Cerea, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Cerea, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 621. Její identifikační číslo je 46504940

Výpis z obchodního rejstříku Cerea, a.s.

Datum zápisu: 4. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 621

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vqvg7ct

Předmět podnikání: Distribuce pohonných hmot
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako...
Kovářství, podkovářství
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Technické činnosti v dopravě
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Ubytovací služby
Testování, měření, analýzy a kontroly
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zámečnictví, nástrojářství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Odbyt zvláště nebezpečných jedů
Servisní a analytická laboratorní činnost
Opravy silničních vozidel
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Provoz veřejného vážení a vážních zařízení
Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad -...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 15. 11. 2016, došlo ke sloučení, při kterém na společnost Cerea, a.s., se sídlem na adrese Dělnická 384, Pardubičky, 531 25 Pardubice, IČO 46504940, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností Agropodnik Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452765, a Agrostav Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452757.
od 01. 01. 2017

  Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 13. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Cerea, a.s., se sídlem na adrese Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 46504940, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti AGROFIN Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Mařákova 931, Litomyšl - Město, 569 67 Litomyšl, IČO 25272110.
od 01. 01. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 01. 12. 2015

  Dle projektu vnitrostátní fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti ROKA, spol. s.r.o. se sídlem Bozkov čp. 68, PSČ 512 13, IČO 620 60 686 na společnost Cerea, a.s. se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 465 04 940 jako na společnost nástupnickou.
od 01. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 17. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 17. 03. 2014 od 01. 12. 2015

  Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.
od 12. 08. 2013 od 27. 08. 2013

  Lhůta pro splacení 100% peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-157110267/0100.
od 12. 08. 2013 od 27. 08. 2013

  Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.
od 12. 08. 2013 od 27. 08. 2013

  Úpis nové akcie bude proveden na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900.
od 12. 08. 2013 od 27. 08. 2013

  Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o jejím upsání, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 12. 08. 2013 od 27. 08. 2013

  Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jímž je sám Jediný akcionář, tj. společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610, kterému bude nabídnut k úpisu jeden kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč.
od 12. 08. 2013 od 27. 08. 2013

  Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 12. 08. 2013 od 27. 08. 2013

  Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se Jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.
od 12. 08. 2013 od 27. 08. 2013

  Dne 7. 8. 2013 jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál se zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál společnosti z dosavadní výše 252.279.606,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set šest korun českých) o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) na výslednou částku 352.279.606,- Kč (slovy: tři sta padesát dva milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set šest korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem. Akcie bude volně převoditelná.
od 12. 08. 2013 od 27. 08. 2013

  Na společnost Cerea, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti AGROP a.s., identifikační číslo 47452838, se sídlem Chrudim III, Píšťovy 825, PSČ 537 58, která byla uvedena v projektu rozštěpení schváleném dne 8. července 2013. Zbývající odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti AGROP a.s., přešla na nástupnickou společnost AGROP PENTA s.r.o., identifikační číslo 01921312, se sídlem Píšťovy 825, PSČ 537 58 Chrudim III.
od 01. 08. 2013

  Obchodní společnost Cerea, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940 byla rozdělena tak, že část jejího jmění uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost AGF Logistics, s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01, identifikační číslo 643 61 594.
od 01. 07. 2012

  Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 1. června 2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost Cerea, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 465 04 940, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01, IČO 481 55 187.
od 01. 07. 2011

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 10.12.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:- základní kapitál se zvyšuje z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti, zejména skladování zemědělských komodit- základní kapitál společnosti o částku 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 252,279.606,- Kč, slovy dvě stě padesát dva milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set šest korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých znějící na jméno (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;- nově emitovaná akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti a movité věci evidované pro středisko Slatiňany a středisko Hlinsko:a) Slatiňanya/ soubor věcí movitých, a to:1. mostní váha, inventární číslo 9614/1220100057-02. předčistička obilí VTT-4, inventární číslo 9614/1220100063-03. transformátor, inventární číslo 9614/1220100056-04. příjmová linka, inventární číslo 9614/1220100058-0b/ nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví číslo 2551 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území a obec Slatiňany:1) Pozemkyparcela st. 123/10, výměra 160, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 123/11, výměra 174, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 929, výměra 130, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 965, výměra 1012, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 966, výměra 116, zastavěná plocha a nádvoříparcela 326/4, výměra 600, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 385/3, výměra 1297, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 405/2, výměra 429, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 409/6, výměra 918, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 444/30, výměra 24818, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/40, výměra 6972, orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fondparcela 444/70, výměra 2065, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/71, výměra 346, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/72, výměra 19, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/73, výměra 1641, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/105, výměra 172, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/106, výměra 128, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 706/3, výměra 10, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 834, výměra 214, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 835, výměra 184, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 836, výměra 1143, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha2) budovybudova bez čp/če, způsob využití tech.vyb na st. parcele 123/10, trafostanicebudova bez čp/če, způsob využití adminis na st. parcele 123/11, administrativní budovabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. parcele 929, nádrže na LTObudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. parcele 965, obilní silobudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. parcele 966, garáž pro lokotraktorc/ stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Slatiňany, a to:- mostní váha - inventární číslo 9614/1210100042-0, na pozemku parcelní číslo stavební 123/11,- železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100035-0 (spodek), 9614/1210100036-0 (svršek), na pozemku parcelní číslo 326/4, 385/3, 405/2, 409/6, 836, 444/30, 444/40, 444/70 a na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 830,- osvětlení železniční vlečky - inventární číslo 9614/1210100040-0, na pozemku parcelní číslo 444/30, 444/70, 836 a na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 830,- přípojka VN - inventární číslo 9614/1210100038-0, na pozemku parcelní číslo 836 a na pozemcích jiného vlastníka parcelní číslo 223/1, 444/35, 444/107 a 712/11,- zpevněná plocha - inventární číslo 9614/1210100044-0, na pozemku parcelní číslo 444/30,- skládka uhlí - inventární číslo 9614/1210100045-0, na pozemku parcelní číslo 444/30,B) Hlinskoa/ soubor věcí movitých, a to:1. hasící přístroj práškový 6 kg - inventární číslo 9614/1220200087-02. hasící přístroj práškový 6 kg - inventární číslo 9614/1220200088-03. hasící přístroj práškový 6 kg - inventární číslo 9614/1220200089-04. granulační lis M 12 - inventární číslo 9614/1220100066-05. hydraulický výtah - inventární číslo 9614/1220100068-06. parní vyvíječ CERTUS - inventární číslo 9614/1220100070-07. příjmová linka Hlinsko - inventární číslo 9614/1220100059-08. silnoproudá elektromagnetická váha SP 5016 - inventární číslo 9614/1220100067-09. sušárna obilí LSO 50 - inventární číslo  9614/1220100060-010. technolog. na dávkování minerálií - inventární číslo 9614/1220100062-011. technolog. pro výrobu krmných směsí - inventární číslo 9614/1220100069-012. technologic. soubor VKS Hlinsko - inventární číslo 9614/1220100061-013. tukovací zařízení - inventární číslo 9614/1220100064-014. zařízení pro vykládku vagonů - inventární číslo 9614/1220100065-0b/ nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 6362 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území Hlinsko v Čechách a obec Hlinsko:1) pozemkyparcela st. 2284/1, výměra 206, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2284/2, výměra 114, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2285, výměra 71, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2286/1, výměra 784, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2286/2, výměra 170, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2286/4, výměra 25, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2286/5, výměra 12, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2288/1, výměra 341, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2288/2, výměra 80, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2289/1, výměra 680, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2290/2, výměra 98, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2291/1, výměra 173, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2291/2, výměra 4, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2292/1, výměra 662, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2293/2, výměra 49, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2294/1, výměra 487, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2294/2, výměra 72, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2294/3, výměra 192, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2295, výměra 108, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2941, výměra 372, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3133, výměra 22, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3134/1, výměra 416, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3135/1, výměra 503, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3135/2, výměra 45, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3135/3, výměra 11, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3136, výměra 96, zastavěná plocha a nádvoříparcela 609/23, výměra 13939, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/33, výměra 878, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/34, výměra 1600, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/40, výměra 1, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/41, výměra 41, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/42, výměra 2587, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/43, výměra 177, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/44, výměra 178, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/50, výměra 3216, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/51, výměra 185, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/52, výměra 91, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/53, výměra 3, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/54, výměra 33, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 613/22, výměra 1795, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 624/5, výměra 43, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 624/7, výměra 170, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 624/8, výměra 53, ostatní plocha, manipulační plocha2) budovybudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2284/1, st. 2284/2, správní budovabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2285, mostní váhabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2286/1, st. 2286/4, st. 2286/5, Silobudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2286/2, st. 2286/3 LV 756, bývalá suškabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2288/1, st. 2288/2, Prodejnabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2289/1, st. 2289/2, LV 10002, spadlý hangárbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2290/1 LV 10002, st. 2290/2, sklad hnojivbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2291/1, st. 2291/2, Trafostanicebudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2292/1, st. 2292/2 LV 10002, VKSbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2293/1 LV 10002, st. 2293/2, nádrže na LTObudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2294/1, st. 2294/2, st. 2294/3, spadlý hangár IIbudova bez čp/če, způsob využití garáž na st. 2295, Autodílna - garáž pro lokotraktorbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2941, Suškabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3128 LV 10002, stáčiště LTObudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3133, Vzorkovačbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3134/1, st. 3134/2 LV 10002, ocelový přístřešekbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3135/1, st. 3135/2, st. 3135/3, Autodílnabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3136, Ocelokolnac/ stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Hlinsko, a to:- vodovod - inventární číslo 9614/1210100060-0, na pozemcích parcelní číslo 609/40, 609/43, 609/51, 609/52, st. 2294/2, 609/54- kanalizace - inventární číslo 9614/1210100047-0, 9614/1210100059-0, na pozemku parcelní číslo 609/23, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002)- plynovod - inventární číslo 9614/1210100048-0, na pozemku parcelní číslo stavební 2941, 609/23, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002)- rozvody slaboproud - inventární číslo 9614/1210100056-0, na pozemku parcelní číslo stavební 2286/5, parcelní číslo stavební 2292/1- kabelové rozvody - inventární číslo 9614/1210100055-0, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002)- opěrné zdi - inventární číslo 9614/1210100057-0, na pozemku parcelní číslo 609/42- oplocení - inventární číslo 9614/1210100065-0, na pozemku parcelní číslo 609/42, 613/22, 609/23, 609/34, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/39 (list vlastnictví číslo 10002), 609/48 (list vlastnictví číslo 756), 609/49 (list vlastnictví číslo 667)- železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100062-0 (spodek), 9614/1210100063-0 (svršek), na pozemcích parcelní číslo 624/7, 609/50, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002)- most - inventární číslo 9614/1210100058-0, na pozemku parcelní číslo stavební 2286/5, parcelní číslo stavební 2292/1- komunikace - inventární číslo 9614/1210100064-0, na pozemku parcelní číslo 609/34, 609/23.Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepěněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen " Nepeněžitý vklad");Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116310, jmenovaným za tímto účelem Krajským soudem v Hradci Králové usnesením č.j. 2Nc 1315/2010-23 ze dne 22.11.2010, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 3.12.2010 znalecký posudek č. 273/83/2010 ve výši 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých (dále též jen "Znalecký posudek"),- emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 31,809.000,- Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 31,809.000,- Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti- možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě,- upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti vlané hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku získá Společnost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti Cerea a.s., zejména skladování zemědělských komodit.- schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie;- místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti;- Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva");- lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámem doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné;Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem sepsán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy.
od 23. 12. 2010 od 30. 12. 2010

  Na společnost Cerea, a.s. (dříve ZZN Pardubice, a.s.), se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940 přešla jako na nástupnickou společnost odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Výkrm Cerea, a.s. (dříve Cerea, a.s.), se sídlem Hradec Králové, Nerudova 37, identifikační číslo 465 05 024 uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleném dne 10.5.2010.
od 01. 06. 2010

  Na základě projektu převzetí jmění ze dne 30.6.2009 převzala společnost ZZN Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČ 465 04 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621, jako přejímající společnost, jmění zanikající společnosti AGRO Dašice, a.s., se sídlem Dašice č.p. 475, Dašice v Čechách, PSČ 533 03, IČ 465 05 946, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 726.
od 01. 08. 2009

  Na společnost ZZN Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČ 465 04 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu fúze sloučením ze dne 7. července 2009 jmění zanikající společnosti AGROCHEMA, akciová společnost, se sídlem Dašice č.p. 475, Dašice v Čechách, PSČ 533 03, IČ 135 84 677, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 104. Společnost ZZN Pardubice, a.s. je právním nástupcem bez likvidace zrušené zanikající společnosti AGROCHEMA, akciová společnost.
od 01. 08. 2009

  Valná hromada společnosti ZZN Pardubice, a.s. konaná dne 23.5.2006 v sídle společnosti, přijala svými usneseními tato rozhodnutí:- valná hromada určuje, že na základě dokumentů a to výpisu z účtu majitele cenných papírů vydaným Střediskem cenných papírů dne 7.března 2006, dokládajících počet a majetek hlavního akcionáře k 177.615 kusům kmenových zaknihovaných akcií na majitele a Prohlášení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, společnosti CAPITAL PARTNERS CF, s.r.o., IČ 26152231 ze dne 12.4.2006, o počtech akcií emitovaných společností ZZN Pardubice, a.s., které jsou v majetku společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., které pro ni deponuje, je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, hlavním akcionářem společnosti ZZN Pardubice, a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti ZZN Pardubice, a.s. ve výši 91,01 %, neboť je vlastníkem akcií této společnosti a to kmenových zaknihovaných a listinných akcií na majitele o souhrnné jmenovité hodnotě 200.652.451,- Kč,- valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění,- valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, doložil prohlášením společnosti A&CE Global Finance, a.s. se sídlem v Brně, Ptašínského 4, PSČ 602 00, IČ 26257530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628 (dále jen "Obchodník s CP"), že předal obchodníkovi s CP finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Vlastní výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s CP,- schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, zaknihované akcie ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených §§ 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 545.000,- Kč činí 470.387,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 545,- Kč činí 470,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 327,- Kč činí 282,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 3.270.000,- Kč činí 2.822.319,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 178,- Kč činí 154,- Kč a za každou jednu akcii v nominální hodnotě 600,- Kč činí 518,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 490-50/06 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 6.března 2006, dodatek ze dne 29.března 2006, a že k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán předchozí souhlas rozhodnutím České národní banky, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem pod číslem jednacím 45/N/33/2006/2 ze dne 4.dubna 2006, které nabylo právní moci dne 10.dubna 2006,- určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
od 28. 06. 2006 od 29. 08. 2007

  Společnost se sloučila se společnostmi Zemědělské zásobování a nákup, a.s., Česká Skalice, sídlem Říkov č.p. 264, PSČ 552 03 Česká Skalice, a PROAGRO Liberec, a.s., sídlem Liberec, Pivovarská 866, PSČ 463 11, IČ 49903497. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklých společností Zemědělské zásobování a nákup, a.s, Česká Skalice, sídlem Říkov č.p. 264, PSČ 552 03 Česká Skalice, a PROAGRO Liberec, a.s., sídlem Liberec, Pivovarská 866, PSČ 463 11, IČ 49903497.
od 31. 10. 2004 od 29. 08. 2007

  Právní poměry se řídí stanovami schválenými dne 30.6.1993.
od 20. 07. 1993 od 29. 08. 1997

  Právní poměry se řídí stanovami ze dne 18.3.1993.
od 14. 05. 1993 od 20. 07. 1993

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch. zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 04. 05. 1992 od 29. 08. 2007

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. OCenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZZN Pardubice a.s.
od 04. 05. 1992 od 31. 12. 1992

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 352279606 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 352279606 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 10. 2015 od 17. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 31809000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 03. 2014 od 16. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 108871206 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 03. 2014 od 16. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 17. 03. 2014 od 16. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 27. 08. 2013 od 17. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 31809000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2010 od 17. 03. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 08. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HROMEK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2011


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2011


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2017
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 07. 2011 od 07. 02. 2017


Název/Jméno: TUREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 05. 2011


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 07. 2011 od 17. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2010 od 21. 07. 2011


Název/Jméno: VÁVRA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2014


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 05. 2014


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 03. 2014 od 27. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2013 od 17. 03. 2014


Název/Jméno: MACHATÝ JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 03. 2003 od 17. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2002 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: HÁJEK PETR

IČO: 18431631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2006 od 16. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2004 od 18. 07. 2006


Název/Jméno: POUROVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2011 od 27. 05. 2014


Název/Jméno: KYSELA DAREK

IČO: 2282283

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2011 od 21. 07. 2011


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 01. 2011 od 21. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 2010 od 24. 11. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 2008 od 02. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 08. 2008 od 16. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2004 od 12. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2002 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: TŮMA FRANTIŠEK

IČO: 67939279

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 11. 2010 od 27. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 10. 2004 od 12. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 03. 2004 od 31. 10. 2004


Název/Jméno: SÝKORA KAREL

IČO: 74444948

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2010 od 13. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 2008 od 02. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2008 od 18. 12. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2006 od 12. 08. 2008


Název/Jméno: SÝKORA MILAN

IČO: 88853012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 08. 2008 od 21. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2006 od 12. 08. 2008


Název/Jméno: TESAŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2008 od 19. 01. 2011


Název/Jméno: SKALA PAVEL

IČO: 71044027

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2005 od 18. 07. 2006


Název/Jméno: FERANEC MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 2004 od 16. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 03. 2003 od 31. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2002 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: ŘEHOUNEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2003 od 31. 10. 2004


Název/Jméno: PAVLÍČEK MOJMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 od 21. 07. 2005


Název/Jméno: ZUNA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1999 od 09. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 10. 1998 od 11. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 1996 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 07. 2000 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: ZAČAL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 07. 2000 od 04. 09. 2002


Název/Jméno: STEFAN HVĚZDOSLAV

IČO: 66219868

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1999 od 04. 09. 2002


Název/Jméno: KRŇANSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1998 od 07. 10. 2002
Dozorčí rada - místopředseda
od 22. 08. 1996 od 30. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 od 22. 08. 1996


Název/Jméno: PAVELKA FRANTIŠEK

IČO: 62183729

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 02. 1999 od 04. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 10. 1998 od 11. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 1998 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: GROSS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 1999 od 31. 03. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 22. 08. 1996 od 29. 08. 1997


Název/Jméno: UREŠ FRANTIŠEK

IČO: 70563012

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 02. 1999 od 18. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1998 od 11. 02. 1999


Název/Jméno: BUDÍK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 02. 1999 od 04. 07. 2000


Název/Jméno: VODRÁŽKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1998 od 11. 02. 1999


Název/Jméno: SLANAŘOVÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 1998 od 11. 02. 1999
Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1997 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: HUBENÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 30. 09. 1998 od 11. 02. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 29. 08. 1997 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: KUBÁT ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 08. 1997 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: OSIČKOVÁ NATALÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 08. 1996 od 29. 08. 1997


Název/Jméno: DOHNAL BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 08. 1996 od 29. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 od 22. 08. 1996


Název/Jméno: ČEJKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 08. 1996 od 29. 08. 1997


Název/Jméno: HOLÝ MILAN

IČO: 88105989

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 1996 od 22. 08. 1996


Název/Jméno: MAŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 od 22. 08. 1996


Název/Jméno: GROS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 1996 od 22. 08. 1996


Název/Jméno: ŠIMEK PAVEL

IČO: 73604038

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 1996 od 22. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: OSIČKOVÁ NATÁLIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 1996 od 22. 08. 1996


Název/Jméno: HORÁK PETR

IČO: 74837699

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 1995 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: Navrátil Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 07. 1994 od 29. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 22. 07. 1994


Název/Jméno: RŮŽIČKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 1993 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: BUCHTELE JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: BERNÁTH MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 1993 od 20. 07. 1993


Název/Jméno: Ing. jaroslav V í g n e r

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: HRAZDÍRA OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 1993 od 14. 09. 1995


Název/Jméno: BLAŽEK STANISLAV

IČO: 69670226

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 1993 od 22. 08. 1996


Název/Jméno: Doc. Ing.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 od 22. 07. 1994


Název/Jméno: HÁBÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: ROZSOCHATECKÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 od 24. 01. 1996


Název/Jméno: KOLÁŘ FRANTIŠEK

IČO: 10050108

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 od 14. 05. 1993


Název/Jméno: DYMÁK ADOLF

IČO: 44401507

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 od 14. 05. 1993


Název/Jméno: FALTYS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 22. 08. 1996


Název/Jméno: HRSTKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 14. 05. 1993


Název/Jméno: NECHVÍLE JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 od 14. 05. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 10. 2013

Odpovědní zástupci:


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 02. 2010

Odpovědní zástupci: 249221


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 02. 2010


Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 07. 2009

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2012


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 06. 2009


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 10. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 2008

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 17. 03. 2008 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 17. 03. 2008 od 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 17. 03. 2008 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 249213

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 11. 2004

Odpovědní zástupci:


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 06. 2009


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Obory činnosti: - služeb v dopravě
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu zemědělskými produkty
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Obory činnosti: - pro potravinářský a tabákový průmysl
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- stavebních a důlních strojů
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- pro zemědělství a lesnictví
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- obráběcích strojů
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 249215

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Obory činnosti: - poskytování služeb při chovu ryb
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- provádění zahradních a parkových úprav, s výjimkou architektonických úprav
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- vazba věnců a kytic
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- sběr hub, rostlin a lesních plodin
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- stříhání ovcí
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- zemědělskou technikou
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- kování koní
od 09. 11. 2004 od 04. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Obory činnosti: - provozování garáží bez ostrahy
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- logistické služby
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- provozování parkovišť bez ostrahy
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- dopravní značení
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- prověřování tras pro nadměrné náklady
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Obory činnosti: - skladování zboží
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 249216

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Obory činnosti: - sportovních potřeb
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Obory činnosti: - měření hluku a vibrací
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- posuzování vlastnosti zdrojů ionizujícího záření
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- služby osobní dozimetrie
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- kontroly technických a sportovních zařízení
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- měření radonu
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- provozování středisek kalibrační služby
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 09. 11. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 249218

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 11. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 12. 1992


Odbyt zvláště nebezpečných jedů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Zánik oprávnění:15. 08. 1996


Servisní a analytická laboratorní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 249218

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 19. 04. 2004 od 18. 04. 2006


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz veřejného vážení a vážních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 249230

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Obory činnosti: Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 01. 07. 2012
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 07. 12. 2009
Poskytování technických služeb
od 27. 11. 2009
Ubytovací služby
od 17. 10. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 14. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 10. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 10. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 14. 10. 2008
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 14. 10. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 14. 10. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 03. 2008 od 17. 10. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 09. 11. 2004
Velkoobchod a maloobchod
od 09. 11. 2004
Zprostředkování obchodu a služeb
od 09. 11. 2004 od 17. 10. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 09. 11. 2004 od 17. 10. 2008
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
od 09. 11. 2004 od 17. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 09. 11. 2004 od 17. 10. 2008
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 09. 11. 2004 od 17. 10. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 09. 11. 2004 od 17. 10. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 09. 11. 2004 od 17. 10. 2008
Technické činnosti v dopravě
od 09. 11. 2004 od 17. 10. 2008
Ubytovací služby
od 09. 11. 2004 od 17. 10. 2008
Servisní a analytická laboratorní činnost
od 10. 11. 1992 od 17. 10. 2008
Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu
od 01. 10. 1992 od 17. 10. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 01. 10. 1992 od 17. 10. 2008
Provoz veřejného vážení a vážních zařízení
od 01. 10. 1992 od 17. 10. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46504940

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
98104100 Mega projekt, spol. s r.o.47454555Wonkova 1142/1, 50002 Hradec Králové
206271AB Facility a.s.26740168Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Kodaňská, 46
75422Academy partners, spol. s r.o.26500582Husitská 160/49, 13000 Praha
241410AFORTI IT s.r.o.2558742Pod Rozhlednou 2970/11, 78701 Šumperk
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
92119AGROS Bohemia, a.s. v likvidaci45806438Osvoboditelů 1107, 43801 Žatec
28149ALFA - NEDBAL v.o.s. v likvidaci49096320Proboštov, 41712, Proboštov, Proboštovská, 267/3
209804ALPO, spol. s r.o.44269358Polská 1518/44, 12000 Praha
80585AURI, s.r.o. v likvidaci62417436Praha, 11000, Staré Město, Křižovnické náměstí, 2
131788Base Praha s.r.o.25060856Huberova 346/11, 16100 Praha
246031BASIC DISTRICT s.r.o. v likvidaci27333647Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
120345Beltz fine books s.r.o. v likvidaci26372592Krátká 100, 34601 Horšovský Týn
24923BERGMAN BLAHOSLAV strojírny spol. s r.o.1504461128, 51203 Libštát
198880BETA elektronika, s.r.o.2620925040, 39843 Zběšičky
11189Boháč - Müller v.o.s.663301Zapova 558, 25601 Benešov
104395BROLA a.s.48208175Tábor, 39002, Čekanice, Čekanice, 207
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
188858COLORLAK-PRAHA s.r.o.64576671Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Mladoboleslavská, 159
1939COLORlak, státní podnik150321Staré Město, 68602, , Tovární, 1076
128167ČEKONT,s.r.o. v likvidaci25067214Nádražní 326, 66442 Modřice
94242Česká hotelová, a.s.26968851Plzeňská 103/215C, 15000 Praha
173060Česká průmyslová a.s. "v likvidaci"43871658Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
91714ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.25920901214, 25764 Zdislavice
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Adresa: Srbská 185/1, 160 00 Praha 6
Fyzická osoba: Petr Přibyl63240921Vrážská 1165/2, 15300 Praha
Fyzická osoba: RNDr. Miloslav Burda, CSc.5217440Renoirova 619/6, 15200 Praha
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Fyzická osoba: Roman Dvořák13900081Pod Vrchem 61, 40505 Děčín
Fyzická osoba: Nejedlá Jaroslava, SHR47476435Červená Třemešná, 50760, , ,
Firma: Okresní lidová knihovna Tachov76694Tachov, 34701, , Nám. Republiky, 119
Fyzická osoba: Ing. Tadeáš Opavský64128474Pod Nemocnicí 2113/19, 70800 Ostrava
Adresa: Na Větřáku 491, 664 07 Pozořice
Fyzická osoba: Václav Macák13216503Vysoké Mýto, 56601, Choceňské Předměstí, Tisovská, 115
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13

Firmy v okolí