Best West a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Best West a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4242. Její identifikační číslo je 25071483 a sídlo firmy je Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 764/4, PSČ 16000.

Výpis z obchodního rejstříku Best West a.s.

Datum zápisu: 14. 8. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4242

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dv2ckdk

Předmět podnikání: Hostinská činnost
Poskytování ubytovacích služeb
Pořádání veřejných produkcí
Provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
Masérské služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pronájem nebytových prostor včetně služeb(mimo činnosti uvedené v...

Adresa společnosti

Sídlo: Tobrucká 764/4, 16000 Praha

Adresy: Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 764/4, PSČ 16000
od 09. 11. 2009
Praha 6, Zbuzanská 5/166, PSČ 16100
od 19. 12. 2002 do 09. 11. 2009
Praha 6, Zbuzanská 5/166
od 21. 09. 1999 do 19. 12. 2002
Praha 6, Zbizanská 5/166
od 09. 09. 1999 do 21. 09. 1999
Horoušánky 80, okres Praha-východ
od 14. 08. 1996 do 09. 09. 1999

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 21. 05. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 21. 05. 2014

  Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadního 5.000.000,-Kč, pěti milionů korun českých na částku ve výši 6.500.000,- Kč,slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých, tj. o1.500.000,- Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých,upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitýmvkladem, s tím, že se nepřipouští upsání nových akcií nad částkunavrhovaného základního jmění.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je naplnění podnika-telského záměru akciové společnosti vkladem peněžitých hodnotsloužících k zajištění hospodářské činnosti společnosti.Upisováno bude 150 kusů, slovy: jednosto padesát kusů, kmenovýchakcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. Všechny upisované akcie na majitele jsou vlistinné podobě.Úpis nových akcií bude proveden peněžitým vkladem. Akcie budouupisovány do upisovacích listin, které budou umístěny v sídlespolečnosti v Praze 6, Zbuzanská 5 v kanceláři společnosti.Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující podni, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze ozápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Dobaupisování se stanoví na třicet dnů.Emisní kurs všech akcií činí 1.500.000,- Kč, slovy: jeden milionpět set tisíc korun českých, emisní kurs je shodný s jmenovitouhodnotou akcie.Jmenovitá hodnota dříve vydaných akcií se nemění.Bude se upisovat 150 ks, jedno sto padesát kusů akcií ve jmenovi-té hodnotě 10.000,- Kč, deset tisíc korun českých peněžitým vkla-dem.Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatit na účetspolečnosti Ad Astra, a.s. číslo 19-6020880217/0100 vedený u Ko-merční banky a.s. v Praze před zápisem zvýšení základního jměníu Městského soudu v Praze tak, aby úhrada plné výše emisního kur-su byla na tento účet připsána nejpozději do tří pracovních dnůod posledního dne, kdy bylo možné upsat nové akcie, jinak je u-psání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebu-de v této lhůtě plně splacen, neúčinné.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodní-ho zákoníku.
od 31. 01. 2001 do 06. 11. 2002

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti zdosavadních 1.OOO.OOO,-Kč na částku 5.OOO.OOO,-Kč, tj. o4.OOO.OOO,-Kč, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs sesplácí nepeněžitým vkladem s tím, že se nepřipouštíupsání nových akcií nad částku navrhovaného základního jmění.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je naplněnípodnikatelského záměru akciové společnosti vkladem peněžitýchhodnot sloužících k zajištění hospodářské činnosti společnosti.Jediný akcionář rozhodl, že upisováno bude 4OO kusů kmenovýchakcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechnyupisované akcie na majitele jsou v listinné podobě.Jediný akcionář rozhodl, že úpis nových akcií bude nabídnutpředem určenému zájemci, kterým je pan Zdeněk Zlámal, r.č.560514/1264, bytem trv. Vrchlického 105, Hulín.Úpis nových akcií bude proveden peněžitým vkladem. Akcie budouupisovány do listin předem určeného upisovatele, které budouumístěna v sídle společnosti v Praze 6, Zbuzanská 5 v kancelářispolečnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví na třicetdnů.Emisní kurs všech akcií činí 4.OOO.OOO,-Kč, emisní kurs jeshodný se jmenovitou hodnotou akcie. Jmenovitá hodnota dřívevydaných akcií se nemění.Pan Zdeněk Zlámal bude upisovat 4OO ks akcií v jmenovité hodnotě10.000,-Kč peněžitým vkladem.Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatiti naúčet společnosti Ad Astra a.s., č. 19-602088217/0100 vedený uKomerční banky a.s. v Praze před zápisem zvýšení základníhojmění u Krajského obchodního soudu v Praze.
od 07. 01. 2000 do 18. 04. 2000

  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti zdosvadního 1.OOO.OOO,-Kč na částku 5.OOO.OOO,-Kč, tj. o4.OOO.OOO,-Kč, upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouštíupsání nových akcií nad částku navrhovaného základního jmění.Emisní kurs upsaných akcií je povinen upisovatel splatit uKomerční banky a.s., pobočka Praha 6, na účet č.19-6020880217/0100 a to nejpozději do 15. ledna 1999.Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je naplněnípodnikatelského záměru akciové společnosti vkladem peněžitýchhodnot sloužících k zajištění hospodářské činnosti společnosti.Jediný akcionář rozhodl, že upisováno bude 4OO kusů kmenovýchakcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechnyupisované akcie na majitele jsou v listinné podobě.Jediný akcionář rozhodl, že úpis nových akcií bude nabídnutpředem určenému zájemci, kterým je pan Zdeněk Zlámal, r.č.560514/1264, bytem Hulín, Vrchlického 105.Úpis nových akcií bude proveden peněžitým vkladem. Akcie budouupisovány do listiny předem určeného upisovatele, která budeumístěna v sídle společnosti v Horoušánkách 8O v kancelářispolečnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze, obchodního rejstříku, o zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování sestanoví na třicet dnů.Emisní kurs všech akcií činí 4.OOO.OOO,-Kč, emisní kurs jeshodný s jmenovitou hodnotou akcie. Jmenovitá hodnota dřívevydaných akcií se nemění.Pan Zdeněk Zlámal bude upisovat 4OO ks akcií v jmenovité hodnotě10.000,-Kč peněžitým vkladem.
od 06. 01. 1999 do 07. 01. 2000

  Akcie byly vydány v listinné podobě, základní jmění bylosplaceno ve výši 1.000.000,- Kč
od 30. 06. 1998 do 18. 04. 2000

  Akcie byly vydány v listinné podobě, základní jmění bylosplaceno ve výši 350.000,- Kč.
od 14. 08. 1996 do 30. 06. 1998

Akcie

Počet: 65 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 05. 2014

Počet: 65 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 12. 2002 do 21. 05. 2014

Počet: 650 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 29. 05. 2001 do 19. 12. 2002

Počet: 500 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 18. 04. 2000 do 29. 05. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: ZLÁMAL ZDENĚK

IČO: 40950948

Datum narození:17. 5. 1956

Adresa: Hulín, Vrchlického 105, okres Kroměříž, PSČ 76824
od 06. 01. 1999 do 05. 04. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 01. 1999 do 05. 04. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

IČO: 45927405

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 do 06. 01. 1999

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 18. 08. 2013
Praha 6, Na Ostrohu 1977/39, PSČ 16000
od 09. 11. 2009 do 18. 08. 2013
Praha 5, Ovčí Hájek 2165
od 14. 08. 1996 do 06. 01. 1999


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARCELA

IČO: 12961027

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2014

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 21. 05. 2014


Název/Jméno: SVOBODA JIŘÍ

IČO: 63928990

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2010 do 21. 05. 2014

Adresa: Boženy Němcové 397, Kryblice, 541 01 Trutnov
od 15. 10. 2013 do 21. 05. 2014
Trutnov - Horní Staré Město, Rozmarýnová 449, PSČ 54102
od 17. 06. 2010 do 15. 10. 2013


Název/Jméno: STANĚK KAREL

IČO: 46294678

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2010 do 21. 05. 2014

Adresa: Praha 6, Mládeže 397/2, PSČ 16900
od 17. 06. 2010 do 21. 05. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK MICHAL

IČO: 47428503

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014

Adresa: Chudčice 47E, PSČ 66471
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

IČO: 5557216

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014

Adresa: Chudčice 47E, PSČ 66471
od 09. 11. 2009 do 21. 05. 2014


Název/Jméno: MUSILOVÁ VANDA

IČO: 68018011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 2009 do 21. 05. 2014

Adresa: Brno, Dukelská třída 59b, PSČ 61400
od 01. 10. 2009 do 21. 05. 2014


Název/Jméno: VÁVROVÁ HANA

IČO: 72322306

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009

Adresa: Kroměříž, Osvoboditelů 218, PSČ 76701
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009


Název/Jméno: PĚNČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009
Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 2004 do 22. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2000 do 12. 10. 2004

Adresa: Hulín, Sadová 921, PSČ 76824
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009
Hulín, Sadová 921, okres Kroměříž
od 19. 09. 2000 do 22. 10. 2007


Název/Jméno: SLEZÁK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 2004 do 09. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 1999 do 12. 10. 2004

Adresa: Chropyně, E.Filly 815, PSČ 76811
od 22. 10. 2007 do 09. 11. 2009
Chropyně, Nádražní 776, PSČ 76811
od 12. 10. 2004 do 22. 10. 2007
Chropyně, Nádražní 766, okres Kroměříž
od 06. 01. 1999 do 12. 10. 2004


Název/Jméno: SOKOLA MILAN

IČO: 13412426

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2003 do 17. 06. 2010

Adresa: Kroměříž, Postoupky 147, PSČ 76701
od 05. 02. 2003 do 17. 06. 2010


Název/Jméno: KUČEROVÁ MARKÉTA

IČO: 71328769

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 10. 2004 do 01. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2002 do 12. 10. 2004

Adresa: Praha 7, Korunovační 981/25, PSČ 17000
od 12. 10. 2004 do 01. 10. 2009
Praha 7, Korunovační 98, PSČ 17000
od 06. 11. 2002 do 12. 10. 2004


Název/Jméno: BARTÁK JIŘÍ

IČO: 68034270

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 2007 do 17. 06. 2010

Adresa: Praha 7, Korunovační 981/25, PSČ 17000
od 22. 10. 2007 do 17. 06. 2010


Název/Jméno: KOROTVIČKA MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2002 do 22. 10. 2007

Adresa: Oslavany, Ketkovice 137, okres Brno-venkov, PSČ 66412
od 06. 11. 2002 do 22. 10. 2007


Název/Jméno: BRION DANIEL

IČO: 61257010

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 2002 do 22. 10. 2007

Adresa: Praha 11, Kloboukova 2194, PSČ 14800
od 06. 11. 2002 do 22. 10. 2007


Název/Jméno: ZLÁMAL ZDENĚK

IČO: 40950948

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 2000 do 05. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 do 19. 09. 2000

Adresa: Hulín, Vrchlického 105, okres Kroměříž
od 14. 08. 1996 do 05. 02. 2003


Název/Jméno: SVOBODOVÁ IVETA

IČO: 48082457

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2000 do 19. 09. 2000

Adresa: Trutnov, Boženy Němcové 397
od 31. 03. 2000 do 19. 09. 2000


Název/Jméno: SVOBODA TOMÁŠ

IČO: 16830717

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 01. 1999 do 31. 03. 2000

Adresa: Praha 5, Ovčí Hájek 2165
od 06. 01. 1999 do 31. 03. 2000


Název/Jméno: ŽIŽKOVÁ TAMARA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 04. 1998 do 06. 11. 2002

Adresa: České Budějovice, Plzeňská 47, PSČ 37001
od 08. 04. 1998 do 06. 11. 2002


Název/Jméno: HOROVÁ MARIE

IČO: 75426391

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 04. 1998 do 06. 11. 2002

Adresa: Jedomělice 119, PSČ 273 78, okr. Kladno
od 08. 04. 1998 do 06. 11. 2002


Název/Jméno: VALEŠ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 do 08. 04. 1998

Adresa: Praha 3, Šrobárova 21
od 14. 08. 1996 do 08. 04. 1998


Název/Jméno: PERUTÍK JIŘÍ

IČO: 64427404

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 do 06. 11. 2002

Adresa: Kroměříž, Vejvanovského 465
od 14. 08. 1996 do 06. 11. 2002


Název/Jméno: ZERZÁŇ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 do 06. 01. 1999

Adresa: Praha 6, Brunclíkova 1830/1
od 14. 08. 1996 do 06. 01. 1999


Název/Jméno: PRŮŠOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 do 08. 04. 1998

Adresa: Praha 5, Štorkánova 4/2805
od 14. 08. 1996 do 08. 04. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 9. 1999


Poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Zdeněk Zlámal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání veřejných produkcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:21. 6. 2004


Masérské služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Zánik oprávnění:21. 6. 2004


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 7. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 4. 1996


Pronájem nebytových prostor včetně služeb(mimo činnosti uvedené v zák.č.455/91 Sb.ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohách 1,2 a3)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Zdeněk Zlámal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25071483

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:14. 10. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
907343" P A P E C O L, a.s." v likvidaci64949788Praha 2, Lublaňská 17
752668"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci"25296965Bělehradská 269, 530 09 Pardubice 9
1387489"Domov" bytové družstvo64052800Osek, Hrdlovská 645, PSČ 41705
2526266"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Botevova č.3104", bytové družstvo61863564Botevova 3104/2, Modřany, 143 00 Praha 4
3353946"Euro sped JP-Praha 9, s.r.o." v likvidaci63995191Pod turnovskou tratí 166/6, Hloubětín, 198 00 Praha 9
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Hrušova Lhota 9, 392 01 Zvěrotice
2666466"LÜFTUNGSTECHNIK M.Ordos" spol. s r.o.18380085Přečaply 64, 430 01 Údlice
1267545"PASVO, s.r.o." v likvidaci25340395Mariánské údolí 2590/1a, Líšeň, 628 00 Brno
2720709"Společenství pro dům č.p. 234 a č.p. 235"29445744č.p. 235, 788 21 Sudkov
353122"Společenství vlastníků jednotek Charkovská 6 a 8, Karlovy Vary"71000950Charkovská 1721/8, 360 01 Karlovy Vary
1089159"Společenství vlastníků jednotek Větrná Jáma čp. 2134"26345838Přehýšov 2134, PSČ 33023
541339"SYSTEMS, spol. s r.o.", v likvidaci48290505Liberec 5, Felberova 123/3
16878641. Heršpická s.r.o.27718425Podmoráň 182, 252 64 Úholičky
12314521stOmni s.r.o. v likvidaci26418215Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3
23044473 star activity hotels, a.s.25036904Dobrovského 553/8, Holešovice, 170 00 Praha 7
7881325TH ELEMENT s.r.o.24262927Schnirchova 1084/29, Holešovice, 170 00 Praha 7
1892012A G S Zdounky a.s.49971891Troubky 148, 768 02 Troubky-Zdislavice
2304194A S K, s.r.o.63995794Praha 9 - Letňany, Velešínská 659, PSČ 19900
2943966A-Z Abrasive s.r.o.3971741Újezd 68, 679 72 Kunštát
3103835A-Z Prodoma, s.r.o.4020332č.p. 85, 506 01 Nemyčeves
1723955A.M.K. s.r.o. "v likvidaci"47285231Děčín 32, Smetanova 27
132481A.T.I.C. Praha s.r.o. v likvidaci65415752Kodaňská 521/57, Vršovice, 101 00 Praha 10
1708234A.W.S. GROUP s.r.o.26473275Praha 5 - Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ 15000
2507014Aa/ PRINT společnost s ručením omezeným46711660Lom u Mostu, ul. Vrchlického 79
2047900ABC Velkoobchod 2, spol. s r.o. v likvidaci45477191Otrokovice, J.Jabůrkové

Související osoby

#NázevICOAdresa
506392ABRAHAM LIBOR4270612250, 29501 Boseň
291892ABRAHAMOVÁ VĚRA48932477Jiráskova 252/5, 29001 Poděbrady
111941ABRAMČUK JAROSLAV71586121Praha, 14900, Chodov, Benkova, 1686/34
373477ABSCHNEIDER PETR675390171. máje 198, 68605 Uherské Hradiště
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
253656ADAMCOVÁ HELENA69096805Rošického 525, 37856 Studená
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
306408ADAMEC LADISLAV15439542Vřesinská 1231/1, 74801 Hlučín
43993ADAMEC MARTIN72456311Mlýnská 475, 76312 Vizovice
85116ADAMEC PETR4717910428, 73904 Krásná
27720ADÁMEK ALEXANDER61095214Nad údolím 524/17A, 14700 Praha
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
18964ADÁMEK MIROSLAV16210638Smetanovo náměstí 91, 57001 Litomyšl
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
141736ADAMÍK MARTIN87587556Peřinkova 2391/6, 76701 Kroměříž
174729ADÁMKOVÁ MARIE15296229Fráni Šrámka 2622/18, 15000 Praha
338441ADÁŠEK JAROSLAV46742620Jáchymovská 281/6, 46010 Liberec
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
174770ALBRECHT JIŘÍ44434812Jiřího Potůčka 253, 53009 Pardubice
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
431626ALT MIROSLAV65098501U Slunečních lázní 1277/7, 46014 Liberec
534983ALTINAKISOVÁ DOMINIKA60791411Kratochvílova 122/20, 75002 Přerov
75375ALTMAN JIŘÍ70463824Schwaigrova 655/3, 61700 Brno
626779AMBROZEK ZDENĚK46318399Šatovská 2954/26, 67181 Znojmo
85769AMBROŽ JAN73756687Žižkova 678/22, 25101 Říčany

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1872189" UNICO-R" spol. s r.o.64579476Tobrucká 763/2, 16000 Praha
2581699ANTOL CS spol. s r.o.45798893Tobrucká 764/4, 16000 Praha
1429205AUTOAGENT, s.r.o.26137348Arabská 569/8, 16000 Praha
1164264Absolut Active s.r.o.29030161Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
2462260Architektonický atelier HOLUB s.r.o.60468262Pod Beránkou 2455/19, 16000 Praha
2210733BAKI s.r.o.63997436Tobrucká 701/1, 16000 Praha
3067776BONISREAL, s.r.o.46887211Evropská 810/136, 16000 Praha
3451358BUBENEČ s.r.o.28526546Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
3210300Best West a.s.25071483Tobrucká 764/4, 16000 Praha
1323819Business Perspective Alfa, s.r.o.26411733Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
1903438Bytové družstvo Arabská 5 + 7.26187493Arabská 575/5, 16000 Praha
424937Bytové družstvo Arabská 571, 57226138590Arabská 571/4, 16000 Praha
3180787Bytové družstvo Arabská 6/8 v likvidaci26139995Arabská 569/8, 16000 Praha
208985Bytové družstvo TRIO v likvidaci44264356Praha, 16000, Dejvice, Nad Šárkou, 11
972955Bytové družstvo Tobrucká 7Ol, 7O225720261Tobrucká 701/1, 16000 Praha
2406283Bytové družstvo Tobrucká v likvidaci25666894Tobrucká 764/4, 16000 Praha
366838CEVA, spol. s r.o. v likvidaci25616081Praha 6, Evropská 136/690
109538COFFEE HOUSE MANAGEMENT CZ s.r.o.28528069Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
909891CZECH ENERGY PARTNERS s.r.o. v likvidaci4378288Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
990155Carbo Trading LTD s.r.o.26457008Evropská 810/136, 16000 Praha
1229671Central European Productivity Center s.r.o.64583945Pod Beránkou 2481/13, 16000 Praha
980562DAAR company s.r.o.26413094Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha
139931DALAVRIEN s.r.o.3883442Evropská 810/136, 16000 Praha
2137151DOPULEMAN s.r.o.3891259Evropská 810/136, 16000 Praha
763681DUKAN Praha s.r.o.26186462Pod Beránkou 2469/1, 16000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3128599Ing.Vladislav NOVÁČEK " NO TOM "41791029Pod Beránkou 2468/3, 16000 Praha
3094444Julie Mora Belandria Meixner64645631Arabská 569/8, 16000 Praha
1898994Al-Amelová Věra70337934Arabská 569/8, 16000 Praha
2847061BERKOVIČOVÁ Šárka13834304Arabská 569/8, 16000 Praha
705969Borský Radovan3223540Arabská 569/8, 16000 Praha
152436Burns Tracy67762662Praha 6, Pod Beránkou 2465/7
2921255Bělín Patrik70331847Tobrucká 764/4, 16000 Praha
1113896DANIHELKOVÁ Anna47593954Arabská 571/4, 16000 Praha
1667744DRAŠNAR Jan62599909Pod Beránkou 2456/21, 16000 Praha
2808683Doc.ing. Luděk Novák72083450Nad Šárkou 2090/11, 16000 Praha
2350656FEDERER František70339490Arabská 576/7, 16000 Praha
1534763FIALA Libor67769730Tobrucká 764/4, 16000 Praha
946423Fuksa Jiří41848462Arabská 571/4, 16000 Praha
335952Gebouská Kateřina74979264Pod Beránkou 2452/25, 16000 Praha
356284Grundzová Yveta76218007Arabská 571/4, 16000 Praha
65635GÄRTNEROVÁ VĚRA70987521Tobrucká 701/1, 16000 Praha
1882235HAVRÁNEK Jiří62399781Pod Beránkou 2467/15, 16000 Praha
966812HOLEČKOVÁ Milena61274089Arabská 570/6, 16000 Praha
1382703HOLUB Alexandr12627402Pod Beránkou 2455/19, 16000 Praha
149514HUŇÁTOVÁ Barbora69077541Arabská 569/8, 16000 Praha
225950Hanzlík Martin68854609Arabská 569/8, 16000 Praha
1761641Hauzírek Václav12609510Nad Šárkou 2090/11, 16000 Praha
501694Helebrantová Olga41848918Arabská 571/4, 16000 Praha
3203779Herain Ilja44800304Tobrucká 764/4, 16000 Praha
3394984Holečková Ilona76284573Arabská 576/7, 16000 Praha