CEFC, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem CEFC, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8137. Její identifikační číslo je 26765136

Výpis z obchodního rejstříku CEFC, a. s.

Datum zápisu: 10. 3. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8137

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zs6dcju

Předmět podnikání: Hostinská činnost

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Zápis: "Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 25. 11. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Valná hromada rozhodla, vzhledem k tomu, že základní kapitál společnosti je již zcela splacen a z důvodů účelného kapitálového posílení společnosti v souvislosti s jejím dalším rozvojem a ke zvýšení její ekonomické stability o zvýšení základního kapitálu z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 5,700.000,-Kč (slovy: pět milionů sedmsettisíc korun českých) na 7,700.000,-Kč (slovy:sedmmilionůsedmsettisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady.Vzhledem k tomu, že emisní kurs má být částečně splacen započtením pohledávky a částečně peněžitým vkladem určitého zájemce se přednostní právo akcionářů na upsání akcií z povahy věci neuplatní, resp. vylučuje.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 570 ks (slovy: pětisetsedmdesáti kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a při emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jednu akcii. Akcie nebudou kótované. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie budou upsány a splaceny takto:A. - započtení pohledávky:1.290 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč jedné akcie upíše akcionář Nathaniel James Bentley, nar. 17. 3. 1975, bytem Praha 4, Podolské nábř. 1125/2a, PSČ: 140 00;2.260 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč jedné akcie upíše akcionář Steven Sarles, nar. 23. 9. 1973, bytem Praha 8, Sokolovská 7.Valná hromada jednomyslně souhlasí se započtením peněžitých pohledávek výše uvedených upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči upisovatelům na splacení emisního kursu upisovaných akcií, a to započtení následujících pohledávek upisovatelůAd 1. Nathaniel James Bentleya) započtení části pohledávky ve výši 2,600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) vzniklé z titulu dohody o postoupení pohledávky ze dne 1. 8. 2004, uzavřené mezi Homerem Bentleyem jako postupitelem a Nathanielem Jamesem Bentleym jako postupníkem, na základě které byla na akcionáře postoupena pohledávka za společností v celkové výši 2,503.340,30 Kč (slovy: dvamilionypětsettřitisícetřistačtyřicet korun českých 30 hal.) s příslušenstvím K 31.10.2004 dosahuje pohledávka částky 2,610.081,18 Kč (2,503.340,30 Kč - jistina plus úrok ve výši 106.740,88 Kč). Předmětem započtení je tedy celá jistina ve výši 2,503.340,30 Kč plus část úroků ve výši 96.659,70 Kč. Tato pohledávka je splatná ke dni 31. 12. 2008 a valná hromada výslovně souhlasí s jejich započtením i před jejich splatností.b) započtení části pohledávky ve výši 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 2. 1. 2004, uzavřené mezi společností Central European Franchise Consultants, a. s. jako dlužníkem a Nathanielem Jamesem Bentleym jako věřitelem, na základě které byly společnosti poskytnuty peněžité prostředky v celkové výši 392.559,60 Kč (slovy: třistadevadesátdvatisícepětsetpadesátdevět tisíc korun českých 60 hal.) s příslušenstvím. K 31.10.2004 dosahuje pohledávka částky 406.948,70 Kč (slovy: čtyřistašesttisícdevětsetčtyřicetosm korun českých 70 hal.) (392.559,60 Kč - jistina plus úrok ve výši 14.389,10 Kč). Předmětem započtení je tedy část jistiny ve výši 300.000,- Kč. Tato pohledávka je splatná ke dni 30. 4. 2005 a valná hromada výslovně souhlasí s jejím započtením i před její splatností.Ad 2. Steven Sarlesa) započtení části pohledávky ve výši 2,600.000,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých) vzniklé z titulu dohody o postoupení pohledávky ze dne 1. 8. 2004 uzavřené mezi Curtisem Sarlesem jako postupitelem a Stevenem Sarlesem jako postupníkem, na základě které byla na akcionáře postoupena pohledávka za společností v celkové výši 2,511.492,13 Kč (slovy: dvamilionypětsetjedenácttisícčtyřistadevadesátdva korun českých 13 hal.) s příslušenstvím. K 31. 10. 2004 dosahuje pohledávka částky 2,619.073,98 Kč (2,511.492,13 Kč - jistina plus úrok ve výši 107.581,85 Kč). Předmětem započtení je tedy celá jistina ve výši 2,511.492,13 Kč plus část úroků ve výši 88.507,87 Kč. Tato pohledávka je splatná ke dni 31. 12. 2008 a valná hromada výslovně souhlasí s jejím započtením před její splatností.Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny mezi společností a pány Nathaniel James Bentley a Steven Sarles v sídle společnosti, tj, Praha l, Karmelitská 28 s tím, že lhůta pro upisování bude činit tři měsíce a její počátek bude oznámen upisovatelům doporučenými dopisy s doručenkou zaslaným představenstvem společnosti. Přílohou oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty nesmí předcházet dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi společností a pány Nathaniel James Bentley a Steven Sarles ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií.Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost za pány Nathaniel James Bentley a Steven Sarles z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají pánové Nathaniel James Bentley a Steven Sarles za společností budou splaceny částečně a to v rozsahu uvedeném shora, s tím, že části úroků, resp. část jistiny a úroky zůstávají nadále závazkem společnosti.Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých).B. peněžitý vklad:20 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) jedné akcie upíše určitý zájemce - Colin James Shea, nar. 24. 6. 2004, bytem Praha 4, Sinkulova 81. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností a panem Colin James Shea v sídle společnosti, tj. Praha 1, Karmelitská 28 s tím, že lhůta pro upisování bude činit tři měsíce a její počátek bude oznámen upisovateli doporučeným dopisem s doručenkou zaslaným představenstvem společnosti. Přílohou oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty nesmí předcházet dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).100 % emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel - určitý zájemce pan Colin James Shea povinen splatit na podúčet účtu č. 35-3713180287/0100, vedený u Komerční banky, a. s., a to do tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti."
od 29. 12. 2004 od 27. 09. 2005

Akcie

Počet: 770 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2005

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 03. 2003 od 27. 09. 2005

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BENTLEY MARCELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 03. 2008


Název/Jméno: Nathaniel James Bentley

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 03. 2003


Název/Jméno: Steerman James

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2008


Název/Jméno: Steven Howard Sarles

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 07. 10. 2004 od 15. 06. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 10. 03. 2003 od 07. 10. 2004


Název/Jméno: Colin James Shea

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 10. 2004
Dozorčí rada - místopředseda
od 10. 03. 2003 od 07. 10. 2004


Název/Jméno: Curtis Dean Sarles

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 03. 2003


Název/Jméno: PILAŘOVÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 03. 2003 od 03. 03. 2008


Název/Jméno: Adam Edwin Fox

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 03. 2003 od 15. 06. 2011


Název/Jméno: KADLČÍKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 03. 2003 od 07. 10. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 03. 2003

Odpovědní zástupci: 949386


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26765136

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 03. 2004

Související firmy

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
576656"Institut interní komunikace"22817395Karmelitská 268/26, 11800 Praha
904081"Svobodná volba"22876359Karmelitská 268/26, 11800 Praha
7670454F trade s.r.o.2849445Tržiště 372/1, 11800 Praha
1276647A studio Rubín, o.p.s.25089501Malostranské náměstí 262/9, 11800 Praha
1262622Afinex Corporate Services Ltd, s.r.o.25905759Tržiště 372/1, 11800 Praha
215761AGENTURA RUBÍN26660652Malostranské náměstí 262/9, 11800 Praha
545302Agrospol Holding s.r.o.4039378Tržiště 372/1, 11800 Praha
3244944ALL-RACING s.r.o.4579992Tržiště 372/1, 11800 Praha
2777279ANASTASIE.CZ s.r.o.24743313Tržiště 372/1, 11800 Praha
2637903ANJI consulting s.r.o.4003772Tržiště 372/1, 11800 Praha
2547961ANTOINETTE26987953Karmelitská 299/24, 11800 Praha
2638656ArtMuse s.r.o.3013693Tržiště 372/1, 11800 Praha
1586215Atir Rail CZ s.r.o.3085007Tržiště 372/1, 11800 Praha
1812802B2B Travel s.r.o.25700243Tržiště 372/1, 11800 Praha
812091BAREDEL s.r.o.28977629Tržiště 372/1, 11800 Praha
3357126Barington, s.r.o.24820369Tržiště 372/1, 11800 Praha
2209498base style s.r.o. v likvidaci24194212Tržiště 372/1, 11800 Praha
2257239BATKIVSHCHYNA Prague, z.s.3583546Prokopská 296/8, 11800 Praha
1782575BENAL s.r.o.60473746Tržiště 372/1, 11800 Praha
2697428Benissa Invest s.r.o.3840280Tržiště 372/1, 11800 Praha
1482006Biasca Trade s.r.o.3802400Tržiště 372/1, 11800 Praha
71554Biolink s.r.o.27397092Karmelitská 269/28, 11800 Praha
2682304BIOPETROL70941840Karmelitská 269/28, 11800 Praha
658777Bohemia group company, s.r.o.28141377Tržiště 372/1, 11800 Praha
1069223BONNYMEDE INVEST s.r.o. v likvidaci24284262Tržiště 372/1, 11800 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
56667ALENA PALOUŠOVÁ,PHDR. - KLINICKÝ PSYCHOLOG60448547Malostranské náměstí 38/24, 11800 Praha
36239Claudio Antonio Suitt Herrera24720372Tržiště 264/8, 11800 Praha
3364706Dackelservice16099788Prokopská 295/6, 11800 Praha
2514184E V E X I M13337343Karmelitská 269/28, 11800 Praha
175385Johanna Fanny Francoise Blin4531680Tržiště 372/1, 11800 Praha
2748280Barkan Ronnie3726835Tržiště 372/1, 11800 Praha
2724247Bellany Dana43034730Prokopská 625/3, 11800 Praha
2589921Beneš Vladimír10142762Karmelitská 268/26, 11800 Praha
2934382Biagini Markéta63624869Malostranské náměstí 262/9, 11800 Praha
1157539Boehmová Tereza69032742Prokopská 295/6, 11800 Praha
2762106BOEHMOVÁ Zuzana70376174Prokopská 295/6, 11800 Praha
2980801Bohoněk Richard1739492Tržiště 263/10, 11800 Praha
580065Coufal Richard69333424Prokopská 297/10, 11800 Praha
3153038Crowell Christopher Shawn87996049Prokopská 295/6, 11800 Praha
1856093Čadek Petr72658436Tržiště 264/8, 11800 Praha
206264Čonka Róbert16879007Karmelitská 270/30, 11800 Praha
2747141DAVID Vlastimír41824067Malostranské náměstí 37/23, 11800 Praha
687491DOUBRAVSKÁ Marta67650830Tržiště 264/8, 11800 Praha
3167263EMRINGER EMMANUEL JEAN-MARIE69032017Prokopská 297/10, 11800 Praha
1045600HABARTOVÁ Alena40660818Malostranské náměstí 265/6, 11800 Praha
3056653Hadač Jan71835474Karmelitská 270/30, 11800 Praha
2444814Hadač Jaroslav14712652Karmelitská 270/30, 11800 Praha
1784062HATTERSLEY Stephen Renton63937492Karmelitská 270/30, 11800 Praha
1351091HEŘMANOVÁ Jindřiška40670171Karmelitská 270/30, 11800 Praha
1168320Hoffmeister Adam16878736Tržiště 370/5, 11800 Praha