CERTUSIA, pojišťovna a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CERTUSIA, pojišťovna a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2826. Její identifikační číslo je 61859478

Výpis z obchodního rejstříku CERTUSIA, pojišťovna a.s.

Datum zápisu: 8. 11. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2826

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: j2dwg3b

Předmět podnikání: Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Zapisuje se nucená správa v CERTUSIA, pojišťovně , a.s., sesídlem U Rajské zahrady 3, Praha 3, IČ 61859478 v oddíle B ,vložka 2826, a to na základě rozhodnutí Ministerstva financí,čj. 324/106894/2000/R ze dne 12.1.2001, které nabylo právní mocidne 18.7.2001 . Na základě tohoto rozhodnutí Ministerstvofinancí v CERTUSIA, pojišťovně a.s. zavedlo nucenou správu asoučasně jměnovalo nuceným správcem JUDr. Pavla Krýla , CSc,r.č. 520130/176, Křtinská 617, Praha 4.
od 07. 09. 2001

  Jediný akcionář na základě rozhodnutí učiněného dne 28.3.2000,které je osvědčeno notářským zápisem z téhož dne, rozhodl oúmyslu navýšit základní jmění společnosti o 51 milionů korunčeských a to za následujících podmínek:- Základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií v počtu 5 ks onominální hodnotě 10.000.000,-Kč a 1 ks o nominální hodnotě1.000.000,-Kč, všech, kmenových, listinných, všech znějících namajitele, jejichž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě každéakcie- Přednostní právo úpisu je vyhrazeno stávajícímu akcionářispolečnosti EAST-WEST INSURANCES LIMITED se sídlem v Irsku,Dublin, Dame Court, 41 Central Chambers, který je přednostněupíše:- akcie v hodnotě 51.000.000,-Kč, rozdělených na 5 ks akcií ojmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč a 1 ks o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč, všech, kmenových, listinných, všech znějících namajitele, jejichž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě každéakcie- úpis nad rámec navrženého zvýšení se nepřipouští- místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praze 3, U Rajskézahrady 3- lhůta pro úpis akcií počíná běžet dnem v Obchodním věstníkuzveřejněného usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozapsání úmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodníhorejstříku a trvá patnáct dnů- upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií spolu shodnotou akcií takto:1) do třiceti dnů ode dne úpisu je upisovatel povinen splatit30% hodnoty nově upsaných akcií2/ zbývající část je povinen upisovatel splatit do jednoho rokuode dne úpisu nových akcií a to na účet společnosti vedený u IPBa.s.
od 15. 05. 2000 od 19. 10. 2000

  Základní jmění společnosti CERTUSIA pojišťovna, a.s. se zvyšujeo l00 miliónů Kč, upsáním nových akcií. Nad tuto částku seupisování nepřipouští.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Počet: k upsání bude l.000 ks akcií.Jmenovitá hodnota akcie: 100.000,- Kč.Druh: kmenové akcieForma: akcie na majitelePodoba: listinná.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Jediný akcionář má přednostní právo upsat všechny nové akciespolečnosti, to je l.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za kus, kmenových, na majitele, v listinné podobě.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Emisní kurz akcie činí 100.000,- Kč.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Toto přednostní právo je jediný akcionář oprávněn vykonat vsídle společnosti - CERTUSIA pojišťovna, a.s., U Rajské zahrady3, Praha 3 - v pracovní dny od 09,00 do 15,00 hod.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Lhůta k vykonání přednostního práva úpisu činí 30 dnů a běží odedne následujícího po dni uveřejnění rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění společnosti v Obchodním věstníku.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Upisovatel je povinen splatit minimálně 50 % jmenovité hodnotyupsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání připsáním peněžníčástky na účet společnosti č. 104029967/5100 u IPB, a.s. Praha,zbývajících 50 % pak do šesti měsíců od upsání, nejdéle však dojednoho roku od dnešního dne.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy za následujícíchpodmínek:Upisování bude probíhat v sídle společnosti - Certusiapojišťovna, a.s., U Rajské zahrady 3, Praha 3 - v pracovní dnyod 09,00 do 15,00 hod.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Lhůta k upisování činí 30 dnů a běží od desátého dne po skončenílhůty stanovené k vykonání přednostního práva úpisu jedinýmakcionářem.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  V této lhůtě je oprávněn každý zájemce, ať právnická osoba čizletilá fyzická osoba, upsat v pořadí, v jakém se k úpisudostaví, dosud neupsané kmenové akcie na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za akcii s emisnímkurzem 100.000,- Kč.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Upisovatel je povinen splatit minimálně 50% jmenovité hodnotyupsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání připsánímpeněžité částky na účet společnosti číslo 104029967/5100 u IPB,a.s. Praha, zbývajících 50% pak do šesti měsíců od upsání,nejdéle však do jednoho roku od dnešního dne.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy totoprávo mohlo být vykonáno poprvé.
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 18. prosince 1998rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady takto:
od 23. 02. 1999 od 04. 08. 1999

  Základní jmění 100000000,-Kč splaceno
od 16. 06. 1997 od 04. 08. 1999

Akcie

Počet: 5 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 19. 10. 2000

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 19. 10. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: SKYWALKER, s.r.o.

IČO: 25780590

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 06. 2002 od 14. 12. 2004


Název/Jméno: EAST/WEST INSURANCES LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 09. 1999 od 04. 06. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Varela Carrera Eduardo Jose

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1997 od 16. 06. 1997


Název/Jméno: PHILIPPE GEORGES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995


Název/Jméno: GUIDO JOSEF BANHOLZER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 1995


Název/Jméno: POSTŘEHOVSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 1999 od 26. 09. 2003


Název/Jméno: HORNIGOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 1999 od 04. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 11. 1994 od 22. 09. 1999


Název/Jméno: HÁJEK MILOSLAV

IČO: 18935290

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1999


Název/Jméno: NEČAS OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1999


Název/Jméno: SKUROVEC VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 1999


Název/Jméno: BÉMOVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1999 od 20. 12. 2000


Název/Jméno: MUŽÍK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 1997 od 21. 09. 1999


Název/Jméno: RADOLF KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1997 od 21. 09. 1999


Název/Jméno: ZÁMIŠKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 1995 od 21. 09. 1999


Název/Jméno: ZÁMIŠKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 10. 1995 od 21. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 1994 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: HOLUB PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 1994 od 16. 06. 1997


Název/Jméno: JURNÍKOVÁ BEDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 11. 1994 od 16. 02. 1999


Název/Jméno: Ing.Petr Axel Postrehovsky

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 11. 1994 od 22. 09. 1999


Název/Jméno: MORAVEC JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 11. 1994 od 16. 06. 1997


Název/Jméno: BAKEŠ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 11. 1994 od 20. 02. 1996


Název/Jméno: BLAŽKOVÁ DANUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 1994 od 16. 06. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 735689

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 735689


Související firmy

#NázevICOAdresa
1595298"Fly tours a.s." v likvidaci47116315Praha, 11000, , NÁRODNÍ, 27
630485AKTERM STAV s.r.o. v likvidaci63997967Práčská 1881/14, 10600 Praha
1595065ANIMEX, spol. s r. o. - v likvidaci13690795Hodonín, Koupelní 1, PSČ 695 01
548445ANOANO, spol. s r.o.v likvidaci44795157Praha, 13000, , ŘEHOŘOVA, 7
2223260AQUCOM, akciová společnost40524744Rokycany, 33701, , Motorest AC,
2992311Bali a golf s.r.o.45356416159, 26801 Rpety
1282809Báňské projekty Ostrava, a.s.60792841Vítkovická 3108/11, 70200 Ostrava
1886546Báňské projekty Ostrava, spol. s r.o.61973203Ostrava, 70800, , Plk.R.Prchaly, 4307
1804750BASALTEX a.s.41695721Uničovská 296/46, 78701 Šumperk
1982605BERGER BOHEMIA a. s.45357269Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
2386512BLONDEL, s.r.o.25207792Plzeň, Kollárova 21a, PSČ 301 00
2679147Brionics s.r.o.28369483Primátorská 241/40, 18000 Praha
2755428BYLANDER, spol. s r.o.49357433Na Zlatnici 265/3, 14700 Praha
2978708BYT - REAL, a.s.25200984Poštovní 720/3, 31200 Plzeň
571325Bytové družstvo Jasmínová 269525678370Jasmínová 2695/49, 10600 Praha
455035Bytové družstvo Rozkvět14614863Hřbitovní 1001/22, 74101 Nový Jičín
415132CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o.26382644Volšovská 1214, 34201 Sušice
489405Centrum vojenské medicíny s.r.o. "v likvidaci"26366401Rokycany, 33701, Nové Město, U Rozvodny, 1104
1668068CETINA a KENAUR s.r.o.26315114Vřesová 494, 33008 Zruč-Senec
938483CZECH Engineering, s.r.o.26512432Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
809713CZECH INFOLINE s.r.o.25243403Klatovská třída 1460/83, 30100 Plzeň
1850464CZMT a.s.25844814Boženy Němcové 1881/5, 12000 Praha
1918814Česká spořitelna, a.s.45244782Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
2039331Československá konfederace sportovních a tělovýchovných svazů442445Praha, 11530, , NA POŘÍČÍ, 12
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
116250AMBROŽ PAVEL69446211Ledecká 1194/10, 32300 Plzeň
1326232ANDERA ALEŠ6017746224, 43001 Blatno
222278ANTOŠ LIBOR73271462Werichova 661/29, 77900 Olomouc
100437BAJTOŠ MILAN5293618Imrychova 883/9, 14300 Praha
158308BÁRTA MILAN304357659, 51703 Skuhrov nad Bělou
53477BÁRTA TOMÁŠ68573588Kotlářka 1259/1, 15000 Praha
934713BARTEČEK MIROSLAV44913788Odlehlá 1137/4, 73601 Havířov
77322BARTOŇOVÁ ALENA63689197440, 75606 Velké Karlovice
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
233573BAUER PETR18405835Augustinova 2058/26, 14800 Praha
370229BEČVÁŘ DANIEL65586034Plzeň, 32300, Severní Předměstí, Bzenecká, 1032/4
191031BEDNÁŘ IVAN42259061Kosmonautů 190, 53009 Pardubice
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
16966BENDL PETR45343942Soukenická 5, Plzeň, 305 51
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
230656BENEŠ OLDŘICH74423029Polní 338/19, 63900 Brno
202068BENEŠ PAVEL60189711Praha, 18000, Kobylisy, CHABAŘOVICKÁ, 1322/17
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
128294BENEŠ VLADIMÍR6749095681, 50327 Praskačka
165586BENEŠOVÁ JANA76383245Zahradní 1968/46, 69003 Břeclav
132633BENEŠOVÁ PAVLA48904813Sušilovo náměstí 429/51, 68301 Rousínov
272486BILÝ JAN4237885128, 37365 Neplachov
698366BIRGUS JIŘÍ67313230Boženy Němcové 294/3, 75701 Valašské Meziříčí

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1723626"CEMS Club Prague"26561964náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 13000 Praha
124746"PROGRES - Studenti PRO Globální Ekonomický Rozvoj, o.s."26573245Praha 3, W. Churchilla 4
3436048„Spolek studentů Arts managementu”22831151náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 13000 Praha
2296783AAPI - Agrární asociace pro produkci do industrie26654725náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
1942722AEGEE-Praha, z.s.41186397náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 13000 Praha
92723AFIN BROKER CZ, a.s. v likvidaci64949389Praha, 13000, , U Rajské zahrady, 3
1394687AGENTURA TENDENCE s.r.o.25763580náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
1282871AIESEC PRAHA63112647náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 13000 Praha
1874088AKV-Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů45770689Praha 3, W.Churchilla 2
3029778ANMA, spol. s r.o.43001475náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
962632ARGO BOHEMIA, s.r.o.25501071náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
188478Asociace ARS CONSILIUM27023745Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), nám. W. Churchilla, 3
1387586Asociace českého tradičního obchodu, z.s.3295010U Rajské zahrady 1912/3, 13000 Praha
207673Asociace českých pojišťovacích makléřů63836173náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
334320Asociace kulturních zařízení1904949náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
1174949Asociace lanové dopravy s.r.o.25256106U Rajské zahrady 1912/3, 13000 Praha
1421183Asociace lanové dopravy, o.s.548227U Rajské zahrady 1912/3, 13000 Praha
2825522Asociace odborových sportovních klubů Čech, Moravy a Slezska40612091náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
853910ATOMA, spol. s r.o.63470896náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
1019342BEDNÁŘ s.r.o.24761044náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
2248644BeneCom CZ s.r.o.27098087náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
1826533BizIT, z. s.22898999náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 13000 Praha
3178897BURRI FINANCE, s.r.o. v likvidaci27163725náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
2543128CEMS Alumni Association Czech Republic z.s.70889813náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 13000 Praha
2316473Centrum KOSMAIN, spol. s r.o.18631649náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha

Fyzické osoby v okolí