CARMAN, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem CARMAN, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2627. Jeho identifikační číslo je 26138891

 
 

Výpis z obchodního rejstříku CARMAN, a.s.

Datum zápisu: 15. 12. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2627

Identifikační číslo:26138891

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4agcdgp

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Dokončovací stavební práce
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Montáž suchých staveb
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Reklamní činnost a marketing
Ubytovací služby
Přípravné práce pro stavby
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Projektová činnost ve výstavbě
Pokrývačství
Vodoinstalatérství, topenářství
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Klempířství a oprava karoserií
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pokrývačství, tesařství
Zednictví
Truhlářství, podlahářství
Tesařství
Údržba vzduchotechnických zařízení
Truhlářství
Montáž konstrukcí ze dřeva a lehkých hmot
Podlahářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
Obstaravatelská činnost v oblasti správy movitého a nemovitého majetku
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Průzkum trhu - marketing
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Uničov, U Pily 918, PSČ 78391
od 15. 01. 2003
Uničov, U pily 20, okres Olomouc, PSČ 78391
od 11. 07. 2002 do 15. 01. 2003
Praha 1, Rybná 15, PSČ 11000
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002
U Pily 918, 78391 Uničov

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 12. 2014

  V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti CARMAN, a.s., se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, IČ 26138891 a sloučením takto odštěpené části jmění na společnost Carman Invest a.s., se sídlem Litovel, Poděbradova 751/2, PSČ 784 01, IČ 27820807. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením 1.1.2014.
od 07. 01. 2014

  Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-WOOD, s.r.o., IČ 268 45 245 se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovická 34, PSČ 747 41 ohledně samostatné organizační složky podniku prodávajícího s označením CARMAN, a.s., provoz 222 - Hradec nad Moravicí.
od 07. 08. 2006

  Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-DOORS, s.r.o., IČ 277 64 460 se sídlem Ostrava, Poruba, Vřesinská 129/9, PSČ 708 00 ohledně samostatné organizační složky podniku prodávajícího s označením CARMAN, a.s., provoz 221 - Ostrava-Poruba.
od 07. 08. 2006

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CARMAN, a.s. o zvýšení základního kapitálu:1. Konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti CARMAN, a.s. ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých byl v plné výši splacen. 2. Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých, tedy z částky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých na částku ve výši 6,000.000,-Kč, slovy: šestmilionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 5 ks ( slovy: pěti kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000 -Kč, slovy: jedenmilion korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 5. Určuje, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, a to takto: 5 ks ( pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je paní Janka Vojkůvková, rodné číslo 60-57-11/7253, Žižkov, Žerotínova 1641/47, Praha 3; 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti CARMAN, a.s., tedy Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to paní Janka Vojkůvková, je povinna upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 ( třicet ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 1,000.000,- Kč slovy: jedenmilion korun českých; 9. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existují tyto peněžité pohledávky paní Janky Vojkůvkové, rodné číslo 60-57-11/7253, bytem Žižkov, Žerotínova 1641/47, Praha 3 za společností CARMAN, a.s. : - peněžitá pohledávka ve výši 1,150.000,-Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 2. června 2000, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 1,150.000,-Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 27. září 2000, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 8. března 2002, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 3,879.600,-Kč, slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdevěttisícšestset korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 15. března 2002, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení a paní Janka Vojkůvková má tak za společností CARMAN, a.s. peněžitou pohledávku na základě těchto smluv ve výši 7,179.600,-Kč, slovy: sedmmilionůjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých; 10. Připouští započtení peněžitých pohledávek upisovatele, tedy paní Janky Vojkůvkové, a to pro část pohledávky ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých za obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627 takto: A) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,150.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 2. června 2000 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; B) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,150.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 27. září 2000 ve smyslu ust. §657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; C) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 8. března 2002 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; D) započtení části peněžité pohledávky ve výši 1,700.000,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 15. března 2002 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část pohledávky ve výši 2,179.600,-Kč, slovy: dvamilionyjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých včetně sjednaného úroku zůstává dále jako pohledávka paní Janky Vojkůvkové za společností CARMAN, a.s. 11. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou společnosti; - peněžitá pohledávka upisovatele paní Janky Vojkůvkové bude započtena ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; zůstatek pohledávky ve výši 2,179.600,-Kč, slovy: dvamilionyjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých včetně sjednaného úroku bude i nadále tvořit pohledávku paní Janky Vojkůvkové za společností CARMAN, a.s. - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 5,000.000,-Kč zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12. Důvodem navrhovaného započtení výše specifikovaných pohledávek, resp. její částí, je zánik dluhu společnosti CARMAN, a.s. vůči paní Jance Vojkůvkové ve výši 5,000.000,-Kč a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti CARMAN, a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku. 13. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, resp. její částí, akcionáře paní Janky Vojkůvkové. 14. Určuje, že místem splacení je sídlo společnosti, tedy Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, a to kancelář předsedy představenstva; dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 02. 10. 2003 do 12. 11. 2003

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 05. 2014

Počet: 5 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 05. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 12. 11. 2003 do 12. 11. 2003

Počet: 5 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 11. 2003 do 12. 11. 2003

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 15. 12. 1999 do 15. 12. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: STEHLÍK KAREL

IČO:49946871

Datum narození:4. 6. 1980

Adresa: Poděbradova 751/2, 784 01 Litovel
od 06. 06. 2014 do 16. 05. 2016
Litovel, Poděbradova 751/2, PSČ 78401
od 25. 11. 2010 do 06. 06. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 11. 2010 do 16. 05. 2016


Název/Jméno: STEHLÍK EVŽEN

IČO:48775860

Datum narození:2. 6. 1970

Adresa: Litovel, Poděbradova 751/2
od 27. 10. 2004 do 10. 05. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 10. 2004 do 10. 05. 2007


Název/Jméno: VOJKŮVKOVÁ JANKA

Datum narození:11. 7. 1960

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Žerotínova 1641/47
od 14. 06. 2003 do 27. 10. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 06. 2003 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: VOJKŮVKOVÁ JANA

IČO:60030674

Datum narození:4. 7. 1957

Adresa: Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47
od 15. 01. 2003 do 14. 06. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 01. 2003 do 14. 06. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STEHLÍK KAREL

IČO: 49946871

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 06. 2006

Adresa: Poděbradova 751/2, 784 01 Litovel
od 06. 06. 2014
Litovel, Poděbradova 751/2, PSČ 78401
od 28. 06. 2006 do 06. 06. 2014


Název/Jméno: VÝKRUTA LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 11. 07. 2002 do 31. 10. 2006

Adresa: Tyršova 609, 783 91 Uničov
od 06. 06. 2014
Uničov, Tyršova 609, PSČ 78391
od 31. 10. 2006 do 06. 06. 2014
Uničov, Tyršova 609, okres Olomouc, PSČ 78391
od 11. 07. 2002 do 31. 10. 2006


Název/Jméno: CICHÁ VERONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 11. 2010 do 01. 12. 2014

Adresa: Olomouc, Ostružnická 361/5, PSČ 77900
od 25. 11. 2010 do 01. 12. 2014


Název/Jméno: STEHLÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 06. 2007 do 01. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2004 do 27. 10. 2004

Adresa: Lipník nad Bečvou, Zahradní 1249, PSČ 75131
od 22. 06. 2007 do 01. 12. 2014
Lipník nad Bečvou, Zahradní 1249
od 02. 08. 2004 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: KRISCHKOVÁ RENATA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2006 do 01. 12. 2014

Adresa: Obědné 1, pošta Libina, PSČ 788 05
od 31. 10. 2006 do 01. 12. 2014


Název/Jméno: NOVOTNÝ VLADIMÍR

IČO: 10155031

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2006 do 25. 11. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 2005 do 31. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 2005 do 01. 12. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2004 do 27. 10. 2004

Adresa: Litovel, Hrnčířská 27/3, PSČ 78401
od 29. 06. 2005 do 25. 11. 2010
Litovel, Hrnčířská 27
od 02. 08. 2004 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: SPÍCHAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2006 do 22. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 2005 do 28. 06. 2006

Adresa: Prostějov - Vrahovice, Petra Jilemnického 814/9, PSČ 79603
od 31. 10. 2006 do 22. 06. 2007
Prostějov - Vrahovice, Petra Jilemnického 814/9, PSČ 79603
od 01. 12. 2005 do 28. 06. 2006


Název/Jméno: ĎURĎA OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 06. 2005 do 31. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 07. 2002 do 02. 08. 2004

Adresa: Ostrava - Poruba, Záhumenní 2088, PSČ 70800
od 29. 06. 2005 do 31. 10. 2006
Ostrava - Poruba, Záhumenní 2088, okres Ostrava-město
od 11. 07. 2002 do 02. 08. 2004


Název/Jméno: KONEČNÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2004 do 01. 12. 2005

Adresa: Praha 5, Štěpařská 809
od 27. 10. 2004 do 01. 12. 2005


Název/Jméno: HERCIK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 10. 2004 do 29. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 11. 07. 2002 do 02. 08. 2004

Adresa: Hradec nad Moravicí, Žimrovická 34
od 27. 10. 2004 do 29. 06. 2005
Hradec nad Moravicí, Žimrovická 34, okres Opava
od 11. 07. 2002 do 02. 08. 2004


Název/Jméno: PODIVINSKÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 10. 2004 do 31. 10. 2006

Adresa: Olomouc, Smetanova 185/4
od 27. 10. 2004 do 31. 10. 2006


Název/Jméno: DÍTĚ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 2004 do 01. 12. 2014

Adresa: Olomouc, Fischerova 12
od 02. 08. 2004 do 01. 12. 2014


Název/Jméno: DULAVOVÁ LIBUŠE

IČO: 48829447

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 2003 do 27. 10. 2004

Adresa: Žimrovice, Meleček 166, PSČ 74741
od 14. 06. 2003 do 27. 10. 2004


Název/Jméno: VOJKŮVKOVÁ JANKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 07. 2002 do 02. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002

Adresa: Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47
od 15. 01. 2003 do 02. 08. 2004
Praha 4, Mezivrší 858/34, PSČ 14700
od 15. 12. 1999 do 15. 01. 2003


Název/Jméno: NOVÁK JAN

IČO: 76139441

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 01. 2003 do 14. 06. 2003

Adresa: Olomouc, Pionýrská 992/24, PSČ 77900
od 15. 01. 2003 do 14. 06. 2003


Název/Jméno: ŠTĚPÁNKOVÁ RADKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 07. 2002 do 15. 01. 2003

Adresa: Uničov, Tyršova 605, okres Olomouc, PSČ 78391
od 11. 07. 2002 do 15. 01. 2003


Název/Jméno: TROJÁK MIROSLAV

IČO: 48433063

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 11. 07. 2002 do 29. 06. 2005

Adresa: Rovensko, Rovensko 177, okres Šumperk, PSČ 78901
od 11. 07. 2002 do 29. 06. 2005


Název/Jméno: HAUSLEITNER ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 05. 2000 do 11. 07. 2002

Adresa: Praha 5, Bellušova 1846, PSČ 15500
od 16. 05. 2000 do 11. 07. 2002


Název/Jméno: HAUSLEITNEROVÁ MARTINA

IČO: 18676723

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 15. 12. 1999 do 16. 05. 2000

Adresa: Praha 5, Bellušova 1846, PSČ 15500
od 15. 12. 1999 do 16. 05. 2000


Název/Jméno: ŠIMKOVÁ ANDREA

IČO: 61048062

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002

Adresa: Praha 4, Zárubova 490/18, PSČ 14200
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002


Název/Jméno: TUREČKOVÁ EVA

IČO: 70168938

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002

Adresa: Pardubice, Marty Exnarové 1952, Zelené Předměstí, PSČ 530 02
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002


Název/Jméno: VOJKŮVKOVÁ BOŽENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002

Adresa: Horní Bečva 356, okres Vsetín, PSČ 75657
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002


Název/Jméno: TROJANOVÁ PAVLÍNA

IČO: 47981318

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002

Adresa: Praha 10, U průseku 4, PSČ 10000
od 15. 12. 1999 do 11. 07. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 7. 2009


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 3. 2004

Obory činnosti: - v celém rozsahu vyjma....... (jiná obdobná činnost)
od 12. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 2003

Obory činnosti: - v plném rozsahu
od 25. 09. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Marek Klimovič

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 12. 2001

Přerušení: od 14. 04. 2004 do 14. 04. 2006


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Obory činnosti: - v plném rozsahu vyjma malířské a natěračské práce
od 28. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- tapetování
od 11. 09. 2001 do 28. 03. 2008

Odpovědní zástupci: Darius Vařecha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Obory činnosti: - technická pomoc
od 11. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 11. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 11. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž suchých staveb

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Obory činnosti: - výroba výrobků z dřevní suroviny
od 11. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Vladimír Severa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 11. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jarmila Grégrová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 11. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 11. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Darius Vařecha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Obory činnosti: - zemní práce a terénní úpravy
od 11. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jarmila Grégrová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Přerušení: od 24. 10. 2006 do 24. 10. 2008


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001


Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 2001

Obory činnosti: - dýh a aglomerovaných dřevařských výrobků
od 11. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 7. 2000

Odpovědní zástupci: Miroslav Troják

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 7. 2000

Odpovědní zástupci: Miroslav Troják

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotno

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 7. 2000

Odpovědní zástupci: Darius Vařecha


od 15. 08. 2012 do 23. 11. 2012

Zánik oprávnění:23. 11. 2012


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 6. 2000

Přerušení: od 05. 02. 2003 do 21. 01. 2005
od 01. 03. 2001 do 31. 12. 2002

Zánik oprávnění:21. 1. 2005


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Marek Klimovič

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Daniela Nováková


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jarmila Grégrová


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Darius Vařecha

Přerušení: od 19. 08. 2004 do 05. 09. 2004


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Martin Čekel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba vzduchotechnických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Darius Vařecha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž konstrukcí ze dřeva a lehkých hmot

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Obory činnosti: - drobných výrobků ze dřeva
od 03. 04. 2000 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 26. 09. 2013
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 22. 07. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 22. 07. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 22. 07. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 22. 07. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 22. 07. 2009
Ubytovací služby
od 22. 07. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 22. 07. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 22. 07. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 22. 07. 2009
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 22. 07. 2009
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 22. 07. 2009
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 12. 03. 2004 do 22. 07. 2009
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 25. 09. 2003 do 22. 07. 2009
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 11. 09. 2001 do 22. 07. 2009
Výroba pilařská a impregnace dřeva
od 11. 09. 2001 do 22. 07. 2009
Dokončovací stavební práce
od 11. 09. 2001 do 22. 07. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 11. 09. 2001 do 22. 07. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 11. 09. 2001 do 22. 07. 2009
Ubytovací služby
od 11. 09. 2001 do 22. 07. 2009
Přípravné práce pro stavby
od 11. 09. 2001 do 22. 07. 2009
Montáž konstrukcí ze dřeva a lehkých hmot
od 03. 04. 2000 do 22. 07. 2009
Údržba vzduchotechnických zařízení
od 03. 04. 2000 do 22. 07. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 15. 12. 1999 do 22. 07. 2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 15. 12. 1999 do 22. 07. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 12. 1999 do 22. 07. 2009
Průzkum trhu - marketing
od 15. 12. 1999 do 22. 07. 2009
Obstaravatelská činnost v oblasti správy movitého a nemovitého majetku
od 15. 12. 1999 do 22. 07. 2009
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
od 15. 12. 1999 do 22. 07. 2009

Odpovědní zástupci: Petr Pizúr


Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti správy movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Obory činnosti: - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Obory činnosti: - textilem, oděvy, obuví
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Průzkum trhu - marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Tomáš Navrátil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Rudolf Gajdoš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1999

Obory činnosti: - se širokým sortimentem zboží
od 15. 12. 1999 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Kubáč

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26138891

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 3. 2000

Související firmy

#NázevICOAdresa
2113438"BS-FOTO" spol. s r.o.49359649Praha 10, Práčská 91/2596, PSČ 10000
3614150"Družstvo 206"25020552Most, V. Nezvala bl. 206, PSČ 43401
2257698"EURO-PLUS" spol. s r.o.47683902Dalimilova 285/54, Chomoutov, 783 35 Olomouc
297150"Společenství SEIFERTOVA čp. 1839-1842 SOKOLOV"26343011Sokolov, Seifertova 1839, PSČ 35601
2965492"Společenství vlastníků jednotek Na Sídlišti 712, Budišov nad Budišovkou"27857093Na Sídlišti 712, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Související osoby

#NázevICOAdresa
1187183"MIRIAM-nadace pro rozvoj lidskéTřebíč, Alšova 10, PSČ 67401
1187182"MIRIAM-nadace pro rozvoj lidské osobnosti"Třebíč, Alšova 10, PSČ 67401
9960911. ABACUS, a.s.26181100Litvínov 5 - Šumná, Sokolská 11, PSČ 43601
1212120LAŠŠÁK FRANTIŠEKTřinec VI, Jablunkovská 410/5
1037963Červenková MilušeMladá Vožice, PSČ 466