Bytové družstvo Žižkov

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Bytové družstvo Žižkov, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 36. Jeho identifikační číslo je 33529

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Bytové družstvo Žižkov

Datum zápisu: 9. 7. 1959

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVIII 36

Identifikační číslo:33529

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4d9umvk

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Správa a údržba nemovitostí

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 3, Pod lipami 2511/64, PSČ 13000
od 15. 11. 1999
Praha 3, Lukášova 184/1
od 24. 06. 1988 do 15. 11. 1999
Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64
od 02. 12. 1969 do 24. 06. 1988
Praha 3, Husinecká ul. 15
od 21. 12. 1966 do 02. 12. 1969
Praha 3, Kalininova ul. 47
od 21. 02. 1964 do 21. 12. 1966
Praha 11 - Žižkov, Havlíčkovo nám. čp. 700
od 09. 07. 1959 do 21. 02. 1964
Pod lipami 2511/64, 13000 Praha

Skutečnosti

  fyzické osoby: 200,- Kčs
od 21. 12. 1992 do 21. 12. 1992

  právnické osoby: 2.000,- Kčs
od 21. 12. 1992 do 21. 12. 1992

  Výše základních členských vkladů:
od 21. 12. 1992 do 21. 12. 1992

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 14. 12. 1988byly přijaty nové stanovy družstva.
od 09. 03. 1989

  Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. Ztrátudružstva a likvidační schodek hradí poměrně všichni členovédružstva podle zůstatkové hodnoty členských podílů a základ-ního členského vkladu.
od 09. 03. 1989 do 20. 07. 1993

  Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnoučást ztráty / družstva ve výši a lhůtě stanovené shromáždě-ním delegátů. Za vykázanou ztrátu družstva / mimo středisekbytového hospodářství / ručí člen pouze do výše 500,- Kčs vjednom roce.
od 09. 03. 1989 do 20. 07. 1993

  žících k bydlení /- jednorázovou úhradou podle vyúčtování úhrad za užíváníbytů členy, kteří se na vzniku ztráty podíleli.
od 09. 03. 1989 do 20. 07. 1993

  Ručení:Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnoučást ztráty / z hospodaření střediska bytového hospodářstvív němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ve výšia lhůtě stanovené představenstvem. Ručební povinnost neníomezena. Vykázaná ztráta z hospodaření střediska /středisek/bytového hospodářství bude uhrazena:a/ z fondu bytového hospodářstvíb/ v rámci ručební povinnosti členů- poměrným zvýšením úhrad za úžívání bytů / místností neslou
od 09. 03. 1989 do 20. 07. 1993

  Základní členský vklad členů družstva činí 3.000,- Kčs.
od 09. 03. 1989 do 21. 12. 1992

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 21. 11. 1983 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatřením předsedyČeského svazu bytových družstev v Praze pod č. 3/83.
od 13. 09. 1984 do 09. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 bylypřijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výboremČeského svazu bytových družstev v Praze dne 3. 11. 1975,čj. MV ČSBD/1975 Dr Ko.
od 08. 11. 1978 do 09. 03. 1989

  Představenstvo má 5 - 15 členů.
od 08. 11. 1978 do 09. 03. 1989

  Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních člen-ských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hod-not členských podílů. Člen družstva jest v jednom roce povi-nen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu.
od 08. 11. 1978 do 09. 03. 1989

  Stanovy jsou pro družstvo platné od 3. 11. 1975.
od 08. 11. 1978 do 09. 03. 1989

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 1. 11. 1977 byl přijatdoplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových druž-stev dne 5. 9. 1977, čj. 3747/8/77-Něm/Hj.
od 22. 06. 1978 do 08. 11. 1978

  Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 19. 12. 1977 čj. MV ČSBD/201/C sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp.zák. č. 109/64 Sb. Ke dni 1. 1. 1978 družstvo: Stavební by-tové družstvo občanů v Praze 3 - Kněžská Luka jako družstvopřejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo VÝCHOD, Pra-ha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64 jako družstvem přejímají-cím.
od 31. 12. 1977 do 31. 12. 1977

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 bylapřijata změna čl. 1 stanov schválená městským výboremČeského svazu bytových družstev dne 10. 9. 1976, čj. MVČSBD/76-Dr Ko-3739.
od 01. 10. 1976 do 08. 11. 1978

  Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 19. 6. 1975 č.j.8291/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 7. 1975 družstvo:Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Praze 3, Praha 3,Malešická ul. jako družstvo přejímané s družstvem: Stavebníbytové družstvo občanů Prahy 3, Pod lipami 2511/64, Praha 3jako družstvem přejímajícím.
od 03. 07. 1975 do 03. 07. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 10. 7. 1974 čj. 201/74, zedne 14. 11. 1974 čj. 201/74, 4472-4474/74 a ze dne 30. 11.1974 čj. 4250-1/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91odst.1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 1. 1975 družstva:
od 02. 01. 1975 do 02. 01. 1975

  1/ Stavební bytové družstvo pracovníků Ústředního ústavugeologického Praha 1, Malostranské nám. 19 se sídlem tamtéž,2/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuTesla, závod J. Hakena se sídlem Praha 3, U nákladovéhonádraží 6,3/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Průmstav 06-In-stalace se sídlem Praha 1, Truhlářská ul. 9,4/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců Pražských papírenn.p. a sektoru ministerstva chemického průmyslu se sídlemPraha 3 - Vinohrady, Vinohradská 190,
od 02. 01. 1975 do 02. 01. 1975

  5/ Stavební bytové družstvo, sídliště Chmelnice Praha 3 sesídlem Praha 1, Celetná 29,
od 02. 01. 1975 do 02. 01. 1975

  jako družstva přejímaná s tímto družstvem jako družstvempřejímajícím.
od 02. 01. 1975 do 02. 01. 1975

  Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17. 12. 1973 ve smysludohody o sloučení a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 24. 6. 1974 sloučilose Stavební bytové družstvo zaměstnanců resortu spojů vPraze, se sídlem Praha 3, Fibichova 21 bez likvidace podle§ 91 odst. 1 hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 30. 6. 1974,jako družstvo přejímané s tímto družstvem, jako družstvempřejímajícím.
od 24. 07. 1974 do 24. 07. 1974

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstevv Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2316/73 sloučilo se bezlikvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. kedni 30. 11. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst-nanců při n.p. TESLA Holešovice se sídlem Praha 7, Jankov-cova 15 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytovédružstvo občanů v Praze 3 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Podlipami 2511/64 jako družstvem přejímajícím.
od 21. 02. 1974 do 21. 02. 1974

  Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstevv Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2282/73 sloučilo se bezlikvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. kedni 1. 9. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst-nanců SUPRO se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Hradecká 6 jakodružstvo přejímané s tímto družstvem, jako přejímajícím.
od 21. 02. 1974 do 21. 02. 1974

  Usnesením členské schůze ze dne 24. 11. 1969 byl změněnčlánek 1 stanov družstva.
od 02. 12. 1969 do 08. 11. 1978

  Usnesením členské schůze ze dne 30. 11. 1966 byly přijatynové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64, typ " B ".
od 21. 12. 1966 do 08. 11. 1978

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstat-kové hodnoty členského podílu.
od 13. 04. 1965 do 08. 11. 1978

  Usnesením členské schůze ze dne 8. září 1964 byly přijatynové stanovy družstva podle vlád. usn. č. 277/64, které bylyschváleny ÚRD v Praze dne 16. 2. 1965 pod č.j. 51718/111/65.
od 13. 04. 1965 do 21. 12. 1966

  Představenstvo má 3 - 15 členů.
od 21. 02. 1964 do 08. 11. 1978

  Usnesením členské schůze ze dne 15. 10. 1963 byly změněnyresp. doplněny články 2, 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43stanov družstva.
od 21. 02. 1964 do 13. 04. 1965

  Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 11ze dne 7. 7. 1959 č.j. OPK 3913/59.
od 09. 07. 1959

  Usnesením ustavující členské schůze byly dne 23. 6. 1959 přijatystanovy družstva.
od 09. 07. 1959 do 13. 04. 1965

  Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členské-ho podílu.
od 09. 07. 1959 do 13. 04. 1965

  Představenstvo má 5 - 15 členů.
od 09. 07. 1959 do 21. 02. 1964

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUDĚJ JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 03. 2015

Adresa: Křivá 2621/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 25. 03. 2015


Název/Jméno: ULLRICH TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 25. 03. 2015
Statutární orgán - místopředseda
od 18. 06. 2009 do 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 do 18. 06. 2009
Statutární orgán - místopředseda
od 30. 05. 2001 do 28. 06. 2006
Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 02. 04. 1996 do 18. 11. 1996

Adresa: Křivá 2621/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 25. 03. 2015
Praha 3, Křivá /4, PSČ 13000
od 07. 03. 2012 do 25. 03. 2015
Praha 3, Křivá 4, PSČ 13000
od 30. 05. 2001 do 07. 03. 2012
Praha 3, Křivá 2620-4
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 3, Křivá 2620-4
od 02. 04. 1996 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: ŽELEZNÝ JAN

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 25. 03. 2015
Statutární orgán - předseda
od 30. 05. 2001 do 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 06. 1988 do 18. 11. 1996

Adresa: U průhonu 1514/17, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 25. 03. 2015
Praha 7, U Průhonu /17, PSČ 17000
od 07. 03. 2012 do 25. 03. 2015
Praha 7, U Průhonu 17, PSČ 17000
od 28. 06. 2006 do 07. 03. 2012
Praha 7, U průhonu 17, PSČ 17000
od 30. 05. 2001 do 28. 06. 2006
Praha 7, U průhonu 17
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 7, U průhonu 17
od 24. 06. 1988 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: STREJCOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 do 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 05. 2001 do 28. 06. 2006

Adresa: Pod lipami 2565/25, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 25. 03. 2015
Praha 3, Pod lipami /25, PSČ 13000
od 07. 03. 2012 do 25. 03. 2015
Praha 3, Pod lipami 25, PSČ 13000
od 30. 05. 2001 do 07. 03. 2012


Název/Jméno: TEISLEROVÁ IVONA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 do 25. 03. 2015

Adresa: Koněvova 2452/233, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 25. 03. 2015
Praha 3, Koněvova /233, PSČ 13000
od 07. 03. 2012 do 25. 03. 2015
Praha 3, Koněvova 233, PSČ 13000
od 28. 06. 2006 do 07. 03. 2012


Název/Jméno: FOGLAR RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 do 25. 03. 2015
Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 05. 2001 do 28. 06. 2006

Adresa: Praha 3, U Kněžské louky /1, PSČ 13000
od 07. 03. 2012 do 25. 03. 2015
Praha 3, U Kněžské louky 1, PSČ 13000
od 30. 05. 2001 do 07. 03. 2012


Název/Jméno: RUDA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 15. 07. 2003 do 07. 03. 2012

Adresa: Praha 3, Spojovací 46, PSČ 13000
od 15. 07. 2003 do 07. 03. 2012


Název/Jméno: ULMA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 06. 2006 do 07. 03. 2012

Adresa: Praha 10, Přeštická 14, PSČ 10200
od 18. 06. 2009 do 07. 03. 2012
Praha 10, Přeštická 14, PSČ 10000
od 28. 06. 2006 do 18. 06. 2009


Název/Jméno: HORECKÁ VLADIMÍRA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 15. 07. 2003 do 28. 06. 2006

Adresa: Praha 3, Křivá 8, PSČ 13000
od 15. 07. 2003 do 28. 06. 2006


Název/Jméno: KAŠPAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 05. 2001 do 28. 06. 2006

Adresa: Praha 3, Na vrcholu 34, PSČ 13000
od 30. 05. 2001 do 28. 06. 2006


Název/Jméno: REINDL JIŘÍ

IČO: 13808273

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 05. 2001 do 15. 07. 2003

Adresa: Praha 3, Luční 17, PSČ 13000
od 30. 05. 2001 do 15. 07. 2003


Název/Jméno: KUBÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 15. 07. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996

Adresa: Praha 7, Janovského 1512/53
od 18. 11. 1996 do 15. 07. 2003
Praha 7, Janovského 1512/53
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: STOLEJDA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996

Adresa: Praha 4, Ke Krči 1043/17
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 4, Ke Krči 1043/17
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: DUBEN VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996

Adresa: Praha 3, Na vrcholu 2588/5
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 3, Na vrcholu 2588/5
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: VOTRUBA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - místopředseda
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996

Adresa: Praha 3, Nad ohradou 2630
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 3, Nad ohradou 2630
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: KŮRKA ZDENĚK

IČO: 46947761

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - předseda
od 27. 08. 1980 do 18. 11. 1996
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 do 06. 04. 1976
Statutární orgán - místopředseda
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966

Adresa: Praha 3, Lukášova 184/1
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 3, Lukášova 184/1
od 20. 07. 1993 do 18. 11. 1996
Praha 4, Pujmanové 1583
od 27. 08. 1980 do 20. 07. 1993
Praha 4 , čp. 1583
od 26. 04. 1967 do 06. 04. 1976
Praha 3, Jeseniova 153
od 13. 04. 1965 do 26. 04. 1967


Název/Jméno: OEHM JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - místopředseda
od 20. 07. 1993 do 18. 11. 1996
Statutární orgán - předseda
od 26. 04. 1967 do 06. 04. 1976

Adresa: Praha 4, Bohrová 10
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 4, Bohrová 10
od 20. 07. 1993 do 18. 11. 1996
Praha 4, Pankrác I, V rovinách 869
od 26. 04. 1967 do 06. 04. 1976


Název/Jméno: KARNOVSKÝ MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996
Statutární orgán - místopředseda
od 24. 06. 1988 do 23. 12. 1991
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 do 24. 06. 1988

Adresa: Praha 3, Na vrcholu 3
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 3, Na vrcholu 3
od 01. 10. 1976 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: SASKA JIŘÍ

IČO: 74376845

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001

Adresa: Praha 3, Jeseniova 103
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001


Název/Jméno: ZOUFAL ROMAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 07. 1993 do 18. 11. 1996

Adresa: Praha 5, Pod Hybšmankou 2818/3
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 5, Pod Hybšmankou 2818/3
od 20. 07. 1993 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: HORÁLKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996

Adresa: Praha 3, Vinohradská 33
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001
Praha 3, Vinohradská 33
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: PROTZE MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001

Adresa: Praha 3, Na vrcholu 2484/6
od 18. 11. 1996 do 30. 05. 2001


Název/Jméno: PROTZE PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996

Adresa: Praha 3, Na vrcholu 2484/6
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996


Název/Jméno: STANĚK JIŘÍ

IČO: 71988114

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 do 02. 04. 1996

Adresa: Praha 3, U Kněžské louky 2676
od 23. 12. 1991 do 02. 04. 1996


Název/Jméno: SUCHÁNKOVÁ ALENA

IČO: 49484796

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996
Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, Květinková 23
od 23. 12. 1991 do 18. 11. 1996
Praha 3, Jeseniova 79
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: RÝDL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 06. 1988 do 23. 12. 1991
Statutární orgán - místopředseda
od 27. 08. 1980 do 24. 06. 1988
Statutární orgán - předseda
od 06. 04. 1976 do 27. 08. 1980
Statutární orgán - místopředseda
od 18. 06. 1973 do 06. 04. 1976

Adresa: Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1583
od 18. 06. 1973 do 23. 12. 1991


Název/Jméno: ZAGALAK PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 06. 1988 do 23. 12. 1991

Adresa: Praha 3, Pod lipami 49/2555
od 24. 06. 1988 do 23. 12. 1991


Název/Jméno: PETŘÍKOVÁ IVANA

IČO: 2654172

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 06. 1988 do 23. 12. 1991

Adresa: Praha 3, Jičínská 8/2349
od 24. 06. 1988 do 23. 12. 1991


Název/Jméno: NAVRÁTILOVÁ VÁCLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988

Adresa: Praha 2, Vratislavova 32
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988


Název/Jméno: VOBR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988

Adresa: Praha 4, V mokřinách 157
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988


Název/Jméno: ŘÁDOVÁ ELENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988

Adresa: Praha 8, Svidnická 507
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988


Název/Jméno: DOLEŽALOVÁ MIROSLAVA

IČO: 10525807

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988

Adresa: Praha 9, Studnická 2125
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988


Název/Jméno: FUKSOVÁ JIŘINA

IČO: 47581166

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988

Adresa: Praha 3, Nad Ohradou 2632/5
od 14. 09. 1984 do 24. 06. 1988


Název/Jméno: HÁJKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 04. 1981 do 23. 12. 1991

Adresa: Praha 3, Chlumova č. 9
od 22. 04. 1981 do 23. 12. 1991


Název/Jméno: SVOBODOVÁ VĚRA

IČO: 69028141

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 04. 1981 do 24. 06. 1988

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Zelená 3
od 22. 04. 1981 do 24. 06. 1988


Název/Jméno: MORAVCOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 04. 1981 do 14. 09. 1984

Adresa: Praha 3, Nad Ohradou 2632/5
od 22. 04. 1981 do 14. 09. 1984


Název/Jméno: HAJNÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 11. 1978 do 22. 04. 1981

Adresa: Praha 2, Jaromírova 22
od 08. 11. 1978 do 22. 04. 1981


Název/Jméno: PRŮŠA MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 11. 1978 do 23. 12. 1991

Adresa: Praha 3, Křivá 2676
od 08. 11. 1978 do 23. 12. 1991


Název/Jméno: PLÍVOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 do 08. 11. 1978

Adresa: Praha 2, Jaromírova 22
od 01. 10. 1976 do 08. 11. 1978


Název/Jméno: NECHVÁTALOVÁ MARIE

IČO: 14625547

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 do 22. 04. 1981

Adresa: okr. Praha - východ, Husova 557, Uhřiněves
od 01. 10. 1976 do 22. 04. 1981


Název/Jméno: KOTRBOVÁ ALENA

IČO: 65446313

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 do 22. 04. 1981

Adresa: Praha 2, K. Zetkinové 881
od 01. 10. 1976 do 22. 04. 1981


Název/Jméno: VACL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 10. 1976 do 08. 11. 1978

Adresa: Praha 6, Jinočanská 108
od 01. 10. 1976 do 08. 11. 1978


Název/Jméno: PIPEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1976 do 23. 12. 1991

Adresa: Praha 3, Horní Stromky 6
od 06. 04. 1976 do 23. 12. 1991


Název/Jméno: KOTÝNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1976 do 24. 06. 1988
Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 do 05. 06. 1970

Adresa: Praha 10, Pod strání 2168
od 06. 04. 1976 do 24. 06. 1988
okr. Praha - západ, Průhonice 126
od 16. 05. 1968 do 05. 06. 1970


Název/Jméno: BURGET EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1976 do 27. 08. 1980
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969

Adresa: Praha 4, V zápolí 1262
od 06. 04. 1976 do 27. 08. 1980
Praha 2, Pod Zvonařkou 4
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969


Název/Jméno: OEHM JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 06. 04. 1976 do 20. 07. 1993
Statutární orgán - předseda
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967

Adresa: Praha 4, Pankrác I, V rovinách 869
od 06. 04. 1976 do 20. 07. 1993
Praha 5, Na Hřebenkách 23
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967


Název/Jméno: CHROMEC LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 04. 1976 do 01. 10. 1976

Adresa: Praha 10, Vyžlovská 2245
od 06. 04. 1976 do 01. 10. 1976


Název/Jméno: CETL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 06. 1973 do 01. 10. 1976

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 246
od 18. 06. 1973 do 01. 10. 1976


Název/Jméno: BERNÁŠKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 06. 1973 do 06. 04. 1976

Adresa: Praha 4, Na bitevní pláni 46
od 18. 06. 1973 do 06. 04. 1976


Název/Jméno: ČEPKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 06. 1973 do 06. 04. 1976
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 do 03. 06. 1971

Adresa: Praha 10 - Skalka, Pod strání 2168
od 18. 06. 1973 do 06. 04. 1976
Praha 5, Na Hřebenkách 72
od 22. 05. 1969 do 03. 06. 1971


Název/Jméno: ZOUFAL ROMAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 06. 1973 do 20. 07. 1993

Adresa: Praha 3 - Jarov, Pod lipami 62
od 18. 06. 1973 do 20. 07. 1993


Název/Jméno: BLAHOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 do 22. 04. 1981

Adresa: Praha 3, Chlumova č. 9
od 03. 06. 1971 do 22. 04. 1981


Název/Jméno: BEDRNA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 do 14. 09. 1984
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969

Adresa: Praha 4, Pujmanové 1583
od 03. 06. 1971 do 14. 09. 1984
Praha 4 , čp. 1583
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969


Název/Jméno: HUDEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 do 18. 06. 1973

Adresa: Praha 2, Italská 1
od 03. 06. 1971 do 18. 06. 1973


Název/Jméno: MUŽÍK ZDENKO

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 do 18. 06. 1973

Adresa: Praha 5, Na Plzeňce 3
od 03. 06. 1971 do 18. 06. 1973


Název/Jméno: HOUŠKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 do 18. 06. 1973

Adresa: Praha 5, Třístoličná 123
od 03. 06. 1971 do 18. 06. 1973


Název/Jméno: ČÁPOVÁ MARIE

IČO: 62513427

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1971 do 01. 10. 1976

Adresa: Uhřiněves, okr. Praha - východ, Husova 557
od 03. 06. 1971 do 01. 10. 1976


Název/Jméno: DŘEVOVÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 1970 do 03. 06. 1971

Adresa: Praha 2, Blanická 17
od 05. 06. 1970 do 03. 06. 1971


Název/Jméno: TŮMA MILAN

IČO: 45575649

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 1970 do 22. 04. 1981

Adresa: Praha 10 - Zahradní město, Pension čp. 2916
od 05. 06. 1970 do 22. 04. 1981


Název/Jméno: MARKOVÁ JANA

IČO: 74305131

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 1970 do 03. 06. 1971

Adresa: Praha 4, Vlastislavova 4
od 05. 06. 1970 do 03. 06. 1971


Název/Jméno: KRAUS JIŘÍ

IČO: 60605120

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 06. 1970 do 18. 06. 1973

Adresa: Praha 4 - Spořilov II, Hlavní č. 2730
od 05. 06. 1970 do 18. 06. 1973


Název/Jméno: OPPELT MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 do 06. 04. 1976

Adresa: Praha 4 - Spořilov II, Lešanská 2928
od 22. 05. 1969 do 06. 04. 1976
Praha 2, Vyšehradská 27
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969


Název/Jméno: BALÁŠ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 do 03. 06. 1971
Statutární orgán - místopředseda
od 16. 05. 1968 do 22. 05. 1969
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 do 16. 05. 1968

Adresa: Praha 4 - Pankrác, Na Strži 1225
od 22. 05. 1969 do 03. 06. 1971
Praha 3, Jeseniova 33
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969


Název/Jméno: DOLEŽAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 do 03. 06. 1971

Adresa: Praha 3, Řehořova 5
od 22. 05. 1969 do 03. 06. 1971


Název/Jméno: FOŘT JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 do 03. 06. 1971

Adresa: Praha 10, Počernická 15
od 22. 05. 1969 do 03. 06. 1971


Název/Jméno: KLIKOVÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 05. 1969 do 05. 06. 1970

Adresa: Praha 2, Blanická 17
od 22. 05. 1969 do 05. 06. 1970


Název/Jméno: HOUSA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 22. 05. 1969 do 18. 06. 1973

Adresa: Praha 6, Na Pahounce 10
od 22. 05. 1969 do 18. 06. 1973


Název/Jméno: GÖRLICH KAREL

IČO: 16998715

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 do 03. 06. 1971

Adresa: Praha 4 - Podolí, Na Podkovce č. 126/14
od 16. 05. 1968 do 03. 06. 1971


Název/Jméno: BEZOUŠKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 do 22. 04. 1981

Adresa: Uhříněves, Husova 557
od 16. 05. 1968 do 22. 04. 1981


Název/Jméno: VRÁNA KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 do 05. 06. 1970

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Přemyslovská ul. č. 37
od 16. 05. 1968 do 05. 06. 1970


Název/Jméno: SAUER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 do 05. 06. 1970

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Laubova 6
od 16. 05. 1968 do 05. 06. 1970


Název/Jméno: OHNISKO IGOR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1968 do 22. 05. 1969

Adresa: Praha 6, Ve Střešovičkách 39
od 16. 05. 1968 do 22. 05. 1969


Název/Jméno: FORMÁNEK JIŘÍ

IČO: 43211071

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 do 16. 05. 1968

Adresa: okres Praha - východ, Újezd n. Lesy, Klánovická 185
od 26. 04. 1967 do 16. 05. 1968


Název/Jméno: BULÁNKOVÁ EMILIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 do 16. 05. 1968

Adresa: Praha 4, Kremličkova 988
od 26. 04. 1967 do 16. 05. 1968


Název/Jméno: PALIVEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969

Adresa: Praha 10, Tř. SNB 47
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969


Název/Jméno: VLACHOVÁ MARIE

IČO: 47492554

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969

Adresa: Praha 3, Jeseniova 21
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969


Název/Jméno: ZÁBĚHLICKÁ KVĚTOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969

Adresa: Praha 3, Malešická 14
od 26. 04. 1967 do 22. 05. 1969


Název/Jméno: KAPALÍN VÁCLAV

IČO: 10191135

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967

Adresa: Praha 3, Prokopova 11
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ BOHUMILA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967

Adresa: Praha 3, Viklefova 14
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967


Název/Jméno: VÍTKOVÁ HANA

IČO: 72515970

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 26. 04. 1967

Adresa: Praha 7, Bubenská 13
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967
Praha 3, Roháčova 13
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: TJULENEV BORIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967

Adresa: Satalice u Prahy, Tovární 287
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967


Název/Jméno: KOČIČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 26. 04. 1967

Adresa: Praha 4, Spořilov II, čp. 2714
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967
Praha 3, Čajkovského 30
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: REIF STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 do 16. 05. 1968

Adresa: Modřany u Prahy, Obránců míru 18
od 23. 07. 1966 do 16. 05. 1968


Název/Jméno: SCHAUER ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 23. 07. 1966 do 16. 05. 1968

Adresa: Praha 10, Starostrašnická 41
od 23. 07. 1966 do 16. 05. 1968


Název/Jméno: HOUSKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 16. 05. 1968

Adresa: Praha 4, Spořilov II, čp. 2712
od 23. 07. 1966 do 16. 05. 1968
Praha 3, Příběnická 12
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: JOSEFOVIČ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967

Adresa: Praha 3, U Vinohradské nem. 8
od 23. 07. 1966 do 26. 04. 1967


Název/Jméno: SVOBODA JIŘÍ

IČO: 72179481

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 07. 1966 do 16. 05. 1968

Adresa: Praha 3, Čapajevovo n. 4
od 23. 07. 1966 do 16. 05. 1968


Název/Jméno: FRÝPES VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966

Adresa: Praha 3, Koněvova 183
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: KONVALINKA JAN

IČO: 47626305

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966

Adresa: Stříbrná Skalice 301
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ MARCELA

IČO: 72353112

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966

Adresa: Dobřichovice, Anglická 319
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: KUNCOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966

Adresa: Praha 3, Na hlídce 13
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: ŠUCHMAN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966

Adresa: Praha 4, Levá 5
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: HAVLOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 26. 04. 1967

Adresa: Praha 3, Řehořova 6
od 13. 04. 1965 do 26. 04. 1967


Název/Jméno: TJULENEV BORIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966

Adresa: Přeštice, Dukelská 916
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: BEDRNA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 26. 04. 1967

Adresa: Praha 3, Jagelonská 18
od 13. 04. 1965 do 26. 04. 1967


Název/Jméno: SCHIRL ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966

Adresa: Uhříněves, Jiřího z Poděbrad 715
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: POLÁK JOSEF

IČO: 45370583

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 26. 04. 1967

Adresa: Praha 3, Víta Nejedlého 4
od 13. 04. 1965 do 26. 04. 1967


Název/Jméno: PRÁGR MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966

Adresa: Praha 3, W. Piecka 123
od 13. 04. 1965 do 23. 07. 1966


Název/Jméno: HRUBÝ VLADIMÍR

IČO: 12115169

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 02. 1964 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, Pod lipami 2556
od 28. 02. 1964 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: LAMKOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 02. 1964 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 4, Mečislavova 22
od 28. 02. 1964 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: ŠTRAUS JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 02. 1964 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, Květinková 2579
od 28. 02. 1964 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: VOKÁČ LEV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 28. 02. 1964

Adresa: Praha 2, Mánesova 5
od 23. 04. 1963 do 28. 02. 1964


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ MILOSLAVA

IČO: 40246906

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 28. 02. 1964

Adresa: Praha 7, Schnirchova 3
od 23. 04. 1963 do 28. 02. 1964


Název/Jméno: PAVLÍČEK JAN

IČO: 15924505

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, Koněvova 161
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: VAŠKO JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Roztoky u Prahy, Riegrova 103
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: JELÍNEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 10, Kodaňská 42
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: FOJT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, Táboritská 14
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: VALEŠ JOSEF

IČO: 73522945

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, K vrcholu 12
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: CHOMÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 10, Černokostelecká 103
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: VOSECKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, Malešická 11
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: BUBNÍK ROBERT

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, Želivského 29
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: BENDA ZDENĚK

IČO: 10347135

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, Vicliffova ul. 5
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: JANČÍK JIŘÍ

IČO: 68859911

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Praha 3, Ježkova 14
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: VAŇKOVÁ MILENA

IČO: 15757935

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 28. 02. 1964

Adresa: Praha 2, Šumavská 31
od 23. 04. 1963 do 28. 02. 1964


Název/Jméno: TULACH OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965

Adresa: Jarov, Pod lipami 2511
od 23. 04. 1963 do 13. 04. 1965


Název/Jméno: BLAHA RUDOLF

IČO: 49959999

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 3, Koněvova 100
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: VELEMÍNSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Třeboň, Dukelská 160
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: HAVLÍČEK JAROSLAV

IČO: 42599229

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 3, Kalininova 39
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: DRAHOŠ EMIL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 3, Na Balkáně 116
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: HELBICHOVÁ DANUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 2, Šafaříkova 14
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: DOBROSLÁVEK ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963
Statutární orgán - předseda
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 12, Na Švihance 2
od 09. 07. 1959 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: ANSELM MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 3, Koněvova 80
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: PRONĚK EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 4, Levá 5
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: KUŤÁKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 5, Ostrovského 3/253
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: PREININGER DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 2, Na Moráni 5
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: ŠÍCHA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 7, Komunardů 12/431
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: BRANTL KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 3, Jeseniova 31
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: WAGNEROVÁ EVA

IČO: 72768746

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Praha 2, Na Rybníčku 16
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: ŽÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Hradec Králové, Slezské předm. 375
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: MACKŮ BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963

Adresa: Říčany, Strašínská 248
od 07. 05. 1961 do 23. 04. 1963


Název/Jméno: HROMÁDKOVÁ MARIE

IČO: 67019919

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Křišťanova 17
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Název/Jméno: WACHTL KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Jilmová 9
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Název/Jméno: CHVÁTAL BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Bořivojova 44
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Název/Jméno: ROZEHNALOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Žerotínova 11
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Název/Jméno: ŠMÍD JIŘÍ

IČO: 16120256

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Hájkova 12
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Název/Jméno: ŠPÉT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Kubelíkova 17
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Název/Jméno: RAMPA FRANTIŠEK

IČO: 15501639

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Strážní ul. 10
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Název/Jméno: MARTÍNEK RUDOLF

IČO: 14725495

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Havlíčkovo nám. 2
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Název/Jméno: CHARVÁT OTTO

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Škroupovo nám. 4
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Název/Jméno: KŘEPELA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961

Adresa: Praha 11, Pod Vítkovem 4
od 09. 07. 1959 do 07. 05. 1961


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Ludmila Ivanovová


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 3. 2002

Obory činnosti: Správa a údržba nemovitostí
od 04. 03. 2002

Odpovědní zástupci: Alexandra Kunčíková


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 3. 2002

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 04. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 04. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 04. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 04. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 04. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Džiža

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00033529

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 9. 2004

Související firmy

#NázevICOAdresa
2886191"Bytové družstvo: Puklicova 29,31"26019051Puklicova 1035/29, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
1205985"Euro sped JP-Praha 9, s.r.o." v likvidaci63995191Praha 9, Pod turnovskou tratí 166, PSČ 19400
293920"LB-LUSTRY BOHEMIA s.r.o."49097938Kamenický Šenov, 9.května 65
1608887"LÜFTUNGSTECHNIK M.Ordos" spol. s r.o.18380085Přečaply 64, 430 01 Údlice
1875806"MONREOS" spol. s r.o.44568193Vavřincův vrch 192/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Související osoby

#NázevICOAdresa
1121848"OWEXIM" Handels - und Kooperationsgesellschaft mbH89923 Neu - Ulm, Alemannenstrasse 4, Spolková republika Německo
1064100Hampel JanPraha 4 - Písnice, Na okruhu 376, PSČ 14000
1201435ŠIMEK MIROSLAVČeské Budějovice, Trocnovská 31
1201429Čápová MarieVeselí nad Lužnicí 299/I.
1064101Navara RomanPraha 4, U družstva Ideál 1076/4, PSČ 14000

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí