Cerea, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Cerea, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 621. Její identifikační číslo je 46504940 a sídlo firmy je Pardubice, Dělnická 384, PSČ 53125.

Výpis z obchodního rejstříku Cerea, a.s.

Datum zápisu: 4. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 621

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vqvg7ct

Předmět podnikání: Distribuce pohonných hmot
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako...
Kovářství, podkovářství
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Technické činnosti v dopravě
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Ubytovací služby
Testování, měření, analýzy a kontroly
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zámečnictví, nástrojářství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Odbyt zvláště nebezpečných jedů
Servisní a analytická laboratorní činnost
Opravy silničních vozidel
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Provoz veřejného vážení a vážních zařízení
Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad -...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 15. 11. 2016, došlo ke sloučení, při kterém na společnost Cerea, a.s., se sídlem na adrese Dělnická 384, Pardubičky, 531 25 Pardubice, IČO 46504940, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností Agropodnik Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452765, a Agrostav Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452757.
od 01. 01. 2017

  Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 13. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Cerea, a.s., se sídlem na adrese Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 46504940, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti AGROFIN Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Mařákova 931, Litomyšl - Město, 569 67 Litomyšl, IČO 25272110.
od 01. 01. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 01. 12. 2015

  Dle projektu vnitrostátní fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti ROKA, spol. s.r.o. se sídlem Bozkov čp. 68, PSČ 512 13, IČO 620 60 686 na společnost Cerea, a.s. se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 465 04 940 jako na společnost nástupnickou.
od 01. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 17. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 17. 03. 2014 do 01. 12. 2015

  Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.
od 12. 08. 2013 do 27. 08. 2013

  Lhůta pro splacení 100% peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-157110267/0100.
od 12. 08. 2013 do 27. 08. 2013

  Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.
od 12. 08. 2013 do 27. 08. 2013

  Úpis nové akcie bude proveden na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900.
od 12. 08. 2013 do 27. 08. 2013

  Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o jejím upsání, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 12. 08. 2013 do 27. 08. 2013

  Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jímž je sám Jediný akcionář, tj. společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610, kterému bude nabídnut k úpisu jeden kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč.
od 12. 08. 2013 do 27. 08. 2013

  Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 12. 08. 2013 do 27. 08. 2013

  Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se Jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.
od 12. 08. 2013 do 27. 08. 2013

  Dne 7. 8. 2013 jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál se zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál společnosti z dosavadní výše 252.279.606,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set šest korun českých) o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) na výslednou částku 352.279.606,- Kč (slovy: tři sta padesát dva milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set šest korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem. Akcie bude volně převoditelná.
od 12. 08. 2013 do 27. 08. 2013

  Na společnost Cerea, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti AGROP a.s., identifikační číslo 47452838, se sídlem Chrudim III, Píšťovy 825, PSČ 537 58, která byla uvedena v projektu rozštěpení schváleném dne 8. července 2013. Zbývající odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti AGROP a.s., přešla na nástupnickou společnost AGROP PENTA s.r.o., identifikační číslo 01921312, se sídlem Píšťovy 825, PSČ 537 58 Chrudim III.
od 01. 08. 2013

  Obchodní společnost Cerea, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940 byla rozdělena tak, že část jejího jmění uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost AGF Logistics, s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01, identifikační číslo 643 61 594.
od 01. 07. 2012

  Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 1. června 2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost Cerea, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 465 04 940, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01, IČO 481 55 187.
od 01. 07. 2011

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 10.12.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:- základní kapitál se zvyšuje z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti, zejména skladování zemědělských komodit- základní kapitál společnosti o částku 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 252,279.606,- Kč, slovy dvě stě padesát dva milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set šest korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých znějící na jméno (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;- nově emitovaná akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti a movité věci evidované pro středisko Slatiňany a středisko Hlinsko:a) Slatiňanya/ soubor věcí movitých, a to:1. mostní váha, inventární číslo 9614/1220100057-02. předčistička obilí VTT-4, inventární číslo 9614/1220100063-03. transformátor, inventární číslo 9614/1220100056-04. příjmová linka, inventární číslo 9614/1220100058-0b/ nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví číslo 2551 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území a obec Slatiňany:1) Pozemkyparcela st. 123/10, výměra 160, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 123/11, výměra 174, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 929, výměra 130, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 965, výměra 1012, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 966, výměra 116, zastavěná plocha a nádvoříparcela 326/4, výměra 600, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 385/3, výměra 1297, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 405/2, výměra 429, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 409/6, výměra 918, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 444/30, výměra 24818, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/40, výměra 6972, orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fondparcela 444/70, výměra 2065, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/71, výměra 346, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/72, výměra 19, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/73, výměra 1641, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/105, výměra 172, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 444/106, výměra 128, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 706/3, výměra 10, ostatní plocha, způsob využití dráhaparcela 834, výměra 214, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 835, výměra 184, ostatní plocha, způsob využití manipulační plochaparcela 836, výměra 1143, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha2) budovybudova bez čp/če, způsob využití tech.vyb na st. parcele 123/10, trafostanicebudova bez čp/če, způsob využití adminis na st. parcele 123/11, administrativní budovabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. parcele 929, nádrže na LTObudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. parcele 965, obilní silobudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. parcele 966, garáž pro lokotraktorc/ stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Slatiňany, a to:- mostní váha - inventární číslo 9614/1210100042-0, na pozemku parcelní číslo stavební 123/11,- železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100035-0 (spodek), 9614/1210100036-0 (svršek), na pozemku parcelní číslo 326/4, 385/3, 405/2, 409/6, 836, 444/30, 444/40, 444/70 a na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 830,- osvětlení železniční vlečky - inventární číslo 9614/1210100040-0, na pozemku parcelní číslo 444/30, 444/70, 836 a na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 830,- přípojka VN - inventární číslo 9614/1210100038-0, na pozemku parcelní číslo 836 a na pozemcích jiného vlastníka parcelní číslo 223/1, 444/35, 444/107 a 712/11,- zpevněná plocha - inventární číslo 9614/1210100044-0, na pozemku parcelní číslo 444/30,- skládka uhlí - inventární číslo 9614/1210100045-0, na pozemku parcelní číslo 444/30,B) Hlinskoa/ soubor věcí movitých, a to:1. hasící přístroj práškový 6 kg - inventární číslo 9614/1220200087-02. hasící přístroj práškový 6 kg - inventární číslo 9614/1220200088-03. hasící přístroj práškový 6 kg - inventární číslo 9614/1220200089-04. granulační lis M 12 - inventární číslo 9614/1220100066-05. hydraulický výtah - inventární číslo 9614/1220100068-06. parní vyvíječ CERTUS - inventární číslo 9614/1220100070-07. příjmová linka Hlinsko - inventární číslo 9614/1220100059-08. silnoproudá elektromagnetická váha SP 5016 - inventární číslo 9614/1220100067-09. sušárna obilí LSO 50 - inventární číslo  9614/1220100060-010. technolog. na dávkování minerálií - inventární číslo 9614/1220100062-011. technolog. pro výrobu krmných směsí - inventární číslo 9614/1220100069-012. technologic. soubor VKS Hlinsko - inventární číslo 9614/1220100061-013. tukovací zařízení - inventární číslo 9614/1220100064-014. zařízení pro vykládku vagonů - inventární číslo 9614/1220100065-0b/ nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 6362 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území Hlinsko v Čechách a obec Hlinsko:1) pozemkyparcela st. 2284/1, výměra 206, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2284/2, výměra 114, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2285, výměra 71, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2286/1, výměra 784, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2286/2, výměra 170, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2286/4, výměra 25, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2286/5, výměra 12, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2288/1, výměra 341, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2288/2, výměra 80, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2289/1, výměra 680, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2290/2, výměra 98, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2291/1, výměra 173, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2291/2, výměra 4, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2292/1, výměra 662, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2293/2, výměra 49, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2294/1, výměra 487, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2294/2, výměra 72, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2294/3, výměra 192, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2295, výměra 108, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 2941, výměra 372, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3133, výměra 22, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3134/1, výměra 416, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3135/1, výměra 503, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3135/2, výměra 45, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3135/3, výměra 11, zastavěná plocha a nádvoříparcela st. 3136, výměra 96, zastavěná plocha a nádvoříparcela 609/23, výměra 13939, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/33, výměra 878, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/34, výměra 1600, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/40, výměra 1, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/41, výměra 41, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/42, výměra 2587, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/43, výměra 177, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/44, výměra 178, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/50, výměra 3216, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/51, výměra 185, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/52, výměra 91, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/53, výměra 3, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 609/54, výměra 33, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 613/22, výměra 1795, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 624/5, výměra 43, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 624/7, výměra 170, ostatní plocha, manipulační plochaparcela 624/8, výměra 53, ostatní plocha, manipulační plocha2) budovybudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2284/1, st. 2284/2, správní budovabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2285, mostní váhabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2286/1, st. 2286/4, st. 2286/5, Silobudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2286/2, st. 2286/3 LV 756, bývalá suškabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2288/1, st. 2288/2, Prodejnabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2289/1, st. 2289/2, LV 10002, spadlý hangárbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2290/1 LV 10002, st. 2290/2, sklad hnojivbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2291/1, st. 2291/2, Trafostanicebudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2292/1, st. 2292/2 LV 10002, VKSbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2293/1 LV 10002, st. 2293/2, nádrže na LTObudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2294/1, st. 2294/2, st. 2294/3, spadlý hangár IIbudova bez čp/če, způsob využití garáž na st. 2295, Autodílna - garáž pro lokotraktorbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2941, Suškabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3128 LV 10002, stáčiště LTObudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3133, Vzorkovačbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3134/1, st. 3134/2 LV 10002, ocelový přístřešekbudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3135/1, st. 3135/2, st. 3135/3, Autodílnabudova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3136, Ocelokolnac/ stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Hlinsko, a to:- vodovod - inventární číslo 9614/1210100060-0, na pozemcích parcelní číslo 609/40, 609/43, 609/51, 609/52, st. 2294/2, 609/54- kanalizace - inventární číslo 9614/1210100047-0, 9614/1210100059-0, na pozemku parcelní číslo 609/23, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002)- plynovod - inventární číslo 9614/1210100048-0, na pozemku parcelní číslo stavební 2941, 609/23, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002)- rozvody slaboproud - inventární číslo 9614/1210100056-0, na pozemku parcelní číslo stavební 2286/5, parcelní číslo stavební 2292/1- kabelové rozvody - inventární číslo 9614/1210100055-0, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002)- opěrné zdi - inventární číslo 9614/1210100057-0, na pozemku parcelní číslo 609/42- oplocení - inventární číslo 9614/1210100065-0, na pozemku parcelní číslo 609/42, 613/22, 609/23, 609/34, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/39 (list vlastnictví číslo 10002), 609/48 (list vlastnictví číslo 756), 609/49 (list vlastnictví číslo 667)- železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100062-0 (spodek), 9614/1210100063-0 (svršek), na pozemcích parcelní číslo 624/7, 609/50, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002)- most - inventární číslo 9614/1210100058-0, na pozemku parcelní číslo stavební 2286/5, parcelní číslo stavební 2292/1- komunikace - inventární číslo 9614/1210100064-0, na pozemku parcelní číslo 609/34, 609/23.Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepěněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen " Nepeněžitý vklad");Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116310, jmenovaným za tímto účelem Krajským soudem v Hradci Králové usnesením č.j. 2Nc 1315/2010-23 ze dne 22.11.2010, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 3.12.2010 znalecký posudek č. 273/83/2010 ve výši 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých (dále též jen "Znalecký posudek"),- emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 31,809.000,- Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 31,809.000,- Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti- možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě,- upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti vlané hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku získá Společnost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti Cerea a.s., zejména skladování zemědělských komodit.- schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie;- místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti;- Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva");- lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámem doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné;Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem sepsán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy.
od 23. 12. 2010 do 30. 12. 2010

  Na společnost Cerea, a.s. (dříve ZZN Pardubice, a.s.), se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940 přešla jako na nástupnickou společnost odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Výkrm Cerea, a.s. (dříve Cerea, a.s.), se sídlem Hradec Králové, Nerudova 37, identifikační číslo 465 05 024 uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleném dne 10.5.2010.
od 01. 06. 2010

  Na základě projektu převzetí jmění ze dne 30.6.2009 převzala společnost ZZN Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČ 465 04 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621, jako přejímající společnost, jmění zanikající společnosti AGRO Dašice, a.s., se sídlem Dašice č.p. 475, Dašice v Čechách, PSČ 533 03, IČ 465 05 946, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 726.
od 01. 08. 2009

  Na společnost ZZN Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČ 465 04 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu fúze sloučením ze dne 7. července 2009 jmění zanikající společnosti AGROCHEMA, akciová společnost, se sídlem Dašice č.p. 475, Dašice v Čechách, PSČ 533 03, IČ 135 84 677, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 104. Společnost ZZN Pardubice, a.s. je právním nástupcem bez likvidace zrušené zanikající společnosti AGROCHEMA, akciová společnost.
od 01. 08. 2009

  Valná hromada společnosti ZZN Pardubice, a.s. konaná dne 23.5.2006 v sídle společnosti, přijala svými usneseními tato rozhodnutí:- valná hromada určuje, že na základě dokumentů a to výpisu z účtu majitele cenných papírů vydaným Střediskem cenných papírů dne 7.března 2006, dokládajících počet a majetek hlavního akcionáře k 177.615 kusům kmenových zaknihovaných akcií na majitele a Prohlášení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, společnosti CAPITAL PARTNERS CF, s.r.o., IČ 26152231 ze dne 12.4.2006, o počtech akcií emitovaných společností ZZN Pardubice, a.s., které jsou v majetku společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., které pro ni deponuje, je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, hlavním akcionářem společnosti ZZN Pardubice, a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti ZZN Pardubice, a.s. ve výši 91,01 %, neboť je vlastníkem akcií této společnosti a to kmenových zaknihovaných a listinných akcií na majitele o souhrnné jmenovité hodnotě 200.652.451,- Kč,- valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění,- valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, doložil prohlášením společnosti A&CE Global Finance, a.s. se sídlem v Brně, Ptašínského 4, PSČ 602 00, IČ 26257530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628 (dále jen "Obchodník s CP"), že předal obchodníkovi s CP finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Vlastní výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s CP,- schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, zaknihované akcie ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených §§ 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 545.000,- Kč činí 470.387,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 545,- Kč činí 470,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 327,- Kč činí 282,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 3.270.000,- Kč činí 2.822.319,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 178,- Kč činí 154,- Kč a za každou jednu akcii v nominální hodnotě 600,- Kč činí 518,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 490-50/06 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 6.března 2006, dodatek ze dne 29.března 2006, a že k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán předchozí souhlas rozhodnutím České národní banky, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem pod číslem jednacím 45/N/33/2006/2 ze dne 4.dubna 2006, které nabylo právní moci dne 10.dubna 2006,- určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
od 28. 06. 2006 do 29. 08. 2007

  Společnost se sloučila se společnostmi Zemědělské zásobování a nákup, a.s., Česká Skalice, sídlem Říkov č.p. 264, PSČ 552 03 Česká Skalice, a PROAGRO Liberec, a.s., sídlem Liberec, Pivovarská 866, PSČ 463 11, IČ 49903497. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklých společností Zemědělské zásobování a nákup, a.s, Česká Skalice, sídlem Říkov č.p. 264, PSČ 552 03 Česká Skalice, a PROAGRO Liberec, a.s., sídlem Liberec, Pivovarská 866, PSČ 463 11, IČ 49903497.
od 31. 10. 2004 do 29. 08. 2007

  Právní poměry se řídí stanovami schválenými dne 30.6.1993.
od 20. 07. 1993 do 29. 08. 1997

  Právní poměry se řídí stanovami ze dne 18.3.1993.
od 14. 05. 1993 do 20. 07. 1993

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch. zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 04. 05. 1992 do 29. 08. 2007

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. OCenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZZN Pardubice a.s.
od 04. 05. 1992 do 31. 12. 1992

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 352279606 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 352279606 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 10. 2015 do 17. 08. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 31809000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 03. 2014 do 16. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 108871206 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 03. 2014 do 16. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 17. 03. 2014 do 16. 10. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 27. 08. 2013 do 17. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 31809000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2010 do 17. 03. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Adresa: Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 11. 08. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 08. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HROMEK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2011

Adresa: Dr. Václava Peška 659, Chrudim III, 537 01 Chrudim
od 17. 08. 2013
Chrudim, Dr. Václava Peška 659, PSČ 53701
od 21. 07. 2011 do 17. 08. 2013


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2011

Adresa: Zlechovská 192/13, Krasice, 796 04 Prostějov
od 17. 10. 2013
Prostějov, Zlechovská /13, PSČ 79604
od 21. 07. 2011 do 17. 10. 2013


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2017
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 07. 2011 do 07. 02. 2017

Adresa: Dalovická 1057/7, Kbely, 197 00 Praha 9
od 16. 10. 2015
Praha 9 - Kbely, Dalovická 1057/7, PSČ 19000
od 11. 05. 2012 do 16. 10. 2015
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 677/6, PSČ 19000
od 21. 07. 2011 do 11. 05. 2012


Název/Jméno: TUREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 05. 2011

Adresa: Licomělice 20, 538 03 Načešice
od 07. 02. 2017
Načešice - Licomělice 20, PSČ 53803
od 27. 05. 2011 do 07. 02. 2017


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 07. 2011 do 17. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2010 do 21. 07. 2011

Adresa: Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 01. 12. 2015
Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 18. 10. 2013 do 17. 03. 2014
Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 16200
od 24. 11. 2010 do 18. 10. 2013


Název/Jméno: VÁVRA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2014

Adresa: Čs. armády 237, Chrudim III, 537 01 Chrudim
od 27. 05. 2014


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 05. 2014

Adresa: Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
od 27. 05. 2014


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 03. 2014 do 27. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2013 do 17. 03. 2014

Adresa: Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 21. 02. 2013 do 27. 05. 2014


Název/Jméno: MACHATÝ JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 03. 2003 do 17. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2002 do 31. 03. 2003

Adresa: Na Kopečku 1, 533 75 Dolní Ředice
od 02. 08. 2013
Dolní Ředice, Na Kopečku 1, PSČ 53375
od 16. 12. 2008 do 02. 08. 2013
Dolní Ředice 1, PSČ 53375
od 31. 03. 2003 do 17. 08. 2006
Dolní Ředice 1, okres Pardubice, PSČ 53375
od 07. 10. 2002 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: HÁJEK PETR

IČO: 18431631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2006 do 16. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2004 do 18. 07. 2006

Adresa: Nezvalova 845, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
od 25. 10. 2013
Chrudim, Nezvalova 845, PSČ 53701
od 17. 08. 2006 do 25. 10. 2013
Chrudim, Nezvalova 845, PSČ 53701
od 31. 10. 2004 do 18. 07. 2006


Název/Jméno: POUROVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2011 do 27. 05. 2014

Adresa: Hradec Králové, Myslbekova 381/12, PSČ 50003
od 21. 07. 2011 do 27. 05. 2014


Název/Jméno: KYSELA DAREK

IČO: 2282283

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2011 do 21. 07. 2011

Adresa: Litoměřice, Hrubínova 173/8, PSČ 41201
od 19. 01. 2011 do 21. 07. 2011


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 01. 2011 do 21. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 2010 do 24. 11. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 2008 do 02. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 08. 2008 do 16. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2004 do 12. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2002 do 31. 03. 2003

Adresa: Prostějov, Winklerova /23, PSČ 79601
od 13. 01. 2011 do 21. 07. 2011
Prostějov, Winklerova /23, PSČ 79601
od 02. 07. 2010 do 24. 11. 2010
Prostějov, Winklerova 23, PSČ 79601
od 31. 10. 2004 do 02. 07. 2010
Prostějov, Winklerova 23
od 31. 03. 2003 do 31. 10. 2004
Prostějov, Winklerova 23, PSČ 79601
od 04. 09. 2002 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: TŮMA FRANTIŠEK

IČO: 67939279

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 11. 2010 do 27. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 10. 2004 do 12. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 03. 2004 do 31. 10. 2004

Adresa: Chotěboř, Lipová 1629, PSČ 58301
od 24. 11. 2010 do 27. 05. 2011
Chotěboř, Lipová 1629
od 15. 11. 2006 do 12. 08. 2008
Chotěboř, U Prefy 270
od 09. 03. 2004 do 15. 11. 2006


Název/Jméno: SÝKORA KAREL

IČO: 74444948

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2010 do 13. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 2008 do 02. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2008 do 18. 12. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2006 do 12. 08. 2008

Adresa: Plzeň, Červenohrádecká /12b, PSČ 31200
od 02. 07. 2010 do 13. 01. 2011
Plzeň, Červenohrádecká 12B, PSČ 31200
od 16. 12. 2008 do 02. 07. 2010
Plzeň, Červenohrádecká 12B, PSČ 32200
od 18. 07. 2006 do 18. 12. 2008


Název/Jméno: SÝKORA MILAN

IČO: 88853012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 08. 2008 do 21. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2006 do 12. 08. 2008

Adresa: Chrudim, Čs.armády 610, PSČ 53701
od 18. 07. 2006 do 21. 07. 2011


Název/Jméno: TESAŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2008 do 19. 01. 2011

Adresa: Odolena Voda - Dolínek, Na Zdolnici 327, PSČ 25070
od 12. 08. 2008 do 19. 01. 2011


Název/Jméno: SKALA PAVEL

IČO: 71044027

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2005 do 18. 07. 2006

Adresa: Mirošovice, Na Ohradě 191, PSČ 25166
od 21. 07. 2005 do 18. 07. 2006


Název/Jméno: FERANEC MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 2004 do 16. 12. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 03. 2003 do 31. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2002 do 31. 03. 2003

Adresa: Olomouc, Masarykova tř. 939/56, PSČ 77201
od 31. 10. 2004 do 16. 12. 2008
Olomouc - Hodolany, Masarykova tř. 939/56
od 31. 03. 2003 do 31. 10. 2004
Velký Týnec č. 44, okres Olomouc, PSČ 78372
od 04. 09. 2002 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: ŘEHOUNEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 2003 do 31. 10. 2004

Adresa: Choteč 69, Sezemice, PSČ 533 04
od 31. 03. 2003 do 31. 10. 2004


Název/Jméno: PAVLÍČEK MOJMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 do 21. 07. 2005

Adresa: Praha 10, V Ochozu 1831/2
od 31. 03. 2003 do 21. 07. 2005


Název/Jméno: ZUNA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 1999 do 09. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 10. 1998 do 11. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 1996 do 29. 10. 1998

Adresa: Pardubice, Dubinská 725, PSČ 53012
od 31. 12. 2002 do 09. 03. 2004
Pardubice, Bartoňova 605, PSČ 53002
od 11. 02. 1999 do 31. 12. 2002
Pardubice, Bartoňova 605
od 22. 08. 1996 do 11. 02. 1999


Název/Jméno: KOHOUTEK IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 07. 2000 do 31. 03. 2003

Adresa: Kroměříž, Zborovská 4180/13, PSČ 76701
od 04. 07. 2000 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: ZAČAL ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 07. 2000 do 04. 09. 2002

Adresa: Určice, PSČ 79804
od 04. 07. 2000 do 04. 09. 2002


Název/Jméno: STEFAN HVĚZDOSLAV

IČO: 66219868

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 1999 do 04. 09. 2002

Adresa: Praha 4 - Podolí, Na lysině 500/11, PSČ 14000
od 18. 08. 1999 do 04. 09. 2002


Název/Jméno: KRŇANSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1998 do 07. 10. 2002
Dozorčí rada - místopředseda
od 22. 08. 1996 do 30. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996

Adresa: Pasovice 441, okres Znojmo, PSČ 67125
od 11. 02. 1999 do 07. 10. 2002
Mikulovice 146
od 22. 08. 1996 do 11. 02. 1999
Mikulovice 146
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996


Název/Jméno: PAVELKA FRANTIŠEK

IČO: 62183729

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 02. 1999 do 04. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 10. 1998 do 11. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 1998 do 29. 10. 1998

Adresa: Velké Pavlovice, Dlouhá 322/17, okres Břeclav, PSČ 69106
od 11. 02. 1999 do 04. 07. 2000
Velké Pavlovice, Dlouhá 17, okres Břeclav
od 30. 09. 1998 do 11. 02. 1999


Název/Jméno: GROSS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 1999 do 31. 03. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 22. 08. 1996 do 29. 08. 1997

Adresa: Chrudim III, Obce Ležáků 452, PSČ 53703
od 11. 02. 1999 do 31. 03. 2003
Chrudim, U stadionu 720
od 22. 08. 1996 do 29. 08. 1997


Název/Jméno: UREŠ FRANTIŠEK

IČO: 70563012

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 02. 1999 do 18. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1998 do 11. 02. 1999

Adresa: Praha 9, Zelenečská 504/47, PSČ 19400
od 29. 10. 1998 do 18. 08. 1999


Název/Jméno: BUDÍK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 02. 1999 do 04. 07. 2000

Adresa: Ostapovice, U dráhy 12, PSČ 66441
od 11. 02. 1999 do 04. 07. 2000


Název/Jméno: VODRÁŽKA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1998 do 11. 02. 1999

Adresa: Praha 4, Mokrá 1130, PSČ 14000
od 30. 09. 1998 do 11. 02. 1999


Název/Jméno: SLANAŘOVÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 1998 do 11. 02. 1999
Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 1997 do 30. 09. 1998

Adresa: Praha 9, Pod strojírnami 15, PSČ 19000
od 29. 08. 1997 do 11. 02. 1999


Název/Jméno: HUBENÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 30. 09. 1998 do 11. 02. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 29. 08. 1997 do 30. 09. 1998

Adresa: Prostějov, Rejskova 26, PSČ 79601
od 29. 08. 1997 do 11. 02. 1999


Název/Jméno: KUBÁT ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 08. 1997 do 30. 09. 1998

Adresa: Praha 5, Dominova 2467, PSČ 15000
od 29. 08. 1997 do 30. 09. 1998


Název/Jméno: OSIČKOVÁ NATALÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 08. 1996 do 29. 08. 1997

Adresa: Praha 10, U Záběhlického zámku 127
od 22. 08. 1996 do 29. 08. 1997


Název/Jméno: DOHNAL BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 08. 1996 do 29. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996

Adresa: Velenka 115, okres Nymburk
od 24. 01. 1996 do 29. 08. 1997


Název/Jméno: ČEJKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 08. 1996 do 29. 08. 1997

Adresa: Pardubice, Gorkého 1238
od 22. 08. 1996 do 29. 08. 1997


Název/Jméno: HOLÝ MILAN

IČO: 88105989

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996

Adresa: Nymburk, Sadová 2114
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996


Název/Jméno: MAŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996

Adresa: Zápy 169, okres Praha-východ
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996


Název/Jméno: GROS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996

Adresa: Chrudim, U stadionu 720
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996


Název/Jméno: ŠIMEK PAVEL

IČO: 73604038

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 do 24. 01. 1996

Adresa: Jaroměř, J. Šímy 769
od 14. 05. 1993 do 22. 08. 1996


Název/Jméno: OSIČKOVÁ NATÁLIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996

Adresa: Praha 10, U Záběhlického zámku 127
od 24. 01. 1996 do 22. 08. 1996


Název/Jméno: HORÁK PETR

IČO: 74837699

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 1995 do 24. 01. 1996

Adresa: Pardubice, Dašická 1160
od 14. 09. 1995 do 24. 01. 1996


Název/Jméno: Navrátil Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 07. 1994 do 29. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 22. 07. 1994

Adresa: Pardubice, Prodloužená 252
od 22. 07. 1994 do 29. 10. 1998
Pardubice, Prodloužená 252
od 04. 05. 1992 do 22. 07. 1994


Název/Jméno: RŮŽIČKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 1993 do 24. 01. 1996

Adresa: Praha 6, Čílova 17/274
od 20. 07. 1993 do 24. 01. 1996


Název/Jméno: BUCHTELE JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 do 24. 01. 1996

Adresa: Tuněchody 50
od 14. 05. 1993 do 24. 01. 1996


Název/Jméno: BERNÁTH MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 1993 do 20. 07. 1993

Adresa: Praha 6, K červenému vrchu 33
od 14. 05. 1993 do 20. 07. 1993


Název/Jméno: Ing. jaroslav V í g n e r

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 do 24. 01. 1996

Adresa: Praha 3, Korunní 117
od 14. 05. 1993 do 24. 01. 1996


Název/Jméno: HRAZDÍRA OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 1993 do 14. 09. 1995

Adresa: Zábřeh na Moravě, Severovýchodní 48
od 14. 05. 1993 do 14. 09. 1995


Název/Jméno: BLAŽEK STANISLAV

IČO: 69670226

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 1993 do 22. 08. 1996

Adresa: Pardubice, U starého dubu 1436
od 14. 05. 1993 do 22. 08. 1996


Název/Jméno: Doc. Ing.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 do 22. 07. 1994

Adresa: .
od 14. 05. 1993 do 22. 07. 1994


Název/Jméno: HÁBÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 do 24. 01. 1996

Adresa: Praha 10, Neapolská 325
od 14. 05. 1993 do 24. 01. 1996


Název/Jméno: ROZSOCHATECKÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 1993 do 24. 01. 1996

Adresa: Praha 4, Dědinova 1985/12
od 14. 05. 1993 do 24. 01. 1996


Název/Jméno: KOLÁŘ FRANTIŠEK

IČO: 10050108

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 do 14. 05. 1993

Adresa: Pardubice, Kyjevská 99
od 04. 05. 1992 do 14. 05. 1993


Název/Jméno: DYMÁK ADOLF

IČO: 44401507

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 do 14. 05. 1993

Adresa: Heřmanův Městec, Šimonkova 257
od 04. 05. 1992 do 14. 05. 1993


Název/Jméno: FALTYS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 22. 08. 1996

Adresa: Holice v Čechách, Staroholická 79
od 04. 05. 1992 do 22. 08. 1996


Název/Jméno: HRSTKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 14. 05. 1993

Adresa: Pardubice, Kosmonautů 188
od 04. 05. 1992 do 14. 05. 1993


Název/Jméno: NECHVÍLE JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 do 14. 05. 1993

Adresa: Chvojenec 153
od 04. 05. 1992 do 14. 05. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 10. 2013


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 2. 2010

Odpovědní zástupci: Pavel Drážil


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 2. 2010


Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 7. 2009

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 6. 2009


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 10. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 2008

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 17. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 17. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 17. 03. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Magda Šorfová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 11. 2004


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Zánik oprávnění:26. 6. 2009


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Obory činnosti: - služeb v dopravě
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu zemědělskými produkty
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Obory činnosti: - pro potravinářský a tabákový průmysl
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- stavebních a důlních strojů
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- pro zemědělství a lesnictví
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- obráběcích strojů
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Trajko Madževský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Obory činnosti: - poskytování služeb při chovu ryb
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- provádění zahradních a parkových úprav, s výjimkou architektonických úprav
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- vazba věnců a kytic
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- sběr hub, rostlin a lesních plodin
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- stříhání ovcí
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- zemědělskou technikou
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- kování koní
od 09. 11. 2004 do 04. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Obory činnosti: - provozování garáží bez ostrahy
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- logistické služby
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- provozování parkovišť bez ostrahy
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- dopravní značení
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- prověřování tras pro nadměrné náklady
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Obory činnosti: - skladování zboží
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ivan Kocanda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Obory činnosti: - sportovních potřeb
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004

Obory činnosti: - měření hluku a vibrací
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- posuzování vlastnosti zdrojů ionizujícího záření
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- služby osobní dozimetrie
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- kontroly technických a sportovních zařízení
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- měření radonu
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- provozování středisek kalibrační služby
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 09. 11. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Bechyňa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 11. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 12. 1992


Odbyt zvláště nebezpečných jedů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1992

Zánik oprávnění:15. 8. 1996


Servisní a analytická laboratorní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Bechyňa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 1992

Přerušení: od 19. 04. 2004 do 18. 04. 2006


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz veřejného vážení a vážních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Machatý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Obory činnosti: Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 01. 07. 2012
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 07. 12. 2009
Poskytování technických služeb
od 27. 11. 2009
Ubytovací služby
od 17. 10. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 14. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 10. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 10. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 14. 10. 2008
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 14. 10. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 14. 10. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 03. 2008 do 17. 10. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 09. 11. 2004
Velkoobchod a maloobchod
od 09. 11. 2004
Zprostředkování obchodu a služeb
od 09. 11. 2004 do 17. 10. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 09. 11. 2004 do 17. 10. 2008
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
od 09. 11. 2004 do 17. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 09. 11. 2004 do 17. 10. 2008
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 09. 11. 2004 do 17. 10. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 09. 11. 2004 do 17. 10. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 09. 11. 2004 do 17. 10. 2008
Technické činnosti v dopravě
od 09. 11. 2004 do 17. 10. 2008
Ubytovací služby
od 09. 11. 2004 do 17. 10. 2008
Servisní a analytická laboratorní činnost
od 10. 11. 1992 do 17. 10. 2008
Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu
od 01. 10. 1992 do 17. 10. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 01. 10. 1992 do 17. 10. 2008
Provoz veřejného vážení a vážních zařízení
od 01. 10. 1992 do 17. 10. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46504940

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
261036" F ", družstvo25327721Filipova 762/9, Bystrc, 635 00 Brno
1424700"Agrární regionální komora" se sídlem v Pardubicích15049795Pardubice, B. Němcové 231
3418486"AGROTECHNIK, spol. s r.o."60068132Plíškovice 9, 398 04 Mirovice
2817455"Bytové družstvo Slovany - Suvorovova 2"41636244Suvorovova 2183/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
930172"Bytové družstvo V Újezdech - I", bytové družstvo26222221V Újezdech 535/1, Medlánky, 621 00 Brno
3216035"JAMCO, spol. s r.o."48025593Husitská 160/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
1652437"LT-TEAM, spol. s r.o."43226329Lodní náměstí 232/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice
3040732"Nadační fond Oprava střechy kostela Narození Sv. Jana Křtitele"27729052Nám. Svobody 25, 763 15 Všemina
2851281"RAK" spol. s r.o.46965807Lužice č.p. 193
2545568"Společenství vlastníků jednotek Střední 859-861, Nýřany"71153217Nýřany, Střední 860, PSČ 33023
522813"Stavoinvest, spol. s r.o. v likvidaci"46710159Stráž nad Nisou, Kateřinská 495
922053"Štěpán v.o.s. v likvidaci"48201367Nové Homole 171, 373 82 Včelná
29425211. Hradecká zemědělská a.s.63479401Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí
3848871. Šingelova realitní, s.r.o. "v likvidaci"26806673Bystřice 1250, 739 95 Vendryně
2393513100 MEGA Leasing a.s.60916516Gočárova 748, 500 02 Hradec Králové
98104100 Mega projekt, spol. s r.o.47454555Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové
15722194.REAL a.s.26700794Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
2230816A - INVEST, investiční holding, a.s. v likvidaci25623281Husitská 80/65, 130 00 Praha 3
1450584A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./229199Rakvická čp.862, 691 45 Podivín
2654212A-INVEST, investiční společnost, a.s. v likvidaci45309647Praha 3, Husitská 65
3399208A. Charouz Motors s.r.o.26191148Služeb 256/5, Malešice, 108 00 Praha 10
3249066A.J.A. Bohemia, s.r.o.25651323Sobínská 185, 252 19 Chrášťany
558442A.M.B. Audit-Praha, spol. s r.o.45799555Na Perštýně 344/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
1884410AB -Efekt a.s. v likvidaci60192747Praha 5, Na Václavce 7
206271AB Facility a.s.26740168Kodaňská 46, 101 00 Praha 101

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí