Biology Park Brno a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Biology Park Brno a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6784. Jeho identifikační číslo je 41602706

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Biology Park Brno a.s.

Datum zápisu: 16. 9. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6784

Identifikační číslo:41602706

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: b39qawi

Předmět podnikání: Realitní činnost
Správa a údržba nemovitostí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Izolatérství
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Brno, Heršpická 813/5, PSČ 63900
od 09. 06. 2010
Brno, Burešova 938/17, PSČ 60200
od 22. 04. 2009 do 09. 06. 2010
Brno, Grohova 148/56A, PSČ 60200
od 19. 11. 2007 do 22. 04. 2009
Brno, ¨Kluchova 333/18A, okres Brno-město, PSČ 61300
od 04. 07. 2002 do 19. 11. 2007
Brno, Muchova 11, okres Brno-město, PSČ 61300
od 18. 08. 2000 do 04. 07. 2002
Brno, Horská 6
od 16. 09. 1991 do 18. 08. 2000
Heršpická 813/5, 63900 Brno

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 09. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 09. 05. 2014

  Dne 28.4.2014 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Biology Park Brno a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Základní kapitál společnosti Biology Park Brno a.s., se zvyšuje o částku ve výši 42.160.000,-Kč, slovy: čtyřicet dva milionů sto šedesát tisíc korun českých, ze zapsané výše 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých, na novou výši 44.160.000,-Kč, slovy: čtyřicet čtyři milionů sto šedesát tisíc korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 42.160, slovy: čtyřiceti dvou tisíc sto šedesáti, kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Jediný akcionář se, v souladu s ustanovením § 490 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích, vzdal přednostního práva na upisování akcií.d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány těmito následujícími určenými zájemci:- Masarykova univerzita, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 9, IČ 00216224, upíše 11.040 ks, slovy: jedenáct tisíc čtyřicet kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - společnost TRIPLE SOLUTION s.r.o., se sídlem Střelice, Nám. Svobody 112, PSČ 664 47, IČ 26943310, upíše 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost UNIVMED s.r.o., se sídlem Brno Žebětín, Ríšova 814/95, PSČ 641 00, IČ 28317068, upíše 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost Klinika s.r.o., se sídlem Brno, Dělnická 1222/53, PSČ 624 00, IČ 29366887, upíše 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- paní MUDr. Dana Šilhanová, nar. 21.7.1958, bytem Brno, Tomáškova 10, PSČ 615 00, upíše 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- pan Ing. Pavel Burian, nar. 9.2.1956, bytem Znojmo, Legionářská 1996/16, PSČ 669 02, upíše 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost FYSEI GROUP, a.s., se sídlem Durďákova 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ 02897954, upíše 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost Investmanagement s.r.o., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 60699841, upíše 11.060 ks, slovy: jedenáct tisíc šedesát kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost FTVE Invest, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Malý trh 2/A, PSČ 811 01, IČ 47325747, upíše 11.060 ks, slovy: jedenáct tisíc šedesát kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, (dále jen upisovatelé).e) Upisovatelé a to: - společnost TRIPLE SOLUTION s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost UNIVMED s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost Klinika s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- paní MUDr. Dana Šilhanová, splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- pan Ing. Pavel Burian, splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jím upsaných akcií,- společnost FYSEI GROUP, a.s., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost Investmanagement s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 11.060.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů šedesát tisíc korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost FTVE Invest, a.s., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 11.060.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů šedesát tisíc korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií, - Masarykova univerzita splatí celý emisní kurs nepeněžitým vkladem ve výši 11.040.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů čtyřicet tisíc korun českých, za emisní kurs, který je roven jí upsaných akcií, přičemž nepeněžitý vklad tvoří nemovité věci, tak jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku číslo 3007-107/13, vypracovaném dne 22.8.2013 soudním znalcem Ing. Jaromírem Šumou, znalcem a odhadcem pro věci nemovité, se sídlem Brno, Renčova 11.Znalec byl pro účely zpracování posudku ustanoven usnesením Krajského soudu v Brně, vydaným pod čj. 50 Nc 6330/2013-33 dne 23.7.2013, které nabylo právní moci dne 16.8.2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Masarykovou univerzitou, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 9, IČ 00216224, kterým je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1329/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 688m2, který vznikl rozdělením pozemků parcelní číslo 1329/46, 1329/47, 1349/15, 1349/7 a 1350/2 a pozemek parcelní číslo 1329/60 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1776m2, který vznikl rozdělením pozemků parcelní číslo 1329/48, 1349/3, 1349/5, vše nacházející se v obci Brno, katastrální území Bohunice, tak jak byly zaměřeny a rozděleny Geometrickým plánem číslo 1346-34/2013 pro rozdělení pozemku vyhotoveným OHL ŽS, a.s., ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Václavem Seidlem, se kterým Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno město, vyslovil souhlas a dne 2.8.2013 pod číslem 992/2013-702 potvrdil, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 11.040.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů čtyřicet tisíc korun českých. Geometrický plán číslo 1346-34/2013 tvoří přílohu notářského zápisu. Souhlas s dělením pozemku vydal dne 20.8.2013 pod č.j.: BBOH/05181/13/SÚ, Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, jako příslušný stavební úřad.Jediný akcionář schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele Masarykova univerzita, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 9, IČ 00216224, bylo jako protiplnění vydáno 11.040 ks, slovy: jedenáct tisíc čtyřicet kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.f) Upisovatelé upíší, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, akcie na základě písemné smlouvy uzavřené se společností (dále smlouva o upsání akcií). K upsání akcií bude upisovatelům poskytnuta upisovací lhůta v délce alespoň třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Výše emisního kursu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií, tedy 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, za jednu akcii. g) Upisovatelé - společnost TRIPLE SOLUTION s.r.o., UNIVMED s.r.o., Klinika s.r.o., paní MUDr. Dana Šilhanová, pan Ing. Pavel Burian, FYSEI GROUP, a.s., Investmanagement s.r.o. a FTVE Invest, a.s. jsou povinni splatit 30% emisního kursu jimi upsaných akcií na bankovní účet emitenta číslo 262847287/0300, vedený u ČSOB, a.s. a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií a zbývajících 70% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1, slovy. jednoho, roku ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. -Upisovatel Masarykova univerzita je povinna splatit 100% emisního kursu jí upsaných akcií a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to vnesením nepeněžitého vkladu, blíže popsaného pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, společnosti.h) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Biology Park Brno a.s., Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, a to vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 12.00 hodin.ch) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu.i) Veřejná nabídka akcií podle ustanovení §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích nebude realizována.
od 09. 05. 2014 do 01. 09. 2014

  Dne 10.10.2012 rozhodl jediný společník společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti Biology Park Brno s.r.o. o změně právní formy společnosti Biology Park Brno s.r.o. na právní formu akciová společnost.
od 03. 12. 2012

  Společnost se řídí zakladatelským dokumentem upraveným rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 31.10.2007
od 21. 11. 2008 do 03. 12. 2012

  Společnost se řídí zakladatelským dokumentem upraveným rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 312.10.2007
od 21. 11. 2008 do 21. 11. 2008

  Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 22.8.1991 a dodatkemk ní ze dne 12.9.1991.
od 16. 09. 1991 do 03. 12. 2012

  Kmenové jmění: 100.000,-- Kčs
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

  Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkolivspolečník.
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

  Výše vkladů: Jiří Bílek ................... 33.333,--KčsIng. Jaroslav Petřík ................... 33.333,-- KčsJUDr. František Škarda................... 33.334,-- Kčs
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

Akcie

Počet: 44 160 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 09. 2014

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 05. 2014 do 09. 05. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012

Počet: 0 ks - bez typu
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012

Vlastníci

Název/Jméno: Krajská hospodářská komora Jižní Moravy

IČO:69651175

Adresa: Brno - Pisárky, Výstaviště /1, PSČ 64804
od 03. 12. 2012 do 01. 09. 2014
Brno - Pisárky, Výstaviště /1, PSČ 64700
od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 12. 2012 do 01. 09. 2014
Společníci - společník s vkladem
od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010

Částka: 100 000 ,- Kč od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010

Splaceno: 100 000 ,- Kč od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010

Podíl: 100% od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010


Název/Jméno: OHL ŽS, a.s.

IČO:46342796

Adresa: Brno - Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 66002
od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010

Částka: 100 000 ,- Kč od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010

Splaceno: 100 % od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010

Podíl: 100% od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010


Název/Jméno: Brno ŽS

IČO:63483122

Adresa: Brno, Burešova 938/17, PSČ 66002
od 21. 11. 2008 do 30. 12. 2008
Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ 68724
od 03. 04. 2002 do 21. 11. 2008

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2008

Částka: 100 000 ,- Kč od 04. 07. 2002 do 30. 12. 2008
50 000 ,- Kč od 03. 04. 2002 do 04. 07. 2002

Splaceno: 100 % od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2008

Podíl: 100% od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2008


Název/Jméno: RODOS, spol. s r.o.

IČO:546615

Adresa: Brno, Vrchlického sad 5, okres Brno-město
od 11. 07. 2001 do 04. 07. 2002

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 11. 07. 2001 do 04. 07. 2002

Částka: 50 000 ,- Kč od 11. 07. 2001 do 04. 07. 2002

Splaceno: 100 % od 11. 07. 2001 do 04. 07. 2002


Název/Jméno: NOVÁK PAVEL

Datum narození:26. 9. 1947

Adresa: Brno, Bohuslava Martinů, okres Brno-město
od 03. 03. 1997 do 03. 04. 2002

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 03. 03. 1997 do 03. 04. 2002

Částka: 50 000 ,- Kč od 03. 03. 1997 do 03. 04. 2002

Splaceno: 100 % od 05. 03. 1997 do 03. 04. 2002
50 % od 03. 03. 1997 do 05. 03. 1997


Název/Jméno: ŽÍTEK MIROSLAV

Datum narození:9. 1. 1951

Adresa: Brno, Jabloňová 3
od 08. 11. 1995 do 11. 07. 2001

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 11. 1995 do 11. 07. 2001

Částka: 50 000 ,- Kč od 03. 03. 1997 do 11. 07. 2001
100 000 ,- Kč od 08. 11. 1995 do 03. 03. 1997

Splaceno: 100 % od 05. 03. 1997 do 11. 07. 2001
50 % od 03. 03. 1997 do 05. 03. 1997
100 000 ,- Kč od 08. 11. 1995 do 03. 03. 1997


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

IČO:3538257

Datum narození:4. 11. 1983

Adresa: Brno, Černopolní 53
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995

Částka: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994
33 333 ,- Kč od 09. 07. 1993 do 26. 07. 1993

Splaceno: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: PETŘÍK JAROSLAV

Datum narození:13. 5. 1940

Adresa: Brno, Horská 6
od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
Brno, Horská 6
od 09. 07. 1993 do 23. 05. 1994

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
Společníci - společník s vkladem
od 09. 07. 1993 do 23. 05. 1994

Částka: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994
33 333 ,- Kč od 09. 07. 1993 do 26. 07. 1993

Splaceno: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: ŠKARDA FRANTIŠEK

Adresa: Brno, Horácké nám. 11
od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994
Brno, Horáckého nám. 11
od 09. 07. 1993 do 26. 07. 1993

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 09. 07. 1993 do 23. 05. 1994

Částka: 34 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994
33 334 ,- Kč od 09. 07. 1993 do 26. 07. 1993

Splaceno: 34 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HLINOMAZ OTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 05. 2014

Adresa: Ríšova 814/95, Žebětín, 641 00 Brno
od 09. 05. 2014


Název/Jméno: LUDVÍK IVO

IČO: 72484039

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2014

Adresa: Ant. Smutného 686/16, 664 47 Střelice
od 09. 05. 2014


Název/Jméno: DVOŘÁK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 05. 2014

Adresa: Hoblíkova 559/17, Černá Pole, 613 00 Brno
od 09. 05. 2014


Název/Jméno: MALATÍN ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2014
Statutární orgán - jednatel
od 21. 11. 2008 do 16. 07. 2010

Adresa: Grohova 148/56a, Veveří, 602 00 Brno
od 09. 05. 2014
Brno, Grohova 148/56A, PSČ 60200
od 21. 11. 2008 do 16. 07. 2010


Název/Jméno: KOSTÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 2012
Statutární orgán - jednatel
od 16. 07. 2010 do 03. 12. 2012

Adresa: Zborovská 365, 684 01 Slavkov u Brna
od 30. 11. 2013
Slavkov u Brna, Zborovská 365, PSČ 68401
od 16. 07. 2010 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: BENDL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2012 do 09. 05. 2014

Adresa: Chodská 3240/41, 690 02 Břeclav
od 30. 11. 2013 do 09. 05. 2014
Břeclav, Chodská 3240/41, PSČ 69003
od 03. 12. 2012 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: ČERMÁK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2012 do 09. 05. 2014

Adresa: Koliště 645/29, Zábrdovice, 602 00 Brno
od 30. 11. 2013 do 09. 05. 2014
Brno, Koliště 645/29, PSČ 60200
od 03. 12. 2012 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: DRÁPELA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 12. 2012 do 09. 05. 2014

Adresa: Brno - Lesná, Vaculíkova 529/6, PSČ 63800
od 03. 12. 2012 do 09. 05. 2014


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012

Adresa: Znojmo, Coufalova, PSČ 66902
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012


Název/Jméno: BURIAN MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012

Adresa: Znojmo, Legionářská, PSČ 66902
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012


Název/Jméno: DVOŘÁK TOMÁŠ

IČO: 86726781

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 11. 07. 2001 do 21. 11. 2008

Adresa: Brno, Kluchova 18A, okres Brno-město, PSČ 63400
od 11. 07. 2001 do 21. 11. 2008


Název/Jméno: TOMÁŠOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 18. 08. 2000 do 11. 07. 2001

Adresa: Brno, Muchova 11, okres Brno-město, PSČ 61300
od 18. 08. 2000 do 11. 07. 2001


Název/Jméno: JUDr PAVEL NOVÁK

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 03. 03. 1997 do 18. 08. 2000

Adresa: Brno, Bohuslava Martinů 9, okres Brno-město, PSČ 60200
od 03. 03. 1997 do 18. 08. 2000


Název/Jméno: ŽÍTEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - společník
od 03. 03. 1997 do 03. 03. 1997
Statutární orgán - jednatel
od 03. 03. 1997 do 18. 08. 2000
Statutární orgán - společník
od 08. 11. 1995 do 03. 03. 1997

Adresa: Brno, Jabloňová 3, okres Brno-město
od 03. 03. 1997 do 18. 08. 2000
Brno, Jabloňová 3
od 08. 11. 1995 do 03. 03. 1997


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

IČO: 3538257

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995
Statutární orgán - společník
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

Adresa: Brno, Černopolní 53
od 16. 09. 1991 do 08. 11. 1995


Název/Jméno: PETŘÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995
Statutární orgán - společník
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

Adresa: Brno, Horská 6
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995
Brno, Horská 6
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993


Název/Jméno: ŠKARDA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - společník
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

Adresa: Brno, Horácké nám. 11
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Obory činnosti: - služeb v oblasti řemeslných prací
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- služeb v dopravě
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008
- služeb v oblasti stavebnictví
od 13. 11. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 07. 06. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 07. 06. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 07. 06. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 07. 06. 2010
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 07. 06. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 07. 11. 2007 do 07. 06. 2010
Správa a údržba nemovitostí
od 07. 11. 2007 do 07. 06. 2010
Realitní činnost
od 07. 11. 2007 do 07. 06. 2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 07. 11. 2007 do 07. 06. 2010
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 29. 09. 1992 do 07. 06. 2010

Odpovědní zástupci: Simona Galčanová


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Petřík

Zánik oprávnění:14. 11. 2000


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Simona Galčanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ41602706

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 2. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
723471.FC Karlovy Vary a.s.25248502Karlovy Vary - Drahovice, Lidická 448/14, PSČ 36001
1506495A - Trading, a.s.48289540Praha 1, Karlova 455/48, PSČ 11000
212087A Z Z O s.r.o.62243721Pražská 422, Mimoň I, 471 24 Mimoň
2772806A-ZETES, s.r.o. "v likvidaci"25125664Praha 5 - Radotín, Karlická 910/49, PSČ 15300
15511AKVASPOL, spol. s r.o.62621106Rokycany, Zeyerova 1162, PSČ 33701

Související osoby