BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem BH CAPITAL, a.s. v likvidaci, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 230. Její identifikační číslo je 546682 a sídlo firmy je Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno.

Výpis z obchodního rejstříku BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Datum zápisu: 11. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 230

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rafc5fd

Předmět podnikání: Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování leasingu
Služby v oblasti faktoringu a forfaitingu
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Příkop 843/4, 60200 Brno

Adresy: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
od 07. 07. 2015
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
od 01. 07. 2014 do 07. 07. 2015
Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200
od 24. 04. 2009 do 01. 07. 2014
Brno, Příkop 834, PSČ 60200
od 20. 08. 2001 do 24. 04. 2009
Brno, Příkop 8, okres Brno-město
od 07. 09. 1999 do 20. 08. 2001
Brno, Rooseveltova 10, okres Brno-město
od 19. 08. 1996 do 07. 09. 1999
Prostějov
od 11. 01. 1991 do 19. 08. 1996

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 07. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 10. 07. 2014 do 07. 07. 2015

  Rozhodnutím řádné valné hromady ze dne 14.6.2012 se společnost zrušuje s likvidací ke dni 1.7.2012.
od 02. 07. 2012

  Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu:Řádná valná hromada společnosti konaná dne 2.7.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty z minulých let a uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské činnosti.2. Základní kapitál společnosti se snižuje o 612.148.560,- Kč (slovy: šest set dvanáct milionů sto čtyřicet osm tisíc pět set šedesát korun českých), a to z původní výše 1.020.247.600,- Kč (jedna miliarda dvacet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest set korun českých) na 408.099.040,- Kč (čtyři sta osm milionů devadesát devět tisíc čtyřicet korun českých). Částka 67.360.410,- Kč (šedesát sedm milionů tři sta šedesát tisíc čtyři sta deset korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let a částka 544.788.150,- Kč (pět set čtyřicet čtyři miliony sedm set osmdesát osm tisíc sto padesát korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře.3. Základní kapitál se snižuje podle ust. § 213a) obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 80,- Kč (osmdesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.
od 31. 08. 2004 do 08. 02. 2005

  Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu:Řádná valná hromada společnosti konaná dne 18.04.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty z minulých let a uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské společnosti při její podnikatelské činnosti.2. Základní kapitál společnosti se snižuje o 918.222.840,- Kč (devět set osmnáct milionů dvě stě dvacet dva tisíce osm set čtyřicet korun českých), a to z původní výše 1.020.247.600,- Kč (jedna miliarda dvacet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest set korun českých) na 102.024.760,- Kč (jedno sto dva milióny dvacet čtyři tisíce sedm set šedesát korun českých). Částka 112.131.470,- Kč (jedno sto dvanáct miliónů jedno sto třicet jeden tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let a částka 806.091.370,- Kč (osm set šest miliónů devadesát jeden tisíc tři sta sedmdesát korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře.3. Základní kapitál se snižuje podle ust. § 213a) obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 20,- Kč (dvacet korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.
od 01. 10. 2003 do 31. 08. 2004

  Společnost se řídí stanovami schválenými rozhodnutím valnéhromady dne 30.11.2000.
od 12. 12. 2000

  Společnost předložila stanovy ze dne 27.8.1999.
od 20. 12. 1999

  Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního jmění:Základní jmění společnosti bude na základě rozhodnutí řádnévalné hromady konané dne 27.8.1999 sníženo za účelem částečnéúhrady ztráty z minulých let. Základní jmění bude sníženo o4.080.990.400,- Kč, a to z původní výše 5.101.238.000,- Kč na1.020.247.600,- Kč, a to dle ust. § 213a Obchodního zákoníkusnížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů.U zaknihovaných akcií znějících na majitele tak, že jmenovitáhodnota každé původní akcie ve výši 1.000,- kč bude snížena najmenovitou hodnotu 200,- Kč,tj. na 20% původní jmenovité hodnotya u listinných akcií a zatímních listů tak, že jmenovitá hodnotakaždé původní listinné akcie a zatímního listu bude snížena najmenovitou hodnotu rovnající se 20% původní jmenovité hodnoty.Listinné akcie a zatímní listy budou předloženy ve lhůtě do tříměsíců ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu sníženízákladního jmění na základě výzvy společnosti.
od 07. 09. 1999 do 20. 12. 1999

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté mimořádnou valnouhromadou dne 29.1.1999.
od 25. 03. 1999

  BANKA HANÁ, a.s. Smlouvou o prodeji části podniku ze dne31.prosince 1998, s účinností od 1.1.1999, prodala část podniku,specifikovanou v článku 3 Předmět smlouvy, tvořenou:- centrálou BANKY HANÁ, a.s. s vyjimkou odboru správy majetku ainvestičního bankovnictví.- všemi pobočkami BANKY HANÁ, a.s.,INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANCE, a.s., IČO 45316619, se sídlemPraha 1, Senovážné nám. 32.
od 21. 01. 1999

  Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 26.8.1998.
od 05. 11. 1998

  upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne27.5.1998 do 28.5.1998 včetně,
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je1 000 Kč,
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  f) upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií peněžitýmivklady na účet BANKY HANÁ,a.s., číslo 62187-114/2200 v plné výšike dni úpisu tak, aby platba byla připsána na účet společnostinejpozději dne 26.5.1998 v případě upisování akcií s využitímpřednostního práva a dne 29.5.1998 v případě upisování akcií nazákladě veřejné výzvy ve druhém kole.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  e) upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobněna odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s.,Rooseveltova 8, Brno nebo zasláním kompletně vyplněné listinyupisovatelů na adresu: BANKA HANÁ,a.s., odbor investičníhobankovnictví, Rooseveltova 10, 602 00 Brno. Tiskopis listinyupisovatelů bude zájemcům o úpis zaslán na požádání odboreminvestičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií ve 2.kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dlepořadí projeveného zájmu až do výše, o které v rámci danýchemisních podmínek rozhodne představenstvo BANKY HANÁ,a.s. popředchozím schválení dozorčí radou.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  výsledky prvního kola budou uveřejněny dne 26.5.1998 nainformačních tabulích BANKY HANÁ,a.s., pobočka Brno,Rooseveltova 10 a Příkop 8
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 11.5.1998.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva: 1 000 Kčdruh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenovéforma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: namajitelepodoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva:zaknihovanáemisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:1 000 Kč
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000Kč je možno upsat 0,4165 nové akcie. Výsledek nárokovéhopropočtu se zaokrouhluje matematicky s výjimkou u majitelů jednéaž dvou akcií, kteří mají nárok upsat 1 akcii nové emise.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  přednostní právo je možno vykonat ode dne 11.5.1998 ve lhůtědvou týdnů do 25.5.1998 včetně,
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičníhobankovnictví BANKY HANÁ,a.s., Rooseveltova 8, Brno, nebozasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKAHANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Rooseveltova 10,602 00 Brno. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsánízaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKYHANÁ,a.s.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  c) v 1.kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsatčást nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti zapodmínek podle § 204a odst.2, zák. 513/1991 Sb:
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  b) počet akcií: 1 000 000 až 1 500 000 kusůjmenovitá hodnota 1 000 Kčdruh akcií: kmenovéforma akcií: na majitelepodoba akcií: zaknihovaná
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  a) základní jmění bude zvýšeno o 1 000 000 000 Kč. Upisováníakcií může probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění, a to až do výše dosahující maximálně 1 500 000 000 Kč.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.4.1998 ozvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií.Emisní podmínky podle § 203 odst.2, zák.č.513/1991 Sb.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  g) o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo BANKY HANÁ,a.s., po předchozím schválení dozorčíradou.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  Splátku emisního kursu upsaných akcií je možno provádět vhotovosti v pokladnách poboček BANKY HANÁ,a.s. nebo příkazem kúhradě z účtu u kterékoliv banky, úhrada poštovní poukázkou nenípřípustná.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registroványve Středisku cenných papírů. Do doby připsání akcií na majetkovéúčty jednotlivých akcionářů ve Středisku cenných papírů budouakcie vedeny u subregistru vedeném BANKOU HANÁ,a.s.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  Po ukončení upisování a splacení emisního kursu upsaných akciíbude Středisko cenných papírů požádáno o přiděleníidentifikačního čísla.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  BANKA HANÁ,a.s. tímto upozorňuje všechny akcionáře, devizovécizozemce, že jsou podle § 16 zákona č.21/1992 Sb. o bankáchpovinni požádat Českou národní banku se sídlem Praha 1, NaPříkopě 28 o udělení předchozího souhlasu s nabytím majetkovéhopodílu na bance již vzniklé.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  Prospekt cenného papíru, vypracovaný podle ustan. § 74zák.č.591/92 Sb. o cenných papírech, je pro všechny zájemce oupisování připraven k nahlédnutí v sídle emitenta.
od 07. 05. 1998 do 11. 06. 1998

  Předloženy stanovy v novém znění ze dne 15.1.1998.
od 14. 04. 1998

  Po ukončení upisování a splacení emisního kursu upsaných akciíbude Středisko cenných papírů požádáno o přiděleníidentifikačního čísla.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  BANKA HANÁ, a.s. tímto upozorňuje všechny akcionáře, devizovécizozemce, že jsou podle § 16 zákona č. 21/1992 Sb. o bankáchpovinni požádat ČNB se sídlem Praha, Na Příkopě 28 o udělenípředchozího souhlasu s nabytím majetkového podílu na bance jižvzniklé.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registroványve Středisku cenných papírů. Do doby připsání akcií na majetkovéúčty jednotlivých akcionářů ve Středisku cenných papírů budouakcie vedeny v subregistru vedeném BANKOU HANÁ, a.s.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  3. Závěrečná ustanovení:Splátku emisního kursu upsaných akcií je možno provádět vhotovosti v pokladnách poboček BANKY HANÁ, a.s. nebo příkazem kúhradě z účtu u kterékoliv banky, úhrada poštovní poukázkou nenípřípustná.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  f) akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs v plné výši naúčet BANKY HANÁ, a.s. číslo 62187-114/2200, bez zbytečnéhoodkladu ode dne úpisu, nejpozději však tak, aby platba bylapřipsána na účet BANKY HANÁ, a.s. dne 14.1.1998 v případě úpisuakcií s využitím přednostního práva a 23.1.1998 v případě úpisuakcií bez využití přednostního práva.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je1.000,- Kč
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne19.1.1998 do 21.1.1998 včetně,
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  e) upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobněna odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Újezd 12,Prostějov nebo zaslání kompletně vyplněné listiny upisovatelů naadresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví,Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelůbude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičníhobankovnictví BANKY HANÁ, a.s.,
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií ve 2. kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dlepořadí projeveného zájmu až do úplného vyčerpání navrhovanéhoobjemu zvýšení základního jmění.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  výsledky 1. kola budou uveřejněny dne 13.1.1998 na informačnítabuli pobočky BANKY HANÁ, a.s., v místě upisování, tj. vProstějově.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 22.12.1997,
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  Výsledek nárokového počtu se zaokrouhluje na celá čísla dolů svyjímkou u majitelů jedné až tří akcií, kteří mají nárok upsatjednu akcii nové emise,- jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva: 1.000,- Kčdruh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenovéforma akcií upisovaných s využitím přednostního práva:na majitelepodoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva:zaknihovanáemisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:1.000,- Kč
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je možnoupsat 0,3332 nové akcie.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  přednostní právo je možno vykonat ode dne 29.12.1997 ve lhůtědvou týdnů do 12.1.1998 včetně,
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičníhobankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Újezd 12, Prostějov nebo zaslánímkompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ,a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov,PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsánízaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKYHANÁ, a.s.,
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  c) v 1. kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsatčást nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti zapodmínek podle § 204a, odst. 2 zák. 513/1991 Sb:
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  b) počet akcií: 900.000 kusůjmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kčdruh akcií: kmenovéforma akcií: na majitelepodoba akcií: zaknihovaná
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  2. Emisní podmínky podle § 203, odst. 2 zák. 513/1991 Sb.a) základní jmění bude zvýšeno o 900,000.000,- Kč. Upisováníakcií nemůže probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  1.Na základě pověření valnou hromadou konanou dne 22.8.1997 av souladu s ustanovením § 5 odstavec 4 Stanov, se představenstvoBANKY HANÁ, a.s. na svém zasedání konaném dne 1.12.1997, usneslona zvýšení základního jmění společnosti vyhlášením 11. emiseakcií. V této emisi bude vydáno 900.000 neveřejněobchodovatelných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, čímž dojde ke zvýšení základního jmění o 900 milionů Kč.Účelem emise je zajistit prostředky k financování dalšíchobchodních aktivit banky, získat zdroje v rámci konsolidačníhoprocesu, prováděného Českou finanční, s.r.o., posílitkapitálovou přiměřenost banky v souladu s metodikou ČNB, posílitsolventnost a likviditu banky v konkurenčním prostředí, posílitdůvěru klientů a obchodních partnerů, celkově stabilizovat pozi-ci na trhu a vytvořit prostor, aby strategičtí partneři mohlidále navyšovat svůj podíl na základním jmění.
od 18. 12. 1997 do 04. 03. 1998

  Základní jmění: 2 701 238 000,-Kč, splaceno.
od 12. 05. 1997 do 04. 03. 1998

  Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 30.9.1996.
od 11. 04. 1997

  d/ akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií ve 2. kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dlepořadí projeveného zájmu až do úplného vyčerpání navrhovanéhoobjemu zvýšení základního jmění. Pro určení pořadí jednotlivýchupisovatelů bude rozhodující okamžik přijetí listiny upisovatelepodatelnou BANKY HANÁ, a.s., nebo odpovědným pracovníkem odboruinvestičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s.
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  výsledky prvního kola budou uveřejněny dne 18.2.1997 nainformačních tabulích všech poboček BANKY HANÁ, a.s.
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 31.1.1997,
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva: 1 000,-Kčdruh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenovéforma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: namajitelepodoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva:zaknihovanáemisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:1 000,-Kč
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1 000,-Kč je možno upsat 0,6662 nové akcie. Výsledek nárokovéhopropočtu se zaokrouhluje matematicky s výjimkou u majitelů jednéakcie, kteří mají nárok upsat 1 akcii nové emise,
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  přednostní právo je možno vykonat ode dne 31.1.1997 ve lhůtědvou týdnů do 13.2.1997 včetně,
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičníhobankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Sádky 4, Prostějov nebo zaslánímkompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ,a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsánízaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s.,
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  c/ v 1. kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsatčást nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jeho podílu na základní jmění společnosti zapodmínek podle § 204a odst.2, zák.513/1991 Sb.:
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  b/ počet akcií: 900 000 kusů ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč,zaknihované znějící na majitele.
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  a/ základní jmění bude zvýšeno o 900 000 000 Kč. Upisování akciímůže probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění ato až do výše dosahující 1 200 000 000 Kč.
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 23.1.1997 o navýšenízákladního jmění
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je1 000,-Kč,
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne19.2.1997 do 21.2.1997 včetně,
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  f/ akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs v plné výši naúčet BANKY HANÁ, a.s. číslo 62187-114/2200, bez zbytečnéhoodkladu ode dne úpisu, nejpozději však tak, aby platba bylapřipsaná na účet BH, a.s. dne 14.2.1997 v případě úpisu akcií svyužitím přednostního práva a 24.2.1997 v případě úpisu akciíbez využití přednostního práva.
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  e/ upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobněna odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Sádky 4,Prostějov nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelůna adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví,Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelůbude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičníhobankovnictví BANKY HANÁ, a.s.,
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  g/ o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo BANKY HANÁ, a.s.
od 30. 01. 1997 do 18. 12. 1997

  Základní jmění: 1.801,238.000,- Kč, splaceno.
od 24. 01. 1997 do 04. 03. 1998

  Valná hromada konaná dne 30.9.1996 rozhodla usnesením o zvýšenízákladního jmění o částku 299 174 000 Kč, a to upsáním novýchakcií. Upisování akcií může probíhat nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění a to až do výše dosahující částky499 174 000 Kč.
od 15. 11. 1996 do 18. 12. 1997

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou27.6.1996.
od 19. 08. 1996

  Zvýšení základního jmění z 1000 000 000 Kč na 1 300 826 000 Kčbylo dosaženo sloučením s obchodní společností První moravskýinvestiční fond, a.s. se sídlem v Prostějově, Rejskova 28,IČO 44053711, zapsanou pod Rg B 611 Krajského obchodního souduv Brně ke dni 6.6.1996.
od 06. 06. 1996

  Akcie:- 524 677 ks akcií jm. hodnoty 1 000,- Kč, na doručitele- 4 500 ks akcií zaměstnaneckých jm. hodnoty 1 000,- Kč,na jméno
od 28. 04. 1994 do 18. 10. 1994

  Rozdělení základního jmění: 1.009 akcií jmenovité hodnoty53.000,-- Kčs na jméno, 3.664 akcií jmenovité hodnoty 50.000,--Kčs na jméno a 250 zaměstnaneckých akcií jmenovité hodnoty10.000,-- Kčs na jméno.
od 15. 12. 1992 do 30. 04. 1993

  Základní jmění: 239,177.000,-- Kčs
od 15. 12. 1992 do 30. 04. 1993

  Dozorčí rada:Ing. Eva Boková, Brno, Dubová 21, předsedkyně radyIng. Lubomír Hrmo, Bratislava, Toryská 9, členIng. Pavel Kalvoda, Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 42/611, členIng. Luděk Novák, Kroměříž, Vrchlického 2613, členFrantišek Štefka, prostějov, B. Němcové 24, členIng. Jitka Sedláčková, Vyškov, Drnovská 25, členka
od 08. 07. 1992 do 30. 04. 1993

  organizačním a podpisovým řádem akciové společnosti k plněnípracovních úkolů
od 08. 07. 1992 do 30. 04. 1993

  Způsob zastupování:K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti s uvedením jména afunkce připojí svůj podpis:- všichni členové představenstva nebo- předseda představenstva nebo- dva členové představenstva nebo- generální ředitel společnosti nebo- prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělenéplné moci nebo- jiní pracovníci a funkcionáři společnosti v rozsahu dispozicdaných
od 08. 07. 1992 do 30. 04. 1993

  Základní kapitál společnosti činí 100,000.000,- Kčsa je rozdělen na : 2.000 akcií nominální hodnoty 50.000,- Kčsznějících na jméno
od 25. 04. 1991 do 15. 12. 1992

  Způsob zřízení : Zakladatelskou smlouvou o založení akciovéspolečnosti ze dne 25.06.1990 a na základě povolení StátníBanky Československé v Praze ze dne 28.12.1990 č.j. V 96/12-90.
od 11. 01. 1991

  -
od 11. 01. 1991 do 15. 11. 1996

  - jiní pracovníci a funkcionáři společnostiv rozsahu dispozic daných organizačním apodpisovým řádem akciové společnosti kplnění pracovních úkolů
od 11. 01. 1991 do 08. 07. 1992

  - prokuristé a další zplnomocnění pracovníci vrozsahu udělené plné moci nebo
od 11. 01. 1991 do 08. 07. 1992

  Podepisování :K vytištěnému nebo napsanému názvu společnostis uvedenim jména a funkce připojí svůj podpis:- všichni členové představenstva nebo- předseda představenstva nebo- místopředseda představenstva nebo- dva členové představenstva nebo- vrchní ředitel společnosti nebo
od 11. 01. 1991 do 08. 07. 1992

  Základní kapitál : činí 50,000.000,- Kčsa je rozdělen na : 1.000 akcií nominální hodboty 50.000,- Kčsznějící na jméno
od 11. 01. 1991 do 25. 04. 1991

Akcie

Počet: 5 101 238 ks v hodnotě: 80 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 08. 02. 2005

Počet: 5 101 238 ks v hodnotě: 200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 08. 2001 do 08. 02. 2005

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RAIS DAVID

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 12. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2016 do 13. 12. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 05. 2004 do 19. 12. 2006

Adresa: Thámova 116/30, Karlín, 186 00 Praha 8
od 15. 01. 2016
Praha 9 - Čakovice, Úslavská 588/2
od 01. 07. 2005 do 19. 12. 2006
Prostějov, Dolní 3779/26
od 07. 05. 2004 do 01. 07. 2005


Název/Jméno: VILIMOVSKÝ LADISLAV

Funkce: Likvidátor
od 02. 07. 2012

Adresa: Ve skále 230/24, Kolovraty, 103 00 Praha 10
od 01. 07. 2014
Praha 10, Ve skále 230/24, PSČ 10300
od 02. 07. 2012 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: BLAŽEK PETR

IČO: 46921630

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 07. 2015 do 15. 01. 2016

Adresa: Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 07. 07. 2015 do 15. 01. 2016


Název/Jméno: PERUTKA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 04. 2009

Adresa: Rápošovská 74, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
od 15. 07. 2013
Praha 9, Rápošovská 74, PSČ 19016
od 24. 04. 2009 do 15. 07. 2013


Název/Jméno: KLÁSEK MARIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 2009 do 02. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 06. 2001

Adresa: Kovářovice 19, 251 67 Pyšely
od 12. 02. 2014
Pyšely - Kovářovice 19, PSČ 25167
od 05. 10. 2007 do 12. 02. 2014
Ostrava - Poruba, Komenského 667/16
od 20. 06. 2001 do 05. 10. 2007


Název/Jméno: PEŠEK PAVEL

IČO: 73568163

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 04. 2009 do 13. 12. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 04. 2008 do 24. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2004 do 29. 04. 2008
Dozorčí rada - člen
od 29. 03. 2004 do 22. 06. 2004

Adresa: Kostelní 165, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
od 01. 07. 2014 do 13. 12. 2016
Český Krumlov, Kostelní 165, PSČ 38101
od 29. 04. 2008 do 01. 07. 2014
Český Krumlov, Kostelní 165
od 29. 03. 2004 do 29. 04. 2008


Název/Jméno: NOVOSÁD JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2009 do 10. 07. 2014

Adresa: Zikova 2114/24, Líšeň, 628 00 Brno
od 12. 02. 2014 do 10. 07. 2014
Brno - Líšeň, Zikova 24, PSČ 62800
od 11. 12. 2009 do 12. 02. 2014


Název/Jméno: MATZNER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 04. 2009 do 10. 07. 2014

Adresa: Klíčovská 789/3, Prosek, 190 00 Praha 9
od 15. 07. 2013 do 10. 07. 2014
Praha 9, Klíčovská 789/3, PSČ 19000
od 24. 04. 2009 do 15. 07. 2013


Název/Jméno: MAYER JAN

IČO: 18395490

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 12. 2009 do 10. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 2008 do 11. 12. 2009

Adresa: Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18000
od 11. 12. 2009 do 10. 07. 2014
Praha - Praha 8, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18000
od 29. 04. 2008 do 11. 12. 2009


Název/Jméno: RAJČINEC BOHDAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2008 do 24. 04. 2009

Adresa: Praha 7, Plynární 39, PSČ 17000
od 23. 06. 2008 do 24. 04. 2009
Praha - Praha 7, Plynární 39, PSČ 17000
od 29. 04. 2008 do 23. 06. 2008


Název/Jméno: TRENDA PAVEL

IČO: 88257690

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 04. 2008 do 11. 12. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2006 do 29. 04. 2008

Adresa: Praha 8, Novákových 970/41, PSČ 18000
od 19. 12. 2006 do 11. 12. 2009


Název/Jméno: KALA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 2005 do 24. 04. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 01. 10. 2003 do 01. 07. 2005
Dozorčí rada - člen
od 03. 04. 2003 do 01. 10. 2003

Adresa: Praha 8, Feřtekova 545/11, PSČ 18000
od 26. 06. 2007 do 24. 04. 2009
Praha 8 - Bohnice, Feřtekova 545/11
od 01. 07. 2005 do 26. 06. 2007
Cetyně 43
od 03. 04. 2003 do 01. 07. 2005


Název/Jméno: HOUŽVIČKA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 2006 do 29. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2005 do 19. 12. 2006
Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 10. 2003 do 01. 07. 2005

Adresa: Praha 9, Vysočanská 570/45, PSČ 19000
od 19. 12. 2006 do 29. 04. 2008
Praha 9, Vysočanská 570/45
od 01. 10. 2003 do 19. 12. 2006


Název/Jméno: GOLDMANN PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 07. 2005 do 29. 04. 2008

Adresa: Litomyšl, Mařákova 1106
od 01. 07. 2005 do 29. 04. 2008


Název/Jméno: VÉGH MIKULÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 2003 do 29. 03. 2004
Dozorčí rada - člen
od 20. 08. 2001 do 03. 04. 2003

Adresa: Odolená Voda, Panenské Břežany 174
od 01. 10. 2003 do 29. 03. 2004
Panenské Břežany 174, Odolená Voda
od 20. 08. 2001 do 03. 04. 2003


Název/Jméno: BUREŠ OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 11. 2001 do 07. 05. 2004

Adresa: České Budějovice, Antonína Barcala 1418/3
od 05. 11. 2001 do 07. 05. 2004


Název/Jméno: STRNAD JAROSLAV

IČO: 12712680

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 08. 2001 do 03. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Valentova 1734
od 20. 08. 2001 do 03. 04. 2003


Název/Jméno: FERLES VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 08. 2001 do 01. 10. 2003
Dozorčí rada - člen
od 20. 06. 2001 do 20. 08. 2001

Adresa: Nová Paka, Husitská 1319, okres Jičín
od 20. 08. 2001 do 01. 10. 2003
Nová Paka, Husitská 1319
od 20. 06. 2001 do 20. 08. 2001


Název/Jméno: HRONEK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 06. 2001 do 01. 07. 2005

Adresa: Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1355/34
od 20. 06. 2001 do 01. 07. 2005


Název/Jméno: BRUKNER BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 06. 2001 do 05. 11. 2001

Adresa: Brno, Žlutý kopec 10
od 20. 06. 2001 do 05. 11. 2001


Název/Jméno: JAROŠ PETR

IČO: 42266581

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 10. 2000 do 20. 08. 2001

Adresa: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čížovská 1264
od 11. 10. 2000 do 20. 08. 2001


Název/Jméno: CHLOUBA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 2000 do 20. 06. 2001

Adresa: Praha 4, Rytířova 811/19
od 11. 10. 2000 do 20. 06. 2001


Název/Jméno: JANSTOVÁ IVONA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 10. 2000 do 20. 08. 2001

Adresa: Brno, Veleckého 31
od 11. 10. 2000 do 20. 08. 2001


Název/Jméno: ŽALMÁNEK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 03. 1999 do 20. 06. 2001

Adresa: Brno Soběšice, Rozárka 19, PSČ 64400
od 29. 03. 1999 do 20. 06. 2001
Rozárka 19, PSČ 66400
od 25. 03. 1999 do 29. 03. 1999


Název/Jméno: PETR KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 03. 1999 do 20. 06. 2001

Adresa: Dřevnovice 59, okres Prostějov, PSČ 79826
od 25. 03. 1999 do 20. 06. 2001


Název/Jméno: OHLÍDAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 03. 1999 do 11. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 06. 1998 do 25. 03. 1999

Adresa: Rajhrad, Dudíkova 140, okres Brno-venkov
od 25. 03. 1999 do 11. 10. 2000
Rajhrad, Dudíkova 440, okres Brno-venkov
od 11. 06. 1998 do 25. 03. 1999


Název/Jméno: TYDLAČKA JIŘÍ

IČO: 70591938

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 25. 03. 1999 do 11. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1998 do 25. 03. 1999

Adresa: Olomouc, Horní náměstí 27
od 11. 06. 1998 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: NOSEK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1999 do 20. 06. 2001

Adresa: Dobromilice 314, okres Prostějov, PSČ 79825
od 25. 03. 1999 do 20. 06. 2001


Název/Jméno: MATĚJOVSKÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1997 do 11. 10. 2000

Adresa: Praha 10, Sečská 23
od 01. 09. 1997 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: RAJČÁK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 11. 1998 do 25. 03. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 11. 04. 1997 do 05. 11. 1998
Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 1996 do 11. 04. 1997

Adresa: Bratislava, Strečňanská 5
od 05. 11. 1998 do 25. 03. 1999
Bratislava, Strečňanská 5, Slovenská republika
od 19. 08. 1996 do 05. 11. 1998


Název/Jméno: HORÁK JOSEF

IČO: 10549650

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 11. 1998 do 25. 03. 1999

Adresa: Samopše 19, okres Kutná Hora
od 05. 11. 1998 do 25. 03. 1999


Název/Jméno: SAMEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 11. 1998 do 25. 03. 1999

Adresa: Praha 3, Radhošťská 21
od 05. 11. 1998 do 25. 03. 1999


Název/Jméno: PILAR BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 11. 1998 do 25. 03. 1999

Adresa: Praha 9, Františkova 907
od 05. 11. 1998 do 25. 03. 1999


Název/Jméno: BLAAS ALADÁR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 11. 1998 do 25. 03. 1999
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1997 do 05. 11. 1998

Adresa: Praha 9-Libeň, Matějkova 1089/3
od 01. 09. 1997 do 25. 03. 1999


Název/Jméno: STRNAD PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1998 do 05. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 1997 do 11. 06. 1998

Adresa: 44 A Murray Ave, Port Washington, N.Y.11050, Spojené státy americké
od 11. 06. 1998 do 05. 11. 1998
44A Murray Ave,Port Washington, N.Y.11050, Spojené státy americké
od 17. 10. 1997 do 11. 06. 1998


Název/Jméno: PAJTL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1998 do 25. 03. 1999

Adresa: Brno, Bayerova 32, okres Brno-město
od 11. 06. 1998 do 25. 03. 1999


Název/Jméno: SKULIL OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1998 do 25. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1997 do 20. 10. 1997

Adresa: Prostějov, A.Slavíčka 3935/1
od 11. 06. 1998 do 25. 03. 1999
Prostějov, A. Slavíčka 3935/1
od 17. 10. 1997 do 20. 10. 1997


Název/Jméno: VAVRO ANTON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 04. 1997 do 14. 04. 1998

Adresa: Brno, Dubová 19, okres Brno-město
od 20. 10. 1997 do 14. 04. 1998
Brno, Benešova 12, okres Brno-město
od 11. 04. 1997 do 20. 10. 1997


