ČEPRO, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČEPRO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2341. Její identifikační číslo je 60193531

Výpis z obchodního rejstříku ČEPRO, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2341

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: hk3cdqj

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Zprostředkování obchodu a služeb
Testování, měření, analýzy a kontroly
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Pronájem a půjčování věcí movitých
Potrubní doprava
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Prodej jedů, žíravin a pesticidů
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní
Výroba a zpracování paliv a maziv
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba a zpracování paliv a maziv
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava osobní
Ubytovací služby
Hostinská činnost
Zámečnictví, nástrojářství
Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu
Práce prováděné mechanizačními prostředky havarijních středisek,...
Poradenství v oboru ropných výrobků
Provozování skladů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Nástrojářství
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví
Inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění průmyslových staveb
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění dopravních staveb
Organizační zajištění vzdělávacích akcí
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Automatizované zpracování dat
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Dělnická 213/12, 17000 Praha

Adresy: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 07. 11. 2005 od 07. 11. 2005
Praha 1, Spálená 5, č.p. 84, PSČ 11121
od 15. 06. 2001 od 07. 11. 2005
Praha 1, Spálená 5
od 01. 01. 1994 od 15. 06. 2001

Skutečnosti

  Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 27.6.2014
od 05. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 05. 08. 2014

  Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 26.5.2014
od 24. 06. 2014

  Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 23.1.2014
od 08. 04. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 08. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 08. 04. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 8
od 08. 04. 2014 od 12. 09. 2016

  Jediný akcionář rozhodl dne 4.11.2005 takto: (a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem ze stávající částky 2.660.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set šedesát milionů korun českých) o částku 3.000.000.000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých), takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 5.660.000.000 Kč (slovy: pět miliard šest set šedesát milionů korun českých). (b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj. (c) Určuje se, že se zvýšení základního kapitálu společnosti provádí upsáním nových akcií. (d) Určuje se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (e) Určuje se druh, forma, podoba a počet upisovaných akcií:Druh: kmenové akcieForma: akcie na majitelePodoba: listinnáPočet: 3.000.000Jmenovitá hodnota každé akcie: 1.000,- Kč (dále jen ?Akcie?) (f) Emisní kurz jedné a každé Akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz se splácí pouze peněžitými vklady. Práva spojená s Akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových Akcií nijak dotčena. Akcie nebudou kótované. (g) Přednostní právo na upsání Akcií, tj. 3.000.000 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za Akcii s emisním kursem jedné a každé Akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), je oprávněn vykonat jediný akcionář společnosti, kterým je Fond národního majetku České republiky, a to uzavřením smlouvy o upsání Akcií v sídle společnosti ve lhůtě, která činí dvacet (20) dnů. Počátek běhu lhůty k vykonání přednostního práva bude Fondu národního majetku České republiky oznámen v písemném oznámení společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcií. (h) Určuje se, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování Akcií je první den lhůty stanovené pro jeho vykonání podle písmene (g). (j) Na jednu (1) dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze při uplatnění přednostního práva upsat 3/2,66 Akcií, tj. nových akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, s tím, že lze upisovat pouze celé Akcie. (k) Veškeré Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu Akcii, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Fond národního majetku České republiky. Fond národního majetku České republiky bude oprávněn upsat Akcie uzavřením smlouvy o upsání Akcií v sídle společnosti ve lhůtě, která činí dvacet (20) dnů. Počátek běhu lhůty k úpisu bude Fondu národního majetku České republiky oznámen v písemném oznámení společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcií. Emisní kurz jedné a každé Akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). (l) Určuje se, že upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných Akcií na bankovní učet č. 1954252/0800, vedený u banky Česká spořitelna, a.s. (dále jen ?účet pro splacení?) a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je upisovatel povinen nesplacenou část jmenovité hodnoty upsaných Akcií splácet na účet pro splacení s tím, že: (i) 18% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do 30. března 2006, (ii) 18% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do 30. června 2006, (iii) 17% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do 30. září 2006 a (iv) 17% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do jednoho (1) roku ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. (m) Určuje se, že se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. (n) Určuje se, že bude vydán jeden zatímní list ve smyslu ustanovení § 176 obchodního zákoníku, v platném znění.
od 10. 11. 2005 od 19. 01. 2006

  Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni27.7.2000
od 10. 04. 2001

  Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodldne 23.11.2000 o snížení základního jmění společnosti. Základníjmění společnosti, které činí 4.155.814.000,- Kč, se snižuje očástku 1.495.814.000,-, takže základní jmění společnosti potomto snížení bude činit 2.660.000.000,- Kč. Důvodem tohotosnížení základního jmění společnosti podle 216a odst. 1 písm. b)obchodního zákoníku je úhrada kumulované ztráty společnosti.Snížení základního jmění společnosti bude provedeno bezúplatnýmvzetím 1.495.814 ks zaknihovaných akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč z oběhu na základěnávrhu a změnou zápisu o počtu akcií vedeného Střediskem cennýchpapírů, a to po zápisu snížení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku.
od 19. 03. 2001 od 12. 03. 2002

  Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni30.6.1997.
od 30. 06. 1998

  Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 14.12.1995o snížení základního jmění společnosti o 633 186 000,- Kč, tj. z4 789 000 000,- Kč na 4 155 814 000,- Kč. Snížení bude provedenostažením akcií z oběhu o jměnovité hodnotě 1.000,- kč v počtu633 186 kusů akcií ze serie č. 5, která je v držení Fondunárodního majetku ČR.
od 15. 04. 1996

  Změna stanov: čl.2 odst.3, čl.5, čl.10 odst.2, čl.28, čl.29,čl.44, vydáno úplné znění stanov ke dni 22.6.1995.
od 11. 01. 1996

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchod.zák.Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České re-publiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř.42, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.V zakladatelské listině učiněné ve formě not.zápisu ze dne16.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady společnosti.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného majetku uvedeného v za-
od 01. 01. 1994

  kladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schvá-leném privatizačním projektu státního podniku Benzina s.p.č.11 412.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 5 660 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 09. 2016

Počet: 5 660 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 08. 2006 od 13. 09. 2016

Počet: 5 660 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 06. 2006 od 30. 08. 2006

Počet: 3 000 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 01. 2006 od 05. 06. 2006

Počet: 2 660 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 03. 2002 od 05. 06. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: 1 Praha

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2006


Název/Jméno: Fond národního majetku ČR

IČO: 41692918

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 1998 od 07. 02. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: STANĚK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2009


Název/Jméno: SLEPICKA KAREL

IČO: 76002608

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2015


Název/Jméno: SOUČEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014 od 08. 09. 2014


Název/Jméno: BLAŽEK PETR

IČO: 46921630

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 09. 2014 od 23. 12. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014 od 08. 09. 2014


Název/Jméno: KREJSA OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014 od 11. 09. 2015


Název/Jméno: VAIGEL ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: HOSTKOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 08. 04. 2014 od 16. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2013 od 08. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 2009 od 03. 01. 2013


Název/Jméno: HYNEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2014


Název/Jméno: ŠENYCH PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 12. 2013 od 05. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2013 od 31. 12. 2013


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2013 od 05. 08. 2014
Dozorčí rada - druhý místopředseda dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: BLAŽEK ZDENĚK

IČO: 46227865

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2014 od 24. 06. 2014
Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 24. 04. 2013 od 08. 04. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 2013 od 24. 04. 2013


Název/Jméno: BEDNÁŘ OLDŘICH

IČO: 70440263

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2012 od 05. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2005 od 04. 09. 2012


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2011 od 05. 08. 2014


Název/Jméno: BALABÁN MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 05. 08. 2014


Název/Jméno: VORLOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 08. 04. 2014 od 05. 08. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 05. 2011 od 08. 04. 2014


Název/Jméno: DUSPĚVA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 10. 2005 od 03. 01. 2013


Název/Jméno: VOJTÍŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2013


Název/Jméno: TODT FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2007 od 17. 12. 2009


Název/Jméno: ŠNAJDR MAREK

IČO: 63358450

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 05. 2013 od 30. 10. 2013


Název/Jméno: NEUMANN JIŘÍ

IČO: 4426771

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2013 od 08. 04. 2014


Název/Jméno: VÍT MARTIN

IČO: 46850635

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2013 od 08. 04. 2014


Název/Jméno: KLECH JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2012 od 08. 04. 2014
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2005 od 04. 09. 2012


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 05. 01. 2012 od 29. 11. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2008 od 05. 01. 2012


Název/Jméno: KOVÁŘOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2011 od 14. 10. 2013


Název/Jméno: PAVLAS JIŘÍ

IČO: 75328747

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2007 od 08. 04. 2014
Dozorčí rada - člen
od 20. 03. 2004 od 13. 07. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2000 od 20. 03. 2004


Název/Jméno: VITULA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2011 od 01. 09. 2011


Název/Jméno: BENEŠ MIROSLAV

IČO: 68774109

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 14. 01. 2013


Název/Jméno: HLAVÁČ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2010 od 08. 04. 2014


Název/Jméno: BOROVEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 01. 2009 od 03. 01. 2013


Název/Jméno: ČIŽINSKÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - první místopředsedkyně
od 19. 08. 2008 od 03. 05. 2011
Dozorčí rada - první místopředseda
od 07. 10. 2005 od 19. 08. 2008
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 od 07. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 23. 12. 2003 od 13. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1999 od 23. 12. 2003


Název/Jméno: PEŠL FRANTIŠEK

IČO: 76341950

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2004 od 12. 05. 2009


Název/Jméno: JONÁK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: NOUZA RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: OBERFALZER JIŘÍ

IČO: 48091677

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: HAMPL MOJMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: ZIKMUND TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 05. 2006 od 10. 04. 2009


Název/Jméno: PETRŽÍLEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - druhý místopředseda
od 07. 02. 2006 od 12. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 05. 12. 2005 od 07. 02. 2006


Název/Jméno: DOLANSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 10. 2005 od 18. 09. 2009


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 10. 2005 od 30. 01. 2009


Název/Jméno: LUDVÍK IVO

IČO: 46696997

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 10. 2005 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: ŠMARDA MICHAL

IČO: 66532124

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2005 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: KRÁL JAROSLAV

IČO: 64907741

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2005 od 13. 07. 2007


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 10. 2005 od 12. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 od 07. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 03. 2004 od 13. 10. 2004


Název/Jméno: MRŠTINA MILOSLAV

IČO: 18857400

Funkce: Dozorčí rada - druhý místopředseda
od 07. 10. 2005 od 05. 12. 2005
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 od 07. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 12. 2003 od 13. 10. 2004


Název/Jméno: POLÁŠEK LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 10. 2004 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: HOLOUBEK PETR

IČO: 2740346

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 od 12. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 23. 12. 2003 od 27. 11. 2004
Dozorčí rada - člen
od 13. 07. 2002 od 23. 12. 2003


Název/Jméno: PAVLŮ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 od 12. 01. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 02. 2004 od 27. 11. 2004


Název/Jméno: GEIST ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 od 24. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2004 od 13. 10. 2004


Název/Jméno: GULÁZSI ĹUDOVÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 od 07. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2004 od 13. 10. 2004


Název/Jméno: HOUŠKA ALEXANDR

IČO: 62250094

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 13. 10. 2004 od 24. 10. 2005


Název/Jméno: MILICHOVSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2004 od 24. 10. 2005


Název/Jméno: HEJNÁ BĚLA

IČO: 12361241

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 03. 2004 od 13. 10. 2004


Název/Jméno: KADLEC TOMÁŠ

IČO: 75957825

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 03. 2004 od 24. 10. 2005


Název/Jméno: VERNEROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2004 od 13. 10. 2004


Název/Jméno: MORA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 02. 2004 od 20. 03. 2004


Název/Jméno: ROTT PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 23. 12. 2003 od 04. 02. 2004
Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2002 od 23. 12. 2003


Název/Jméno: MIKYNA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 2003 od 04. 02. 2004


Název/Jméno: LIS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 2003 od 27. 11. 2004


Název/Jméno: ČURDOVÁ ANNA

IČO: 49506480

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2002 od 23. 12. 2003


Název/Jméno: KODYMOVÁ RADOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 10. 2002 od 23. 12. 2003


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2002 od 04. 02. 2004


Název/Jméno: MARTINEK JAROSLAV

IČO: 70741565

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2002 od 04. 02. 2004


Název/Jméno: ŠNÁBL RADEK

IČO: 48970832

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2002 od 20. 03. 2004


Název/Jméno: PAVLÍK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 03. 2001 od 30. 10. 2002


Název/Jméno: DVOŘÁK FERDINAND

IČO: 70771791

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2000 od 24. 10. 2005


Název/Jméno: ODEHNAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 09. 2000 od 30. 10. 2002


Název/Jméno: ČERMÁK MIROSLAV

IČO: 71057706

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 09. 2000 od 30. 10. 2002
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 09. 1999 od 14. 09. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 1998 od 21. 09. 1999


Název/Jméno: CILC ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2000 od 04. 02. 2004


Název/Jméno: SEDMÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 09. 2000 od 20. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 1999 od 14. 09. 2000


Název/Jméno: BERNÁŠEK ALEX

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 08. 2000 od 30. 10. 2002


Název/Jméno: PRUSEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 1999 od 14. 09. 2000


Název/Jméno: KNAP PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1999 od 30. 10. 2002


Název/Jméno: IBL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1999 od 10. 04. 2001


Název/Jméno: ŠLÁPOTA JAROMÍR

IČO: 46320598

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 09. 1999 od 30. 10. 2002


Název/Jméno: HUSSAR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 1999 od 23. 12. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 06. 1998 od 21. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 1996 od 30. 06. 1998


Název/Jméno: KUDLÁČEK JAROSLAV

IČO: 71392742

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1999 od 13. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 07. 1998 od 21. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1998 od 12. 08. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 1996 od 30. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1994 od 15. 04. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 11. 11. 1994


Název/Jméno: HARTMANN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 1999 od 14. 09. 2000


Název/Jméno: ŠTĚPÁN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 07. 1998 od 21. 09. 1999


Název/Jméno: VAŠÍČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1998 od 21. 09. 1999


Název/Jméno: FIBICHOVÁ SVATAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1998 od 21. 09. 1999


Název/Jméno: RŮŽIČKA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1998 od 21. 09. 1999


Název/Jméno: PODRAZIL MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 06. 1998 od 21. 09. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 1998 od 30. 06. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 16. 06. 1998


Název/Jméno: FRIEDRICH KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 11. 1994 od 21. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 11. 11. 1994


Název/Jméno: GRAČKO PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 04. 1996 od 10. 07. 1998


Název/Jméno: MANDA VÍTĚSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 06. 1998 od 21. 09. 1999


Název/Jméno: MĚŠŤÁK LUBOŠ

IČO: 70697817

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1998 od 09. 11. 2000


Název/Jméno: MOJŽÍŠ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1996 od 10. 07. 1998


Název/Jméno: ŠTAŇKO NIKOLAJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1996 od 30. 06. 1998


Název/Jméno: KOTLÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1996 od 30. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1994 od 15. 04. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 11. 11. 1994


Název/Jméno: OTTIS IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1994 od 15. 04. 1996


Název/Jméno: KHODL OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1994 od 09. 11. 2000


Název/Jméno: MANDA VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1994 od 30. 06. 1998


Název/Jméno: ŠMŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 15. 04. 1996


Název/Jméno: KMENT PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 17. 06. 1994


Název/Jméno: VLČEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 16. 06. 1998


Název/Jméno: TLUSTÝ JIŘÍ

IČO: 43941991

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 12. 08. 1994


Název/Jméno: SOJÁK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 11. 01. 1996


Název/Jméno: DVOŘÁK JIŘÍ

IČO: 76471292

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 15. 04. 1996


Název/Jméno: BRTEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 15. 04. 1996


Název/Jméno: PECKA ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 15. 04. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 01. 2014


Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 11. 2013


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 04. 2007

Odpovědní zástupci: 22506

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 09. 2006

Odpovědní zástupci: 22506

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 22506

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 1194400

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 01. 2006

Odpovědní zástupci: 219193

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Potrubní doprava

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 07. 2001

Odpovědní zástupci: 279573

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000


Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 279573

Zánik oprávnění:04. 01. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 09. 1997


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 08. 1997

Odpovědní zástupci: 219193

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 08. 1997


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 06. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 09. 1997


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 219193

Zánik oprávnění:14. 11. 2013


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Odpovědní zástupci: 219193

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotř...

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 11. 1996


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 11. 1996


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 279573

Zánik oprávnění:30. 11. 1996


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 447365

Zánik oprávnění:30. 09. 1997


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 279573

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:07. 01. 2001


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Zánik oprávnění:06. 08. 2011


Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Práce prováděné mechanizačními prostředky havarijních středisek, vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 279573

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství v oboru ropných výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování skladů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 39125

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 478812

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 08. 2011


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 447365

Zánik oprávnění:21. 01. 2009


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 478812

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 478812

Zánik oprávnění:11. 04. 2005


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 01. 1997


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 447365

Zánik oprávnění:06. 01. 1997


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 478812

Zánik oprávnění:07. 10. 2013


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 01. 1997


Organizační zajištění vzdělávacích akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 279573

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 279573

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193531

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2105677EKOKRATO s.r.o.49681036Dělnická 775/30, 17000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
66875" REALITNÍ KANCELÁŘ FINISCH" s.r.o. v likvidaci47238241sídl. 17. listopadu 567, 37806 Suchdol nad Lužnicí
24812"SP STUDIO", s.r.o.48207977Budějovická 58, 38101 Český Krumlov
1468762 MM, s.r.o. "v likvidaci"63218674Hradec Králové, 50009, Nový Hradec Králové, Fr. Halase, 1050
281564FP s.r.o.29201934Žďárská 718, 59231 Nové Město na Moravě
114922A.R.G., spol. s r.o.60110881K Raškovci 851, 28002 Kolín
44715AB-WIN CZ a.s.26138824Kytlická 818/21A, 19000 Praha
137024ADAMANTIS GROUP s.r.o.4363469Kubatova 243/23, 77900 Olomouc
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
31292AESPB Konsult s.r.o.29310091Prostřední 2240, 76001 Zlín
260221Agria, s.r.o.47538635Ke Křížku 22, 25088 Čelákovice
220831AGROSTAV Horšovský Týn a. s.45350299Nad rybníčkem 85, 34601 Horšovský Týn
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
246221Black Decor s.r.o.4543866Nedokončená 1236, 19800 Praha
87447BOHEMIA GAMES, spol. s r.o.64835502Rubešova 645/29, 32600 Plzeň
9240Bohemia Promotion a.s.63998921V háji 1092/15, 17000 Praha
43674Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 204826445972Hostýnská 2048/1, 10000 Praha
30228Bytové družstvo Skalice2606653044, 38481 Bohumilice
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
43349Cereal seeds, družstvo26893975385, 67164 Božice
85424COMS TRADE PRODUCTION s.r.o. "v likvidaci"25830791Hradec Králové, 50003, Hradec Králové, Československé armády, 543
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
185952ČESKÁ NADACE SPORTOVNí REPREZENTACE25196596Na poříčí 1041/12, 11000 Praha
32394ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.627417722, 43601 Litvínov
122139ČS - živnostenská obchodní, s.r.o.25582101Helfertova 335/17, 61300 Brno
41009Daphnebridals s.r.o.27610519náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
53213ALINA HUGO74895583Hlavní 54, 41164 Vrbice
130284ARCHALOUS JINDŘICH64550869K Safině 776, 14900 Praha
182292AUGUSTA JOSEF47369451Pod Jánským kopečkem 4211/42, 58601 Jihlava
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
154173BARTOŇOVÁ JANA43577253Sídl. Beskydské 1201, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
58859BAUER LIBOR14554038Hradecká 316, 56902 Březová nad Svitavou
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
182290BENÁČEK JIŘÍ4047340666, 58841 Bílý Kámen
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
145751BENEŠOVÁ SVĚTLANA72484713316, 66404 Mokrá-Horákov
58684BENÍŠEK JAN76504549Palackého 125/27, 27601 Mělník
56657BERAN JAN12320161Pod Hradbami 79, 38301 Prachatice
71899BERAN JAROSLAV75906295Jiráskova 719/4, 47001 Česká Lípa
16124BERÁNEK LUKÁŠ1243900Bohuslava ze Švamberka 790/2, 14000 Praha
59809BERKOVÁ HELENA14738732Obětí nacismu 885/2, 35002 Cheb
15701BEZDĚK LIBOR68683821Vančurova 616/62A, 61500 Brno
74381BEZEG JOSEF66563151Kotlanova 2508/3a, 62800 Brno
197997BIČÁK PAVEL43741738238, 28925 Straky
4367BLÁHA PETR18416454Zahradníčkova 1123/12, 15000 Praha
34280BLAŽEK FRANTIŠEK68894791Žitná 1457/5, 62100 Brno

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3425325A H P - trading, spol. s r.o.15270793Dělnická 213/12, 17000 Praha
591922A.C.A.B1 Investment s.r.o.3675572Dělnická 213/12, 17000 Praha
126815A&M Interpreting Solutions s.r.o.5548306Dělnická 213/12, 17000 Praha
2017972About Fun s.r.o.24310930Dělnická 213/12, 17000 Praha
3082ABU-SHAKRA TRADING INTL, spol. s r.o.15888193Dělnická 213/12, 17000 Praha
2853670ADISON, s.r.o.27104672Osadní 311/12, 17000 Praha
2516615Aerobatic flying club22902538Tusarova 1269/15, 17000 Praha
2660636Akce D.O.S.T.22818791Tovární 1270/10, 17000 Praha
2098806ALBOS LOGISTIK s.r.o.26755645Dělnická 213/12, 17000 Praha
997741ALUMIL Bohemia, a.s.28527160Dělnická 213/12, 17000 Praha
2246323ALUMIL CEU s.r.o.29000572Dělnická 213/12, 17000 Praha
809171ALUMIL CZ s.r.o. v likvidaci62584081Dělnická 213/12, 17000 Praha
1839530Alvido s.r.o.27951227Dělnická 213/12, 17000 Praha
3052767AMDOCS (CR), s.r.o.25729373Dělnická 213/12, 17000 Praha
1759259Amdocs Prague Development Center, s.r.o. - v likvidaci26683547Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
3081673ARCHTILES s.r.o.26218631Dělnická 213/12, 17000 Praha
177329Astramaris Schiffahrtskontor GmbH (organizační složka)48546101Osadní 324/12A, 17000 Praha
3402460AT A T SYSTEMS INTERNATIONAL B.V.40763579Praha, 17004, , DĚLNICKÁ, 12
1565671Ataxo Interactive, a.s.28206894Dělnická 213/12, 17000 Praha
1751199AUTOCENTRUM HALE společnost s ručením omezeným61508837Dělnická 327/15, 17000 Praha
2726997AXEL SPRINGER PRAHA a.s.61859150Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
2594784AYN services CZ s.r.o.1403516Osadní 311/12, 17000 Praha
82572Baculum s.r.o. v likvidaci26696207Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
2743872BEFATEAM s.r.o.5404568Osadní 311/12, 17000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
214203Ing. Milan Pokorný - UNIVERSAL16178564Tovární 1270/10, 17000 Praha
932129MUDR. EVA DUNOVSKÁ, OČNÍ ORDINACE60432721Tovární 1342/12, 17000 Praha
2603271MUDr. Věra LIŠKOVÁ - praktický lékař49371380Tovární 1342/12, 17000 Praha
2038775MUDR.MICHAELA FRKALOVÁ, STOMATOLOGICKÁ ORDINACE49371088Tovární 1342/12, 17000 Praha
2331150Ngoc Tran Thi Bich61045039Osadní 642/23, 17000 Praha
3441730Pera Plastic Czech s.r.o.24289787Dělnická 213/12, 17000 Praha
1541245PHDR. EVA SINGEROVÁ, PSYCHOLOGICKÁ ORDINACE60436824Tovární 1342/12, 17000 Praha
293975SELECT13144146Praha, 17000, , OSADNÍ, 13
1666453TULSAVIA s.r.o. v likvidaci24296350Dělnická 213/12, 17000 Praha
3098580Altmanová Eva Anna13094742Tovární 1270/10, 17000 Praha
1964249BAŠTÝŘOVÁ Andrea72542497Tovární 1342/12, 17000 Praha
284694Bátora Ladislav48568660Tovární 1270/10, 17000 Praha
1966891Baudišová Václava66204755Tusarova 1269/15, 17000 Praha
3013611Bílek Petr68401116Tusarova 1269/15, 17000 Praha
2845365Bosáková Karolína69034885Osadní 1318/13, 17000 Praha
3371477Brodkorb Holger Reinhold73789411Osadní 324/12A, 17000 Praha
682101Bydžovská Kristýna Fejfarová1687212Tusarova 1269/15, 17000 Praha
251696Ceban Nicolae24697826Osadní 644/25, 17000 Praha
2888022Cebrovská Markéta70389021Dělnická 213/12, 17000 Praha
330159Corredorová Milena76045200Tovární 1342/12, 17000 Praha
2041204ČERNÁ Blanka14902800Tusarova 1269/15, 17000 Praha
879209Černohous Adam76368866Tusarova 1269/15, 17000 Praha
2739383Černohous Alexandr63091861Tusarova 1269/15, 17000 Praha
2821681Černohous Josef43931553Tusarova 1269/15, 17000 Praha
3313429Drobílek Aleš4539605Dělnická 327/15, 17000 Praha