Best West a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Best West a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4242. Její identifikační číslo je 25071483

Výpis z obchodního rejstříku Best West a.s.

Datum zápisu: 14. 8. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4242

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dv2ckdk

Předmět podnikání: Hostinská činnost
Poskytování ubytovacích služeb
Pořádání veřejných produkcí
Provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
Masérské služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pronájem nebytových prostor včetně služeb(mimo činnosti uvedené v...

Adresa společnosti

Sídlo: Tobrucká 764/4, 16000 Praha

Adresy: Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 764/4, PSČ 16000
od 09. 11. 2009
Praha 6, Zbuzanská 5/166, PSČ 16100
od 19. 12. 2002 od 09. 11. 2009
Praha 6, Zbuzanská 5/166
od 21. 09. 1999 od 19. 12. 2002
Praha 6, Zbizanská 5/166
od 09. 09. 1999 od 21. 09. 1999
Horoušánky 80, okres Praha-východ
od 14. 08. 1996 od 09. 09. 1999

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 21. 05. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 21. 05. 2014

  Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadního 5.000.000,-Kč, pěti milionů korun českých na částku ve výši 6.500.000,- Kč,slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých, tj. o1.500.000,- Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých,upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitýmvkladem, s tím, že se nepřipouští upsání nových akcií nad částkunavrhovaného základního jmění.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je naplnění podnika-telského záměru akciové společnosti vkladem peněžitých hodnotsloužících k zajištění hospodářské činnosti společnosti.Upisováno bude 150 kusů, slovy: jednosto padesát kusů, kmenovýchakcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. Všechny upisované akcie na majitele jsou vlistinné podobě.Úpis nových akcií bude proveden peněžitým vkladem. Akcie budouupisovány do upisovacích listin, které budou umístěny v sídlespolečnosti v Praze 6, Zbuzanská 5 v kanceláři společnosti.Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující podni, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze ozápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Dobaupisování se stanoví na třicet dnů.Emisní kurs všech akcií činí 1.500.000,- Kč, slovy: jeden milionpět set tisíc korun českých, emisní kurs je shodný s jmenovitouhodnotou akcie.Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění.Bude se upisovat 150 ks, jedno sto padesát kusů akcií ve jmenovi-té hodnotě 10.000,- Kč, deset tisíc korun českých peněžitým vkla-dem.Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatit na účetspolečnosti Ad Astra, a.s. číslo 19-6020880217/0100 vedený u Ko-merční banky a.s. v Praze před zápisem zvýšení základního jměníu Městského soudu v Praze tak, aby úhrada plné výše emisního kur-su byla na tento účet připsána nejpozději do tří pracovních dnůod posledního dne, kdy bylo možné upsat nové akcie, jinak je u-psání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebu-de v této lhůtě plně splacen, neúčinné.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodní-ho zákoníku.
od 31. 01. 2001 od 06. 11. 2002

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti zdosavadních 1.OOO.OOO,-Kč na částku 5.OOO.OOO,-Kč, tj. o4.OOO.OOO,-Kč, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs sesplácí nepeněžitým vkladem s tím, že se nepřipouštíupsání nových akcií nad částku navrhovaného základního jmění.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je naplněnípodnikatelského záměru akciové společnosti vkladem peněžitýchhodnot sloužících k zajištění hospodářské činnosti společnosti.Jediný akcionář rozhodl, že upisováno bude 4OO kusů kmenovýchakcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechnyupisované akcie na majitele jsou v listinné podobě.Jediný akcionář rozhodl, že úpis nových akcií bude nabídnutpředem určenému zájemci, kterým je pan Zdeněk Zlámal, r.č.560514/1264, bytem trv. Vrchlického 105, Hulín.Úpis nových akcií bude proveden peněžitým vkladem. Akcie budouupisovány do listin předem určeného upisovatele, které budouumístěna v sídle společnosti v Praze 6, Zbuzanská 5 v kancelářispolečnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví na třicetdnů.Emisní kurs všech akcií činí 4.OOO.OOO,-Kč, emisní kurs jeshodný se jmenovitou hodnotou akcie. Jmenovitá hodnota dřívevydaných akcií se nemění.Pan Zdeněk Zlámal bude upisovat 4OO ks akcií v jmenovité hodnotě10.000,-Kč peněžitým vkladem.Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatiti naúčet společnosti Ad Astra a.s., č. 19-602088217/0100 vedený uKomerční banky a.s. v Praze před zápisem zvýšení základníhojmění u Krajského obchodního soudu v Praze.
od 07. 01. 2000 od 18. 04. 2000

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti zdosvadního 1.OOO.OOO,-Kč na částku 5.OOO.OOO,-Kč, tj. o4.OOO.OOO,-Kč, upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouštíupsání nových akcií nad částku navrhovaného základního jmění.Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatit uKomerční banky a.s., pobočka Praha 6, na účet č.19-6020880217/0100 a to nejpozději do 15. ledna 1999.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je naplněnípodnikatelského záměru akciové společnosti vkladem peněžitýchhodnot sloužících k zajištění hospodářské činnosti společnosti.Jediný akcionář rozhodl, že upisováno bude 4OO kusů kmenovýchakcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechnyupisované akcie na majitele jsou v listinné podobě.Jediný akcionář rozhodl, že úpis nových akcií bude nabídnutpředem určenému zájemci, kterým je pan Zdeněk Zlámal, r.č.560514/1264, bytem Hulín, Vrchlického 105.Úpis nových akcií bude proveden peněžitým vkladem. Akcie budouupisovány do listiny předem určeného upisovatele, která budeumístěna v sídle společnosti v Horoušánkách 8O v kancelářispolečnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze, obchodního rejstříku, o zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování sestanoví na třicet dnů.Emisní kurs všech akcií činí 4.OOO.OOO,-Kč, emisní kurs jeshodný s jmenovitou hodnotou akcie. Jmenovitá hodnota dřívevydaných akcií se nemění.Pan Zdeněk Zlámal bude upisovat 4OO ks akcií v jmenovité hodnotě10.000,-Kč peněžitým vkladem.
od 06. 01. 1999 od 07. 01. 2000

  Akcie byly vydány v listinné podobě, základní jmění bylosplaceno ve výši 1.000.000,- Kč
od 30. 06. 1998 od 18. 04. 2000

  Akcie byly vydány v listinné podobě, základní jmění bylosplaceno ve výši 350.000,- Kč.
od 14. 08. 1996 od 30. 06. 1998

Akcie

Počet: 65 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 05. 2014

Počet: 65 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 12. 2002 od 21. 05. 2014

Počet: 650 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 05. 2001 od 19. 12. 2002

Počet: 500 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 18. 04. 2000 od 29. 05. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: ZLÁMAL ZDENĚK

IČO: 40950948

Datum narození:17. 5. 1956

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 01. 1999 od 05. 04. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

IČO: 45927405

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 2009 od 21. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 od 06. 01. 1999


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARCELA

IČO: 12961027

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2014


Název/Jméno: SVOBODA JIŘÍ

IČO: 63928990

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2010 od 21. 05. 2014


Název/Jméno: STANĚK KAREL

IČO: 46294678

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2010 od 21. 05. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK MICHAL

IČO: 47428503

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2009 od 21. 05. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

IČO: 5557216

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2009 od 21. 05. 2014


Název/Jméno: MUSILOVÁ VANDA

IČO: 68018011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 2009 od 21. 05. 2014


Název/Jméno: VÁVROVÁ HANA

IČO: 72322306

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 2007 od 09. 11. 2009


Název/Jméno: PĚNČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 10. 2007 od 09. 11. 2009
Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 2004 od 22. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2000 od 12. 10. 2004


Název/Jméno: SLEZÁK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 2004 od 09. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 1999 od 12. 10. 2004


Název/Jméno: SOKOLA MILAN

IČO: 13412426

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2003 od 17. 06. 2010


Název/Jméno: KUČEROVÁ MARKÉTA

IČO: 71328769

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 10. 2004 od 01. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2002 od 12. 10. 2004


Název/Jméno: BARTÁK JIŘÍ

IČO: 68034270

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 2007 od 17. 06. 2010


Název/Jméno: KOROTVIČKA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2002 od 22. 10. 2007


Název/Jméno: BRION DANIEL

IČO: 61257010

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 2002 od 22. 10. 2007


Název/Jméno: ZLÁMAL ZDENĚK

IČO: 40950948

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2000 od 05. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 od 19. 09. 2000


Název/Jméno: SVOBODOVÁ IVETA

IČO: 48082457

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2000 od 19. 09. 2000


Název/Jméno: SVOBODA TOMÁŠ

IČO: 16830717

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 01. 1999 od 31. 03. 2000


Název/Jméno: ŽIŽKOVÁ TAMARA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 1998 od 06. 11. 2002


Název/Jméno: HOROVÁ MARIE

IČO: 75426391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 04. 1998 od 06. 11. 2002


Název/Jméno: VALEŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 od 08. 04. 1998


Název/Jméno: PERUTÍK JIŘÍ

IČO: 64427404

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 od 06. 11. 2002


Název/Jméno: ZERZÁŇ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 od 06. 01. 1999


Název/Jméno: PRŮŠOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 od 08. 04. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 09. 1999

Odpovědní zástupci:


Poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 61357

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání veřejných produkcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 24428

Zánik oprávnění:21. 06. 2004


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 06. 2004


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 24428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 24428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1996

Odpovědní zástupci:


Pronájem nebytových prostor včetně služeb(mimo činnosti uvedené v zák.č.455/91 Sb.ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohách 1,2 a3)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 61357

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25071483

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:14. 10. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Přehořov, 39201, Hrušova Lhota, p. Soběslav, 9
353122"Společenství vlastníků jednotek Charkovská 6 a 8, Karlovy Vary"71000950Charkovská 1721/8, 36001 Karlovy Vary
132481A.T.I.C. Praha s.r.o. v likvidaci65415752Kodaňská 521/57, 10100 Praha
49270Agency of Security FENIX, a.s.25720589Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Pod Pekárnami, 878/2
167719ARKO TECHNOLOGY, a.s.219169Vídeňská 206/108, 61900 Brno
273491ATRIUM THERM Servis s.r.o.2587572Sokolovská 417, 68601 Uherské Hradiště
29824Auto-plošiny s.r.o.29137675U Lesa 988, 25168 Sulice
130886AZAFATA s.r.o.2050862Prokopa Holého 209/25, 77900 Olomouc
197785BADL JMJ s.r.o. v likvidaci26209471Molitorovská 324/9, 10000 Praha
42591Bedmet plus s.r.o.24656135Za zámečkem 744/9, 15800 Praha
361064Bytové družstvo Ovčárská čp. 416-42125663593Ovčárská 419/5, 10800 Praha
317879Bytové družstvo Stochovská 785 - 790, v likvidaci28213149Stochovská 786/53, 16100 Praha
332306Bytové družstvo Výstavní 6/8, Brno "v likvidaci"28337191Brno, 60300, Staré Brno, Výstavní, 245/6
253320Cool travel, s.r.o.44848145Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
27258Československé automobilové opravny Teplice, státní podnik480606Proboštov, 41712, , Kpt.Jaroše, 400
391702DAP - PROVMEX a.s.28211821Jižní 870/2, 50003 Hradec Králové
368752DI HWA ENTERPRISE, spol. s r.o.25563645Brno - Starý Lískovec, Šoustalova 436/10, PSČ 625 00
316938Družstvo Vysočina4790308266, 58813 Polná
385731Dřevozpracující výrobní družstvo Slaný v likvidaci28282Pražská 1579, 27401 Slaný
311059EGI, a.s. v likvidaci60721332Milady Horákové 109/108, 16000 Praha
373256EMPORIO EUROPE s.r.o.26758113Türkova 828/20, 14900 Praha
116134ESTING GROUP s.r.o.29232864Okrajová 1335/3, 67401 Třebíč
186732EuroSystems a.s.25784706Toužimská 588/70, 19700 Praha
391918EVČ s.r.o.13582275Arnošta z Pardubic 676, 53002 Pardubice
211980FARO Kladno s.r.o.24216577Bartoškova 1411/20, 14000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1872189" UNICO-R" spol. s r.o.64579476Tobrucká 763/2, 16000 Praha
1164264Absolut Active s.r.o.29030161Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
2581699ANTOL CS spol. s r.o.45798893Tobrucká 764/4, 16000 Praha
1429205AUTOAGENT, s.r.o.26137348Arabská 569/8, 16000 Praha
2210733BAKI s.r.o.63997436Tobrucká 701/1, 16000 Praha
3210300Best West a.s.25071483Tobrucká 764/4, 16000 Praha
3067776BONISREAL, s.r.o.46887211Evropská 810/136, 16000 Praha
3451358BUBENEČ s.r.o.28526546Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
1323819Business Perspective Alfa, s.r.o.26411733Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
1903438Bytové družstvo Arabská 5 + 7.26187493Arabská 575/5, 16000 Praha
424937Bytové družstvo Arabská 571, 57226138590Arabská 571/4, 16000 Praha
3180787Bytové družstvo Arabská 6/8 v likvidaci26139995Arabská 569/8, 16000 Praha
972955Bytové družstvo Tobrucká 7Ol, 7O225720261Tobrucká 701/1, 16000 Praha
2406283Bytové družstvo Tobrucká v likvidaci25666894Tobrucká 764/4, 16000 Praha
208985Bytové družstvo TRIO v likvidaci44264356Praha, 16000, Dejvice, Nad Šárkou, 11
990155Carbo Trading LTD s.r.o.26457008Evropská 810/136, 16000 Praha
1229671Central European Productivity Center s.r.o.64583945Pod Beránkou 2481/13, 16000 Praha
366838CEVA, spol. s r.o. v likvidaci25616081Praha 6, Evropská 136/690
109538COFFEE HOUSE MANAGEMENT CZ s.r.o.28528069Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
909891CZECH ENERGY PARTNERS s.r.o. v likvidaci4378288Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
980562DAAR company s.r.o.26413094Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
139931DALAVRIEN s.r.o.3883442Evropská 810/136, 16000 Praha
2137151DOPULEMAN s.r.o.3891259Evropská 810/136, 16000 Praha
763681DUKAN Praha s.r.o.26186462Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
3125531E-Leasing s.r.o.24822167Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3094444Julie Mora Belandria Meixner64645631Arabská 569/8, 16000 Praha
1898994Al-Amelová Věra70337934Arabská 569/8, 16000 Praha
2921255Bělín Patrik70331847Tobrucká 764/4, 16000 Praha
2847061BERKOVIČOVÁ Šárka13834304Arabská 569/8, 16000 Praha
705969Borský Radovan3223540Arabská 569/8, 16000 Praha
152436Burns Tracy67762662Na pískách 1486/9, 16000 Praha
120723Černý Václav67786651Evropská 690/138, 16000 Praha
2366265ČÍŽOVÁ Alena45755671Nad Šárkou 2090/11, 16000 Praha
314655ČMOLÍK Pavel43682502Arabská 572/2, 16000 Praha
1905520ČMOLÍKOVÁ Věra66011744Arabská 572/2, 16000 Praha
1113896DANIHELKOVÁ Anna47593954Arabská 571/4, 16000 Praha
2808683Doc.ing. Luděk Novák72083450Nad Šárkou 2090/11, 16000 Praha
2350656FEDERER František70339490Arabská 576/7, 16000 Praha
1534763FIALA Libor67769730Tobrucká 764/4, 16000 Praha
946423Fuksa Jiří41848462Arabská 571/4, 16000 Praha
65635GÄRTNEROVÁ VĚRA70987521Tobrucká 701/1, 16000 Praha
335952Gebouská Kateřina74979264Pod Beránkou 2452/25, 16000 Praha
356284Grundzová Yveta76218007Arabská 571/4, 16000 Praha
225950Hanzlík Martin68854609Arabská 569/8, 16000 Praha
1761641Hauzírek Václav12609510Nad Šárkou 2090/11, 16000 Praha
501694Helebrantová Olga41848918Arabská 571/4, 16000 Praha
3203779Herain Ilja44800304Tobrucká 764/4, 16000 Praha
3394984Holečková Ilona76284573Arabská 576/7, 16000 Praha
966812HOLEČKOVÁ Milena61274089Arabská 570/6, 16000 Praha
878519Hrůza Libor75506301Arabská 575/5, 16000 Praha