Název/Jméno: DAEMS PATRICK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1997 do 05. 11. 1998

Adresa: Braine-Ĺ A, Dr. du Triage Bruyére č. 4, Spojené státy americké
od 17. 10. 1997 do 05. 11. 1998


Název/Jméno: FIALA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1997 do 14. 04. 1998

Adresa: Praha, V Průčelí 1653
od 12. 05. 1997 do 14. 04. 1998
Praha, V Průčelí 1563
od 11. 04. 1997 do 12. 05. 1997


Název/Jméno: VLACH IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1997 do 17. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1994 do 11. 04. 1997

Adresa: Olomouc, Stiborova 13
od 28. 04. 1994 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: Luc A.M. F l a m e

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 04. 1997 do 05. 11. 1998

Adresa: B - 8490 Jabbeke, Belgie, Tafeldijckem 6
od 11. 04. 1997 do 05. 11. 1998


Název/Jméno: TLAČBABA JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 04. 1997 do 05. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1993 do 11. 04. 1997

Adresa: Praha 1, Ve Smečkách 13
od 30. 04. 1993 do 05. 11. 1998


Název/Jméno: KUBÁT JAN

IČO: 46726110

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1997 do 11. 06. 1998

Adresa: Brno-Starý Lískovec, Irkutská 3
od 11. 04. 1997 do 11. 06. 1998


Název/Jméno: BERNHARDT VLADIMÍR

IČO: 45507911

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 04. 1997 do 11. 06. 1998

Adresa: Lužice, Dvorní 46
od 11. 04. 1997 do 11. 06. 1998


Název/Jméno: HLOŽÁNEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1997 do 17. 10. 1997

Adresa: Brno, Tišnovská 13, okres Brno-město
od 11. 04. 1997 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: DOSTÁL ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 1995 do 17. 10. 1997

Adresa: Otaslavice 195, okres Prostějov
od 11. 04. 1997 do 17. 10. 1997
Otaslavice 195
od 27. 06. 1995 do 11. 04. 1997


Název/Jméno: ŘEZÁČ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1997 do 05. 11. 1998
Dozorčí rada - předseda
od 19. 08. 1996 do 11. 04. 1997

Adresa: Kroměříž, Obadala 3653
od 19. 08. 1996 do 05. 11. 1998


Název/Jméno: KOK BESSEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1997 do 11. 06. 1998

Adresa: Praha 2, Dřevná 4
od 11. 04. 1997 do 11. 06. 1998


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 1996 do 11. 04. 1997

Adresa: Štiřín, Kamenice 26
od 19. 08. 1996 do 11. 04. 1997


Název/Jméno: VARGOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 19. 08. 1996 do 01. 09. 1997

Adresa: Praha, Na Groši 1153/1
od 19. 08. 1996 do 01. 09. 1997


Název/Jméno: VARGA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 08. 1996 do 11. 04. 1997

Adresa: Praha, Voskovcova 881
od 19. 08. 1996 do 11. 04. 1997


Název/Jméno: VAJDA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 1996 do 11. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1993 do 13. 03. 1996

Adresa: Bratislava, Hummelova 16, Slovenská republika
od 13. 03. 1996 do 11. 04. 1997
Bratislava, Hummelova 16
od 30. 04. 1993 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: JURÁŠEK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 1996 do 01. 09. 1997

Adresa: Holešov, Kráčiny 304, okres Kroměříž
od 13. 03. 1996 do 01. 09. 1997


Název/Jméno: Mgr. Martin R o m a n

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 1995 do 19. 08. 1996

Adresa: Štiřín, Kamenice 26
od 27. 06. 1995 do 19. 08. 1996


Název/Jméno: TRSTENSKÝ MIKULÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 1995 do 19. 08. 1996

Adresa: Bratislava, SR, Víglašská 11
od 27. 06. 1995 do 19. 08. 1996


Název/Jméno: Luc A.M. F l a m e e

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 1995 do 11. 04. 1997

Adresa: B - 8490 Jabbeke, Belgie, Tafeldijckem 6
od 27. 06. 1995 do 11. 04. 1997


Název/Jméno: ROLNÝ ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 1994 do 11. 04. 1997

Adresa: Prostějov, Okružní 2423/69
od 28. 04. 1994 do 11. 04. 1997


Název/Jméno: SEHNAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1994 do 19. 08. 1996

Adresa: Praha, Vavřincova 1440
od 28. 04. 1994 do 19. 08. 1996


Název/Jméno: KUČERA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1994 do 11. 04. 1997

Adresa: Brno, Mahenova 2
od 28. 04. 1994 do 11. 04. 1997


Název/Jméno: Ing. Václav Ř e z á č

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 10. 1993 do 19. 08. 1996
Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1993 do 22. 10. 1993

Adresa: Kroměříž, Obadala 3653
od 22. 10. 1993 do 19. 08. 1996
Kroměříž, Obadala 3653
od 30. 04. 1993 do 22. 10. 1993


Název/Jméno: BOKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 22. 10. 1993 do 11. 04. 1997
Dozorčí rada - předsedkyně
od 30. 04. 1993 do 22. 10. 1993

Adresa: Brno, Dubová 21
od 22. 10. 1993 do 11. 04. 1997
Brno, Dubová 21
od 30. 04. 1993 do 22. 10. 1993


Název/Jméno: RUCKI PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 10. 1993 do 17. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 1993 do 22. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 do 30. 04. 1993

Adresa: Prostějov, Sadová 32
od 22. 10. 1993 do 17. 10. 1997
Prostějov, Sadová 32
od 08. 07. 1992 do 22. 10. 1993


Název/Jméno: JINDŘÍŠEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 10. 1993 do 11. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 1993 do 22. 10. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 1991 do 30. 04. 1993

Adresa: Koryčany, Suchý řádek 869
od 22. 10. 1993 do 11. 04. 1997
Koryčany 869
od 13. 12. 1991 do 22. 10. 1993


Název/Jméno: JAĎUĎ PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 1993 do 28. 04. 1994

Adresa: Nitra, A. Hlinky 34
od 12. 05. 1993 do 28. 04. 1994


Název/Jméno: ČECHÁK VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1993 do 27. 06. 1995
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 12. 1991 do 30. 04. 1993

Adresa: Budětsko 96
od 13. 12. 1991 do 27. 06. 1995


Název/Jméno: JAĎUĎA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 1993 do 12. 05. 1993

Adresa: Nitra, A. Hlinky 34
od 30. 04. 1993 do 12. 05. 1993


Název/Jméno: KŘIVÁNEK FRANTIŠEK

IČO: 60397993

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1993 do 27. 06. 1995

Adresa: Smržice, Za Kobližnicí 530
od 30. 04. 1993 do 27. 06. 1995


Název/Jméno: RIEDL EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1993 do 28. 04. 1994

Adresa: Vratimov, U březinek 7
od 30. 04. 1993 do 28. 04. 1994


Název/Jméno: RANDÁK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1993 do 05. 11. 1998

Adresa: Bratislava, Malá 3
od 30. 04. 1993 do 05. 11. 1998


Název/Jméno: JURÁŠKA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1993 do 13. 03. 1996

Adresa: Holešov, Kráčiny 304
od 30. 04. 1993 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: BERČÁK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1993 do 19. 08. 1996

Adresa: Hrubčice 16
od 30. 04. 1993 do 19. 08. 1996


Název/Jméno: ŠTEFKA FRANTIŠEK

IČO: 69700591

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1993 do 11. 04. 1997

Adresa: Prostějov, B. Němcové 24
od 30. 04. 1993 do 11. 04. 1997


Název/Jméno: MAZAL VLASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1993 do 28. 04. 1994

Adresa: Prostějov, sídl. Z. Nejedlého 9/15
od 30. 04. 1993 do 28. 04. 1994


Název/Jméno: HORVÁTH VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1993 do 27. 06. 1995

Adresa: Bratislava, Šaštínská 29
od 30. 04. 1993 do 27. 06. 1995


Název/Jméno: SEDLÁČEK JOSEF

IČO: 76108091

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předst., gen. ředitel
od 08. 07. 1992 do 30. 04. 1993

Adresa: Prostějov, Sídliště svobody 12/41
od 08. 07. 1992 do 30. 04. 1993


Název/Jméno: REPKA ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 do 27. 06. 1995

Adresa: Bratislava, Wolkrova 11
od 08. 07. 1992 do 27. 06. 1995


Název/Jméno: PARMOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 1991 do 30. 04. 1993

Adresa: Ostrava 1, Varenská 2974
od 13. 12. 1991 do 30. 04. 1993


Název/Jméno: Čechák Vojtěch Ing.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1991 do 13. 12. 1991

Adresa: Budětsko 96
od 11. 01. 1991 do 13. 12. 1991


Název/Jméno: FRANTIŠEK ŠTEFKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Prostějov, B. Němcové 24
od 11. 01. 1991 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: Jaroslav Dostál

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Kralice na Hané č. 470
od 11. 01. 1991 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: Orel Alois Ing.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1991 do 13. 12. 1991

Adresa: Lískovec č. 118
od 11. 01. 1991 do 13. 12. 1991


Název/Jméno: Mičánek Josef Ing.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993

Adresa: Kroměříž, Vančurova 3142
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993


Název/Jméno: Sedláčková Jitka Ing.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Vyškov, Drnovská 25
od 11. 01. 1991 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: Květoslava Ambrozová

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993

Adresa: Pustiměř č. 115
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993


Název/Jméno: Král Josef Ing.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993

Adresa: Prostějov, Julia Fučíka 106
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993


Název/Jméno: Vlček Stanislav Ing.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993

Adresa: Břest č. 278
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993


Název/Jméno: Rucki Pavel Ing.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 01. 1991 do 13. 12. 1991

Adresa: Prostějov, Sadová 32
od 11. 01. 1991 do 13. 12. 1991


Název/Jméno: Karel Skácel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993

Adresa: Kralice na Hané č. 258
od 11. 01. 1991 do 30. 04. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 3. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Žalmánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 3. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Žalmánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 3. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Žalmánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 3. 2007


Poskytování leasingu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Žalmánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti faktoringu a forfaitingu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Žalmánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Vladimíra Jelínková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00546682

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:26. 11. 2014

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
521188"AUTO RACIO, spol. s r. o." v likvidaci47150441Orlová - Lutyně č.988, 735 14 Rychvald
774365"Bytové družstvo lO44-lO46"25636138Neratovice, Kojetická 1045, okres Mělník, PSČ 27711
1348259"Družstvo Palác" v likvidaci61862959Hausmannova 3002, 140 00 Praha
2410710"LAM" spol. s r.o.63985373Josefa Šavla 760/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
30226821. jihočeská zemědělská a.s.25162012Svébohy 49, 374 01 Horní Stropnice
31547212G Consult, s.r.o. - v likvidaci25336789Brno, Příkop 8, PSČ 60407
2675410A STAVBA SEOS, spol. s r.o.64941833Praha 4,Chodov, Ke Kateřinkám 1393
1416173A.M.CREDIT HOLDING a.s.29274362Bílého 85/12, Stránice, 602 00 Brno
3069608A.S. ALFA, spol. s r.o.48401102Špálova 1080/31, Přívoz, 702 00 Ostrava
301074A.T.D. Technology & Reality s.r.o.2919141Mošnova 2572/20, 586 01 Jihlava
270333AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 11000
2503346AAAINDUSTRY.CZ akciová společnost63078023Masarykovo nábřeží 235/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
2773642AB Banka, a.s. v likvidaci14799731Pivovarská 113/1, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
2148741ABF, a.s.63080575Praha 9 - Prosek, Mimoňská 645, PSČ 19000
2749966ABILD s.r.o.27689654Jedlová 465/1, Jundrov, 637 00 Brno
952277ADAPO Brno, spol. s r.o. v likvidaci46905626Nové sady 592/27, Staré Brno, 602 00 Brno
1905904Adast Systems, a.s.46995919č.p. 496, 679 04 Adamov
3244372ADOP, s.r.o. v likvidaci46345531Rostislavova 321, 686 01 Uherské Hradiště
3105100AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
31292AESPB Konsult s.r.o.29310091Prostřední 2240, 760 01 Zlín
584310AF CENTRUM, s. r. o.47973765Výstavní 1130/119, Vítkovice, 703 00 Ostrava
2551057AG pivovarnický a potravinářský IF, a.s...10018018Praha 2, Rumunská l
2937598AGENDA společnost s ručením omezeným14498413Srubec - Stará Pohůrka, U Kapličky 154, okres České Budějovice, PSČ 37006
1939775Agentura SALUS, s.r.o. v likvidaci60198672Na tabulkách 33/331, 711 00 Šilheřovice
1404670AGIR-OZ, spol. s r.o., v likvidaci25100564U Kabelovny 193/20, 102 00 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
949136ABRAHAM DAVID49780611Souběžná 1027/14, 31200 Plzeň
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
949137ABRAHAMOVÁ DITA67116035Tyršova 93, 33027 Vejprnice
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
104866ADAM KAREL65029852Václavská 70, 37701 Jindřichův Hradec
38772ADAM MIROSLAV46866418Na Svahu 2524/8, 35002 Cheb
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
289311ADAMEC KAREL73081655K Myslivně 332, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
306408ADAMEC LADISLAV15439542Vřesinská 1231/1, 74801 Hlučín
43993ADAMEC MARTIN72456311Mlýnská 475, 76312 Vizovice
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
29410ADÁMEK VLADIMÍR18835503nám. Míru 315, 53807 Seč
254943ADÁMKOVÁ VĚRA49414411Nětčická 2273/85, 69701 Kyjov
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
59470ALBRECHT ZDENĚK7213903064, 38472 Zdíkov
299675ALBRECHTOVÁ EVA69109052Zavadilka 2111, 37005 České Budějovice
56439ALEXANDRIDU AFRODITI87699061Šaumannova 4399/1a, 61500 Brno
658665ALTERA JAROMÍR71697691Plzeňská 23, 27033 Jesenice
925012ALTMAN STANISLAV14560062Slévárenská 608, 54101 Trutnov
116250AMBROŽ PAVEL69446211Ledecká 1194/10, 32300 Plzeň
181715AMBROŽ PETR415891491, 67505 Oslavička
582405AMBROŽOVÁ ILONA60413794Nová Říše 872/21, 59401 Velké Meziříčí
271909AMBROŽOVÁ IVETA60669225Malá stránka 318/1, 59401 Velké Meziříčí

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD25593Na padesátém 3268/81, 10000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: Elektroservis expres Kučera, s.r.o.25943812U Potoka 776, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
Fyzická osoba: Edita Kuklová48081558Květinková 418/12, 13000 Praha
Firma: HALAMA LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.24693006Praha 1, Národní 58/32, PSČ 11000
Firma: MAINLY LEAGUE s.r.o.5610460Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Fyzická osoba: Zdeněk Štádler49009788179, 38481 Čkyně
Firma: Hilsha s.r.o.27595749Praha 8 - Čimice, Čimická 61, PSČ 18000
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Firma: MUDr. Tamara Staňová s.r.o.4353315Revoluční 765/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Firma: FRESH Friends, s.r.o.3610993Ortenovo náměstí 1494/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Fyzická osoba: Vlastimil Tyšler63258731104, 37841 Jarošov nad Nežárkou
Firma: NORD BOHEMIA TRADING, spol. s r.o. v likvidaci40230741Ústí nad Labem, Mírová I
Fyzická osoba: Kateřina Paciorková63000644383, 76324 Vlachovice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Firma: Vlasteneckodobročinná obec Baráčníků Kněževes464635Kněževes
Firma: General Trade Europe s.r.o.5368197Šmeralova 137/3, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Adresa: Lipová 669/13, 25088 Čelákovice
Fyzická osoba: Jana Ostružárová42762146Podlesí II 4935, 76005 Zlín

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2276924"ERTEC", spol. s r. o.41603974Příkop 838/6, 60200 Brno
3022637"Lékaři pro reformu, o.s."28555821Příkop 834/8, 60200 Brno
1281363"Optimundus" Cestovní kancelář spol. s r. o. v likvidaci25512889Brno, 60400, Zábrdovice (Brno-střed), Příkop, 4
2335741"VÝZKUMNÝ ÚSTAV EXENEX, z.ú."3740854Příkop 843/4, 60200 Brno
9539411. česká optimistická spol. s r.o.26971283Příkop 843/4, 60200 Brno
953781.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.27670767Příkop 838/6, 60200 Brno
28038271A-Finance s.r.o. v likvidaci27692744Příkop 838/6, 60200 Brno
486564360 Rethink s.r.o.2634325Příkop 843/4, 60200 Brno
5330203Doid, s.r.o.4452224Milady Horákové 1957/13, 60200 Brno
5232133lobit Limited, s.r.o.5232031Příkop 843/4, 60200 Brno
8782733lobit, o.z. odštěpný závod5206880Příkop 843/4, 60200 Brno
28611504D medica s.r.o.29443903Příkop 843/4, 60200 Brno
23312574FITNESS s.r.o.4213815Příkop 843/4, 60200 Brno
31365544timber s.r.o.2377730Příkop 838/6, 60200 Brno
26371985,5 HR s.r.o.27694020Příkop 838/6, 60200 Brno
3212205,5 iARt s.r.o.4243447Příkop 838/6, 60200 Brno
16520788C - CCTTC s.r.o.4511531Příkop 838/6, 60200 Brno
1345933A-Development, s.r.o. v likvidaci27646386Brno - město - Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ 602 00
1085849A-Publicity Expert, s.r.o. v likvidaci27915832Brno - město - Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ 60200
2379173A.J. Company & Trade s.r.o.28311817Příkop 843/4, 60200 Brno
979203A.M.Lighting, s.r.o.27692876Příkop 838/6, 60200 Brno
2447163A.N.E. Animal Nutrition Excelents, spol. s r.o.25565435Brno, Příkop 4, PSČ 602 00
1141509AB - KOVO, s.r.o.29243939Příkop 834/8, 60200 Brno
135562AB projekt spol. s r.o.25330136Brno, Příkop 853/4, PSČ 60200
2505454ABA Innovator Česká republika s.r.o.27247287Příkop 838/6, 60200 Brno

Fyzické osoby v okolí