Best West a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Best West a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4242. Jeho identifikační číslo je 25071483

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Best West a.s.

Datum zápisu: 14. 8. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4242

Identifikační číslo:25071483

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dv2ckdk

Předmět podnikání: Hostinská činnost
Poskytování ubytovacích služeb
Pořádání veřejných produkcí
Provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
Masérské služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pronájem nebytových prostor včetně služeb(mimo činnosti uvedené v...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 764/4, PSČ 16000
od 09. 11. 2009
Praha 6, Zbuzanská 5/166, PSČ 16100
od 19. 12. 2002 do 09. 11. 2009
Praha 6, Zbuzanská 5/166
od 21. 09. 1999 do 19. 12. 2002
Praha 6, Zbizanská 5/166
od 09. 09. 1999 do 21. 09. 1999
Horoušánky 80, okres Praha-východ
od 14. 08. 1996 do 09. 09. 1999
Tobrucká 764/4, 16000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 21. 05. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 21. 05. 2014

  Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadního 5.000.000,-Kč, pěti milionů korun českých na částku ve výši 6.500.000,- Kč,slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých, tj. o1.500.000,- Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých,upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitýmvkladem, s tím, že se nepřipouští upsání nových akcií nad částkunavrhovaného základního jmění.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je naplnění podnika-telského záměru akciové společnosti vkladem peněžitých hodnotsloužících k zajištění hospodářské činnosti společnosti.Upisováno bude 150 kusů, slovy: jednosto padesát kusů, kmenovýchakcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. Všechny upisované akcie na majitele jsou vlistinné podobě.Úpis nových akcií bude proveden peněžitým vkladem. Akcie budouupisovány do upisovacích listin, které budou umístěny v sídlespolečnosti v Praze 6, Zbuzanská 5 v kanceláři společnosti.Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující podni, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze ozápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Dobaupisování se stanoví na třicet dnů.Emisní kurs všech akcií činí 1.500.000,- Kč, slovy: jeden milionpět set tisíc korun českých, emisní kurs je shodný s jmenovitouhodnotou akcie.Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění.Bude se upisovat 150 ks, jedno sto padesát kusů akcií ve jmenovi-té hodnotě 10.000,- Kč, deset tisíc korun českých peněžitým vkla-dem.Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatit na účetspolečnosti Ad Astra, a.s. číslo 19-6020880217/0100 vedený u Ko-merční banky a.s. v Praze před zápisem zvýšení základního jměníu Městského soudu v Praze tak, aby úhrada plné výše emisního kur-su byla na tento účet připsána nejpozději do tří pracovních dnůod posledního dne, kdy bylo možné upsat nové akcie, jinak je u-psání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebu-de v této lhůtě plně splacen, neúčinné.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodní-ho zákoníku.
od 31. 01. 2001 do 06. 11. 2002

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti zdosavadních 1.OOO.OOO,-Kč na částku 5.OOO.OOO,-Kč, tj. o4.OOO.OOO,-Kč, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs sesplácí nepeněžitým vkladem s tím, že se nepřipouštíupsání nových akcií nad částku navrhovaného základního jmění.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je naplněnípodnikatelského záměru akciové společnosti vkladem peněžitýchhodnot sloužících k zajištění hospodářské činnosti společnosti.Jediný akcionář rozhodl, že upisováno bude 4OO kusů kmenovýchakcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechnyupisované akcie na majitele jsou v listinné podobě.Jediný akcionář rozhodl, že úpis nových akcií bude nabídnutpředem určenému zájemci, kterým je pan Zdeněk Zlámal, r.č.560514/1264, bytem trv. Vrchlického 105, Hulín.Úpis nových akcií bude proveden peněžitým vkladem. Akcie budouupisovány do listin předem určeného upisovatele, které budouumístěna v sídle společnosti v Praze 6, Zbuzanská 5 v kancelářispolečnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví na třicetdnů.Emisní kurs všech akcií činí 4.OOO.OOO,-Kč, emisní kurs jeshodný se jmenovitou hodnotou akcie. Jmenovitá hodnota dřívevydaných akcií se nemění.Pan Zdeněk Zlámal bude upisovat 4OO ks akcií v jmenovité hodnotě10.000,-Kč peněžitým vkladem.Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatiti naúčet společnosti Ad Astra a.s., č. 19-602088217/0100 vedený uKomerční banky a.s. v Praze před zápisem zvýšení základníhojmění u Krajského obchodního soudu v Praze.
od 07. 01. 2000 do 18. 04. 2000

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti zdosvadního 1.OOO.OOO,-Kč na částku 5.OOO.OOO,-Kč, tj. o4.OOO.OOO,-Kč, upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouštíupsání nových akcií nad částku navrhovaného základního jmění.Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatit uKomerční banky a.s., pobočka Praha 6, na účet č.19-6020880217/0100 a to nejpozději do 15. ledna 1999.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je naplněnípodnikatelského záměru akciové společnosti vkladem peněžitýchhodnot sloužících k zajištění hospodářské činnosti společnosti.Jediný akcionář rozhodl, že upisováno bude 4OO kusů kmenovýchakcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechnyupisované akcie na majitele jsou v listinné podobě.Jediný akcionář rozhodl, že úpis nových akcií bude nabídnutpředem určenému zájemci, kterým je pan Zdeněk Zlámal, r.č.560514/1264, bytem Hulín, Vrchlického 105.Úpis nových akcií bude proveden peněžitým vkladem. Akcie budouupisovány do listiny předem určeného upisovatele, která budeumístěna v sídle společnosti v Horoušánkách 8O v kancelářispolečnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze, obchodního rejstříku, o zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování sestanoví na třicet dnů.Emisní kurs všech akcií činí 4.OOO.OOO,-Kč, emisní kurs jeshodný s jmenovitou hodnotou akcie. Jmenovitá hodnota dřívevydaných akcií se nemění.Pan Zdeněk Zlámal bude upisovat 4OO ks akcií v jmenovité hodnotě10.000,-Kč peněžitým vkladem.
od 06. 01. 1999 do 07. 01. 2000

  Akcie byly vydány v listinné podobě, základní jmění bylosplaceno ve výši 1.000.000,- Kč
od 30. 06. 1998 do 18. 04. 2000

  Akcie byly vydány v listinné podobě, základní jmění bylosplaceno ve výši 350.000,- Kč.
od 14. 08. 1996 do 30. 06. 1998

Akcie

Počet: 65 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 05. 2014

Počet: 65 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 12. 2002 do 19. 12. 2002

Počet: 650 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 05. 2001 do 29. 05. 2001

Počet: 500 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 18. 04. 2000 do 18. 04. 2000

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 14. 08. 1996 do 14. 08. 1996

Vlastníci

Název/Jméno: ZLÁMAL ZDENĚK

IČO:40950948

Datum narození:17. 5. 1956

Adresa: Hulín, Vrchlického 105, okres Kroměříž, PSČ 76824
od 06. 01. 1999 do 05. 04. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 01. 1999 do 05. 04. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

IČO: 48483923

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 do 06. 01. 1999

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 18. 08. 2013
Praha 6, Na Ostrohu 1977/39, PSČ 16000
od 09. 11. 2009 do 18. 08. 2013
Praha 5, Ovčí Hájek 2165
od 14. 08. 1996 do 06. 01. 1999


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARCELA

IČO: 13240471

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2014

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 21. 05. 2014


Název/Jméno: SVOBODA JIŘÍ

IČO: 72179481

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2010 do 21. 05. 2014

Adresa: Boženy Němcové 397, Kryblice, 541 01 Trutnov
od 15. 10. 2013 do 21. 05. 2014
Trutnov - Horní Staré Město, Rozmarýnová 449, PSČ 54102
od 17. 06. 2010 do 15. 10. 2013


Název/Jméno: STANĚK KAREL

IČO: 1192370

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2010 do 21. 05. 2014

Adresa: Praha 6, Mládeže 397/2, PSČ 16900
od 17. 06. 2010 do 21. 05. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK MICHAL

IČO: 47428503

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014

Adresa: Chudčice 47E, PSČ 66471
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

IČO: 64921808

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014

Adresa: Chudčice 47E, PSČ 66471
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014


Název/Jméno: MUSILOVÁ VANDA

IČO: 68018011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 2009 do 21. 05. 2014

Adresa: Brno, Dukelská třída 59b, PSČ 61400
od 01. 10. 2009 do 21. 05. 2014


Název/Jméno: VÁVROVÁ HANA

IČO: 72322306

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009

Adresa: Kroměříž, Osvoboditelů 218, PSČ 76701
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009


Název/Jméno: PĚNČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009
Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 2004 do 22. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2000 do 12. 10. 2004

Adresa: Hulín, Sadová 921, PSČ 76824
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009
Hulín, Sadová 921, okres Kroměříž
od 19. 09. 2000 do 22. 10. 2007


Název/Jméno: SLEZÁK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 2004 do 09. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 1999 do 12. 10. 2004

Adresa: Chropyně, E.Filly 815, PSČ 76811
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009
Chropyně, Nádražní 776, PSČ 76811
od 12. 10. 2004 do 22. 10. 2007
Chropyně, Nádražní 766, okres Kroměříž
od 06. 01. 1999 do 12. 10. 2004


Název/Jméno: SOKOLA MILAN

IČO: 13412426

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2003 do 17. 06. 2010

Adresa: Kroměříž, Postoupky 147, PSČ 76701
od 05. 02. 2003 do 17. 06. 2010


Název/Jméno: KUČEROVÁ MARKÉTA

IČO: 74454471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 10. 2004 do 01. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2002 do 12. 10. 2004

Adresa: Praha 7, Korunovační 981/25, PSČ 17000
od 12. 10. 2004 do 01. 10. 2009
Praha 7, Korunovační 98, PSČ 17000
od 06. 11. 2002 do 12. 10. 2004


Název/Jméno: BARTÁK JIŘÍ

IČO: 69942935

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 2007 do 17. 06. 2010

Adresa: Praha 7, Korunovační 981/25, PSČ 17000
od 22. 10. 2007 do 17. 06. 2010


Název/Jméno: KOROTVIČKA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2002 do 22. 10. 2007

Adresa: Oslavany, Ketkovice 137, okres Brno-venkov, PSČ 66412
od 06. 11. 2002 do 22. 10. 2007


Název/Jméno: BRION DANIEL

IČO: 61257010

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 2002 do 22. 10. 2007

Adresa: Praha 11, Kloboukova 2194, PSČ 14800
od 06. 11. 2002 do 22. 10. 2007


Název/Jméno: ZLÁMAL ZDENĚK

IČO: 40950948

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2000 do 05. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 do 19. 09. 2000

Adresa: Hulín, Vrchlického 105, okres Kroměříž
od 14. 08. 1996 do 05. 02. 2003


Název/Jméno: SVOBODOVÁ IVETA

IČO: 13165984

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2000 do 19. 09. 2000

Adresa: Trutnov, Boženy Němcové 397
od 31. 03. 2000 do 19. 09. 2000


Název/Jméno: SVOBODA TOMÁŠ

IČO: 43920004

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 01. 1999 do 31. 03. 2000

Adresa: Praha 5, Ovčí Hájek 2165
od 06. 01. 1999 do 31. 03. 2000


Název/Jméno: ŽIŽKOVÁ TAMARA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 1998 do 06. 11. 2002

Adresa: České Budějovice, Plzeňská 47, PSČ 37001
od 08. 04. 1998 do 06. 11. 2002


Název/Jméno: HOROVÁ MARIE

IČO: 75426391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 04. 1998 do 06. 11. 2002

Adresa: Jedomělice 119, PSČ 273 78, okr. Kladno
od 08. 04. 1998 do 06. 11. 2002


Název/Jméno: VALEŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 do 08. 04. 1998

Adresa: Praha 3, Šrobárova 21
od 14. 08. 1996 do 08. 04. 1998


Název/Jméno: PERUTÍK JIŘÍ

IČO: 64427404

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 do 06. 11. 2002

Adresa: Kroměříž, Vejvanovského 465
od 14. 08. 1996 do 06. 11. 2002


Název/Jméno: ZERZÁŇ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 do 06. 01. 1999

Adresa: Praha 6, Brunclíkova 1830/1
od 14. 08. 1996 do 06. 01. 1999


Název/Jméno: PRŮŠOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 do 08. 04. 1998

Adresa: Praha 5, Štorkánova 4/2805
od 14. 08. 1996 do 08. 04. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Tomáš Svoboda


Poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeněk Zlámal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání veřejných produkcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Tomáš Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:21. 6. 2004


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Tomáš Svoboda

Zánik oprávnění:21. 6. 2004


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 4. 1996

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod
od 18. 11. 2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 18. 11. 2009
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 18. 11. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 18. 11. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 18. 11. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 18. 11. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 18. 11. 2009
Ubytovací služby
od 18. 11. 2009
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 18. 11. 2009
Poskytování ubytovacích služeb
od 12. 07. 1999 do 18. 11. 2009
Pořádání veřejných produkcí
od 12. 07. 1999 do 18. 11. 2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 30. 07. 1996 do 18. 11. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)
od 30. 07. 1996 do 18. 11. 2009
Pronájem nebytových prostor včetně služeb(mimo činnosti uvedené v zák.č.455/91 Sb.ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohách 1,2 a3)
od 30. 04. 1996 do 18. 11. 2009

Odpovědní zástupci: Tomáš Svoboda


Pronájem nebytových prostor včetně služeb(mimo činnosti uvedené v zák.č.455/91 Sb.ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohách 1,2 a3)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Zdeněk Zlámal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25071483

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:14. 10. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
3603886"Domov" bytové družstvo64052800Osek, Hrdlovská 645, PSČ 41705
1998116"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Botevova č.3104", bytové družstvo61863564Praha 4, Botevova č.3104
1205985"Euro sped JP-Praha 9, s.r.o." v likvidaci63995191Praha 9, Pod turnovskou tratí 166, PSČ 19400
1608887"LÜFTUNGSTECHNIK M.Ordos" spol. s r.o.18380085Přečaply 64, 430 01 Údlice
1677114"PASVO, s.r.o." v likvidaci25340395Mariánské údolí 2590/1a, Líšeň, 628 00 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
885444"OaK", spol. s r.o., strojně stavební servis,46978828Kroměříž, Kotojedy 3301, PSČ 76701
11325781. Heršpická s.r.o.27718425Úholičky 182, PSČ 25264
130563ZBYTEK ZDENĚKSlaný, Vikova 472
130564Podlešáková EvaPraha 10, Karpatská 19
377847VRBA JIŘÍLiberec, Holubova 509/3

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí