do 30 (slovy: třiceti) pracovního dnů ode dne upsání akcií. Místem splacení vkladu je sídlo společnosti na adrese Most, Tvrzova 1313, PSČ 434 01. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií, s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou v níže uvedeném znaleckém posudku a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio.8. Předmětem nepeněžitého vkladu je:Pozemková parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha o výměře celkem 29871 m2 oceněná na částku Kč 11 948 400,- (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých) a pozemková parc. č. parc. 2003 ostatní plocha o výměře celkem 978 m2, oceněná na částku Kč 391 200,- (slovy: tři sta devadesát jeden tisíc dvě stě korun českých) vše v k.ú. Souš, zapsané na listu vlastnictví č. 1 pro obec Most a k.ú. Souš u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most ve vlastnictví akcionáře Statutárního města Most, se sídlem Magistrát Most, Radniční 1/2, PSČ 434 69, IČO 002 66 094.Pozemková parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha o výměře celkem 2 000 m2, oceněná na částku Kč 800 000,- (slovy: osm set tisíc korun českých) v k.ú. Souš, zapsaná na listu vlastnictví č. 3774 pro obec Most a k.ú. Soud u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most ve vlastnictví akcionáře RING group a.s. se sídlem Most, Dukelská 1514, PSČ 434 01, IČO 254 25 943.Pozemková parc. č. parc. 636/8 ostatní plocha o výměře celkem 44162 m2, oceněná na částku Kč 24 521 171,- (slovy: dvacet čtyři milionů pět set dvacet jeden tisíc jedno sto sedmdesát jedna koruna česká) v k.ú. Třebušice. zapsaná na listu vlastnictví č. 96 pro obec Most a k.ú. Třebušice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, ve vlastnictví akcionáře RING group a.s., se sídlem Most, Dukelská 1514, PSČ 434 01, IČO 254 25 943.Pozemková parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha o výměře celkem 36204 m2, oceněná na částku 9 051 000,- (slovy: devět milionů padesát jeden tisíc korun českých) v k.ú. Soud, zapsaná na listu vlastnictví č. 3777 pro obec Most a k.ú. Souš u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovistě Most, ve vlastnictví akcionáře pana Jiřího Kroužka, r.č. 590704/0986, bytem Most, V Rokli 1788/10, PSČ 434 01.Nepeněžité vklady jsou oceněny na celkovou částku po zaokrouhlední Kč 46 712 000,- (slovy: čtyřicet šest milionů sedm set dvanáct tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 11/3171/05 ze dne 9.2.2005 znalce Ing. Vladimíra Hůdy, určeného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.1.2005, čj. Nc 1008/2005-16, které nabylo právní moci dne 16.2.2005.9. Pro účely zvýšení základního kapitálu budou nemovitosti jako nepeněžitý vklad vloženy v následujících hodnotách:a) poz. parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 11 948 400,- (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých),b) poz. parc. č. parc. 2003 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 391 200,- (slovy: tři sta devadesát jeden tisíc dvě stě korun českých)c) poz. parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých),d) poz. parc. č. parc. 636/8 ostatní plocha v k.ú. Třebušice částkou 15 702 000,- (slovy: patnáct milionů sedm set dva tisíce korun českých),e) poz. parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha v k.ú. Souš částkou Kč 9 050 000,- (slovy: devět milionů padesát tisíc korun českých).10. Za tyto nepeněžité vklady se vydá:- za poz. parc. č. parc. 828/51 ostatní plocha v k.ú. Souš - 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 4 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 400,- (slovy: čtyřista korun českých),- za poz. parc. č. parc. 2003 ostatní plocha v k.ú. Souš - 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 200,- (slovy: dvěstě korun českých),- za poz. parc. č. parc. 828/109 ostatní plocha v k.ú. Třebušice - 15 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 8 819 171,- (slovy: osm milionů osm set devatenáct tisíc jedno sto sedmdesát jedna koruna česká),- za poz. parc. č. parc. 828/47 ostatní plocha v k.ú. Souš - 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio činí Kč 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).
od 27. 06. 2005 do 04. 08. 2005

  Na společnost AUTODROM MOST a.s. jako společnost nástupnickoupřešlo jmění zanikající společnosti HOTEL GRANDCHANT, s.r.o., sesídlem Most, Svinčice 30, PSČ 434 01, IČ 631 44 646.
od 13. 12. 2002

  AUTODROM MOST a.s. byla založena podle § 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií, jako právní nástupce společnosti AUTODROM MOST spol. s r.o., se sídlem Most, Tvrzova ul., PSČ 434 01, IČ 61535079, zrušené bez likvidace podle § 69 obchodního zákoníku rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 17.12.1999 a přeměněné v právní formu akciové společnosti. Obchodní jmění zrušené společnosti přešlo na společnost AUTODROM MOST a.s.
od 30. 06. 2000

Akcie

Počet: 20 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 18 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 64 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 28 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 102 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2014

Počet: 18 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 do 12. 01. 2011

Počet: 64 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 do 12. 01. 2011

Počet: 28 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 do 12. 01. 2011

Počet: 102 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 do 12. 01. 2011

Počet: 20 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 01. 2011 do 12. 01. 2011

Počet: 59 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 24. 10. 2005 do 24. 10. 2005

Počet: 299 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 24. 10. 2005 do 24. 10. 2005

Počet: 18 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 10. 2005 do 24. 10. 2005

Počet: 53 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 24. 10. 2005 do 24. 10. 2005

Počet: 5 ks v hodnotě: 2000 - akcie na jméno
od 13. 12. 2002 do 13. 12. 2002

Počet: 255 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 30. 06. 2000 do 30. 06. 2000

Počet: 27 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 30. 06. 2000 do 30. 06. 2000

Počet: 29 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 30. 06. 2000 do 30. 06. 2000

Počet: 5 ks v hodnotě: 2000 - akcie na jméno
od 30. 06. 2000 do 30. 06. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: BA GROUP AG

Adresa: 9050 Appenzell, Unterer Imm 31, Švýcarská konfederace
od 31. 12. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 12. 2014


Název/Jméno: BA GROUP INVESTMENT a.s.

IČO:1901486

Adresa: Chobotecká 365, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav
od 05. 09. 2014 do 31. 12. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 09. 2014 do 31. 12. 2014


Název/Jméno: RING group a.s.

IČO:25425943

Adresa: Most, Radniční 3, PSČ 43401
od 24. 01. 2008 do 01. 07. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 01. 2008 do 01. 07. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MAŘAN PAVEL

IČO: 67450181

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015

Adresa: č.p. 153, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: LEBEDA DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015

Adresa: Komenského 1719, 511 01 Turnov
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: LOUKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015

Adresa: Nová 1402/28, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: VOLOVECKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2015

Adresa: Hrubínova 1869, 256 01 Benešov
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: KUŽNÍK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2015

Adresa: U Rybníka 20, Čepirohy, 434 01 Most
od 24. 11. 2015


Název/Jméno: TŮMA JAN

IČO: 12815683

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2014 do 24. 11. 2015

Adresa: Havlíčkova 106/15, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
od 05. 09. 2014 do 24. 11. 2015


Název/Jméno: JENÍČKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2014 do 24. 11. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 01. 2011 do 05. 09. 2014

Adresa: W. A. Mozarta 2426/4, 434 01 Most
od 25. 12. 2013 do 24. 11. 2015
Most, W.A. Mozarta 2426, PSČ 43401
od 12. 01. 2011 do 25. 12. 2013


Název/Jméno: MINAŘÍK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorční rady
od 05. 09. 2014 do 24. 11. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2011 do 05. 09. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 01. 2008 do 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2006 do 24. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2000 do 17. 07. 2006

Adresa: Libínská 2933/12, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 05. 09. 2014 do 24. 11. 2015
Praha 5, Libínská 12/2933, PSČ 15000
od 17. 07. 2006 do 05. 09. 2014
Praha 5, Libínská 12/2933, PSČ 15000
od 30. 06. 2000 do 17. 07. 2006


Název/Jméno: FENCL MIROSLAV

IČO: 49875477

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorční rady
od 05. 09. 2014 do 24. 11. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2007 do 05. 09. 2014

Adresa: Nová Hraniční 92/3, Souš, 435 02 Most
od 21. 11. 2013 do 24. 11. 2015
Most - Souš, Nová hraniční 92, PSČ 43401
od 13. 03. 2007 do 21. 11. 2013


Název/Jméno: ZAJÍČEK JOSEF

IČO: 16618700

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 09. 2014

Adresa: č.p. 3, 294 30 Pětikozly
od 05. 09. 2014


Název/Jméno: MAREK MICHAL

IČO: 66149266

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2011

Adresa: Čsl. armády 1856/1, 434 01 Most
od 05. 09. 2014
Most, Čsl. armády 1856/1, PSČ 43401
od 12. 01. 2011 do 05. 09. 2014


Název/Jméno: RÝDL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2014 do 10. 04. 2015

Adresa: K Hájovně 102, Lhota, 252 41 Dolní Břežany
od 05. 09. 2014 do 10. 04. 2015


Název/Jméno: HANKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 01. 2011 do 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 2008 do 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 07. 2006 do 24. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - druhý místopředseda představenstva
od 13. 12. 2002 do 17. 07. 2006

Adresa: Hradní 149/22, Souš, 435 02 Most
od 24. 07. 2014 do 05. 09. 2014
Most, Hradní 149, PSČ 43401
od 09. 09. 2010 do 24. 07. 2014
Most, Slovanská 1328, PSČ 43401
od 13. 12. 2002 do 09. 09. 2010


Název/Jméno: KROUŽEK JIŘÍ

IČO: 14825694

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 01. 2011 do 05. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 01. 2008 do 12. 01. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 do 24. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 06. 2000 do 17. 07. 2006

Adresa: V Rokli 1788/10, 434 01 Most
od 15. 05. 2014 do 05. 09. 2014
Most, V Rokli 1788, PSČ 43401
od 30. 06. 2000 do 15. 05. 2014


Název/Jméno: BÍLEK VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2011 do 05. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2011 do 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2008 do 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 07. 2006 do 24. 01. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 05. 2005 do 17. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - první místopředseda představenstva
od 13. 12. 2002 do 16. 05. 2005

Adresa: Struhadlo 25, 339 01 Bezděkov
od 02. 11. 2013 do 05. 09. 2014
Bezděkov - část Struhadlo 25, PSČ 33901
od 12. 01. 2011 do 12. 01. 2011
Bězděkov - část Struhadlo 25, PSČ 33901
od 17. 07. 2006 do 02. 11. 2013
Bezděkov, část Struhadlo 25, PSČ 33901
od 16. 05. 2005 do 17. 07. 2006
Klatovy III, Macharova 250, PSČ 33901
od 30. 06. 2000 do 16. 05. 2005


Název/Jméno: BRINZANIK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2007 do 05. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2000 do 17. 07. 2006

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Čajkovského 1672/24, PSČ 13000
od 13. 03. 2007 do 05. 09. 2014
Praha 3 - Žižkov, Čajkovského 1672/24, PSČ 14000
od 16. 05. 2005 do 17. 07. 2006
Most, U věžových domů 2946/1, PSČ 43401
od 30. 06. 2000 do 16. 05. 2005


Název/Jméno: KROUŽKOVÁ MIROSLAVA

IČO: 68974311

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2011 do 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2008 do 12. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 2002 do 16. 05. 2005

Adresa: Most, V Rokli 1788, PSČ 43401
od 27. 03. 2008 do 12. 01. 2011
Most, V Rokli 1788, PSČ 43401
od 13. 12. 2002 do 16. 05. 2005


Název/Jméno: SLÁNSKÝ PETR

IČO: 69789681

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 01. 2008 do 12. 01. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 09. 2006 do 24. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2006 do 19. 09. 2006

Adresa: Praha 3, Milešovská 1766/7, PSČ 13000
od 17. 07. 2006 do 12. 01. 2011


Název/Jméno: KLEMENT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2006 do 12. 01. 2011

Adresa: Teplice, Petra Jilemnického 2811/10, PSČ 41501
od 19. 09. 2006 do 12. 01. 2011


Název/Jméno: PATERA MILOSLAV

IČO: 48554332

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2006 do 13. 03. 2007

Adresa: Most, Františka Malíka 729/1014, PSČ 43401
od 19. 09. 2006 do 13. 03. 2007


Název/Jméno: MALÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2006 do 13. 03. 2007

Adresa: Most - Čepirohy 116, PSČ 43401
od 19. 09. 2006 do 13. 03. 2007


Název/Jméno: ROSINA ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 do 19. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - první místopředseda představenstva
od 16. 05. 2005 do 17. 07. 2006

Adresa: Púchov, J. Kráĺa 1064/8, PSČ 020 01, Slovenská republika
od 17. 07. 2006 do 19. 09. 2006
Púchov, J. Král´a 1064/8, PSČ 020 01, Slovenská republika
od 16. 05. 2005 do 17. 07. 2006


Název/Jméno: PECKA ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 do 13. 03. 2007

Adresa: Lom u Mostu, Luční 942, PSČ 43511
od 17. 07. 2006 do 13. 03. 2007


Název/Jméno: DIVIŠ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2006 do 24. 01. 2008

Adresa: Most, M. Alše 2142/26, PSČ 43401
od 17. 07. 2006 do 24. 01. 2008


Název/Jméno: JÍROVEC VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2000 do 12. 01. 2011

Adresa: Most, V. Nezvala blok 238/2599, PSČ 43401
od 30. 06. 2000 do 12. 01. 2011


Název/Jméno: BÄRTL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 07. 2006 do 13. 03. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2000 do 17. 07. 2006

Adresa: Most, Průběžná 3140, PSČ 43401
od 17. 07. 2006 do 13. 03. 2007
Most, M. Majerové 3036, PSČ 43401
od 15. 11. 2000 do 17. 07. 2006


Název/Jméno: ITTNER GERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 2006 do 24. 01. 2008

Adresa: Most, Zdeňka Štěpánka 2813/41, PSČ 43401
od 17. 07. 2006 do 24. 01. 2008


Název/Jméno: KRBEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2006 do 13. 03. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 12. 2002 do 17. 07. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2000 do 13. 12. 2002

Adresa: Most, Moskevská 3062/15, PSČ 43401
od 30. 06. 2000 do 13. 03. 2007


Název/Jméno: HANTÁK MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2006 do 19. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2005 do 17. 07. 2006

Adresa: 02001 Púchov, Sadová 607/19, Slovenská republika
od 16. 05. 2005 do 19. 09. 2006


Název/Jméno: ŠEDIVÝ FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2005 do 17. 07. 2006

Adresa: Praha 7, Nad Štolou 6, PSČ 17000
od 18. 06. 2005 do 17. 07. 2006
Praha 6, Žufanova 1099, PSČ 16300
od 16. 05. 2005 do 18. 06. 2005


Název/Jméno: ÚTLÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2005 do 19. 09. 2006

Adresa: 02001 Púchov, Mládežnícka 1431/10, Slovenská republika
od 16. 05. 2005 do 19. 09. 2006


Název/Jméno: GABRIŠ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2005 do 17. 07. 2006

Adresa: 02001 Púchov, Sadová 606/17, Slovenská republika
od 16. 05. 2005 do 17. 07. 2006


Název/Jméno: HRABÁK MIROSLAV

IČO: 88072096

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2002 do 16. 05. 2005

Adresa: Chomutov, Březenecká 4750/114, PSČ 43001
od 13. 12. 2002 do 16. 05. 2005


Název/Jméno: BABKA PAVEL

IČO: 72169125

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2000 do 16. 05. 2005

Adresa: Klatovy, Tyršova 357/IV, PSČ 33901
od 17. 10. 2000 do 16. 05. 2005


Název/Jméno: MATĚJOVSKÝ STANISLAV

IČO: 49989243

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2000 do 16. 05. 2005

Adresa: Jaroměř, generála Kubáně 225, PSČ 55100
od 30. 06. 2000 do 16. 05. 2005


Název/Jméno: MAJEROVÁ MIROSLAVA

IČO: 63549492

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2000 do 13. 12. 2002

Adresa: Litvínov, Čapkova 2031, PSČ 43631
od 30. 06. 2000 do 13. 12. 2002


Název/Jméno: FIŠER ROMAN

IČO: 48076783

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2000 do 13. 12. 2002

Adresa: Osek, Rooseveltova 218, PSČ 41705
od 30. 06. 2000 do 13. 12. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 2. 2006

Odpovědní zástupci: akad.architekt Petr Nesládek


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 3. 2004

Obory činnosti: - v dopravě
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrabák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 3. 2004

Obory činnosti: - vydávání knih
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- korektury a technická redakce
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 3. 2004

Obory činnosti: - zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- zhotovení technických výkresů
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrabák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 3. 2004

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- potisk materiálů tamponovým tiskem
od 25. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 3. 2004

Odpovědní zástupci: Jiří Kroužek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 1. 2004

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Přerušení: od 11. 12. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 12. 2003

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrabák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 2003

Odpovědní zástupci: Vítězslav Reš


Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 2003

Obory činnosti: - provádíme pouze rybolov a poskytujeme služby spojené s touto činností
od 30. 06. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrabák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 2003

Obory činnosti: - poskytování služeb při chovu ryb
od 30. 06. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2003

Obory činnosti: - technická pomoc
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2003

Obory činnosti: - výkopové práce
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrabák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 2003

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 07. 05. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 2. 2002

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Vítězslav Reš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 2. 2002

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrabák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 2. 2002

Obory činnosti: - údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- opravy a montáž pneumatik
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- montáž autopříslušenství
od 27. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrabák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Miloslav Patera


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Obory činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 18. 05. 2016
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 03. 10. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 03. 10. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 03. 10. 2008
Ubytovací služby
od 03. 10. 2008
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 03. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 03. 10. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 03. 10. 2008
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 03. 10. 2008
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 01. 10. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 01. 10. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 01. 10. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 10. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 10. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 10. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 10. 2008
Zprostředkování služeb
od 24. 03. 2004 do 03. 10. 2008
Grafické práce a kresličské práce
od 24. 03. 2004 do 03. 10. 2008
Kopírovací práce
od 24. 03. 2004 do 03. 10. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 24. 03. 2004
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 24. 03. 2004 do 03. 10. 2008
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 12. 01. 2004
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 01. 12. 2003
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 30. 06. 2003 do 03. 10. 2008
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 30. 06. 2003 do 03. 10. 2008
Správa a údržba nemovitostí
od 07. 05. 2003 do 03. 10. 2008
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 07. 05. 2003 do 03. 10. 2008
Přípravné práce pro stavby
od 07. 05. 2003 do 03. 10. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 27. 02. 2002 do 03. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 27. 02. 2002 do 03. 10. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 27. 02. 2002 do 03. 10. 2008
Specializovaný maloobchod
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008
Zprostředkování obchodu
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008
Realitní činnost
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008
Ubytovací služby
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008
Organizování sportovních soutěží
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008
Velkoobchod
od 12. 12. 2000 do 03. 10. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miloslav Patera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Zánik oprávnění:5. 2. 2002


Provozování motoristických podniků (akcí) a služeb s tím spojených

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Zánik oprávnění:5. 2. 2002


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrabák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Obory činnosti: - zásilkový prodej
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- stánkový prodej
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- prodej v pojízdných prodejnách
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Obory činnosti: - organizování a pořádání sportovních soutěží
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- činnost sportovců
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Vítězslav Reš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Obory činnosti: - pořádání tanečních zábav a diskoték
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- činnosti konferenciéra, diskžokeje
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- provozování cirkusových představení a varieté
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- činnost zvukařů, osvětlovačů
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- provozování pouťových atrakcí
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- rekreačních zábavních parků
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení sloužících zábavě
od 05. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miloslav Patera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Obory činnosti: - drogistickými a kosmetickými výrobky
od 14. 04. 2004 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 14. 04. 2004 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 14. 04. 2004 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 14. 04. 2004 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 14. 04. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gerhard Ittner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 12. 2000

Odpovědní zástupci: Jiří Kroužek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25419048

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 6. 2000

Související firmy

#NázevICOAdresa
2064150 SANS Products s.r.o.28859987Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové
3131352" ALLMOST spol. s r.o. "60280506Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most
643633" INETA spol. s r.o. "48289591Most, Bělehradská 360/6, POS-A, PSČ 43401
1257402" PURIM spol. s r.o. "60280484Most, Bělehradská 360/6
3498230"Družstvo SN 1994"25005421Most, Lesní ul.čp. 1994/6, PSČ 43401

Související osoby