AV ENCORE,a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AV ENCORE,a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1548. Její identifikační číslo je 26312166

Výpis z obchodního rejstříku AV ENCORE,a.s.

Datum zápisu: 27. 1. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1548

Adresa společnosti

Skutečnosti

  I.Společnost AV ENCORE, a.s. se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČ 263 12 166 zanikla sloučením se společností Škrobárna Reality, a.s. se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČ 262 45 141, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1535, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 25. 9. 2007 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2007 jmění zaniklé společnosti.II.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost AV ENCORE, a.s. se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČ 263 12 166 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 09. 10. 2007 od 09. 10. 2007

  Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady dne 11.08.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 12.000.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) z částky 2.000.000,-- Kč na konečnou částku 14.000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových sto dvaceti kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku.Jediný akcionář společnosti je oprávněn uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle společnosti ve lhůtě patnácti dnů, počátek běhu této lhůty bude den následující po dni, kdy bude doručena akcionáři informace představenstva o přednostním právu dle § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku, kterou je představenstvo povinno doporučeně zaslat akcionáři ve lhůtě patnácti dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o tomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč:6 akcií.K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku.Akcie, které upíše jediný akcionář, budou splaceny započtením pohledávek, a to na základě smlouvy o započtení pohledávek. Splacení nově upsaných akcií musí být provedeno do třiceti dnů ode dne doručení písemného návrhu smlouvy o započtení pohledávek.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení, uzavírané mezi společností a jediným akcionářem.Do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Jediný akcionář je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení.Předmětem smlouvy o započtení pohledávek bude započtení pohledávky jediného akcionáře vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 11.08.2003 uzavřené mezi JUDr. Igorem Velebou, jako věřitelem, a společností AV ENCORE, a.s., jako dlužníkem, vůči pohledávce společnosti z titulu splacení emisního kurzu akcií dle smlouvy o upsání akcií společnosti na základě tohoto rozhodnutí.Pro zvolený postup zvýšení základního kapitálu společnosti byly splněny veškeré podmínky stanovené právními předpisy a stanovami společnosti pro zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií společnosti, tedy v souladu s ustanovením § 203 odstavce 1 Obchodního zákoníku byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií.
od 12. 03. 2004 od 31. 03. 2004

  Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady dne 11.08.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 12.000.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) z částky 2.000.000,-- Kč na konečnou částku 14.000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových sto padesáti kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku.Jediný akcionář společnosti je oprávněn uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle společnosti ve lhůtě patnácti dnů, počátek běhu této lhůty bude den následující po dni, kdy bude doručena akcionáři informace představenstva o přednostním právu dle § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku, kterou je představenstvo povinno doporučeně zaslat akcionáři ve lhůtě patnácti dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o tomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč:6 akcií.K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku.Akcie, které upíše jediný akcionář, budou splaceny započtením pohledávek, a to na základě smlouvy o započtení pohledávek. Splacení nově upsaných akcií musí být provedeno do třiceti dnů ode dne doručení písemného návrhu smlouvy o započtení pohledávek.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení, uzavírané mezi společností a jediným akcionářem.Do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Jediný akcionář je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení.Předmětem smlouvy o započtení pohledávek bude započtení pohledávky jediného akcionáře vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 11.08.2003 uzavřené mezi JUDr. Igorem Velebou, jako věřitelem, a společností AV ENCORE, a.s., jako dlužníkem, vůči pohledávce společnosti z titulu splacení emisního kurzu akcií dle smlouvy o upsání akcií společnosti na základě tohoto rozhodnutí.Pro zvolený postup zvýšení základního kapitálu společnosti byly splněny veškeré podmínky stanovené právními předpisy a stanovami společnosti pro zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií společnosti, tedy v souladu s ustanovením § 203 odstavce 1 Obchodního zákoníku byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií.
od 19. 09. 2003 od 12. 03. 2004

Akcie

Počet: 140 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 31. 03. 2004 od 09. 10. 2007

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 01. 2003 od 31. 03. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: Škrobárna Reality, a.s.

IČO: 26245141

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 06. 2007 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: CTP Invest, spol s r.o.

IČO: 26105586

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 08. 2006 od 08. 06. 2007


Název/Jméno: VELEBA IGOR

Datum narození:20. 11. 1966

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 03. 2004 od 23. 08. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PETROVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 08. 2006 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: NEUMANN JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 08. 2006 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: REMON LEONARD VOS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 2006 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: NEKVASILOVÁ RADKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 08. 2006 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: VELEBA IGOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 01. 2003 od 23. 08. 2006


Název/Jméno: VELEBOVÁ LEA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 03. 2004 od 23. 08. 2006
Dozorčí rada - členka
od 27. 01. 2003 od 31. 03. 2004


Název/Jméno: TODT MILAN

IČO: 65754808

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 2003 od 23. 08. 2006


Název/Jméno: VELEBOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 27. 01. 2003 od 23. 08. 2006


Název/Jméno: PAVLASOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 27. 01. 2003 od 23. 08. 2006


Název/Jméno: VELEBA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 01. 2003 od 23. 08. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26312166

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:09. 10. 2007

Související firmy

#NázevICOAdresa
2601801. EVROPSKÁ REALITNÍ s.r.o.26909332Kaprova 42/14, 11000 Praha
7944132P , s.r.o.25641573Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1048788ABX Property a.s.28260562Koliště 259/55, 60200 Brno
1058803AGNESA a.s.49240501Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Korunní, 18
616896AGRO - Měřín, a.s.49434179Zarybník 516, 59442 Měřín
2033084AURA PRIMA, s.r.o.25668552Praha, 16000, Bubeneč (Praha 6), Terronská, 40
1271800BB Asset s.r.o.2616246Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1923173BCC - Brno City Center, a.s.26896745Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
516707BENEFO INVEST, s.r.o.24231223Dornych 129/57, 61700 Brno
1331697BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.25778188Anglická 271/47, 35301 Mariánské Lázně
517855Bohemia Pilz s.r.o.25241508Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
54476Bor Logistics, spol. s r.o.28015835Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
418262BRAKEMA Invest spol. s r. o.63322153Humpolec, 39601, , Central Trade Park Dl, 1571
1940678Brno Retail, spol. s r.o.27203069Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1138787BROVERE, s.r.o.26065690Kaplice - Mostky 28, PSČ 382 41
247905CC Data spol. s r.o.64582761Blattného 2315/10, 15800 Praha
1074555CEZARRINO, a.s.27758214Mlýnská 326/13, 60200 Brno
1534190CISK s.r.o.29131421Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1885558COLORA GROUP, a.s. v likvidaci26237644Bochenkova 2578/2, 74601 Opava
861336ConsulTechIN, a.s. v likvidaci26243539Jeronýmova 1427/15, 61800 Brno
1656719COPOK s.r.o.24215406Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1365561CT Borská Pole s.r.o.26379961Budějovická 1518/13a, 14000 Praha
1812291CT Brno Heršpická, spol. s r.o.26047772Budějovická 1518/13a, 14000 Praha
1457147CTFinance s.r.o.27869628Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1794899CTP Alpha, spol. s r.o.26105578Humpolec, 39601, Humpolec, Central Trade Park D1, 1571

Související osoby

#NázevICOAdresa
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
85843BAJSA PETR64314561Borkovcova 2989/12, 62800 Brno
60088BARTŮŠEK JOSEF12962384101, 53002 Pardubice
75174BAUER JOSEF11529482Pechova 1713/9, 61500 Brno
10061BENDA ALEŠ67377785K dálnici 1085/23A, 10400 Praha
76799BENDA MARTIN10044434J. A. Gagarina 1183, 36222 Nejdek
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
931947BRAVENEC LADISLAV60495758Tetčická 461, 66501 Rosice
20835BRÁZDA RADEK69804648Na vysočanských vinicích 939/16, 19000 Praha
881762CICHRA JAROSLAV66587310Mikuláškovo náměstí 577/16, 62500 Brno
407249CILA JIŘÍ60592567Komenského 1332/12, 58601 Jihlava
960597CRHONKOVÁ EVA67493017Maxima Gorkého 544/34, 68201 Vyškov
81885ČÁPEK JOSEF67739725Kremnická 157, 26101 Příbram
268349ČEJKOVÁ MARIE45497699Pod Dálnicí 482, 59442 Měřín
326112ČERNÝ JINDŘICH6837501896, 27714 Ovčáry
7129ČERVENKA JIŘÍ42152496Dukelská 1990, 43801 Žatec
39245ČÍŽEK PETR4686857765, 35002 Poustka
109681DANĚK MARTIN63379783Nejedlého 373/1, 63800 Brno
33548DAVID MARTIN47946539Absolonova 631/4, 62400 Brno
109680DAVIDOVÁ DAGMAR61494178Dukelských hrdinů 471/29, 17000 Praha
33549DOZRÁL MARTIN74758713Jasná 75/19, 62100 Brno
407234DREJČEK JAROSLAV70400172Havlíčkovo nám. 259/17, 59101 Žďár nad Sázavou
51426DVOŘÁK PETR72135212Nad Vernerákem 1578/1, 14800 Praha
5250FELIX JIŘÍ10167714Oblouková 943/38, 10100 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
7944132P , s.r.o.25641573Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
3060444AV ENCORE,a.s.26312166Humpolec, 39601, Humpolec, Central Trade Park D1, 1571
1271800BB Asset s.r.o.2616246Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1923173BCC - Brno City Center, a.s.26896745Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
517855Bohemia Pilz s.r.o.25241508Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
54476Bor Logistics, spol. s r.o.28015835Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1940678Brno Retail, spol. s r.o.27203069Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1534190CISK s.r.o.29131421Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1656719COPOK s.r.o.24215406Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
2718743CT Retail s.r.o.25782363Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1457147CTFinance s.r.o.27869628Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1794899CTP Alpha, spol. s r.o.26105578Humpolec, 39601, Humpolec, Central Trade Park D1, 1571
1417140CTP Beta, spol. s r.o.26113589Humpolec, 39601, Humpolec, Central Trade Park D1, 1571
2049529CTP Bor I, spol. s r.o.27203115Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
3036464CTP Bor II, spol. s r.o.3676935Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
483176CTP Bor III, spol. s r.o.3676927Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
2713374CTP Brno I, spol. s r.o.28130979Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
164505CTP Divišov I, spol. s r.o.26189542Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
517491CTP Energy TR a.s.28085248Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1750529CTP Finance, a.s.28064879Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1672435CTP Gamma, spol. s r.o.28074246Humpolec, 39601, Humpolec, Central Trade Park D1, 1571
1544777CTP Heršpická, spol. s r.o.27601641Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
36947CTP Hranice II, spol. s r.o.4658698Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1200699CTP Infrastructure, a.s.28139909Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
1955175CTP Invest 1, spol. s r.o.26082845Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec