ČAD Blansko a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČAD Blansko a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1171. Její identifikační číslo je 49454641 a sídlo firmy je Nádražní 2369/10, 678 01 Blansko.

Výpis z obchodního rejstříku ČAD Blansko a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1171

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: twfdjqy

Předmět podnikání: Provozování autoškoly
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Zprostředkování služeb
Realitní činnost
Správa a údržba nemovitostí
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Opravy a montáž měřidel
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Klempířství a oprava karoserií
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní agentury
Provozování cestovní kanceláře
Opravy silničních vozidel
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Maloobchod tabákovými výrobky
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Specializovaný maloobchod
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ubytovací služby
Reklamní činnost a marketing
Zasilatelství
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Nádražní 2369/10, 67801 Blansko

Adresy: Nádražní 2369/10, 678 01 Blansko
od 17. 10. 2016
Blansko, Nádražní 2369/10, PSČ 67820
od 01. 08. 2003 do 17. 10. 2016
Blansko, Svitavská 23, č.p.872, PSČ 67820
od 19. 02. 2002 do 01. 08. 2003
Blansko, Svitavská 23
od 01. 01. 1994 do 19. 02. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 05. 2014 do 17. 10. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 05. 05. 2014 do 17. 10. 2016

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 12.9.2005 přijala toto usnesení:1. Valná hromada společnosti ČAD Blansko, a.s. určuje:Akcionář společnosti ČAD Blansko a.s., Lubomír Stoklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 29 183 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 31.274.000,- Kč, představuje podíl 93,31% na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií:Emise 1, Série H:-000001-000024Nahrazuje sérii A:002775-026774-000025-000030Nahrazuje sérii A:026775-029774Emise 1, Série A:000005-000689000758-000847000988-001015001036-001231001236-001363001370-001441001446-001449001456-001489001494-001551001456-001579001604-001613001619-001642001671-001702001703-001726001747-002008002258-002769je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář).2. Hlavní akcionář akcie uvedené v bodě 1. tohoto usnesení fyzicky předložil při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti ČAD Blansko a.s. dne 12.9.2005, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a učinil dne 18.8.2005 písemné prohlášení o svém vlastnickém právu k nim.Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 5.8.2005 a platným zněním stanov společnosti ze dne 23.4.2003. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 23.4.2003. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti ČAD Blansko a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.3. Valná hromada ČAD Blansko a.s. schvaluje:- Přechod všech ostatních akcií společnosti ČAD Blansko a.s. (tj.č.000001-000004, č.000690-000757,č.000848-000987, č.001016-001035,č.001232-001235, č.001364-001369,č.001442-001445, č.001450-001455,č.001490-001493, č.001552-001555,č.001580-001603, č.001614-001618,č.001643-001670, č.001727-001746,č.002009-002257, č.002770-002774,č.029775-031274 s tím, že akcie č. 029775-030274 jsou nahrazeny hromadnou akcií emise 1, série H, č. 000031 o souhrnné jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, akcie č. 030275-030774 jsou nahrazeny hromadnou akcií emise 1, série H, č.000032 o souhrnné jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, akcie č. 030775-031274 jsou nahrazeny hromadnou akcií emise 1, série H, č. 000033, takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- Výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 3157,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 4/2005 ze dne 15.srpna 2005 zhotoveným soudním znalcem Ing. Josefem Čermákem, Rokycanova 316, Hradec Králové, PSČ 500 01,- Lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě dvaceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají své akcie společnosti. Podle § 183l odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 183l odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ustanovení § 183l odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák.4. Valná hromada společnosti ČAD Blansko a.s. pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení.
od 15. 09. 2005 do 28. 03. 2011

  Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou dne 12.9.2005.
od 15. 09. 2005 do 21. 07. 2006

  Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou dne 23.04.2003.
od 01. 08. 2003 do 15. 09. 2005

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnouhromadou konanou dne 30.5.2002.
od 25. 09. 2002 do 01. 08. 2003

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnouhromadou konanou dne 26.5.2000.
od 18. 07. 2000 do 25. 09. 2002

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 17.6.1998.
od 20. 01. 1999 do 18. 07. 2000

  Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 25.4.1997.
od 03. 09. 1997 do 18. 07. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Datum narození:28. 1. 1950

Adresa: Horní 798/5, Štýřice, 639 00 Brno
od 13. 11. 2013
Brno, Horní 798/5, PSČ 63900
od 21. 07. 2006 do 13. 11. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 07. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠEBELA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2011 do 05. 05. 2014

Adresa: Kamnářská 2445/2f, 678 01 Blansko
od 15. 01. 2016
Kamnářská 1936/6, 678 01 Blansko
od 05. 05. 2014 do 15. 01. 2016
Blansko, Kamnářská 1936/6, PSČ 67801
od 28. 03. 2011 do 05. 05. 2014


Název/Jméno: SUCHÁNKOVÁ MONIKA

IČO: 48854336

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2008 do 05. 05. 2014
Dozorčí rada - členka
od 18. 07. 2000 do 18. 09. 2008

Adresa: Lidická 1208, 393 01 Pelhřimov
od 05. 05. 2014
Pelhřimov, Lidická 1208, PSČ 39301
od 18. 09. 2008 do 05. 05. 2014
Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 18. 07. 2000 do 18. 09. 2008


Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Horní 798/5, Štýřice, 639 00 Brno
od 13. 11. 2013
Brno, Horní 798/5
od 21. 07. 2006 do 13. 11. 2013
Brno, Horní 798/5, PSČ 63900
od 01. 07. 2005 do 21. 07. 2006
Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 01. 07. 2005
Brno, Zemědělská 60
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 2009 do 28. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2008 do 16. 06. 2009

Adresa: Jasanová 657/22, Jundrov, 637 00 Brno
od 05. 05. 2014
Brno - Jundrov, Jasanová 657/22, PSČ 63700
od 25. 10. 2011 do 05. 05. 2014
Brno, Vlkova 2364/7, PSČ 62800
od 28. 03. 2011 do 25. 10. 2011
Brno, Vlkova 7, PSČ 62800
od 18. 09. 2008 do 28. 03. 2011


Název/Jméno: STOKLÁSEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 03. 2011 do 05. 05. 2014

Adresa: Moravská Nová Ves, Vinohradská 571, PSČ 69155
od 28. 03. 2011 do 05. 05. 2014


Název/Jméno: NEDOMOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2009 do 05. 05. 2014

Adresa: Lysice, Halasova 663, PSČ 67971
od 16. 06. 2009 do 05. 05. 2014


Název/Jméno: HRAZDIL JAROSLAV

IČO: 74392271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 11. 1996 do 29. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Blansko, Obůrka 284, PSČ 67801
od 21. 07. 2006 do 29. 03. 2010
Blansko, Zborovecká 52
od 19. 08. 1999 do 21. 07. 2006
Blansko, Zborovecká 50
od 01. 11. 1996 do 19. 08. 1999
Blansko, Zborovecká 50
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996
Blansko, Zborovecká 52
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: STOKLÁSKOVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 09. 11. 2004 do 29. 03. 2010

Adresa: Praha 1, Krakovská 5, PSČ 11000
od 09. 11. 2004 do 29. 03. 2010


Název/Jméno: DANĚK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 06. 2002 do 16. 06. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 11. 1996 do 07. 06. 2002
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Blansko, Pekařská 6
od 07. 06. 2002 do 16. 06. 2009
Blansko, Pekařská 6
od 01. 11. 1996 do 07. 06. 2002
Blansko, Pekařská 6
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996
Blansko, Pekařská 6
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: ČAJKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 do 09. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Rovnoběžná 17, okres Brno-město, PSČ 62800
od 02. 03. 2000 do 09. 11. 2004
Brno, Ukrajinská 23, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 02. 03. 2000
Brno, Ukrajinská 23
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: HERKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1999 do 18. 09. 2008

Adresa: Brno, Teyschlova 21, okres Brno-město
od 20. 01. 1999 do 18. 09. 2008


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 do 03. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Husova 9, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 03. 09. 1997
Brno, Husova 9
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: KOREŠOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 11. 1996 do 20. 01. 1999
Dozorčí rada - členka
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Tomanova 12, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 20. 01. 1999
Brno, Tomanova 12
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: STOKLÁSKOVÁ MONIKA

IČO: 49375776

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 11. 1996 do 18. 07. 2000
Dozorčí rada - členka
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 18. 07. 2000
Brno, Zemědělská 60
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: KUČERA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 do 03. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: Brno, Staré zámky 27, okres Brno-město
od 01. 11. 1996 do 03. 09. 1997
Brno, Staré zámky 27
od 04. 08. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: BĚLEHRÁDKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Letovice, Halasova 33
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: DVOŘÁK JIŘÍ

IČO: 76471292

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Blansko, Sladkovského 17
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: ŠINDLER FRANTIŠEK

IČO: 14880466

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Jedovnice 389, PSČ 67906
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Název/Jméno: MAŇOUŠEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995

Adresa: Kulířov 65, PSČ 67915
od 01. 01. 1994 do 04. 08. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování autoškoly

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 1. 2016


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 12. 2013


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 11. 2007


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 4. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 4. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 4. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 12. 1999

Zánik oprávnění:26. 4. 2002


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ladislav Soušek

Zánik oprávnění:15. 6. 2002


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 10. 2000


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1994

Přerušení: od 01. 05. 2005 do 13. 07. 2006

Zánik oprávnění:13. 7. 2006


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Milan Hoss

Zánik oprávnění:10. 9. 1996


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 1994


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Milan Hoss

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Zánik oprávnění:13. 10. 2000


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994

Zánik oprávnění:26. 9. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1994


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:26. 4. 2002


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ladislav Soušek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49454641

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
1359899"Bytové družstvo Štúrova 537"25136321Praha 4, Štúrova 537/27, PSČ 14000
616536A-Z Dvořák s.r.o.62618466Ovocná 122/13, Doudlevce, 301 00 Plzeň
3172999ADW AGRO, a.s.49969846Krahulov 76, 675 21 Zašovice
660309AGM Group, a.s. - v likvidaci63493942Údolní 33, 602 00 Brno 2
2876440AGRI CS a.s.26243334Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče
295401Agria, a.s.60699175č.p. 74, 684 01 Nížkovice
260221Agria, s.r.o.47538635Ke Křížku 22, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice
3161826AGRO ALI, spol. s r. o.15529797Znojmo, Oblekovice 368, PSČ 67181
1629281AGRO ALIOS, spol. s r.o.48910686Oblekovice 368, 671 81 Znojmo
2039980AGRO TRAVEL, spol. s r.o.668281Ostrov - Dolní Žďár 28
331199Agroakcia, s.r.o.63488353Skalice nad Svitavou 169, Agropodnik, PSČ 67901
527731AGROCCOM, spol. s r.o. v likvidaci49971336Brno, Horní 5
898737Agrodružstvo Zábřeh47673656Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ 78901
178657AGROFARMA BRUMOVICE, s.r.o.49446878č.p. 358, 671 38 Višňové
48215Agromotor Velké Meziříčí a.s.46347836Pod Strání č.p. 295, 594 01 Lavičky
1450869Agropodnik, a.s.47903490č.p. 194, 679 35 Šebetov
2459624AGROPRODUKT Strážov, a.s., "v likvidaci"49787241Strážov čp. 281, 340 24 Strážov na Šumavě
3370484AGROS-obchod, služby a.s.25339257Dobšická 2296/4, 669 02 Znojmo 2
2894403AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.48907936č.p. 5, 671 27 Hrádek
234656AGROSTROJ International, s.r.o.28148215U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
2435867AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.9971U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
928427AGROSTROJ Real, s.r.o.29211948U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
1020645AgroZZN, a.s.45148082Rakovník, V Lubnici 2333, PSČ 26926
3365521AHS trading s.r.o.26911752Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno 12
1345992AIR POWER s.r.o.26323745Jižní Předměstí 2942, 301 00 Plzeň

Související osoby

#NázevICOAdresa
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
149269ADAM MARTIN87617447Josefy Kolářové 993/12, 37011 České Budějovice
85115ADAMEC JAN48367869Skvrňanská 1118/8, 30100 Plzeň
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
27720ADÁMEK ALEXANDER61095214Nad údolím 524/17A, 14700 Praha
433867ADÁMEK PAVEL16505492Rodvinovská 1567/4, 14000 Praha
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
53213ALINA HUGO74895583Hlavní 54, 41164 Vrbice
467090ANDERLE JOSEF73486230Vl. Vančury 436/11, 37006 České Budějovice
352503ANTOŇ LIBOR6278000033, 40502 Česká Kamenice
1835ANTOŠ JIŘÍ74119435Sadová 269, 53003 Pardubice
1401941ANTOŠ LIBOR73271462Werichova 661/29, 77900 Olomouc
130284ARCHALOUS JINDŘICH64550869K Safině 776, 14900 Praha
99831AUER JOSEF44437307Čs. armády 2311, 53002 Pardubice
285584BABÍČEK KAREL62397851U Prioru 804/3, 16100 Praha
1042481BAJAR JAN7545122179, 69664 Kněždub
226342BALÁŽOVÁ LUDMILA61436780247, 66484 Zakřany
141587BAMBULA STANISLAV62546970Budapešťská 2787/2, 39005 Tábor
48091BARÁK ZDENĚK16348125Nádražní 477/38, 69604 Svatobořice-Mistřín
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
142363BARTÁK FRANTIŠEK13398326Palliardiho 1031/46, 66902 Znojmo
323780BARTÁK VÁCLAV86573705Dělnická 444, 25241 Dolní Břežany
228392BARTAKOVIČOVÁ ROMANA10144102Kamenická 129/51, 17000 Praha
105603BARTES KAREL5122040Červený vrch 464, 66484 Zastávka
1192928BARTES LUKÁŠ47358459Zborovská 933, 67571 Náměšť nad Oslavou

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí