Biology Park Brno a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Biology Park Brno a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6784. Její identifikační číslo je 41602706

Výpis z obchodního rejstříku Biology Park Brno a.s.

Datum zápisu: 16. 9. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6784

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: b39qawi

Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Izolatérství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Heršpická 813/5, 63900 Brno

Adresy: Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
od 19. 10. 2016
Brno, Heršpická 813/5, PSČ 63900
od 09. 06. 2010 od 19. 10. 2016
Brno, Burešova 938/17, PSČ 60200
od 22. 04. 2009 od 09. 06. 2010
Brno, Grohova 148/56A, PSČ 60200
od 19. 11. 2007 od 22. 04. 2009
Brno, ¨Kluchova 333/18A, okres Brno-město, PSČ 61300
od 04. 07. 2002 od 19. 11. 2007
Brno, Muchova 11, okres Brno-město, PSČ 61300
od 18. 08. 2000 od 04. 07. 2002
Brno, Horská 6
od 16. 09. 1991 od 18. 08. 2000

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 09. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 09. 05. 2014

  Dne 28.4.2014 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Biology Park Brno a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Základní kapitál společnosti Biology Park Brno a.s., se zvyšuje o částku ve výši 42.160.000,-Kč, slovy: čtyřicet dva milionů sto šedesát tisíc korun českých, ze zapsané výše 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých, na novou výši 44.160.000,-Kč, slovy: čtyřicet čtyři milionů sto šedesát tisíc korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 42.160, slovy: čtyřiceti dvou tisíc sto šedesáti, kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Jediný akcionář se, v souladu s ustanovením § 490 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích, vzdal přednostního práva na upisování akcií.d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány těmito následujícími určenými zájemci:- Masarykova univerzita, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 9, IČ 00216224, upíše 11.040 ks, slovy: jedenáct tisíc čtyřicet kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - společnost TRIPLE SOLUTION s.r.o., se sídlem Střelice, Nám. Svobody 112, PSČ 664 47, IČ 26943310, upíše 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost UNIVMED s.r.o., se sídlem Brno Žebětín, Ríšova 814/95, PSČ 641 00, IČ 28317068, upíše 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost Klinika s.r.o., se sídlem Brno, Dělnická 1222/53, PSČ 624 00, IČ 29366887, upíše 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- paní MUDr. Dana Šilhanová, nar. 21.7.1958, bytem Brno, Tomáškova 10, PSČ 615 00, upíše 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- pan Ing. Pavel Burian, nar. 9.2.1956, bytem Znojmo, Legionářská 1996/16, PSČ 669 02, upíše 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost FYSEI GROUP, a.s., se sídlem Durďákova 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ 02897954, upíše 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost Investmanagement s.r.o., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 60699841, upíše 11.060 ks, slovy: jedenáct tisíc šedesát kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost FTVE Invest, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Malý trh 2/A, PSČ 811 01, IČ 47325747, upíše 11.060 ks, slovy: jedenáct tisíc šedesát kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, (dále jen upisovatelé).e) Upisovatelé a to: - společnost TRIPLE SOLUTION s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost UNIVMED s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost Klinika s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- paní MUDr. Dana Šilhanová, splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- pan Ing. Pavel Burian, splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jím upsaných akcií,- společnost FYSEI GROUP, a.s., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost Investmanagement s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 11.060.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů šedesát tisíc korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost FTVE Invest, a.s., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 11.060.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů šedesát tisíc korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií, - Masarykova univerzita splatí celý emisní kurs nepeněžitým vkladem ve výši 11.040.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů čtyřicet tisíc korun českých, za emisní kurs, který je roven jí upsaných akcií, přičemž nepeněžitý vklad tvoří nemovité věci, tak jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku číslo 3007-107/13, vypracovaném dne 22.8.2013 soudním znalcem Ing. Jaromírem Šumou, znalcem a odhadcem pro věci nemovité, se sídlem Brno, Renčova 11.Znalec byl pro účely zpracování posudku ustanoven usnesením Krajského soudu v Brně, vydaným pod čj. 50 Nc 6330/2013-33 dne 23.7.2013, které nabylo právní moci dne 16.8.2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Masarykovou univerzitou, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 9, IČ 00216224, kterým je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1329/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 688m2, který vznikl rozdělením pozemků parcelní číslo 1329/46, 1329/47, 1349/15, 1349/7 a 1350/2 a pozemek parcelní číslo 1329/60 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1776m2, který vznikl rozdělením pozemků parcelní číslo 1329/48, 1349/3, 1349/5, vše nacházející se v obci Brno, katastrální území Bohunice, tak jak byly zaměřeny a rozděleny Geometrickým plánem číslo 1346-34/2013 pro rozdělení pozemku vyhotoveným OHL ŽS, a.s., ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Václavem Seidlem, se kterým Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno město, vyslovil souhlas a dne 2.8.2013 pod číslem 992/2013-702 potvrdil, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 11.040.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů čtyřicet tisíc korun českých. Geometrický plán číslo 1346-34/2013 tvoří přílohu notářského zápisu. Souhlas s dělením pozemku vydal dne 20.8.2013 pod č.j.: BBOH/05181/13/SÚ, Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, jako příslušný stavební úřad.Jediný akcionář schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele Masarykova univerzita, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 9, IČ 00216224, bylo jako protiplnění vydáno 11.040 ks, slovy: jedenáct tisíc čtyřicet kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.f) Upisovatelé upíší, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, akcie na základě písemné smlouvy uzavřené se společností (dále smlouva o upsání akcií). K upsání akcií bude upisovatelům poskytnuta upisovací lhůta v délce alespoň třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Výše emisního kursu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií, tedy 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, za jednu akcii. g) Upisovatelé - společnost TRIPLE SOLUTION s.r.o., UNIVMED s.r.o., Klinika s.r.o., paní MUDr. Dana Šilhanová, pan Ing. Pavel Burian, FYSEI GROUP, a.s., Investmanagement s.r.o. a FTVE Invest, a.s. jsou povinni splatit 30% emisního kursu jimi upsaných akcií na bankovní účet emitenta číslo 262847287/0300, vedený u ČSOB, a.s. a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií a zbývajících 70% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1, slovy. jednoho, roku ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. -Upisovatel Masarykova univerzita je povinna splatit 100% emisního kursu jí upsaných akcií a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to vnesením nepeněžitého vkladu, blíže popsaného pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, společnosti.h) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Biology Park Brno a.s., Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, a to vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 12.00 hodin.ch) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu.i) Veřejná nabídka akcií podle ustanovení §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích nebude realizována.
od 09. 05. 2014 od 01. 09. 2014

  Dne 10.10.2012 rozhodl jediný společník společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti Biology Park Brno s.r.o. o změně právní formy společnosti Biology Park Brno s.r.o. na právní formu akciová společnost.
od 03. 12. 2012

  Společnost se řídí zakladatelským dokumentem upraveným rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 31.10.2007
od 21. 11. 2008 od 03. 12. 2012

  Společnost se řídí zakladatelským dokumentem upraveným rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 312.10.2007
od 21. 11. 2008 od 21. 11. 2008

  Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 22.8.1991 a dodatkemk ní ze dne 12.9.1991.
od 16. 09. 1991 od 03. 12. 2012

  Kmenové jmění: 100.000,-- Kčs
od 16. 09. 1991 od 09. 07. 1993

  Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkolivspolečník.
od 16. 09. 1991 od 09. 07. 1993

  Výše vkladů: Jiří Bílek ................... 33.333,--KčsIng. Jaroslav Petřík ................... 33.333,-- KčsJUDr. František Škarda................... 33.334,-- Kčs
od 16. 09. 1991 od 09. 07. 1993

Akcie

Počet: 44 160 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 09. 2014

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 05. 2014 od 01. 09. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 03. 12. 2012 od 09. 05. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: Krajská hospodářská komora Jižní Moravy

IČO: 69651175

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 12. 2012 od 01. 09. 2014
Společníci - společník s vkladem
od 09. 06. 2010 od 09. 06. 2010

Částka: 100 000 ,- Kč od 09. 06. 2010 od 09. 06. 2010

Splaceno: 100 000 ,- Kč od 09. 06. 2010 od 09. 06. 2010

Podíl: 100% od 09. 06. 2010 od 09. 06. 2010


Název/Jméno: OHL ŽS, a.s.

IČO: 46342796

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 30. 12. 2008 od 09. 06. 2010

Částka: 100 000 ,- Kč od 30. 12. 2008 od 09. 06. 2010

Splaceno: 100 % od 30. 12. 2008 od 09. 06. 2010

Podíl: 100% od 30. 12. 2008 od 09. 06. 2010


Název/Jméno: Brno ŽS

IČO: 63483122

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 03. 04. 2002 od 30. 12. 2008

Částka: 100 000 ,- Kč od 04. 07. 2002 od 30. 12. 2008
50 000 ,- Kč od 03. 04. 2002 od 04. 07. 2002

Splaceno: 100 % od 03. 04. 2002 od 30. 12. 2008

Podíl: 100% od 03. 04. 2002 od 30. 12. 2008


Název/Jméno: RODOS, spol. s r.o.

IČO: 546615

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 11. 07. 2001 od 04. 07. 2002

Částka: 50 000 ,- Kč od 11. 07. 2001 od 04. 07. 2002

Splaceno: 100 % od 11. 07. 2001 od 04. 07. 2002


Název/Jméno: ŽÍTEK MIROSLAV

Datum narození:9. 1. 1951

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 11. 1995 od 11. 07. 2001

Částka: 50 000 ,- Kč od 03. 03. 1997 od 11. 07. 2001
100 000 ,- Kč od 08. 11. 1995 od 03. 03. 1997

Splaceno: 100 % od 05. 03. 1997 od 11. 07. 2001
50 % od 03. 03. 1997 od 05. 03. 1997
100 000 ,- Kč od 08. 11. 1995 od 03. 03. 1997


Název/Jméno: NOVÁK PAVEL

Datum narození:11. 11. 1943

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 03. 03. 1997 od 03. 04. 2002

Částka: 50 000 ,- Kč od 03. 03. 1997 od 03. 04. 2002

Splaceno: 100 % od 05. 03. 1997 od 03. 04. 2002
50 % od 03. 03. 1997 od 05. 03. 1997


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

IČO: 73979058

Datum narození:8. 6. 1962

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 09. 07. 1993 od 08. 11. 1995

Částka: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 od 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 od 23. 05. 1994
33 333 ,- Kč od 09. 07. 1993 od 26. 07. 1993

Splaceno: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 od 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 od 23. 05. 1994


Název/Jméno: PETŘÍK JAROSLAV

Datum narození:13. 5. 1940

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 23. 05. 1994 od 08. 11. 1995
Společníci - společník s vkladem
od 09. 07. 1993 od 23. 05. 1994

Částka: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 od 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 od 23. 05. 1994
33 333 ,- Kč od 09. 07. 1993 od 26. 07. 1993

Splaceno: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 od 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 od 23. 05. 1994


Název/Jméno: ŠKARDA FRANTIŠEK

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 09. 07. 1993 od 23. 05. 1994

Částka: 34 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 od 23. 05. 1994
33 334 ,- Kč od 09. 07. 1993 od 26. 07. 1993

Splaceno: 34 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 od 23. 05. 1994


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LUDVÍK IVO

IČO: 46696997

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2014


Název/Jméno: MALATÍN ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2014
Statutární orgán - jednatel
od 21. 11. 2008 od 16. 07. 2010


Název/Jméno: HLINOMAZ OTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 05. 2014


Název/Jméno: DVOŘÁK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 05. 2014


Název/Jméno: BURIAN MICHAL

IČO: 12422282

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2012 od 03. 12. 2012


Název/Jméno: KOSTÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 2012
Statutární orgán - jednatel
od 16. 07. 2010 od 03. 12. 2012


Název/Jméno: BENDL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2012 od 09. 05. 2014


Název/Jméno: ČERMÁK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2012 od 09. 05. 2014


Název/Jméno: DRÁPELA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 12. 2012 od 09. 05. 2014


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2012 od 03. 12. 2012


Název/Jméno: DVOŘÁK TOMÁŠ

IČO: 86726781

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 11. 07. 2001 od 21. 11. 2008


Název/Jméno: TOMÁŠOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 18. 08. 2000 od 11. 07. 2001


Název/Jméno: ŽÍTEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - společník
od 03. 03. 1997 od 03. 03. 1997
Statutární orgán - jednatel
od 03. 03. 1997 od 18. 08. 2000
Statutární orgán - společník
od 08. 11. 1995 od 03. 03. 1997


Název/Jméno: JUDr PAVEL NOVÁK

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 03. 03. 1997 od 18. 08. 2000


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

IČO: 73979058

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 09. 07. 1993 od 08. 11. 1995
Statutární orgán - společník
od 16. 09. 1991 od 09. 07. 1993


Název/Jméno: PETŘÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 09. 07. 1993 od 08. 11. 1995
Statutární orgán - společník
od 16. 09. 1991 od 09. 07. 1993


Název/Jméno: ŠKARDA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - společník
od 16. 09. 1991 od 09. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 11. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 11. 2007

Odpovědní zástupci: 357726

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 11. 2007

Odpovědní zástupci: 277543

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 11. 2007

Odpovědní zástupci: 357726

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Zánik oprávnění:14. 11. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ41602706

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 02. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
1280301"MICRONA Týn s.r.o."62502107Týn nad Vltavou, 37501, , Předčická, 613
1100152A Z Z O s.r.o.62243721Pražská 422, 47124 Mimoň
493774A-ZETES, s.r.o. "v likvidaci"25125664Karlická 910/49, 15300 Praha
427890Alarm K+K elektronika s.r.o.25842765Blodkova 143/24, 70900 Ostrava
305089ARGOS s.r.o.49974670Purkyňova 648/125, 61200 Brno
190474AUTOCENTRUM TAPS, s.r.o.25838032Krmelínská 773/10, 72000 Ostrava
1213574AUTOSLUŽBY KV-CZ, s.r.o.25235044Karlovy Vary, 36006, Dvory, Závodní, 4/12
124906AZ SERVIS STK, s.r.o.25311085Kulkova 946/30, 61400 Brno
856898AZ SERVIS, a.s.25581309Pražákova 1008/69, 63900 Brno
558268B.G.M. Capital, a.s.43873863Žernovská 1316/6, 10000 Praha
387222BD Pod Holečkovými sady s.r.o.3173615nám. F. Křižíka 2840, 39001 Tábor
1290365BIDIPO&S, a.s.25343777Vroutecká 117, 44101 Podbořany
314138BOUNCY, s.r.o., v likvidaci25722476Praha, 10000, Uhříněves, Přátelství, 550
974655Butterfly Invest s.r.o.25178598Soběslavská 2251/27, 13000 Praha
743548Bytové družstvo Vančurova, družstvo26948486Vančurova 2108/1, 59101 Žďár nad Sázavou
583879CEDAR s. r. o.47717106Bendova 538/9, 30100 Plzeň
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
1096347Cortuum s.r.o.27406202Trojská 358/131, 17100 Praha
1161357CS Racing Service International, akciová společnost v likvidaci542067Dykova 1014/18, 10100 Praha
252601CZ Expert, s.r.o.26213907Štětínská 352/39, 18100 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
1127119Česká společnost pro stavební právo47606827náměstí Curieových 901/7, 11000 Praha
128920ČKD ENERGY, a.s.64949575Kolbenova 609/38, 19000 Praha
391842DE REM s.r.o.25524160Palánek 476/75, 68201 Vyškov
727626DRY CLEANER LINE s.r.o.27587053V Holešovičkách 1579/24, 18000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
306408ADAMEC LADISLAV15439542Vřesinská 1231/1, 74801 Hlučín
130016ADÁMEK BOHUSLAV4013819479, 58001 Kyjov
433867ADÁMEK PAVEL16505492Rodvinovská 1567/4, 14000 Praha
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
148254ALBRECHT TOMÁŠ6484116262, 35002 Milhostov
30388ALDORF JOSEF69662436Padochovská 506/12, 66412 Oslavany
4595ANDĚL JOSEF65587201Čechova 2325/27, 30100 Plzeň
249484ANDRLE IVO64101053Hraniční 7/1, 77900 Olomouc
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
48091BARÁK ZDENĚK16348125Nádražní 477/38, 69604 Svatobořice-Mistřín
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
85565BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
10121BARTOŠ JAN66994110Luční 213/73, Mladá Boleslav, 29301 Mladá Boleslav 1
254463BÁRTOVÁ PAVLA63265389Pstruhová 342, 39111 Planá nad Lužnicí
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
1075BAYER JIŘÍ48874647Bochořákova 2535/7, 61600 Brno
23428BĚLOHLÁVEK LUBOMÍR18739024Madlonova 17, 33701 Rokycany
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
161864BENEŠ JAN43696279Letců 678/24, 19700 Praha
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
260179BERÁNKOVÁ ROMANA66808821Jiráskova 1277, 53701 Chrudim
373225BERGMANN RICHARD67653201Ve Smečkách 603/13, 11000 Praha
23429BILÁK IVAN15920984Tupolevova 507, 19900 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1648235”Svorada Sport”2288699Heršpická 814/5a, 63900 Brno
2569978220volt.cz s.r.o.4828887Heršpická 814/5a, 63900 Brno
420715A.B.M. AUTO s.r.o.25594672Heršpická 813/5, 63900 Brno
1610058AB Advice spol. s r.o.29352649Heršpická 813/5, 63900 Brno
968872Advokátní kancelář Stejskalová & Blechová, s.r.o.29258693Heršpická 813/5, 63900 Brno
414785Bart Media, s.r.o.27734145Heršpická 813/5, 63900 Brno
2846184Biology Park Brno a.s.41602706Heršpická 813/5, 63900 Brno
1743341BLEST REAL ESTATE, s.r.o.29311411Heršpická 813/5, 63900 Brno
312041Body Express, s.r.o.4564626Heršpická 814/5a, 63900 Brno
710635BPP Energy, s.r.o.29291704Heršpická 813/5, 63900 Brno
251187BRNO CITY, s.r.o. - v likvidaci25594249Brno, Heršpická 5a, PSČ 639 00
535556CERUSST s.r.o.1492985Heršpická 813/5, 63900 Brno
856942CONCORS Agency s.r.o.25569775Heršpická 814/5a, 63900 Brno
770934Dition, s.r.o.1422138Heršpická 813/5, 63900 Brno
2999462EDay promotion, s.r.o.5656681Heršpická 813/5, 63900 Brno
160401FoFrDieta s.r.o.5029341Heršpická 814/5a, 63900 Brno
907081GLOBAL EQUITIES MARKET CZECH, s.r.o.25595164Brno, Heršpická 5, PSČ 639 00
219252IBF Trading s.r.o.28274911Heršpická 813/5, 63900 Brno
1975075IK café s.r.o.3535266Heršpická 814/5a, 63900 Brno
194139INVEST STEEL s.r.o. v likvidaci25563343Brno, 63900, Štýřice, Heršpická, 813/5
793364Investiční portál nemovitostí s.r.o.5128234Heršpická 813/5, 63900 Brno
1334687JTWT ADVANCED INDUSTRY GROUP, s.r.o.25520377Heršpická 813/5, 63900 Brno
2256706K.L.Z. Brno s.r.o.63478242Brno, Heršpická 5, PSČ 639 00
1102383Kámen Bílovice n/S,s.r.o. "v likvidaci"25294253Heršpická 814/5a, 63900 Brno
2991797KLATEM s.r.o.2464896Heršpická 813/5, 63900 Brno

Fyzické osoby v okolí