Biology Park Brno a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Biology Park Brno a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6784. Její identifikační číslo je 41602706 a sídlo firmy je Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno.

Výpis z obchodního rejstříku Biology Park Brno a.s.

Datum zápisu: 16. 9. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6784

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: b39qawi

Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Izolatérství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Heršpická 813/5, 63900 Brno

Adresy: Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
od 19. 10. 2016
Brno, Heršpická 813/5, PSČ 63900
od 09. 06. 2010 do 19. 10. 2016
Brno, Burešova 938/17, PSČ 60200
od 22. 04. 2009 do 09. 06. 2010
Brno, Grohova 148/56A, PSČ 60200
od 19. 11. 2007 do 22. 04. 2009
Brno, ¨Kluchova 333/18A, okres Brno-město, PSČ 61300
od 04. 07. 2002 do 19. 11. 2007
Brno, Muchova 11, okres Brno-město, PSČ 61300
od 18. 08. 2000 do 04. 07. 2002
Brno, Horská 6
od 16. 09. 1991 do 18. 08. 2000

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 09. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 09. 05. 2014

  Dne 28.4.2014 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Biology Park Brno a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Základní kapitál společnosti Biology Park Brno a.s., se zvyšuje o částku ve výši 42.160.000,-Kč, slovy: čtyřicet dva milionů sto šedesát tisíc korun českých, ze zapsané výše 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých, na novou výši 44.160.000,-Kč, slovy: čtyřicet čtyři milionů sto šedesát tisíc korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 42.160, slovy: čtyřiceti dvou tisíc sto šedesáti, kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Jediný akcionář se, v souladu s ustanovením § 490 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích, vzdal přednostního práva na upisování akcií.d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány těmito následujícími určenými zájemci:- Masarykova univerzita, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 9, IČ 00216224, upíše 11.040 ks, slovy: jedenáct tisíc čtyřicet kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, - společnost TRIPLE SOLUTION s.r.o., se sídlem Střelice, Nám. Svobody 112, PSČ 664 47, IČ 26943310, upíše 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost UNIVMED s.r.o., se sídlem Brno Žebětín, Ríšova 814/95, PSČ 641 00, IČ 28317068, upíše 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost Klinika s.r.o., se sídlem Brno, Dělnická 1222/53, PSČ 624 00, IČ 29366887, upíše 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- paní MUDr. Dana Šilhanová, nar. 21.7.1958, bytem Brno, Tomáškova 10, PSČ 615 00, upíše 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- pan Ing. Pavel Burian, nar. 9.2.1956, bytem Znojmo, Legionářská 1996/16, PSČ 669 02, upíše 2.000 ks, slovy: dva tisíce kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost FYSEI GROUP, a.s., se sídlem Durďákova 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ 02897954, upíše 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost Investmanagement s.r.o., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 60699841, upíše 11.060 ks, slovy: jedenáct tisíc šedesát kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,- společnost FTVE Invest, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Malý trh 2/A, PSČ 811 01, IČ 47325747, upíše 11.060 ks, slovy: jedenáct tisíc šedesát kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, (dále jen upisovatelé).e) Upisovatelé a to: - společnost TRIPLE SOLUTION s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost UNIVMED s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost Klinika s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- paní MUDr. Dana Šilhanová, splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- pan Ing. Pavel Burian, splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jím upsaných akcií,- společnost FYSEI GROUP, a.s., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost Investmanagement s.r.o., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 11.060.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů šedesát tisíc korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií,- společnost FTVE Invest, a.s., splatí celý emisní kurs peněžitým vkladem ve výši 11.060.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů šedesát tisíc korun českých, za emisní kurs, který je roven jmenovité hodnotě jí upsaných akcií, - Masarykova univerzita splatí celý emisní kurs nepeněžitým vkladem ve výši 11.040.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů čtyřicet tisíc korun českých, za emisní kurs, který je roven jí upsaných akcií, přičemž nepeněžitý vklad tvoří nemovité věci, tak jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku číslo 3007-107/13, vypracovaném dne 22.8.2013 soudním znalcem Ing. Jaromírem Šumou, znalcem a odhadcem pro věci nemovité, se sídlem Brno, Renčova 11.Znalec byl pro účely zpracování posudku ustanoven usnesením Krajského soudu v Brně, vydaným pod čj. 50 Nc 6330/2013-33 dne 23.7.2013, které nabylo právní moci dne 16.8.2013 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Masarykovou univerzitou, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 9, IČ 00216224, kterým je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1329/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 688m2, který vznikl rozdělením pozemků parcelní číslo 1329/46, 1329/47, 1349/15, 1349/7 a 1350/2 a pozemek parcelní číslo 1329/60 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1776m2, který vznikl rozdělením pozemků parcelní číslo 1329/48, 1349/3, 1349/5, vše nacházející se v obci Brno, katastrální území Bohunice, tak jak byly zaměřeny a rozděleny Geometrickým plánem číslo 1346-34/2013 pro rozdělení pozemku vyhotoveným OHL ŽS, a.s., ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Václavem Seidlem, se kterým Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno město, vyslovil souhlas a dne 2.8.2013 pod číslem 992/2013-702 potvrdil, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 11.040.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů čtyřicet tisíc korun českých. Geometrický plán číslo 1346-34/2013 tvoří přílohu notářského zápisu. Souhlas s dělením pozemku vydal dne 20.8.2013 pod č.j.: BBOH/05181/13/SÚ, Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, jako příslušný stavební úřad.Jediný akcionář schvaluje, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad upisovatele Masarykova univerzita, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 9, IČ 00216224, bylo jako protiplnění vydáno 11.040 ks, slovy: jedenáct tisíc čtyřicet kusů, nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.f) Upisovatelé upíší, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, akcie na základě písemné smlouvy uzavřené se společností (dále smlouva o upsání akcií). K upsání akcií bude upisovatelům poskytnuta upisovací lhůta v délce alespoň třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Výše emisního kursu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií, tedy 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, za jednu akcii. g) Upisovatelé - společnost TRIPLE SOLUTION s.r.o., UNIVMED s.r.o., Klinika s.r.o., paní MUDr. Dana Šilhanová, pan Ing. Pavel Burian, FYSEI GROUP, a.s., Investmanagement s.r.o. a FTVE Invest, a.s. jsou povinni splatit 30% emisního kursu jimi upsaných akcií na bankovní účet emitenta číslo 262847287/0300, vedený u ČSOB, a.s. a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií a zbývajících 70% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1, slovy. jednoho, roku ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. -Upisovatel Masarykova univerzita je povinna splatit 100% emisního kursu jí upsaných akcií a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to vnesením nepeněžitého vkladu, blíže popsaného pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, společnosti.h) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Biology Park Brno a.s., Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, a to vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 12.00 hodin.ch) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu.i) Veřejná nabídka akcií podle ustanovení §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích nebude realizována.
od 09. 05. 2014 do 01. 09. 2014

  Dne 10.10.2012 rozhodl jediný společník společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti Biology Park Brno s.r.o. o změně právní formy společnosti Biology Park Brno s.r.o. na právní formu akciová společnost.
od 03. 12. 2012

  Společnost se řídí zakladatelským dokumentem upraveným rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 312.10.2007
od 21. 11. 2008 do 21. 11. 2008

  Společnost se řídí zakladatelským dokumentem upraveným rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 31.10.2007
od 21. 11. 2008 do 03. 12. 2012

  Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 22.8.1991 a dodatkemk ní ze dne 12.9.1991.
od 16. 09. 1991 do 03. 12. 2012

  Kmenové jmění: 100.000,-- Kčs
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

  Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkolivspolečník.
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

  Výše vkladů: Jiří Bílek ................... 33.333,--KčsIng. Jaroslav Petřík ................... 33.333,-- KčsJUDr. František Škarda................... 33.334,-- Kčs
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

Akcie

Počet: 44 160 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 09. 2014

Počet: 2 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 05. 2014 do 01. 09. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 03. 12. 2012 do 09. 05. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: Krajská hospodářská komora Jižní Moravy

IČO: 69651175

Adresa: Brno - Pisárky, Výstaviště /1, PSČ 64804
od 03. 12. 2012 do 01. 09. 2014
Brno - Pisárky, Výstaviště /1, PSČ 64700
od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 12. 2012 do 01. 09. 2014
Společníci - společník s vkladem
od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010

Částka: 100 000 ,- Kč od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010

Splaceno: 100 000 ,- Kč od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010

Podíl: 100% od 09. 06. 2010 do 09. 06. 2010


Název/Jméno: OHL ŽS, a.s.

IČO: 46342796

Adresa: Brno - Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 66002
od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010

Částka: 100 000 ,- Kč od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010

Splaceno: 100 % od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010

Podíl: 100% od 30. 12. 2008 do 09. 06. 2010


Název/Jméno: Brno ŽS

IČO: 63483122

Adresa: Brno, Burešova 938/17, PSČ 66002
od 21. 11. 2008 do 30. 12. 2008
Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ 68724
od 03. 04. 2002 do 21. 11. 2008

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2008

Částka: 100 000 ,- Kč od 04. 07. 2002 do 30. 12. 2008
50 000 ,- Kč od 03. 04. 2002 do 04. 07. 2002

Splaceno: 100 % od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2008

Podíl: 100% od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2008


Název/Jméno: RODOS, spol. s r.o.

IČO: 546615

Adresa: Brno, Vrchlického sad 5, okres Brno-město
od 11. 07. 2001 do 04. 07. 2002

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 11. 07. 2001 do 04. 07. 2002

Částka: 50 000 ,- Kč od 11. 07. 2001 do 04. 07. 2002

Splaceno: 100 % od 11. 07. 2001 do 04. 07. 2002


Název/Jméno: ŽÍTEK MIROSLAV

Datum narození:9. 1. 1951

Adresa: Brno, Jabloňová 3
od 08. 11. 1995 do 11. 07. 2001

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 11. 1995 do 11. 07. 2001

Částka: 50 000 ,- Kč od 03. 03. 1997 do 11. 07. 2001
100 000 ,- Kč od 08. 11. 1995 do 03. 03. 1997

Splaceno: 100 % od 05. 03. 1997 do 11. 07. 2001
50 % od 03. 03. 1997 do 05. 03. 1997
100 000 ,- Kč od 08. 11. 1995 do 03. 03. 1997


Název/Jméno: NOVÁK PAVEL

Datum narození:11. 11. 1943

Adresa: Brno, Bohuslava Martinů, okres Brno-město
od 03. 03. 1997 do 03. 04. 2002

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 03. 03. 1997 do 03. 04. 2002

Částka: 50 000 ,- Kč od 03. 03. 1997 do 03. 04. 2002

Splaceno: 100 % od 05. 03. 1997 do 03. 04. 2002
50 % od 03. 03. 1997 do 05. 03. 1997


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

IČO: 73979058

Datum narození:8. 6. 1962

Adresa: Brno, Černopolní 53
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995

Částka: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994
33 333 ,- Kč od 09. 07. 1993 do 26. 07. 1993

Splaceno: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: PETŘÍK JAROSLAV

Datum narození:13. 5. 1940

Adresa: Brno, Horská 6
od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
Brno, Horská 6
od 09. 07. 1993 do 23. 05. 1994

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
Společníci - společník s vkladem
od 09. 07. 1993 do 23. 05. 1994

Částka: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994
33 333 ,- Kč od 09. 07. 1993 do 26. 07. 1993

Splaceno: 50 000 ,- Kč od 23. 05. 1994 do 08. 11. 1995
33 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994


Název/Jméno: ŠKARDA FRANTIŠEK

Adresa: Brno, Horácké nám. 11
od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994
Brno, Horáckého nám. 11
od 09. 07. 1993 do 26. 07. 1993

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 09. 07. 1993 do 23. 05. 1994

Částka: 34 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994
33 334 ,- Kč od 09. 07. 1993 do 26. 07. 1993

Splaceno: 34 000 ,- Kč od 26. 07. 1993 do 23. 05. 1994


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LUDVÍK IVO

IČO: 46696997

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2014

Adresa: Ant. Smutného 810/86, 664 47 Střelice
od 19. 10. 2016
Ant. Smutného 686/16, 664 47 Střelice
od 09. 05. 2014 do 19. 10. 2016


Název/Jméno: MALATÍN ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 05. 2014
Statutární orgán - jednatel
od 21. 11. 2008 do 16. 07. 2010

Adresa: Grohova 148/56a, Veveří, 602 00 Brno
od 09. 05. 2014
Brno, Grohova 148/56A, PSČ 60200
od 21. 11. 2008 do 16. 07. 2010


Název/Jméno: HLINOMAZ OTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 05. 2014

Adresa: Ríšova 814/95, Žebětín, 641 00 Brno
od 09. 05. 2014


Název/Jméno: DVOŘÁK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 05. 2014

Adresa: Hoblíkova 559/17, Černá Pole, 613 00 Brno
od 09. 05. 2014


Název/Jméno: BURIAN MICHAL

IČO: 12422282

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012

Adresa: Legionářská 1996/16, 669 02 Znojmo
od 19. 10. 2016
Znojmo, Legionářská, PSČ 66902
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012


Název/Jméno: KOSTÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 12. 2012
Statutární orgán - jednatel
od 16. 07. 2010 do 03. 12. 2012

Adresa: Zborovská 365, 684 01 Slavkov u Brna
od 30. 11. 2013
Slavkov u Brna, Zborovská 365, PSČ 68401
od 16. 07. 2010 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: BENDL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2012 do 09. 05. 2014

Adresa: Chodská 3240/41, 690 02 Břeclav
od 30. 11. 2013 do 09. 05. 2014
Břeclav, Chodská 3240/41, PSČ 69003
od 03. 12. 2012 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: ČERMÁK VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2012 do 09. 05. 2014

Adresa: Koliště 645/29, Zábrdovice, 602 00 Brno
od 30. 11. 2013 do 09. 05. 2014
Brno, Koliště 645/29, PSČ 60200
od 03. 12. 2012 do 30. 11. 2013


Název/Jméno: DRÁPELA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 12. 2012 do 09. 05. 2014

Adresa: Brno - Lesná, Vaculíkova 529/6, PSČ 63800
od 03. 12. 2012 do 09. 05. 2014


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012

Adresa: Znojmo, Coufalova, PSČ 66902
od 03. 12. 2012 do 03. 12. 2012


Název/Jméno: DVOŘÁK TOMÁŠ

IČO: 86726781

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 11. 07. 2001 do 21. 11. 2008

Adresa: Brno, Kluchova 18A, okres Brno-město, PSČ 63400
od 11. 07. 2001 do 21. 11. 2008


Název/Jméno: TOMÁŠOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 18. 08. 2000 do 11. 07. 2001

Adresa: Brno, Muchova 11, okres Brno-město, PSČ 61300
od 18. 08. 2000 do 11. 07. 2001


Název/Jméno: ŽÍTEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - společník
od 03. 03. 1997 do 03. 03. 1997
Statutární orgán - jednatel
od 03. 03. 1997 do 18. 08. 2000
Statutární orgán - společník
od 08. 11. 1995 do 03. 03. 1997

Adresa: Brno, Jabloňová 3, okres Brno-město
od 03. 03. 1997 do 18. 08. 2000
Brno, Jabloňová 3
od 08. 11. 1995 do 03. 03. 1997


Název/Jméno: JUDr PAVEL NOVÁK

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 03. 03. 1997 do 18. 08. 2000

Adresa: Brno, Bohuslava Martinů 9, okres Brno-město, PSČ 60200
od 03. 03. 1997 do 18. 08. 2000


Název/Jméno: BÍLEK JIŘÍ

IČO: 73979058

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995
Statutární orgán - společník
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

Adresa: Brno, Černopolní 53
od 16. 09. 1991 do 08. 11. 1995


Název/Jméno: PETŘÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995
Statutární orgán - společník
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

Adresa: Brno, Horská 6
od 09. 07. 1993 do 08. 11. 1995
Brno, Horská 6
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993


Název/Jméno: ŠKARDA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - společník
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993

Adresa: Brno, Horácké nám. 11
od 16. 09. 1991 do 09. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Odpovědní zástupci: Simona Galčanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Petřík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2007

Odpovědní zástupci: Simona Galčanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Zánik oprávnění:14. 11. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ41602706

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 2. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
1280301"MICRONA Týn s.r.o."62502107Předčická 613, 375 01 Týn nad Vltavou 1
23255691.FC Karlovy Vary a.s.25248502Karlovy Vary - Drahovice, Lidická 448/14, PSČ 36001
1777864A - Trading, a.s.48289540Praha 1, Karlova 455/48, PSČ 11000
1100152A Z Z O s.r.o.62243721Pražská 422, Mimoň I, 471 24 Mimoň
493774A-ZETES, s.r.o. "v likvidaci"25125664Praha 5 - Radotín, Karlická 910/49, PSČ 15300
3440486AKVASPOL, spol. s r.o.62621106Rokycany, Zeyerova 1162, PSČ 33701
427890Alarm K+K elektronika s.r.o.25842765Ostrava - Hulváky, Blodkova 143/24, PSČ 70900
2748165Albrecht comp. s.r.o. v likvidaci62417002Mukařovského 1985/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5
2731949AmiCom s.r.o. v likvidaci49355775Novomlýnská 1373/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
305089ARGOS s.r.o.49974670Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
190474AUTOCENTRUM TAPS, s.r.o.25838032Krmelínská 773/10, Hrabová, 720 00 Ostrava
1213574AUTOSLUŽBY KV-CZ, s.r.o.25235044Závodní č.p. 4/12, 360 06 Hradiště
1797787AVAMP s.r.o.48592684Praha 4, Na Pankráci 113
124906AZ SERVIS STK, s.r.o.25311085Kulkova 946/30, Maloměřice, 614 00 Brno
856898AZ SERVIS, a.s.25581309Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
1945781B W C s.r.o. v likvidaci49018655Burketova 120, 397 01 Písek
558268B.G.M. Capital, a.s.43873863Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10
387222BD Pod Holečkovými sady s.r.o.3173615nám. F. Křižíka 2840, 390 01 Tábor
2747063BEDR Břeclav a.s.28260767Břeclav, Komenského nábřeží 3a, PSČ 69002
1683786Betonárna Podivín s.r.o.28260805Zborovská 977, 691 45 Podivín
1290365BIDIPO&S, a.s.25343777Podbořany, Vroutecká 117, okres Louny, PSČ 44101
3306264Bio Vrbovec s.r.o.27879836Vrbovec 190, PSČ 67124
2453695BioSolar Otrokovice s.r.o.27636798Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice
2385332BIPRO s.r.o. v likvidaci61056707Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 1594/22a, PSČ 18000
3010549BOFFICE, a.s.28308611Zámecká 1256, 671 72 Miroslav

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
23860551st Global Barter, a.s. v likvidaci25561766Brno, Heršpická 5, okres Brno-město, PSČ 63900
2569978220volt.cz s.r.o.4828887Heršpická 814/5a, 63900 Brno
420715A.B.M. AUTO s.r.o.25594672Heršpická 813/5, 63900 Brno
1610058AB Advice spol. s r.o.29352649Heršpická 813/5, 63900 Brno
2480957ALIVIDA CZ, s.r.o.26932342Brno, 63900, Štýřice, Heršpická, 814/5a
968872Advokátní kancelář Stejskalová & Blechová, s.r.o.29258693Heršpická 813/5, 63900 Brno
1743341BLEST REAL ESTATE, s.r.o.29311411Heršpická 813/5, 63900 Brno
710635BPP Energy, s.r.o.29291704Heršpická 813/5, 63900 Brno
251187BRNO CITY, s.r.o. - v likvidaci25594249Brno, Heršpická 5a, PSČ 639 00
414785Bart Media, s.r.o.27734145Heršpická 813/5, 63900 Brno
2846184Biology Park Brno a.s.41602706Heršpická 813/5, 63900 Brno
312041Body Express, s.r.o.4564626Heršpická 814/5a, 63900 Brno
535556CERUSST s.r.o.1492985Heršpická 813/5, 63900 Brno
856942CONCORS Agency s.r.o.25569775Heršpická 814/5a, 63900 Brno
770934Dition, s.r.o.1422138Heršpická 813/5, 63900 Brno
2999462EDay promotion, s.r.o.5656681Heršpická 813/5, 63900 Brno
2417661EXPRESS MONITARI s.r.o.25528521Brno, Heršpická 5, okres Brno-město, PSČ 639 00
160401FoFrDieta s.r.o.5029341Heršpická 814/5a, Štýřice, 639 00 Brno
907081GLOBAL EQUITIES MARKET CZECH, s.r.o.25595164Brno, Heršpická 5, PSČ 63900
219252IBF Trading s.r.o.28274911Heršpická 813/5, 63900 Brno
1975075IK café s.r.o.3535266Heršpická 814/5a, 63900 Brno
194139INVEST STEEL s.r.o. v likvidaci25563343Brno, 63900, Štýřice, Heršpická, 813/5
793364Investiční portál nemovitostí s.r.o.5128234Heršpická 813/5, 63900 Brno
1334687JTWT ADVANCED INDUSTRY GROUP, s.r.o.25520377Heršpická 813/5, 63900 Brno
2256706K.L.Z. Brno s.r.o.63478242Brno, Heršpická 5, PSČ 639 00

Fyzické osoby v okolí