Bytové družstvo Žižkov

Hlavní strana

Firma s názvem Bytové družstvo Žižkov, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 36. Její identifikační číslo je 33529

Výpis z obchodního rejstříku Bytové družstvo Žižkov

Datum zápisu: 9. 7. 1959

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 36

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4d9umvk

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Správa a údržba nemovitostí

Adresa společnosti

Sídlo: Pod lipami 2511/64, 13000 Praha

Adresy: Praha 3, Pod lipami 2511/64, PSČ 13000
od 15. 11. 1999
Praha 3, Lukášova 184/1
od 24. 06. 1988 od 15. 11. 1999
Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64
od 02. 12. 1969 od 24. 06. 1988
Praha 3, Husinecká ul. 15
od 21. 12. 1966 od 02. 12. 1969
Praha 3, Kalininova ul. 47
od 21. 02. 1964 od 21. 12. 1966
Praha 11 - Žižkov, Havlíčkovo nám. čp. 700
od 09. 07. 1959 od 21. 02. 1964

Skutečnosti

  fyzické osoby: 200,- Kčs
od 21. 12. 1992 od 21. 12. 1992

  právnické osoby: 2.000,- Kčs
od 21. 12. 1992 od 21. 12. 1992

  Výše základních členských vkladů:
od 21. 12. 1992 od 21. 12. 1992

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 14. 12. 1988byly přijaty nové stanovy družstva.
od 09. 03. 1989

  Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. Ztrátudružstva a likvidační schodek hradí poměrně všichni členovédružstva podle zůstatkové hodnoty členských podílů a základ-ního členského vkladu.
od 09. 03. 1989 od 20. 07. 1993

  Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnoučást ztráty / družstva ve výši a lhůtě stanovené shromáždě-ním delegátů. Za vykázanou ztrátu družstva / mimo středisekbytového hospodářství / ručí člen pouze do výše 500,- Kčs vjednom roce.
od 09. 03. 1989 od 20. 07. 1993

  žících k bydlení /- jednorázovou úhradou podle vyúčtování úhrad za užíváníbytů členy, kteří se na vzniku ztráty podíleli.
od 09. 03. 1989 od 20. 07. 1993

  Ručení:Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnoučást ztráty / z hospodaření střediska bytového hospodářstvív němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ve výšia lhůtě stanovené představenstvem. Ručební povinnost neníomezena. Vykázaná ztráta z hospodaření střediska /středisek/bytového hospodářství bude uhrazena:a/ z fondu bytového hospodářstvíb/ v rámci ručební povinnosti členů- poměrným zvýšením úhrad za úžívání bytů / místností neslou
od 09. 03. 1989 od 20. 07. 1993

  Základní členský vklad členů družstva činí 3.000,- Kčs.
od 09. 03. 1989 od 21. 12. 1992

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 21. 11. 1983 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatřením předsedyČeského svazu bytových družstev v Praze pod č. 3/83.
od 13. 09. 1984 od 09. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 bylypřijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výboremČeského svazu bytových družstev v Praze dne 3. 11. 1975,čj. MV ČSBD/1975 Dr Ko.
od 08. 11. 1978 od 09. 03. 1989

  Představenstvo má 5 - 15 členů.
od 08. 11. 1978 od 09. 03. 1989

  Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních člen-ských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hod-not členských podílů. Člen družstva jest v jednom roce povi-nen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu.
od 08. 11. 1978 od 09. 03. 1989

  Stanovy jsou pro družstvo platné od 3. 11. 1975.
od 08. 11. 1978 od 09. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 1. 11. 1977 byl přijatdoplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových druž-stev dne 5. 9. 1977, čj. 3747/8/77-Něm/Hj.
od 22. 06. 1978 od 08. 11. 1978

  Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 19. 12. 1977 čj. MV ČSBD/201/C sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp.zák. č. 109/64 Sb. Ke dni 1. 1. 1978 družstvo: Stavební by-tové družstvo občanů v Praze 3 - Kněžská Luka jako družstvopřejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo VÝCHOD, Pra-ha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64 jako družstvem přejímají-cím.
od 31. 12. 1977 od 31. 12. 1977

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 bylapřijata změna čl. 1 stanov schválená městským výboremČeského svazu bytových družstev dne 10. 9. 1976, čj. MVČSBD/76-Dr Ko-3739.
od 01. 10. 1976 od 08. 11. 1978

  Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 19. 6. 1975 č.j.8291/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 7. 1975 družstvo:Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Praze 3, Praha 3,Malešická ul. jako družstvo přejímané s družstvem: Stavebníbytové družstvo občanů Prahy 3, Pod lipami 2511/64, Praha 3jako družstvem přejímajícím.
od 03. 07. 1975 od 03. 07. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 10. 7. 1974 čj. 201/74, zedne 14. 11. 1974 čj. 201/74, 4472-4474/74 a ze dne 30. 11.1974 čj. 4250-1/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91odst.1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 1. 1975 družstva:
od 02. 01. 1975 od 02. 01. 1975

  1/ Stavební bytové družstvo pracovníků Ústředního ústavugeologického Praha 1, Malostranské nám. 19 se sídlem tamtéž,2/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuTesla, závod J. Hakena se sídlem Praha 3, U nákladovéhonádraží 6,3/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Průmstav 06-In-stalace se sídlem Praha 1, Truhlářská ul. 9,4/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců Pražských papírenn.p. a sektoru ministerstva chemického průmyslu se sídlemPraha 3 - Vinohrady, Vinohradská 190,
od 02. 01. 1975 od 02. 01. 1975

  5/ Stavební bytové družstvo, sídliště Chmelnice Praha 3 sesídlem Praha 1, Celetná 29,
od 02. 01. 1975 od 02. 01. 1975

  jako družstva přejímaná s tímto družstvem jako družstvempřejímajícím.
od 02. 01. 1975 od 02. 01. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17. 12. 1973 ve smysludohody o sloučení a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 24. 6. 1974 sloučilose Stavební bytové družstvo zaměstnanců resortu spojů vPraze, se sídlem Praha 3, Fibichova 21 bez likvidace podle§ 91 odst. 1 hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 30. 6. 1974,jako družstvo přejímané s tímto družstvem, jako družstvempřejímajícím.
od 24. 07. 1974 od 24. 07. 1974

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstevv Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2316/73 sloučilo se bezlikvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. kedni 30. 11. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst-nanců při n.p. TESLA Holešovice se sídlem Praha 7, Jankov-cova 15 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytovédružstvo občanů v Praze 3 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Podlipami 2511/64 jako družstvem přejímajícím.
od 21. 02. 1974 od 21. 02. 1974

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstevv Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2282/73 sloučilo se bezlikvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. kedni 1. 9. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst-nanců SUPRO se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Hradecká 6 jakodružstvo přejímané s tímto družstvem, jako přejímajícím.
od 21. 02. 1974 od 21. 02. 1974

  Usnesením členské schůze ze dne 24. 11. 1969 byl změněnčlánek 1 stanov družstva.
od 02. 12. 1969 od 08. 11. 1978

  Usnesením členské schůze ze dne 30. 11. 1966 byly přijatynové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64, typ " B ".
od 21. 12. 1966 od 08. 11. 1978

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstat-kové hodnoty členského podílu.
od 13. 04. 1965 od 08. 11. 1978

  Usnesením členské schůze ze dne 8. září 1964 byly přijatynové stanovy družstva podle vlád. usn. č. 277/64, které bylyschváleny ÚRD v Praze dne 16. 2. 1965 pod č.j. 51718/111/65.
od 13. 04. 1965 od 21. 12. 1966

  Představenstvo má 3 - 15 členů.
od 21. 02. 1964 od 08. 11. 1978

  Usnesením členské schůze ze dne 15. 10. 1963 byly změněnyresp. doplněny články 2, 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43stanov družstva.
od 21. 02. 1964 od 13. 04. 1965

  Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 11ze dne 7. 7. 1959 č.j. OPK 3913/59.
od 09. 07. 1959

  Usnesením ustavující členské schůze byly dne 23. 6. 1959 přijatystanovy družstva.
od 09. 07. 1959 od 13. 04. 1965

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členské-ho podílu.
od 09. 07. 1959 od 13. 04. 1965

  Představenstvo má 5 - 15 členů.
od 09. 07. 1959 od 21. 02. 1964

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUDĚJ JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 03. 2015


Název/Jméno: TEISLEROVÁ IVONA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 od 25. 03. 2015


Název/Jméno: ULLRICH TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 25. 03. 2015
Statutární orgán - místopředseda
od 18. 06. 2009 od 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 od 18. 06. 2009
Statutární orgán - místopředseda
od 30. 05. 2001 od 28. 06. 2006
Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 04. 1996 od 18. 11. 1996


Název/Jméno: ŽELEZNÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 25. 03. 2015
Statutární orgán - předseda
od 30. 05. 2001 od 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 06. 1988 od 18. 11. 1996


Název/Jméno: STREJCOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 od 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 05. 2001 od 28. 06. 2006


Název/Jméno: FOGLAR RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 od 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 05. 2001 od 28. 06. 2006


Název/Jméno: RUDA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 15. 07. 2003 od 07. 03. 2012


Název/Jméno: ULMA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 od 07. 03. 2012


Název/Jméno: HORECKÁ VLADIMÍRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 15. 07. 2003 od 28. 06. 2006


Název/Jméno: KAŠPAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 05. 2001 od 28. 06. 2006


Název/Jméno: REINDL JIŘÍ

IČO: 13808273

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 05. 2001 od 15. 07. 2003


Název/Jméno: DUBEN VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 od 18. 11. 1996


Název/Jméno: ZOUFAL ROMAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 07. 1993 od 18. 11. 1996


Název/Jméno: SASKA JIŘÍ

IČO: 74376845

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001


Název/Jméno: KARNOVSKÝ MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 od 18. 11. 1996
Statutární orgán - místopředseda
od 24. 06. 1988 od 23. 12. 1991
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 od 24. 06. 1988


Název/Jméno: VOTRUBA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - místopředseda
od 23. 12. 1991 od 18. 11. 1996


Název/Jméno: KUBÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 15. 07. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 od 18. 11. 1996


Název/Jméno: PROTZE MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001


Název/Jméno: STOLEJDA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 od 18. 11. 1996


Název/Jméno: HORÁLKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 od 18. 11. 1996


Název/Jméno: KURKA ZDENĚK

IČO: 46947761

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - předseda
od 27. 08. 1980 od 18. 11. 1996
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 od 06. 04. 1976
Statutární orgán - místopředseda
od 13. 04. 1965 od 23. 07. 1966


Název/Jméno: OEHM JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 18. 11. 1996 od 30. 05. 2001
Statutární orgán - místopředseda
od 20. 07. 1993 od 18. 11. 1996
Statutární orgán - předseda
od 26. 04. 1967 od 06. 04. 1976


Název/Jméno: SUCHÁNKOVÁ ALENA

IČO: 49484796

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 od 18. 11. 1996
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: STANĚK JIŘÍ

IČO: 67244416

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 od 02. 04. 1996


Název/Jméno: PROTZE PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 od 18. 11. 1996


Název/Jméno: RÝDL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 06. 1988 od 23. 12. 1991
Statutární orgán - místopředseda
od 27. 08. 1980 od 24. 06. 1988
Statutární orgán - předseda
od 06. 04. 1976 od 27. 08. 1980
Statutární orgán - místopředseda
od 18. 06. 1973 od 06. 04. 1976


Název/Jméno: ZAGALAK PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 06. 1988 od 23. 12. 1991


Název/Jméno: PETŘÍKOVÁ IVANA

IČO: 2654172

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 06. 1988 od 23. 12. 1991


Název/Jméno: VOBR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 od 24. 06. 1988


Název/Jméno: NAVRÁTILOVÁ VÁCLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 od 24. 06. 1988


Název/Jméno: FUKSOVÁ JIŘINA

IČO: 47581166

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 od 24. 06. 1988


Název/Jméno: DOLEŽALOVÁ MIROSLAVA

IČO: 10525807

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 od 24. 06. 1988


Název/Jméno: ŘÁDOVÁ ELENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 od 24. 06. 1988


Název/Jméno: SVOBODOVÁ VĚRA

IČO: 43172431

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 04. 1981 od 24. 06. 1988


Název/Jméno: MORAVCOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 04. 1981 od 14. 09. 1984


Název/Jméno: HÁJKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 04. 1981 od 23. 12. 1991


Název/Jméno: HAJNÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 11. 1978 od 22. 04. 1981


Název/Jméno: PRŮŠA MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 11. 1978 od 23. 12. 1991


Název/Jméno: PLÍVOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 od 08. 11. 1978


Název/Jméno: KOTRBOVÁ ALENA

IČO: 65446313

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 od 22. 04. 1981


Název/Jméno: VACL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 od 08. 11. 1978


Název/Jméno: NECHVÁTALOVÁ MARIE

IČO: 14625547

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 od 22. 04. 1981


Název/Jméno: CHROMEC LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1976 od 01. 10. 1976


Název/Jméno: KOTÝNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1976 od 24. 06. 1988
Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 od 05. 06. 1970


Název/Jméno: PIPEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1976 od 23. 12. 1991


Název/Jméno: OEHM JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 06. 04. 1976 od 20. 07. 1993
Statutární orgán - předseda
od 23. 07. 1966 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: BURGET EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1976 od 27. 08. 1980
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 od 22. 05. 1969


Název/Jméno: BERNÁŠKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 06. 1973 od 06. 04. 1976


Název/Jméno: CETL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 06. 1973 od 01. 10. 1976


Název/Jméno: ZOUFAL ROMAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 06. 1973 od 20. 07. 1993


Název/Jméno: ČEPKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 06. 1973 od 06. 04. 1976
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 od 03. 06. 1971


Název/Jméno: BLÁHOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 od 22. 04. 1981


Název/Jméno: BEDRNA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 od 14. 09. 1984
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 od 22. 05. 1969


Název/Jméno: MUŽÍK ZDENKO

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 od 18. 06. 1973


Název/Jméno: HUDEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 od 18. 06. 1973


Název/Jméno: HOUŠKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 od 18. 06. 1973


Název/Jméno: ČÁPOVÁ MARIE

IČO: 62513427

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 od 01. 10. 1976


Název/Jméno: KRAUS JIŘÍ

IČO: 13149407

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 1970 od 18. 06. 1973


Název/Jméno: TŮMA MILAN

IČO: 46397230

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 1970 od 22. 04. 1981


Název/Jméno: MARKOVÁ JANA

IČO: 71131426

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 1970 od 03. 06. 1971


Název/Jméno: DŘEVOVÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 1970 od 03. 06. 1971


Název/Jméno: OPPELT MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 od 06. 04. 1976


Název/Jméno: BALÁŠ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 od 03. 06. 1971
Statutární orgán - místopředseda
od 16. 05. 1968 od 22. 05. 1969
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 od 16. 05. 1968


Název/Jméno: DOLEŽAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 od 03. 06. 1971


Název/Jméno: FOŘT JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 od 03. 06. 1971


Název/Jméno: KLIKOVÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 od 05. 06. 1970


Název/Jméno: HOUSA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 22. 05. 1969 od 18. 06. 1973


Název/Jméno: GÖRLICH KAREL

IČO: 16998715

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 od 03. 06. 1971


Název/Jméno: BEZOUŠKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 od 22. 04. 1981


Název/Jméno: VRÁNA KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 od 05. 06. 1970


Název/Jméno: SAUER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 od 05. 06. 1970


Název/Jméno: OHNISKO IGOR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 od 22. 05. 1969


Název/Jméno: FORMÁNEK JIŘÍ

IČO: 61910554

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 od 16. 05. 1968


Název/Jméno: BULÁNKOVÁ EMILIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 od 16. 05. 1968


Název/Jméno: PALIVEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 od 22. 05. 1969


Název/Jméno: VLACHOVÁ MARIE

IČO: 11192259

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 od 22. 05. 1969


Název/Jméno: ZÁBĚHLICKÁ KVĚTOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 od 22. 05. 1969


Název/Jméno: KAPALÍN VÁCLAV

IČO: 10191135

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ BOHUMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: VÍTKOVÁ HANA

IČO: 63237156

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: TJULENEV BORIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: KOČIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: REIF STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 od 16. 05. 1968


Název/Jméno: SCHAUER ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 23. 07. 1966 od 16. 05. 1968


Název/Jméno: HOUSKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 16. 05. 1968


Název/Jméno: JOSEFOVIČ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: FRÝPES VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 23. 07. 1966


Název/Jméno: KONVALINKA JAN

IČO: 68205317

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 13. 04. 1965 od 23. 07. 1966


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ MARCELA

IČO: 72353112

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 23. 07. 1966


Název/Jméno: KUNCOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 23. 07. 1966


Název/Jméno: ŠUCHMAN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 23. 07. 1966


Název/Jméno: HAVLOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: TJULENEV BORIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 23. 07. 1966


Název/Jméno: BEDRNA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: SCHIRL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 23. 07. 1966


Název/Jméno: PRÁGR MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 23. 07. 1966


Název/Jméno: POLÁK JOSEF

IČO: 66661773

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 od 26. 04. 1967


Název/Jméno: HRUBÝ VLADIMÍR

IČO: 11303352

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 02. 1964 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: LAMKOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 02. 1964 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: ŠTRAUS JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 02. 1964 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: VOKÁČ LEV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 28. 02. 1964


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ MILOSLAVA

IČO: 40246906

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 28. 02. 1964


Název/Jméno: PAVLÍČEK JAN

IČO: 15924505

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: VAŠKO JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: JELÍNEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: FOJT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: VALEŠ JOSEF

IČO: 73522945

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: CHOMÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: VOSECKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: BUBNÍK ROBERT

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: BENDA ZDENĚK

IČO: 10347135

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: JANČÍK JIŘÍ

IČO: 45389403

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: VAŇKOVÁ MILENA

IČO: 15757935

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 28. 02. 1964


Název/Jméno: TULACH OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 od 13. 04. 1965


Název/Jméno: BLÁHA RUDOLF

IČO: 49959999

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: VELEMINSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: HAVLÍČEK JAROSLAV

IČO: 62648802

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: DRAHOŠ EMIL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: HELBICHOVÁ DANUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: DOBROSLÁVEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963
Statutární orgán - předseda
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: ANSELM MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: PRONĚK EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: KUŤÁKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: PREININGER DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: ŠÍCHA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: WAGNEROVÁ EVA

IČO: 72768746

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: ŽÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: BRANTL KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: MACKŮ BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 od 23. 04. 1963


Název/Jméno: HROMÁDKOVÁ MARIE

IČO: 88667103

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: WACHTL KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: CHVÁTAL BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: ROZEHNALOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: ŠMÍD JIŘÍ

IČO: 5361478

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: ŠPÉT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: RAMPA FRANTIŠEK

IČO: 15501639

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: MARTÍNEK RUDOLF

IČO: 14725495

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: CHARVÁT OTTO

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Název/Jméno: KŘEPELA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 09. 07. 1959 od 07. 05. 1961


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 1064502


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 1327731


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 1327732

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00033529

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 2004

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
280666"Wendler a Kříž" spol. s r.o. v likvidaci47784504Ústí nad Labem, 40001, Všebořice, Spartakiádní, 259/6
2678891A czech s.r.o.60731273Kout 195/10, 66434 Kuřim
270333AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Masarykovo nábřeží 235/28, 11000 Praha
60163ACTELIX, s. r. o.28727924Černická 320/26, 43543 Horní Jiřetín
171284ADRIA WORLD HOLDING, s.r.o. v likvidaci64581501Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Americká, 5
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
79138AKORD invest,a.s.61859176Na pahorku 1466/9, 10100 Praha
355ALFA SECURITY SYSTEMS s. r. o.47311428Jabloňová 2793/22, 47001 Česká Lípa
346850Ars Christiana o.p.s.26410087Plzeň, Františkánská ul. 121/11, PSČ 301 00
217194Atelier 4, s.r.o.46710141Podhorská 377/20, 46601 Jablonec nad Nisou
334309AUTOPARK R35 s.r.o.1759761Zdibsko 164, 25067 Klecany
92973AUTOREAL HB s.r.o.24140163Údolní 314/49, 14700 Praha
196433AvalancheNet, s.r.o.27127401Bořivojova 878/35, 13000 Praha
127178AVE komunální služby a.s.63483360U Vlečky 592, 66442 Modřice
80183AZ SHOP a.s.25427709Česká Lípa, Moskevská 13, PSČ 470 01
324823BOHEMIA - FLEISCH,spol.s r.o., německy BOHEMIA - FLEISCH GmbH, anglicky BOHEMIA - FLEISCH Ltd.540765Libušská 319/126, 14200 Praha
188451Bytové družstvo U krytu25993721Pražského 1710, 56002 Česká Třebová
197034Bytové družstvo Zálesí 1122/96 v likvidaci61852015Zálesí 1122/96, 14200 Praha
198216Creative Agency, s.r.o.28324684Staré náměstí 200/32, 61900 Brno
174187Česká energie, a.s.25596080Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha
230518DABI EXPO a.s. v likvidaci27674410Bosonožské náměstí 137/3, 64200 Brno
64127DAKO Marková, s.r.o.5374359Znojemská 5333/82A, 58601 Jihlava
72548DAVERA a.s.27756831Merhautova 1024/155, 61300 Brno
166101Decorhouse s.r.o.27683362Mlýnská 326/13, 60200 Brno
53103DKF, holding, a.s. v likvidaci17334411Praha 1, Anežská 10

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1348859"Občanské sdružení Buková Praha 3, o.s."26571510Buková 2523/16, 13000 Praha
12823162meat s.r.o.27136591Pod lipami 2511/64, 13000 Praha
2102176ALBIS, spol. s r.o.62587307Pod lipami 2506/55, 13000 Praha
1293809BASIKO s.r.o.28336739Pod lipami 2511/64, 13000 Praha
2678587BAZANT s.r.o.27564428Pod lipami 2513/68, 13000 Praha
3076672Bytové družstvo Žižkov33529Pod lipami 2511/64, 13000 Praha
502120CA a spol. s ručením omezeným (spol. s r.o.)45788014Pod lipami 2511/64, 13000 Praha
2454350COMFORIA, s.r.o.3078272Buková 2548/9, 13000 Praha
3080686ČAS PRO SPORT s.r.o.27573885Pod lipami 2513/68, 13000 Praha
3179552ČEKO IZOL s.r.o.2622866Buková 2544/8, 13000 Praha
1875771FEROSERVIS, spol. s r.o.549754Pod lipami 2511/64, 13000 Praha
85647FEVAL spol. s r.o.44849133Pod lipami 2506/55, 13000 Praha
3167903Geos travel s.r.o.27224511Pod lipami 2556/47, 13000 Praha
2538274Graphic Factory, s.r.o.28950615Pod lipami 2514/70, 13000 Praha
3092390GSoft Society s.r.o.14889358Pod lipami 2511/64, 13000 Praha
1545414IBS Czech s.r.o.5537291Pod lipami 2512/66, 13000 Praha
1852876Kapesní svět s.r.o.3292975Pod lipami 2513/68, 13000 Praha
1788209LIPITKA s.r.o.27457958Pod lipami 2513/68, 13000 Praha
497680MODERN LOW s.r.o.27450872Pod lipami 2513/68, 13000 Praha
3243605Narrez s.r.o.25130234Pod lipami 2508/51, 13000 Praha
52527ORANGE SERVICE s.r.o.24125725Buková 2520/15, 13000 Praha
2377040P.Q.R. Company s.r.o. v likvidaci25703366Buková 2523/16, 13000 Praha
3222581PMI s.r.o.60748389Pod lipami 2511/64, 13000 Praha
2152073Radost ze života69057877Pod lipami 2506/55, 13000 Praha
2953781Se stromy na jedné lodi o. s.22813241Pod lipami 2556/47, 13000 Praha

Fyzické osoby v okolí