AWT Rekultivace a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AWT Rekultivace a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 777. Její identifikační číslo je 47676175 a sídlo firmy je Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov.

Výpis z obchodního rejstříku AWT Rekultivace a.s.

Datum zápisu: 18. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 777

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: pk86uwp

Předmět podnikání: Geologické práce
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Vodoinstalatérství, topenářství
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Opravy a montáž měřidel
Provádění rekultivačních prací v rozsahu živností volných
Zakládání lesních porostů a sadové zeleně v rozsahu živností volných
Ostraha majetku a osob
Výkon zeměměřických činností
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Projektová činnost ve výstavbě
podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu živností volných
nákup a prodej nemovitostí
zprostředkovatelská činnost
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně...
pronájem jiných dopravních zařízení
pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
pronájem motorových vozidel
malířství a natěračství
kopírovací práce
údržba veřejné zeleně
ubytování včetně doplňkových služeb
demolice a zemní práce - mimo přílohy č.1-3 živnostenského záko- na...
výroba krmných směsí
pekařství
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pekařství, cukrářství
Zednictví
Tesařství
Pokrývačství
Klempířství
Izolatérství
Truhlářství, podlahářství
Vodoinstalatérství, topenářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a...
Výroba zemědělských strojů
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti...
Kovářství
Nástrojářství
Truhlářství
Obkladačství
Stavitel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 01. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 01. 04. 2014 do 02. 12. 2014

  Na společnost AWT Rekultivace a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti Advanced World Transport a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, identifikační číslo: 476 75 977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 767 v důsledku rozdělení společnosti Advanced World Transport a.s. odštěpením sloučením části jmění s nástupnickou společností AWT Rekultivace a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti Advanced World Transport a.s., který byl vyhotoven dne 29.6.2010 a schválen jediným akcionářem společnosti AWT Rekultivace a.s. vykonávajícím působnost valné hromady dne 26.9.2010. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.1.2010.
od 30. 09. 2010

  U společnosti OKD, Rekultivace, a.s., se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64, IČ 476 76 175, došlo k jejímu rozdělení odštěpením se vznikem společnosti RPG RE Assets, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ 285 88 886. Na společnost RPG RE Assets, s.r.o. při tom přešla část jmění společnosti OKD, Rekultivace, a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti OKD, Rekultivace, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 6.4.2009, který byl schválen valnou hromadou společnosti OKD, Rekultivace, a.s. dne 18.5.2009. Rozhodným dnem rozdělení společnosti OKD, Rekultivace, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti je 1.1.2009.
od 31. 05. 2009

  Valná hromada společnosti OKD, Rekultivace, a.s. rozhodla dne 18.5.2009 o následujícím snížení základního kapitálu společnosti:(a) Základní kapitál Společnosti se snižuje z důvodu uplatnění § 266 odst. 2 Zákona o přeměnách, tj. z důvodu, že vlastní kapitál Společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze sestavené pro účely rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ke dni 1.1.2009 je nižší než její základní kapitál.(b) Základní kapitál se snižuje z částky 517 080 996,- Kč o částku 387 810 747,- Kč na částku 129 270 249,- Kč.(c) Základní kapitál se snižuje snížením jmenovitých hodnot akcií Společnosti. Základní kapitál Společnosti je v době přijetí tohoto rozhodnutí rozdělen na následující akcie, které jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, byly vydány v listinné podobě, jsou neomezeně převoditelné a nejsou kótované:(i) 4 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 000,- Kč;(ii) 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 67 070 409,- Kč;(iii) 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 010 587,- Kč.Jmenovité hodnoty akcií Společnosti budou sníženy poměrně, tj. v souladu s požadavkem ustanovení § 213a odst. 1 obchodního zákoníku, avšak s ohledem na výši jmenovitých hodnot stávajících akcií Společnosti by při matematicky přesném poměrném snížení jmenovité hodnoty některých nových akcií Společnosti nebyly dělitelná beze zbytku na celé koruny. Z toho důvodu budou snížené jmenovité hodnoty akcií Společnosti zaokrouhleny na celé koruny a snížený základní kapitál Společnosti bude rozdělen na následující akcie, které budou akciemi kmenovými, budou znít na jméno, budou vydány v listinné podobě, budou neomezeně převoditelné a nebudou kótované:(i) 4 akcie o jmenovité hodnotě po 25 000 000,- Kč;(ii) 1 akcie o jmenovité hodnotě 16 767 602,- Kč;(iii) 1 akcie o jmenovité hodnotě 12 502 647,- Kč.(d) Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude převedena na účet Společnosti Ostatní kapitálové fondy tvořící součást jejího vlastního kapitálu, tj. zejména nedojde k žádné výplatě ve prospěch akcionářů Společnosti.(e) Ke snížení základního kapitálu dojde zápisem do obchodního rejstříku.(f) Snížení jmenovitých hodnot akcií Společnosti se provede výměnou akcií za příslušné akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře k převzetí příslušných nových akcií výměnou za stávající akcie, a to písemnou výzvou zaslanou na adresu příslušného akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti; pokud o to některý akcionář, případně jeho zástupce požádá, může být písemná výzva doručena jiným způsobem. Akcionáři budou povinni uskutečnit výměnu akcií na místě a v době, kterou stanoví představenstvo Společnosti ve výše uvedené výzvě. Lhůta k výměně akcií bude jeden měsíc ode dne zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku.
od 31. 05. 2009 do 31. 05. 2009

  Akcie :Akcie jsou vydány v listinné podobě.
od 13. 09. 1999 do 31. 05. 2009

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Platnost smlouvy o převodu akcií je podmíněna souhlasempředstavenstva společnosti ve lhůtě 60 dnů od doručení žádostiakcionáře do sídla společnosti.
od 13. 09. 1999 do 29. 01. 2009

  Valná hromada společnosti ze dne 22.7.1997 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o 63.995.004,- Kč za účelem úhradyztráty společnosti. Snížení základního jmění společnosti budeprovedeno vyznačením nejnižší jmenovité hodnoty akcií. Lhůta propředložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovitéhodnoty činí 10 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o sní-žení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 30. 10. 1997 do 13. 09. 1999

  Akcie :Akcie jsou vydány v listinné podobě.Omezení převoditelnosti akcií:Po přistoupení dalšího akionáře budou akcie převoditelné apředchozím souhlasem valné hromady.
od 02. 06. 1997 do 13. 09. 1999

  Akcie:Druh: kmenovéOmezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné spředchozím souhlasem valné hromady
od 01. 04. 1997 do 02. 06. 1997

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 16767602 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 12502647 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 25000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2016

Počet: 4 ks v hodnotě: 25000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 05. 2009 do 15. 11. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 12502647 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 05. 2009 do 15. 11. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 16767602 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 05. 2009 do 15. 11. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: Advanced World Transport B.V.

Adresa: 1011VM Amsterdam, Rapenburgerstraat 179 R, Nizozemské království
od 13. 04. 2016
Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, 1081 Km, Nizozemské království
od 30. 09. 2010 do 13. 04. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 09. 2010


Název/Jméno: Advanced World Transport a.s.

IČO: 47675977

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 70262
od 05. 05. 2010 do 30. 09. 2010
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 93/2967, PSČ 70262
od 05. 10. 2009 do 05. 05. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 10. 2009 do 30. 09. 2010


Název/Jméno: RPG Rekultivace, a.s.

IČO: 27850421

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 70197
od 13. 08. 2008 do 29. 01. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 08. 2008 do 29. 01. 2009


Název/Jméno: OKD, a.s.

IČO: 26863154

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 72830
od 10. 07. 2006 do 13. 08. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 07. 2006 do 13. 08. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MICHALSKI ŁUKASZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2016

Adresa: Wrocław, PSČ 50-571, Wandy Rutkiewicz 14/17, Polská republika
od 11. 11. 2016


Název/Jméno: KLASA JARLOSŁAW

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 08. 2016

Adresa: 80-201 Gdańsk, Kolejowa 4a/7, Polská republika
od 17. 08. 2016


Název/Jméno: BIERNAT MACIEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 2016

Adresa: 02-777 Warszawa, Al.Komisji Edukacji Narodowej 88/20, Polská republika
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: KLASA JAROSŁAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 2016 do 17. 08. 2016

Adresa: 80-201 Gdańsk, Kolejowa 4a/7, Polská republika
od 13. 04. 2016 do 17. 08. 2016


Název/Jméno: WOŹNIAK JOLANTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2016

Adresa: 41-200 Sosnowiec, Zamkowa 5/3, Polská republika
od 07. 06. 2016


Název/Jméno: DERDA WOJCIECH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 11. 2015 do 13. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2015 do 19. 11. 2015

Adresa: 01-697 Warszawa, Zabłocińska 4/17, Polská republika
od 19. 11. 2015 do 13. 04. 2016
01-697 Warszawa, Zablocińska 11/17, Polská republika
od 15. 07. 2015 do 19. 11. 2015


Název/Jméno: KLEPACKI ZBIGNIEW

IČO: 5609968

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 11. 2015 do 17. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2015 do 19. 11. 2015

Adresa: 02-796 Warszawa, Jeżewskiego 5E/28, Polská republika
od 19. 11. 2015 do 17. 08. 2016
02-796 Varšava, Jeżewskiego 5E/28, Polská republika
od 17. 09. 2015 do 19. 11. 2015


Název/Jméno: KRÁL TOMÁŠ

IČO: 75294362

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 03. 2015 do 15. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2011 do 23. 03. 2015

Adresa: Hasičská 3031, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
od 17. 09. 2015
Hasičská 3031, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
od 25. 02. 2015 do 15. 07. 2015
Moravská 124/39, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
od 20. 02. 2014 do 25. 02. 2015
Ostrava - Hrabůvka, Moravská 124/39, PSČ 70030
od 25. 11. 2011 do 20. 02. 2014


Název/Jméno: KOSTOWSKI ARTUR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2015 do 13. 04. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2015 do 17. 09. 2015

Adresa: 01-793 Varšava, Rydygiera 11/45, Polská republika
od 17. 09. 2015 do 13. 04. 2016
01-793 Warszawa, Rydygiera 11/45, Polská republika
od 15. 07. 2015 do 17. 09. 2015


Název/Jméno: VOPAŘIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2015

Adresa: Skloněná 921/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 15. 07. 2015


Název/Jméno: LEIDL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2015 do 15. 07. 2015

Adresa: Tylova 734, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou
od 30. 06. 2015 do 15. 07. 2015


Název/Jméno: BORIK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 2015 do 17. 09. 2015

Adresa: Mánesova 1924, 252 28 Černošice
od 21. 02. 2015 do 17. 09. 2015


Název/Jméno: RŮŽIČKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2014 do 30. 06. 2015

Adresa: Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
od 02. 12. 2014 do 30. 06. 2015


Název/Jméno: PRCHAL DAVID

IČO: 66930693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2011 do 30. 03. 2016

Adresa: V loučkách 112, Lešany, 277 51 Nelahozeves
od 25. 07. 2014 do 30. 03. 2016
Pražská 2615, 276 01 Mělník
od 20. 02. 2014 do 25. 07. 2014
Mělník, Pražská 2615, PSČ 27601
od 25. 11. 2011 do 20. 02. 2014


Název/Jméno: TABÁŠEK RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2007 do 17. 09. 2015

Adresa: č.p. 718, 739 41 Palkovice
od 27. 11. 2013 do 17. 09. 2015
Palkovice 718, PSČ 73941
od 15. 11. 2007 do 27. 11. 2013


Název/Jméno: SANTARIUS ANDRZEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2009 do 22. 04. 2009

Adresa: Slunečná 755, 735 43 Albrechtice
od 20. 02. 2014
Albrechtice, Slunečná 775, PSČ 73543
od 29. 01. 2009 do 20. 02. 2014


Název/Jméno: POSPÍŠIL MAREK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 11. 2011 do 21. 02. 2015

Adresa: Hýlov 44, 742 83 Klimkovice
od 20. 02. 2014 do 21. 02. 2015
Klimkovice - Hýlov 44, PSČ 74283
od 25. 11. 2011 do 20. 02. 2014


Název/Jméno: TOPERCZER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2012 do 23. 09. 2014

Adresa: Na dolinách 687/27, Podolí, 147 00 Praha 4
od 20. 02. 2014 do 23. 09. 2014
Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 687/27, PSČ 14700
od 14. 03. 2012 do 20. 02. 2014


Název/Jméno: KOŇUŠÍK PETER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 02. 2012 do 15. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2011 do 09. 02. 2012

Adresa: č.p. 183, 735 71 Dětmarovice
od 20. 02. 2014 do 15. 07. 2015
Dětmarovice 183, PSČ 73571
od 05. 08. 2011 do 20. 02. 2014


Název/Jméno: BONCZEK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 02. 2012 do 19. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2009 do 09. 02. 2012

Adresa: Zálesní 1341/2a, 735 35 Horní Suchá
od 20. 09. 2013
Horní Suchá, Zálesní 1341/2a, PSČ 73535
od 18. 11. 2009 do 19. 09. 2013


Název/Jméno: SCHWARZ JAROSLAV

IČO: 65981430

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 11. 2010 do 02. 06. 2011

Adresa: Orlová - Lutyně, Adamusova 1259, PSČ 73514
od 12. 11. 2010 do 02. 06. 2011


Název/Jméno: FRÝVALDSKÝ-BETINSKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 2010 do 25. 11. 2011

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 633/4, PSČ 15200
od 12. 11. 2010 do 25. 11. 2011


Název/Jméno: SONNBERGER SONNY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 08. 2010 do 11. 04. 2011

Adresa: Nová Role, Svobodova 199/8, PSČ 36225
od 24. 08. 2010 do 11. 04. 2011


Název/Jméno: ANDREW SIMON BROOKIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 01. 2010 do 19. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2009 do 20. 01. 2010

Adresa: Praha, Pařížská 20, PSČ 11000
od 18. 11. 2009 do 19. 10. 2010


Název/Jméno: VÍTEČKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 04. 2009 do 25. 11. 2011

Adresa: Háj ve Slezsku - Jilešovice, Slezská 79, PSČ 74792
od 22. 04. 2009 do 25. 11. 2011


Název/Jméno: Huplík Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2009 do 18. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 09. 1999 do 22. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1995 do 18. 09. 1996

Adresa: Karviná - Mizerov, Mickiewiczova 359/79, PSČ 73401
od 22. 04. 2009 do 18. 11. 2009
Karviná - Mizerov, Mickiewiczova 359/5, PSČ 73401
od 24. 04. 2008 do 22. 04. 2009
Karviná - Mizerov, Mickiewiczova 359/5
od 19. 05. 2004 do 24. 04. 2008
Karviná-Mizerov, Mickiewiczova 359/5
od 13. 09. 1999 do 19. 05. 2004
Karviná 7, Mickiewicze 359
od 04. 05. 1995 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: NOVÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2009 do 18. 11. 2009

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 1536/36, PSČ 70200
od 29. 01. 2009 do 18. 11. 2009


Název/Jméno: BAGÓ LÁSZLÓ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2009 do 18. 11. 2009

Adresa: 2011 Budakalasz, Rozsa 19, Maďarská republika
od 29. 01. 2009 do 18. 11. 2009


Název/Jméno: BOLLA ANITA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2009 do 20. 01. 2010

Adresa: 8400 Ajka, Dobo K. 80, Maďarská republika
od 29. 01. 2009 do 20. 01. 2010


Název/Jméno: KUBEŠ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 09. 1999 do 20. 01. 2010

Adresa: Ostrava - Mariánské Hory, Baarova 1161/15, PSČ 70900
od 24. 04. 2008 do 20. 01. 2010
Ostrava - Mariánské Hory, Baarova 1161/15
od 19. 05. 2004 do 24. 04. 2008
Ostrava-Mariánské Hory, Baarova 1161/15
od 13. 09. 1999 do 19. 05. 2004


Název/Jméno: YATSKULYAK RENATA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2008 do 25. 11. 2011

Adresa: Praha 2 - Vinohrady, Slezská 1655/63, PSČ 12000
od 22. 04. 2008 do 25. 11. 2011


Název/Jméno: OTAŠEVIČ DUŠAN

IČO: 87638959

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 08. 2007 do 14. 07. 2010
Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 02. 2000 do 03. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1997 do 08. 02. 2000
Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 do 01. 04. 1997

Adresa: Orlová - Lazy, V Zimném dole 607, PSČ 73511
od 03. 08. 2007 do 14. 07. 2010
Orlová - Lazy č. 607
od 19. 05. 2004 do 03. 08. 2007
Orlová-Lazy č. 607
od 01. 04. 1997 do 19. 05. 2004
Orlová - Lazy č. 607
od 18. 01. 1994 do 01. 04. 1997


Název/Jméno: HRABEC ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 2005 do 29. 01. 2009

Adresa: Havířov - Město, Hlavní třída 443/63, PSČ 73601
od 07. 09. 2005 do 29. 01. 2009


Název/Jméno: LIZOŇOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1999 do 15. 09. 2005

Adresa: Havířov - Bludovice, Prostřední 717/15C
od 15. 09. 2005 do 15. 09. 2005
Havířov - Bludovice, Prostřední 117/18C
od 19. 05. 2004 do 15. 09. 2005
Havířov-Bludovice, Prostřední 117/18C
od 13. 09. 1999 do 19. 05. 2004


Název/Jméno: CHAMRÁD JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 06. 2002 do 27. 01. 2009

Adresa: Sviadnov, Staříčská 77, PSČ 73925
od 29. 06. 2002 do 27. 01. 2009


Název/Jméno: KLIMŠA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 09. 2005 do 22. 04. 2009

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 2312/55
od 15. 09. 2005 do 22. 04. 2009


Název/Jméno: HOK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 10. 2000 do 15. 09. 2005

Adresa: Stonava č.p. 1082, PSČ 73534
od 11. 06. 2004 do 15. 09. 2005
Karviná-Nové Město, Havířská 1565/24
od 18. 10. 2000 do 11. 06. 2004


Název/Jméno: PLŠEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 02. 2000 do 21. 09. 2001

Adresa: Babice nad Svitavou čp. 309, PSČ 66401
od 08. 02. 2000 do 21. 09. 2001


Název/Jméno: KRAUS NORBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 02. 2000 do 29. 06. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 01. 04. 1997 do 08. 02. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 18. 09. 1996 do 01. 04. 1997

Adresa: Praha 4, Pujmanové 889/11
od 01. 04. 1997 do 29. 06. 2002
Praha 4, Pujmanové 889/11
od 18. 09. 1996 do 01. 04. 1997


Název/Jméno: KRAČEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 02. 2000 do 18. 10. 2000
Dozorčí rada - místopředseda
od 26. 10. 1999 do 08. 02. 2000

Adresa: Kladno, Ctiborova 130
od 26. 10. 1999 do 18. 10. 2000


Název/Jméno: LANGR LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1998 do 13. 09. 1999

Adresa: Karviná-Ráj, V.Nejedlého 589
od 03. 09. 1998 do 13. 09. 1999


Název/Jméno: PIERAN GUSTAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 1997 do 13. 09. 1999

Adresa: Bohumín-Pudlov, Rolnická 56
od 30. 10. 1997 do 13. 09. 1999


Název/Jméno: ŠTEFÁNKOVÁ BRIGITA

IČO: 1490303

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1997 do 26. 10. 1999
Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1995 do 01. 04. 1997

Adresa: Horní Suchá, Vilová 10, okres Karviná
od 01. 04. 1997 do 26. 10. 1999
Horní Suchá, Vilová 10
od 04. 05. 1995 do 01. 04. 1997


Název/Jméno: KRATOCHVÍL KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1997 do 26. 10. 1999
Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 1996 do 01. 04. 1997

Adresa: Havířov-Šumbark, Petřvaldská 106/341
od 01. 04. 1997 do 26. 10. 1999
Havířov-Šumbark, Petřvaldská 106/341
od 18. 09. 1996 do 01. 04. 1997


Název/Jméno: PICÁLKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 04. 1997 do 26. 10. 1999
Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 09. 1996 do 01. 04. 1997

Adresa: Ostrava 1, Hornická 50
od 01. 04. 1997 do 26. 10. 1999
Ostrava 1, Hornická 50
od 18. 09. 1996 do 01. 04. 1997


Název/Jméno: NESIT SVAŤA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1997 do 03. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1996 do 01. 04. 1997

Adresa: Ostrava-Moravská Ostrava, Na desátém 21
od 01. 04. 1997 do 03. 09. 1998
Brušperk 944
od 18. 09. 1996 do 01. 04. 1997


Název/Jméno: MENŠÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 04. 1997 do 13. 09. 1999

Adresa: Frýdlant nad Ostravicí, Paseky 613, okres Frýdek-Místek
od 01. 04. 1997 do 13. 09. 1999


Název/Jméno: JURCZEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 1997 do 30. 10. 1997

Adresa: Havířov-Město, Resslova 10/509
od 01. 04. 1997 do 30. 10. 1997


Název/Jméno: GEBARA JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 06. 1994 do 18. 09. 1996

Adresa: Havířov - Bludovice, Želivského 7
od 15. 06. 1994 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: Štefánková Brigita

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 do 04. 05. 1995

Adresa: Havířov - Suchá, Vilová 10
od 18. 01. 1994 do 04. 05. 1995


Název/Jméno: Kuča Michal

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996

Adresa: Havířov - Město, Resslova 10/509
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: Mojžíšek Pavel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996

Adresa: Ostrava - Mar. Hory, Přemyslova 21/809
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: Kukla Tomáš

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996

Adresa: Ostrava - Radvanice, Pastrňákova 52/1132
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: Jurczek Martin

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 01. 1994 do 01. 04. 1997

Adresa: Havířov - Životice 20/119
od 18. 01. 1994 do 01. 04. 1997


Název/Jméno: Rozhon Miroslav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 01. 1994 do 01. 04. 1997

Adresa: Petřvald 1687
od 18. 01. 1994 do 01. 04. 1997


Název/Jméno: ŽENATÝ LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Břenkova 13
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: BLAŽKOVÁ ANNA

IČO: 67019358

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996

Adresa: Šenov 326
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: KOBIERNICKÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996

Adresa: Havířov - Šumbark, Lidická 19
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: Feber Ondřej

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996

Adresa: Stonava 665
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: Przybyla Jan

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996

Adresa: Stonava 1055
od 18. 01. 1994 do 18. 09. 1996


Název/Jméno: Huplík Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 do 04. 05. 1995

Adresa: Karviná - Ráj, Sovova 688
od 18. 01. 1994 do 04. 05. 1995


Název/Jméno: Menšík Jaroslav

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 01. 1994 do 15. 06. 1994

Adresa: Havířov - Suchá, Veveří 12
od 18. 01. 1994 do 15. 06. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Geologické práce

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 6. 2015

Odpovědní zástupci: Milan Karkoška


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 4. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Menšík


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 3. 2010


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 3. 2010


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 6. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Huplík


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 1. 1998

Přerušení: od 01. 11. 2005 do 31. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění rekultivačních prací v rozsahu živností volných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Fibinger

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zakládání lesních porostů a sadové zeleně v rozsahu živností volných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 4. 1997

Přerušení: od 15. 06. 2009 do 29. 01. 2010
od 08. 08. 2000 do 28. 11. 2000

Zánik oprávnění:29. 1. 2010


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 1. 1995


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 8. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 do 31. 08. 2004
od 01. 11. 2000 do 30. 10. 2002

Zánik oprávnění:31. 8. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povole

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 8. 1994


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 5. 1994


podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu živností volných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 2. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Lubomír Chlumský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně doplňkových služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem jiných dopravních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Přerušení: od 14. 04. 2006 do 13. 04. 2008
od 14. 04. 2004 do 13. 04. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:26. 1. 2000


pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:26. 1. 2000


malířství a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:11. 2. 2004


kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


údržba veřejné zeleně

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


ubytování včetně doplňkových služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


demolice a zemní práce - mimo přílohy č.1-3 živnostenského záko- na č.455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:22. 5. 1996


výroba krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:26. 1. 2000


pekařství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:2. 5. 2000


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Přerušení: od 15. 06. 2009 do 29. 01. 2010

Zánik oprávnění:29. 1. 2010


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Otto Roháč

Přerušení: od 04. 11. 2002 do 11. 02. 2004

Zánik oprávnění:11. 2. 2004


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 do 11. 02. 2004

Zánik oprávnění:11. 2. 2004


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:11. 2. 2004


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:11. 2. 2004


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Zánik oprávnění:11. 2. 2004


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Přerušení: od 15. 06. 2009 do 29. 01. 2010

Zánik oprávnění:29. 1. 2010


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 do 11. 02. 2004

Zánik oprávnění:11. 2. 2004


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Milan Karkoška

Přerušení: od 14. 06. 2006 do 30. 09. 2006


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 do 20. 06. 2004


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994

Přerušení: od 04. 11. 2002 do 20. 06. 2004


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 1. 1994


Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Ulrich

Zánik oprávnění:19. 11. 1997


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků).

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Ulrich

Zánik oprávnění:7. 3. 2000


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994

Zánik oprávnění:7. 3. 2000


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Huplík

Zánik oprávnění:26. 1. 2000


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994

Zánik oprávnění:22. 12. 2000


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994

Zánik oprávnění:30. 9. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Otto Roháč


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47676175

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:18. 1. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
969844" G A S T R O N spol. s r.o. "18055435Orlová - Lutyně, kpt. Jaroše 1292
3000576" S T O L T E S " spol. s r.o.47904241Pohledec 113, 592 31 Nové Město na Moravě
1607502"A Zet-Dat", spol. s r.o. - v likvidaci15549496Masná 229/34, Trnitá, 602 00 Brno
2620173"JTP,veřejná obchodní společnost"(v.o.s.)49546155Brandýs nad Labem, Husova 1539
2684582"Nadační fond Mirka"29093040Starý Plzenec, Habrmanova 337, PSČ 33202
635478"Společenství ŠVABINSKÉHO čp. 1709, 1710 SOKOLOV"70984212Švabinského 1709, 356 01 Sokolov
355306"Společenství vlastníků garáží Kralovická"73728233Kralovická 2105/26, Bolevec, 323 00 Plzeň
2640243"Společenství vlastníků Janovského 5"25884948Janovského 2270/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
1963158"Společenství vlastníků jednotek pro dům Fügnerova 997/38, Olomouc"27816907Fügnerova 997/38, Hodolany, 779 00 Olomouc
1994960"UNITRANS - COMBI, spol. s r. o.", v likvidaci41600002Opuštěná 4, 602 00 Brno
8681663 Král, spol. s r.o. "v likvidaci"25221361Olomouc - Chomoutov, Dalimilova 1/54, PSČ 77200
3001120A PRODUCTION s.r.o.27250393Praha 4, Vitošská 3413/7, PSČ 14300
1988055A U T O L I O spol. s r.o. v likvidaci40232824Kladenská 4, 460 03 Liberec 3
3033562AA-Technik s.r.o.27686787Na Důchodě 443/20, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové
2169727AB trading spol. s r. o.19010842Ostrava 1, Českobratrská 18
1301825AD ZUMR s.r.o.28772954Čejkovice 7, 506 01 Podhradí
304230Adéla Dental Care, s.r.o.29276357Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000
379879Advanced World Transport a.s.47675977Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 70262
693390AGRAS Bohdalov, a.s.25347748č.p. 278, 592 13 Bohdalov
684838Agrostav stavební a.s.112143Tomáše ze Štítného 634, 394 56 Senožaty
1102584AKRA CZ, spol. s r.o.26208393Praha 8, K ovčínu 1672/44, PSČ 18200
656802AKUMAX a.s.25029703Lysinská 1848/36, Modřany, 143 00 Praha 4
950111AL INVEST Břidličná, a.s.26182572Bruntálská 8, 793 51 Břidličná
2149454ALMEDA, a.s.25079174Neratovice, Alšova 462, PSČ 27711
1715048Amaltheia a.s.27951111Liteň - Liteň, Zámecká 187, PSČ 26727

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí