ČAD Blansko a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČAD Blansko a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1171. Jeho identifikační číslo je 49454641

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČAD Blansko a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1171

Identifikační číslo:49454641

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: twfdjqy

Předmět podnikání: Provozování autoškoly
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Zprostředkování služeb
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Klempířství a oprava karoserií
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy a montáž měřidel
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní agentury
Provozování cestovní kanceláře
Opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Technické činnosti v dopravě
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Zasilatelství
Reklamní činnost a marketing
Ubytovací služby
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Specializovaný maloobchod
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Maloobchod tabákovými výrobky

Adresa společnosti

Sídlo: Blansko, Nádražní 2369/10, PSČ 67820
od 01. 08. 2003
Blansko, Svitavská 23, č.p.872, PSČ 67820
od 19. 02. 2002 do 01. 08. 2003
Blansko, Svitavská 23
od 01. 01. 1994 do 19. 02. 2002
Nádražní 2369/10, 67801 Blansko

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 05. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 05. 05. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 12.9.2005 přijala toto usnesení:1. Valná hromada společnosti ČAD Blansko, a.s. určuje:Akcionář společnosti ČAD Blansko a.s., Lubomír Stoklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 29 183 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 31.274.000,- Kč, představuje podíl 93,31% na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií:Emise 1, Série H:-000001-000024Nahrazuje sérii A:002775-026774-000025-000030Nahrazuje sérii A:026775-029774Emise 1, Série A:000005-000689000758-000847000988-001015001036-001231001236-001363001370-001441001446-001449001456-001489001494-001551001456-001579001604-001613001619-001642001671-001702001703-001726001747-002008002258-002769je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář).2. Hlavní akcionář akcie uvedené v bodě 1. tohoto usnesení fyzicky předložil při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti ČAD Blansko a.s. dne 12.9.2005, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a učinil dne 18.8.2005 písemné prohlášení o svém vlastnickém právu k nim.Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 5.8.2005 a platným zněním stanov společnosti ze dne 23.4.2003. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 23.4.2003. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti ČAD Blansko a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.3. Valná hromada ČAD Blansko a.s. schvaluje:- Přechod všech ostatních akcií společnosti ČAD Blansko a.s. (tj.č.000001-000004, č.000690-000757,č.000848-000987, č.001016-001035,č.001232-001235, č.001364-001369,č.001442-001445, č.001450-001455,č.001490-001493, č.001552-001555,č.001580-001603, č.001614-001618,č.001643-001670, č.001727-001746,č.002009-002257, č.002770-002774,č.029775-031274 s tím, že akcie č. 029775-030274 jsou nahrazeny hromadnou akcií emise 1, série H, č. 000031 o souhrnné jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, akcie č. 030275-030774 jsou nahrazeny hromadnou akcií emise 1, série H, č.000032 o souhrnné jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, akcie č. 030775-031274 jsou nahrazeny hromadnou akcií emise 1, série H, č. 000033, takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- Výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 3157,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 4/2005 ze dne 15.srpna 2005 zhotoveným soudním znalcem Ing. Josefem Čermákem, Rokycanova 316, Hradec Králové, PSČ 500 01,- Lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě dvaceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají své akcie společnosti. Podle § 183l odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 183l odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ustanovení § 183l odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák.4. Valná hromada společnosti ČAD Blansko a.s. pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení.
od 15. 09. 2005 do 28. 03. 2011

  Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou dne 12.9.2005.
od 15. 09. 2005 do 21. 07. 2006

  Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou dne 23.04.2003.
od 01. 08. 2003 do 15. 09. 2005

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnouhromadou konanou dne 30.5.2002.
od 25. 09. 2002 do 01. 08. 2003

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnouhromadou konanou dne 26.5.2000.
od 18. 07. 2000 do 25. 09. 2002

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 17.6.1998.
od 20. 01. 1999 do 18. 07. 2000

  Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 25.4.1997.
od 03. 09. 1997 do 18. 07. 2000

Akcie

Počet: 31 274 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 29. 03. 2010

Počet: 31 274 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 25. 09. 2002 do 25. 09. 2002

Počet: 31 274 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 19. 02. 2002 do 19. 02. 2002

Počet: 31 274 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: STOKLÁSEK LUBOMÍR

IČO:11473274

Datum narození:28. 1. 1950

Adresa: Horní 798/5, Štýřice, 639 00 Brno
od 13. 11. 2013
Brno, Horní 798/5, PSČ 63900
od 21. 07. 2006 do 13. 11. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 07. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠEBELA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2011 do 05. 05. 2014

Adresa: Kamnářská 2445/2f, 678 01 Blansko
od 15. 01. 2016
Kamnářská 1936/6, 678 01 Blansko
od 05. 05. 2014 do 15. 01. 2016
Blansko, Kamnářská 1936/6, PSČ 67801
od 28. 03. 2011 do 05. 05. 2014


Název/Jméno: STOKLÁSEK LUBOMÍR

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Horní 798/5, Štýřice, 639 00 Brno
od 13. 11. 2013
Brno, Horní 798/5
od 21. 07. 2006 do 13. 11. 2013
Brno, Horní 798/5, PSČ 63900
od 01. 07. 2005 do 21. 07. 2006
Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 01. 07. 2005
Brno, Zemědělská 60
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 2009 do 28. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2008 do 16. 06. 2009

Adresa: Jasanová 657/22, Jundrov, 637 00 Brno
od 05. 05. 2014
Brno - Jundrov, Jasanová 657/22, PSČ 63700
od 25. 10. 2011 do 05. 05. 2014
Brno, Vlkova 2364/7, PSČ 62800
od 28. 03. 2011 do 25. 10. 2011
Brno, Vlkova 7, PSČ 62800
od 18. 09. 2008 do 28. 03. 2011


Název/Jméno: SUCHÁNKOVÁ MONIKA

IČO: 48854336

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2008 do 05. 05. 2014
Dozorčí rada - členka
od 18. 07. 2000 do 18. 09. 2008

Adresa: Lidická 1208, 393 01 Pelhřimov
od 05. 05. 2014
Pelhřimov, Lidická 1208, PSČ 39301
od 18. 09. 2008 do 05. 05. 2014
Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 18. 07. 2000 do 18. 09. 2008


Název/Jméno: STOKLÁSEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 03. 2011 do 05. 05. 2014

Adresa: Moravská Nová Ves, Vinohradská 571, PSČ 69155
od 28. 03. 2011 do 05. 05. 2014


Název/Jméno: NEDOMOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2009 do 05. 05. 2014

Adresa: Lysice, Halasova 663, PSČ 67971
od 16. 06. 2009 do 05. 05. 2014


Název/Jméno: HRAZDIL JAROSLAV

IČO: 74392271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 11. 1996 do 29. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Blansko, Obůrka 284, PSČ 67801
od 21. 07. 2006 do 29. 03. 2010
Blansko, Zborovecká 52
od 19. 08. 1999 do 21. 07. 2006
Blansko, Zborovecká 50
od 01. 11. 1996 do 19. 08. 1999
Blansko, Zborovecká 50
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996
Blansko, Zborovecká 52
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: STOKLÁSKOVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 09. 11. 2004 do 29. 03. 2010

Adresa: Praha 1, Krakovská 5, PSČ 11000
od 09. 11. 2004 do 29. 03. 2010


Název/Jméno: DANĚK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 06. 2002 do 16. 06. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 11. 1996 do 07. 06. 2002
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Blansko, Pekařská 6
od 07. 06. 2002 do 16. 06. 2009
Blansko, Pekařská 6
od 01. 11. 1996 do 07. 06. 2002
Blansko, Pekařská 6
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996
Blansko, Pekařská 6
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: ČAJKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 do 09. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Rovnoběžná 17, okres Brno-město, PSČ 62800
od 02. 03. 2000 do 09. 11. 2004
Brno, Ukrajinská 23, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 02. 03. 2000
Brno, Ukrajinská 23
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: HERKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1999 do 18. 09. 2008

Adresa: Brno, Teyschlova 21, okres Brno-město
od 20. 01. 1999 do 18. 09. 2008


Název/Jméno: STOKLÁSKOVÁ MONIKA

IČO: 49375776

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 11. 1996 do 18. 07. 2000
Dozorčí rada - členka
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 18. 07. 2000
Brno, Zemědělská 60
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 do 03. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Husova 9, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 03. 09. 1997
Brno, Husova 9
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: KOREŠOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 11. 1996 do 20. 01. 1999
Dozorčí rada - členka
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Tomanova 12, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 20. 01. 1999
Brno, Tomanova 12
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: KUČERA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 do 03. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Staré zámky 27, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 03. 09. 1997
Brno, Staré zámky 27
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: MAŇOUŠEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Kulířov 65, PSČ 67915
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: DVOŘÁK JIŘÍ

IČO: 18356125

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Blansko, Sladkovského 17
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: BĚLEHRÁDKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Letovice, Halasova 33
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: ŠINDLER FRANTIŠEK

IČO: 14880466

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Jedovnice 389, PSČ 67906
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování autoškoly

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 1. 2016


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 12. 2013

Odpovědní zástupci: Jaroslav Hrazdil


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 11. 2007


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 2004

Obory činnosti: - dobíjení telefonních karet prostřednictvím sítě on-line terminálů
od 17. 02. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 4. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 4. 2002

Obory činnosti: - úklid bytových a nebytových prostor
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- údržba nemovitostí
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ladislav Soušek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 4. 2002

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Daněk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 12. 1999

Zánik oprávnění:15. 6. 2002


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Jaroslav Hrazdil

Zánik oprávnění:26. 4. 2002


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Dvořák


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1994

Zánik oprávnění:10. 9. 1996


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1994

Přerušení: od 01. 05. 2005 do 13. 07. 2006

Zánik oprávnění:13. 7. 2006


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 10. 2000


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 1994


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Zánik oprávnění:26. 9. 1996


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Miroslav Haiser

Zánik oprávnění:13. 10. 2000


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Milan Hoss

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Milan Hoss

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 22. 03. 2013
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 05. 03. 2013
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 03. 10. 2007
Zprostředkování služeb
od 17. 02. 2004 do 03. 09. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 02. 2004
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 01. 01. 2003
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 01. 01. 2003
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 01. 2003
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 01. 01. 2003
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 15. 04. 2002
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 15. 04. 2002
Velkoobchod a maloobchod
od 15. 04. 2002
Realitní činnost
od 15. 04. 2002 do 03. 09. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 15. 04. 2002 do 03. 09. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 20. 07. 1998
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 20. 07. 1998
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 02. 11. 1994 do 03. 09. 2009
Ubytovací služby
od 11. 10. 1994
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009
Zasilatelství
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009
Specializovaný maloobchod
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009
Maloobchod tabákovými výrobky
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009
Ubytovací služby
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 2009

Odpovědní zástupci: Zdeněk Kozman


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: - provozování parkovišť
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- provozování garáží
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- odtahová služba
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: - údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- opravy a montáž pneumatik
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- montáž autopříslušenství
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: - vnitrostátní
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- mezinárodní
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: - šíření reklamy
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Daněk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Milan Hoss

Zánik oprávnění:26. 4. 2002


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- krmivy pro domácí zvířata, chemickými látkami a výrobky
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ladislav Soušek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: - prodej součástek a příslušenství vozidel
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- prodej pneu
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Obory činnosti: - prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- prodej nenahraných nosičů
od 26. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Daněk

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49454641

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
1724610"Bytové družstvo Štúrova 537"25136321Praha 4, Štúrova 537/27, PSČ 14000
3550873A-Z Dvořák s.r.o.62618466Ovocná 122/13, Doudlevce, 301 00 Plzeň
2377770AGRI CS a.s.26243334Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče
3127749Agria, a.s.60699175č.p. 74, 684 01 Nížkovice
197581Agria, s.r.o.47538635Ke Křížku 22, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice

Související osoby

#NázevICOAdresa
706110"Promus Katowice" s.r.o.40 - 028 Katowice, ul. Francouzská čp. 70, Polská republika
923296BAJAR JANKněždub č. 79
1062149Borovka LadislavNetolice, Na Vyšehradě 639
672193MACH EDUARDJemnice-Lovčovice 11
710852DVOŘÁK JIŘÍNové Hrady 275, PSČ 37333

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí