Burza cenných papírů Praha, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Burza cenných papírů Praha, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1773. Její identifikační číslo je 47115629

Výpis z obchodního rejstříku Burza cenných papírů Praha, a.s.

Datum zápisu: 24. 11. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1773

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7xensbk

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání
Školící činnost
Inženýrsko-technická činnost v oblasti výpočetní techniky
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží...
Poskytování software
Vydavatelství /zajišťování publikace výsledků burzovních obchodů a...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Rybná 682/14, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Rybná 14/682
od 04. 04. 2003
Praha 1, Rybná 14
od 14. 11. 1996 od 04. 04. 2003
Praha 1, Na můstku 3
od 24. 11. 1992 od 14. 11. 1996

Skutečnosti

  Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu burzy je skutečnost, že výše základního kapitálu Společnosti značně překračuje zákonný požadavek na základní, resp. vlastní kapitál a tyto prostředky burza efektivně nepotřebuje pro své podnikání. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 164 494 720 Kč (slovy: sto šedesát čtyři milióny čtyři sta devadesát čtyři tisíce sedm set dvacet korun českých) ze stávající výše základního kapitálu ve výši 265 216 000 Kč (slovy: dvě stě šedesát pět miliónů dvě stě šestnáct tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu ve výši 100 721 280 Kč (slovy: sto miliónů sedm set dvacet jeden tisíc dvě stě osmdesát korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou zničení 160 kusů akcií burzy v jejím majetku v celkové nominální hodnotě 160 000 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) dále pak snížením jmenovité hodnoty akcií burzy, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 265 056 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 380,- Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede tak, že burzovní komora protokolárně zničí 160 kusů akcií v majetku burzy a 265 056 stávajících kusů akcií o nominální hodnotě 1000,- Kč burzovní komora vymění za 265 056 kusů akcií o nominální hodnotě 380.- Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: a)Částka 160 000 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), odpovídající zničení 160 ks vlastních akcií, bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.b)Částka 164 334 720 Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milióny tři sta třicet čtyři tisíc sedm set dvacet korun českých), odpovídající snížení nominální hodnoty počtu 265 056 ks akcií, bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jejich akciových podílů. Lhůta pro předložení akcií k výměně Akcionáři jsou povinni předložit akcie v sídle Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy Burzovní komory k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. V ostatním platí ustanovení §537 až 541 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
od 08. 07. 2016 od 31. 10. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 4
od 21. 07. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 24. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 24. 07. 2014 od 21. 07. 2015

  Valná hromada konaná dne 14.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 1 100 000,- Kč ze stávající výše 266 316 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 265 216 000,- Kč.Důvod: Společnost nabyla vlastní akcie ve jmenovité hodnotě 1 100 000,- Kč. Po neudělení předchozího souhlasu burzovní komorou s převodem akcií plní povinnosti uložené v § 161b z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění změn a doplňků, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny pořízení vlastních akcií a dále snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení.Způsob: Zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 23. 08. 2006 od 23. 05. 2007

  Valná hromada konaná dne 9.6.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:důvod:a) burza nabyla vlastní akcie ve jmenovité hodnotě 44 050 000,- Kč po neudělení předchozího souhlasu burzovní komorou s převodem akcií a plní povinnosti uložené § 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, je povinna vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál,b) na základě usnesení valné hromady ze dne 2.10.2004 o nabývání vlastních akcií nabyla společnost akcie ve jmenovité hodnotě 3 426 000,- Kč, které společnost nezcizila a o jejich jmenovitou hodnotu je povinna snížit základní kapitál v souladu s § 161a a 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny pořízení vlastních akcií a dále snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnoutou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení.Rozsah: na základě návrhu na snížení základního kapitálu burzy by mělo dojít ke snížení základního kapitálu o částku 47 476 000,- Kč, tedy ze stávající výše základního kapitálu 313 792 000,- Kč na 266 316 000,- Kč.Způsob: zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 25. 07. 2005 od 02. 03. 2006

  Valná hromada konaná dne 24.6.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 51 949 000,- Kč ze stávající výše 365 741 000,- Kč na novou výši 313 792 000,- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti uložené § 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplňků, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, povinnost vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Dále snížení ztráty minulých let o rozdíl nominální hodnoty odkoupených akcií a ceny zpětného odkupu v celkové čustce 19 388 000,- Kč.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny pořízení vlastních akcií a snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení.
od 31. 08. 2004 od 17. 02. 2005

  Valná hromada konaná dne 29.5.2003 usnesením rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 17 307 000,- Kč ze stávající výše 384 948 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 367 641 000,- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti stanovené v § 4 odst. 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, v platném znění, který burze ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od jejich nabytí, povinnost vzít je z oběhu a povinnost snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo následujícím způsobem: základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající hodnotě vlastních akcií vedených na účtu 252, a to ve výši rovnající se hodnotě snížení základního kapitálu. Současně s touto operací bude snížen vytvořený "Zvláštní rezervní fond-vlastní akcie" na účtu 421 v hodnotě snížení základního kapitálu a zvýšen nerozdělený hospodářský výsledek minulých let na účtu 428.Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 06. 09. 2003 od 02. 07. 2004

  Valná hromada konaná dne 12. června 2002 usnesením rozhodlatakto: snižuje základní kapitál v rozsahu snížení o částku1,900.000,- Kč slovy o jeden milion devětset tisíc korun českýchze stávající výše 384,948.000,- slovy třistaosmdesátčtyřimilionů devětsetčtyřicetosm tisíc na novou výši základníhokapitálu 383,048.000,- Kč slovy třistaosmdesáttři milionůčtyřicet osm tisíc korun českých. Důvod snížení: splněnípovinnosti uložené § 4 odst. 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burzecenných papírů v platném znění, který burze ukládá, pokudvlastní akcie nepropdá do tří let od jejich nabytí, povinnostjejich vzetí z oběhu a povinnost snížení základního kapitáluspolečnosti o jejich jmenovitou hodnotu. Způsob, jak budenaloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídajícíhodnotě vlastních akcií vedených na účtu 252 a to ve výširovnající se hodnotě snížení základního kapitálu. Současně stouto operací bude snížen vytvořený "Zvláštní rezervní fond-vlastní akcie" na účtu 421 v hodnotě snížení základního kapitálua zvýšen nerozdělený hospodářský výsledek minulých let na účtu428. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 16. 06. 2003 od 30. 01. 2004

  Burza cenných papírů Praha, a.s. je právním nástupcem zrušenéobchodní společnosti Burzovní dům, s.r.o., IČ 25 06 25 57, sesídlem Praha 1, Rybná 14.
od 14. 11. 1996

  Omezená převoditelnost akcií: Akcie burzy mohou být převedeny najiné osoby jen s předchozím souhlasem burzovní komory. Kplatnosti tohoto souhlasu se vyžaduje dvoutřetinová většinapřítomných členů burzovní komory. Převod akcií provedený bezpředchozího souhlasu burzovní komory bude vůči burze neúčinný anebude zapsán do seznamu akcionářů.
od 14. 11. 1996

  Údaje o založení :Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne24.7.1992, byl pořízen notářský zápis osvědčující průběh schůzezakladatelů, byly přijaty stanovy, zvolena burzovní komora adozorčí rada .Předmětná společnost je právním nástupcem zájmového sdruženíBurzy cenných papírů oddíl Po, vložka 145 zdejšího soudu .Povolení ke vzniku Burzy cenných papírů Praha, a.s. vydaloministerstvo financí České republiky dne 16.10.1992 č.j. 102/58294/92.
od 24. 11. 1992

Akcie

Počet: 265 056 ks v hodnotě: 380 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 12. 2016

Počet: 265 056 ks v hodnotě: 380 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 10. 2016 od 23. 12. 2016

Počet: 265 216 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2007 od 31. 10. 2016

Počet: 266 316 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 03. 2006 od 23. 05. 2007

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VEDRAL JAN

IČO: 18663125

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2011


Název/Jméno: SÝKORA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 03. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: HELER DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2009


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 od 21. 07. 2015


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

IČO: 74456563

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: KUČERA DAVID

IČO: 64471187

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: ČACKÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: NIESSEN LUDWIG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: BUHL MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014 od 23. 08. 2016


Název/Jméno: KOBLIC PETR

IČO: 48253669

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 24. 10. 2012


Název/Jméno: KLENOR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2009 od 24. 07. 2014


Název/Jméno: ŠIMÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 2008 od 09. 08. 2011


Název/Jméno: MICHAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 od 01. 10. 2009


Název/Jméno: KVAPIL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 od 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: PROUZA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 od 10. 03. 2008


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 od 09. 08. 2011


Název/Jméno: KLUMPAR JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1998 od 25. 07. 2005


Název/Jméno: KLABAN ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2004 od 25. 07. 2005


Název/Jméno: SPURNY THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2004 od 31. 08. 2004


Název/Jméno: MICHALÍK VĚSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2003 od 25. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: PALEČKA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 2003 od 03. 04. 2004


Název/Jméno: ŠEVČÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 27. 05. 2003 od 06. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 16. 06. 2000 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: BARAN DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 27. 05. 2003 od 07. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda burzovní komory
od 05. 12. 2000 od 04. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 od 05. 12. 2000


Název/Jméno: FUČÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2003 od 03. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: VINTER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 16. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: ASCHENBRENNER MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2003 od 25. 07. 2005


Název/Jméno: VÁVRA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 05. 12. 2000 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: JEDLIČKA GEORGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 05. 12. 2000 od 04. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda burzovní komory
od 13. 10. 1999 od 05. 12. 2000


Název/Jméno: WENDELOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2003 od 25. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 04. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: STRUŽ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 1996 od 25. 07. 2005


Název/Jméno: BLAŠKO JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 07. 07. 2003


Název/Jméno: BODNÁR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 06. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: HOLLMANN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 od 03. 04. 2004


Název/Jméno: BARTONÍČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: KOTRBA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 13. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 02. 1998 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: BUDINSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 05. 12. 2000


Název/Jméno: NOVÁČEK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1998 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: PUŽEJ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 16. 06. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: JEDLICKA GEORGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 13. 10. 1999


Název/Jméno: NOVÁK TOMÁŠ

IČO: 69467293

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 13. 10. 1999


Název/Jméno: FRANC JIŘÍ

IČO: 10277421

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 13. 10. 1999


Název/Jméno: ZRALÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 od 13. 10. 1999


Název/Jméno: NIEDERMAYER LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 02. 1998 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: BUDINSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 02. 1998 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: JEŽEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 04. 1996 od 03. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 od 15. 04. 1996


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1996 od 03. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 11. 1992 od 15. 04. 1996


Název/Jméno: MATĚJČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 od 03. 02. 1998


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: RESCH RADKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 1996 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: HOFFMANN VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 1996 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: BEDNÁŘOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 06. 1995 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: ŠUBERT JAROSLAV

IČO: 60131497

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 06. 1995 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

IČO: 12182435

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: LUBOJACKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: PAVLÁT VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 od 03. 02. 1998


Název/Jméno: RAJDA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: PALIČ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 od 22. 06. 1995


Název/Jméno: KURKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: SNÁŠEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: VOPÁLECKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 09. 09. 1994


Název/Jméno: VEJMOLA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 od 04. 04. 2003


Název/Jméno: PAVLÁT VLADISLAV

IČO: 19002637

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 09. 09. 1994


Název/Jméno: KRYL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: LUSK CTIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: PATLICH LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: ŽÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: ADÁMEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: KUČERA MIROSLAV

IČO: 86701240

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: KLESLA ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 03. 04. 1996


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: MÚDRIK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 09. 09. 1994


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

IČO: 60493356

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 09. 09. 1994


Název/Jméno: TÖLGYESI KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 22. 06. 1995


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: KLAPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: BARABAS ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: KAVÁNEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 11. 1992 od 03. 12. 1998


Název/Jméno: JANDA PAVEL

IČO: 18924069

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 od 03. 02. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 12. 2015

Odpovědní zástupci:


Zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Školící činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 508606

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrsko-technická činnost v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 28034

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z.č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 508606

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelství /zajišťování publikace výsledků burzovních obchodů a kurzů cenných papírů/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 28034

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 508606


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47115629

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
2138281.GEOLOGICKÁ v.o.s.48119440U křížku 1392/7, 14000 Praha
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
287614AGRIMEX Vestec spol.s r.o.49827219Vestec, 25242, , Jahodárna,
298777AGRO Planet s.r.o.24251461Obvodová 3667/18, 76701 Kroměříž
234656AGROSTROJ International, s.r.o.28148215U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
319708Aspen Institute Prague o.p.s.24247073Palackého 740/1, 11000 Praha
178467ASTRON studio CZ, a.s.26751305Veselská 699, 19900 Praha
320229AUXILIUM beta, s.r.o.4039289Sportovní 586/2c, 60200 Brno
190622B.LEASING spol. s r.o.532614Brno
121889Bankovní akademie, a.s.63998181Kodaňská 54/10, 10100 Praha
307695BASCEKO, a.s.27387119Peckova 280/9, 18600 Praha
273682Bestux plus s.r.o.28396090Heřmanova 1169/22, 17000 Praha
314112BOARS, s.r.o. - Budějovická obchodní a realitní společnost26066734Husova tř. 640/33, 37005 České Budějovice
22091Bytové družstvo Vajdova 1034, 1035, 103626160528Vajdova 1034/11, 10200 Praha
96696Café Mandala, s.r.o.28829115Budovcovo nábřeží 63, 53901 Hlinsko
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
258996Celebrio Software, s.r.o.29312787U vodárny 3032/2a, 61600 Brno
90206CitySolution s.r.o.24163562Neumannova 1453/28, 15600 Praha
271983CLEAN s.r.o.25918427Na výsluní 201/13, 10000 Praha
31453CMC Graduate School of Business o.p.s.25692101Čelákovice, Náměstí 5.května 2, okres Praha-východ, PSČ 250 88
286042Conseq Finance, a.s.61498246Rybná 682/14, 11000 Praha
76429Corvette Bohemia, o.p.s.24310310Palackého 70, 25229 Dobřichovice
58176Česká banka, akciová společnost Praha - v likvidaci45313318Karoliny Světlé 301/8, 11000 Praha
165729Daino trade s.r.o.27480615Budapešťská 1491/5, 10200 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3308551" TU - Consulting, s.r.o. "61249556Rybná 716/24, 11000 Praha
1973999„Český institut manažerů informační bezpečnosti, o.s.”22672591Rybná 716/24, 11000 Praha
28523651. Strategy marketing & media s.r.o.27923711Rybná 716/24, 11000 Praha
975712123Trade s.r.o.4702981Rybná 716/24, 11000 Praha
333774014th Century Production, s.r.o.4592191Rybná 716/24, 11000 Praha
160676716-ITrace s.r.o.4923715Rybná 716/24, 11000 Praha
4203502K Transport s.r.o.2449544Rybná 716/24, 11000 Praha
27811413 KLAUNI s.r.o.2828561Rybná 716/24, 11000 Praha
10777423-PaintLook s.r.o.5081769Rybná 716/24, 11000 Praha
211711235 mm s.r.o.27161021Rybná 716/24, 11000 Praha
33249983C Real Estate Investment Management s.r.o. v likvidaci28162358Rybná 682/14, 11000 Praha
31764903D solution s.r.o.24258849Rybná 716/24, 11000 Praha
17570054 All for life s.r.o.3497470Rybná 716/24, 11000 Praha
25163994 Lighting s.r.o.3458911Rybná 716/24, 11000 Praha
18587204 YOU COUNSELING s.r.o.3034372Rybná 716/24, 11000 Praha
53898642ideas s.r.o.4627521Rybná 716/24, 11000 Praha
29212794Fresh s.r.o.24268879Rybná 716/24, 11000 Praha
8502424Sight Trading s.r.o.2623633Rybná 716/24, 11000 Praha
30777955STAR GASTRO s.r.o.5640849Rybná 716/24, 11000 Praha
1405314601 s.r.o.28503554Rybná 716/24, 11000 Praha
2059377666servis s.r.o.3934870Rybná 716/24, 11000 Praha
1193480903&more s.r.o.2891026Rybná 716/24, 11000 Praha
895788A-CLEAN corporation s.r.o.3875849Rybná 716/24, 11000 Praha
152334A-Z přeprava s.r.o.29354871Rybná 716/24, 11000 Praha
520097A-Zet ateliér s.r.o.3777529Rybná 716/24, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí