AWT Rekultivace a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AWT Rekultivace a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 777. Její identifikační číslo je 47676175

Výpis z obchodního rejstříku AWT Rekultivace a.s.

Datum zápisu: 18. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 777

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: pk86uwp

Předmět podnikání: Geologické práce
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Vodoinstalatérství, topenářství
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Opravy a montáž měřidel
Provádění rekultivačních prací v rozsahu živností volných
Zakládání lesních porostů a sadové zeleně v rozsahu živností volných
Ostraha majetku a osob
Výkon zeměměřických činností
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Projektová činnost ve výstavbě
podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu živností volných
nákup a prodej nemovitostí
zprostředkovatelská činnost
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně...
pronájem jiných dopravních zařízení
pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
pronájem motorových vozidel
malířství a natěračství
kopírovací práce
údržba veřejné zeleně
ubytování včetně doplňkových služeb
demolice a zemní práce - mimo přílohy č.1-3 živnostenského záko- na...
výroba krmných směsí
pekařství
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pekařství, cukrářství
Zednictví
Tesařství
Pokrývačství
Klempířství
Izolatérství
Truhlářství, podlahářství
Vodoinstalatérství, topenářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a...
Výroba zemědělských strojů
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti...
Kovářství
Nástrojářství
Truhlářství
Obkladačství
Stavitel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 01. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 01. 04. 2014 od 02. 12. 2014

  Na společnost AWT Rekultivace a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti Advanced World Transport a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, identifikační číslo: 476 75 977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 767 v důsledku rozdělení společnosti Advanced World Transport a.s. odštěpením sloučením části jmění s nástupnickou společností AWT Rekultivace a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti Advanced World Transport a.s., který byl vyhotoven dne 29.6.2010 a schválen jediným akcionářem společnosti AWT Rekultivace a.s. vykonávajícím působnost valné hromady dne 26.9.2010. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.1.2010.
od 30. 09. 2010

  U společnosti OKD, Rekultivace, a.s., se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64, IČ 476 76 175, došlo k jejímu rozdělení odštěpením se vznikem společnosti RPG RE Assets, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ 285 88 886. Na společnost RPG RE Assets, s.r.o. při tom přešla část jmění společnosti OKD, Rekultivace, a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti OKD, Rekultivace, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 6.4.2009, který byl schválen valnou hromadou společnosti OKD, Rekultivace, a.s. dne 18.5.2009. Rozhodným dnem rozdělení společnosti OKD, Rekultivace, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti je 1.1.2009.
od 31. 05. 2009

  Valná hromada společnosti OKD, Rekultivace, a.s. rozhodla dne 18.5.2009 o následujícím snížení základního kapitálu společnosti:(a) Základní kapitál Společnosti se snižuje z důvodu uplatnění § 266 odst. 2 Zákona o přeměnách, tj. z důvodu, že vlastní kapitál Společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze sestavené pro účely rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ke dni 1.1.2009 je nižší než její základní kapitál.(b) Základní kapitál se snižuje z částky 517 080 996,- Kč o částku 387 810 747,- Kč na částku 129 270 249,- Kč.(c) Základní kapitál se snižuje snížením jmenovitých hodnot akcií Společnosti. Základní kapitál Společnosti je v době přijetí tohoto rozhodnutí rozdělen na následující akcie, které jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, byly vydány v listinné podobě, jsou neomezeně převoditelné a nejsou kótované:(i) 4 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 000,- Kč;(ii) 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 67 070 409,- Kč;(iii) 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 010 587,- Kč.Jmenovité hodnoty akcií Společnosti budou sníženy poměrně, tj. v souladu s požadavkem ustanovení § 213a odst. 1 obchodního zákoníku, avšak s ohledem na výši jmenovitých hodnot stávajících akcií Společnosti by při matematicky přesném poměrném snížení jmenovité hodnoty některých nových akcií Společnosti nebyly dělitelná beze zbytku na celé koruny. Z toho důvodu budou snížené jmenovité hodnoty akcií Společnosti zaokrouhleny na celé koruny a snížený základní kapitál Společnosti bude rozdělen na následující akcie, které budou akciemi kmenovými, budou znít na jméno, budou vydány v listinné podobě, budou neomezeně převoditelné a nebudou kótované:(i) 4 akcie o jmenovité hodnotě po 25 000 000,- Kč;(ii) 1 akcie o jmenovité hodnotě 16 767 602,- Kč;(iii) 1 akcie o jmenovité hodnotě 12 502 647,- Kč.(d) Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude převedena na účet Společnosti Ostatní kapitálové fondy tvořící součást jejího vlastního kapitálu, tj. zejména nedojde k žádné výplatě ve prospěch akcionářů Společnosti.(e) Ke snížení základního kapitálu dojde zápisem do obchodního rejstříku.(f) Snížení jmenovitých hodnot akcií Společnosti se provede výměnou akcií za příslušné akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře k převzetí příslušných nových akcií výměnou za stávající akcie, a to písemnou výzvou zaslanou na adresu příslušného akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti; pokud o to některý akcionář, případně jeho zástupce požádá, může být písemná výzva doručena jiným způsobem. Akcionáři budou povinni uskutečnit výměnu akcií na místě a v době, kterou stanoví představenstvo Společnosti ve výše uvedené výzvě. Lhůta k výměně akcií bude jeden měsíc ode dne zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku.
od 31. 05. 2009 od 31. 05. 2009

  Akcie :Akcie jsou vydány v listinné podobě.
od 13. 09. 1999 od 31. 05. 2009

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Platnost smlouvy o převodu akcií je podmíněna souhlasempředstavenstva společnosti ve lhůtě 60 dnů od doručení žádostiakcionáře do sídla společnosti.
od 13. 09. 1999 od 29. 01. 2009

  Valná hromada společnosti ze dne 22.7.1997 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o 63.995.004,- Kč za účelem úhradyztráty společnosti. Snížení základního jmění společnosti budeprovedeno vyznačením nejnižší jmenovité hodnoty akcií. Lhůta propředložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovitéhodnoty činí 10 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o sní-žení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 30. 10. 1997 od 13. 09. 1999

  Akcie :Akcie jsou vydány v listinné podobě.Omezení převoditelnosti akcií:Po přistoupení dalšího akionáře budou akcie převoditelné apředchozím souhlasem valné hromady.
od 02. 06. 1997 od 13. 09. 1999

  Akcie:Druh: kmenovéOmezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné spředchozím souhlasem valné hromady
od 01. 04. 1997 od 02. 06. 1997

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 16767602 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 12502647 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 25000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 25000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 05. 2009 od 15. 11. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 12502647 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 05. 2009 od 15. 11. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 16767602 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 05. 2009 od 15. 11. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: Advanced World Transport B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 09. 2010


Název/Jméno: Advanced World Transport a.s.

IČO: 47675977

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 10. 2009 od 30. 09. 2010


Název/Jméno: RPG Rekultivace, a.s.

IČO: 27850421

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 08. 2008 od 29. 01. 2009


Název/Jméno: OKD, a.s.

IČO: 26863154

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 07. 2006 od 13. 08. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MICHALSKI ŁUKASZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2016


Název/Jméno: KLASA JARLOSŁAW

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 08. 2016


Název/Jméno: BIERNAT MACIEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: KLASA JAROSŁAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 2016 od 17. 08. 2016


Název/Jméno: WOŹNIAK JOLANTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2016


Název/Jméno: DERDA WOJCIECH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 11. 2015 od 13. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2015 od 19. 11. 2015


Název/Jméno: KLEPACKI ZBIGNIEW

IČO: 5609968

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 11. 2015 od 17. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2015 od 19. 11. 2015


Název/Jméno: KRÁL TOMÁŠ

IČO: 75294362

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 03. 2015 od 15. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2011 od 23. 03. 2015


Název/Jméno: KOSTOWSKI ARTUR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2015 od 13. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2015 od 17. 09. 2015


Název/Jméno: VOPAŘIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2015


Název/Jméno: LEIDL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2015 od 15. 07. 2015


Název/Jméno: BORIK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 2015 od 17. 09. 2015


Název/Jméno: RŮŽIČKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2014 od 30. 06. 2015


Název/Jméno: PRCHAL DAVID

IČO: 66930693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2011 od 30. 03. 2016


Název/Jméno: TABÁŠEK RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2007 od 17. 09. 2015


Název/Jméno: SANTARIUS ANDRZEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2009 od 22. 04. 2009


Název/Jméno: POSPÍŠIL MAREK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 11. 2011 od 21. 02. 2015


Název/Jméno: TOPERCZER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2012 od 23. 09. 2014


Název/Jméno: KOŇUŠÍK PETER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 02. 2012 od 15. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2011 od 09. 02. 2012


Název/Jméno: BONCZEK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 02. 2012 od 19. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2009 od 09. 02. 2012


Název/Jméno: SCHWARZ JAROSLAV

IČO: 65981430

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 11. 2010 od 02. 06. 2011


Název/Jméno: FRÝVALDSKÝ-BETINSKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 2010 od 25. 11. 2011


Název/Jméno: SONNBERGER SONNY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 08. 2010 od 11. 04. 2011


Název/Jméno: ANDREW SIMON BROOKIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 01. 2010 od 19. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2009 od 20. 01. 2010


Název/Jméno: VÍTEČKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 04. 2009 od 25. 11. 2011


Název/Jméno: Huplík Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2009 od 18. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 09. 1999 od 22. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1995 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: NOVÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2009 od 18. 11. 2009


Název/Jméno: BAGÓ LÁSZLÓ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2009 od 18. 11. 2009


Název/Jméno: BOLLA ANITA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2009 od 20. 01. 2010


Název/Jméno: KUBEŠ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 09. 1999 od 20. 01. 2010


Název/Jméno: YATSKULYAK RENATA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2008 od 25. 11. 2011


Název/Jméno: OTAŠEVIČ DUŠAN

IČO: 87638959

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 08. 2007 od 14. 07. 2010
Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 02. 2000 od 03. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1997 od 08. 02. 2000
Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 od 01. 04. 1997


Název/Jméno: HRABEC ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 2005 od 29. 01. 2009


Název/Jméno: LIZOŇOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1999 od 15. 09. 2005


Název/Jméno: CHAMRÁD JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 06. 2002 od 27. 01. 2009


Název/Jméno: KLIMŠA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 09. 2005 od 22. 04. 2009


Název/Jméno: HOK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 10. 2000 od 15. 09. 2005


Název/Jméno: PLŠEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 02. 2000 od 21. 09. 2001


Název/Jméno: KRAUS NORBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 02. 2000 od 29. 06. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 01. 04. 1997 od 08. 02. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 18. 09. 1996 od 01. 04. 1997


Název/Jméno: KRAČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 02. 2000 od 18. 10. 2000
Dozorčí rada - místopředseda
od 26. 10. 1999 od 08. 02. 2000


Název/Jméno: LANGR LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1998 od 13. 09. 1999


Název/Jméno: PIERAN GUSTAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 1997 od 13. 09. 1999


Název/Jméno: ŠTEFÁNKOVÁ BRIGITA

IČO: 1490303

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1997 od 26. 10. 1999
Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1995 od 01. 04. 1997


Název/Jméno: KRATOCHVÍL KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1997 od 26. 10. 1999
Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 1996 od 01. 04. 1997


Název/Jméno: PICÁLKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 04. 1997 od 26. 10. 1999
Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 09. 1996 od 01. 04. 1997


Název/Jméno: NESIT SVAŤA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1997 od 03. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1996 od 01. 04. 1997


Název/Jméno: MENŠÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 04. 1997 od 13. 09. 1999


Název/Jméno: JURCZEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 1997 od 30. 10. 1997


Název/Jméno: GEBARA JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1994 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: Štefánková Brigita

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 od 04. 05. 1995


Název/Jméno: Kuča Michal

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 1994 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: Mojžíšek Pavel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 1994 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: Kukla Tomáš

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 1994 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: Jurczek Martin

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 01. 1994 od 01. 04. 1997


Název/Jméno: Rozhon Miroslav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 01. 1994 od 01. 04. 1997


Název/Jméno: ŽENATÝ LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: BLAŽKOVÁ ANNA

IČO: 67019358

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: KOBIERNICKÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: Feber Ondřej

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: Przybyla Jan

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 od 18. 09. 1996


Název/Jméno: Huplík Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 od 04. 05. 1995


Název/Jméno: Menšík Jaroslav

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 od 15. 06. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Geologické práce

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 06. 2015

Odpovědní zástupci: 896446


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 04. 2012

Odpovědní zástupci: 3165


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 03. 2010

Odpovědní zástupci:


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 03. 2010


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 06. 2000

Odpovědní zástupci: 940797


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 01. 1998

Přerušení: od 01. 11. 2005 od 31. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění rekultivačních prací v rozsahu živností volných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 940787

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zakládání lesních porostů a sadové zeleně v rozsahu živností volných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 05. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 04. 1997

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 15. 06. 2009 od 29. 01. 2010
od 08. 08. 2000 od 28. 11. 2000

Zánik oprávnění:29. 01. 2010


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 01. 1995


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 08. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 od 31. 08. 2004
od 01. 11. 2000 od 30. 10. 2002

Zánik oprávnění:31. 08. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povole

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 08. 1994


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 05. 1994


podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu živností volných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 02. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 915954

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně doplňkových služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem jiných dopravních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Přerušení: od 14. 04. 2006 od 13. 04. 2008
od 14. 04. 2004 od 13. 04. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 01. 2000


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:26. 01. 2000


malířství a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 02. 2004


kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


údržba veřejné zeleně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


ubytování včetně doplňkových služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


demolice a zemní práce - mimo přílohy č.1-3 živnostenského záko- na č.455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:22. 05. 1996


výroba krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:26. 01. 2000


pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:02. 05. 2000


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Přerušení: od 15. 06. 2009 od 29. 01. 2010

Zánik oprávnění:29. 01. 2010


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 272293

Přerušení: od 04. 11. 2002 od 11. 02. 2004

Zánik oprávnění:11. 02. 2004


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 od 11. 02. 2004

Zánik oprávnění:11. 02. 2004


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:11. 02. 2004


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:11. 02. 2004


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Zánik oprávnění:11. 02. 2004


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Přerušení: od 15. 06. 2009 od 29. 01. 2010

Zánik oprávnění:29. 01. 2010


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 od 11. 02. 2004

Zánik oprávnění:11. 02. 2004


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 896446

Přerušení: od 14. 06. 2006 od 30. 09. 2006


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 od 20. 06. 2004


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 od 20. 06. 2004


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 1994


Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 422824

Zánik oprávnění:19. 11. 1997


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků).

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 422824

Zánik oprávnění:07. 03. 2000


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994

Zánik oprávnění:07. 03. 2000


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 940797

Zánik oprávnění:26. 01. 2000


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994

Zánik oprávnění:22. 12. 2000


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 272293


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47676175

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:18. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
635478"Společenství ŠVABINSKÉHO čp. 1709, 1710 SOKOLOV"70984212Švabinského 1709, 35601 Sokolov
355306"Společenství vlastníků garáží Kralovická"73728233Kralovická 2105/26, 32300 Plzeň
304230Adéla Dental Care, s.r.o.29276357Opletalova 1284/37, 11000 Praha
379879Advanced World Transport a.s.47675977Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava
693390AGRAS Bohdalov, a.s.25347748278, 59213 Bohdalov
684838Agrostav stavební a.s.112143Pelhřimov, 39456, Pelhřimov, Tomáše ze Štítného, 634
656802AKUMAX a.s.25029703Lysinská 1848/36, 14300 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
59208ARTURE Art & Nature s.r.o.26366282U Pískovny 376, 34401 Domažlice
656575AUTOREPARIN a.s.46708693Kladenská 287/4, 46007 Liberec
699441AWT ROSCO a.s.47473070Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
364454B Counsellors a.s. "v likvidaci"27219836Pernerova 676/51, 18600 Praha
167537Blažkova zemědělská s.r.o.6349047164, 66483 Rudka
585601BOJA spol. s r.o.45275891Mezi Domy 754, 25242 Jesenice
172496BOMA, spol. s r.o.48952231K Ládví 861/41, 18100 Praha
256935BONCOMMERCE, a.s.26493870Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1284/37
233909Bridges, s.r.o.26436078Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha
420235Bytové družstvo Dubina25926560Dubinská 720, 53012 Pardubice
498203Bytové družstvo E.Rošického 1078/14 "v likvidaci"25886932Evžena Rošického 1078/14, 72100 Ostrava
424087C.I.D Praha s.r.o.65414128Kutnauerovo náměstí 680/1, 16900 Praha
777909CZECH Interlogistik, a.s.49607928Havířov, 73564, , U pošty, 2
422413CZUB zdravotní s.r.o.5110122Svat. Čecha 1283, 68801 Uherský Brod
758881České telefony s.r.o. v likvidaci29200334Zvonařka 470/2b, 60200 Brno
119451Českomoravská komoditní burza Kladno49546392náměstí Sítná 3127, 27201 Kladno

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí