Burza cenných papírů Praha, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Burza cenných papírů Praha, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1773. Její identifikační číslo je 47115629 a sídlo firmy je Praha 1, Rybná 14/682.

Výpis z obchodního rejstříku Burza cenných papírů Praha, a.s.

Datum zápisu: 24. 11. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1773

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7xensbk

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání
Školící činnost
Inženýrsko-technická činnost v oblasti výpočetní techniky
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží...
Poskytování software
Vydavatelství /zajišťování publikace výsledků burzovních obchodů a...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Rybná 682/14, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Rybná 14/682
od 04. 04. 2003
Praha 1, Rybná 14
od 14. 11. 1996 do 04. 04. 2003
Praha 1, Na můstku 3
od 24. 11. 1992 do 14. 11. 1996

Skutečnosti

  Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu burzy je skutečnost, že výše základního kapitálu Společnosti značně překračuje zákonný požadavek na základní, resp. vlastní kapitál a tyto prostředky burza efektivně nepotřebuje pro své podnikání. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 164 494 720 Kč (slovy: sto šedesát čtyři milióny čtyři sta devadesát čtyři tisíce sedm set dvacet korun českých) ze stávající výše základního kapitálu ve výši 265 216 000 Kč (slovy: dvě stě šedesát pět miliónů dvě stě šestnáct tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu ve výši 100 721 280 Kč (slovy: sto miliónů sedm set dvacet jeden tisíc dvě stě osmdesát korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou zničení 160 kusů akcií burzy v jejím majetku v celkové nominální hodnotě 160 000 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) dále pak snížením jmenovité hodnoty akcií burzy, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 265 056 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 380,- Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede tak, že burzovní komora protokolárně zničí 160 kusů akcií v majetku burzy a 265 056 stávajících kusů akcií o nominální hodnotě 1000,- Kč burzovní komora vymění za 265 056 kusů akcií o nominální hodnotě 380.- Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: a)Částka 160 000 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), odpovídající zničení 160 ks vlastních akcií, bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.b)Částka 164 334 720 Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milióny tři sta třicet čtyři tisíc sedm set dvacet korun českých), odpovídající snížení nominální hodnoty počtu 265 056 ks akcií, bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jejich akciových podílů. Lhůta pro předložení akcií k výměně Akcionáři jsou povinni předložit akcie v sídle Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy Burzovní komory k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. V ostatním platí ustanovení §537 až 541 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
od 08. 07. 2016 do 31. 10. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 4
od 21. 07. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 24. 07. 2014 do 21. 07. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 24. 07. 2014

  Valná hromada konaná dne 14.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 1 100 000,- Kč ze stávající výše 266 316 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 265 216 000,- Kč.Důvod: Společnost nabyla vlastní akcie ve jmenovité hodnotě 1 100 000,- Kč. Po neudělení předchozího souhlasu burzovní komorou s převodem akcií plní povinnosti uložené v § 161b z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění změn a doplňků, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny pořízení vlastních akcií a dále snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení.Způsob: Zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 23. 08. 2006 do 23. 05. 2007

  Valná hromada konaná dne 9.6.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:důvod:a) burza nabyla vlastní akcie ve jmenovité hodnotě 44 050 000,- Kč po neudělení předchozího souhlasu burzovní komorou s převodem akcií a plní povinnosti uložené § 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, je povinna vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál,b) na základě usnesení valné hromady ze dne 2.10.2004 o nabývání vlastních akcií nabyla společnost akcie ve jmenovité hodnotě 3 426 000,- Kč, které společnost nezcizila a o jejich jmenovitou hodnotu je povinna snížit základní kapitál v souladu s § 161a a 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny pořízení vlastních akcií a dále snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnoutou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení.Rozsah: na základě návrhu na snížení základního kapitálu burzy by mělo dojít ke snížení základního kapitálu o částku 47 476 000,- Kč, tedy ze stávající výše základního kapitálu 313 792 000,- Kč na 266 316 000,- Kč.Způsob: zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 25. 07. 2005 do 02. 03. 2006

  Valná hromada konaná dne 24.6.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 51 949 000,- Kč ze stávající výše 365 741 000,- Kč na novou výši 313 792 000,- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti uložené § 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplňků, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, povinnost vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Dále snížení ztráty minulých let o rozdíl nominální hodnoty odkoupených akcií a ceny zpětného odkupu v celkové čustce 19 388 000,- Kč.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny pořízení vlastních akcií a snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení.
od 31. 08. 2004 do 17. 02. 2005

  Valná hromada konaná dne 29.5.2003 usnesením rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 17 307 000,- Kč ze stávající výše 384 948 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 367 641 000,- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti stanovené v § 4 odst. 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, v platném znění, který burze ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od jejich nabytí, povinnost vzít je z oběhu a povinnost snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo následujícím způsobem: základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající hodnotě vlastních akcií vedených na účtu 252, a to ve výši rovnající se hodnotě snížení základního kapitálu. Současně s touto operací bude snížen vytvořený "Zvláštní rezervní fond-vlastní akcie" na účtu 421 v hodnotě snížení základního kapitálu a zvýšen nerozdělený hospodářský výsledek minulých let na účtu 428.Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 06. 09. 2003 do 02. 07. 2004

  Valná hromada konaná dne 12. června 2002 usnesením rozhodlatakto: snižuje základní kapitál v rozsahu snížení o částku1,900.000,- Kč slovy o jeden milion devětset tisíc korun českýchze stávající výše 384,948.000,- slovy třistaosmdesátčtyřimilionů devětsetčtyřicetosm tisíc na novou výši základníhokapitálu 383,048.000,- Kč slovy třistaosmdesáttři milionůčtyřicet osm tisíc korun českých. Důvod snížení: splněnípovinnosti uložené § 4 odst. 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burzecenných papírů v platném znění, který burze ukládá, pokudvlastní akcie nepropdá do tří let od jejich nabytí, povinnostjejich vzetí z oběhu a povinnost snížení základního kapitáluspolečnosti o jejich jmenovitou hodnotu. Způsob, jak budenaloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídajícíhodnotě vlastních akcií vedených na účtu 252 a to ve výširovnající se hodnotě snížení základního kapitálu. Současně stouto operací bude snížen vytvořený "Zvláštní rezervní fond-vlastní akcie" na účtu 421 v hodnotě snížení základního kapitálua zvýšen nerozdělený hospodářský výsledek minulých let na účtu428. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 16. 06. 2003 do 30. 01. 2004

  Omezená převoditelnost akcií: Akcie burzy mohou být převedeny najiné osoby jen s předchozím souhlasem burzovní komory. Kplatnosti tohoto souhlasu se vyžaduje dvoutřetinová většinapřítomných členů burzovní komory. Převod akcií provedený bezpředchozího souhlasu burzovní komory bude vůči burze neúčinný anebude zapsán do seznamu akcionářů.
od 14. 11. 1996

  Burza cenných papírů Praha, a.s. je právním nástupcem zrušenéobchodní společnosti Burzovní dům, s.r.o., IČ 25 06 25 57, sesídlem Praha 1, Rybná 14.
od 14. 11. 1996

  Údaje o založení :Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne24.7.1992, byl pořízen notářský zápis osvědčující průběh schůzezakladatelů, byly přijaty stanovy, zvolena burzovní komora adozorčí rada .Předmětná společnost je právním nástupcem zájmového sdruženíBurzy cenných papírů oddíl Po, vložka 145 zdejšího soudu .Povolení ke vzniku Burzy cenných papírů Praha, a.s. vydaloministerstvo financí České republiky dne 16.10.1992 č.j. 102/58294/92.
od 24. 11. 1992

Akcie

Počet: 265 056 ks v hodnotě: 380 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 12. 2016

Počet: 265 056 ks v hodnotě: 380 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 10. 2016 do 23. 12. 2016

Počet: 265 216 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2007 do 31. 10. 2016

Počet: 266 316 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 03. 2006 do 23. 05. 2007

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VEDRAL JAN

IČO: 18663125

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2011

Adresa: Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 17. 07. 2015
Praha 1, Revoluční 1403/28, PSČ 11000
od 09. 08. 2011 do 17. 07. 2015


Název/Jméno: SÝKORA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003

Adresa: V kolkovně 919/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 21. 11. 2013
Praha 1, V Kolkovně 919/4, PSČ 11000
od 01. 07. 2010 do 21. 11. 2013
Praha 1, V Kolkovně 4
od 13. 10. 1999 do 03. 04. 2004


Název/Jméno: HELER DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2009

Adresa: Národní obrany 908/47, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 02. 11. 2013
Praha 6, Národní obrany 908/47, PSČ 16000
od 03. 08. 2009 do 02. 11. 2013


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 21. 07. 2015

Adresa: U bažantnice 484/43, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
od 15. 12. 2013 do 21. 07. 2015
Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice 484/43, PSČ 15900
od 14. 12. 2011 do 15. 12. 2013
Praha 4 - Krč, Nad Ryšánkou 2005/7, PSČ 14700
od 01. 12. 2008 do 14. 12. 2011
Kamenice 26, PSČ 25168
od 25. 07. 2005 do 01. 12. 2008


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

IČO: 74456563

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2014

Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: KUČERA DAVID

IČO: 64471187

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014

Adresa: Návazná 1212/3, Suchdol, 165 00 Praha 6
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: ČACKÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014

Adresa: Líbeznická 82, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: NIESSEN LUDWIG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014

Adresa: 1230 Wien, Willergasse 22/7, Rakouská republika
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: BUHL MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014 do 23. 08. 2016

Adresa: 1190 Wien, Felix-Mottl-Strasse 29A, Rakouská republika
od 24. 07. 2014 do 23. 08. 2016


Název/Jméno: KOBLIC PETR

IČO: 48253669

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 24. 10. 2012

Adresa: Nad branickým pivovarem 449/2, Braník, 147 00 Praha 4
od 06. 10. 2013
Ovenecká 104/37, Bubeneč, 170 00 Praha 7
od 24. 10. 2012 do 06. 10. 2013


Název/Jméno: KLENOR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2009 do 24. 07. 2014

Adresa: Prachatice - Zdíkov 148, PSČ 38473
od 03. 08. 2009 do 24. 07. 2014


Název/Jméno: ŠIMÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 2008 do 09. 08. 2011

Adresa: Praha 6, Chýňská 415/6
od 10. 03. 2008 do 09. 08. 2011


Název/Jméno: MICHAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 01. 10. 2009

Adresa: Praha 5, náměstí Josefa Machka 16, PSČ 15000
od 25. 07. 2005 do 01. 10. 2009


Název/Jméno: KVAPIL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Vrbno pod Pradědem, Husova 492, PSČ 79326
od 25. 07. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 6, Pevnostní 12, PSČ 16000
od 25. 07. 2005 do 01. 07. 2010
Praha 6, Wolkerova 15
od 03. 12. 1998 do 27. 05. 2003


Název/Jméno: PROUZA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 10. 03. 2008

Adresa: Praha 4, Čimelická 961/9, PSČ 14200
od 25. 07. 2005 do 10. 03. 2008


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 09. 08. 2011

Adresa: Šestajovice, Na Výsluní 557, PSČ 25092
od 25. 07. 2005 do 09. 08. 2011


Název/Jméno: KLUMPAR JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1998 do 25. 07. 2005

Adresa: Jesenice - Horní Jirčany, U Lesa 495, okres Praha-západ
od 31. 08. 2004 do 25. 07. 2005
Praha 5, Geologická 992/3
od 03. 12. 1998 do 31. 08. 2004


Název/Jméno: KLABAN ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2004 do 25. 07. 2005

Adresa: Praha 9 - Vinoř, V Žabokřiku 649, PSČ 19017
od 31. 08. 2004 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: SPURNY THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2004 do 31. 08. 2004

Adresa: Praha 7, Trojská 659/183b, PSČ 17000
od 03. 04. 2004 do 31. 08. 2004


Název/Jméno: MICHALÍK VĚSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2003 do 25. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Písnická 48/754
od 06. 09. 2003 do 25. 07. 2005
Praha 4, Písnická 48/754
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: PALEČKA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 2003 do 03. 04. 2004

Adresa: Černošice, Jahodová 1565, PSČ 25228
od 16. 06. 2003 do 03. 04. 2004


Název/Jméno: ŠEVČÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 27. 05. 2003 do 06. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 16. 06. 2000 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 9 - Černý Most, Bryksova 756/66, PSČ 19000
od 27. 05. 2003 do 06. 09. 2003
Praha 9, Kpt. Stránského 993/8
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Praha 9, Kpt.Stránského 993/8
od 16. 06. 2000 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: BARAN DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 27. 05. 2003 do 07. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda burzovní komory
od 05. 12. 2000 do 04. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 05. 12. 2000

Adresa: Praha 6, Brunclíkova 11
od 13. 10. 1999 do 07. 07. 2003


Název/Jméno: FUČÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003

Adresa: Ostrava - Mariánské Hory, Oblá 1070, okres Ostrava-město
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004
Ostrava-Mariánské Hory, Oblá 1070/7
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: VINTER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 16. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Pujmanové 878/35
od 03. 12. 1998 do 16. 06. 2003


Název/Jméno: ASCHENBRENNER MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2003 do 25. 07. 2005

Adresa: Praha 7, Osadní 1473/4
od 04. 04. 2003 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: VÁVRA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 05. 12. 2000 do 04. 04. 2003

Adresa: Tábor, Fugnerova 2211
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Tábor, Fügnerova 2211
od 05. 12. 2000 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: JEDLIČKA GEORGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 05. 12. 2000 do 04. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 05. 12. 2000

Adresa: Praha 6, Šlikova 11
od 13. 10. 1999 do 27. 05. 2003


Název/Jméno: WENDELOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2003 do 25. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 6, K háji 889
od 03. 12. 1998 do 25. 07. 2005
Praha 6, K Háji 889
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: STRUŽ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 1996 do 25. 07. 2005

Adresa: Řež, Husinec 47, okres Praha-východ
od 03. 04. 1996 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: BLAŠKO JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 07. 07. 2003

Adresa: Praha 4, Nad lesním divadlem 18/1113
od 04. 04. 2003 do 07. 07. 2003


Název/Jméno: BODNÁR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 06. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 1, Senovážné nám. 3
od 03. 12. 1998 do 06. 09. 2003


Název/Jméno: HOLLMANN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004

Adresa: Kladno, Bendlova 1736
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004


Název/Jméno: BARTONÍČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Slepá II/458
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: KOTRBA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, Jasná I 1580/12
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999
Praha 5, Na Bělidle 17/975
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 10, Hostivařská 33
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: BUDINSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 05. 12. 2000

Adresa: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 17
od 03. 12. 1998 do 05. 12. 2000


Název/Jméno: NOVÁČEK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Ostrava, Generála Hrušky 1197, okres Ostrava-město
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: PUŽEJ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 16. 06. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 03. 12. 1998 do 16. 06. 2000
Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: JEDLICKA GEORGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999

Adresa: Praha 6, Šlikova 11
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: NOVÁK TOMÁŠ

IČO: 69467293

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999

Adresa: Praha 10, Švehlova 2887
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: FRANC JIŘÍ

IČO: 10277421

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999

Adresa: Říčany, Kremeriova 1119/12
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: ZRALÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999

Adresa: Praha 2, Šumavská 11
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: NIEDERMAYER LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 5, Geologická 992/3
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: BUDINSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 17
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: JEŽEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 04. 1996 do 03. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 15. 04. 1996

Adresa: Praha 2, Koperníkova 4
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1996 do 03. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 11. 1992 do 15. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Jílovská 1165
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: MATĚJČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 03. 02. 1998

Adresa: Příbram II, Koperníkova 493
od 03. 04. 1996 do 03. 02. 1998


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 10, Minská 15
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: RESCH RADKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 1996 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Podolská 496/124
od 03. 04. 1996 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: HOFFMANN VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 9, Františkova 903
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: BEDNÁŘOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 06. 1995 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 10, Na křečku 341
od 22. 06. 1995 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: ŠUBERT JAROSLAV

IČO: 60131497

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 06. 1995 do 03. 04. 1996

Adresa: Havlíčkův Brod, Zahradní 1109
od 22. 06. 1995 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

IČO: 12182435

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 10, Hostivařská 33
od 09. 09. 1994 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: LUBOJACKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 10, Tesaříkova 1026
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: PAVLÁT VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 02. 1998

Adresa: Praha 4, Mariánská 38
od 09. 09. 1994 do 03. 02. 1998


Název/Jméno: RAJDA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996

Adresa: Liberec, Tř. Svobody 105
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: PALIČ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 22. 06. 1995

Adresa: Svetý Júr, Pri štadióne 25
od 09. 09. 1994 do 22. 06. 1995


Název/Jméno: KURKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Na hřebenech II/25
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: SNÁŠEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Benihošť, Palackého 415
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: VOPÁLECKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994

Adresa: Praha 2, Tylovo nám. 6
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994


Název/Jméno: VEJMOLA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Plamínkova 4
od 24. 11. 1992 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: PAVLÁT VLADISLAV

IČO: 19002637

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994

Adresa: Praha 4, Mariánská 38
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994


Název/Jméno: KRYL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, V zápolí 29
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: LUSK CTIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 6, Na lužci 9
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: PATLICH LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Kladno - Kročehlavy, Parašutistů 2501
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: ŽÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Hrabákova 1975
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: ADÁMEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Ústí nad Labem, Rubensova 1540
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: KUČERA MIROSLAV

IČO: 86701240

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 5, Chaplinovo nám. 650
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: KLESLA ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 6, Hogerova 815
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 6, Wolkerova 15
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: MÚDRIK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994

Adresa: Bratislava, Borodačova 5
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

IČO: 60493356

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994

Adresa: Praha 5, Arbesovo nám. 10
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994


Název/Jméno: TÖLGYESI KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 22. 06. 1995

Adresa: Praha 9, Matějkova 1089
od 24. 11. 1992 do 22. 06. 1995


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, Nad svahem 5/1419
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: KLAPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, Mezivrší 27/1444
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: BARABAS ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, U dubu 1371
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: KAVÁNEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 1, Ostrovní 5
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: JANDA PAVEL

IČO: 18924069

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 02. 1998

Adresa: Praha 5, Dreyerova 625
od 24. 11. 1992 do 03. 02. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 12. 2015


Zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Školící činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel HOLLMANN

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrsko-technická činnost v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Koblic

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z.č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel HOLLMANN

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelství /zajišťování publikace výsledků burzovních obchodů a kurzů cenných papírů/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Koblic

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel HOLLMANN


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47115629

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2578424" B - L - D a.s. v likvidaci "524671Liberec, Ještědská l5l
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha 1, Na Příkopě 21
2481481"Agro-M s. r. o."47683970Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava
1351862"BOMA" spol. s r.o., v jazyce německém "BOMA" GmbH15531775Brno, Cejl 58
2495381"Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o."25271423č.p. 159, 538 61 Kočí
1543575"Krušnohorské sdružení pro úspory energie, o.p.s."25003267Most, Moskevská 508, PSČ 43401
2043370"Nadace Patriae"49277961Praha 1, Řeznická 5
726648"NETTO GRAPHIC, spol. s r.o."61539406Most, Prokopa Holého 2006, PSČ 43401
2526318"PLATON, spol. s r.o."61328839Rumburská 674, 407 77 Šluknov
1731054"Společenství pro dům čp. 383-384"72089270Klášterec nad Ohří, V.Řezáče 384, PSČ 43151
21187351. ČESKÁ OLEJÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.61536075Veselé u Děčína, Rabštejn, PSČ 407 43
30704141. Třemešná společnost, s.r.o. "v likvidaci"49606166Třemešná č.p. 304, 793 82 Třemešná u Krnova
2138281.GEOLOGICKÁ v.o.s.48119440U křížku 1392/7, Nusle, 140 00 Praha 4
2254448365, o.p.s.28931106Staňkovská 378, Hostavice, 198 00 Praha 9
19515543D Music, s.r.o.27550478Bieblova 133/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
2442122A-SOFT s.r.o.26067242Chotoviny - Liderovice 1, PSČ 39137
2428420A.C.W. a.s.46356291Uruguayská 176/19, Vinohrady, 120 00 Praha 2
1196594Aarnio a.s.24723932Senovážné náměstí 1465/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
880357Aconn, s.r.o.27197549Praha 4, Pod Vilami 669/23, PSČ 14000
3312714Active Children, spol. s r.o.               zkráceně: AC, spol. s r.o.46710841Žehrov 5, 294 12 Žďár
3371441ACTIVE Partners spol. s r.o.16191552Praha 3, Šrobárova 2181/1, PSČ 13000
2190561AD EXPERTS s.r.o.27094341Praha 10, Hyacintová 10, PSČ 10000
2441891AD IN, s. r. o.27096785Na Hubálce 707/10, Střešovice, 169 00 Praha 6
1330510ADACON s.r.o.27775771Horní 230/33, 783 13 Štěpánov
375067ADHP s.r.o.28502001Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 102

Související osoby

#NázevICOAdresa
186103ABRAHAM JIŘÍ67746586Zahradní 366, 26751 Zdice
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
819396ABRHÁM JOSEF63650711Nad Šálkovnou 1528/9, 14700 Praha
85771ABSOLON ZDENĚK64275213Družstevní 1626/80, 59401 Velké Meziříčí
68342ABTOVÁ RENATA5191742V podhájí 627/19, 14700 Praha
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
661788ADAM JAN62822624Jižní 932, 68605 Uherské Hradiště
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
397062ADAM VÁCLAV64344495241, 58601 Jihlava
420468ADAMCOVÁ HANA65868552Marie Majerové 1692/1, 70800 Ostrava
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
289311ADAMEC KAREL73081655K Myslivně 332, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
306408ADAMEC LADISLAV15439542Vřesinská 1231/1, 74801 Hlučín
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
52403ADÁMEK MARTIN49919598tř. Budovatelů 2377/32, 43401 Most
57181ADÁMEK MILOŠ71545191Kazašská 1425/8, 10100 Praha
18964ADÁMEK MIROSLAV16210638Smetanovo náměstí 91, 57001 Litomyšl
2192ADÁMEK PETR66875196Sudoměřská 1636/35, 13000 Praha
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
138235ADÁMKOVÁ ALENA73265764Msgr. Šrámka 1042/25, 74101 Nový Jičín
62559ADÁMKOVÁ EVA15093271Olbrachtova 1053/34, 14000 Praha
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
827582ADLAF JOSEF10472533255, 50322 Libčany
62850AIŠMANN JAROSLAV62193783Fügnerova 635/5, 40004 Trmice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Fyzická osoba: Eva Kolomazníková13853848Karla Steinera 866/34, 31800 Plzeň
Fyzická osoba: Hostaš Jan, Mgr., advokát66255562Máchova 29 , 301 00 Plzeň
Fyzická osoba: Marie Kubíková66375282Sokolovská 259/30, 36005 Karlovy Vary
Firma: MUDr. Tamara Staňová s.r.o.4353315Revoluční 765/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Firma: TIPSPORT a.s.18600824Politických vězňů 156/21, 266 01 Beroun
Firma: Hilsha s.r.o.27595749Praha 8 - Čimice, Čimická 61, PSČ 18000
Fyzická osoba: Le Thanh Nghi4676147162, 40747 Šluknov
Fyzická osoba: Robert Žižka87958830Na Skalkách 952, 27711 Neratovice
Fyzická osoba: Ing. Ivana Kostecká69579393Rytířova 813/23, 14300 Praha
Firma: Elektroservis expres Kučera, s.r.o.25943812U Potoka 776, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
Fyzická osoba: Štefan Beňák10047123Karlovy Vary, 36017, , Jabloňová, 252/8
Fyzická osoba: PhDr. Karel Havlík4770686436, 33901 Dolany
Firma: FORTUNA GAME a.s.43003575Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Firma: HANSA spol. s r.o. v likvidaci46972692Uherské Hradiště, Svatováclavská 894
Firma: NORD BOHEMIA TRADING, spol. s r.o. v likvidaci40230741Ústí nad Labem, Mírová I
Firma: EPONA-B spol. s r.o. v likvidaci62525051J.P.Koubka 81, 388 01 Myštice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3308551" TU - Consulting, s.r.o. "61249556Rybná 716/24, 11000 Praha
6424451. BBMS Palác, s.r.o. v likvidaci25668277Praha, 11005, Staré Město, Rybná, 14/682
28523651. Strategy marketing & media s.r.o.27923711Rybná 716/24, 11000 Praha
975712123Trade s.r.o.4702981Rybná 716/24, 11000 Praha
333774014th Century Production, s.r.o.4592191Rybná 716/24, 11000 Praha
160676716-ITrace s.r.o.4923715Rybná 716/24, 11000 Praha
4203502K Transport s.r.o.2449544Rybná 716/24, 11000 Praha
31673683 Com GmbH, organizační složka63836297Praha, 11000, Staré Město, Rybná, 14
27811413 KLAUNI s.r.o.2828561Rybná 716/24, 11000 Praha
10777423-PaintLook s.r.o.5081769Rybná 716/24, 11000 Praha
211711235 mm s.r.o.27161021Rybná 716/24, 11000 Praha
33249983C Real Estate Investment Management s.r.o. v likvidaci28162358Rybná 682/14, 11000 Praha
31764903D solution s.r.o.24258849Rybná 716/24, 11000 Praha
17570054 All for life s.r.o.3497470Rybná 716/24, 11000 Praha
25163994 Lighting s.r.o.3458911Rybná 716/24, 11000 Praha
18587204 YOU COUNSELING s.r.o.3034372Rybná 716/24, 11000 Praha
1460404420PEOPLE z.ú.22833731Dlouhá 719/44, Staré Město, 110 00 Praha 1
53898642ideas s.r.o.4627521Rybná 716/24, 11000 Praha
29212794Fresh s.r.o.24268879Rybná 716/24, 11000 Praha
18726914KB s.r.o.24188778Dlouhá 714/36, 11000 Praha
8502424Sight Trading s.r.o.2623633Rybná 716/24, 11000 Praha
30777955STAR GASTRO s.r.o.5640849Rybná 716/24, 11000 Praha
1405314601 s.r.o.28503554Rybná 716/24, 11000 Praha
2059377666servis s.r.o.3934870Rybná 716/24, 11000 Praha
1193480903&more s.r.o.2891026Rybná 716/24, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1592997KOTRBATÝ - DIZ15304264Rybná 1065/13, 11000 Praha
3179808Jochen Jurek Thomas Höfer5182719Rybná 716/24, 11000 Praha
1673512Hossam El-Din Mahmoud EL-KARIM67669361Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
1182584Hai Chinh Nguyen Thi28007565Benediktská 685/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
2044034John Walter MOHR - CFO2GO26749564Rybná 716/24, 11000 Praha
767724Moira Sylvie Taillefer Ép. Lambert3875717Rybná 716/24, 11000 Praha
2698313GASTON40818390Praha 1, Masná 21, PSČ 11000
1854456LASTEXIM41824202Rybná 1065/13, 11000 Praha
2299233OLDŘICH MINIHOFER - COMPUTER TRANSLATOR40670783Praha, 11000, , RYBNÁ, 24
1339829Miguel Angel Sanchez Medrano3765881Rybná 716/24, 11000 Praha
1943288Alejandri Andrea Davalos4735170Rybná 716/24, 11000 Praha
1473480Alson Jeffrey Philip87767562Rybná 682/14, 11000 Praha
517250Andrlík Karel71110763Rybná 716/24, 11000 Praha
2039834Asaftei Robert-Andrei3837696Rybná 716/24, 11000 Praha
1261333Atkins Janet Lesley3125513Rybná 716/24, 11000 Praha
324096BAURYCZA MANFRED61293938Praha, 11000, Staré Město, MASNÁ, 697/19
3334521BENEŠ RADEK64183831Rybná 716/24, 11000 Praha
1328771BILEC Milan13813528Rybná 716/24, 11000 Praha
497638BUSSOVÁ Marcela16880323Benediktská 1030/9, 11000 Praha
1074060Bajcsi Ondrej2322111Rybná 716/24, 11000 Praha
2018445Bališ Tomáš3000419Rybná 716/24, 11000 Praha
2050560Banáš Martin75298929Rybná 716/24, 11000 Praha
159736Barilla Jiří71556079Rybná 716/24, 11000 Praha
2536070Barot Pavel62189123Rybná 716/24, 11000 Praha
1852370Bartek Petr3372871Rybná 716/24, 11000 Praha