ČAD Blansko a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČAD Blansko a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1171. Její identifikační číslo je 49454641

Výpis z obchodního rejstříku ČAD Blansko a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1171

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: twfdjqy

Předmět podnikání: Provozování autoškoly
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Zprostředkování služeb
Realitní činnost
Správa a údržba nemovitostí
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Opravy a montáž měřidel
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Klempířství a oprava karoserií
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní agentury
Provozování cestovní kanceláře
Opravy silničních vozidel
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Maloobchod tabákovými výrobky
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Specializovaný maloobchod
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ubytovací služby
Reklamní činnost a marketing
Zasilatelství
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Nádražní 2369/10, 67801 Blansko

Adresy: Nádražní 2369/10, 678 01 Blansko
od 17. 10. 2016
Blansko, Nádražní 2369/10, PSČ 67820
od 01. 08. 2003 od 17. 10. 2016
Blansko, Svitavská 23, č.p.872, PSČ 67820
od 19. 02. 2002 od 01. 08. 2003
Blansko, Svitavská 23
od 01. 01. 1994 od 19. 02. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 05. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 05. 2014 od 17. 10. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 05. 05. 2014 od 17. 10. 2016

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 12.9.2005 přijala toto usnesení:1. Valná hromada společnosti ČAD Blansko, a.s. určuje:Akcionář společnosti ČAD Blansko a.s., Lubomír Stoklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 29 183 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 31.274.000,- Kč, představuje podíl 93,31% na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií:Emise 1, Série H:-000001-000024Nahrazuje sérii A:002775-026774-000025-000030Nahrazuje sérii A:026775-029774Emise 1, Série A:000005-000689000758-000847000988-001015001036-001231001236-001363001370-001441001446-001449001456-001489001494-001551001456-001579001604-001613001619-001642001671-001702001703-001726001747-002008002258-002769je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář).2. Hlavní akcionář akcie uvedené v bodě 1. tohoto usnesení fyzicky předložil při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti ČAD Blansko a.s. dne 12.9.2005, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a učinil dne 18.8.2005 písemné prohlášení o svém vlastnickém právu k nim.Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 5.8.2005 a platným zněním stanov společnosti ze dne 23.4.2003. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 23.4.2003. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti ČAD Blansko a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.3. Valná hromada ČAD Blansko a.s. schvaluje:- Přechod všech ostatních akcií společnosti ČAD Blansko a.s. (tj.č.000001-000004, č.000690-000757,č.000848-000987, č.001016-001035,č.001232-001235, č.001364-001369,č.001442-001445, č.001450-001455,č.001490-001493, č.001552-001555,č.001580-001603, č.001614-001618,č.001643-001670, č.001727-001746,č.002009-002257, č.002770-002774,č.029775-031274 s tím, že akcie č. 029775-030274 jsou nahrazeny hromadnou akcií emise 1, série H, č. 000031 o souhrnné jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, akcie č. 030275-030774 jsou nahrazeny hromadnou akcií emise 1, série H, č.000032 o souhrnné jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, akcie č. 030775-031274 jsou nahrazeny hromadnou akcií emise 1, série H, č. 000033, takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- Výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 3157,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 4/2005 ze dne 15.srpna 2005 zhotoveným soudním znalcem Ing. Josefem Čermákem, Rokycanova 316, Hradec Králové, PSČ 500 01,- Lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě dvaceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají své akcie společnosti. Podle § 183l odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 183l odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ustanovení § 183l odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák.4. Valná hromada společnosti ČAD Blansko a.s. pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení.
od 15. 09. 2005 od 28. 03. 2011

  Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou dne 12.9.2005.
od 15. 09. 2005 od 21. 07. 2006

  Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou konanou dne 23.04.2003.
od 01. 08. 2003 od 15. 09. 2005

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnouhromadou konanou dne 30.5.2002.
od 25. 09. 2002 od 01. 08. 2003

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém řádnou valnouhromadou konanou dne 26.5.2000.
od 18. 07. 2000 od 25. 09. 2002

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 17.6.1998.
od 20. 01. 1999 od 18. 07. 2000

  Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 25.4.1997.
od 03. 09. 1997 od 18. 07. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Datum narození:28. 1. 1950

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 07. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠEBELA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2011 od 05. 05. 2014


Název/Jméno: SUCHÁNKOVÁ MONIKA

IČO: 48854336

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2008 od 05. 05. 2014
Dozorčí rada - členka
od 18. 07. 2000 od 18. 09. 2008


Název/Jméno: Stoklásek Lubomír

IČO: 11473274

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 08. 1995 od 01. 11. 1996


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 2009 od 28. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2008 od 16. 06. 2009


Název/Jméno: STOKLÁSEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 03. 2011 od 05. 05. 2014


Název/Jméno: NEDOMOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2009 od 05. 05. 2014


Název/Jméno: HRAZDIL JAROSLAV

IČO: 74392271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 11. 1996 od 29. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 1995 od 01. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 04. 08. 1995


Název/Jméno: STOKLÁSKOVÁ MICHAELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 09. 11. 2004 od 29. 03. 2010


Název/Jméno: DANĚK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 06. 2002 od 16. 06. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 11. 1996 od 07. 06. 2002
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 1995 od 01. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 04. 08. 1995


Název/Jméno: ČAJKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 od 09. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 1995 od 01. 11. 1996


Název/Jméno: HERKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1999 od 18. 09. 2008


Název/Jméno: HÁJEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 od 03. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 1995 od 01. 11. 1996


Název/Jméno: KOREŠOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 11. 1996 od 20. 01. 1999
Dozorčí rada - členka
od 04. 08. 1995 od 01. 11. 1996


Název/Jméno: STOKLÁSKOVÁ MONIKA

IČO: 49375776

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 11. 1996 od 18. 07. 2000
Dozorčí rada - členka
od 04. 08. 1995 od 01. 11. 1996


Název/Jméno: KUČERA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 od 03. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 1995 od 01. 11. 1996


Název/Jméno: BĚLEHRÁDKOVÁ MILADA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 od 04. 08. 1995


Název/Jméno: DVOŘÁK JIŘÍ

IČO: 76471292

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 04. 08. 1995


Název/Jméno: ŠINDLER FRANTIŠEK

IČO: 14880466

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 04. 08. 1995


Název/Jméno: MAŇOUŠEK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 04. 08. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování autoškoly

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 01. 2016

Odpovědní zástupci:


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 12. 2013

Odpovědní zástupci:


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 11. 2007

Odpovědní zástupci:


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 10. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 02. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 04. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 04. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 04. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 12. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 04. 2002


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 83774

Zánik oprávnění:15. 06. 2002


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 07. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 07. 1998


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 07. 1998


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 10. 2000


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 01. 05. 2005 od 13. 07. 2006

Zánik oprávnění:13. 07. 2006


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 1310403

Zánik oprávnění:10. 09. 1996


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 11. 1994


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 1310403

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 10. 2000


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 09. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 11. 1994


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 04. 2002


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 83774

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49454641

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
616536A-Z Dvořák s.r.o.62618466Ovocná 122/13, 30100 Plzeň
660309AGM Group, a.s. - v likvidaci63493942Brno, 60200, , Údolní, 33
295401Agria, a.s.6069917574, 68401 Nížkovice
260221Agria, s.r.o.47538635Ke Křížku 22, 25088 Čelákovice
331199Agroakcia, s.r.o.63488353Skalice nad Svitavou 169, Agropodnik, PSČ 679 01
527731AGROCCOM, spol. s r.o. v likvidaci49971336Brno, 65502, , Horní, 5
898737Agrodružstvo Zábřeh47673656Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ 789 01
178657AGROFARMA BRUMOVICE, s.r.o.49446878358, 67138 Višňové
48215Agromotor Velké Meziříčí a.s.46347836Velké Meziříčí, 59401, Velké Meziříčí, Pod Strání, č.p. 295
234656AGROSTROJ International, s.r.o.28148215U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
928427AGROSTROJ Real, s.r.o.29211948U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov
1020645AgroZZN, a.s.45148082V Lubnici 2333, 26901 Rakovník
227372AL-ART, s.r.o. v likvidaci27488586Chvaletice, Palackého 252, PSČ 533 12
37612ALFIS, s.r.o.63489422Příkop 843/4, 60200 Brno
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
599012AQUAdem, s.r.o.25309340Brno-Chrlice, Tovární 739/1, PSČ 643 00
858324Artis Morava, a.s.27691136Cejl 82/58, 60200 Brno
544807ATLAS, a.s.46350195Rudná, 25219, Rudná, Za Panskou zahradou, 1018
294901ATONA s.r.o.26226413Poříčí 2428/44, 67801 Blansko
602802ATRANS a.s.63078376Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 213/12
1164044Belagra, a.s.46346023Hustopeče, 69301, Hustopeče, Nádražní, 60
1004040BEST spol. s r.o.46967346Příkop 838/6, 60200 Brno
1044922Bytové družstvo Botanická 32,34, družstvo26960583Botanická 611/34, 60200 Brno
555005C21 duo s.r.o.28181981Křižíkova 682/34a, 18600 Praha
1039311C21 s.r.o. "v likvidaci"28181948Líbalova 2348/1, 14900 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
85115ADAMEC JAN48367869Skvrňanská 1118/8, 30100 Plzeň
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
433867ADÁMEK PAVEL16505492Rodvinovská 1567/4, 14000 Praha
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
53213ALINA HUGO74895583Hlavní 54, 41164 Vrbice
130284ARCHALOUS JINDŘICH64550869K Safině 776, 14900 Praha
141587BAMBULA STANISLAV62546970Budapešťská 2787/2, 39005 Tábor
48091BARÁK ZDENĚK16348125Nádražní 477/38, 69604 Svatobořice-Mistřín
142363BARTÁK FRANTIŠEK13398326Palliardiho 1031/46, 66902 Znojmo
228392BARTAKOVIČOVÁ ROMANA10144102Kamenická 129/51, 17000 Praha
90270BARTOŇ KAREL62135601276, 67915 Lipovec
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
103BARTOŠOVÁ ALENA66487323Škroupova 891/19, 25101 Říčany
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
346542BARTOVIČOVÁ LENKA70085951Praha, 14000, Nusle (Praha 2), NA VESELÍ, 12
228390BARTŮŇKOVÁ MICHAELA87710811Zahradní 300, 39143 Mladá Vožice
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
395426BAŠTA PETR63426064Akad. Práta 529, 67555 Hrotovice
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
563065BEJBLÍK PETR2630079Pod Stárkou 423/25, 14000 Praha
298082BENDA LIBOR47618302Na Plazech 100, 25206 Davle
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí