Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Hlavní strana

Firma s názvem Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 2. Její identifikační číslo je 31488

Výpis z obchodního rejstříku Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Datum zápisu: 20. 9. 1920

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: DrXXIII 2

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: qtsn4k3

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Ubytovací služby
Montáž měřidel
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Truhlářství, podlahářství
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
Kopírovací práce
Vedlejší činnost v dopravě
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Provádění bytových a občanských staveb
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora...
Vodoinstalatérství
Studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem
Topenářství
Polygrafická výroba
Provádění tepelných a hlukových izolací
Výroba cementového zboží a umělého kamene
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Zpracování kamene
Zámečnictví, nástrojářství
Izolatérství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika,...
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění průmyslových staveb
provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Adresa společnosti

Sídlo: Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava

Adresy: Výškovická 3052/38, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 23. 04. 2014
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 38
od 07. 03. 2000 od 23. 04. 2014
Ostrava 1, Přívozská 3
od 09. 06. 1987 od 07. 03. 2000
Ostrava I, Puchmajerova 2
od 20. 01. 1971 od 09. 06. 1987
Ostrava I, Vítkovická 18
od 20. 10. 1950 od 20. 01. 1971
Ostrava
od 14. 09. 1950 od 20. 10. 1950
Mor. Ostrava
od 20. 09. 1920 od 14. 09. 1950

Skutečnosti

  Změnou stanov, schválenou členskou schůzí dne 06.06.2014, se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.
od 12. 08. 2014

  Podpisování:Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstva, kterým může být rovněž místopředseda, vlastnoruční podpis.
od 29. 11. 2005 od 12. 08. 2014

  Nedělitelný fond:Výše nedělitelného fondu: 46 473 768,-Kč
od 17. 11. 1992 od 19. 04. 2014

  Ručení:Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané vročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhraděschodku při zrušení družstva likvidací.Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se:a) u členů družstva dvojnásobku základního členského podílub) u členů představenstva, kontrolní komise, komise péče očleny trojnásobku základního členského podíluc) u místopředsedy družstva a vedoucích provozoven čtyřnásobkuzákladního členského podílud) u předsedy družstva pětinásobku základního členského podíluPři skončení členství úmrtím člena je uhrazovací povinnostomezena výší základního členského podílu.
od 31. 12. 1991 od 17. 11. 1992

  Zřízení:Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a jezaložen podle zákona o družstvech.Byly přijaty nové stanovy, schválené výročním shromážděnímdelegátů dne 29.3.1991.
od 31. 12. 1991 od 17. 11. 1992

  Zřízení:Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a jezaložen podle zákona o družstvech.Podle usnesení ze shoráždění delegátů výrobního družstva,konaného dne 11. listopadu 1988 byly přijaty nové stanovy súčinností od 1. ledna 1989.
od 19. 12. 1988 od 31. 12. 1991

  Podle shromáždění delegátů tohoto družstva, ze dne 23.9.1978,shromáždění delegátů družstva Stavba ze dne 22.9.1978, podlespolečné členské schůze obou družstev, konané dne 16.listopadu1978 a se souhlasem Českého svazu výrobních družstev v Praze zedne 6.11.1978, zn. 0442/22-12094/78: s l o u č i l o se s tímtodružstvem, jako družstvem přejímacím družstvo STAVBA, výrobnídružstvo v Ostravě, jako družstvo přejímané (zrušené), v jedenhospodářský celek. Dnem sloučením, t.j. 1. ledna 1979, přecházíveškerý majetek, práva a závazky přejímaného družstva bezlikvidace na družstvo přejímací.
od 20. 12. 1978

  Ručení:Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázanév ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a kúhradě schodku zjištěného při zrušení družstva likvidacíčástkou rovnající se dvojnásobku členského podílu.
od 30. 10. 1975 od 31. 12. 1991

  Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze z 31.května 1973, zn. 0442/23-9385/73 sloučilo se toto družstvo jakodružstvo přejímací podle § 91 odst. 2 hosp. zák. č. 109/64 Sb.ve znění zák. č. 138/70 Sb. s družstvem DRUMON výrobní družstvose sídlem Ostrava-Vítkovice, Místecká č. 133, jako družstvemzanikajícím. Majetek, práva a závazky zanikajícího družstvapřecházejí dnem sloučení na družstvo přejímající.
od 11. 07. 1973

  Podle usnsení dílčích členských schůzí tohoto družstva,konaných ve dnech 16., 17., 22., 25., 26., 29.9. a 30. září 1969a usnesení dílčích členských schůzí družstva ELEKTRO - INSTALACEpracovního a výrobního družstva OSTRAVA, konaných ve dnech 5.,8., 9. a 12. září 1969, dále "Dohody o sloučení družstev" zedne 30. září 1969, bylo za s o u h l a s u a usnesení 14.schůze představenstva Českého svazu výrobních družstev v Prazeze dne 24. září 1969 pod čís. 143 e) s l o u č e n o družstvoELEKTRO - INSTALACE pracovní a výrobní družstvo OSTRAVA bezlikvidace ke dni 1. října 1969 - jako družstvo přejímané(slučované) a výrobním družstvem Bytprům v Ostravě - jakodružstvo přejímacím, a to tak, že přejímané družstvo dnemsloučení z a n i k á a veškerá jeho práva a závazky přejímádnem 1.10.1969 družstvo přejímací - Bytprům, výrobní družstvo vOstravě.
od 26. 11. 1969

  Zastupování:Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebo místopředseda.
od 30. 12. 1965 od 12. 08. 2014

  Podpisování:Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předsedanebo místopředseda a další člen představenstva vlastnoručnípodpis.
od 30. 12. 1965 od 29. 11. 2005

  Členský podíl činí 500,-Kč a může být zaplacen ve splátkáchnejpozději do jednoho roku od přijetí za člena.Zápisné činí 10,-Kč.
od 30. 12. 1965 od 17. 11. 1992

  Ručení:Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady kúhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podlerozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku zjištěného přizániku družstva. Uhražovací povinnost je omezena částkourovnající se dvojnásobku členského podílu.
od 30. 12. 1965 od 30. 10. 1975

  Zastupování:Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvo jménempředstavenstva vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda)a jeden další člen představenstva.
od 03. 10. 1958 od 30. 12. 1965

  Podpisování:Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva, podepisujevždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda) a další členpředstavenstva.
od 03. 10. 1958 od 30. 12. 1965

  Ručení:Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady kúhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkazu, jakoži k úhradě schodku zjištěného při zrušení družstva, a tonejvýše částkou, rovnající se dvojnásobku členského podílu.
od 05. 04. 1956 od 30. 12. 1965

  Náhradní orgán:Josef Nykl, bytem Ostrava VII, Okružní 19František Kleszcz, bytem Nový Jičín, Havlíčkova 7Ludvík Lančík, bytem Ostrava V, Sologubova 15Zastupování: Náhradní orgán vykonává působnost výboru a revisníkomise v mezích stanov družstva a ustanovení zák. č. 53/54 Sb.Podpisování: K názvu podniku připojí své podpisy dva členovénáhradního orgánu.
od 01. 02. 1955 od 30. 03. 1955

  Členský podíl: 500,-KčZápisné: 100,-Kč
od 05. 01. 1954 od 30. 12. 1965

  Ručení:Za závazky družstva v případě likvidace nebo platebníneschopnosti družstva ručí každý člen nejen svým podílem, ale idalší částkou ve výši dvojnásobku podílu.
od 05. 01. 1954 od 05. 04. 1956

  Vyhlášky družstva nabývají platnosti vyvěšením na oznamovacíchtabulích hlavního závodu i všech provozoven družstva.
od 14. 09. 1950 od 31. 12. 1991

  Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a jezaložen podle zákona o družstvech.
od 14. 09. 1950 od 19. 12. 1988

  Zastupování:Zastupovati jsou oprávněni vždy dva členové představenstva.
od 14. 09. 1950 od 01. 02. 1955

  Podepisování:Podepisování družstva se děje tak, že pod název podniku připojísvé podpisy dva členové představenstva.
od 14. 09. 1950 od 01. 02. 1955

  Závodní podíl:Závodní podíl činí 1.000,Kč a jest splatný najednou nebo vpřiměřených splátkách do jednoho roku od doby, kdy bylžadatel za člena přijat.
od 14. 09. 1950 od 05. 01. 1954

  Ručení:Ručení členů jest jednonásobné za každý upsaný podíl.
od 14. 09. 1950 od 05. 01. 1954

  Výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru expositury vOstravě ze dne 1. března 1948 č.j. VI/2-845/48, podle dekretupresidenta republiky ze dne 19.5.1945 č. 5 Sb., zavedena byla dopodniku národní správa a národním správcem firmy byl ustanoven:Oskar Horák, bytem Ostrava, Nám. Republiky 13Tento národní správce zastupuje firmu v mezích citovanéhovýměru a dekretu a bude znamenati firmu tak, že pod její znění sdodatkem ...národní správa...připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 16. 03. 1948 od 28. 06. 1948

  Výměrem Zemského národního výboru-expositury v Mor. Ostravě zedne 8. srpna 1945 č.j. IV-96/1/1945 byla podle dekretupresidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavedena dočasnánárodní správa a dočasní národní správci:Oskar Horák, bytem Mor.Ostrava-Zábřeh n./O, Pěnkaví 42Antonín Hruška, bytem Mor.Ostrava-Mar.Hory, Kollárova 16aAntonín Šerák, bytem Mor.Ostrava, Na příkopech 1Tito dočasní správci zastupují společenstvo kolektivně v mezíchcitovaného dekretu a výměru a znamenají firmu tím způsobem, žepod její znění připojí společně své vlastnoruční podpisy sdodatkem:"dočasný národní správce".
od 28. 08. 1945 od 29. 07. 1947

  Podle odstavce 1. nařízení ministra spravedlnosti čís. 72/1944Sb. vyznačuje se, že v důsledku změny § 38, odstavce 2. stanov,svolává se nyní valná hromada pozvánkou, zaslanou nejméně 8 dnůpřed valnou hromadou všem členům družstva jednoduchými dopisy.
od 28. 12. 1944 od 30. 12. 1965

  Znění firmy též německy:Wohnind Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs -Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaftmit beschränkter Haftung
od 03. 03. 1942 od 28. 01. 1946

  Závodní podíl:První závodní podíl jest členem splatný nejpozději do tří let,počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat; dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kč v téžedobě.
od 25. 05. 1938 od 14. 09. 1950

  Závodní podíl:Závodní podíl jest splatný do tří let od konce roku, v němž bylza člena přijat.
od 31. 05. 1937 od 25. 05. 1938

  Závodní podíl:Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedílný. První závodní podílmusí býti splacen nejpozději do roka ode dne upsání a dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kčnejpozději do roka ode dne upsání počítaje.
od 16. 05. 1936 od 31. 05. 1937

  Znění firmy též německy:Bytprům Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs -Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaftmit beschränkter Haftung
od 05. 04. 1929 od 03. 03. 1942

  Zastupování:K zastupování oprávněni jsou dva kteříkoliv členovépředstavenstva.
od 04. 04. 1925 od 14. 09. 1950

  Znamenání:Znamenání firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstvapřipojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.
od 04. 04. 1925 od 14. 09. 1950

  Závodní podíl:Závodní podíl obnáší 1.000,-Kč a jest splatný nejdéle do 3měsíců ode dne upsání. Každý člen ručí svým závodním podílem ajednonásobným obnosem tohoto podílu.
od 04. 04. 1925 od 16. 05. 1936

  Závodní podíl:Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedělitelný. Spláci se vměsíčních lhůtách po 85,-Kč nejdéle do roka ode dne upsánípočítaje.
od 16. 04. 1924 od 04. 04. 1925

  Znění firmy též německy:Produktivgenossenschaft der Zimmer Schriften-Maler, Anstreicherund verwandten Jewerle in Mähr. Ostrau, Jesellschaft m.b.h.
od 03. 03. 1923 od 05. 04. 1929

  Znamenání:Znamenání za společenstvo děje se tímto způsobem, že pod firmoudružstva připíší dva členové představenstva vlastní rukou svájména.
od 20. 09. 1920 od 04. 04. 1925

  Závodní podíl:Jeden závodní podíl obnáší 300,-Kč splatný v měsíčních lhůtáchpo 25,-Kč nejdéle do roka upsání.
od 20. 09. 1920 od 16. 04. 1924

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: OTIPKA ZDENĚK

IČO: 60966068

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 od 14. 09. 2006


Název/Jméno: SKÝBA JOSEF

IČO: 18455263

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda družstva
od 09. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 2007 od 09. 08. 2011


Název/Jméno: PLAČEK MILAN

IČO: 66714443

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 05. 09. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 od 05. 09. 2003


Název/Jméno: MAGERA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 od 09. 07. 2007


Název/Jméno: HOPAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011


Název/Jméno: ZIBURA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011 od 24. 06. 2013


Název/Jméno: RADA JIŘÍ

IČO: 12935808

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011 od 16. 01. 2013


Název/Jméno: BAJNÁRKOVÁ ANNA

IČO: 87636115

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda družstva
od 09. 08. 2011 od 24. 06. 2013


Název/Jméno: DRGA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 08. 2011 od 24. 06. 2013


Název/Jméno: FOLTÝNKOVÁ PAVLA

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda družstva
od 09. 07. 2007 od 09. 08. 2011
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 2006 od 09. 07. 2007
Statutární orgán - 1. místopředseda družstva
od 05. 09. 2003 od 14. 09. 2006


Název/Jméno: PIATKA MARTIN

IČO: 76108899

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 2007 od 07. 08. 2008


Název/Jméno: KLOSOVÁ DANUŠE

IČO: 48790079

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 2007 od 09. 08. 2011


Název/Jméno: KUBOŠEK JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 07. 2007 od 09. 08. 2011
Statutární orgán - 2. místopředseda družstva
od 05. 09. 2003 od 09. 07. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 od 05. 09. 2003


Název/Jméno: HAJDUČEK BŘETISLAV

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda družstva
od 09. 07. 2007 od 09. 08. 2011


Název/Jméno: ŠRUBAŘ PAVEL

IČO: 87216426

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 od 06. 02. 2008
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 od 29. 06. 1999


Název/Jméno: KUBOŇOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 od 09. 08. 2011
Statutární orgán - 2. místopředseda družstva
od 29. 06. 1999 od 05. 09. 2003


Název/Jméno: KROMER RICHARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 od 26. 11. 2003


Název/Jméno: KOVAŘÍK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 09. 2003 od 09. 07. 2007


Název/Jméno: VÁVRA BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 od 05. 09. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 22. 08. 1995


Název/Jméno: BANAROVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 od 05. 09. 2003


Název/Jméno: HAJDUČEK MIROSLAV

IČO: 73156817

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda družstva
od 29. 06. 1999 od 05. 09. 2003


Název/Jméno: ŠPAČEK MILOSLAV

IČO: 10362606

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 29. 06. 1999 od 05. 09. 2003


Název/Jméno: MOLL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 29. 06. 1999 od 01. 09. 2000


Název/Jméno: PAPEŽOVÁ BRIGITA

Funkce: Statutární orgán - předsedkyně družstva
od 15. 10. 1997 od 29. 06. 1999
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 20. 07. 1994 od 15. 10. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 od 20. 07. 1994


Název/Jméno: MYSLIVEC RADOMÍR

IČO: 41358724

Funkce: Statutární orgán - místopředseda družstva
od 15. 10. 1997 od 29. 06. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 od 15. 10. 1997


Název/Jméno: LIBUŠE, Kuboňová

Funkce: Statutární orgán - místopředsedkyně družstva
od 15. 10. 1997 od 29. 06. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 od 15. 10. 1997


Název/Jméno: GRYGEREK MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 10. 1997 od 05. 09. 2003


Název/Jméno: SCHOFFER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 od 29. 06. 1999


Název/Jméno: CIASTOŇ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 od 29. 06. 1999


Název/Jméno: FOLTÝNEK ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 od 29. 06. 1999


Název/Jméno: PRASLIČÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 22. 08. 1995 od 15. 10. 1997


Název/Jméno: HERYÁNOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 07. 1994 od 22. 08. 1995
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 10. 06. 1994 od 20. 07. 1994


Název/Jméno: BORDOVSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 29. 06. 1999


Název/Jméno: PĚKNÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 09. 06. 1993


Název/Jméno: MILOŇ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 09. 06. 1993


Název/Jméno: STŘÍLKA ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: BOHDALOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: KÜPAST PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: PISKALA HELMUT

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 od 22. 08. 1995


Název/Jméno: MADZIA JAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 od 22. 08. 1995


Název/Jméno: ZAVŘEL RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 od 22. 08. 1995


Název/Jméno: LITNEROVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 04. 04. 1990 od 10. 06. 1994


Název/Jméno: KOZIOREK BOLESLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 od 29. 06. 1999


Název/Jméno: SLABÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1990 od 31. 12. 1991


Název/Jméno: KOMŮRKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 03. 06. 1987 od 04. 04. 1990
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 od 03. 06. 1987
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 06. 05. 1974 od 20. 12. 1978


Název/Jméno: DAVID JIŘÍ

IČO: 70949581

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 od 04. 04. 1990


Název/Jméno: TYLEČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 od 04. 04. 1990


Název/Jméno: RUTOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 od 04. 04. 1990


Název/Jméno: MIŠKO VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 od 04. 04. 1990


Název/Jméno: BALA PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 06. 1987 od 04. 04. 1990


Název/Jméno: SZCZERBA ERVIN

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 06. 01. 1987 od 15. 10. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 04. 1982 od 06. 01. 1987
Statutární orgán - ii. místopředseda představenstva
od 20. 12. 1978 od 21. 04. 1982


Název/Jméno: NOVÁK OLDŘICH

IČO: 15669700

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 21. 04. 1982 od 03. 06. 1987
Statutární orgán - i.místopředseda představenstva
od 20. 12. 1978 od 21. 04. 1982
Statutární orgán - předseda představenstva
od 14. 05. 1971 od 20. 12. 1978
Statutární orgán - člen představenstva
od 19. 03. 1969 od 14. 05. 1991
Statutární orgán - místopředseda
od 07. 04. 1959 od 19. 03. 1969
Statutární orgán - člen
od 13. 03. 1957 od 07. 04. 1959
Statutární orgán - člen
od 05. 01. 1954 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: SNĚHOTOVÁ OLGA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 21. 04. 1982 od 04. 04. 1990


Název/Jméno: ROBEK VÁCLAV

IČO: 42104432

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 20. 12. 1978 od 06. 01. 1987


Název/Jméno: KREJČÍ HELENA

IČO: 48856291

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 od 03. 06. 1987


Název/Jméno: LANGER JAN

IČO: 45719420

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 od 04. 04. 1990


Název/Jméno: LUKÁŠ ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 od 03. 06. 1987


Název/Jméno: ŽILKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 12. 1978 od 04. 04. 1990


Název/Jméno: ŠIMEČKOVÁ ZDEŇKA

IČO: 48210374

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 od 21. 04. 1982


Název/Jméno: KOLMAJER STANISLAV

IČO: 14564742

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 od 03. 06. 1987


Název/Jméno: TESAŘOVÁ DAGMAR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 od 20. 12. 1978


Název/Jméno: TKAČÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 od 20. 12. 1978


Název/Jméno: VEČERKA JOSEF

IČO: 40310892

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 od 20. 12. 1978


Název/Jméno: ROJAN MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 07. 1977 od 20. 12. 1978


Název/Jméno: SAKMAR OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 od 20. 12. 1978


Název/Jméno: LARYŠ RICHARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 od 07. 07. 1977


Název/Jméno: LANGEROVÁ MARIE

IČO: 45926191

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 od 07. 07. 1977


Název/Jméno: GRYGÁREK MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 od 20. 12. 1978


Název/Jméno: SCHNEIDEROVÁ MARTA

IČO: 45492379

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 od 07. 07. 1977


Název/Jméno: KUNC JOSEF

IČO: 65188349

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1974 od 07. 07. 1977


Název/Jméno: ŠMÍRA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 02. 1974 od 07. 07. 1977


Název/Jméno: MILATOVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 02. 1974 od 19. 06. 1974


Název/Jméno: ANDRLÍK EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 06. 05. 1974


Název/Jméno: PANC JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 06. 05. 1974


Název/Jméno: MĚCH MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 06. 05. 1974


Název/Jméno: CHYTŘINSKÁ SYLVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 06. 05. 1974


Název/Jméno: VILŠER BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 07. 07. 1977
Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 od 13. 03. 1957


Název/Jméno: HOLLAIN JOSEF

IČO: 60812648

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 04. 04. 1990


Název/Jméno: HOLUB FRANTIŠEK

IČO: 46363165

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 05. 1971 od 06. 05. 1974
Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 od 14. 05. 1991
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: ŠIMEČEK MIROSLAV

IČO: 45187681

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 19. 03. 1969 od 06. 05. 1974
Statutární orgán - člen
od 25. 03. 1961 od 19. 03. 1969


Název/Jméno: KŘIŽAN JAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 05. 1968 od 14. 05. 1991


Název/Jméno: VALEČEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 05. 1968 od 14. 05. 1991


Název/Jméno: KAŠPÁREK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 17. 05. 1968 od 14. 05. 1991


Název/Jméno: PROKOP MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 10. 05. 1966 od 17. 05. 1968


Název/Jméno: PROKOP KAREL

IČO: 10119205

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 od 10. 05. 1966


Název/Jméno: GOLKA ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen
od 21. 04. 1962 od 17. 05. 1968


Název/Jméno: BUCHBAUER ADOLF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 05. 1960 od 25. 03. 1961


Název/Jméno: TOMAŠTÍK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 05. 1960 od 21. 04. 1962
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 30. 03. 1955 od 02. 05. 1960


Název/Jméno: PÍKA JAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 05. 1960 od 21. 04. 1962


Název/Jméno: DUDA BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 05. 1960 od 21. 04. 1962


Název/Jméno: SZEBESTA TADEÁŠ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 07. 04. 1959 od 17. 05. 1968


Název/Jméno: HORÁK OSKAR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 07. 04. 1959 od 02. 05. 1960
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 26. 07. 1951 od 01. 02. 1955
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 od 26. 07. 1951
Statutární orgán - předseda představenstva
od 22. 03. 1930 od 14. 09. 1950
Statutární orgán - účetní
od 04. 04. 1925 od 22. 03. 1930
Statutární orgán - pokladník
od 03. 03. 1923 od 04. 04. 1925


Název/Jméno: SZYROCKI VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen
od 13. 03. 1957 od 07. 04. 1959
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 12. 1952 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: KOSTŘIBA MAX

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 od 02. 05. 1960
Statutární orgán - člen
od 05. 01. 1954 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: DUDA EMIL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 od 13. 03. 1957


Název/Jméno: LELEK ALFRÉD

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 03. 1955 od 02. 05. 1960
Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: NOHAVICA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 30. 03. 1955 od 14. 05. 1991


Název/Jméno: SZTURC KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 12. 1952 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: INDRÁČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 12. 1952 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: JEŽÍŠEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: KONEČNÝ JAROSLAV

IČO: 46935525

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 od 01. 12. 1952


Název/Jméno: KRETSCHMANN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 od 01. 12. 1952


Název/Jméno: LAZÁREK FERDINAND

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 od 01. 02. 1955
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 09. 1950 od 26. 07. 1951


Název/Jméno: LEXA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 26. 07. 1951 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: HRUŠKA ANTONÍN

IČO: 86921312

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 od 26. 07. 1951
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 16. 05. 1936 od 14. 09. 1950
Statutární orgán - účetní
od 22. 03. 1930 od 16. 05. 1936
Statutární orgán - předseda představenstva
od 04. 04. 1925 od 22. 03. 1930
Statutární orgán - jednatel
od 16. 04. 1924 od 04. 04. 1925
Statutární orgán - jednatel
od 30. 10. 1922 od 03. 03. 1923
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1921 od 30. 10. 1922


Název/Jméno: MARŠÁLEK BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 14. 09. 1950 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: RYŠKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - zapisovatel
od 14. 09. 1950 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: PATRMAN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 od 26. 07. 1951


Název/Jméno: MICHALÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: NIEMCZYK BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 od 01. 12. 1952


Název/Jméno: MAŇAS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 od 26. 07. 1951


Název/Jméno: KLEGA KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: ZAJONC EMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 od 26. 07. 1951


Název/Jméno: FOLVARČNÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 09. 1950 od 26. 07. 1951


Název/Jméno: SCHENK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 07. 1948 od 14. 09. 1950


Název/Jméno: PEKARSKÝ ALOIS

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 07. 1948 od 01. 02. 1955


Název/Jméno: HURNÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 15. 07. 1948 od 01. 02. 1955
Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 04. 1939 od 28. 01. 1946


Název/Jméno: ČERVINSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 01. 1946 od 15. 07. 1948


Název/Jméno: ŠIMONÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 01. 1946 od 15. 07. 1948


Název/Jméno: MIKULÍK PAVEL

IČO: 45173214

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 28. 01. 1946 od 15. 07. 1948


Název/Jméno: ŠERÁK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 04. 04. 1934 od 26. 07. 1951


Název/Jméno: SKOUPÝ RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 02. 1939 od 14. 09. 1950


Název/Jméno: ŠOUPAL FABIAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 16. 05. 1936 od 09. 02. 1939
Statutární orgán - náměstek předsedy
od 08. 04. 1932 od 16. 05. 1936


Název/Jméno: NAVRÁTIL KAREL

IČO: 46014446

Funkce: Statutární orgán - přísedící
od 08. 04. 1932 od 04. 04. 1934


Název/Jméno: HYBNER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 05. 04. 1929 od 08. 04. 1932


Název/Jméno: ROMANÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 24. 04. 1926 od 05. 04. 1929


Název/Jméno: BUDZINSKI STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - pokladník
od 04. 04. 1925 od 27. 04. 1939
Statutární orgán - kontrolor
od 03. 03. 1923 od 04. 04. 1925
Statutární orgán - pokladník
od 30. 10. 1922 od 03. 03. 1923


Název/Jméno: GURECKÝ FERDINAND

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 04. 04. 1925 od 08. 04. 1932


Název/Jméno: HABERNAL RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - přísedící
od 04. 04. 1925 od 24. 04. 1926
Statutární orgán - předseda představenstva
od 30. 10. 1922 od 04. 04. 1925


Název/Jméno: PALLA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 03. 03. 1923 od 04. 04. 1925


Název/Jméno: STRABERGER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 03. 03. 1923 od 16. 04. 1924


Název/Jméno: TALPA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 30. 10. 1922 od 03. 03. 1923


Název/Jméno: STANĚK ŠIMON

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 11. 06. 1921 od 30. 10. 1922
Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 od 11. 06. 1921


Název/Jméno: STANĚK JOSEF

IČO: 1475711

Funkce: Statutární orgán - kontrolor
od 11. 06. 1921 od 03. 03. 1923


Název/Jméno: DOLEŽEL JOSEF

IČO: 48728454

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 od 11. 06. 1921


Název/Jméno: KONDELKA EMIL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 od 30. 10. 1922


Název/Jméno: FRANEK EDUARD

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 od 30. 10. 1922


Název/Jméno: KALLUS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 20. 09. 1920 od 11. 06. 1921


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 08. 2014

Odpovědní zástupci:


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 2006

Obory činnosti: - opravy a montáž pneumatik
od 11. 01. 2006 od 30. 01. 2006
- montáž autopříslušenství
od 11. 01. 2006 od 30. 01. 2006
- údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 11. 01. 2006 od 30. 01. 2006
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
od 11. 01. 2006 od 30. 01. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 01. 2005

Odpovědní zástupci:


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 220551


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 02. 2004

Odpovědní zástupci: 220554


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 03. 2001

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 08. 03. 2001 od 30. 01. 2006
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 08. 03. 2001 od 30. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 220561

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 38047

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 06. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 06. 1995

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 02. 08. 2006 od 02. 08. 2008
od 27. 07. 2004 od 27. 07. 2006
od 01. 04. 2001 od 01. 04. 2003


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 01. 1997


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 220551

Přerušení: od 09. 05. 2012 od 13. 05. 2012

Zánik oprávnění:12. 08. 2014


Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 12. 1992

Zánik oprávnění:11. 07. 1995


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vedlejší činnost v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 220559

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Sklenářské práce, rámování a paspartování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1992

Obory činnosti: - paspartování
od 18. 01. 2008 od 30. 06. 2008
- sklenářské práce
od 18. 01. 2008 od 30. 06. 2008
- rámování
od 18. 01. 2008 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 10. 1992

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:09. 01. 1997


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 220551


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 220554

Zánik oprávnění:09. 01. 1997


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 220551

Zánik oprávnění:09. 01. 1997


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:11. 05. 2000


Studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:11. 07. 1995


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 220554

Zánik oprávnění:11. 05. 2000


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:11. 04. 2001


Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Zánik oprávnění:17. 04. 1996


Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 220551


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Zpracování kamene

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Přerušení: od 02. 08. 2006 od 02. 08. 2008
od 27. 07. 2004 od 27. 07. 2006
od 01. 04. 2001 od 01. 04. 2003


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 220554


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Obory činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 11. 01. 2006 od 16. 04. 2009
Ubytovací služby
od 05. 03. 2001 od 16. 04. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 06. 1996 od 16. 04. 2009
Vedlejší činnost v dopravě
od 13. 10. 1992 od 16. 04. 2009
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 13. 10. 1992 od 16. 04. 2009
Kopírovací práce
od 13. 10. 1992 od 16. 04. 2009
Výroba cementového zboží a umělého kamene
od 24. 09. 1992 od 16. 04. 2009


Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 01. 1997


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:27. 12. 1999


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 01. 1997


provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:24. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:09. 01. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00031488

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
629916"KRUH", spol. s r. o. "v likvidaci"46577432Ostrava - Poruba, Klimkovická 58, PSČ 708 00
1977613plus interier s.r.o.24193283Jičínská 226/17, 13000 Praha
95905A L L M A T a.s. v likvidaci15050998Chrudim, 53701, , Nám. 9. Května, 136
616522Academy Management International, spol. s r.o. (AMI)43962491Růžová 343/3, 77900 Olomouc
623246ADOST s.r.o. v likvidaci47282886Mlýnská 271, 47127 Stráž pod Ralskem
468291AGRO Kunčina a.s.25262084290, 56924 Kunčina
388370AGROCOM Viničné Šumice a.s.49971182Viničné Šumice, 66406, , , 280
268541AMAS s.r.o.6250326022, 37341 Čejkovice
621051ANDREWS.SYKES CZECH, spol. s r.o.60470020Neustupného 1838/10, 15500 Praha
410826AO Invest, spol. s r.o.25590936Heinrichova 215/30, 60200 Brno
233617AQUA - SERVIS Mikulov s.r.o.49448714Gagarinova 1240/3, 69201 Mikulov
471066ARTEX, spol. s r. o.18054811Hošťálková, 75622, Hošťálková, č., 471
564819BARONET a.s.49241001Květnového vítězství 332/31, 14900 Praha
546187BENE SOLAR SYSTEMS s.r.o.29097771Meduňková 305/39, 30100 Plzeň
530480BETA Building s.r.o.24248185Holečkova 789/49, 15000 Praha
569023Bialoň trade a.s.25830279Teslova 1129/2B, 70200 Ostrava
411719Bytové družstvo Poznaňská 437 - 43924707546Poznaňská 438/27, 18100 Praha
225638Bytové družstvo Renneská 13 - v likvidaci26306514Renneská třída 329/13, 63900 Brno
243859Bytové družstvo SPOPO25360221náměstí Družby 1215/2, 70800 Ostrava
205884Bytové družstvo Veveří 25, družstvo26942666Veveří 467/25, 60200 Brno
425039CBL Communication by light s.r.o.25251155Štrossova 131, 53003 Pardubice
462851CORSE spol. s r.o. v likvidaci44794096Na padesátém 789/5, 10000 Praha
626099Českomoravská rozhlasová a.s. v likvidaci61858901Praha, 14000, Braník, Zelený pruh, 99
466745Dangeta s.r.o.24195341Kaprova 42/14, 11000 Praha
313247DIO, veřejná obchodní společnost "v likvidaci"16628152Kopřivnice

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Adresa: Martinov, U dílen 3216/6, okres Ostrava-město, PSČ 72300
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Firma: Římskokatolická farnost Lužec nad Vltavou70825980Lužec nad Vltavou, 27706, Lužec nad Vltavou, 1. Máje, 1
Fyzická osoba: Petr Bilan74768140Těšínská 990/5, 73601 Havířov

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
134672"NST POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizační složka29460298Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
728800AMIFRUIT s.r.o.25879375Ostrava-Zábřeh, Výškovická 3052/38, PSČ 700 30
296145Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě31488Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
300343CBR gastrosklad s.r.o.28657896Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
648748DOKONALÁ IZOLACE s.r.o.28634632Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
65316ELEMENTS PARK OL a.s.26875322Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
2309837FORT DEVELOPMENT a.s.27821421Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
213081INEX alfa s.r.o. "v likvidaci"25823591Ostrava-Zábřeh, Výškovická 38
1409113INEX autodíly s.r.o. "v likvidaci"25392107Ostrava, 70030, Zábřeh, Výškovická, 38
1059689Izoláček s.r.o.2816121Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
2401501MARINA OSTRAVA s.r.o.1472887Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
1925388MAX NÁBYTEK s.r.o.26847426Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
2915364Příjemný pobyt a.s.27822982Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
1096998SK FASÁDY s.r.o.26833417Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
241950SPORT METAL, společnost s ručením omezeným25372947Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
250758STĚHOVÁNÍ Morava spol. s r.o.28597851Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
260094STOLBUD CZ, spol. s r.o.27850579Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
2751693TECHNOMOL s.r.o.25960521Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
1822993TF 1 Výškovická OV s.r.o.4896203Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
1395802TGD Service s.r.o.2825201Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
483582Velkoobchod Zajac, s.r.o.25362101Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
948707VKTNet spol. s r.o.25395467Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava

Fyzické osoby v okolí