CERTUSIA, pojišťovna a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem CERTUSIA, pojišťovna a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2826. Jeho identifikační číslo je 61859478

 
 

Výpis z obchodního rejstříku CERTUSIA, pojišťovna a.s.

Datum zápisu: 8. 11. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2826

Identifikační číslo:61859478

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: j2dwg3b

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 3, U Rajské zahrady 3
od 28. 04. 1995
Praha 1, Na Příkopě 27, PSČ 11000
od 08. 11. 1994 do 28. 04. 1995
U Rajské zahrady 1912/3, 13000 Praha

Skutečnosti

  Zapisuje se nucená správa v CERTUSIA, pojišťovně , a.s., sesídlem U Rajské zahrady 3, Praha 3, IČ 61859478 v oddíle B ,vložka 2826, a to na základě rozhodnutí Ministerstva financí,čj. 324/106894/2000/R ze dne 12.1.2001, které nabylo právní mocidne 18.7.2001 . Na základě tohoto rozhodnutí Ministerstvofinancí v CERTUSIA, pojišťovně a.s. zavedlo nucenou správu asoučasně jměnovalo nuceným správcem JUDr. Pavla Krýla , CSc,r.č. 520130/176, Křtinská 617, Praha 4.
od 07. 09. 2001

  Jediný akcionář na základě rozhodnutí učiněného dne 28.3.2000,které je osvědčeno notářským zápisem z téhož dne, rozhodl oúmyslu navýšit základní jmění společnosti o 51 milionů korunčeských a to za následujících podmínek:- Základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií v počtu 5 ks onominální hodnotě 10.000.000,-Kč a 1 ks o nominální hodnotě1.000.000,-Kč, všech, kmenových, listinných, všech znějících namajitele, jejichž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě každéakcie- Přednostní právo úpisu je vyhrazeno stávajícímu akcionářispolečnosti EAST-WEST INSURANCES LIMITED se sídlem v Irsku,Dublin, Dame Court, 41 Central Chambers, který je přednostněupíše:- akcie v hodnotě 51.000.000,-Kč, rozdělených na 5 ks akcií ojmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč a 1 ks o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč, všech, kmenových, listinných, všech znějících namajitele, jejichž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě každéakcie- úpis nad rámec navrženého zvýšení se nepřipouští- místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praze 3, U Rajskézahrady 3- lhůta pro úpis akcií počíná běžet dnem v Obchodním věstníkuzveřejněného usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozapsání úmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodníhorejstříku a trvá patnáct dnů- upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií spolu shodnotou akcií takto:1) do třiceti dnů ode dne úpisu je upisovatel povinen splatit30% hodnoty nově upsaných akcií2/ zbývající část je povinen upisovatel splatit do jednoho rokuode dne úpisu nových akcií a to na účet společnosti vedený u IPBa.s.
od 15. 05. 2000 do 19. 10. 2000

  Základní jmění společnosti CERTUSIA pojišťovna, a.s. se zvyšujeo l00 miliónů Kč, upsáním nových akcií. Nad tuto částku seupisování nepřipouští.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Počet: k upsání bude l.000 ks akcií.Jmenovitá hodnota akcie: 100.000,- Kč.Druh: kmenové akcieForma: akcie na majitelePodoba: listinná.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Jediný akcionář má přednostní právo upsat všechny nové akciespolečnosti, to je l.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za kus, kmenových, na majitele, v listinné podobě.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Emisní kurz akcie činí 100.000,- Kč.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Toto přednostní právo je jediný akcionář oprávněn vykonat vsídle společnosti - CERTUSIA pojišťovna, a.s., U Rajské zahrady3, Praha 3 - v pracovní dny od 09,00 do 15,00 hod.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Lhůta k vykonání přednostního práva úpisu činí 30 dnů a běží odedne následujícího po dni uveřejnění rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění společnosti v Obchodním věstníku.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Upisovatel je povinen splatit minimálně 50 % jmenovité hodnotyupsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání připsáním peněžníčástky na účet společnosti č. 104029967/5100 u IPB, a.s. Praha,zbývajících 50 % pak do šesti měsíců od upsání, nejdéle však dojednoho roku od dnešního dne.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy za následujícíchpodmínek:Upisování bude probíhat v sídle společnosti - Certusiapojišťovna, a.s., U Rajské zahrady 3, Praha 3 - v pracovní dnyod 09,00 do 15,00 hod.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Lhůta k upisování činí 30 dnů a běží od desátého dne po skončenílhůty stanovené k vykonání přednostního práva úpisu jedinýmakcionářem.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  V této lhůtě je oprávněn každý zájemce, ať právnická osoba čizletilá fyzická osoba, upsat v pořadí, v jakém se k úpisudostaví, dosud neupsané kmenové akcie na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za akcii s emisnímkurzem 100.000,- Kč.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Upisovatel je povinen splatit minimálně 50% jmenovité hodnotyupsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání připsánímpeněžité částky na účet společnosti číslo 104029967/5100 u IPB,a.s. Praha, zbývajících 50% pak do šesti měsíců od upsání,nejdéle však do jednoho roku od dnešního dne.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy totoprávo mohlo být vykonáno poprvé.
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 18. prosince 1998rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady takto:
od 23. 02. 1999 do 04. 08. 1999

  Základní jmění 100000000,-Kč splaceno
od 16. 06. 1997 do 04. 08. 1999

Akcie

Počet: 5 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 19. 10. 2000

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 19. 10. 2000

Počet: 1 990 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 04. 08. 1999

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 20. 02. 1996

Počet: 990 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 20. 02. 1996 do 20. 02. 1996

Počet: 56 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 28. 04. 1995 do 28. 04. 1995

Počet: 55 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 04. 1995 do 06. 04. 1995

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 06. 04. 1995 do 06. 04. 1995

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 08. 11. 1994 do 08. 11. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: SKYWALKER, s.r.o.

IČO:25780590

Adresa: Praha 1, Dlouhá 16
od 04. 06. 2002 do 14. 12. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 06. 2002 do 14. 12. 2004


Název/Jméno: EAST/WEST INSURANCES LIMITED

Adresa: 41 Central Chambers, Dame Court, Dublin, Irsko
od 21. 09. 1999 do 04. 06. 2002

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 09. 1999 do 04. 06. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HORNIGOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 1999 do 04. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 11. 1994 do 22. 09. 1999

Adresa: Praha 7, Sochařská 6
od 08. 11. 1994 do 04. 06. 2002


Název/Jméno: POSTŘEHOVSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 1999 do 26. 09. 2003

Adresa: Praha 1, Na Baště sv. Tomáše 231/5
od 22. 09. 1999 do 26. 09. 2003


Název/Jméno: SKUROVEC VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 09. 1999

Adresa: Praha 2, Plavecká 3
od 21. 09. 1999


Název/Jméno: NEČAS OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1999

Adresa: Brno, Ondrouškova 11, okres Brno-město
od 21. 09. 1999


Název/Jméno: HÁJEK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 09. 1999

Adresa: Praha 5, Bezděchova 9
od 21. 09. 1999


Název/Jméno: BÉMOVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 1999 do 20. 12. 2000

Adresa: Praha 5, Renoirova 621, PSČ 15200
od 02. 08. 1999 do 20. 12. 2000


Název/Jméno: Varela Carrera Eduardo Jose

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1997

Adresa: Alte Landstrasse 152, Küsnacht, Švýcarská konfederace
od 16. 06. 1997 do 16. 06. 1997
Alte Landstrasse 152, Küsnacht, Švýcarská konfederace
od 16. 06. 1997


Název/Jméno: MUŽÍK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 1997 do 21. 09. 1999

Adresa: Plzeň, Brněnská 13, okres Plzeň-město
od 16. 06. 1997 do 21. 09. 1999


Název/Jméno: RADOLF KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 1997 do 21. 09. 1999

Adresa: Plzeň, Komenského 53, okres Plzeň-město
od 16. 06. 1997 do 21. 09. 1999


Název/Jméno: PHILIPPE GEORGES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995

Adresa: 8805 Richterswil, Švýcarsko, Buechlenweg 3
od 23. 10. 1995


Název/Jméno: ZÁMIŠKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 1995 do 21. 09. 1999

Adresa: Plzeň, Majakovského 30
od 23. 10. 1995 do 21. 09. 1999


Název/Jméno: ZÁMIŠKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 10. 1995 do 21. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 1994 do 23. 10. 1995

Adresa: Železná Ruda 370/6
od 23. 10. 1995 do 21. 09. 1999
Železná Ruda, Železná Ruda 370/6
od 08. 11. 1994 do 23. 10. 1995


Název/Jméno: Guido Josef Banholzer

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 1995

Adresa: 8305 Richterswil, Švýcarsko, Bűrgliweg 15
od 23. 10. 1995


Název/Jméno: HOLUB PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 1994 do 16. 06. 1997

Adresa: Plzeň, Zábělská 11
od 08. 11. 1994 do 16. 06. 1997


Název/Jméno: BLAŽKOVÁ DANUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 1994 do 16. 06. 1997

Adresa: Plzeň, Kralovická 47
od 08. 11. 1994 do 16. 06. 1997


Název/Jméno: Ing.Petr Axel Postrehovsky

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 11. 1994 do 22. 09. 1999

Adresa: Švýcarsko, 8143 Aldiswil, Bernhofstrasse 52
od 08. 11. 1994 do 22. 09. 1999


Název/Jméno: BAKEŠ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 11. 1994 do 20. 02. 1996

Adresa: Praha 10, Ke skalkám 2449
od 08. 11. 1994 do 20. 02. 1996


Název/Jméno: MORAVEC JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 11. 1994 do 16. 06. 1997

Adresa: Vejprnice, Studentská 280
od 08. 11. 1994 do 16. 06. 1997


Název/Jméno: JURNÍKOVÁ BEDŘIŠKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 11. 1994 do 16. 02. 1999

Adresa: Plzeň, Raisova 53
od 08. 11. 1994 do 16. 02. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 10. 1994

Obory činnosti: Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 31. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Radmila Čechová


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Radmila Čechová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
68936915E Copse Hill0, Wimbledon, London,SW 20,Anglie
325766AB insolvence v.o.s.24738115Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 11000
432626BERKA ADAMPlzeň, Nám. Generála Píky /9, PSČ 32600
239296SOLEH ADAM87432790Rájov 114, PSČ 35301
1059326ZVONAŘ ADAMSkrétova 748/24, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí