CARMAN, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CARMAN, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2627. Její identifikační číslo je 26138891

Výpis z obchodního rejstříku CARMAN, a.s.

Datum zápisu: 15. 12. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2627

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4agcdgp

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku...
Přípravné práce pro stavby
Ubytovací služby
Reklamní činnost a marketing
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Montáž suchých staveb
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Dokončovací stavební práce
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Projektová činnost ve výstavbě
Pokrývačství
Podlahářství
Montáž konstrukcí ze dřeva a lehkých hmot
Truhlářství
Údržba vzduchotechnických zařízení
Tesařství
Zednictví
Truhlářství, podlahářství
Pokrývačství, tesařství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Klempířství a oprava karoserií
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy silničních vozidel
Vodoinstalatérství, topenářství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Průzkum trhu - marketing
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Obstaravatelská činnost v oblasti správy movitého a nemovitého majetku
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: U Pily 918, 78391 Uničov

Adresy: U Pily 918, 783 91 Uničov
od 25. 11. 2016
Uničov, U Pily 918, PSČ 78391
od 15. 01. 2003 od 25. 11. 2016
Uničov, U pily 20, okres Olomouc, PSČ 78391
od 11. 07. 2002 od 15. 01. 2003
Praha 1, Rybná 15, PSČ 11000
od 15. 12. 1999 od 11. 07. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 12. 2014

  V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti CARMAN, a.s., se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, IČ 26138891 a sloučením takto odštěpené části jmění na společnost Carman Invest a.s., se sídlem Litovel, Poděbradova 751/2, PSČ 784 01, IČ 27820807. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením 1.1.2014.
od 07. 01. 2014

  Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-DOORS, s.r.o., IČ 277 64 460 se sídlem Ostrava, Poruba, Vřesinská 129/9, PSČ 708 00 ohledně samostatné organizační složky podniku prodávajícího s označením CARMAN, a.s., provoz 221 - Ostrava-Poruba.
od 07. 08. 2006

  Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-WOOD, s.r.o., IČ 268 45 245 se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovická 34, PSČ 747 41 ohledně samostatné organizační složky podniku prodávajícího s označením CARMAN, a.s., provoz 222 - Hradec nad Moravicí.
od 07. 08. 2006

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CARMAN, a.s. o zvýšení základního kapitálu:1. Konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti CARMAN, a.s. ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých byl v plné výši splacen. 2. Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých, tedy z částky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých na částku ve výši 6,000.000,-Kč, slovy: šestmilionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 5 ks ( slovy: pěti kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000 -Kč, slovy: jedenmilion korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 5. Určuje, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, a to takto: 5 ks ( pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je paní Janka Vojkůvková, rodné číslo 60-57-11/7253, Žižkov, Žerotínova 1641/47, Praha 3; 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti CARMAN, a.s., tedy Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to paní Janka Vojkůvková, je povinna upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 ( třicet ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 1,000.000,- Kč slovy: jedenmilion korun českých; 9. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existují tyto peněžité pohledávky paní Janky Vojkůvkové, rodné číslo 60-57-11/7253, bytem Žižkov, Žerotínova 1641/47, Praha 3 za společností CARMAN, a.s. : - peněžitá pohledávka ve výši 1,150.000,-Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 2. června 2000, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 1,150.000,-Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 27. září 2000, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 8. března 2002, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 3,879.600,-Kč, slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdevěttisícšestset korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 15. března 2002, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení a paní Janka Vojkůvková má tak za společností CARMAN, a.s. peněžitou pohledávku na základě těchto smluv ve výši 7,179.600,-Kč, slovy: sedmmilionůjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých; 10. Připouští započtení peněžitých pohledávek upisovatele, tedy paní Janky Vojkůvkové, a to pro část pohledávky ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých za obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627 takto: A) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,150.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 2. června 2000 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; B) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,150.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 27. září 2000 ve smyslu ust. §657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; C) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 8. března 2002 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; D) započtení části peněžité pohledávky ve výši 1,700.000,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 15. března 2002 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část pohledávky ve výši 2,179.600,-Kč, slovy: dvamilionyjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých včetně sjednaného úroku zůstává dále jako pohledávka paní Janky Vojkůvkové za společností CARMAN, a.s. 11. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou společnosti; - peněžitá pohledávka upisovatele paní Janky Vojkůvkové bude započtena ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; zůstatek pohledávky ve výši 2,179.600,-Kč, slovy: dvamilionyjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých včetně sjednaného úroku bude i nadále tvořit pohledávku paní Janky Vojkůvkové za společností CARMAN, a.s. - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 5,000.000,-Kč zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12. Důvodem navrhovaného započtení výše specifikovaných pohledávek, resp. její částí, je zánik dluhu společnosti CARMAN, a.s. vůči paní Jance Vojkůvkové ve výši 5,000.000,-Kč a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti CARMAN, a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku. 13. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, resp. její částí, akcionáře paní Janky Vojkůvkové. 14. Určuje, že místem splacení je sídlo společnosti, tedy Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, a to kancelář předsedy představenstva; dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 02. 10. 2003 od 12. 11. 2003

Akcie

Počet: 600 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 09. 2016

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 05. 2014 od 29. 09. 2016

Počet: 5 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 05. 2014 od 29. 09. 2016

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 12. 11. 2003 od 30. 05. 2014

Počet: 5 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 11. 2003 od 30. 05. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: STEHLÍK KAREL

IČO: 13132334

Datum narození:4. 6. 1980

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 11. 2010 od 16. 05. 2016


Název/Jméno: STEHLÍK EVŽEN

IČO: 48775860

Datum narození:2. 6. 1970

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 10. 2004 od 10. 05. 2007


Název/Jméno: VOJKŮVKOVÁ JANKA

Datum narození:11. 7. 1960

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 06. 2003 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: VOJKŮVKOVÁ JANA

IČO: 1816632

Datum narození:24. 4. 1985

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 01. 2003 od 14. 06. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STEHLÍK KAREL

IČO: 13132334

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 06. 2006


Název/Jméno: VÝKRUTA LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 2006 od 31. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 11. 07. 2002 od 31. 10. 2006


Název/Jméno: CICHÁ VERONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 11. 2010 od 01. 12. 2014


Název/Jméno: STEHLÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 od 01. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2004 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: KRISCHKOVÁ RENATA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2006 od 01. 12. 2014


Název/Jméno: SPÍCHAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2006 od 22. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 2005 od 28. 06. 2006


Název/Jméno: NOVOTNÝ VLADIMÍR

IČO: 10155031

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2006 od 25. 11. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2005 od 31. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 2005 od 01. 12. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2004 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: ĎURĎA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 06. 2005 od 31. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 07. 2002 od 02. 08. 2004


Název/Jméno: HERCIK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 10. 2004 od 29. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 11. 07. 2002 od 02. 08. 2004


Název/Jméno: PODIVÍNSKÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 10. 2004 od 31. 10. 2006


Název/Jméno: KONEČNÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2004 od 01. 12. 2005


Název/Jméno: DÍTĚ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 2004 od 01. 12. 2014


Název/Jméno: DULAVOVÁ LIBUŠE

IČO: 48829447

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2003 od 27. 10. 2004


Název/Jméno: NOVÁK JAN

IČO: 87402106

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 01. 2003 od 14. 06. 2003


Název/Jméno: VOJKŮVKOVÁ JANKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 07. 2002 od 02. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 12. 1999 od 11. 07. 2002


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ RADKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 07. 2002 od 15. 01. 2003


Název/Jméno: TROJÁK MIROSLAV

IČO: 48433063

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 11. 07. 2002 od 29. 06. 2005


Název/Jméno: HAUSLEITNER ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 05. 2000 od 11. 07. 2002


Název/Jméno: HAUSLEITNEROVÁ MARTINA

IČO: 18676723

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 15. 12. 1999 od 16. 05. 2000


Název/Jméno: TUREČKOVÁ EVA

IČO: 70168938

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 od 11. 07. 2002


Název/Jméno: ŠIMKOVÁ ANDREA

IČO: 61048062

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 od 11. 07. 2002


Název/Jméno: TROJANOVÁ PAVLÍNA

IČO: 47981318

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 12. 1999 od 11. 07. 2002


Název/Jméno: VOJKŮVKOVÁ BOŽENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 12. 1999 od 11. 07. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 07. 2009


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 03. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 862698

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 452404

Přerušení: od 14. 04. 2004 od 14. 04. 2006


Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 658192

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 862698

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 862698

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž suchých staveb

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Přerušení: Aktivní od 16. 09. 2016 od 30. 11. 2099
od 24. 10. 2006 od 24. 10. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotno

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 07. 2000

Odpovědní zástupci: 397875

Zánik oprávnění:23. 11. 2012


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 07. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 07. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 06. 2000

Přerušení: od 05. 02. 2003 od 21. 01. 2005
od 01. 03. 2001 od 31. 12. 2002

Zánik oprávnění:21. 01. 2005


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 658192

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž konstrukcí ze dřeva a lehkých hmot

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 862698

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba vzduchotechnických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 862698


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Odpovědní zástupci:


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Odpovědní zástupci:


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 19. 08. 2004 od 05. 09. 2004


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 77063


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Přerušení: Aktivní od 16. 09. 2016 od 30. 11. 2099


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 77063


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 862698

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 397875

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Průzkum trhu - marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 397875

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 128181

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti správy movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26138891

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 03. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
510149"Společenství vlastníků jednotek Albrechtická 94a, Krnov"25894919Albrechtická 560/94A, 79401 Krnov
4572562 CK, spol. s r. o. v likvidaci45310416Praha, 19600, Čakovice, Řepová, 288
419244AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo49448986325, 67155 Blížkovice
138825Agrospol Mladá Vožice a.s.60850949550, 39143 Mladá Vožice
524382ALTESE s.r.o.5066409Slavíčkova 93/11, 16000 Praha
85853APEX-Building CZ, s.r.o.25350935Selské nám. 40/56, 77900 Olomouc
293113AQUARIUS TRAVEL s.r.o. v likvidaci26171112Korunní 1385/61, 12000 Praha
24700B-SPED s.r.o.3362108Palackého 1091, 58813 Polná
33729BaS Morava s.r.o.2772565130, 79807 Hradčany-Kobeřice
295213BETON TKS, s.r.o.26463407Na Zámecké 1518/9, 14000 Praha
496004BIOPORT, spol. s r.o. - v likvidaci42341078Hrobice, okres Zlín, PSČ 763 15
106368BOHEMILK, a.s.25667670Praha, 19000, Kyje, Českobrodská, 1174
140810Bohuslav Chlup autodoprava s.r.o.28856414Nádražní 1630/9A, 57101 Moravská Třebová
93482BRAVO, Č+B, spol. s r.o. v likvidaci25161784Za Branou 714, 39501 Pacov
529550Bytové družstvo Jeremenkova 1569/15, Šumperk "v likvidaci"26842114Jeremenkova 1569/15, 78701 Šumperk
301177Bytové družstvo Řezáčovo náměstí 1261/2 "v likvidaci"63081920Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Řezáčovo nám., 2
211857Bytové družstvo Wellnerova 21 zkratka: BDW 2141033728Wellnerova 640/21, 77900 Olomouc
373869CARMAN-PROJECTS & DESIGN, s.r.o.27840344Pavlovická 272/18, 77900 Olomouc
325743CARMAN-WOOD, s.r.o.26845245Žimrovická 34, 74741 Hradec nad Moravicí
474952CCK nemovitosti s.r.o.29141419Praha, Thunovská 183/18, PSČ 118 00
527724CELIO a.s.48289922Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14
460332CONTUR spol. s r.o. "v likvidaci"47666609Nádražní 287/20, 78985 Mohelnice
145827CRA,a.s.26232871Masarykova 427/31, 60200 Brno
108047CROPAGRO, s.r.o.25536834Příkop 843/4, 60200 Brno
457142CULATELO s.r.o.24222976Praha 10 - Hostivař, Pražská 16, PSČ 102 00

Související osoby

#NázevICOAdresa
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
18964ADÁMEK MIROSLAV16210638Smetanovo náměstí 91, 57001 Litomyšl
41498ADÁMKOVÁ KATEŘINA44665857Zahradní 616/1, 36001 Karlovy Vary
28803AMBROŽ JAROMÍR60978180Sokolská 577/22, 78983 Loštice
349284ANDĚL JAROSLAV14714876U Bachmače 1495/19, 32600 Plzeň
163873ATANASOV MARTIN49191616Žižkova 748/8, 36017 Karlovy Vary
96815BAČA ONDŘEJ45114242Stankovského 1582, 25088 Čelákovice
79961BAČOVSKÝ JOSEF40320375U Rybníků 678/17, 78983 Loštice
63143BAJER MILOSLAV68681038Ondrouškova 696/3, 63500 Brno
107269BALIHAR STANISLAV42918481Barákova 344, 50781 Lázně Bělohrad
6355BALÍKOVÁ PETRA71363718U Hostína 1777, 25082 Úvaly
142127BÁRTA PAVEL66819920třída Edvarda Beneše 1797/1b, 50012 Hradec Králové
86182BÁRTA ZDENĚK11355255Pekárenská 1227/2, 37004 České Budějovice
335578BARTÁK MIROSLAV13685821Padělky II 3897, 76001 Zlín
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
34862BARTOŠOVÁ LENKA70771464Hennerova 228/5, 15000 Praha
255578BARTŮNĚK LADISLAV88258238Na sádkách II 1743, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
147294BECKERT KAREL46371583Kolín, 28002, Kolín V, Zličská, 1298
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
193632BEDNÁŘ JOSEF74226924123, 67905 Křtiny
371574BEDNÁŘ MICHAL7383581117. listopadu 379/41, 74301 Bílovec
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
37773BEDNÁŘOVÁ EVA15014703Luďka Matury 851, 53012 Pardubice
256583BEDNÁŘOVÁ MARCELA88341275261, 67801 Blansko

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí