BOPO, a. s. - v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem BOPO, a. s. - v likvidaci, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 437. Její identifikační číslo je 18127410

Výpis z obchodního rejstříku BOPO, a. s. - v likvidaci

Datum zápisu: 29. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 437

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: axpaeju

Předmět podnikání: Výroba obuvnických komponentů, lepidel a zařízení pro výrobu obuvi
Výroba galanterního zboží
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, vyjma činností ...
Zemní práce s mechanizačními prostředky
Manipulační práce s vysokozdvižnými vozíky
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektrotechniky
Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba elektronických zařízení
Technickoekonomická příprava výroby obuvi
Provádění průmyslových staveb
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Elektroinstalatérství
Vodoinstalatérství
Broušení a leštění kovů
Zámečnictví
Kovoobrábění
Topenářství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Kovoobráběčství
Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Výroba elektrických strojů a přístrojů
Výroba obuvi
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obchodní činnost
Projektování elektrických zařízení
Projektová činnost v investiční výstavbě
Projektová činnost ve výstavbě
Zprostředkovatelská činnost v oblasti zajišťování výchovy,...
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Poskytování software (prodej hotových programů na základě ...
automatizované zpracování dat
Revize elektrických zařízení
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových...
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Sídlo: Koželužská 292, 67401 Třebíč

Adresy: Koželužská 292, 674 01 Třebíč
od 31. 10. 2011 od 08. 04. 2015
Třebíč, Koželužská 292, PSČ 67483
od 27. 03. 1996 od 31. 10. 2011
Třebíč
od 29. 03. 1991 od 27. 03. 1996

Skutečnosti

  Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 09.06.2011, čj. 28 K /99-1969, které nabylo právní moci dne 25.04.2012 byl zrušen prohlášený konkurs na majetek společnosti BOPO,a.s. - v likvidaci (IČ:18127410) po splnění rozvrhového usnesení.
od 08. 04. 2015 od 08. 04. 2015

  Akcie:863 762 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 350,- Kč,emitované v zaknihované podobě s charakterem veřejněobchodovatelných cenných papírů
od 13. 04. 2000 od 08. 04. 2015

  1. Základní jmění společnosti BOPO,a.s. se z důvodu krytí ztrátz předchozích let a tvorby rezervního fondu na částečnou úhraduočekávané ztráty v roce 1999 s n i ž u j e z částky863.762.000,-Kč (slovy:osmsetšedesáttřimilionůsedmsetšedesátdvatisíckorunčeských)o částku 561.445.300,-Kč,(slovy:pětsetšedesátjednamilionůčtyřistačtyřicetpěttisíctřistakorunčeských)na částku 302.316.700,-Kč(slovy: třistadvamilionůtřistašestnácttisícsedmsetkorunčeských).
od 03. 11. 1999 od 13. 04. 2000

  2. Snížení základního jmění bude provedeno ve smyslu ust.§ 213odst. 3 obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všechakcií, které jsou k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady,tj. k 10.9.1999 ve vlastnictví akcionářů, z jmenovité hodnoty1.000,-Kč slovy: jedentisíckorunčeských, na jmenovitou hodnotu350,-Kč slovy: třistapadesátkorunčeských, a to ve smyslu ust. -213 a) odst.3 obchodního zákoníku změnou zápisu o výši jmenovitéhodnoty akcií společnosti v zákonem stanovené evidencizaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.
od 03. 11. 1999 od 13. 04. 2000

  Zapisuje se usnesení z mimořádné valné hromady ze dne 17.9.1999o snížení základního jmění:
od 03. 11. 1999 od 13. 04. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne11.6.1999.
od 11. 08. 1999 od 08. 04. 2015

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne19.6.1997, ve znění změn a dodatků schválených valnou hromadouspolečnosti dne 14.7.1998.
od 18. 09. 1998 od 11. 08. 1999

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 24.7.1996.
od 25. 11. 1996 od 08. 04. 2015

  Ke dni 21.6.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 31.5.1995.
od 21. 06. 1995 od 08. 04. 2015

  Akcie:863 762 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000,- Kč,emitované v zaknihované podobě s charakterem veřejněobchodovatelných cenných papírů
od 21. 06. 1995 od 13. 04. 2000

  Podle rozhodnutí valné hromady ze dne 5.2.1994 zapisuje se změnaa doplnění čl.V stanov.
od 21. 02. 1994 od 08. 04. 2015

  Rozdělení základního jmění:- 855 124 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000 Kč, na majiteles charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů,- 8 638 ks akcií zaměstnaneckých jmenovité hodnoty 1 000 Kč,na jméno.
od 21. 02. 1994 od 21. 06. 1995

  Podle rozhodnutí valné hromady ze dne 10.11.1993 zapisuje sezměna a doplnění stanov v čl.IV.,V.
od 21. 12. 1993 od 08. 04. 2015

  Podle usnesení valné hromady ze dne 30.11.1992 zapisuje se změnačl.VII. písm.B odst.3.
od 02. 09. 1993 od 08. 04. 2015

  Podle usnesení valné hromady ze dne 30.11.1992 schvaluje sezměna a doplnění stanov v čl.IV.,V.,VI.,VII.,IX.,X.,XI.,XII.,XIII.,XIV.
od 18. 02. 1993 od 08. 04. 2015

  Dozorčí rada:Alois Tyl, Praha 4, Batelovská 7, předsedaIng. Jan Krón, Praha 6, Na Kajetánkou 25Ing. Pavel Cihlář, Brno, Fišova 27
od 18. 02. 1993 od 13. 12. 1993

  Podle usnesení valné hromady ze dne 7.7.1992 schvaluje se změnaa doplnění stanov v čl.VII.B odst.4, čl.VII.C. odst.2, čl.VII.D.
od 05. 10. 1992 od 08. 04. 2015

  Základní jmění: 523,347.000 Kčs
od 05. 10. 1992 od 21. 12. 1993

  Jeho rozdělení: 1 hromadná akcie (zatimní list) znějícína jméno.
od 05. 10. 1992 od 21. 12. 1993

  Podle usnesení valné hromady ze dne 22.11.1991 zapisuje se změnaa doplnění stanov společnosti v čl. VII/B/5c,d; VII/B/7d;VIII, VIII/1,2, VII/2d.
od 30. 12. 1991 od 08. 04. 2015

  Podle usnesení valné hromady ze dne 22.11.1991 schvaluje sezměna a doplnění stanov společnosti v čl.VII/B/5c,d, VII/B/7d,VIII, VIII/1,2, VII/2d.
od 30. 12. 1991 od 08. 04. 2015

  Základní kapitál: 942.206.000,-- Kčsna základní kapitál společnosti je vydána jedna hromadnáakcie (zatimní list), znějící na jméno.
od 18. 12. 1991 od 05. 10. 1992

  Způsob zřízení : Usnesení valné hromady č.1 akciové společnosti Obuvnický průmysl-Svit,Zlín ze dne 15.3.1991
od 29. 03. 1991 od 08. 04. 2015

  Den vzniku: 31.3.1991
od 29. 03. 1991 od 08. 04. 2015

  Zastupování : Společnost zastupuje představenstvo,jednotlivíčlenové představenstva,pokud jsou k tomu písemně zmocněnipředstavenstvem
od 29. 03. 1991 od 21. 06. 1995

  Podepisování : K otisknutému nebo napsanému názvu společnostipřipojí svůj podpis reprezentanti představenstva,případnědalší osoby představenstvem zmocněné
od 29. 03. 1991 od 02. 09. 1993

  Rozdělení kapitálu : Na základní kapitál společnosti je vydánajedna hromadná akcie(zatímní list),znějící na jméno
od 29. 03. 1991 od 18. 12. 1991

  Základní kapitál : činí 951 200 tis.Kčs bez započtení majetku SOU,který činí 3 950 tis.Kčs
od 29. 03. 1991 od 18. 12. 1991

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DOKULIL VLASTIMIL

Funkce: Likvidátor
od 07. 01. 2000 od 08. 04. 2015


Název/Jméno: ČERVENÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 2000 od 22. 11. 2011


Název/Jméno: MARUŠÁK PETR

IČO: 65357108

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 2000 od 22. 11. 2011


Název/Jméno: KACETL IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 2000 od 22. 11. 2011


Název/Jméno: DOLEŽALOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 2000 od 22. 11. 2011


Název/Jméno: KOŘENÝ ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 08. 1999 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: ŠTĚRBA ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 1999 od 03. 05. 2007


Název/Jméno: PIVARČI JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 1999 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: MARČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 08. 1999 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: JANATA PAVEL

IČO: 88697274

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 08. 1999 od 22. 11. 2011


Název/Jméno: ŠÍSTEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 1999 od 13. 04. 2000


Název/Jméno: STIEBAL MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 08. 1999 od 03. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1997 od 11. 08. 1999


Název/Jméno: KOŘENÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 1999 od 12. 08. 1999


Název/Jméno: HAVLÍČEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 1999 od 03. 05. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 1998 od 11. 08. 1999


Název/Jméno: HODĚJOVSKÝ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 1998 od 11. 08. 1999
Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1996 od 18. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 19. 07. 1996 od 25. 11. 1996


Název/Jméno: ZELNÍČEK OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 1998 od 11. 08. 1999
Dozorčí rada - člen
od 13. 12. 1993 od 18. 09. 1998


Název/Jméno: FUCHS VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 17. 10. 1997 od 18. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 1996 od 17. 10. 1997


Název/Jméno: OTRADOVEC MICHAL

IČO: 61371211

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1997 od 17. 10. 1997


Název/Jméno: ADAMČÍKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 25. 11. 1996 od 18. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 19. 07. 1996 od 25. 11. 1996


Název/Jméno: HNÍZDIL IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 1996 od 18. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 12. 1994 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: KOCIÁN MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 1996 od 23. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 1996 od 25. 11. 1996


Název/Jméno: BOUŠE PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 1996 od 17. 10. 1997


Název/Jméno: ČECH VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 11. 1996 od 11. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1995 od 19. 07. 1996


Název/Jméno: ZACHOVAL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 1996 od 23. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 1996 od 25. 11. 1996


Název/Jméno: PECHÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 1996 od 25. 11. 1996


Název/Jméno: POLÁK PETR

IČO: 87434377

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 1996 od 25. 11. 1996


Název/Jméno: HOLUB PETR

IČO: 5631416

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 1996 od 25. 11. 1996


Název/Jméno: SMAŽIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 1996 od 11. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 03. 1996 od 19. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 06. 1995 od 27. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1992 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: PONRT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 07. 1996 od 25. 11. 1996


Název/Jméno: ZDĚNOVCOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 27. 03. 1996 od 19. 07. 1996


Název/Jméno: ČINÁTL RENÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 03. 1996 od 19. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1995 od 27. 03. 1996


Název/Jméno: STECKEROVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 21. 06. 1995 od 19. 07. 1996


Název/Jméno: HODĚJOVSKÝ ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 06. 1995 od 19. 07. 1996


Název/Jméno: SCHMIDT LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1995 od 27. 03. 1996


Název/Jméno: PRANDSTETTER ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 06. 1995 od 19. 07. 1996


Název/Jméno: PUČOK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1995 od 19. 07. 1996


Název/Jméno: MOUČKA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 06. 1995 od 27. 03. 1996


Název/Jméno: TYL ALOIS

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 12. 1993 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: POLÁK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 1993 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: PEJZL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 12. 1993 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: POMYKAL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 1993 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: HURT KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 1993 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: LIBNAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 1993 od 13. 12. 1993


Název/Jméno: VANĚK MIROSLAV

IČO: 12392863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 03. 1991 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: HAVLÍKOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - statutární orgán
od 29. 03. 1991 od 05. 10. 1992


Název/Jméno: MAHEL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 03. 1991 od 09. 12. 1994


Název/Jméno: HLOUŠEK JAN

IČO: 11005513

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 03. 1991 od 21. 06. 1995


Název/Jméno: JIRÁT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 03. 1991 od 13. 12. 1993


Název/Jméno: HEGR EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - statutární orgán
od 29. 03. 1991 od 22. 02. 1993


Název/Jméno: VODÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - statutární orgán
od 29. 03. 1991 od 18. 02. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba obuvnických komponentů, lepidel a zařízení pro výrobu obuvi

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 07. 1998

Zánik oprávnění:08. 12. 2001


Výroba galanterního zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 01. 1996

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 04. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zemní práce s mechanizačními prostředky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 645127

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


Manipulační práce s vysokozdvižnými vozíky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 752003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 12. 1992

Zánik oprávnění:09. 10. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 12. 1992

Zánik oprávnění:17. 07. 1998


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektrotechniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Zánik oprávnění:26. 03. 1997


Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Zánik oprávnění:26. 03. 1997


Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Zánik oprávnění:21. 12. 2001


Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 12. 1992

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


Technickoekonomická příprava výroby obuvi

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 12. 1992

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 768140

Zánik oprávnění:09. 10. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 06. 1997


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:02. 08. 2000


Broušení a leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 10. 1996


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 752003

Zánik oprávnění:02. 08. 2000


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 752003

Zánik oprávnění:09. 10. 1996


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 752003

Zánik oprávnění:02. 08. 2000


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Zánik oprávnění:25. 05. 2000


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Zánik oprávnění:02. 08. 2000


Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:02. 08. 2000


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 768146

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 12. 1992

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


Výroba obuvi

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 703195

Zánik oprávnění:08. 12. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Zánik oprávnění:08. 04. 2015


Obchodní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 752003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 115530

Zánik oprávnění:02. 08. 2000


Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 10. 1996


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:25. 05. 2000


Zprostředkovatelská činnost v oblasti zajišťování výchovy, vzdělávání a školení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1992

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 09. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 11. 1992

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory ebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 513854

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 08. 2000


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 645127

Zánik oprávnění:26. 06. 1997


Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Zánik oprávnění:02. 08. 2000


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2000


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 12. 2001


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 645127

Zánik oprávnění:27. 03. 1997


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 04. 1992

Zánik oprávnění:21. 12. 2001


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 04. 1992

Odpovědní zástupci: 752003

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 04. 1992

Odpovědní zástupci: 752003

Zánik oprávnění:16. 10. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ18127410

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:03. 08. 2010

Související firmy

#NázevICOAdresa
66875" REALITNÍ KANCELÁŘ FINISCH" s.r.o. v likvidaci47238241sídl. 17. listopadu 567, 37806 Suchdol nad Lužnicí
21133"International Holding ENVI" akciová společnost25254138Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
72409A Z A , s.r.o.62913999Bratří Štefanů 499/79, 50003 Hradec Králové
53203AG - Centrum spol. s r.o.49815300Předměřice nad Labem, Správčice 376, PSČ 503 02
233395AGROKOP HB s.r.o.64826007Smetanovo náměstí 279, 58001 Havlíčkův Brod
266318Agropodnik a.s. Hradec Králové47452595Jana Černého 376/5, 50302 Hradec Králové
315975APRA s.r.o.553808Cihelná 103/3, 11800 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
253675ATLANT IMMOBILIEN PRAG s.r.o.45309230Slezská 1161/19, 12000 Praha
299053Auto Technologies Group s.r.o.24179701Kolbenova 1080, 19800 Praha
342664AVE Žďár nad Sázavou s.r.o.27692841Jihlavská 2485/32, 59101 Žďár nad Sázavou
146921AVEZO Plus a.s.27757803Brněnská 126/38, 59101 Žďár nad Sázavou
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
92135B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.60721901Zlatá Hora 1466, 68401 Slavkov u Brna
81823BART, spol. s r.o. v likvidaci48585319Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Jugoslávská, 7/670
156514Be & Pe, s.r.o.63477831Strojírenská 396/4, 59101 Žďár nad Sázavou
345356BETOTRUB-OSTRAVA s.r.o. "v likvidaci"61947563Valašské Meziříčí, 75700, Krásno nad Bečvou, Jiráskova, 613/13
86267BOOM TOWN, a.s.26970244Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vodičkova, 710/31
27227BRATECH, s.r.o.25778552Teplice, Duchcovská 88, PSČ 415 01
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
29547Bytové družstvo KRYSTAL, v likvidaci25372971Ostrava, 70800, Poruba, Pionýrů, 829
243684Bytové družstvo nájemců61463361Strossmayerovo náměstí 1297/9, 17000 Praha
128677Bytové družstvo U Pošty26730561Bří Čapků 832, 27711 Neratovice
247506CALEPO Media s.r.o.3933393Havlíčkova 1030/1, 11000 Praha
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36

Související osoby

#NázevICOAdresa
290207ABSOLON MILAN61511200Pražská 129, 41763 Žalany
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
27720ADÁMEK ALEXANDER61095214Nad údolím 524/17A, 14700 Praha
42242ADÁMEK VLADIMÍR10550976Mojmírovo náměstí 24/26, 61200 Brno
98261ADAMOVÁ LENKA73050636Nemocniční 266, 78391 Uničov
59470ALBRECHT ZDENĚK7213903064, 38472 Zdíkov
130284ARCHALOUS JINDŘICH64550869K Safině 776, 14900 Praha
26269AUEROVÁ JITKA69676143Kpt. Nálepky 765/4, 67401 Třebíč
234283AUGUSTIN VÁCLAV45058083Varšavská 2746/14, 39005 Tábor
144908AUŘEDNÍK ŠTĚPÁN71587993Rezlerova 299, 10900 Praha
171824BAČINA KAREL10503943Lidická 512, 51754 Vamberk
103746BALABÁNOVÁ VÁCLAVA45706255Bellušova 1803/5, 15500 Praha
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
162934BALOUN JIŘÍ71638211Vánková 800/16, 18100 Praha
20495BANKO PETR88137040Lohniského 870/14, 15200 Praha
278777BARON KAREL13596519Zborovská 202/15, 70200 Ostrava
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
14442BAROŇOVÁ HANA64997979Výstavní 225/5, 70200 Ostrava
238894BÁRTA LUDĚK48064858Všehrdova 449/14, 11800 Praha
230517BARTÁK PAVEL62121260Puškinova 521/39, 68201 Vyškov
199223BARTOŇ TOMÁŠ61817279Sídliště II 29, 25168 Kamenice
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
131249BÁRTOVÁ PETRA60614901Pod Lesem 1361/14, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí