BACAYA CZ a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem BACAYA CZ a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7496. Její identifikační číslo je 26505258

Výpis z obchodního rejstříku BACAYA CZ a.s.

Datum zápisu: 7. 2. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7496

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: hzmcz3t

Předmět podnikání: Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 08. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 08. 07. 2014

  Základní kapitál se zvyšuje o částku 35.000.000 Kč (slovy třicetpětmilionů korun českých) z dosavadních 5.000.000 Kč (slovy pětimilionů korun českých) na částku 40.000.000 Kč (slovy čtyřicetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu se provádí upisováním 70 ks (slovy sedmdesáti kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (slovy pětset tisíc korun českých) každá. Emisní kurs akcií činí 500.000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých) každá, přičemž 500.000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých) představuje nominální hodnotu akcie a 0,- Kč (slovy nula korun českých) představuje emisní ážio. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých) je spojeno 5000 hlasů (slovy pěttisíc hlasů). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Jediný akcionář společnost TECH PHARMA, a.s. prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování nových akcií. Všechny upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti TECH PHARMA, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Akcie se upisují v kanceláři Rödl & Partner, v.o.s., Praha 1, Platnéřská 2, a to ve lhůtě 15 dnů, která počíná běžet dnem, kdy bude společnosti TECH PHARMA, a.s. doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude společnosti TECH PHARMA, a.s. předán osobně oproti podpisu stvrzujícímu převzetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společností TECH PHARMA, a.s. Společnost TECH PHARMA, a.s. jako jediný akcionář společnosti udílí souhlas se splacením emisního kurzu upisovaných akcií započtením části 35.000.000 Kč (slovy třicetpětmilionů korun českých) z celkové pohledávky upisovatele ve výši 1.376.550,- EUR resp. po přepočtu devizovým kurzem mezi EUR a CZK, který byl vyhlášen Českou národní bankou dne 15.01.2007, tj. kurs EUR 27,765 ve výši 38.219.910,75 CZK na pohledávku společnosti na splacení emisního kuzu upisovaných akcií. Nominální hodnota celkové pohledávky upisovatele za společností, kterou je možno započíst, činí 1.376.550,- EUR (slovy jedenmilion třistasedmdestášesttisíc pětset padesát eur).Tato pohledávka upisovatele za společností vznikla na základě Smlouvy o poskytnutí finačního úvěru uzavřené dne 17.06.2002 mezi společností MALFE INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Grigoriou Xenopoulou 17, TOTALSERVE HOUSE, P.C. 3106 Limassol, Kypr, jako věřitelem a společností BACAYA CZ, a.s. jako dlužníkem, přičemž předmětem slouvy bylo poskytnutí finančního úvěru ve výši 1.000.000,- EUR (slovy jeden milion EUR), ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11.2002, dodatku č. 2 ze dne 26.06.2003, dodatku č. 3 ze dne 04.11.2003, dodatku č. 4 z dne 29.11.2004 a dodatku č. 5 ze dme 08.12.2006. Tato pohledávka je složená jednak z úvěru ve výši 1.000.000,- EUR (slovy jedenmilion eur) a jednak úroků z úvěru v celkové výši 376.550 EUR (slovy třistasedmdesátšest tisíc pětsetpadesát eur) od 17.6.2002 do 15.01.2007 (po odečtení srážkových daní za rok 2002, 2003, 2004,2005 a 2006) byla na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15.01.2007 mezi společností MALFE INSTVESTMENTS LIMITED, se sídlem Grigoriou Xenopoulou 17, TOTALSERVE HOUSE, P.C. 3106 Limassol, Kypr, jako postupitelem, a společností TECH PHARMA, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956, jako postupníkem, postoupena na TECH PHARMA, a.s. jako postupníka. Na základě písemné smlouvy mezi TECH PHARMA, a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956 jako věřitelem, a společností BACAY CZ, a.s. jako dlužníkem ze dne 01.02.2007 bylo dohodnuto, že výše uvedená pohledávka má být zaplacena v CZK, přičemž pro přepočet z EUR na CZK bude použit devizový kurz mezi EUR a CZK, který byl vyhlášen Českou národní bankou dne 15.01.2007, tj. kurz 27,765. Na základě této pohledávky má být tudíž uhrazena částka ve výši 38,219.910,75 CZK.Předmětná pohledávka v celkové výši 1.376.550,- EUR (slovy jedenmilion třistasedmdestášesttisíc pětset padesát eur), kterou společnost TECH PHARMA, a.s. nabyla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 15.01.2007 se společností MALFE INVESTMENTS LIMITED, jakožto postupitelem, dle "Stanoviska auditora" vypracovaného dne 30.1.2007 Ing. Karlem Hodinářem, auditorem, osvědčení č.0574, prokazatelně existuje a je evidována v účetních knihách společnosti TECH PHARMA, a.s. ve správné výši. Peněžitý vklad se splácí započtením shora popsaným způsobem v kanceláři Rödl & Partner, v.o.s. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu se stanoví do 30.04.2007.Důvodem započtení je částečně oddlužení společnosti.Dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku nemůže upisování akcií začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 28. 02. 2007 od 07. 03. 2007

Akcie

Počet: 80 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 07. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: Medical Holding, a.s.

IČO: 24762661

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 06. 2013


Název/Jméno: LOZARNA INVESTMENTS LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 01. 2011 od 25. 06. 2013


Název/Jméno: TECH PHARMA, a.s., IČ 266 88 956

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 02. 2007 od 31. 01. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BENDA JOSEF

IČO: 69073180

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2015 od 27. 10. 2015


Název/Jméno: ŠVESTKA ROMAN

IČO: 10077383

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2015 od 09. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 2013 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: ZÍVAL JAN

IČO: 64923550

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2014 od 24. 05. 2016


Název/Jméno: ŠVESTKOVÁ MIRIAM

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 25. 06. 2013 od 08. 07. 2014


Název/Jméno: PALUSKA MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 06. 2013 od 08. 07. 2014


Název/Jméno: PALUSKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 06. 2013 od 08. 07. 2014


Název/Jméno: ŠILHAVÁ MAGDALENA

IČO: 63855640

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 2009 od 25. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 2008 od 29. 06. 2009


Název/Jméno: HÁJEK JAN

IČO: 87917556

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 07. 2010 od 25. 06. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2009 od 21. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2007 od 29. 06. 2009


Název/Jméno: ŠEBEK ONDŘEJ

IČO: 61230324

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2010 od 25. 06. 2013


Název/Jméno: HOŇKOVÁ KVĚTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2010 od 25. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2007 od 08. 07. 2010


Název/Jméno: ŠEBEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 2009 od 08. 07. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2007 od 29. 06. 2009


Název/Jméno: MACHÁČEK JIŘÍ

IČO: 12637025

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 06. 2009 od 08. 07. 2010


Název/Jméno: MENDRALOVÁ SOŇA

IČO: 13791591

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2007 od 15. 09. 2008


Název/Jméno: SVOBODOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 07. 02. 2002 od 29. 06. 2009


Název/Jméno: SCHWARZOVÁ SIMONA

IČO: 69485755

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2007 od 08. 07. 2010


Název/Jméno: ŠEBEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 02. 2002 od 03. 07. 2007


Název/Jméno: BUCHTA MARTIN

IČO: 70249865

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 02. 2002 od 03. 07. 2007


Název/Jméno: MICHALČÁK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 02. 2002 od 03. 07. 2007


Název/Jméno: PSOHLAVEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 02. 2002 od 03. 07. 2007


Název/Jméno: ŠTRONCER MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 02. 2002 od 03. 07. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 88003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 88003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 88003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 88003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 88003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 88003


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
159631AAA Immobilien, a.s.28976398Taussigova 1170/5, 18200 Praha
609791ADACO a.s.25165003Jindřichův Hradec, 37781, Dolní Skrýchov, , čp. 59
414419AKORD s.r.o.25082728Ruská 934/136, 10000 Praha
656951ALUTHERM CZ s.r.o.49823884Pražská 900, 25210 Mníšek pod Brdy
461116Amros-cz s.r.o.2864118Na Okluku 504, 68762 Dolní Němčí
171029ATHOZ, s.r.o., v likvidaci25419277Dětřichov u Frýdlantu v Čechách, Dětřichov 253, PSČ 464 01
15799Auto-Staiger Praha spol. s r.o. v likvidaci63072971Praha, 10000, Malešice (Praha 10), Černokostelecká, 122
351740Auto-Staiger spol. s r.o.44847203Praha, 10800, Malešice (Praha 10), Černokostelecká, 122
88650AutoHypo s.r.o. v likvidaci27313794Oldřichova 254/15, 12800 Praha
531659Awen Receiv, a.s.28919858Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
714960B.O.A.spol. s r.o. v likvidaci60748842Znojmo 2, Na kolbišti 2, PSČ 669 02
569457BAŠTA spol.s.r.o.60486392Praha, 14000, Nusle (Praha 4), 5. května, 1640/65
384007Besta Zápy s.r.o.25611879Zápská 1872, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
587474BUENA INVEST, a.s.24773441Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
202941Bugatis Praha s.r.o.24308421Bořivojova 878/35, 13000 Praha
507175BYTOVÉ DRUŽSTVO "SARTORIOVA 66"26775328Sartoriova 66/6, 16900 Praha
113305C Z S s.r.o. v likvidaci25022369Pětipsy, 43153, , Poláky, 25
439420CALLEVA sped. s.r.o.28116615Vrbova 1427/19, 14700 Praha
361713Citypharm s.r.o.65409485Praha, 16100, Ruzyně, Vlastina, 23
727336Clareo a.s.28455339Klimentská 1208/12, 11000 Praha
104359CLINICUM a.s.25093126Sokolovská 810/304, 19000 Praha
316417CLOVIS, a.s.24710610Revoluční 1200/16, 11000 Praha
383182COMFORT CARE, a.s.25755021Revoluční 765/19, 11000 Praha
654987Concordia spol. s r.o.19012195Prokopa Velikého 197/29, 70300 Ostrava
989761CoPharm a.s.28441192Rosická 653, 19017 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Kiwi.com Ventures s.r.o.4364121Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Noutonická 529/5

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
11293736UIF Invest, s.r.o.3980243Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
905611A 1 Gastro, a.s.63998556Antala Staška 1075/41A, 14000 Praha
1653832ABESHIRO, s.r.o.2990083Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
2652962ABISANTE, s.r.o.2575671Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
811348Accordion, a.s.26179776Antala Staška 510/38, 14000 Praha
1094202ACILUZO, s.r.o.2797291Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
2532613ActiveEnergo s.r.o.28739086Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha
1596326AGAET TRADE, s.r.o.5262275Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
437981Agchem Project Consulting s.r.o.3997626Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
815712Akurea a.s.3372740Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
176686ALEVANTHIA SOLUTIONS, s.r.o.4365160Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
2539025Algamo s.r.o.28826825Antala Staška 510/38, 14000 Praha
1664688ALLETRAS, s.r.o.29222826Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
824217ALLICANTE, s.r.o.29248710Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
2260785ALLISTER CZECH, s.r.o.5651603Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
3209952ALP, spol. s r.o.25511343Antala Staška 1292/32, 14000 Praha
1446705Alsicu CZ, s.r.o.29040019Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha
3042904ALWITRONIC SERVICE spol.s r.o.16190505Antala Staška 1292/32, 14000 Praha
2969968Amper Distribuce, a.s.1427113Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha
215604Amper Generation, s.r.o.3899896Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha
407939Amper Holding, a.s.2293609Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha
1212409Amper Market, a.s.24128376Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha
1878207Amper Meteo, s.r.o.4097602Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha
2900229Amper Savings, a.s.1428357Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha
195215Amper Trading, s.r.o.3058611Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2815846Mgr. DANA KOLDOVÁ, advokátní kancelář2279631Antala Staška 510/38, 14000 Praha
1553734Beneš Prokop61038644Antala Staška 510/38, 14000 Praha
101057Benešová Ivana71589554Praha, 14000, Krč, Antala Staška, 1011/35
793689Bobková Pavla71446591Antala Staška 510/38, 14000 Praha
3094212Bortlíková Vlastislava70388725Antala Staška 1011/35, 14000 Praha
2564411Garapshin Airat3557774Pecharova 507/9, 14000 Praha
2770194Gréeová Ivana44804237Pecharova 507/9, 14000 Praha
2239816Hájek Miloš15123928Matěchova 1038/16, 14000 Praha
3035058Havel Jan87140837Antala Staška 1011/35, 14000 Praha
317377Heyduk Miroslav49274368Matěchova 1038/16, 14000 Praha
1301393Hořínková Jana1125001Pecharova 507/9, 14000 Praha
1370056Kolář Jaroslav74094483Antala Staška 1011/35, 14000 Praha
634941LUKÁČ PETR1336142Antala Staška 510/38, 14000 Praha
559762Mikulová Helena45737827Pecharova 507/9, 14000 Praha
1637295Munzar Tomáš3769348Matěchova 444/18, 14000 Praha
74769Mutka Yuriy88757323Pecharova 507/9, 14000 Praha
440803Nachlingerová Šárka48224456Pecharova 507/9, 14000 Praha
855305Netopilová Dana16067673Matěchova 1036/12, 14000 Praha
180288Ondráček Marek71673032Pecharova 507/9, 14000 Praha
1801455Plánický Jaroslav15302555Matěchova 1038/16, 14000 Praha
2121411Prokhorova Anastasiia4623509Antala Staška 1011/35, 14000 Praha
2486668Schwarz Karel66043956Antala Staška 1014/41, 14000 Praha
2426464Schwarz Martin67397743Antala Staška 1014/41, 14000 Praha
306021Schwarz Tomáš63633426Antala Staška 1014/41, 14000 Praha
48871Sirotek Jaroslav13115120Pecharova 507/9, 14000 Praha