Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 570. Její identifikační číslo je 15271064

Výpis z obchodního rejstříku Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.

Datum zápisu: 11. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 570

Adresa společnosti

Sídlo: Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7

Adresy: Praha 1, Revoluční 7
od 20. 05. 1998 od 01. 10. 2001
Praha 1, Široká 5
od 11. 03. 1991 od 20. 05. 1998

Skutečnosti

  Vymazává se ke dni 1.10.2001 z obchodního rejstříku bezlikvidace.Právní důvod : společnost zanikla sloučením se společnostíHypoVereinsbank CZ a.s. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 24čp. 1583, PSČ 121 49, IČO 64948242 vedené v oddíle B 3608.
od 01. 10. 2001 od 01. 10. 2001

  Podoba akcií: zaknihovaná.
od 13. 04. 2000 od 01. 10. 2001

  Společnost je právním nástupcem obchodní společnosti BankAustria (ČR) a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 15, identifikačníčíslo 16 19 33 93, která byla zapsána v obchodním rejstříkuvedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce619.
od 30. 06. 1998 od 01. 10. 2001

  Sídlo: Brno, Lidická 59
od 25. 05. 1998 od 08. 02. 1999

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Brno:Ing. Marie Vlašicová, r.č. 505821/070, bytem Brno, MartinaŠevčíka 17
od 25. 05. 1998 od 08. 02. 1999

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky PlzeňIng. Zuzana Huclová, r.č. 565117/0613, Plzeň, Jiráskovo nám.6------------------------------------------------------------
od 20. 05. 1998 od 13. 04. 2000

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Nový BorIng. Miloslav Šlapal, r.č. 551102/1846, Roudnice nad Labem,Jungmannova 666------------------------------------------------------------
od 20. 05. 1998 od 08. 02. 1999

  Označení: Creditanstalt a.s., odštěpný závod, pobočka proprivátní klientelu Praha - Široká
od 20. 05. 1998 od 08. 02. 1999

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky pro privátní klientelu Praha- ŠirokáRoman Štastný, r.č. 731013/0168, Praha 6, Na okraji 39------------------------------------------------------------
od 20. 05. 1998 od 08. 02. 1999

  Splaceno 100 % základního jmění.
od 06. 05. 1997 od 01. 10. 2001

  Podoba akcií: listinná
od 06. 05. 1997 od 13. 04. 2000

  Předmět podnikání odštěpného závodu je totožný s předmětempodnikání společnosti Creditanstalt a.s.
od 06. 05. 1997 od 08. 02. 1999

  Předmět podnikání odštěpných závodů je totožný s předmětempodnikání společnosti Creditanstalt a.s.
od 06. 05. 1997 od 08. 02. 1999

  Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnostiCreditanstalt a.s.
od 06. 05. 1997 od 08. 02. 1999

  Akciová společnost Creditanstalt a.s. má jediného akcionáře,kterým je společnost s obchodním jménem Creditanstalt -Bankverein Wien, sídlem ve Vídni, Rakouská republika.
od 06. 05. 1997 od 08. 02. 1999

  Sídlo: Ulrichovo nám.854, 500 02 Hradec Králové
od 24. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Sídlo: České Budějovice, U zimního stadionu 3
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Sídlo: Kvítková 522, Zlín
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky ZlínIng. Jan Zatloukal, třída Osvobození 123, Otrokovice------------------------------------------------------------
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Hradec KrálovéIng. Jan Sykáček, Milady Horákové 1735, Hradec Králové 6------------------------------------------------------------
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Za odštěpný závod je oprávněn jednat a podepisovat ředitelodštěpného závodu.
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání akciovéspolečnosti Creditanstalt a.s.
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Ředitel odštěpného závodu - pobočka České BudějoviceIng. Jaroslav Panoch, bytem Jizerská 2, České Budějovice
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Označení: Creditanstal a.s., odštěpný závod, pobočka ČeskéBudějovice
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Za odštěpný závod je oprávněn jednat a podepisovat řediteloštěpného závodu.-------------------------------------------------------------
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Označení: Creditanstalt a.s., odštěpný závod, pobočka Brno
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Sídlo: Kopeckého sady 12, Plzeň, PSČ 301 36
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999

  Sídlo: Brno, Hilleho 4
od 23. 01. 1996 od 25. 05. 1998

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Brno:Ing. Marie Vlašicová, bytem Brno, Labská 17
od 23. 01. 1996 od 25. 05. 1998

  Sídlo: Široká 5, Praha 1
od 31. 08. 1994 od 08. 02. 1999

  Označení: Creditanstalt a.s., odštěpný závod, pobočka Praha
od 31. 08. 1994 od 20. 05. 1998

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Prahaing. Vojtěch Lukáš, Matějkova 3, Praha 9------------------------------------------------------------
od 31. 08. 1994 od 20. 05. 1998

  p) poskytování poradenských a konzultačních služeb(konzultační činnost)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  o) leasing
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikánínavrhovatele.
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  a) přijímání peněžních prostředků od třetích osob do správynebo ve formě vkladů (vkladové operace)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  b) provádění bezhotovostního platebního styku a průběžnévyrovnávání žírových účtů (žírové operace)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  c) uzavírání úvěrových smluv a poskytování peněžních úvěrů(úvěrové operace)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  d) nákup šeků a směnek, zejména eskontování směnek(diskontní operace)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  e) poskytování jistot, ručení a jiných záruk za třetí osoby,je-li převzatý závazek splatitelný v hotovosti (záručníoperace)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  f) obchodování cizími platidly (devizové a valutové operace)jakož i přepážkový nákup cizích platidel (např. valuty, šekycestovní šeky a platební příkazy) a přepážkový prodej valuta cestovních šeků (směnárenské operace)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  g) nákup, prodej, úschova a správa cenných papírů pro třetíosoby (operace s cenými papíry a jejich úschova)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  h) emise zástavních listů a fundovaných bankovních obligacíi investování jejich výtěžků (operace spojené s emisícenných papírů)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  i) emise a obchodování jinými cennými papíry s pevnoua pohyblivou úrokovou mírou, jakož i komplexní organizaceumísťování cizích akcií a obchodování akciemi (operaces jinými cennými papíry)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  k) finanční operace prostřednictvím nákupu a prodejekapitálových účastenských práv (operace s kapitálovýmiúčastmi)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  l) zřízení nebo správa fondů kapitálových účastí (operaces fondy kapitálových účastí)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  m) nákup pohledávek z dodávek zboží a poskytování služeb,převzetí rizika zaplacení těchto pohledávek (operacefaktoringu)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  n) vydávání a podporování rozvoje kreditních karet a inkasopohledávek z kreditních karet (operace spojené s kreditnímikartami)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  s) zřizování a provozování sítě peněžních automatůa zebezpečení příslušné infrastruktury pro její zásobovánív hotovosti
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  u) zbožní obchodní operace na účet Banky, jakož i na cizíúčet
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  Dále se Banka může též angažovat při rozvoji, koupia prodeji nemovitostí na vlastní účet, jakož i na cizív souhlase s českými právními předpisy------------------------------------------------------------
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  t) prostřednictvím ve všech ddruzích bankovních operací,jako např. výše uvedeno pod písm.a)-s)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  r) pronájem bezpečných uschovávacích schránek
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  g) obchodování mincemi a medailemi, jakož i slitky drahýchkovů)
od 31. 08. 1994 od 06. 05. 1997

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Praha------------------------------------------------------------
od 31. 08. 1994 od 31. 08. 1994

  Vystupování a podepisování jménem organizační složky:za organizační složku je oprávněn jednat a listinypodepisovat ředitel odštěpného závodu - pobočky.------------------------------------------------------------
od 31. 08. 1994 od 31. 08. 1994

  Sídlo: Nádražní 4, Ostrava 1, PSČ 700 01
od 24. 03. 1994 od 08. 02. 1999

  Označení: Creditanstalt a.s., odštěpný závod, pobočkaOstrava
od 24. 03. 1994 od 08. 02. 1999

  ------------------------------------------------------------
od 24. 03. 1994 od 08. 02. 1999

  ------------------------------------------------------------Označení: Creditanstalt a.s., odštěpný závod, pobočka Plzeň
od 24. 03. 1994 od 08. 02. 1999

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Ostravaing. Leszek Poczatek, Na chalupách 13, Bohumín - Pudlov,------------------------------------------------------------
od 24. 03. 1994 od 08. 02. 1999

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Plzeňing. Jiří Kubíček CSc, Baarova 4, Plzeň------------------------------------------------------------
od 24. 03. 1994 od 20. 05. 1998

  zřízení nebo správa fondů kapitálových účastí (operaces fondy kapitálových účastí)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  Předmět podnikání odštěpného závodu:
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  přijímání peněžních prostředků od třetích osob do správynebo ve formě vkladů (vkladové operace)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  provádění bezhotovostního platebního styku a průběžnévyrovnání žírových účtů (žírové operace)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  uzavírání úvěrových smluv a poskytování peněžních úvěrů(úvěrové operace)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  nákup šeků a směnek, zejména eskontování směnek (diskontníoperace)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  poskytování rukojemství, ručení a jiných záruk za třetíosoby, je-li převzatý závazek splatitelný v hotovosti(záruční operace)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  obchodování cizími platidly (devizové a valutové operace),jakož i přepážkový nákup platidel (např. valuty, šeky,cestovní šeky a platební příkazy) a přepážkový prodej valuta cestovních šeků (směnárenské operace)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  nákup, prodej, úschova a správa cenných papírů pro třetíosoby (operace s cennými papíry a jejich úschova)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  emise zástavních listů a fundovaných bankovních obligacíi investování jejich výtěžku (operace spojené s emisícenných papírů)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  emise obchodování jinými cenými papíry s pevnoua pohyblivou úrokovou mírou, jakož i komplexní organizaceumísťování cizích akcií a obchodování akciemi (operaces jinými cennými papíry)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  správa kapitálových investičních fondů ( investiční operace)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  finanační operace prostřednictvím nákupu a prodejekapitálových účastenských práv (operace s kapitálovýmiúčastmi)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  nákup pohledávek z dodávek zboží a poskytování služeb,převzetí rizika zaplacení těchto pohledávek (operacefaktoringu)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  vydávání a odporování rozvoje kreditních karet a inkasopohledávek z kreditních karet (operace spojené s kreditnímikartami)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  leasing
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  provádění poradenských a konzultačních služeb (konzultačníčinnost)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  obchodování mincemi a medailemmi, jakož i slitky drahýchkovů
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  pronájem bezpečných uschovávacích schránek
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  zřizování a provozování sítě peněžních automatůa zabezpečení příslušné infrastruktury pro její zásobovánív hotovosti
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  prostřednictví ve všech druzích bankovních operací, jaknapř. výše uvedeno pod a)-s)
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  běžné obchodní operace na účet Banky, jakož i na cizí účet
od 24. 03. 1994 od 06. 05. 1997

  Sídlo: Klatovská 56, Plzeň, PSČ 305 52
od 24. 03. 1994 od 23. 01. 1996

  Vystupování a podepisování jménem organizační složky:Za organizační složku je oprávněn jednat a listinypodepisovat ředitel odštěpného závodu - pobočky.------------------------------------------------------------
od 09. 09. 1992 od 08. 02. 1999

  Označení: Creditanstalt a.s., odštěpný závod, pobočkaNový Bor
od 09. 09. 1992 od 08. 02. 1999

  Označení: Creditanstalt a.s., odštěpný závod, pobočka HradecKrálové
od 09. 09. 1992 od 08. 02. 1999

  Označení: Creditanstalt a.s., odštěpný závod, pobočka Zlín
od 09. 09. 1992 od 08. 02. 1999

  ------------------------------------------------------------Zapisují se tyto organizační složky------------------------------------------------------------
od 09. 09. 1992 od 08. 02. 1999

  Sídlo: T.G.Masaryka č.p. 46, Nový Bor
od 09. 09. 1992 od 08. 02. 1999

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Nový Boring. Otomar Havelka, Revoluční 485, Nový Bor------------------------------------------------------------
od 09. 09. 1992 od 20. 05. 1998

  m) nákup pohledávek z dodávek zboží a poskytování služeb,převzetí rizika zaplacení těchto pohledávek (operacefaktoringu)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  n) vydávání a podporování rozvoje kreditních karet a inkasopohledávek z kreditních karet (operace spojené s kreditnímikartami)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  o) leasing
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  p) poskytování poradenských a konzultačních služeb(konzultační činnost)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  u) zbožní obchodní operace na účet Banky, jakož i na cizíúčet
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  q) obchodování mincemi a medailemi, jakož i slitky drahýchkovů
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  r) pronájem bezpečných uschovávacích schránek
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  s) zřizování a provozování sítě peněžních automatůa zabezpečení příslušné infrastruktury pro její zásobovánív hotovosti
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  l) zřízení nebo správa fondů kapitálových účastí (operaces fondy kapitálových účastí)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  k) finanční operace prostřednictvím nákupu a prodejekapitálových účastenských práv (operace s kapitálovýmiúčastmi)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  i) emise a obchodování jinými cennými papíry s pevnoua pohyblivou úrokovou mírou, jakož i komplexní organizaceumísťování cizích akcií a obchodování akciemi (operaces jinými cennými papíry)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  e) poskytování jistot, ručení a jiných záruk za třetí osoby,je-li převzatý závazek splatitelný v hotovosti (záručníoperace)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  d) nákup šeků a směnek, zejména eskontování směnek(diskontní operace)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  c) uzavírání úvěrových smluv a poskytování peněžních úvěrů(úvěrové operace)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  b) provádění bezhotovostního platebního styku a průběžnévyrovnávání žírových účtů (žírové operace)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  a) přijímání peněžních prostředků od třetích osob do správynebo ve formě vkladů (vkladové operace)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  Předmět podnikání odštěpných závodů:Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikánínavrhovatele.
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  t) prostřednictví ve všech druzích bankovních operací, jakonapř. výše uvedeno pod písm.a)-s)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  Dále se Banka může též angažovat při rozvoji, koupia prodeji nemovitostí na vlastní účet, jakož i na cizí účetv souhlase s československými právními předpisy.------------------------------------------------------------
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  h) emise zástavních listů a fundovaných bankovních obligacíi investování jejich výtěžku (operace spojené s emisícenných papírů)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  g) nákup, prodej, úschova a správa cenných papírů pro třetíosoby (operace s cennými papíry a jejich úschova)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  f) obchodování cizími platidly (devizové a valutové operace)jakož i přepážkový nákup cizích platidel (např. valuty, šekycestovní šeky a platební příkazy) a přepážakový prodej valuta cestovních šeků ( směnárenské operace)
od 09. 09. 1992 od 06. 05. 1997

  Sídlo: S.K.Neumanna 1257, Hradec Králové
od 09. 09. 1992 od 24. 01. 1996

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Zlíning. Ivan Koš, Okružní 4549, Zlín------------------------------------------------------------
od 09. 09. 1992 od 23. 01. 1996

  Ředitel odštěpného závodu - pobočky Hradec Královéing. Jan Sykáček, Štefánikova 303, Hradec Králové 11------------------------------------------------------------
od 09. 09. 1992 od 23. 01. 1996

  Sídlo: Kvítková č.p. 4323, Zlín
od 09. 09. 1992 od 23. 01. 1996

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25 z.č.104/90 Sb. zakladatelským plánem. Zakladatel v zakladatelskémplánu a jeho dodatku schálili stanovy a jejich dodatek, jmenovaličleny představenstva, výkonné ředitele, členy dozorčí radya revizora účtů.
od 11. 03. 1991 od 01. 10. 2001

  Ze 100% upsaného základního kapitálu bylo splaceno ke dnipodání návrhu na zápis společnosti 150.000.000,-Kčs v penězích,to je 30% základního kapitálu.
od 11. 03. 1991 od 06. 05. 1997

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VINTEROVÁ VERONIKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 01. 2001 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: STRÝHAL VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: Schwarzinger Ruth

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 11. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: HLAVÁČKOVÁ ZUZANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 11. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: SLOUPENSKÝ ALEŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 11. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: W Peter

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představ. a výkonný ředitel
od 18. 05. 1998 od 01. 10. 2001
Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 18. 05. 1998


Název/Jméno: HAŠKOVEC PAVEL

IČO: 41749294

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 11. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: Hlaváč Petr

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 11. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: HLAVÁČ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představ. a výkonný ředitel
od 23. 01. 1996 od 01. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - výkonný ředitel
od 31. 08. 1994 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: ŠURANSKÝ MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: Maria Theresia Burgstaller-Bodingbaue

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 11. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: STALTNER HARTMUT

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 11. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: ŠUSTR JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 05. 1996 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: JUŘÍK PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 05. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ ROMAN

IČO: 68169957

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 05. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: Dr.Vincenzo Antonio Gall

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 05. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: HELPA WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: HORSKÝ LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 04. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: KLOSSOVÁ MARIE

IČO: 48558605

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 04. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: SCHWARZ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 04. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: BUTLER PATRICK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: ELIA PAOLO

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 04. 2000 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: KADLECOVÁ LENKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: KRÁSA LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: PŘIBYLOVÁ OLGA

IČO: 71131809

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: VÉGH ŠTEFAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: MÜLLER MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: KŘIŽANOVSKÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: TURKOVÁ EVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: SUCHÁNKOVÁ HELENA

IČO: 40553884

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: RANZMAYER JÜRGEN

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: BÚTORA VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: KUBÁLEK IVO

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: POLLACK RUDOLF

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: JENDRULEK PAVOL

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: VLAŠICOVÁ MARIE

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 01. 1996 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: ŠEFLOVÁ OLGA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 02. 1999 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: MEIER MANFRED

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představ. a výkonný ředilel
od 03. 11. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: ASTARITA MARZIO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 1998 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: KALTENBRUNNER CHRISTIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představ. a výkonný ředitel
od 03. 11. 1998 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: BRAMBILLA FRANCO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představ. a výkonný ředitel
od 03. 11. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: NOGRASEK HARALD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: FISCHER PETER

IČO: 42532329

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 1998 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: RACHER FRIEDRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: HÖRHAGER FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 1998 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: MAURER MICHAELA

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: TIMROVÁ HELENA

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: MOUREK KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: Patrick J.S.Butler, dat

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 1998 od 03. 11. 1998


Název/Jméno: JEŘÁBEK PAVEL

IČO: 47580755

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: HUCLOVÁ ZUZANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 05. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: DOUBKOVÁ VERONIKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 05. 1998 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: MEIER ELKE

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 05. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: KOUTNY JOHANES

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 05. 1998 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: ILCHMANN OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 26. 06. 1998
Dozorčí rada - člen
od 01. 02. 1996 od 26. 06. 1998


Název/Jméno: BRAVENEC TOMÁŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: PREHOFER REGINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 03. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 1994 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: BACHINGER KURT

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 18. 05. 1998
Prokura - prokurista
od 19. 11. 1991 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: HENN CHRISPH

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 26. 06. 1998


Název/Jméno: MELIK ERNST

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 03. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 1996 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: ZATLOUKAL JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 01. 10. 2001
Prokura - prokurista
od 23. 01. 1996 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: WINKLER MARKUS

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: NOVY GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 25. 06. 1998


Název/Jméno: Dr.Guido Schmidt - Chiar

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 26. 06. 1998


Název/Jméno: STEINBICHLER ALOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 03. 11. 1998


Název/Jméno: APELTAUER STEFAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 26. 06. 1998
Prokura - prokurista
od 14. 05. 1996 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: KNOTZER HEINZ

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: SÍKELA JOZEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: ZAHÁLKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 03. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1991 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: BARTLHUBER ALOIS

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 01. 10. 2001
Prokura - prokurista
od 31. 08. 1994 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: ŘEHOŘ MILAN

IČO: 45033862

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 20. 05. 1998


Název/Jméno: Rienmülle Gert

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představ. a výkonný ředitel
od 17. 02. 1998 od 18. 05. 1998


Název/Jméno: FENYVES ALARICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 01. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1992 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: LAFITE WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 26. 06. 1998


Název/Jméno: SEVELDA KARL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 26. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1992 od 31. 08. 1994


Název/Jméno: WABNIK GÜNTHER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 1998 od 03. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 1994 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: ŠLAPAL MILOSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 02. 1998 od 26. 06. 1998


Název/Jméno: BRÁVEK PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 05. 1996 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: KEINBERGER PETRA

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 05. 1996 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: BRICH PETR

IČO: 4352386

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 05. 1996 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: VELIKOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 05. 1996 od 20. 05. 1998


Název/Jméno: RIENMÜLLER GERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představ. a výkonný ředitel
od 23. 01. 1996 od 17. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - výkonný ředitel
od 11. 03. 1991 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: GRUND DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představ. a výkonný ředitel
od 24. 01. 1996 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: SMUTNÁ JIŘINA

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 01. 1996 od 01. 10. 2001
Prokura - prokurista
od 24. 03. 1994 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: ILCHMANN OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 01. 1996 od 01. 02. 1996


Název/Jméno: POCZATEK LESZEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 01. 1996 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: Marion Viktor Križník

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 01. 1996 od 26. 06. 1998
Prokura - prokurista
od 31. 08. 1994 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: SYKÁČEK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 01. 1996 od 03. 01. 2001
Prokura - prokurista
od 24. 03. 1994 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: CHUPÍK RADEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 01. 1996 od 20. 05. 1998


Název/Jméno: PANOCH JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 01. 1996 od 08. 02. 1999


Název/Jméno: LENHART RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 1994 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: TYLL JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 08. 1994 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: KOUBEK JIŘÍ

IČO: 16490746

Funkce: Prokura - prokurista
od 31. 08. 1994 od 01. 10. 2001


Název/Jméno: VELEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 1994 od 17. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - výkonný ředitel
od 11. 03. 1991 od 31. 08. 1994


Název/Jméno: KUBÍČEK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 03. 1994 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: KOŠ IVAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 03. 1994 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: HAVELKA OTOMAR

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 03. 1994 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: POCZATEK LESZEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 03. 1994 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: PESCHEK KLAUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1992 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: NEGELER EWALD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1992 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: Brandl Wolf-Dieter

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 1992 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: Dr. Franz Gerhard Kolarik

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 1992 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: HABERZETTL KLAUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1992 od 31. 08. 1994


Název/Jméno: SCHOBER CHRISTOPHER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 1992 od 31. 08. 1994


Název/Jméno: SCHMIDINGER WOLFGANG

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1991 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: LUKÁŠ VOJTĚCH

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1991 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: MACEK LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1991 od 18. 11. 1992


Název/Jméno: BACHIMGER KURT

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1991 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: SVOBODA ALFRED

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1991 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: BARTOŠKA KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1991 od 23. 01. 1996


Název/Jméno: FINSTERWALDER OTTOKARL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1991 od 18. 11. 1992


Název/Jméno: KLAPPER ORTWIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1991 od 18. 11. 1992


Název/Jméno: SPANNOCCHI HIERONYMUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1991 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: SCHNEIDER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1991 od 31. 08. 1994


Název/Jméno: Schmidt-Chiari Guido

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1991 od 17. 02. 1998


Údaje o registraci DPH

DIČ:001-15271064

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 09. 2001

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
444801"Nadace Nova"26164698Kříženeckého náměstí 1078/5A, 15200 Praha
1559740A Z  E L E K T R O N I K A, společnost s ručením omezeným v likvidaci45022631České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Ledenická, 63/1531
804555ABECEDA s.r.o.26836904Roháčova 145/14, 13000 Praha
1178960AC Steel a.s.25839667Strojnická 374, 73562 Český Těšín
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
960140Agroslužby Trnovany, a.s.4990158333, 41201 Trnovany
1325029AIF - CZ, spol. s r.o.25156055V malých domech I 583/5, 14700 Praha
1186314ALLIB Leasing s.r.o.25708376Želetavská 1525/1, 14000 Praha
443010ALMAZ-CR, s.r.o.48951714náměstí Karla IV. 200, 27601 Mělník
656951ALUTHERM CZ s.r.o.49823884Pražská 900, 25210 Mníšek pod Brdy
1484435ALVEUS CZ, spol. s r.o.25848208Frýdecká 80, 73961 Třinec
366302AMI Praha a.s.25715909Hanusova 826/29, 14000 Praha
33843Anděl 16 s.r.o.27259901Praha, 15000, Smíchov, Klicperova, 3208/12
1192737ANDY - CENTRUM, a.s.61538833Poříční 3010, 47001 Česká Lípa
1586585Areály JBX a.s.46711538Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
696327AWIMEX, spol. s r. o." v likvidaci"204986Praha, 11843, , Tržiště, 13
296782BACA Leasing Alfa s.r.o.25751841Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10
303168Bank Austria (ČR) a.s.16193393Praha, 11015, Staré Město, REVOLUČNÍ, 15
1611469Baron Consulting s.r.o.27934497Bezručova 1264/8, 25101 Říčany
994318BEBEDIKA, spol. s r.o.48584711U kněžské louky 2676/8, 13000 Praha
1423152beVirtual, s.r.o.28379594Na Velvarské silnici 17, 27801 Kralupy nad Vltavou
756002BILBO a.s.64048501Most, 43400, Velebudice, Skyřická, 1
1409971Bohušovická mlékárna, a.s.48291960Na pláni 1997/41, 15000 Praha
1107178BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě32352Petra Křičky 2863/17A, 70200 Ostrava
107797BYTOVÉ DRUŽSTVO REVOLUČNÍ 767/25, v likvidaci26775352Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 767/25

