Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 2. Jeho identifikační číslo je 31488

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Datum zápisu: 20. 9. 1920

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 2

Identifikační číslo:31488

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: qtsn4k3

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Ubytovací služby
Montáž měřidel
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Truhlářství, podlahářství
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Kopírovací práce
Vedlejší činnost v dopravě
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,...
Provádění tepelných a hlukových izolací
Výroba cementového zboží a umělého kamene
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Zpracování kamene
Zámečnictví, nástrojářství
Izolatérství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika,...
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění průmyslových staveb
provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)
Provádění bytových a občanských staveb
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora...
Vodoinstalatérství
Studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem
Topenářství
Polygrafická výroba

Adresa společnosti

Sídlo: Výškovická 3052/38, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 23. 04. 2014
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 38
od 07. 03. 2000 do 23. 04. 2014
Ostrava 1, Přívozská 3
od 09. 06. 1987 do 07. 03. 2000
Ostrava I, Puchmajerova 2
od 20. 01. 1971 do 09. 06. 1987
Ostrava I, Vítkovická 18
od 20. 10. 1950 do 20. 01. 1971
Ostrava
od 14. 09. 1950 do 20. 10. 1950
Mor. Ostrava
od 20. 09. 1920 do 14. 09. 1950
Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava

Skutečnosti

  Změnou stanov, schválenou členskou schůzí dne 06.06.2014, se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.
od 12. 08. 2014

  Podpisování:Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstva, kterým může být rovněž místopředseda, vlastnoruční podpis.
od 29. 11. 2005 do 12. 08. 2014

  Nedělitelný fond:Výše nedělitelného fondu: 46 473 768,-Kč
od 17. 11. 1992 do 19. 04. 2014

  Ručení:Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané vročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhraděschodku při zrušení družstva likvidací.Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se:a) u členů družstva dvojnásobku základního členského podílub) u členů představenstva, kontrolní komise, komise péče očleny trojnásobku základního členského podíluc) u místopředsedy družstva a vedoucích provozoven čtyřnásobkuzákladního členského podílud) u předsedy družstva pětinásobku základního členského podíluPři skončení členství úmrtím člena je uhrazovací povinnostomezena výší základního členského podílu.
od 31. 12. 1991 do 17. 11. 1992

  Zřízení:Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a jezaložen podle zákona o družstvech.Byly přijaty nové stanovy, schválené výročním shromážděnímdelegátů dne 29.3.1991.
od 31. 12. 1991 do 17. 11. 1992

  Zřízení:Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a jezaložen podle zákona o družstvech.Podle usnesení ze shoráždění delegátů výrobního družstva,konaného dne 11. listopadu 1988 byly přijaty nové stanovy súčinností od 1. ledna 1989.
od 19. 12. 1988 do 31. 12. 1991

  Podle shromáždění delegátů tohoto družstva, ze dne 23.9.1978,shromáždění delegátů družstva Stavba ze dne 22.9.1978, podlespolečné členské schůze obou družstev, konané dne 16.listopadu1978 a se souhlasem Českého svazu výrobních družstev v Praze zedne 6.11.1978, zn. 0442/22-12094/78: s l o u č i l o se s tímtodružstvem, jako družstvem přejímacím družstvo STAVBA, výrobnídružstvo v Ostravě, jako družstvo přejímané (zrušené), v jedenhospodářský celek. Dnem sloučením, t.j. 1. ledna 1979, přecházíveškerý majetek, práva a závazky přejímaného družstva bezlikvidace na družstvo přejímací.
od 20. 12. 1978

  Ručení:Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázanév ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a kúhradě schodku zjištěného při zrušení družstva likvidacíčástkou rovnající se dvojnásobku členského podílu.
od 30. 10. 1975 do 31. 12. 1991

  Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze z 31.května 1973, zn. 0442/23-9385/73 sloučilo se toto družstvo jakodružstvo přejímací podle § 91 odst. 2 hosp. zák. č. 109/64 Sb.ve znění zák. č. 138/70 Sb. s družstvem DRUMON výrobní družstvose sídlem Ostrava-Vítkovice, Místecká č. 133, jako družstvemzanikajícím. Majetek, práva a závazky zanikajícího družstvapřecházejí dnem sloučení na družstvo přejímající.
od 11. 07. 1973

  Podle usnsení dílčích členských schůzí tohoto družstva,konaných ve dnech 16., 17., 22., 25., 26., 29.9. a 30. září 1969a usnesení dílčích členských schůzí družstva ELEKTRO - INSTALACEpracovního a výrobního družstva OSTRAVA, konaných ve dnech 5.,8., 9. a 12. září 1969, dále "Dohody o sloučení družstev" zedne 30. září 1969, bylo za s o u h l a s u a usnesení 14.schůze představenstva Českého svazu výrobních družstev v Prazeze dne 24. září 1969 pod čís. 143 e) s l o u č e n o družstvoELEKTRO - INSTALACE pracovní a výrobní družstvo OSTRAVA bezlikvidace ke dni 1. října 1969 - jako družstvo přejímané(slučované) a výrobním družstvem Bytprům v Ostravě - jakodružstvo přejímacím, a to tak, že přejímané družstvo dnemsloučení z a n i k á a veškerá jeho práva a závazky přejímádnem 1.10.1969 družstvo přejímací - Bytprům, výrobní družstvo vOstravě.
od 26. 11. 1969

  Zastupování:Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebo místopředseda.
od 30. 12. 1965 do 12. 08. 2014

  Podpisování:Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předsedanebo místopředseda a další člen představenstva vlastnoručnípodpis.
od 30. 12. 1965 do 29. 11. 2005

  Členský podíl činí 500,-Kč a může být zaplacen ve splátkáchnejpozději do jednoho roku od přijetí za člena.Zápisné činí 10,-Kč.
od 30. 12. 1965 do 17. 11. 1992

  Ručení:Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady kúhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podlerozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku zjištěného přizániku družstva. Uhražovací povinnost je omezena částkourovnající se dvojnásobku členského podílu.
od 30. 12. 1965 do 30. 10. 1975

  Zastupování:Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvo jménempředstavenstva vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda)a jeden další člen představenstva.
od 03. 10. 1958 do 30. 12. 1965

  Podpisování:Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva, podepisujevždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda) a další členpředstavenstva.
od 03. 10. 1958 do 30. 12. 1965

  Ručení:Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady kúhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkazu, jakoži k úhradě schodku zjištěného při zrušení družstva, a tonejvýše částkou, rovnající se dvojnásobku členského podílu.
od 05. 04. 1956 do 30. 12. 1965

  Náhradní orgán:Josef Nykl, bytem Ostrava VII, Okružní 19František Kleszcz, bytem Nový Jičín, Havlíčkova 7Ludvík Lančík, bytem Ostrava V, Sologubova 15Zastupování: Náhradní orgán vykonává působnost výboru a revisníkomise v mezích stanov družstva a ustanovení zák. č. 53/54 Sb.Podpisování: K názvu podniku připojí své podpisy dva členovénáhradního orgánu.
od 01. 02. 1955 do 30. 03. 1955

  Členský podíl: 500,-KčZápisné: 100,-Kč
od 05. 01. 1954 do 30. 12. 1965

  Ručení:Za závazky družstva v případě likvidace nebo platebníneschopnosti družstva ručí každý člen nejen svým podílem, ale idalší částkou ve výši dvojnásobku podílu.
od 05. 01. 1954 do 05. 04. 1956

  Vyhlášky družstva nabývají platnosti vyvěšením na oznamovacíchtabulích hlavního závodu i všech provozoven družstva.
od 14. 09. 1950 do 31. 12. 1991

  Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a jezaložen podle zákona o družstvech.
od 14. 09. 1950 do 19. 12. 1988

  Zastupování:Zastupovati jsou oprávněni vždy dva členové představenstva.
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955

  Podepisování:Podepisování družstva se děje tak, že pod název podniku připojísvé podpisy dva členové představenstva.
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955

  Závodní podíl:Závodní podíl činí 1.000,Kč a jest splatný najednou nebo vpřiměřených splátkách do jednoho roku od doby, kdy bylžadatel za člena přijat.
od 14. 09. 1950 do 05. 01. 1954

  Ručení:Ručení členů jest jednonásobné za každý upsaný podíl.
od 14. 09. 1950 do 05. 01. 1954

  Výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru expositury vOstravě ze dne 1. března 1948 č.j. VI/2-845/48, podle dekretupresidenta republiky ze dne 19.5.1945 č. 5 Sb., zavedena byla dopodniku národní správa a národním správcem firmy byl ustanoven:Oskar Horák, bytem Ostrava, Nám. Republiky 13Tento národní správce zastupuje firmu v mezích citovanéhovýměru a dekretu a bude znamenati firmu tak, že pod její znění sdodatkem ...národní správa...připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 16. 03. 1948 do 28. 06. 1948

  Výměrem Zemského národního výboru-expositury v Mor. Ostravě zedne 8. srpna 1945 č.j. IV-96/1/1945 byla podle dekretupresidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavedena dočasnánárodní správa a dočasní národní správci:Oskar Horák, bytem Mor.Ostrava-Zábřeh n./O, Pěnkaví 42Antonín Hruška, bytem Mor.Ostrava-Mar.Hory, Kollárova 16aAntonín Šerák, bytem Mor.Ostrava, Na příkopech 1Tito dočasní správci zastupují společenstvo kolektivně v mezíchcitovaného dekretu a výměru a znamenají firmu tím způsobem, žepod její znění připojí společně své vlastnoruční podpisy sdodatkem:"dočasný národní správce".
od 28. 08. 1945 do 29. 07. 1947

  Podle odstavce 1. nařízení ministra spravedlnosti čís. 72/1944Sb. vyznačuje se, že v důsledku změny § 38, odstavce 2. stanov,svolává se nyní valná hromada pozvánkou, zaslanou nejméně 8 dnůpřed valnou hromadou všem členům družstva jednoduchými dopisy.
od 28. 12. 1944 do 30. 12. 1965

  Znění firmy též německy:Wohnind Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs -Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaftmit beschränkter Haftung
od 03. 03. 1942 do 28. 01. 1946

  Závodní podíl:První závodní podíl jest členem splatný nejpozději do tří let,počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat; dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kč v téžedobě.
od 25. 05. 1938 do 14. 09. 1950

  Závodní podíl:Závodní podíl jest splatný do tří let od konce roku, v němž bylza člena přijat.
od 31. 05. 1937 do 25. 05. 1938

  Závodní podíl:Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedílný. První závodní podílmusí býti splacen nejpozději do roka ode dne upsání a dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kčnejpozději do roka ode dne upsání počítaje.
od 16. 05. 1936 do 31. 05. 1937

  Znění firmy též německy:Bytprům Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs -Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaftmit beschränkter Haftung
od 05. 04. 1929 do 03. 03. 1942

  Zastupování:K zastupování oprávněni jsou dva kteříkoliv členovépředstavenstva.
od 04. 04. 1925 do 14. 09. 1950

  Znamenání:Znamenání firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstvapřipojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.
od 04. 04. 1925 do 14. 09. 1950

  Závodní podíl:Závodní podíl obnáší 1.000,-Kč a jest splatný nejdéle do 3měsíců ode dne upsání. Každý člen ručí svým závodním podílem ajednonásobným obnosem tohoto podílu.
od 04. 04. 1925 do 16. 05. 1936

  Závodní podíl:Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedělitelný. Spláci se vměsíčních lhůtách po 85,-Kč nejdéle do roka ode dne upsánípočítaje.
od 16. 04. 1924 do 04. 04. 1925

  Znění firmy též německy:Produktivgenossenschaft der Zimmer Schriften-Maler, Anstreicherund verwandten Jewerle in Mähr. Ostrau, Jesellschaft m.b.h.
od 03. 03. 1923 do 05. 04. 1929

  Znamenání:Znamenání za společenstvo děje se tímto způsobem, že pod firmoudružstva připíší dva členové představenstva vlastní rukou svájména.
od 20. 09. 1920 do 04. 04. 1925

  Závodní podíl:Jeden závodní podíl obnáší 300,-Kč splatný v měsíčních lhůtáchpo 25,-Kč nejdéle do roka upsání.
od 20. 09. 1920 do 16. 04. 1924

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: OTIPKA ZDENĚK

IČO: 60966068

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 do 14. 09. 2006

Adresa: náměstí Družby 1215/2, Poruba, 708 00 Ostrava
od 27. 07. 2014
Horní Lipová 267, 790 63 Lipová-lázně
od 23. 04. 2014 do 27. 07. 2014
Lipová - lázně 267, PSČ 79061
od 09. 08. 2011 do 23. 04. 2014
Lipová - Lázně, Horní Lipová 267, PSČ 79063
od 05. 09. 2003 do 14. 09. 2006


Název/Jméno: SKÝBA JOSEF

IČO: 18455263

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda družstva
od 09. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 2007 do 09. 08. 2011

Adresa: Chrjukinova 1620/17, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 23. 04. 2014
Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 1620/17, PSČ 70030
od 09. 08. 2011 do 23. 04. 2014
Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 17/1620, PSČ 70030
od 09. 07. 2007 do 09. 08. 2011


Název/Jméno: PLAČEK MILAN

IČO: 66714443

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 05. 09. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003

Adresa: Martinovská 3223/136, Martinov, 723 00 Ostrava
od 23. 04. 2014
Ostrava - Martinov, Martinovská 3223, PSČ 72300
od 05. 09. 2003 do 23. 04. 2014
Ostrava-Martinov, Martinovská 3223
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003


Název/Jméno: MAGERA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 do 09. 07. 2007

Adresa: Stará cesta 50, 739 24 Krmelín
od 23. 04. 2014
Krmelín, Stará cesta 50, PSČ 73924
od 09. 08. 2011 do 23. 04. 2014
Krmelín, Stará cesta 50, PSČ 73924
od 05. 09. 2003 do 09. 07. 2007


Název/Jméno: HOPAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011

Adresa: Otakara Jeremiáše 1977/18, Poruba, 708 00 Ostrava
od 23. 04. 2014
Ostrava - Poruba, O. Jeremiáše 1977, PSČ 70800
od 09. 08. 2011 do 23. 04. 2014


Název/Jméno: ZIBURA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011 do 24. 06. 2013

Adresa: Kujavy 56, PSČ 74244
od 09. 08. 2011 do 24. 06. 2013


Název/Jméno: RADA JIŘÍ

IČO: 12935808

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011 do 16. 01. 2013

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Hornická /52, PSČ 70200
od 09. 08. 2011 do 16. 01. 2013


Název/Jméno: BAJNÁRKOVÁ ANNA

IČO: 87636115

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda družstva
od 09. 08. 2011 do 24. 06. 2013

Adresa: Tísek 210, PSČ 74301
od 09. 08. 2011 do 24. 06. 2013


Název/Jméno: DRGA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011 do 24. 06. 2013

Adresa: Bílovec - Bravinné 41, PSČ 74301
od 09. 08. 2011 do 24. 06. 2013


Název/Jméno: FOLTÝNKOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda družstva
od 09. 07. 2007 do 09. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 2006 do 09. 07. 2007
Statutární orgán - 1. místopředseda družstva
od 05. 09. 2003 do 14. 09. 2006

Adresa: Ostrava - Lhotka, Televizní 313/12a, PSČ 72528
od 05. 09. 2003 do 09. 08. 2011


Název/Jméno: PIATKA MARTIN

IČO: 76108899

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 2007 do 07. 08. 2008

Adresa: Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 91/221, PSČ 70030
od 09. 07. 2007 do 07. 08. 2008


Název/Jméno: KLOSOVÁ DANUŠE

IČO: 48790079

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 2007 do 09. 08. 2011

Adresa: Ostrava - Mariánské Hory, Korunní 55/980, PSČ 70900
od 09. 07. 2007 do 09. 08. 2011


Název/Jméno: KUBOŠEK JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 2007 do 09. 08. 2011
Statutární orgán - 2. místopředseda družstva
od 05. 09. 2003 do 09. 07. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003

Adresa: Ostrava - Petřkovice, Balbínova 572/17, PSČ 72529
od 09. 07. 2007 do 09. 08. 2011
Ostrava - Petřkovice, Balbínova )572/17, PSČ 72529
od 05. 09. 2003 do 09. 07. 2007
Ostrava-Petřkovice, Balbínova 572
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003


Název/Jméno: HAJDUČEK BŘETISLAV

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda družstva
od 09. 07. 2007 do 09. 08. 2011

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Moravská 2873/118, PSČ 70030
od 09. 07. 2007 do 09. 08. 2011


Název/Jméno: ŠRUBAŘ PAVEL

IČO: 76008908

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 do 06. 02. 2008
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 do 29. 06. 1999

Adresa: Frýdek-Místek, Zdeňka Štěpánka 1735, PSČ 73801
od 05. 09. 2003 do 06. 02. 2008
Frýdek-Místek, Z.Štěpánka 1735
od 22. 08. 1995 do 29. 06. 1999


Název/Jméno: KUBOŇOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 do 09. 08. 2011
Statutární orgán - 2. místopředseda družstva
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003

Adresa: Paskov, Zářičí 351, PSČ 73921
od 05. 09. 2003 do 09. 08. 2011
Paskov, Zářičí 351
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003


Název/Jméno: KRÖMER RICHARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 do 26. 11. 2003

Adresa: Ostrava - Poruba, 17. listopadu 750/60, PSČ 70800
od 05. 09. 2003 do 26. 11. 2003


Název/Jméno: KOVAŘÍK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 do 09. 07. 2007

Adresa: Ostrava - Vítkovice, Obránců míru 25, PSČ 70300
od 05. 09. 2003 do 09. 07. 2007


Název/Jméno: VÁVRA BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 22. 08. 1995

Adresa: Frýdek-Místek, Beethovenova 1847
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003
Frýdek-Místek, Beethovenova 1847
od 31. 12. 1991 do 22. 08. 1995


Název/Jméno: BANAROVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003

Adresa: Bílovec, Svobodova 744/12
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003


Název/Jméno: HAJDUČEK MIROSLAV

IČO: 73156817

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda družstva
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003

Adresa: Ostrava-Michálkovice, Skřivánčí 1
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003


Název/Jméno: ŠPAČEK MILOSLAV

IČO: 10362606

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003

Adresa: Ostrava-Stará Bělá, Blanická 142/601
od 29. 06. 1999 do 05. 09. 2003


Název/Jméno: MOLL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 do 01. 09. 2000

Adresa: Nový Jičín, Nádražní 29
od 29. 06. 1999 do 01. 09. 2000


Název/Jméno: PAPEŽOVÁ BRIGITA

Funkce: Statutární orgán - předsedkyně družstva
od 15. 10. 1997 do 29. 06. 1999
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 20. 07. 1994 do 15. 10. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 do 20. 07. 1994

Adresa: Kozmice, Budovatelská 21
od 15. 10. 1997 do 29. 06. 1999
Ostrava 2, Bohumínská 48
od 04. 04. 1990 do 15. 10. 1997


Název/Jméno: MYSLIVEC RADOMÍR

IČO: 41358724

Funkce: Statutární orgán - místopředseda družstva
od 15. 10. 1997 do 29. 06. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 do 15. 10. 1997

Adresa: Frenštát pod Radhoštěm, Okružní 1511, okres Nový Jičín
od 15. 10. 1997 do 29. 06. 1999
Frenštát pod Radhoštěm, Záhumenní 1511
od 22. 08. 1995 do 15. 10. 1997


Název/Jméno: LIBUŠE, Kuboňová

Funkce: Statutární orgán - místopředsedkyně družstva
od 15. 10. 1997 do 29. 06. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 do 15. 10. 1997

Adresa: Paskov, Zářičí 351, okres Frýdek-Místek
od 15. 10. 1997 do 29. 06. 1999
Paskov, Zářičí 351
od 22. 08. 1995 do 15. 10. 1997


Název/Jméno: GRYGEREK MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1997 do 05. 09. 2003

Adresa: Havířov, Čechova 4, okres Karviná
od 15. 10. 1997 do 05. 09. 2003


Název/Jméno: SCHOFFER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 do 29. 06. 1999

Adresa: Ostrava 1, Zimní 338
od 22. 08. 1995 do 29. 06. 1999


Název/Jméno: CIASTOŇ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 do 29. 06. 1999

Adresa: Ostrava-Mar.Hory, J. Trnky 1150/3a
od 22. 08. 1995 do 29. 06. 1999


Název/Jméno: FOLTÝNEK ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 do 29. 06. 1999

Adresa: Markvartovice 331
od 22. 08. 1995 do 29. 06. 1999


Název/Jméno: PRASLIČÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 do 15. 10. 1997

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 63
od 22. 08. 1995 do 15. 10. 1997


Název/Jméno: HERYÁNOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 07. 1994 do 22. 08. 1995
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 10. 06. 1994 do 20. 07. 1994

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2549
od 10. 06. 1994 do 22. 08. 1995


Název/Jméno: BORDOVSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 29. 06. 1999

Adresa: Ostrava-Poruba, Hlavní tř. 875
od 31. 12. 1991 do 29. 06. 1999


Název/Jméno: PĚKNÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 09. 06. 1993

Adresa: Píšť 360
od 31. 12. 1991 do 09. 06. 1993


Název/Jméno: MILOŇ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 09. 06. 1993

Adresa: Ostrava 1, Šmeralova 12
od 31. 12. 1991 do 09. 06. 1993


Název/Jméno: STŘÍLKA ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 do 31. 12. 1991

Adresa: Opava, Budovatelská 11
od 04. 04. 1990 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: BOHDALOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 do 31. 12. 1991

Adresa: Opava, Puškinova 8
od 04. 04. 1990 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: KÜPAST PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 do 31. 12. 1991

Adresa: Ostrava 1, Dimitrovova 56
od 04. 04. 1990 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: PISKALA HELMUT

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 do 22. 08. 1995

Adresa: Ludgeřovice, Vráblovská 479
od 04. 04. 1990 do 22. 08. 1995


Název/Jméno: MADZIA JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 do 22. 08. 1995

Adresa: Bílovec, Stará Ves 63
od 04. 04. 1990 do 22. 08. 1995


Název/Jméno: ZAVŘEL RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 do 22. 08. 1995

Adresa: Klimkovice, Rudé armády 71
od 04. 04. 1990 do 22. 08. 1995


Název/Jméno: LITNEROVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 04. 04. 1990 do 10. 06. 1994

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2549
od 04. 04. 1990 do 10. 06. 1994


Název/Jméno: KOZIOREK BOLESLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 do 29. 06. 1999

Adresa: Havířov, P.Lumumby 8
od 04. 04. 1990 do 29. 06. 1999


Název/Jméno: SLABÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 do 31. 12. 1991

Adresa: Ostrava-Poruba, O.Jeremiáše 1988
od 04. 04. 1990 do 31. 12. 1991


Název/Jméno: KOMŮRKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 do 03. 06. 1987
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 05. 1974 do 20. 12. 1978

Adresa: Havířov 1-Nábřeží, Sadova 5/122
od 06. 05. 1974 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: DAVID JIŘÍ

IČO: 43796397

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990

Adresa: Petřvald 1426
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: TYLEČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990

Adresa: Stará Ves nad Ondřejnicí 381
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: RUTOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990

Adresa: Opava 5, Kollárova 2
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: MIŠKO VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990

Adresa: Bruzovice 83
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: BALA PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990

Adresa: Ostrava-Zábřeh, V poli 15
od 03. 06. 1987 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: SZCZERBA ERVÍN

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 06. 01. 1987 do 15. 10. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 04. 1982 do 06. 01. 1987
Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 20. 12. 1978 do 21. 04. 1982

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Nám.Gen.Svobody 9/983
od 06. 01. 1987 do 15. 10. 1997
Havířov 1-U nemocnice, Dělnická 15
od 20. 12. 1978 do 06. 01. 1987


Název/Jméno: NOVÁK OLDŘICH

IČO: 45124906

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 21. 04. 1982 do 03. 06. 1987
Statutární orgán - i.místopředseda představenstva
od 20. 12. 1978 do 21. 04. 1982
Statutární orgán - předseda představenstva
od 14. 05. 1971 do 20. 12. 1978
Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 03. 1969 do 14. 05. 1991
Statutární orgán - místopředseda
od 07. 04. 1959 do 19. 03. 1969
Statutární orgán - člen
od 13. 03. 1957 do 07. 04. 1959
Statutární orgán - člen
od 05. 01. 1954 do 01. 02. 1955

Adresa: Nová Bělá, Mitrovická 178
od 13. 03. 1957 do 14. 05. 1991
Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 179
od 05. 01. 1954 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: SNĚHOTOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 04. 1982 do 04. 04. 1990

Adresa: Kozmice 241
od 21. 04. 1982 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: ROBEK VÁCLAV

IČO: 42104432

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 20. 12. 1978 do 06. 01. 1987

Adresa: Ostrava 1, Dr. Malého 11
od 20. 12. 1978 do 06. 01. 1987


Název/Jméno: KREJČÍ HELENA

IČO: 48856291

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 do 03. 06. 1987

Adresa: Slatina-Výškovice 45, okres Nový Jičín
od 20. 12. 1978 do 03. 06. 1987


Název/Jméno: LANGER JAN

IČO: 45719420

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 do 04. 04. 1990

Adresa: Opava, Bílovecká 18
od 20. 12. 1978 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: LUKÁŠ ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 do 03. 06. 1987

Adresa: D.Životice 88, okres Opava
od 20. 12. 1978 do 03. 06. 1987


Název/Jméno: ŽILKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 do 04. 04. 1990

Adresa: Frýdek-Místek, Legionářská 2528
od 20. 12. 1978 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: ŠIMEČKOVÁ ZDEŇKA

IČO: 48210374

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 do 21. 04. 1982

Adresa: Stará Bělá, Ječmínkova 64
od 07. 07. 1977 do 21. 04. 1982


Název/Jméno: KOLMAJER STANISLAV

IČO: 14564742

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 do 03. 06. 1987

Adresa: Ostrava 1, Gen. Hrušky 1210
od 07. 07. 1977 do 03. 06. 1987


Název/Jméno: TESAŘOVÁ DAGMAR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 do 20. 12. 1978

Adresa: Opava, Liliová 17
od 07. 07. 1977 do 20. 12. 1978


Název/Jméno: TKAČÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 do 20. 12. 1978

Adresa: Raduň 129, okres Opava
od 07. 07. 1977 do 20. 12. 1978


Název/Jméno: VEČERKA JOSEF

IČO: 40310892

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 do 20. 12. 1978

Adresa: Nový Jičín, Máchova 27
od 07. 07. 1977 do 20. 12. 1978


Název/Jméno: ROJAN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 do 20. 12. 1978

Adresa: Frýdek-Místek, V.Talicha 1873
od 07. 07. 1977 do 20. 12. 1978


Název/Jméno: SAKMAR OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 do 20. 12. 1978

Adresa: Šenov 1047, okres Frýdek-Místek
od 06. 05. 1974 do 20. 12. 1978


Název/Jméno: LARYŠ RICHARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 do 07. 07. 1977

Adresa: Nové Sedlice 11, okres Opava
od 06. 05. 1974 do 07. 07. 1977


Název/Jméno: LANGEROVÁ MARIE

IČO: 45926191

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 do 07. 07. 1977

Adresa: Havířov 1-Stromovka, Gottwaldova 15
od 06. 05. 1974 do 07. 07. 1977


Název/Jméno: GRYGÁREK MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 do 20. 12. 1978

Adresa: Havířov 1-Stromovka, Čechova 4
od 06. 05. 1974 do 20. 12. 1978


Název/Jméno: SCHNEIDEROVÁ MARTA

IČO: 45492379

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 do 07. 07. 1977

Adresa: Opava, Mendlova 20
od 06. 05. 1974 do 07. 07. 1977


Název/Jméno: KUNC JOSEF

IČO: 65188349

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 do 07. 07. 1977

Adresa: Životice 33, okres Nový Jičín
od 06. 05. 1974 do 07. 07. 1977


Název/Jméno: ŠMÍRA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 02. 1974 do 07. 07. 1977

Adresa: Ostrava 5, Místecká 223
od 06. 02. 1974 do 07. 07. 1977


Název/Jméno: MILATOVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 02. 1974 do 19. 06. 1974

Adresa: Ostrava 4, Javůrkova 44
od 06. 02. 1974 do 19. 06. 1974


Název/Jméno: ANDRLÍK EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 do 06. 05. 1974

Adresa: Frýdlant n/O., Ondřejnická 214
od 14. 05. 1971 do 06. 05. 1974


Název/Jméno: PANC JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 do 06. 05. 1974

Adresa: Nový Jičín, Dukelská 214
od 14. 05. 1971 do 06. 05. 1974


Název/Jméno: MĚCH MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 do 06. 05. 1974

Adresa: Komárov 128, okres Opava
od 14. 05. 1971 do 06. 05. 1974


Název/Jméno: CHYTŘINSKÁ SYLVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 do 06. 05. 1974

Adresa: Ostrava-Hrabůvka, J.Kotase 19/1178
od 14. 05. 1971 do 06. 05. 1974


Název/Jméno: VILŠER BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 do 07. 07. 1977
Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 do 13. 03. 1957

Adresa: Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1486
od 14. 05. 1971 do 07. 07. 1977
Ostrava VII, Zengrova 69
od 30. 03. 1955 do 13. 03. 1957


Název/Jméno: HOLLAIN JOSEF

IČO: 60812648

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 do 04. 04. 1990

Adresa: Nové Vyškovice, Staňkova 606
od 14. 05. 1971 do 04. 04. 1990


Název/Jméno: HOLUB FRANTIŠEK

IČO: 46363165

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 do 06. 05. 1974
Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 do 14. 05. 1991
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955

Adresa: Frýdek-Místek, Lidická 1686
od 22. 05. 1964 do 14. 05. 1991
Místek, Ostravská 200
od 30. 03. 1955 do 22. 05. 1964
Místek, Ostravská 200
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: ŠIMEČEK MIROSLAV

IČO: 45187681

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 19. 03. 1969 do 06. 05. 1974
Statutární orgán - člen
od 25. 03. 1961 do 19. 03. 1969

Adresa: Lhota u Opavy, Opavská 86
od 25. 03. 1961 do 06. 05. 1974


Název/Jméno: KŘIŽAN JAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 05. 1968 do 14. 05. 1991

Adresa: Bludovice 72, okres Nový Jičín
od 17. 05. 1968 do 14. 05. 1991


Název/Jméno: VALEČEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 05. 1968 do 14. 05. 1991

Adresa: Melč 28
od 17. 05. 1968 do 14. 05. 1991


Název/Jméno: KAŠPÁREK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 05. 1968 do 14. 05. 1991

Adresa: Lhota u Opavy 54
od 17. 05. 1968 do 14. 05. 1991


Název/Jméno: PROKOP MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 10. 05. 1966 do 17. 05. 1968

Adresa: Nový Jičín, Rudé armády 41
od 10. 05. 1966 do 17. 05. 1968


Název/Jméno: PROKOP KAREL

IČO: 10119205

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 do 10. 05. 1966

Adresa: Nový Jičín, Švermova 40
od 22. 05. 1964 do 10. 05. 1966
N.Jičín, Rudé armády 46
od 30. 03. 1955 do 22. 05. 1964


Název/Jméno: GOLKA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen
od 21. 04. 1962 do 17. 05. 1968

Adresa: Raduň 20, okres Opava
od 21. 04. 1962 do 17. 05. 1968


Název/Jméno: BUCHBAUER ADOLF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 05. 1960 do 25. 03. 1961

Adresa: Ostrava-Michálkovice, Čs. armády 80
od 02. 05. 1960 do 25. 03. 1961


Název/Jméno: TOMAŠTÍK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 05. 1960 do 21. 04. 1962
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 30. 03. 1955 do 02. 05. 1960

Adresa: Ostrava IX, Muglinovská 342
od 30. 03. 1955 do 21. 04. 1962


Název/Jméno: PIKA JAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 05. 1960 do 21. 04. 1962

Adresa: Mokré Lazce 203
od 02. 05. 1960 do 21. 04. 1962


Název/Jméno: DUDA BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 05. 1960 do 21. 04. 1962

Adresa: Ostrava I, Gottwaldova 106
od 02. 05. 1960 do 21. 04. 1962


Název/Jméno: SZEBESTA TADEÁŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 07. 04. 1959 do 17. 05. 1968

Adresa: Karviná IV-Ráj 256
od 07. 04. 1959 do 17. 05. 1968


Název/Jméno: HORÁK OSKAR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 07. 04. 1959 do 02. 05. 1960
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951
Statutární orgán - předseda představenstva
od 22. 03. 1930 do 14. 09. 1950
Statutární orgán - účetní
od 04. 04. 1925 do 22. 03. 1930
Statutární orgán - pokladník
od 03. 03. 1923 do 04. 04. 1925

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Březinova 69
od 07. 04. 1959 do 02. 05. 1960
Zábřeh n./O., Svobody 42
od 25. 10. 1939 do 01. 02. 1955
Vítkovice, Stefaníkova 55, okres Semily
od 22. 03. 1930 do 25. 10. 1939
Vítkovice, Stefaníkova 55
od 04. 04. 1925 do 22. 03. 1930
Vítkovice, Stefanikova 53
od 03. 03. 1923 do 04. 04. 1925


Název/Jméno: SZYROCKI VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 03. 1957 do 07. 04. 1959
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 12. 1952 do 01. 02. 1955

Adresa: Karviná I, Mickiewiczova 1445
od 13. 03. 1957 do 07. 04. 1959
Marklovice 39
od 01. 12. 1952 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: KOSTŘIBA MAX

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 do 02. 05. 1960
Statutární orgán - člen
od 05. 01. 1954 do 01. 02. 1955

Adresa: Opava, Mírová 41
od 30. 03. 1955 do 02. 05. 1960
Opava, Ratibořská 43
od 05. 01. 1954 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: DUDA EMIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 do 13. 03. 1957

Adresa: Karviná II, Stalinova 132
od 30. 03. 1955 do 13. 03. 1957


Název/Jméno: LELEK ALFRÉD

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 do 02. 05. 1960
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955

Adresa: Bohumín I, Sokolovská 97
od 30. 03. 1955 do 02. 05. 1960
Bohumín, Školní 97
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: NOHAVICA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 30. 03. 1955 do 14. 05. 1991

Adresa: Svinov, Stalinova 526
od 30. 03. 1955 do 14. 05. 1991


Název/Jméno: SZTURC KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 12. 1952 do 01. 02. 1955

Adresa: Ostrava V, Rostislavova 1
od 01. 12. 1952 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: INDRÁČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 12. 1952 do 01. 02. 1955

Adresa: Ostrava II, Palackého 66
od 01. 12. 1952 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: JEŽÍŠEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955

Adresa: Místek, Frýdlantská 85
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: KONEČNÝ JAROSLAV

IČO: 64951448

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 do 01. 12. 1952

Adresa: Hostašovice 101
od 26. 07. 1951 do 01. 12. 1952


Název/Jméno: KRETSCHMANN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 do 01. 12. 1952

Adresa: Příbor, U brány 107
od 26. 07. 1951 do 01. 12. 1952


Název/Jméno: LAZÁREK FERDINAND

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951

Adresa: Ostrava-Vítkovice, Štefánikova 49
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: LEXA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955

Adresa: Opava, Na nivě 8
od 26. 07. 1951 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: HRUŠKA ANTONÍN

IČO: 86921312

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 16. 05. 1936 do 14. 09. 1950
Statutární orgán - účetní
od 22. 03. 1930 do 16. 05. 1936
Statutární orgán - předseda představenstva
od 04. 04. 1925 do 22. 03. 1930
Statutární orgán - jednatel
od 16. 04. 1924 do 04. 04. 1925
Statutární orgán - jednatel
od 30. 10. 1922 do 03. 03. 1923
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1921 do 30. 10. 1922

Adresa: Mariánské Hory, Kollárova 16
od 25. 10. 1939 do 26. 07. 1951
Vítkovice, Stefaníkova 55a
od 16. 05. 1936 do 25. 10. 1939
Vítkovice, Stefaníkova 55a, okres Semily
od 22. 03. 1930 do 16. 05. 1936
Vítkovice, Stefaníkova 55a
od 16. 04. 1924 do 22. 03. 1930
Vítkovice, Stefaníkova 55a, okres Semily
od 30. 10. 1922 do 03. 03. 1923
Vítkovice, Stefaníkova 55a
od 11. 06. 1921 do 30. 10. 1922


Název/Jméno: MARŠÁLEK BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955

Adresa: Ostrava VIII, Salma 675
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: RYŠKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - zapisovatel
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955

Adresa: Ostrava-Kunčičky, Borovského 39
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: PATRMAN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951

Adresa: Opava, Rybářská 13
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951


Název/Jméno: MICHALÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955

Adresa: Ostrava-Zábřeh n.O., Gen.Svobody 42
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: NIEMCZYK BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 do 01. 12. 1952

Adresa: Karviná 1, Dr. Beneše 3
od 14. 09. 1950 do 01. 12. 1952


Název/Jméno: MAŇAS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951

Adresa: Ostrava I, Cihelní 24
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951


Název/Jméno: KLEGA KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955

Adresa: Ostrava-Nová Bělá 241
od 14. 09. 1950 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: ZAJONC EMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951

Adresa: Baška 104
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951


Název/Jméno: FOLVARČNÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951

Adresa: Ostrava XIII, Patova 657
od 14. 09. 1950 do 26. 07. 1951


Název/Jméno: SCHENK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 07. 1948 do 14. 09. 1950

Adresa: Ostrava VII, Místecká 3
od 15. 07. 1948 do 14. 09. 1950


Název/Jméno: PEKARSKÝ ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 07. 1948 do 01. 02. 1955

Adresa: Ostrava-Radvanice, Na kopci 543
od 15. 07. 1948 do 01. 02. 1955


Název/Jméno: HURNÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 07. 1948 do 01. 02. 1955
Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 04. 1939 do 28. 01. 1946

Adresa: Ostrava I, Náměstí rep. 13
od 15. 07. 1948 do 01. 02. 1955
Moravská Ostrava, Zborovská 11
od 27. 04. 1939 do 28. 01. 1946


Název/Jméno: ČERVINSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 01. 1946 do 15. 07. 1948

Adresa: M.Ostrava, Nákladní 2
od 28. 01. 1946 do 15. 07. 1948


Název/Jméno: ŠIMONÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 01. 1946 do 15. 07. 1948

Adresa: M.O. Michálkovice 542
od 28. 01. 1946 do 15. 07. 1948


Název/Jméno: MIKULÍK PAVEL

IČO: 45173214

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 01. 1946 do 15. 07. 1948

Adresa: M.Ostrava, Ferstlova 5
od 28. 01. 1946 do 15. 07. 1948


Název/Jméno: ŠERÁK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1934 do 26. 07. 1951

Adresa: Moravská Ostrava, Příkopy 3a
od 25. 10. 1939 do 26. 07. 1951
Výškovice 44
od 04. 04. 1934 do 25. 10. 1939


Název/Jméno: SKOUPÝ RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 02. 1939 do 14. 09. 1950

Adresa: Mor. Ostrava, Mozartova 7
od 09. 02. 1939 do 14. 09. 1950


Název/Jméno: ŠOUPAL FABIAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1936 do 09. 02. 1939
Statutární orgán - náměstek předsedy
od 08. 04. 1932 do 16. 05. 1936

Adresa: Hulváky, Družstevní 1087
od 08. 04. 1932 do 09. 02. 1939


Název/Jméno: NAVRÁTIL KAREL

IČO: 61516724

Funkce: Statutární orgán - přísedící
od 08. 04. 1932 do 04. 04. 1934

Adresa: Hrabůvka 149
od 08. 04. 1932 do 04. 04. 1934


Název/Jméno: HYBNER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1929 do 08. 04. 1932

Adresa: Mor. Ostrava
od 05. 04. 1929 do 08. 04. 1932


Název/Jméno: ROMANÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 04. 1926 do 05. 04. 1929

Adresa: Mor. Ostrava
od 24. 04. 1926 do 05. 04. 1929


Název/Jméno: BUDZINSKI STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - pokladník
od 04. 04. 1925 do 27. 04. 1939
Statutární orgán - kontrolor
od 03. 03. 1923 do 04. 04. 1925
Statutární orgán - pokladník
od 30. 10. 1922 do 03. 03. 1923

Adresa: Přívoz, Palackého 30/419
od 04. 04. 1925 do 27. 04. 1939
Přívoz
od 30. 10. 1922 do 04. 04. 1925


Název/Jméno: GURECKÝ FERDINAND

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 04. 04. 1925 do 08. 04. 1932

Adresa: Mor. Ostrava, Kostelní 2
od 04. 04. 1925 do 08. 04. 1932


Název/Jméno: HABERNAL RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - přísedící
od 04. 04. 1925 do 24. 04. 1926
Statutární orgán - předseda představenstva
od 30. 10. 1922 do 04. 04. 1925

Adresa: Vítkovice, Stefaníkova 55a
od 30. 10. 1922 do 24. 04. 1926


Název/Jméno: PALLA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 03. 03. 1923 do 04. 04. 1925

Adresa: Vsetín 296
od 03. 03. 1923 do 04. 04. 1925


Název/Jméno: STRABERGER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 03. 03. 1923 do 16. 04. 1924

Adresa: Mor. Ostrava, Palackého 2
od 03. 03. 1923 do 16. 04. 1924


Název/Jméno: TALPA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 30. 10. 1922 do 03. 03. 1923

Adresa: Mor. Ostrava
od 30. 10. 1922 do 03. 03. 1923


Název/Jméno: STANĚK ŠIMON

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 11. 06. 1921 do 30. 10. 1922
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 do 11. 06. 1921

Adresa: Mor. Ostrava, Poděbradova 72
od 11. 06. 1921 do 30. 10. 1922
Mor. Ostrava, Palackého 5
od 20. 09. 1920 do 11. 06. 1921


Název/Jméno: STANĚK JOSEF

IČO: 64721990

Funkce: Statutární orgán - kontrolor
od 11. 06. 1921 do 03. 03. 1923

Adresa: Mor. Ostrava
od 11. 06. 1921 do 03. 03. 1923


Název/Jméno: DOLEŽEL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 do 11. 06. 1921

Adresa: Slezská Ostrava, Zárubek 445
od 20. 09. 1920 do 11. 06. 1921


Název/Jméno: KONDELKA EMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 do 30. 10. 1922

Adresa: Mor. Ostrava, Marxova 23
od 20. 09. 1920 do 30. 10. 1922


Název/Jméno: FRANEK EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 do 30. 10. 1922

Adresa: Mor. Ostrava, Táborská 16
od 20. 09. 1920 do 30. 10. 1922


Název/Jméno: KALLUS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 do 11. 06. 1921

Adresa: Mor. Ostrava, Poděbradova 72
od 20. 09. 1920 do 11. 06. 1921


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 8. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kašpárek


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 1. 2006

Obory činnosti: - opravy a montáž pneumatik
od 11. 01. 2006 do 30. 01. 2006
- montáž autopříslušenství
od 11. 01. 2006 do 30. 01. 2006
- údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 11. 01. 2006 do 30. 01. 2006
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
od 11. 01. 2006 do 30. 01. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kašpárek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 1. 2005

Odpovědní zástupci: Miroslav Hajduček


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 3. 2004

Odpovědní zástupci: Danuše Klosová


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 2. 2004

Odpovědní zástupci: Jiří Juřička


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 3. 2001

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 08. 03. 2001 do 30. 01. 2006
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 08. 03. 2001 do 30. 01. 2006

Odpovědní zástupci: Rudolf Jurošek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Roman Otisk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 6. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Arnošt Schoffer

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Milan Plaček

Přerušení: od 02. 08. 2006 do 02. 08. 2008
od 27. 07. 2004 do 27. 07. 2006
od 01. 04. 2001 do 01. 04. 2003


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Milan Plaček

Zánik oprávnění:9. 1. 1997


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Danuše Klosová

Přerušení: od 09. 05. 2012 do 13. 05. 2012

Zánik oprávnění:12. 8. 2014


Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 12. 1992

Zánik oprávnění:11. 7. 1995


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Plaček


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Plaček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vedlejší činnost v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Břetislav Hajduček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Sklenářské práce, rámování a paspartování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1992

Obory činnosti: - paspartování
od 18. 01. 2008 do 30. 06. 2008
- sklenářské práce
od 18. 01. 2008 do 30. 06. 2008
- rámování
od 18. 01. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Danuše Klosová


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:9. 1. 1997


Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:17. 4. 1996


Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Plaček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Danuše Klosová


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Miroslav Hajduček


Zpracování kamene

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Přerušení: od 02. 08. 2006 do 02. 08. 2008
od 27. 07. 2004 do 27. 07. 2006
od 01. 04. 2001 do 01. 04. 2003


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kašpárek


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Juřička


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Miroslav Hajduček


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Plaček


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Obory činnosti: Poskytování technických služeb
od 24. 08. 2011
Ubytovací služby
od 16. 04. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 04. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 16. 04. 2009
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 11. 01. 2006 do 16. 04. 2009
Ubytovací služby
od 05. 03. 2001 do 16. 04. 2009
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 01. 01. 2001
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 05. 04. 2000
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 05. 04. 2000
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 01. 02. 1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 06. 1996 do 16. 04. 2009
Kopírovací práce
od 13. 10. 1992 do 16. 04. 2009
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 13. 10. 1992 do 16. 04. 2009
Vedlejší činnost v dopravě
od 13. 10. 1992 do 16. 04. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 13. 10. 1992
Výroba cementového zboží a umělého kamene
od 24. 09. 1992 do 16. 04. 2009


Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Plaček

Zánik oprávnění:9. 1. 1997


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Plaček

Zánik oprávnění:27. 12. 1999


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Kupec

Zánik oprávnění:9. 1. 1997


provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Milan Plaček

Zánik oprávnění:9. 1. 1997


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Juřička

Zánik oprávnění:9. 1. 1997


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Danuše Klosová

Zánik oprávnění:9. 1. 1997


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:11. 5. 2000


Studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:11. 7. 1995


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Juřička

Zánik oprávnění:11. 5. 2000


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 9. 1992

Zánik oprávnění:11. 4. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00031488

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
532230"Alteron s.r.o."15036936Litomyšl, Toulovcovo nám. 1102, PSČ 57001
13871111 FITE, a.s.64949575Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221
15466A and B consulting company a.s.27967590Plzeň, Klicperova 9, PSČ 30100
91185HRAZDÍRA ADAMBrno - Soběšice, Klarisky 556/7, PSČ 64400
1017784PIŠTĚK ADAM73237434Bílovec - Lhotka 9

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí