ČEPRO, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEPRO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2341. Jeho identifikační číslo je 60193531

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEPRO, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2341

Identifikační číslo:60193531

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: hk3cdqj

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Zprostředkování obchodu a služeb
Pronájem a půjčování věcí movitých
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Testování, měření, analýzy a kontroly
Potrubní doprava
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Prodej jedů, žíravin a pesticidů
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Silniční motorová doprava osobní
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Automatizované zpracování dat
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Organizační zajištění vzdělávacích akcí
Provádění dopravních staveb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění průmyslových staveb
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
Zámečnictví
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Nástrojářství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Provozování skladů
Poradenství v oboru ropných výrobků
Práce prováděné mechanizačními prostředky havarijních středisek,...
Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Adresa společnosti

Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 07. 11. 2005 do 07. 11. 2005
Praha 1, Spálená 5, č.p. 84, PSČ 11121
od 15. 06. 2001 do 07. 11. 2005
Praha 1, Spálená 5
od 01. 01. 1994 do 15. 06. 2001
Dělnická 213/12, 17000 Praha

Skutečnosti

  Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 27.6.2014
od 05. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 05. 08. 2014

  Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 26.5.2014
od 24. 06. 2014

  Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 23.1.2014
od 08. 04. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 08. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 08. 04. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 8
od 08. 04. 2014 do 12. 09. 2016

  Jediný akcionář rozhodl dne 4.11.2005 takto: (a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem ze stávající částky 2.660.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set šedesát milionů korun českých) o částku 3.000.000.000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých), takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 5.660.000.000 Kč (slovy: pět miliard šest set šedesát milionů korun českých). (b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj. (c) Určuje se, že se zvýšení základního kapitálu společnosti provádí upsáním nových akcií. (d) Určuje se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (e) Určuje se druh, forma, podoba a počet upisovaných akcií:Druh: kmenové akcieForma: akcie na majitelePodoba: listinnáPočet: 3.000.000Jmenovitá hodnota každé akcie: 1.000,- Kč (dále jen ?Akcie?) (f) Emisní kurz jedné a každé Akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz se splácí pouze peněžitými vklady. Práva spojená s Akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových Akcií nijak dotčena. Akcie nebudou kótované. (g) Přednostní právo na upsání Akcií, tj. 3.000.000 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za Akcii s emisním kursem jedné a každé Akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), je oprávněn vykonat jediný akcionář společnosti, kterým je Fond národního majetku České republiky, a to uzavřením smlouvy o upsání Akcií v sídle společnosti ve lhůtě, která činí dvacet (20) dnů. Počátek běhu lhůty k vykonání přednostního práva bude Fondu národního majetku České republiky oznámen v písemném oznámení společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcií. (h) Určuje se, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování Akcií je první den lhůty stanovené pro jeho vykonání podle písmene (g). (j) Na jednu (1) dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze při uplatnění přednostního práva upsat 3/2,66 Akcií, tj. nových akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, s tím, že lze upisovat pouze celé Akcie. (k) Veškeré Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu Akcii, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Fond národního majetku České republiky. Fond národního majetku České republiky bude oprávněn upsat Akcie uzavřením smlouvy o upsání Akcií v sídle společnosti ve lhůtě, která činí dvacet (20) dnů. Počátek běhu lhůty k úpisu bude Fondu národního majetku České republiky oznámen v písemném oznámení společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcií. Emisní kurz jedné a každé Akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). (l) Určuje se, že upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných Akcií na bankovní učet č. 1954252/0800, vedený u banky Česká spořitelna, a.s. (dále jen ?účet pro splacení?) a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je upisovatel povinen nesplacenou část jmenovité hodnoty upsaných Akcií splácet na účet pro splacení s tím, že: (i) 18% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do 30. března 2006, (ii) 18% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do 30. června 2006, (iii) 17% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do 30. září 2006 a (iv) 17% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do jednoho (1) roku ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. (m) Určuje se, že se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. (n) Určuje se, že bude vydán jeden zatímní list ve smyslu ustanovení § 176 obchodního zákoníku, v platném znění.
od 10. 11. 2005 do 19. 01. 2006

  Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni27.7.2000
od 10. 04. 2001

  Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodldne 23.11.2000 o snížení základního jmění společnosti. Základníjmění společnosti, které činí 4.155.814.000,- Kč, se snižuje očástku 1.495.814.000,-, takže základní jmění společnosti potomto snížení bude činit 2.660.000.000,- Kč. Důvodem tohotosnížení základního jmění společnosti podle 216a odst. 1 písm. b)obchodního zákoníku je úhrada kumulované ztráty společnosti.Snížení základního jmění společnosti bude provedeno bezúplatnýmvzetím 1.495.814 ks zaknihovaných akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč z oběhu na základěnávrhu a změnou zápisu o počtu akcií vedeného Střediskem cennýchpapírů, a to po zápisu snížení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku.
od 19. 03. 2001 do 12. 03. 2002

  Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni30.6.1997.
od 30. 06. 1998

  Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 14.12.1995o snížení základního jmění společnosti o 633 186 000,- Kč, tj. z4 789 000 000,- Kč na 4 155 814 000,- Kč. Snížení bude provedenostažením akcií z oběhu o jměnovité hodnotě 1.000,- kč v počtu633 186 kusů akcií ze serie č. 5, která je v držení Fondunárodního majetku ČR.
od 15. 04. 1996

  Změna stanov: čl.2 odst.3, čl.5, čl.10 odst.2, čl.28, čl.29,čl.44, vydáno úplné znění stanov ke dni 22.6.1995.
od 11. 01. 1996

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchod.zák.Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České re-publiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř.42, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.V zakladatelské listině učiněné ve formě not.zápisu ze dne16.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady společnosti.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného majetku uvedeného v za-
od 01. 01. 1994

  kladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schvá-leném privatizačním projektu státního podniku Benzina s.p.č.11 412.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 5 660 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 09. 2016

Počet: 5 660 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 08. 2006 do 30. 08. 2006

Počet: 5 660 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 06. 2006 do 05. 06. 2006

Počet: 3 000 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 19. 01. 2006 do 19. 01. 2006

Počet: 2 660 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 03. 2002 do 12. 03. 2002

Počet: 4 155 814 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 16. 10. 1997 do 16. 10. 1997

Počet: 4 789 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: 1 Praha

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2006


Název/Jméno: Fond národního majetku ČR

IČO:41692918

Adresa: Praha 2, Rašínovo nábř.42
od 16. 06. 1998 do 07. 02. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 1998 do 07. 02. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SLEPICKA KAREL

IČO: 76002608

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 09. 2015

Adresa: U Nikolajky 382/30, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 11. 09. 2015


Název/Jméno: BLAŽEK PETR

IČO: 87512084

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014 do 08. 09. 2014

Adresa: Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: SOUČEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014 do 08. 09. 2014

Adresa: Na Staré mlýnské cestě 494, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: KREJSA OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014 do 11. 09. 2015

Adresa: Vinohradská 2370/172, Vinohrady, 130 00 Praha 3
od 05. 08. 2014 do 11. 09. 2015


Název/Jméno: VAIGEL ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2014

Adresa: Zálešná VI 2977, 760 01 Zlín
od 05. 08. 2014


Název/Jméno: HOSTKOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně představenstva
od 08. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2013 do 08. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 2009 do 03. 01. 2013

Adresa: Pod Lihovarem 2232, 256 01 Benešov
od 16. 05. 2014
Hráského 1933, 256 01 Benešov
od 02. 05. 2013 do 16. 05. 2014
Benešov, Hráského 1933, PSČ 25601
od 12. 05. 2009 do 02. 05. 2013


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2013 do 05. 08. 2014
Dozorčí rada - druhý místopředseda dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011

Adresa: U vlečky 2165/5, Modřany, 143 00 Praha 4
od 14. 10. 2013 do 05. 08. 2014
Praha 4, U Vlečky 2165/5, PSČ 14000
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: BLAŽEK ZDENĚK

IČO: 62926888

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2014 do 24. 06. 2014
Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 24. 04. 2013 do 08. 04. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 2013 do 24. 04. 2013

Adresa: Horní 142, 370 08 Staré Hodějovice
od 05. 03. 2013 do 24. 06. 2014


Název/Jméno: BEDNÁŘ OLDŘICH

IČO: 70440263

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2012 do 05. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2005 do 04. 09. 2012

Adresa: Hakenova 1544, 413 01 Roudnice nad Labem
od 08. 04. 2014 do 05. 08. 2014
Roudnice nad Labem, Hakenova 1544, PSČ 41301
od 07. 10. 2005 do 08. 04. 2014


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2011 do 05. 08. 2014

Adresa: Vojtěcha Procházky 295/17, Křečkovice, 682 01 Vyškov
od 08. 04. 2014 do 05. 08. 2014
Vyškov, Vojtěcha Procházky 295/17, PSČ 68201
od 03. 05. 2011 do 08. 04. 2014


Název/Jméno: BALABÁN MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 05. 08. 2014

Adresa: Buková 238/8, Proskovice, 724 00 Ostrava
od 08. 04. 2014 do 05. 08. 2014
Ostrava - Proskovice, Buková 238/8, PSČ 72400
od 03. 05. 2011 do 08. 04. 2014
Ostrava - Proskovice, Buková 8/238, PSČ 72400
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: VORLOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 08. 04. 2014 do 05. 08. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 05. 2011 do 08. 04. 2014

Adresa: Brdlíkova 192/11, Motol, 150 00 Praha 5
od 08. 04. 2014 do 05. 08. 2014
Praha 5, Brdlíkova 192/11, PSČ 15000
od 03. 05. 2011 do 08. 04. 2014


Název/Jméno: HYNEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2014

Adresa: Hakenova 929/2, Čakovice, 196 00 Praha 9
od 08. 04. 2014


Název/Jméno: TODT FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2007 do 17. 12. 2009

Adresa: Stadice č.ev. 100, 400 02 Řehlovice
od 08. 04. 2014
Stadice 100, 400 02 Řehlovice
od 17. 12. 2013 do 08. 04. 2014
Řehlovice, Stadice 100, PSČ 40313
od 13. 07. 2007 do 17. 12. 2013


Název/Jméno: ŠENYCH PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 12. 2013 do 05. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2013 do 31. 12. 2013

Adresa: Marty Krásové 920/6, Čakovice, 196 00 Praha 9
od 14. 11. 2013 do 05. 08. 2014


Název/Jméno: DUSPĚVA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 10. 2005 do 03. 01. 2013

Adresa: Jesenická 3005/8, Záběhlice, 106 00 Praha 10
od 14. 11. 2013
Praha 10, Jesenická 3005/8, PSČ 10600
od 24. 10. 2005 do 14. 11. 2013


Název/Jméno: STANĚK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2009

Adresa: Na Výšině 3276, 580 01 Havlíčkův Brod
od 24. 04. 2013
Havlíčkův Brod, Na Výšině 3276, PSČ 58001
od 10. 04. 2009 do 24. 04. 2013


Název/Jméno: VOJTÍŠEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2013

Adresa: č.p. 68, 262 03 Nové Dvory
od 05. 03. 2013


Název/Jméno: ŠNAJDR MAREK

IČO: 63358450

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 05. 2013 do 30. 10. 2013

Adresa: Vlasákova 2764/6, 276 01 Mělník
od 02. 05. 2013 do 30. 10. 2013


Název/Jméno: VÍT MARTIN

IČO: 46850635

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2013 do 08. 04. 2014

Adresa: Sladkovského 1214/69, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
od 09. 03. 2013 do 08. 04. 2014


Název/Jméno: NEUMANN JIŘÍ

IČO: 15125211

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2013 do 08. 04. 2014

Adresa: č.p. 195, 360 01 Kolová
od 09. 03. 2013 do 08. 04. 2014


Název/Jméno: KLECH JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2012 do 08. 04. 2014
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2005 do 04. 09. 2012

Adresa: Brno, Molákova /19, PSČ 62800
od 04. 09. 2012 do 08. 04. 2014
Brno, Molákova 19, PSČ 62800
od 07. 10. 2005 do 04. 09. 2012


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 05. 01. 2012 do 29. 11. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2008 do 05. 01. 2012

Adresa: Mnichovice, Na Vráži 90, PSČ 25164
od 05. 08. 2008 do 29. 11. 2012


Název/Jméno: KOVÁŘOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 2011 do 14. 10. 2013

Adresa: Chýně, Hájecká 218, PSČ 25301
od 01. 09. 2011 do 14. 10. 2013


Název/Jméno: PAVLAS JIŘÍ

IČO: 46017381

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2007 do 08. 04. 2014
Dozorčí rada - člen
od 20. 03. 2004 do 13. 07. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2000 do 20. 03. 2004

Adresa: Havlíčkův Brod, Machačova 2144, PSČ 58001
od 20. 03. 2004 do 08. 04. 2014
Havlíčkův Brod, Machačova 2144
od 09. 11. 2000 do 20. 03. 2004


Název/Jméno: BENEŠ MIROSLAV

IČO: 68774109

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 14. 01. 2013

Adresa: České Budějovice, Sadová /9, PSČ 37007
od 03. 05. 2011 do 14. 01. 2013
České Budějovice, Sadová 9, PSČ 37007
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: VITULA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2011 do 01. 09. 2011

Adresa: Židlochovice, Dvořákova 426, PSČ 66701
od 03. 05. 2011 do 01. 09. 2011


Název/Jméno: HLAVÁČ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2010 do 08. 04. 2014

Adresa: Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 273, PSČ 76861
od 03. 02. 2010 do 08. 04. 2014


Název/Jméno: BOROVEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 01. 2009 do 03. 01. 2013

Adresa: Praha 9, Pod Smetankou 196/4, PSČ 19000
od 30. 01. 2009 do 03. 01. 2013


Název/Jméno: ČIŽINSKÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - první místopředsedkyně
od 19. 08. 2008 do 03. 05. 2011
Dozorčí rada - první místopředseda
od 07. 10. 2005 do 19. 08. 2008
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 do 07. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 23. 12. 2003 do 13. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1999 do 23. 12. 2003

Adresa: Praha 9, Frýdecká 441, PSČ 19900
od 27. 11. 2004 do 03. 05. 2011
Praha 9, Frýdecká 441, PSČ 19900
od 04. 02. 2004 do 13. 10. 2004
Praha - Letňany, Frýdecká 441, okres Praha 9, PSČ 19900
od 23. 12. 2003 do 04. 02. 2004
Praha 9, Frýdecká 441
od 21. 09. 1999 do 23. 12. 2003


Název/Jméno: PEŠL FRANTIŠEK

IČO: 76341950

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2004 do 12. 05. 2009

Adresa: Kozomín 96, PSČ 27745
od 13. 10. 2004 do 12. 05. 2009


Název/Jméno: NOUZA RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Brdičkova 1915/13, PSČ 15500
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: HAMPL MOJMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 12. 01. 2007

Adresa: Praha 4, Hvězdova 1568/25, PSČ 14000
od 12. 01. 2007 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: OBERFALZER JIŘÍ

IČO: 48091677

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011

Adresa: Králův Dvůr, Pod Hájem 145, PSČ 26701
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: JONÁK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011

Adresa: Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1153, PSČ 56201
od 12. 01. 2007 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: ZIKMUND TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 05. 2006 do 10. 04. 2009

Adresa: Praha 7 - Holešovice, U Smaltovny 1369/23, PSČ 17000
od 15. 05. 2006 do 10. 04. 2009


Název/Jméno: PETRŽÍLEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - druhý místopředseda
od 07. 02. 2006 do 12. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 05. 12. 2005 do 07. 02. 2006

Adresa: Praha 5, Hilmarova 979, PSČ 15200
od 05. 12. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 10. 2005 do 30. 01. 2009

Adresa: Praha 9, Místecká 451, PSČ 19900
od 24. 10. 2005 do 30. 01. 2009


Název/Jméno: LUDVÍK IVO

IČO: 72484039

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 10. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Tábor, Krakovská 2804, PSČ 39005
od 24. 10. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: DOLANSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 10. 2005 do 18. 09. 2009

Adresa: Veltrusy, Zahradní 613, PSČ 27746
od 24. 10. 2005 do 18. 09. 2009


Název/Jméno: ŠMARDA MICHAL

IČO: 66532124

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 718, PSČ 59231
od 07. 10. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: KRÁL JAROSLAV

IČO: 62570757

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2005 do 13. 07. 2007

Adresa: Sezimovo Ústí II, Dukelská 662, PSČ 39102
od 07. 10. 2005 do 13. 07. 2007


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 10. 2005 do 12. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 do 07. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 03. 2004 do 13. 10. 2004

Adresa: Čáslav, Malinová 1669, PSČ 28601
od 27. 11. 2004 do 12. 01. 2007
Čáslav, Malinová 1669, PSČ 28601
od 20. 03. 2004 do 13. 10. 2004


Název/Jméno: MRŠTINA MILOSLAV

IČO: 18857400

Funkce: Dozorčí rada - druhý místopředseda
od 07. 10. 2005 do 05. 12. 2005
Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 do 07. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 12. 2003 do 13. 10. 2004

Adresa: Náchod, Na Vyhlídce 298, PSČ 54701
od 27. 11. 2004 do 05. 12. 2005
Náchod, Na Vyhlídce 298, PSČ 54701
od 23. 12. 2003 do 13. 10. 2004


Název/Jméno: PAVLŮ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 do 12. 01. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 02. 2004 do 27. 11. 2004

Adresa: Blansko, Radkovského 8, PSČ 67801
od 04. 02. 2004 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: HOLOUBEK PETR

IČO: 2740346

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 do 12. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 23. 12. 2003 do 27. 11. 2004
Dozorčí rada - člen
od 13. 07. 2002 do 23. 12. 2003

Adresa: Praha 5, Přecechtělova 2405, PSČ 15000
od 27. 11. 2004 do 12. 01. 2007
Praha 5, Přecechtělova 2405, PSČ 15500
od 13. 07. 2002 do 27. 11. 2004


Název/Jméno: POLÁŠEK LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 10. 2004 do 12. 01. 2007

Adresa: Kopřivnice, Francouzská 1206/29, PSČ 74221
od 13. 10. 2004 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: GULÁZSI LUDOVÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 do 07. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2004 do 13. 10. 2004

Adresa: Pustiměř 242, PSČ 68321
od 27. 11. 2004 do 07. 10. 2005
Pustiměř 242, PSČ 68321
od 04. 02. 2004 do 13. 10. 2004


Název/Jméno: GEIST ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 11. 2004 do 24. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2004 do 13. 10. 2004

Adresa: Jihlava, Kainarova 4367/13, PSČ 58601
od 27. 11. 2004 do 24. 10. 2005
Jihlava, Kainarova 4367/13, PSČ 58601
od 04. 02. 2004 do 13. 10. 2004


Název/Jméno: MILICHOVSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 10. 2004 do 24. 10. 2005

Adresa: Havlíčkův Brod, Suchá 40, PSČ 58000
od 13. 10. 2004 do 24. 10. 2005


Název/Jméno: HOUŠKA ALEXANDR

IČO: 62250094

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 13. 10. 2004 do 24. 10. 2005

Adresa: Praha 10, Na Třebešíně 2420/64, PSČ 10000
od 13. 10. 2004 do 24. 10. 2005


Název/Jméno: KADLEC TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 03. 2004 do 24. 10. 2005

Adresa: Praha 6, Uralská 7, PSČ 16000
od 20. 03. 2004 do 24. 10. 2005


Název/Jméno: HEJNÁ BĚLA

IČO: 12361241

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 03. 2004 do 13. 10. 2004

Adresa: Kutná Hora, 17. listopadu 101, PSČ 28401
od 20. 03. 2004 do 13. 10. 2004


Název/Jméno: VERNEROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 02. 2004 do 13. 10. 2004

Adresa: Praha 5 - Lipence, Spotřebitelská 366, PSČ 15531
od 04. 02. 2004 do 13. 10. 2004


Název/Jméno: MORA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 02. 2004 do 20. 03. 2004

Adresa: Blatná, Fügnerova 232, PSČ 38801
od 04. 02. 2004 do 20. 03. 2004


Název/Jméno: LIS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 2003 do 27. 11. 2004

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 23, PSČ 70100
od 23. 12. 2003 do 27. 11. 2004


Název/Jméno: MIKYNA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 2003 do 04. 02. 2004

Adresa: Litoměřice, Čelakovského 1339/9, PSČ 41201
od 23. 12. 2003 do 04. 02. 2004


Název/Jméno: ROTT PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 23. 12. 2003 do 04. 02. 2004
Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2002 do 23. 12. 2003

Adresa: Praha 5, Fingerova 2179, PSČ 15500
od 30. 10. 2002 do 04. 02. 2004


Název/Jméno: MARTINEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2002 do 04. 02. 2004

Adresa: Praha 4, Nad kolonií 694/27, PSČ 14000
od 30. 10. 2002 do 04. 02. 2004


Název/Jméno: ŠNÁBL RADEK

IČO: 48970832

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2002 do 20. 03. 2004

Adresa: Brandýs nad Labem, Chobotská 1730, PSČ 25001
od 30. 10. 2002 do 20. 03. 2004


Název/Jméno: KODYMOVÁ RADOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 10. 2002 do 23. 12. 2003

Adresa: Praha 4, Jasná II/1338, PSČ 14000
od 30. 10. 2002 do 23. 12. 2003


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 10. 2002 do 04. 02. 2004

Adresa: Praha 3, Jeseniova 17, PSČ 13000
od 30. 10. 2002 do 04. 02. 2004


Název/Jméno: ČURDOVÁ ANNA

IČO: 49506480

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 10. 2002 do 23. 12. 2003

Adresa: Odolena Voda, ul. ČSLA 366, okres Praha-východ, PSČ 25070
od 30. 10. 2002 do 23. 12. 2003


Název/Jméno: PAVLÍK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 03. 2001 do 30. 10. 2002

Adresa: Oslavany, Školní 4, okres Brno-venkov, PSČ 66412
od 16. 03. 2001 do 30. 10. 2002


Název/Jméno: DVOŘÁK FERDINAND

IČO: 70771791

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2000 do 24. 10. 2005

Adresa: Praha 5, Nad Palatou 16
od 09. 11. 2000 do 24. 10. 2005


Název/Jméno: ODEHNAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 09. 2000 do 30. 10. 2002

Adresa: Žďár nad Sázavou, Dolní 1727
od 14. 09. 2000 do 30. 10. 2002


Název/Jméno: SEDMÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 09. 2000 do 20. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 1999 do 14. 09. 2000

Adresa: Jihlava, Brněnská 63
od 21. 09. 1999 do 20. 03. 2004


Název/Jméno: ČERMÁK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 09. 2000 do 30. 10. 2002
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 09. 1999 do 14. 09. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999

Adresa: Přerov II - Předměstí, Karasova 11/1a
od 14. 09. 2000 do 30. 10. 2002
Přerov II - Předměstí, Karasova 11/1A
od 21. 09. 1999 do 14. 09. 2000
Přerov, Karasova 1a
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999


Název/Jméno: CILC ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2000 do 04. 02. 2004

Adresa: Praha 4, Pod Vrstevnicí 21
od 14. 09. 2000 do 04. 02. 2004


Název/Jméno: BERNÁŠEK ALEX

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 08. 2000 do 30. 10. 2002

Adresa: Praha 10, Vyžlovská 2250, PSČ 10000
od 09. 08. 2000 do 30. 10. 2002


Název/Jméno: PRUSEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 1999 do 14. 09. 2000

Adresa: Ostrava - Výškovice, Lumírova 551/15
od 21. 09. 1999 do 14. 09. 2000


Název/Jméno: KNAP PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1999 do 30. 10. 2002

Adresa: Praha 10, Tádžická 1421/8
od 21. 09. 1999 do 30. 10. 2002


Název/Jméno: KUDLÁČEK JAROSLAV

IČO: 71392742

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1999 do 13. 07. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 07. 1998 do 21. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1998 do 12. 08. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 1996 do 30. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1994 do 15. 04. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 11. 11. 1994

Adresa: Praha 4, Na Mlejnku 1238/2/A
od 21. 09. 1999 do 13. 07. 2002
Černošice, V mýtě 296, okres Praha-západ
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999
Černošice, V Mýtě 386
od 15. 04. 1996 do 30. 06. 1998
Černošice, V Mýtě 386
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996


Název/Jméno: IBL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 1999 do 10. 04. 2001

Adresa: Praha 4, Ve Lhotce 902/6
od 21. 09. 1999 do 10. 04. 2001


Název/Jméno: HARTMANN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 09. 1999 do 14. 09. 2000

Adresa: Praha 4, Nad Spádem 206/9
od 21. 09. 1999 do 14. 09. 2000


Název/Jméno: HUSSAR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 09. 1999 do 23. 12. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 1996 do 30. 06. 1998

Adresa: Praha 9, Dobšická 476
od 30. 06. 1998 do 23. 12. 2003
Praha 9 - Horní Počernice, Prokopova (Dobšická) 476
od 11. 01. 1996 do 30. 06. 1998


Název/Jméno: ŠLÁPOTA JAROMÍR

IČO: 46320598

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 09. 1999 do 30. 10. 2002

Adresa: Znojmo, Marušky Kudeříkové 635/12
od 21. 09. 1999 do 30. 10. 2002


Název/Jméno: VAŠÍČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 1998 do 21. 09. 1999

Adresa: Praha 4, Mikulova 1574
od 10. 07. 1998 do 21. 09. 1999


Název/Jméno: ŠTĚPÁN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 07. 1998 do 21. 09. 1999

Adresa: Praha 3, Šikmá 4
od 10. 07. 1998 do 21. 09. 1999


Název/Jméno: PODRAZIL MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 1998 do 30. 06. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 16. 06. 1998

Adresa: Praha 8, Zlonínská 11
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999
Praha 8, Zloninská 11
od 16. 06. 1998 do 30. 06. 1998
Praha 8, Zloninská 11
od 01. 01. 1994 do 16. 06. 1998


Název/Jméno: MANDA VÍTĚSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999

Adresa: Praha 4, Mikulova 1754
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999


Název/Jméno: FIBICHOVÁ SVATAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999

Adresa: Praha 4, Mojmírova 9/1364
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999


Název/Jméno: RŮŽIČKA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999

Adresa: Jindřichův Hradec, Vajgar 552/III
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999


Název/Jméno: FRIEDRICH KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 11. 1994 do 21. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 11. 11. 1994

Adresa: Praha 6, Kosova 837/9
od 30. 06. 1998 do 21. 09. 1999
Praha 6, Kosova 837
od 11. 11. 1994 do 30. 06. 1998
Praha 6, Kosova 837
od 01. 01. 1994 do 11. 11. 1994


Název/Jméno: GRAČKO PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 04. 1996 do 10. 07. 1998

Adresa: Praha 4, Na Lysinách 62/53
od 30. 06. 1998 do 10. 07. 1998
Praha 4, Na Lysinách 62153
od 15. 04. 1996 do 30. 06. 1998


Název/Jméno: MĚŠŤÁK LUBOŠ

IČO: 70697817

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1998 do 09. 11. 2000

Adresa: Roudnice nad Labem, U hřiště 1998, okres Litoměřice
od 16. 06. 1998 do 09. 11. 2000


Název/Jméno: ŠTAŇKO NIKOLAJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1996 do 30. 06. 1998

Adresa: Kolín 2, Benešova 757
od 15. 04. 1996 do 30. 06. 1998


Název/Jméno: KOTLÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1996 do 30. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 11. 1994 do 15. 04. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 11. 11. 1994

Adresa: Horní Beřkovice, Kostomlaty pod Řípem
od 15. 04. 1996 do 30. 06. 1998
Horní Beřkovice, Kostomlaty pod Řípem
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996


Název/Jméno: MOJŽÍŠ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1996 do 10. 07. 1998

Adresa: Praha 4, Pujmanova 1587/48
od 15. 04. 1996 do 10. 07. 1998


Název/Jméno: KHODL OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1994 do 09. 11. 2000

Adresa: Tábor, Sokolovská 2362, PSČ 39003
od 12. 08. 1994 do 09. 11. 2000


Název/Jméno: OTTIS IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 1994 do 15. 04. 1996

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Zátiší 1024, PSČ 27801
od 12. 08. 1994 do 15. 04. 1996


Název/Jméno: MANDA VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 1994 do 30. 06. 1998

Adresa: Praha 4, Mikulova 1574
od 17. 06. 1994 do 30. 06. 1998


Název/Jméno: ŠMŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Dunická 3145
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996


Název/Jméno: BRTEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996

Adresa: Kolín, Žižkova 386
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996


Název/Jméno: DVOŘÁK JIŘÍ

IČO: 18356125

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996

Adresa: Praha 10, Kozmíkova 4
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996


Název/Jméno: TLUSTÝ JIŘÍ

IČO: 43941991

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 12. 08. 1994

Adresa: Vinařice, Družstevní 490
od 01. 01. 1994 do 12. 08. 1994


Název/Jméno: PECKA ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996

Adresa: Litvínov 1, Školní 380
od 01. 01. 1994 do 15. 04. 1996


Název/Jméno: KMENT PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 17. 06. 1994

Adresa: Praha 10, Amurská 4/1222
od 01. 01. 1994 do 17. 06. 1994


Název/Jméno: VLČEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 16. 06. 1998

Adresa: Bystřice pod H., Bělidla 1055
od 01. 01. 1994 do 16. 06. 1998


Název/Jméno: SOJÁK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 11. 01. 1996

Adresa: Praha 6, Mickiewiczova 11/238
od 01. 01. 1994 do 11. 01. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 1. 2014

Odpovědní zástupci: Luboš Měšťák


Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 11. 2013

Odpovědní zástupci: Miloš MIKO


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 4. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Mojžíš, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 9. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Vlček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Petřík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 1. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Petřík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 1. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Potrubní doprava

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Petřík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Bohumil HRUDKA


Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Petřík

Zánik oprávnění:4. 1. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Eva Humlíčková


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 8. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav PEŠEK


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 8. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Petřík

Zánik oprávnění:1. 7. 2001


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Lubomír Schier

Zánik oprávnění:30. 9. 1997


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Václava Čížková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Petřík

Zánik oprávnění:14. 11. 2013


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 12. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kotlík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 11. 1996


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Dolanský

Zánik oprávnění:30. 11. 1996


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotř...

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav SALAVEC

Zánik oprávnění:30. 11. 1996


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kotlík

Zánik oprávnění:30. 9. 1997


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:13. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Mojžíš, CSc.

Zánik oprávnění:7. 1. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 9. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Mojžíš, CSc.

Zánik oprávnění:6. 8. 2011


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 15. 01. 2009 do 31. 12. 2014
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 15. 01. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 15. 01. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 15. 01. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 15. 01. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 15. 01. 2009
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 29. 10. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 29. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 29. 10. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 29. 10. 2008
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 29. 10. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 01. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 06. 09. 2006 do 29. 10. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 12. 01. 2006 do 29. 10. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 12. 01. 2006 do 29. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 12. 01. 2006 do 29. 10. 2008
Potrubní doprava
od 25. 07. 2001 do 29. 10. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 18. 12. 1996 do 29. 10. 2008
Ubytovací služby
od 12. 10. 1995
Velkoobchod a maloobchod
od 29. 05. 1995
Poskytování technických služeb
od 29. 05. 1995
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 29. 05. 1995
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 29. 05. 1995
Ubytovací služby
od 13. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Poradenství v oboru ropných výrobků
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Provozování skladů
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Práce prováděné mechanizačními prostředky havarijních středisek, vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání.
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Organizační zajištění vzdělávacích akcí
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku)
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Automatizované zpracování dat
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 01. 09. 1994 do 29. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Toms


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Luboš Měšťák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Václava Čížková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: František Pešl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Organizační zajištění vzdělávacích akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav PEŠEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Klech

Zánik oprávnění:6. 1. 1997


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kotlík

Zánik oprávnění:7. 10. 2013


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Petřík

Zánik oprávnění:6. 1. 1997


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Zánik oprávnění:6. 1. 1997


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Zánik oprávnění:11. 4. 2005


Inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav SALAVEC

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Vlček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Zánik oprávnění:21. 1. 2009


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Železný

Zánik oprávnění:6. 8. 2011


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Železný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav ŽELEZNÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování skladů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: František Pešl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oboru ropných výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Václava Čížková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Práce prováděné mechanizačními prostředky havarijních středisek, vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kotlík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kotlík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193531

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
3387912" BORGLAS, s.r.o."49712055Praha 10, Šibřinská 2, PSČ 10000
2805006" Bytové družstvo Vltava 12 "25167278Bezdrevská 1015/12, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
2638876" Ramesse, spol. s r.o."48039322Jugoslávských partyzánů 679/16, Bubeneč, 160 00 Praha 6
2198794"EBEN" spol. s r.o. v likvidaci44565721Litvínov, Chudeřínská 12
1451402"HARDY spol. s r.o."18242197Praha 4, Zelený pruh 99, PSČ 14050

Související osoby

#NázevICOAdresa
706110"Promus Katowice" s.r.o.40 - 028 Katowice, ul. Francouzská čp. 70, Polská republika
672193MACH EDUARDJemnice-Lovčovice 11
710852DVOŘÁK JIŘÍNové Hrady 275, PSČ 37333
424437VEJVODA JIŘÍČeská Lípa, Střelnice 2294
773237SCHINKO ROBINČeský Krumlov, Špičák