Související osoby

#NázevICOAdresa
583236ABREŠEK PAVEL46830855Hrádecká 1102/12, 31200 Plzeň
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
5460ALLIGER MARTIN16474783Litovická 357/11, 16100 Praha
234283AUGUSTIN VÁCLAV45058083Varšavská 2746/14, 39005 Tábor
678668BABICKÁ MIROSLAVA48286095Lukostřelecká 1535/16, 47001 Česká Lípa
46515BÁRTKOVÁ GABRIELA732079269, 74213 Studénka
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
311464BASTIENOVÁ KRISTINA86890671132, 25101 Modletice
221213BEČVÁŘ JIŘÍ66049946Kozí 857/15, 11000 Praha
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
68178BEDNÁŘ PAVEL66427720Strawinskylaan 933 1077XX Amsterdam, Nizozemí
64863BEJČEK VLADISLAV14697653Pražská 480, 33701 Rokycany
164255BEK PAVEL71071989Neumannova 278, 25072 Kojetice
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
382719BENDOVÁ HELENA15315274Karlovo náměstí 558/29, 12000 Praha
544381BENROTHOVÁ LUCIE44182171Selská 277/2, 73542 Těrlicko
37211BERGER JAN64062881Na Svobodě 3185/59, 72300 Ostrava
135297BERNÝ JOSEF3419495Havlíčkovo náměstí 794/5, 70800 Ostrava
116724BEZDĚK KAREL49378651Hrabačovská 884, 19012 Praha
347470BÍLÝ MILOSLAV790737Vrchlického 1616/22, 30100 Plzeň
90355BLÁHA VÁCLAV47402741Krajní 97/37, 63500 Brno
7981BLAŽEK JIŘÍ86756133Vilová 329/43, 46010 Liberec
995BLAŽEK ZDENĚK12296546Na Výsluní 524, 76001 Zlín
45825BOHÁČOVÁ KATEŘINA70772525Vavákova 1078/18, 14800 Praha
30456BOR KAREL75511754Čapkova 881, 25164 Mnichovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
814964"Cohors Amicorum Peregrinationis - Klub bývalých zaměstnanců a spolupracovníků nejmenované mezi26579103Revoluční 1082/8, 11000 Praha
3072318"HANDY CUP o.s."22819673Revoluční 1082/8, 11000 Praha
1860071"Texta, akc. spol.", německy: "Texta A.-G."24226653Revoluční 655/1, 11000 Praha
15258“ASOCIACE PRO MODERNIZACI“22769064Revoluční 762/13, 11000 Praha
1567574„Chráníme přírodu”22883452Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
1569921„Na ochranu dlužníků o.s.”22741305Revoluční 1082/8, 11000 Praha
33842971. Městecká těžební s.r.o.2087952Revoluční 1082/8, 11000 Praha
124374123 Car Lease Czech Republic s.r.o., v likvidaci2576236Revoluční 1082/8, 11000 Praha
15112621AM Logistics s.r.o.24731994Revoluční 1082/8, 11000 Praha
12282292Lazy, a.s.1775685Revoluční 762/13, 11000 Praha
18865552TeleOne s.r.o.29148898Revoluční 1082/8, 11000 Praha
10802033AY Invest s.r.o.29052602Revoluční 1082/8, 11000 Praha
478607ABAREL TRADE s.r.o. v likvidaci29367590Revoluční 1082/8, 11000 Praha
449231ABIC s.r.o. v likvidaci27608123Revoluční 1082/8, 11000 Praha
774111AbsolutNET s.r.o.27240924Revoluční 724/7, 11000 Praha
410437ACKERLAND s.r.o.3147576Benediktská 722/11, 11000 Praha
2808804ACTUAL 98 s.r.o.25917722Revoluční 1082/8, 11000 Praha
127305Actual situation s.r.o.3569641Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
1871407ACX s.r.o. v likvidaci25342789Revoluční 1082/8, 11000 Praha
899180Adaptive Recognition s.r.o.4450035Revoluční 1082/8, 11000 Praha
1788817ADONAS s.r.o.25197193Revoluční 1082/8, 11000 Praha
2057388ADVICCOM, spol. s r.o.62414461Revoluční 1082/8, 11000 Praha
813516AEGIS - ISHIMURA Capital spol. s r.o.29373646Revoluční 1082/8, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2507589Advokátní kancelář JUDr. Petr Šaštinský1455265Revoluční 1082/8, 11000 Praha
1566825Bryan David Paul Wilson66255724Revoluční 655/1, 11000 Praha
3257339Inter MOL Trade, s.r.o.29035813Revoluční 1082/8, 11000 Praha
303117Jiří H a n z l í k15097650Revoluční 1006/5, 11000 Praha
3141013Stewart Lindsay Loudon Coggans4224167Revoluční 655/1, 11000 Praha
1269010Ander Mario73747149Revoluční 1006/5, 11000 Praha
1009655Baylis Andrea Whyte24716251Benediktská 689/8, 11000 Praha
3184195Bergrová Iva88123235Benediktská 723/16, 11000 Praha
1781229Berrová Petra68063458Revoluční 1082/8, 11000 Praha
141605Bílá Irena61101311Revoluční 724/7, 11000 Praha
2115880Birková Frederika71471448Revoluční 724/7, 11000 Praha
1715340Birošová Helena43273343Revoluční 1082/8, 11000 Praha
1706418Bruknerová Martina3814530Benediktská 723/16, 11000 Praha
607801Carter Ross Keiran1505378Benediktská 689/8, 11000 Praha
2460517Cotuk Can4088387Revoluční 724/7, 11000 Praha
1007758ČIČMIROVÁ Anežka12496511Revoluční 1006/5, 11000 Praha
683415Dohnal Jaroslav67940927Benediktská 722/11, 11000 Praha
659120Filip Stanislav60485582Benediktská 723/16, 11000 Praha
9217Fousek Petr47145137Benediktská 689/8, 11000 Praha
3050873Fraňo Michal73612120Truhlářská 1108/3, 11000 Praha
2507100Gavronová Gabriela71835393Revoluční 1082/8, 11000 Praha
1381667Gloziga Daniella63940051Benediktská 689/8, 11000 Praha
2395197Gregor Lukáš63659646Benediktská 722/11, 11000 Praha
1498047Grigore Malina87586177Revoluční 1006/5, 11000 Praha
3450664HAVLÍČKOVÁ Marie66053463Revoluční 1006/5, 11000 Praha