Firma s názvem BHG a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 947. Její identifikační číslo je 45193487

Výpis z obchodního rejstříku BHG a.s.

Datum zápisu: 28. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 947

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Společnost BHG a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 29 (čp. 1931), PSČ 370 06, IČ 451 93 487 zanikla na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19. 6. 2006 sloučením se společností ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1148, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 19. 6. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2006 jmění zaniklé společnosti.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost BHG a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 29 (čp. 1931), PSČ 370 06, IČ 451 93 487 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 30. 06. 2006 od 30. 06. 2006

  Rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 29. 7. 2005: Valná hromada I. určuje, že společnost ILBAU Plzeň a.s. je hlavním akcionářem společnosti BHG a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti BHG a.s. ve výši 99,072 % neboť na základě seznamu akcionářů vedeného společností BHG a.s. je ILBAU Plzeň a.s. vlastníkem 6.768 kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč a 1 ks kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 492,424.300,- Kč vlastní tedy akcie o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 493,101.100,- Kč II. konstatuje, že akcionář ILBAU Plzeň a.s. je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od všech ostatních akcionářů na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, III. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnost ILBAU Plzeň a.s. za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, §§ 183i až 183m, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku IV. určuje, že výše protiplnění činí 593,75 Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalkyně z oboru ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, Ing. Ivany Pechalové-Heřboltové, CSc. ze dne 17. 5. 2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 216-31/05 V. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě dvou měsíců od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti ILBAU Plzeň a.s.
od 25. 08. 2005 od 22. 11. 2005

  Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.1999 rozhodla ozrušení veřejné obchodovatelnosti všech akcií společnosti.
od 19. 10. 1999 od 30. 06. 2006

  Obchodní společnost STRABAG Silnice, a.s. se sídlem ČeskéBudějovice, Vrbenská 31, IČO: 45193487 se vymazává z oddíluB vložka 326 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu vOstravě.
od 03. 03. 1999 od 30. 06. 2006

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 30. 6. 1998 o sloučení sespolečnostmi STRABAG Bohemia a.s., STRABAG Rychnov a.s. aSTRABAG Uherské Hradiště a.s.
od 30. 09. 1998 od 30. 06. 2006

  Společnost STRABAG Silnice,a. s., České Budějovice 31, IČO45193487 se zapisuje do oddílu B vložky číslo 947 obchodníhorejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.
od 24. 08. 1998 od 30. 06. 2006

  Rozsah splacení základního jmění: splaceno 318 495 000.-Kč.
od 18. 02. 1997 od 30. 06. 2006

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jonéosoby.
od 28. 04. 1992 od 30. 06. 2006

  Den vzniku: 1. 5. 1992
od 28. 04. 1992 od 30. 06. 2006

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 492424300 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 07. 2003 od 30. 06. 2006

Počet: 52 975 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 07. 2003 od 30. 06. 2006

Počet: 190 693 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 09. 2002 od 29. 07. 2003

Počet: 1 ks v hodnotě: 476058300 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 09. 2002 od 29. 07. 2003

Počet: 1 ks v hodnotě: 2594200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 09. 2002 od 29. 07. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: ILBAU Plzeň a.s.

IČO: 64834352

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 11. 2005 od 30. 06. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠEBELKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2004 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: KARLÍČEK ANTONÍN

IČO: 65963920

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 08. 2004 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: KOS CHRISTIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2004 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: BORŠEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 2002 od 21. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 1998 od 30. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 1996 od 06. 12. 1996


Název/Jméno: Považanová Jarmila

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2002 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: OBERLERCHNER FRITZ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2002 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: MERKINGER WOLFGANG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2002 od 30. 06. 2006
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 31. 07. 1996


Název/Jméno: PECHLÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 30. 09. 2002 od 21. 08. 2004
Prokura - prokurista
od 25. 03. 1998 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: STUDENÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2000 od 21. 08. 2004


Název/Jméno: ČÍŽEK PETR

IČO: 65991231

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 1998 od 30. 09. 2002
Dozorčí rada - předseda představenstva
od 31. 07. 1996 od 30. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 31. 07. 1996


Název/Jméno: ALZNER FOLKMAR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 10. 1999 od 30. 09. 2002
Dozorčí rada - místopředseda představenstva
od 31. 07. 1996 od 19. 10. 1999


Název/Jméno: JÁNĚ STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 1999 od 30. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1996 od 19. 10. 1999


Název/Jméno: ROTH ARTUR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda představenstva
od 19. 10. 1999 od 30. 09. 2002


Název/Jméno: ŠVÁB FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 06. 1999 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: HRBÁČEK TOMÁŠ

IČO: 67893970

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 11. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: KROPÁČEK STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 29. 01. 1999


Název/Jméno: SKOŘEPA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 07. 06. 1999


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK MILAN

IČO: 12854964

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 30. 09. 2002


Název/Jméno: FRYŠ FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 30. 09. 2002


Název/Jméno: ZEMAN JINDŘICH

IČO: 14897776

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: BRŮŽEK PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: ONDRUŠ JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 29. 01. 1999


Název/Jméno: JUREČKA KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: POTUŽNÍK FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 03. 1998 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: ČECHAL PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: MAŠEK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 10. 11. 1998


Název/Jméno: MAROUŠEK JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 29. 01. 1999


Název/Jméno: BABKA FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 10. 11. 1998


Název/Jméno: FIŠER VLADISLAV

IČO: 46065385

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: MALÍK JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: ŠEVČÍK JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: GRULICH ADOLF

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: SKALICKÝ IVO

IČO: 72955724

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 10. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 1997 od 30. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 1996 od 01. 10. 1997


Název/Jméno: VÁCHA JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: BŘEZINOVÁ ALENA

Funkce: Prokura - prokurista
od 30. 09. 1998 od 06. 12. 2000


Název/Jméno: LEHNER KARL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1996 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: ROTH ARTUR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1996 od 19. 10. 1999


Název/Jméno: ŠEBESTA JIŘÍ

IČO: 70609055

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 02. 1996 od 25. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 05. 02. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 06. 1992 od 08. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1992 od 23. 06. 1992


Název/Jméno: FOLKMAR ALZNER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1995 od 31. 07. 1996


Název/Jméno: MICHÁLEK PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 05. 1994 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: BORTL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1993 od 19. 10. 1999


Název/Jméno: JANOŠEC JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1993 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: Ing JIŘÍ HAAS

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1993 od 09. 05. 1994


Název/Jméno: SEJKORA JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 05. 02. 1996


Název/Jméno: NĚMEC JIŘÍ

IČO: 88391051

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 09. 1993 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: KURKA MIROSLAV

IČO: 22978160

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představentva
od 08. 09. 1993 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: GABURIAK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: HAPALA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1993 od 13. 09. 1995


Název/Jméno: DLUHOŠ BŘETISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 06. 1992 od 01. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1992 od 23. 06. 1992


Název/Jméno: VODÁČKOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 1992 od 31. 07. 1996


Název/Jméno: BEDNÁREK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 1992 od 08. 09. 1993


Název/Jméno: HÁLA BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 1992 od 19. 10. 1999


Název/Jméno: KRAUSOVÁ EMILIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 1992 od 08. 09. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45193487

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 06. 2006

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
849336" Investiční fond Metall, akciová společnost v likvidaci"45244316Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Gorkého, 2
21133"International Holding ENVI" akciová společnost25254138Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
598280ACEON s.r.o.28491394U Menhiru V 251, 25225 Zbuzany
772819AGC Praha s.r.o., člen AGC Group48591700Klíčany, 25069, Klíčany, Báštěcká, 85
671403AGRO CR, spol. s r.o."v likvidaci"60730056Brno, 61254, , Šumavská, 31
744372Akademická aliance, a.s.3344339Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava
599271ALAS Verwaltung s.r.o.26348390Komenského 249, 66452 Sokolnice
214293ALBET metal, s.r.o.62419013Vrážská 144/12, 15300 Praha
575038ALPINE-SILNIČNÍ STAVBY A MOSTY spol. s r.o.42868386Valašské Meziříčí, 75743, , Jiráskova ul., 13
932270AR Development s.r.o.27702413Brno - Brno, Veselá 5, PSČ 602 00
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
475357ASW Praha,s.r.o.61061727Holandská 1052/52, 10100 Praha
828110AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.48207322Vinařického 961, 38901 Vodňany
254775AUTOMEDIA s.r.o.48532649Okružní 732/5, 63800 Brno
203112Basket Club SPARTA PRAHA s.r.o.62910418Nad Královskou oborou 1080/51, 17000 Praha
251141BD Okřínecká, bytové družstvo25114441Okřínecká 793/1, 19000 Praha
151667Beránek, a.s.15887367Kubánské náměstí 1333/6, 10000 Praha
266036Betonové stavby ISSO - GERDUM s.r.o.25202049Pohraniční stráže 255, 35703 Svatava
421418BETONSAN s.r.o.27484190Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha
392841BV STAV, s.r.o. v likvidaci46903291Znojemská 4461/86A, 58601 Jihlava
882246Bytové družstvo domu Hackerova čp.571,572 a 57364946983Hackerova 571/2, 18100 Praha
243684Bytové družstvo nájemců61463361Strossmayerovo náměstí 1297/9, 17000 Praha
492354Bytové družstvo Schnirchova 2526509938Schnirchova 186/25, 17000 Praha
100680CONCENTRA a.s.60711302U Centrumu 751, 73514 Orlová
418222Černá louka, a.s. v likvidaci575372Ostrava, 70002, , Výstaviště Černá louka,

Související osoby

#NázevICOAdresa
359910ADAMEC LUKÁŠ75381320Novoměstská 1399/41, 62100 Brno
181715AMBROŽ PETR415891491, 67505 Oslavička
397431ANTOŠOVÁ VLADIMÍRA62207750Horská 556, 54371 Hostinné
467299AUŘEDNÍKOVÁ ŠÁRKA5263417Zimní 404/3, 58601 Jihlava
450558BARÁK JIŘÍ16356349Štěpnická 1081, 68606 Uherské Hradiště
194872BAREŠ JIŘÍ49756630Podlesí 466, 35703 Svatava
278777BARON KAREL13596519Zborovská 202/15, 70200 Ostrava
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
113663BAROŠ MICHAL73927538Havířov, 73601, Město, Národní třída, 746/64
198537BÁRTA MILAN68852746Brunclíkova 1758/20, 16200 Praha
44292BARTOŇOVÁ DANA64568911K náhonu 988/3, 19800 Praha
886BARTOŠ JAN88389146Na Mlýnku 688, 46001 Liberec
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
148336BARTOŠ MICHAL71177434U Kapličky 690, 51741 Kostelec nad Orlicí
34862BARTOŠOVÁ LENKA70771464Hennerova 228/5, 15000 Praha
201797BARTYZAL JOSEF44642296Staré náměstí 27, 35601 Sokolov
457513BAUMRUKOVÁ PRAVOSLAVA15294196197, 40752 Varnsdorf
31163BEČKA MIROSLAV76378896Husova 810, 25164 Mnichovice
359029BEJLEK ZDENĚK70061408Ohradní 1358/43, 14000 Praha
375520BEJLEK ZDENĚK70061408Ohradní 1358/43, 14000 Praha
182210BENEDIKT JAN69068844Sladkovského 546/8, 27343 Buštěhrad
616BENEŠ JAROSLAV7220457586, 33023 Nýřany
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
91853BENEŠ MILAN64867609Javorová 1172, 33202 Starý Plzenec
202068BENEŠ PAVEL60189711Praha, 18000, Kobylisy, CHABAŘOVICKÁ, 1322/17

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
465565AB STAV GROUP s.r.o. v likvidaci26098601České Budějovice, 37001, České Budějovice 4, U Jeslí, 494/1
3202840AGROCENT, s.r.o.26098431Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
3331994Autocentrum RK cb s.r.o.26089564U Jeslí 494/1, 37001 České Budějovice
650309BHG a.s.45193487České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Vrbenská, 29/19
2614753Družstvo OLEANDRA - CZ v likvidaci26046938České Budějovice, U Jeslí 494/1, PSČ 370 01
1679358EKO ENERGO CZ s.r.o.25176897Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
1648878EuroSpol Group s.r.o.28063708Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
2178159FARMA PT, s.r.o.26098351Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
2435801GLOBAL M.V. s.r.o. v likvidaci26074168České Budějovice, 37001, České Budějovice 4, U jeslí, 1
3419591GM Partner CB s.r.o. v likvidaci25189484České Budějovice, 37001, České Budějovice 4, Vrbenská, 3 č.p. 168
2300198Jihočeská plynárenská , a.s.60827807Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
3074219JIHOKOV, výrobní družstvo28568Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
1893649JSP Group s.r.o.28141172České Budějovice - České Budějovice 4, U Jeslí 494/1, PSČ 370 01
2124315KASKA CB s.r.o.28157001Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
996392KASKA s.r.o.26080966Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
47591KOMI - CB s.r.o.28093976Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
962919PB TRADING s.r.o. v likvidaci25169734České Budějovice, 37001, České Budějovice 4, U Jeslí, 1
2090447PIBM, spol. s r.o.25176161Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
1893085Soukup a Venc s.r.o.63910888Vrbenská 168/3, 37001 České Budějovice
351661SPERGER, s.r.o.2182980Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
2682654Velkovýkrmna brojlerů, s.r.o.26028549Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
979863VERSFINANZ CR, spol. s r.o.26025892České Budějovice, U Jeslí 494/1, PSČ 370 01
2658872VERSFINANZ Immobilien CR, spol. s r.o. v likvidaci26025884České Budějovice, U Jeslí 494/1, PSČ 370 01
504370Vítkův hrádek s.r.o.5417163U Jeslí 169/4, 37001 České Budějovice

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2675571Eduard Holboj - autoopravna45047880Dobrovodská 205/11A, 37001 České Budějovice
707670Basiul Vadim28125428České Budějovice, 37001, České Budějovice 4, U Jeslí, 494/1
1769081Compeľová Eva73845027Příčná 530/15, 37001 České Budějovice
195843Compeľová Jana4594673Příčná 530/15, 37001 České Budějovice
2361184Červinka Petr15805425Příčná 488/13, 37001 České Budějovice
2564415Dudová Eva63270170Příčná 176/8, 37001 České Budějovice
3051050Dvořáková Monika67185886Vrbenská 171/5, 37001 České Budějovice
2169170Jauker Pavel60822538Příčná 175/10, 37001 České Budějovice
576761Kaska Václav67184561Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice
1088109Kovačičín Jan4207912U Jeslí 169/4, 37001 České Budějovice
1197817Kovačičín Miroslav22978402U Jeslí 169/4, 37001 České Budějovice
2104027Kubec Bohumil87548836Příčná 610/19, 37001 České Budějovice
2704528Kubec Marie48235873Příčná 610/19, 37001 České Budějovice
979978Lorenc Dan69101132U Jeslí 494/1A, 37001 České Budějovice
998006Pavlíček Petr72099658Příčná 184/21, 37001 České Budějovice
3373268Rajnoch Rudolf14481456Příčná 488/13, 37001 České Budějovice
24044Rajnochová Radka88760081Příčná 488/13, 37001 České Budějovice
3446656Šollar Miloslav14485851Příčná 174/12, 37001 České Budějovice
2086275Talíř Miroslav69109036U Jeslí 166/2, 37001 České Budějovice
2916948Vrba Tomáš69563586U Jeslí 178/8, 37001 České Budějovice
2190530Weiss Viktor67187579U Jeslí 170/6, 37001 České Budějovice
1758965Weissová Monika1062425U Jeslí 170/6, 37001 České Budějovice
20540Zemek Petr70671796Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice