Centrum Radlická a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Centrum Radlická a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8113. Její identifikační číslo je 26760401

Výpis z obchodního rejstříku Centrum Radlická a.s.

Datum zápisu: 5. 3. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8113

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jyeddgt

Předmět podnikání: Realitní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 29. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 29. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 08. 2014

  Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a.s., dne 6. dubna 2007 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: "Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání se základní kapitál obchodní společnosti Centrum Radlická a.s., se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, IČ: 26760401, zvyšuje z dosavadní výše......50,000.000,-- Kč, (slovy: padesát miliónů Kč) o částku......450,000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši.......500,000.000,-- Kč, (slovy: pět set miliónů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.Společnost vydá čtyřicet pět (45) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Akcie nebudou kótované.Při zvýšení základního kapitálu:a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti Centrum Radlická a.s., se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, IČ: 26760401, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 1
od 06. 06. 2007 od 30. 01. 2009

  Jediný akcionář společnosti Centrum Radlická a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, přijal dne 14.7.2004 toto rozhodnutí:Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Centrum Radlická a.s., IČ: 26760401, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 11 č.p. 1391 upsáním nových akcií z hodnoty 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) na 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) za následujících podmínek:- bude upsáno 48 (slovy: čtyřicet osm) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč,- emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia,- součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti- upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře společností Skanska CZ a.s., IČ: 26209535, se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 11 č.p. 1391,- v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři Skanska CZ a.s. návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku,- upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku,- přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny,- k upsání akcií dojde doručením akceptovanému návrhu smlouvu na úpis akcií na adresu sídla společnosti,- místem upisování je sídlo společnosti Centrum Radlická a.s., Praha 10, Kubánské náměstí 11 č.p. 1391,- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) může jediný akcionář upsat 24 (dvacet čtyři) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, upisovat lze pouze celé akcie,- jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený, číslo 1475112/0800, vedený u České spořitelny a.s., ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady a zvýšení základního kapitálu společnosti,- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti,- jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustné.Celková výše základního kapitálu společnosti Centrum Radlická a.s. po realizaci tohoto zvýšení bude představovat 50.000.000,- Kč (slova padesát milionů korun českých).
od 06. 08. 2004 od 24. 08. 2004

Akcie

Počet: 45 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 06. 2007

Počet: 25 ks v hodnotě: 2000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 04. 2005

Počet: 50 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 08. 2004 od 11. 04. 2005

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2003 od 24. 08. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: Československá obchodní banka, a. s.

IČO: 1350

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 06. 2007


Název/Jméno: Immorent International Holding GmbH

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 01. 2006 od 06. 06. 2007


Název/Jméno: Skanska CZ a.s.

IČO: 26209535

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 03. 2003 od 18. 01. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RUBRICIUS DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 06. 2016


Název/Jméno: VOŠICKÝ VLADIMÍR

IČO: 45725772

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2011


Název/Jméno: LOULA MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2015 od 09. 06. 2016


Název/Jméno: MAXA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 01. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 02. 10. 2007 od 30. 01. 2009


Název/Jméno: PERUTKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 2007


Název/Jméno: HÁJEK RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2012 od 09. 04. 2015


Název/Jméno: VLAČIHA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 10. 2012


Název/Jméno: SAMEC MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2012


Název/Jméno: SAVERWYNS BART

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 02. 2012 od 15. 11. 2012


Název/Jméno: BERAN DAVID

IČO: 16117565

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2011 od 09. 06. 2016


Název/Jméno: ČULÍK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 02. 2011 od 10. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2009 od 17. 02. 2011


Název/Jméno: SCHOLLAR LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 02. 2011 od 23. 07. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 06. 2007 od 17. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2004 od 25. 06. 2007


Název/Jméno: ČERNÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 2009 od 17. 02. 2011


Název/Jméno: POLÁČKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 06. 2007 od 02. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2007 od 25. 06. 2007


Název/Jméno: HODOUŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2007 od 17. 02. 2011


Název/Jméno: SABOL STANISLAV

IČO: 5427215

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2007 od 30. 01. 2009


Název/Jméno: TOUŠEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2007 od 18. 02. 2009


Název/Jméno: KOPECKÁ ANDREA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2007 od 02. 10. 2007


Název/Jméno: SEIBERT VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2007 od 06. 06. 2007


Název/Jméno: SOBOTKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2006 od 06. 06. 2007


Název/Jméno: VELEMÍNSKÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 01. 2006 od 06. 06. 2007


Název/Jméno: RICHTER JIŘÍ

IČO: 62261801

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2006 od 06. 06. 2007


Název/Jméno: KORANDA MICHAL

IČO: 66247349

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2006 od 06. 06. 2007


Název/Jméno: HÖFLER GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2006 od 08. 11. 2006


Název/Jméno: FANTA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 02. 2004 od 06. 06. 2007


Název/Jméno: TÖPPER VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2005 od 18. 01. 2006


Název/Jméno: HAVEL IVAN

IČO: 72149876

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 2004 od 18. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2003 od 15. 11. 2004


Název/Jméno: KROB LUKÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 2004 od 18. 01. 2006


Název/Jméno: ROVNÝ MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 11. 2004 od 06. 06. 2007


Název/Jméno: KORČÁK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2004 od 18. 01. 2006


Název/Jméno: MACHOVÁ ILONA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2004 od 22. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2003 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: HORKÝ JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: KOMÁRKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2003 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: MORAVEC PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 05. 03. 2003 od 11. 02. 2004


Název/Jméno: POLETÍN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 03. 2003 od 18. 01. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 01. 2004

Odpovědní zástupci: 183476

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 01. 2004


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26760401

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
25022Agentura BADOT, spol. s r.o. v likvidaci48113824Vaníčkova 1911/5, 16900 Praha
73849Alpiq Generation (CZ) s.r.o.26735865Dubská 257, 27203 Kladno
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
1011422Avenir Property Holding, s.r.o.25774301Praha, 15800, Jinonice (Praha 5), Radlická, 714/113a
457266Bankovní informační technologie, s.r.o.63987686Radlická 333/150, 15000 Praha
230289BECON s.r.o.28163516Klimentská 1216/46, 11000 Praha
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
742092BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o.46962816Vlkovská 334, 59501 Velká Bíteš
178609Black music, s.r.o. - v likvidaci63495171Moravské Bránice, 66464, Moravské Bránice, , 375
8499BRISS CZECH a.s.25782096J. Š. Baara 724, 25262 Horoměřice
555005C21 duo s.r.o.28181981Křižíkova 682/34a, 18600 Praha
1039311C21 s.r.o. "v likvidaci"28181948Líbalova 2348/1, 14900 Praha
152186CALIFORNICA s.r.o.24289990Zdíkovská 2970/4, 15000 Praha
78584Campus Park a.s.24244210Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
272727City Property s.r.o.27113558Letenská 526/2, 11800 Praha
588589CODECO, a.s.27179087Kolbenova 609/38, 19000 Praha
664222Corporate Targeting s.r.o., v likvidaci28187776Revoluční 1003/3, 11000 Praha
644834CPDP Logistics Park Kladno I a.s. v likvidaci27903931Budějovická 1912/64B, 14000 Praha
344019CPI Retail Portfolio V, s.r.o.27117308Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
164505CTP Divišov I, spol. s r.o.26189542Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
715787CTPark Bor, spol. s r.o.27114040Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec
562940CZECH POWER ENGINEERING s.r.o.29109426Nýřanská 1293/36, 32300 Plzeň
1015551Czish Invest s.r.o.4430191Na poříčí 1045/22, 11000 Praha
961150ČeCh projekt s.r.o.64792480K Višňovce 1585, 53002 Pardubice
708354Česká všeobecná stavební, spol. s r.o.49356534Teplárenská 601/7, 10800 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
277786Alina Impex CZ, s.r.o. v likvidaci26119226Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
3187422AREA PRAHA III INVESTORS GROUP,spol. s r.o. v likvidaci48582999Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
2442901AREA PRAHA IV INVESTORS GROUP,spol. s r.o. v likvidaci48583006Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
473101AREA PRAHA IX INVESTORS GROUP spol.s r.o. v likvidaci25757733Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
991419AREA PRAHA X INVESTORS GROUP spol. s r.o. v likvidaci25766503Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
2979290Auxilium, a.s.25636855Praha, 15057, Radlice, Radlická, 333/150
457266Bankovní informační technologie, s.r.o.63987686Radlická 333/150, 15000 Praha
3188916CALIBER CONSULT, s.r.o. "v likvidaci"26155982Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
2695906Centrum Radlická a.s.26760401Radlická 333/150, 15000 Praha
525455Československá obchodní banka, a. s.1350Radlická 333/150, 15000 Praha
2750571ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB60917776Praha, 15057, Radlice, Radlická, 333/150
3248414ČSOB Advisory, a.s.27081907Radlická 333/150, 15000 Praha
606575ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společn71296654Radlická 333/150, 15000 Praha
1708864ČSOB akciový mix, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond71296662Radlická 333/150, 15000 Praha
2671815ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB63999463Praha, 15057, Radlice, Radlická, 333/150
1284788ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost25677888Radlická 333/150, 15000 Praha
1666546ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond71296671Radlická 333/150, 15000 Praha
1159937ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond71296689Radlická 333/150, 15000 Praha
288553ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB71295496Radlická 333/150, 15000 Praha
2333086ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB71295534Radlická 333/150, 15000 Praha
2161030ČSOB institucionální - nadační, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený p71296697Radlická 333/150, 15000 Praha
3029917ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost,71296727Radlická 333/150, 15000 Praha
2125933ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB61859265Radlická 333/150, 15000 Praha
19051ČSOB Private Banking státních dluhopisů 1, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost,71296735Radlická 333/150, 15000 Praha
877782ČSOB Property fund, a.s. "v likvidaci"27924068Radlická 333/150, 15000 Praha

Fyzické osoby v okolí