Centrum Radlická a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Centrum Radlická a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8113. Jeho identifikační číslo je 26760401

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Centrum Radlická a.s.

Datum zápisu: 5. 3. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8113

Identifikační číslo:26760401

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jyeddgt

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní činnost

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
od 06. 06. 2007
Praha 10 - Vršovice, Kubánské náměstí 11 č.p. 1391, PSČ 10005
od 05. 03. 2003 do 06. 06. 2007
Radlická 333/150, 15000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 29. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 29. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 08. 2014

  Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a.s., dne 6. dubna 2007 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání se základní kapitál obchodní společnosti Centrum Radlická a.s., se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, IČ: 26760401, zvyšuje z dosavadní výše......50,000.000,-- Kč, (slovy: padesát miliónů Kč) o částku......450,000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši.......500,000.000,-- Kč, (slovy: pět set miliónů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.Společnost vydá čtyřicet pět (45) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Akcie nebudou kótované.Při zvýšení základního kapitálu:a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti Centrum Radlická a.s., se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, IČ: 26760401, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 1
od 06. 06. 2007 do 30. 01. 2009

  Jediný akcionář společnosti Centrum Radlická a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, přijal dne 14.7.2004 toto rozhodnutí:Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Centrum Radlická a.s., IČ: 26760401, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 11 č.p. 1391 upsáním nových akcií z hodnoty 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) na 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) za následujících podmínek:- bude upsáno 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč,- emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia,- součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti- upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře společností Skanska CZ a.s., IČ: 26209535, se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 11 č.p. 1391,- v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři Skanska CZ a.s. návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku,- upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku,- přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny,- k upsání akcií dojde doručením akceptovanému návrhu smlouvu na úpis akcií na adresu sídla společnosti,- místem upisování je sídlo společnosti Centrum Radlická a.s., Praha 10, Kubánské náměstí 11 č.p. 1391,- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) může jediný akcionář upsat 24 (dvacet čtyři) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, upisovat lze pouze celé akcie,- jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený, číslo 1475112/0800, vedený u České spořitelny a.s., ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady a zvýšení základního kapitálu společnosti,- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti,- jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustné.Celková výše základního kapitálu společnosti Centrum Radlická a.s. po realizaci tohoto zvýšení bude představovat 50.000.000,- Kč (slova padesát milionů korun českých).
od 06. 08. 2004 do 24. 08. 2004

Akcie

Počet: 45 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 06. 2007

Počet: 25 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 04. 2005

Počet: 50 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 08. 2004 do 24. 08. 2004

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2003 do 05. 03. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: Československá obchodní banka, a. s.

IČO:1350

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
od 30. 01. 2009
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520
od 06. 06. 2007 do 30. 01. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 06. 2007


Název/Jméno: Immorent International Holding GmbH

Adresa: 1060 Vídeň, Windmühlgasse 22-24, Rakouská republika
od 18. 01. 2006 do 06. 06. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 01. 2006 do 06. 06. 2007


Název/Jméno: Skanska CZ a.s.

IČO:26209535

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Kubánské náměstí 11 čp. 1391, PSČ 10005
od 05. 03. 2003 do 18. 01. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 03. 2003 do 18. 01. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RUBRICIUS DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 06. 2016

Adresa: Arabská 571/4, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 09. 06. 2016


Název/Jméno: VOŠICKÝ VLADIMÍR

IČO: 45725772

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2011

Adresa: č.p. 1, 258 01 Rataje
od 11. 11. 2013
Benešov - Rataje 1, PSČ 25801
od 17. 02. 2011 do 11. 11. 2013


Název/Jméno: LOULA MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2015 do 09. 06. 2016

Adresa: Klímova 337/6, Radlice, 150 00 Praha 5
od 09. 04. 2015 do 09. 06. 2016


Název/Jméno: MAXA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 02. 10. 2007 do 30. 01. 2009

Adresa: Michelangelova 1997/12, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 29. 08. 2014
Praha 10 - Vršovice, Michelangelova 12, PSČ 10000
od 30. 01. 2009 do 29. 08. 2014
Praha 10 - Strašnice, Michelangelova 12, PSČ 10000
od 02. 10. 2007 do 30. 01. 2009


Název/Jméno: PERUTKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 2007

Adresa: Rápošovská 74, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
od 29. 08. 2014
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rápošovská 74, PSČ 19016
od 02. 10. 2007 do 29. 08. 2014


Název/Jméno: HÁJEK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2012 do 09. 04. 2015

Adresa: Praha 5 - Lochkov, Do borovin 208, PSČ 15400
od 15. 11. 2012 do 09. 04. 2015


Název/Jméno: VLAČIHA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 10. 2012

Adresa: Praha 4 - Krč, Na strži 1203/43, PSČ 14000
od 10. 10. 2012


Název/Jméno: SAMEC MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2012

Adresa: Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2706/8, PSČ 15000
od 23. 07. 2012


Název/Jméno: SAVERWYNS BART

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2012 do 15. 11. 2012

Adresa: Praha 6 - Nebušice, Malý Dvůr 646, PSČ 16400
od 06. 02. 2012 do 15. 11. 2012


Název/Jméno: BERAN DAVID

IČO: 45510008

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2011 do 09. 06. 2016

Adresa: Hrádek, Hutnická 268, PSČ 33842
od 17. 02. 2011 do 09. 06. 2016


Název/Jméno: ČULÍK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 02. 2011 do 10. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2009 do 17. 02. 2011

Adresa: Praha 4 - Krč, Nová cesta 14, PSČ 14000
od 17. 02. 2011 do 10. 10. 2012
Praha 4, Nová cesta 14, PSČ 14000
od 18. 02. 2009 do 17. 02. 2011


Název/Jméno: SCHOLLAR LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 02. 2011 do 23. 07. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 06. 2007 do 17. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2004 do 25. 06. 2007

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Na Rovnosti 31, PSČ 13000
od 17. 02. 2011 do 23. 07. 2012
Praha 3, Na Rovnosti 21
od 11. 02. 2004 do 17. 02. 2011


Název/Jméno: ČERNÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 2009 do 17. 02. 2011

Adresa: Praha 4 - Braník, Nad lesním divadlem 1354, PSČ 14200
od 30. 01. 2009 do 17. 02. 2011


Název/Jméno: POLÁČKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 06. 2007 do 02. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2007 do 25. 06. 2007

Adresa: Havířov - Prostřední Suchá, Úzká 1379/11, PSČ 73564
od 06. 06. 2007 do 02. 10. 2007


Název/Jméno: HODOUŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2007 do 17. 02. 2011

Adresa: Praha 4, Točitá 1720, PSČ 14000
od 06. 06. 2007 do 17. 02. 2011


Název/Jméno: SABOL STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2007 do 30. 01. 2009

Adresa: Zdiby, Veltěžská 66, PSČ 25066
od 06. 06. 2007 do 30. 01. 2009


Název/Jméno: TOUŠEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2007 do 18. 02. 2009

Adresa: Praha 4, Jižní II 2099/3, PSČ 14100
od 06. 06. 2007 do 18. 02. 2009


Název/Jméno: KOPECKÁ ANDREA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2007 do 02. 10. 2007

Adresa: Praha 4, Želetavská 1447/5, PSČ 14000
od 06. 06. 2007 do 02. 10. 2007


Název/Jméno: SEIBERT VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2007 do 06. 06. 2007

Adresa: Praha 5, Fuchsova 110, PSČ 15600
od 22. 02. 2007 do 06. 06. 2007


Název/Jméno: SOBOTKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2006 do 06. 06. 2007

Adresa: Chotěboř, Jabloňová 1341, PSČ 58301
od 08. 11. 2006 do 06. 06. 2007


Název/Jméno: VELEMÍNSKÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 01. 2006 do 06. 06. 2007

Adresa: Praha 10, Bratří Čapků 22, PSČ 10000
od 18. 01. 2006 do 06. 06. 2007


Název/Jméno: RICHTER JIŘÍ

IČO: 62261801

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2006 do 06. 06. 2007

Adresa: Praha 10 - Kolovraty, Mladotova 10, PSČ 10300
od 18. 01. 2006 do 06. 06. 2007


Název/Jméno: KORANDA MICHAL

IČO: 66247349

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2006 do 06. 06. 2007

Adresa: Praha 6, Slunná 10, PSČ 16200
od 18. 01. 2006 do 06. 06. 2007


Název/Jméno: HÖFLER GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2006 do 08. 11. 2006

Adresa: Praha 1, Malostranské nám. 5/266, PSČ 11000
od 18. 01. 2006 do 08. 11. 2006


Název/Jméno: FANTA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 02. 2004 do 06. 06. 2007

Adresa: Český Šternberk 134, PSČ 25727
od 03. 01. 2006 do 06. 06. 2007
Praha 5, Lohniského 848/17
od 11. 02. 2004 do 03. 01. 2006


Název/Jméno: TÖPPER VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2005 do 18. 01. 2006

Adresa: Praha 4, Na Klaudiánce 781/19
od 18. 02. 2005 do 18. 01. 2006


Název/Jméno: HAVEL IVAN

IČO: 72149876

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 2004 do 18. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2003 do 15. 11. 2004

Adresa: Roztoky - Žalov, U Háje 1651
od 05. 03. 2003 do 18. 02. 2005


Název/Jméno: KROB LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 2004 do 18. 01. 2006

Adresa: Libochovice, Luční 392, PSČ 41117
od 15. 11. 2004 do 18. 01. 2006


Název/Jméno: ROVNÝ MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 2004 do 06. 06. 2007

Adresa: Praha 10, Za Zahradami 10/400
od 15. 11. 2004 do 06. 06. 2007


Název/Jméno: KORČÁK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2004 do 18. 01. 2006

Adresa: Praha 9, Kuttelwascherova 927/13
od 11. 02. 2004 do 18. 01. 2006


Název/Jméno: MACHOVÁ ILONA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2004 do 22. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2003 do 11. 02. 2004

Adresa: Praha 4, U Děkanky 8/1646
od 05. 03. 2003 do 22. 02. 2007


Název/Jméno: HORKÝ JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 do 11. 02. 2004

Adresa: Praha 10, Krasnojarská 12/682
od 05. 03. 2003 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: KOMÁRKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 do 11. 02. 2004

Adresa: Praha 6, Na Petynce 42/719
od 05. 03. 2003 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: MORAVEC PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 03. 2003 do 11. 02. 2004

Adresa: Roztoky, Tiché údolí 1638
od 05. 03. 2003 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: POLETÍN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 03. 2003 do 18. 01. 2006

Adresa: Praha 5, Hostivická 117
od 05. 03. 2003 do 18. 01. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 1. 2004

Obory činnosti: Realitní činnost
od 28. 01. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Fanta, MBA


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 1. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26760401

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
2921672A Development Roztoky, a.s.28202112Eliščino nábřeží 298/15, 500 03 Hradec Králové
494875A.T.E.C., spol. s r. o.48039721Praha 4, Závišova 14, PSČ 14000
1630328ABEKO, spol. s r.o.18622330Příbram III, Zahradnická 71, PSČ 26101
3517890ADECON s.r.o.24735621Na dlážděnce 2463/1b, Libeň, 182 00 Praha 8
3716613Adhock s.r.o.4203364Lesní 2241/1, 434 01 Most

Související osoby

#NázevICOAdresa
827379ČERNÝ JANLitvínov, okr. Most, Valdštejnská 820
113768611 FIFE, a.s.64949575Praha 4, Hlavní 117/1551, PSČ 14100
991205Aare-Tessin AG für ElektrizitätBahnhofquai 12, 4600 Olten, Švýcarská konfederace
13932ČERNÝ ADAM63622432Skalní 268/16, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
671798Adam John Tremallan78 Cavendish Road, Clapham South, London SW12 0DF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2185668Alagič Adisa63655829Praha 1, V Kotcích 11/518, PSČ 11000