BORS Břeclav a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem BORS Břeclav a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1218. Jeho identifikační číslo je 49969242

 
 

Výpis z obchodního rejstříku BORS Břeclav a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1218

Identifikační číslo:49969242

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ye9cdc2

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Klempířství a oprava karoserií
Provozování autoškoly
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zednictví
Hostinská činnost
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Poskytování technických služeb
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Zprostředkování obchodu
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Montáž měřidel
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Specializovaný maloobchod
Maloobchod tabákovými výrobky
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zastupování v celním řízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma...
Výroba, opravy a montáž měřidel
Směnárenská činnost
Vnitrostátní zasilatelství
Provozování cestovní kanceláře
Opravy silničních vozidel
Provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
Ubytovací služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Reklamní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní

Adresa společnosti

Sídlo: Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
od 13. 09. 2016
Břeclav, Bratislavská 26, PSČ 69062
od 01. 01. 1994 do 13. 09. 2016
Bratislavská 2284/26, 69002 Břeclav

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 07. 2014

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 1.9.2010.
od 08. 10. 2010 do 11. 07. 2014

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 30.01.2009.
od 06. 02. 2009 do 08. 10. 2010

  Společnost BORS Břeclav a.s. převzala na základě smlouvy o převzetí jmění jediným společníkem zanikající společnosti MADO, spol. s r.o., se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, IČ: 48909700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11408, a DES-SPED, s.r.o., IČ: 63474972, se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ 690 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20338, přičemž tyto společnosti byly zrušeny bez likvidace a rozhodný den pro přechod jmění byl ve smyslu § 220a odst. 3 písm. g) obchodního zákoníku stanoven na 30.6.2006. Společnost BORS Břeclav a.s., nepřevzala od zanikajících společností ve smyslu § 220p odst. 8 obchodního zákoníku obchodní firmu zanikajících společností. Právní poměry společnosti se řídí stanovami, jejichž úplné znění bylo vyhlášeno dne 31.10.2006.
od 30. 11. 2006 do 06. 02. 2009

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 5.8.2005.
od 30. 01. 2006 do 30. 11. 2006

  Dne 5.8.2005 valná hromada společnosti BORS Břeclav a.s. schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti BORS Břeclav a.s. je Ing. Mikulecký Luděk, bytem Břeclav, Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, r.č. 641209/0575, (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví účastnických cenných papírů hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením listinných účastnických cenných papírů na majitele a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 87.370 ks (osmdesátsedmtisíctřistasedmdesát kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,32 %, a ke dni konání valné hromady je vlastníkem nejméně [87.370] ks (slovy: osmdesátsedmtisíctřistasedmdesát] kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně [97,32] %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násle. obchodního zákoníku.2. Osvědčení hlavního akcionářeValná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář Ing. Mikulecký Luděk, bytem Břeclav, Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, r.č. 641209/0575, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch.zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, v platném znění.3. Rozhodnutí o přechodu ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem o rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných společností ve vlastnictví akcionářů Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií") za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění § 183i až 183n.4. Určení výše protiplněníValná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za vykupované účastnické cenné papíry Společnosti peněžité protiplnění, v rámci přechodu jejich účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ve výši 836,- Kč (slovy: osmsetřicetšest korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti (vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč zněnící na majitele). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Vlastimilem Zajíčkem (reg.č.: Spr. 2792/2000, Spr. 2533/2003, č. posudku 30/2005). Ze znaleckého posudku vyplývá následující hodnocení znalce: "Hlavní akcionář nám dne 18.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti BORS Břeclav a.s., navrhuje výši Společnosti ve výši 836,- Kč ("osmsetřicetšest korun českých") na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1000,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005.".Dle sdělení hlavního akcionáře byla tato výše protiplnění určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o Společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované řádné účetní závěrky Společnosti zpracované k 31.12.2004, hodnotu čistého obchodního jmění Společnosti připadajícího na jednu akcii Společnosti.5. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmNa hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu účastnických cenných papírů přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.6. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši vlastníkům listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Dosavadní vlastník účastnikých cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti BORS Břeclav, a.s., Bratislavská 26, Břeclav, PSČ 690 62, v kanceláři sekretariátu, každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva od 9 do 14 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti k rukám představenstva, kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům bude připojena žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlasníka účastnických cenných papírů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřeli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění.7. Poskytnutí protiplněníValná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní ackionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlasníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanoveným v § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto podle odst. 6. tohoto usnesení. V době prodlení nemohou dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění podle § 183m. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dnů, bude postupováno podle § 214 odst. 1 až 3 obch.zák.8. Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby zajistilo uveřejnění tohoto usnesení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčují toto rozhodnutí v sídle společnosti k náhlednutí. O rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis sepsaný dne 5.8.2005 pod NZ 123/2005.
od 05. 09. 2005 do 27. 02. 2006

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 5.8.2005 a usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005.
od 15. 08. 2005 do 27. 02. 2006

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 23.11.2004
od 04. 01. 2005 do 15. 08. 2005

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 19.05.2004
od 08. 07. 2004 do 04. 01. 2005

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 27.08.2003
od 07. 01. 2004 do 08. 07. 2004

  Společnost se řídí stanovami úplném znění schválenými valnouhromadou 27.6.1998.
od 22. 09. 1998 do 07. 01. 2004

  Předloženy stanovy v úplném znění přijaté valnou hromadou25.6.1997.
od 19. 09. 1997 do 22. 09. 1998

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou22.6.1996.
od 07. 08. 1996 do 08. 07. 2004

  Rozdělení základního jmění:- 4 489 ks zaměstnaneckých akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 1 000 Kč,- 85 283 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
od 01. 01. 1994 do 13. 04. 1995

Akcie

Počet: 89 772 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 10. 2010

Počet: 89 772 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 07. 01. 2004 do 07. 01. 2004

Počet: 89 772 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 19. 09. 1997 do 19. 09. 1997

Počet: 89 772 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 13. 04. 1995 do 13. 04. 1995

Počet: 4 489 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 21. 01. 1994 do 21. 01. 1994

Počet: 4 489 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Počet: 85 283 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: MIKULECKÝ LUDĚK

IČO:67549276

Datum narození:9. 12. 1964

Adresa: Břeclav - Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, PSČ 69006
od 27. 02. 2006 do 07. 09. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 02. 2006 do 07. 09. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZUGAR FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 1997 do 22. 09. 1998

Adresa: J. Opletala 3099/16a, 690 02 Břeclav
od 02. 08. 2013
Břeclav, J. Opletala 16A, PSČ 69002
od 21. 07. 2008 do 02. 08. 2013
Břeclav, Jana Opletala 16A
od 16. 05. 1997 do 21. 07. 2008


Název/Jméno: HALUZA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1999

Adresa: Gagarinova 1072/29, 691 51 Lanžhot
od 02. 08. 2013
Lanžhot, Gagarinova 29, PSČ 69151
od 21. 07. 2008 do 02. 08. 2013
Lanžhot, Gagarinova 29, okres Břeclav
od 21. 12. 1999 do 21. 07. 2008


Název/Jméno: MIKULECKÝ DAVID

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 12. 2015

Adresa: Školní 203, 691 63 Velké Němčice
od 09. 12. 2015


Název/Jméno: MIKULECKÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 12. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 07. 2008 do 09. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 2006 do 21. 07. 2008
Dozorčí rada - předsedkyně
od 19. 09. 1997 do 22. 09. 1998

Adresa: Tři Grácie 742, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav
od 02. 08. 2013
Břeclav - Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, PSČ 69006
od 21. 07. 2008 do 02. 08. 2013
Břeclav - Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, PSČ 69141
od 15. 12. 2006 do 21. 07. 2008
Břeclav-Charvatská Nová Ves, Na Valtické 715/82
od 19. 09. 1997 do 22. 09. 1998


Název/Jméno: HYKLOVÁ SASKIA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 07. 2008
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 08. 07. 2004 do 15. 12. 2006

Adresa: Karla Hynka Máchy 3217/25, 690 02 Břeclav
od 02. 08. 2013
Břeclav, K. H. Máchy 3217/25, PSČ 69002
od 21. 07. 2008 do 02. 08. 2013
Břeclav, Karla Hynka Máchy 3217/25
od 08. 07. 2004 do 15. 12. 2006


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2008 do 03. 08. 2010

Adresa: Školská 1364, 253 01 Hostivice
od 23. 04. 2013
Praha 6, Kopeckého 1328/43, PSČ 16900
od 21. 07. 2008 do 03. 08. 2010


Název/Jméno: MIKULECKÝ LUDĚK

IČO: 67549276

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 1997 do 07. 09. 2015

Adresa: Tři Grácie 742, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav
od 02. 08. 2013 do 07. 09. 2015
Břeclav - Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, PSČ 69006
od 21. 07. 2008 do 02. 08. 2013
Břeclav, Charvatská Nová Ves, Tři Grácie 742
od 30. 10. 2003 do 21. 07. 2008
Břeclav, Sovadinova 14C
od 04. 10. 1999 do 30. 10. 2003
Břeclav - Charvatská Nová Ves, Na Valtické 715/82
od 16. 05. 1997 do 04. 10. 1999


Název/Jméno: ŠVECOVÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2010 do 23. 04. 2013

Adresa: Praha 6, Nevanova 1063/46, PSČ 16300
od 03. 08. 2010 do 23. 04. 2013


Název/Jméno: HALUZOVÁ BOŽENA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 12. 2006 do 21. 07. 2008
Dozorčí rada - členka
od 30. 10. 2003 do 15. 12. 2006
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 22. 09. 1998 do 30. 10. 2003
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 12. 07. 1995 do 22. 09. 1998
Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 do 12. 07. 1995

Adresa: Lanžhot, Nádražní 928
od 15. 12. 2006 do 21. 07. 2008
Lanžhot, Nádražní 928, okres Břeclav
od 22. 09. 1998 do 15. 12. 2006
Lanžhot, Nádražní 928, okres Břeclav
od 16. 05. 1997 do 22. 09. 1998
Lanžhot, Nádražní 928
od 12. 07. 1995 do 16. 05. 1997
Lanžhot, Nádražní 30
od 01. 01. 1994 do 12. 07. 1995


Název/Jméno: HYKLOVÁ SASKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 12. 2006 do 21. 07. 2008

Adresa: Břeclav, Karla Hynka Máchy 3217/25
od 15. 12. 2006 do 21. 07. 2008


Název/Jméno: BOHDÁLEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 12. 1999 do 15. 12. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 1998 do 21. 12. 1999

Adresa: Brno, Fryčajova 88, okres Brno-město
od 22. 09. 1998 do 15. 12. 2006


Název/Jméno: KRETÍKOVÁ SASKIA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 30. 10. 2003 do 08. 07. 2004

Adresa: Břeclav, Karla Hynka Máchy 3217/25
od 30. 10. 2003 do 08. 07. 2004


Název/Jméno: HOMOLA ANTONÍN

IČO: 68931832

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 09. 1998 do 30. 10. 2003

Adresa: Horní Bojanovice 64, okres Břeclav
od 22. 09. 1998 do 30. 10. 2003


Název/Jméno: PIŠKULA DYMO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 09. 1998 do 21. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 05. 1997 do 22. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 07. 1995 do 16. 05. 1997

Adresa: Břeclav, Dukelských hrdinů 3
od 22. 09. 1998 do 21. 12. 1999
Břeclav, Fintajslova 4
od 16. 05. 1997 do 22. 09. 1998
Břeclav, Fintajslova 4
od 27. 07. 1995 do 16. 05. 1997


Název/Jméno: SPĚVÁK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 05. 1997 do 19. 09. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 12. 07. 1995 do 16. 05. 1997

Adresa: Velké Bílovice, Slíny 447, okres Břeclav
od 16. 05. 1997 do 19. 09. 1997
Velké Bílovice, Slíny 447
od 12. 07. 1995 do 16. 05. 1997


Název/Jméno: JAKOUBEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 05. 1997 do 22. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1995 do 16. 05. 1997

Adresa: Klášterec nad Ohří, J.A.Komenského 461, okres Chomutov
od 16. 05. 1997 do 22. 09. 1998
Klášterec nad Ohří, J.A.Komenského 461
od 12. 07. 1995 do 16. 05. 1997


Název/Jméno: ZUGAR FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 1995 do 16. 05. 1997

Adresa: Břeclav, Jana Opletala 16A
od 21. 03. 1996 do 16. 05. 1997
Břeclav, J.Opletala 3099
od 12. 07. 1995 do 21. 03. 1996


Název/Jméno: PIŠKULA DIMO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 07. 1995 do 27. 07. 1995

Adresa: Břeclav, Fintajslova 4
od 12. 07. 1995 do 27. 07. 1995


Název/Jméno: MIKULECKÝ LUDĚK

IČO: 67549276

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1995 do 16. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 13. 04. 1995

Adresa: Břeclav - Charvatská Nová Ves, Na Valtické 715/82
od 12. 07. 1995 do 16. 05. 1997
Hustopeče, Masarykovo nám. 7
od 13. 04. 1995 do 12. 07. 1995
Hustopeče, Masarykovo nám. 7
od 01. 01. 1994 do 13. 04. 1995


Název/Jméno: DANDA BEDŘICH

IČO: 11231912

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1995 do 12. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 13. 04. 1995

Adresa: Praha 6, Nikoly Tesly 6
od 01. 01. 1994 do 12. 07. 1995


Název/Jméno: FRÝDEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 do 12. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 13. 04. 1995

Adresa: Moravská Nová Ves, U sokolovny 868
od 13. 04. 1995 do 12. 07. 1995
Moravská Nová Ves, U sokolovny 868
od 01. 01. 1994 do 13. 04. 1995


Název/Jméno: NAVRÁTIL JIŘÍ

IČO: 44619782

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 do 12. 07. 1995

Adresa: Hustopeče, Kosmákova 9
od 01. 01. 1994 do 12. 07. 1995


Název/Jméno: LOSENICKÝ KAREL

IČO: 45625221

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 do 12. 07. 1995

Adresa: Starovice 325
od 01. 01. 1994 do 12. 07. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 9. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 3. 2014


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 9. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Saskia Hyklová


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 9. 2011

Odpovědní zástupci: Mgr. Zbyněk Chlumecký


Provozování autoškoly

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 2008

Odpovědní zástupci: Jiří Dubský


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 3. 2004

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 26. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 26. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 26. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 2. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 6. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 6. 2003

Přerušení: od 06. 11. 2006 do 06. 11. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 6. 2003


Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 6. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 6. 2003

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 27. 06. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 6. 2003

Obory činnosti: - chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat
od 27. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- provozování hotelů a útulků pro zvířata
od 27. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- výcvik psů
od 27. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- kosmetické úpravy zvířat
od 27. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- výcvik jezdeckých koní
od 27. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- chov zoologických zvířat
od 27. 06. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 2001

Obory činnosti: - motorovými vozidly, součástky a příslušenstvím
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 2001

Obory činnosti: - čtyřkolovými motorovými vozidly
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- prodej součástek a příslušenství vozidel
od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 3. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. František Zugar


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 2001

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 2001

Obory činnosti: - pronájem s následnou koupí najaté věci
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 2001

Obory činnosti: - zpracování dat
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 2001

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 2001

Obory činnosti: - poskytování užití software
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 22. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 7. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. František Zugar


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 8. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. František Zugar

Zánik oprávnění:17. 10. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 8. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. František Zugar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí upravených zvláštními předpisy)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1995

Zánik oprávnění:21. 8. 2000


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Spěvák

Zánik oprávnění:11. 10. 2001


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Přerušení: od 01. 12. 2002 do 01. 12. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:20. 12. 2000


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.


Provozování odstavných ploch pro motorová vozidla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží upraveného zvláštními předpisy)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:21. 8. 2000


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 8. 1994

Obory činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 01. 09. 2011
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 01. 09. 2011
Poskytování technických služeb
od 23. 10. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 23. 10. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 26. 03. 2004 do 23. 10. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 02. 02. 2004
Poskytování technických služeb
od 26. 06. 2003 do 23. 10. 2009
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 26. 06. 2003 do 23. 10. 2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 26. 06. 2003
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 26. 06. 2003
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 01. 2002
Zprostředkování obchodu
od 17. 12. 2001 do 23. 10. 2009
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 17. 12. 2001 do 23. 10. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 11. 09. 2001
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 11. 09. 2001
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 19. 02. 2001 do 23. 10. 2009
Maloobchod tabákovými výrobky
od 19. 02. 2001 do 23. 10. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 02. 2001 do 23. 10. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 19. 02. 2001 do 23. 10. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 19. 02. 2001
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 02. 2001 do 23. 10. 2009
Specializovaný maloobchod
od 19. 02. 2001 do 23. 10. 2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 26. 08. 1997 do 23. 10. 2009
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 10. 10. 1994
Vnitrostátní zasilatelství
od 07. 10. 1994 do 23. 10. 2009
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 07. 10. 1994
Provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
od 29. 08. 1994 do 23. 10. 2009
Reklamní činnost
od 29. 08. 1994 do 23. 10. 2009
Ubytovací služby
od 29. 08. 1994 do 23. 10. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 29. 08. 1994
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 29. 08. 1994

Odpovědní zástupci: Miroslav Osička


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Haluza


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Karel Ryšavý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49969242

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
1159047" R E C H A " v.o.s. v likvidaci60112107Hradec Králové, Pražská 691, PSČ 50002
899444 Elementa s.r.o.27693996Uherské Hradiště, Hradební 1306, PSČ 68601
3058355AAAINDUSTRY.CZ akciová společnost63078023Praha 1, Masarykovo nábř. 28
1501354ABINGTON a.s.27959813Trutnov, Šárka 322, PSČ 54101
324532ACCEL DESING s.r.o. - v likvidaci25338030Slovákova 351/2, Veveří, 602 00 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
261499A - Z PROFIS SERVIS spol. s r.o.62024876Pardubice, Dašická 1162, PSČ 53003
1193595A.Mounzer N a s h e dSýrie, Aleppö
1150758Aberlane Investments LimitedP.C.6018 Larnaca, 1 Naousis Street, Kyperská republika
13932ČERNÝ ADAM63622432Praha 5, Skalní 268/16, PSČ 15000
67881HAWIGER ADAM67313710Králova 1029, 757 01 Valašské Meziříčí