CENTRAL GROUP Kamýk a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CENTRAL GROUP Kamýk a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11512. Její identifikační číslo je 27649482

Výpis z obchodního rejstříku CENTRAL GROUP Kamýk a.s.

Datum zápisu: 26. 1. 2007

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11512

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ghxdcza

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architekrury
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Sloučením společnosti CENTRAL GROUP Kamýk a.s. se společnostmi CENTRAL GROUP Vršovice a.s., IČ: 28230477, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 Nusle, CENTRAL GROUP 16. investiční a.s., IČ: 24729124, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 Nusle, CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o., IČ: 25096222, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 Nusle, CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s., IČ: 26737582, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, přešlo na společnost CENTRAL GROUP Kamýk a.s. (resp. CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o., protože v rámci přeměny došlo současně ke změně právní formy nástupnické společnosti na společnost s ručením omezeným) jako nástupnickou společnost jmění zanikajících společností CENTRAL GROUP Vršovice a.s., CENTRAL GROUP 16. investiční a.s., CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o. a CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s.
od 31. 10. 2015

  Sloučením společnosti CENTRAL GROUP Kamýk a.s. se společnostmi CENTRAL GROUP Horní Měcholupy a.s., IČ: 28176359, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, CENTRAL GROUP 7. investiční a.s., IČ: 28380088, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 a CENTRAL GROUP 11. investiční a.s., IČ: 28444965, sesídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, přešlo na společnost CENTRAL GROUP Kamýk a.s. jako nástupnickou společnost jmění zanikajících společností CENTRAL GROUP Horní Měcholupy a.s., CENTRAL GROUP 7. investiční a.s. a CENTRAL GROUP 11. investiční a.s.
od 02. 02. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 09. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 09. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 06. 2014

  Ze společnosti CENTRAL GROUP Kamýk a.s., IČ 276 49 482, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení z dne 17.10.2012 zveřejněném ve Sbírce listin dne 22.10.2012. Odštěpovaná část jmění přechází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti RETHWALL Property 7. investiční a.s., IČ 242 32 912, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, v souladu s projektem rozdělení.
od 15. 12. 2012

  Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s., se snižuje o pevnou částku 40.299.633,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě devadesát devět tisíc šest set třicet tři korun českých) z původní výše 42.300.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů tři sta tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 2.000.367,- Kč (slovy: dva miliony tři sta šedesát sedm korun českých).Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé jedné akcie bude snížena ze stávající hodnoty 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou hodnotu 4.729,- Kč (slovy: čtyři tisíce sedm set dvacet devět korun českých). Počet akcií společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. zůstává nedotčen, tj. společnost má nadále 423 ks (slovy: čtyři sta dvacet tři kusů) akcií.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. s ohledem ke své aktuálně vyvíjené činnosti a k rozsahu svých závazků nepotřebuje základní kapitál ve stávající výši, na níž byl v předchozích letech navýšen nepeněžitými vklady jediného akcionáře do základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. Tato výše základního kapitálu (42.300.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů tři sta tisíc korun českých) se pro další činnost společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. jeví jako neefektivní, naopak jako ekonomicky vhodné jak pro společnost CENTRAL GROUP Kamýk, a.s., tak pro jejího jediného akcionáře (CENTRAL GROUP a.s.), se jeví optimalizace kapitálové struktury společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. snížením základního kapitálu, v jehož rámci bude základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. snížen a rozdíl vyplacen jedinému akcionáři.Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících 423 ks (slovy: čtyři sta dvacet tři kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 423 (slovy: čtyři sta dvacet tři kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 4.729,- Kč (slovy: čtyři tisíce sedm set dvacet devět korun českých).Lhůta pro předložení akcií společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. k jejich výměně v důsledku snížení základního kapitálu a jejich jmenovité hodnoty bude činit 30 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. bude provedeno jako úplatné, přičemž výše úplaty činí 40.299.633,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě devadesát devět tisíc šest set třicet tři korun českých). Tato částku bude v plné výši vyplacena společností CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. jejímu jedinému akcionářei společnosti CENTRAL GROUP a.s. ve lhůtě do 6 měsíců po zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 13. 10. 2011 od 11. 04. 2012

  CENTRAL GROUP a.s. se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, Identifikační číslo: 639 99 102, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 3507, která je jediným akcionářem společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, Identifikační číslo: 276 49 482, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 11512, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s., Identifikační číslo: 276 49 482, ze stávající výše 37.100.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši 42.300.000,- Kč (slovy čtyřicet dva miliony tři sta tisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Úpis akcií bude proveden s využitím přednostního práva jediným akcionářem - společnosti CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, Identifikační číslo: 639 99 102.Jediný akcionář upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. 52 (slovy: padesát dva) kusů nových kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o nominální hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), zbylá část hodnoty nepeněžitého vkladu, tj. částka ve výši 33.420,- Kč (slovy: třicet tři tisíc čtyři sta dvacet korun českých) bude tvořit emisní ážio.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno nepeněžitým vkladem - vkladem nemovitostí: pozemku p.č. 873/158 o výměře 852 m2 ostatní plocha, pozemku p.č. 873/159 o výměře 309 m2 ostatní plocha a pozemku p.č. 873/160 o výměře 426 m2 ostatní plocha, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 3034 pro obec 554782 Praha, katastrální území 728438 Kamýk.Cena nemovitostí, výše uvedených, byla pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. stanovena na základě znaleckého posudku soudního znalce Ing. Josefa Pavláta, bytem Mánesova 88/1656, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, číslo znaleckého posudku 1307-067-2008, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 ost. 3 obchodního zákoníku Městským soudem v Praze usnesením č.j. 2 Nc 4425/2008-5 ze dne 16.4.2008, které nabylo právní moci dne 27.5.2008, když hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitostí výše popsaných byla stanovena na částku ve výši 5.233.420,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě třicet tři tisíc čtyři sta dvacet korun českých).
od 27. 06. 2008 od 06. 08. 2008

  CENTRAL GROUP a.s. se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, Identifikační číslo: 639 99 102, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 3507, která je jediným akcionářem společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, Identifikační číslo: 276 49 482, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 11512, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s., Identifikační číslo: 276 49 482, ze stávající výše 37.100.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku 5.233.420,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě třicet tři tisíce čtyři sta dvacet korun českých) na novou výši 42.333.420,- Kč (slovy čtyřicet dva miliony tři sta třicet tři tisíce čtyři sta dvacet korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Úpis akcií bude proveden s využitím přednostního práva jediným akcionářem - společnosti CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, Identifikační číslo: 639 99 102.Jediný akcionář upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. 52 (slovy: padesát dva) kusů nových kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o nominální hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), zbylá část hodnoty nepeněžitého vkladu, tj. částka ve výši 33.420,- Kč (slovy: třicet tři tisíc čtyři sta dvacet korun českých) bude tvořit emisní ážio.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno nepeněžitým vkladem - vkladem nemovitostí: pozemku p.č. 873/158 o výměře 852 m2 ostatní plocha, pozemku p.č. 873/159 o výměře 309 m2 ostatní plocha a pozemku p.č. 873/160 o výměře 426 m2 ostatní plocha, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 3034 pro obec 554782 Praha, katastrální území 728438 Kamýk.Cena nemovitostí, výše uvedených, byla pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP Kamýk, a.s. stanovena na základě znaleckého posudku soudního znalce Ing. Josefa Pavláta, bytem Mánesova 88/1656, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, číslo znaleckého posudku 1307-067-2008, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 ost. 3 obchodního zákoníku Městským soudem v Praze usnesením č.j. 2 Nc 4425/2008-5 ze dne 16.4.2008, které nabylo právní moci dne 27.5.2008, když hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitostí výše popsaných byla stanovena na částku ve výši 5.233.420,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě třicet tři tisíc čtyři sta dvacet korun českých).
od 13. 06. 2008 od 27. 06. 2008

  CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, jako jediný akcionář akciové společnosti CENTRAL GROUP - Kamýk a.s., a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Kamýk a.s., IČ:27649482, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, takto:Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen:Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP - Kamýk a.s. se nepeněžitými vklady zvyšuje 35,100.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sto tisíc korun českých), tedy z částky 2,000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 37,100.000,-Kč (třicet sedm milionů sto tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií - 351 (slovy: tři sta padesát jedna ) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP - Kamýk a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě.Předem určený zájemce:Akcie budou upsány stávajícím akcionářem CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, který upíše všech 351 (slovy: tři sta padesát jedna) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP - Kamýk a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce.Emisní kurs:Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 35,107.670,- Kč (slovy: třicet pět milionů sto sedm tisíc šest set sedmdesát). Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 7.670,- Kč (slovy: sedm tisíc šest set sedmdesát korun českých) tvoří emisní ážio.Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem:Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti, tj. Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 00.Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem:Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - Jedinému akcionáři společnosti? tj. společnosti CENTRAL GROUP a.s. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Kamýk a.s. do obchodního rejstříku.Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Kamýk a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Nepeněžitý vklad a jeho vložení:Vkladem předem určeného zájemce bude nepeněžitý vklad, a tvoří ho tyto nemovitosti: Pozemek parc. č.873/166 o výměře 135 m? (ostatní plocha), pozemek parc. č. 873/167 o výměře 30262 m? (ostatní plocha), pozemek parc. č. 873/168 o výměře 117 m? (ostatní plocha), vše zapsáno na LV č. 3034 vedeném pro k.ú. Kamýk, obec Praha, Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce JUDr. Josefa Jaroše, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2007, č.j. 2 Nc 4193/2007 ? 23, které nabylo právní moci dne 20. března 2007. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku JUDr. Josefa Jaroše stanovena na částku ve výši 35,107.670,- Kč (slovy: třicet pět milionů stosedm tisíc šest set sedmdesát korun českých). Toto ocenění nepeněžitého vkladu Jediný akcionář schvaluje a schvaluje, aby za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 35,107.670,- Kč (slovy: třicet pět milionů stosedm tisíc šestset sedmdesát korun českých) bylo vydáno 351 (slovy: třista padesát jedna) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP - Kamýk a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, na majitele a nejsou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi.Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto:Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 ObchZ a v souladu se stanovami tak, že vkladatel předá Společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v sídle Společnosti a současně předá nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu Společnosti v místě, kde se nacházejí, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií Jediný akcionář schvaluje.
od 19. 10. 2007 od 07. 11. 2007

Akcie

Počet: 423 ks v hodnotě: 4729 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 11. 2013 od 31. 10. 2015

Počet: 423 ks v hodnotě: 4729 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 11. 04. 2012 od 12. 11. 2013

Počet: 423 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 08. 2008 od 11. 04. 2012

Počet: 371 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 07. 11. 2007 od 06. 08. 2008

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 26. 01. 2007 od 07. 11. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

IČO: 63999102

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 31. 10. 2015
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 03. 2007 od 31. 10. 2015

Částka: 1 ,- Kč od 31. 10. 2015

Splaceno: 100 % od 31. 10. 2015

Podíl: 100% od 31. 10. 2015


Název/Jméno: GOLDEN RIVER, s.r.o.

IČO: 27436721

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 01. 2007 od 15. 03. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUNOVSKÝ DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - při výkonu funkce zastupuje
od 31. 10. 2015
jednatel - při výkonu funkce zastupuje
od 31. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 11. 2010 od 05. 06. 2013


Název/Jméno: VÁŇA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - při výkonu funkce zastupuje
od 31. 10. 2015
jednatel - při výkonu funkce zastupuje
od 31. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 06. 2013 od 09. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 11. 2010 od 05. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 2007 od 25. 11. 2010


Název/Jméno: CENTRAL GROUP a.s.

IČO: 63999102

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 31. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 06. 2014 od 31. 10. 2015


Název/Jméno: TOMÁŠKOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 11. 2010 od 31. 10. 2015


Název/Jméno: VALENTA DAVID

IČO: 49644238

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 03. 2007 od 31. 10. 2015


Název/Jméno: MORAVEC VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 2007 od 31. 10. 2015


Název/Jméno: FRANTA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 2007 od 05. 06. 2013


Název/Jméno: NOVOTNÝ ALEŠ

IČO: 47370181

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 03. 2007 od 25. 11. 2010


Název/Jméno: KOBLÍŽEK PETR

IČO: 60137771

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 03. 2007 od 01. 11. 2010


Název/Jméno: ZAORAL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 03. 2007 od 20. 09. 2007


Název/Jméno: KOŤÁTKO JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 01. 2007 od 15. 03. 2007


Název/Jméno: UHRÍK TOMÁŠ

IČO: 18111661

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2007 od 15. 03. 2007


Název/Jméno: HRUŠKA VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 01. 2007 od 15. 03. 2007


Název/Jméno: HEISIG LUBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 01. 2007 od 15. 03. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2007

Obory činnosti: Správa a údržba nemovitostí
od 19. 02. 2007
Realitní činnost
od 19. 02. 2007
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architekrury
od 19. 02. 2007
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 19. 02. 2007


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2007

Obory činnosti: - stavební dozor
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- ....................... (jiné související činnosti)
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architekrury

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2007

Obory činnosti: - stavebnictví a architektury
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2007

Obory činnosti: - ....................... (další činnosti)
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- čištění oken
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- čištění budov
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2007

Obory činnosti: - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- ...(jiné související činnosti)
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 20. 02. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27649482

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:23. 04. 2012

Související firmy

#NázevICOAdresa
65223A reality Roztoky, s.r.o. v likvidaci27194361Pražská 777, 25264 Velké Přílepy
288134A-CONT, spol. s r.o.49448889Polní 4144/4, 58601 Jihlava
176686ALEVANTHIA SOLUTIONS, s.r.o.4365160Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
204429ALMIRI, a.s.27620573Prokopka 176/2, 19000 Praha
270915AMBALA TRADING, s.r.o.4688392Řípská 1457/17a, 62700 Brno
215604Amper Generation, s.r.o.3899896Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha
89629ANDRETEA, a.s.27945243Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
249221ARASTEA,s.r.o.28172825Koněvova 2660/141, 13000 Praha
248028ASIMERO Group, s.r.o.2137984Plzeňská 1270/97, 15000 Praha
21864ASTERALES Group, a.s.27924751Bryksova 761/42, 19800 Praha
222043AVAIN, a.s.27619141V jirchářích 148/4, 11000 Praha
38495BC eu, a.s. v likvidaci26306859Lipová alej 695/1, 15400 Praha
105208BERETHOR, s.r.o.3039234Na bělidle 310/30, 15000 Praha
222356BESODEIA, s.r.o.3211771Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
47482BLACKDZAAR, a.s.27933539Osiková 1781/2C, 37008 České Budějovice
254127BONIESO, s.r.o.2468468Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
235917BORABAR Invest, s.r.o.2883694Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
16939BOSSUETA, s.r.o.27887987Politických vězňů 915/14, 11000 Praha
11896BRM GROUP, a.s.4124375Štěpánská 540/7, 12000 Praha
191115BSB STAVEBNÍ s.r.o.27649661náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
323378BUTARA, s.r.o.27963241Koněvova 2660/141, 13000 Praha
113006CAILLIN GROUP, s.r.o.5596530Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
120477Castleview, s.r.o.2468212Rohanské nábřeží 657/7, 18600 Praha
155248CEIP Advisor a.s.2036771Počernická 272/96, 10800 Praha
313533CENTRAL GROUP 17. investiční a.s.28445007Na strži 1702/65, 14000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1438173"Český svaz tamburella"22711473Na strži 1702/65, 14000 Praha
1603100"Tamburello, o.s."22897640Na strži 1702/65, 14000 Praha
2823604A-Investment a.s.27928322Na strži 1702/65, 14000 Praha
3135327A.V.T. Sport EU s.r.o.5382823Na strži 1702/65, 14000 Praha
266350ABgames s.r.o.27640841Na strži 1702/65, 14000 Praha
1803286Adobe Systems s.r.o.27177815Na strži 1702/65, 14000 Praha
1506167AGM BATTERY POWER s.r.o.24214469Na strži 1702/65, 14000 Praha
884002AIK-EKO s.r.o.29362172Na strži 1702/65, 14000 Praha
3155296Akademie bezplatného vzdělávání přes Internet, o.p.s.28979001Na strži 1702/65, 14000 Praha
2069823ALLEXIS GROUP a.s.1926390Na strži 1702/65, 14000 Praha
1918838ALUTECHNIK s.r.o.24772887Na strži 1702/65, 14000 Praha
196946American Dream Machines Europe Ltd- Czech Republic branch , organizační složka27959791Na strži 1702/65, 14000 Praha
1909082ARLLEN Development, a.s.26438798Na strži 1702/65, 14000 Praha
2411078ARLLEN Investments, a.s.27434010Na strži 1702/65, 14000 Praha
915561ARLLEN Real Estate, s.r.o. v likvidaci27452590Na strži 1702/65, 14000 Praha
340365ARLLEN Trade, s.r.o.27579450Na strži 1702/65, 14000 Praha
1474513ASOCIACE NA OCHRANU DLUŽNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY22858709Na strži 1702/65, 14000 Praha
2052409Asociace portálů hromadného nakupování22767321Na strži 1702/65, 14000 Praha
820990ATELIER SPEKTRUM s.r.o.v likvidaci27198057Na strži 1702/65, 14000 Praha
1284062Ateliery Smíchov, s.r.o.27447731Na strži 1702/65, 14000 Praha
652266ATLANTIC BIOTECH s.r.o.28213106Na strži 1702/65, 14000 Praha
837495AVENBERG s.r.o.24174416Na strži 1702/65, 14000 Praha
99302BACORA a.s.27926541Na strži 1702/65, 14000 Praha
968912Barry Callebaut Czech Republic s. r. o.28485505Na strži 1702/65, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí