Česká exportní banka, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Česká exportní banka, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3042. Její identifikační číslo je 63078333

Výpis z obchodního rejstříku Česká exportní banka, a.s.

Datum zápisu: 1. 3. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3042

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4aydj3q

Adresa společnosti

Sídlo: Vodičkova 701/34, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121
od 20. 08. 2001
Praha 1, Vodičkova 34
od 12. 10. 1998 od 20. 08. 2001
Praha 1, Havlíčkova 3
od 11. 04. 1997 od 12. 10. 1998
Praha 7, nábř.kpt.Jaroše 1000
od 01. 03. 1995 od 11. 04. 1997

Skutečnosti

  Dne 10.2.2016 přijala Valná hromada České exportní banky, a.s. toto rozhodnutí:-základní kapitál České exportní banky, a.s. (ČEB) se zvyšuje z dosavadní výše 4.000,000.000,-- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 5.000,000.000,-- Kč,-zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že ČEB vydá 1000 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč každé akcie,-nově vydané akcie nebudou kótované (registrované),-nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,-nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výslovně vzdají, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice, zastoupenému příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství), -místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní korporace Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin,-předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře s ČEB,-lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané bankou předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům), -navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč,-upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na č. 0112360000/8090,-upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií;
od 13. 04. 2016 od 26. 05. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 07. 2014

  Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.950,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč) o částku 1.050,000.000,-- Kč, (slovy: jedna miliarda padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 4.000,000.000,-- Kč, (slovy: čtyři miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jeden tisíc padesát (1050) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to 1050 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České republice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství).Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin.Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství), bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) ? státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům.Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.
od 19. 05. 2010 od 06. 08. 2010

  Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč) o částku 950,000.000,-- Kč, (slovy: devět set padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.950,000.000,-- Kč,(slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč), který bude splacen peněžitými vklady.----Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá devět set padesát (950) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.----Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).----Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.----Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:----- šest set padesát (650) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České republice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství),----- a tři sta (300) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, IČ: 45279314.----Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.----Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se společností.----Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude druhému z předem určených zájemců doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností každému z předem určených zájemců, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.----Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům (předem určeným zájemcům) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům, v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena tomuto upisovateli.----Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).----Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.----Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.----
od 13. 05. 2009 od 09. 09. 2009

  Zákonem č. 58/1995 Sb. byla společnost s účinností ode dne 24.4.1995 pověřena provozováním podpořeného financování.
od 10. 10. 2008

  Stát- Česká republika ručí za závazky společnosti z jejich operací na finančních trzích.
od 10. 10. 2008

  Akcie společnosti jsou nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu-České republiky a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garanční a pojištovací společnosti, a.s.
od 10. 10. 2008

  Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 701/34, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 1.850,000.000,-- Kč, (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů Kč) o částku 150,000.000,-- Kč, (slovy: jedno sto padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady.------------------------------------Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jedno sto padesát (150) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.------------------------------------Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).-------------------------------------------------Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.----------Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice zastoupené dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství), který je upíše v celém rozsahu.-----------------------------------------------------------Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 701/34, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.------------------------------------------------------------------Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.--Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude doručena výzva k upsání akcií, jejíž přílohou bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství).-------------------------------------------------------------------------------Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (určitému zájemci) oznámen písemně. Dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům.----------------------------Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).-----------------Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.------------Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.---------------------------------------------------------------------------------------------
od 12. 05. 2008 od 06. 08. 2008

  Valná hromada České exportní banky a.s. konaná dne 26.4.2006 schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a navazující Koncapci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíření obchodní aktivit z důsledku změny zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozděších předpisů, z důvodu získání dalšího prostoru pro zvýšení limitu čisté angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky č. 333/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 552/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, z důvodu přehodnocení přístupu České národní banky k zohlednění pojistných produktů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., při obezřetném podnikání bank a z důvodu elimiace dopadů zavedení nových pravidel bankovní regulace Basel II (New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti a čisté angažovanosti, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obchodního zákoníku takto:a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,850.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů korun českých) o 150,000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých), tedy na celkovou částku 2,000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) s tím že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního kapitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny.b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávájícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií,c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 150 (slovy: jedno sto padesát) akcií o jmenocité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě,d) všechnynové akcie bodou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle ů 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kteréhose akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zatoupený ministerstvy vykonávájícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství,e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet pvní den následující po zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a potrvá 15 (slovy: patnáct) dnů,f) místem pro upisování akcií bude kancelář předsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky, a.s., oznámí všem akcionářům doručeným dopisem den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku,g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, lterý následuje po uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku.
od 01. 06. 2006 od 11. 01. 2007

  Valná hromada České exportní banky, a.s. konaná dne 29.4.2005 rozhodla takto:Schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti Česká exportní banka a.s. z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci pro exportní politiky do roku 2006 a navazující koncepci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíření obchodních aktivit a získání dalšího prostoru pro zvýšení limitu angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, eliminace možných dopadů zavedení nových pravidel bankovní regulace Basel II ( New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti kapitálu o zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obch zák., takto:a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,750.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, teda na celkovou částku 1,850.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního kapitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny.b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obch. zák. peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií,c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě,d) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoupený ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství,e) lhůta k uzavření dohody podle § 205¨obch. zák. započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů,f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky, a.s. oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obch. zák.,g) upisovatel nových akcií je povinen splatiti jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obch. zák.
od 18. 06. 2005 od 23. 09. 2005

  Valná hromada České exportní banky, a.s., rozhodla dne 9,12,2003 z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a s usnesením vlády ČR č. 1210 ze dne 1. prosince 2003 k návrhu na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s., a v souladu s navazující Koncepcí rozvoje EGAP a ČEB do r. 2006, schválenou představenstvem společnosti, a z důvodů získání prostoru pro zvýšení limitu úvěrové angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jim § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, takto:a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1.650.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 1.750.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního kapitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny,b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií,c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotěd) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoupený ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství,e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení vlané hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů,f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky, a.s., oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku,g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky, a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku.
od 06. 02. 2004 od 17. 05. 2004

  c)zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydánímnových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejněneobchodovatelných, v počtu 150 (jedno sto padesát) akcií ojmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- (jeden milion korunčeských) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude rovenjmenovité hodnotě,
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000

  b)ke zvýšení základního jmění dojde na základě dohodyakcionářů,tj.státu,zastoupeného ústředními ordány státnísprávy,vykonávajícími akcionářská práva státu-Ministerstvemfinancí,Minesterstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvemzahraničních věcí,Ministerstvem zemědělství, a Exportní garančnía pojišťovací společností,a.s. v souladu s ustanovením § 205obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií,
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000

  a) základní jmění České exportní banky,a.s. se zvyšuje peněžitýmvkladem z dosavadní výše 1.500.000.000,-Kč(jedna miliarda pětset milionů) o Kč 150.000.000,-(slovy stopadesát milionů korunčeských),tedy na celkovou částku 1.650.000.000,- Kč ( slovy šestset padesát milionů korun českých) s tím, že se nepřipouštíupisování nových akcií nad částku zýšení základního jmění,
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000

  Valná hromada České exportní banky,a.s. konaná dne 2.12.1999rozhodla z důvodů:posílení kapitálové přiměřenosti společnosti,získání prostoru pro řešení limitu úvěrového angažovanosti vůčiklientům,posílení proexportní politiky státu v souladu s usnesením vládyč. 747/1998,užití prostředků státního rozpočtu vyčleněných pro činnostispolečnosti pro rok 1999 o zvýšení základního jmění Českéexportní banky,a.s. takto :
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000

  h) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotuakcií,tj.emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 30 dnů, ato na účet společnosti, vedený u společnosti,č.30260006/8090.Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následujepo upsání akcií v upisovacím místě.
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000

  g) upisovacím místem je kancelář druhého místopředsedypředstavenstva společnosti pana Ing. Tomáše Revésze na adreseVodičkova 34, Praha l.Upisování se uskuteční zápisem akcionáředo upisovací listiny, která bude uložena u druhého místopředsedyspolečnosti,v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod.,
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000

  f)lhůta k upsání akcií započne běžet první den následující ponabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesenívalné hromady,která rozhodla o zvýšení základního jmění, doobchodního rejstříku a potrvá 15 (patnáct) dnů,
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000

  e)všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohodyakcionářů popdle § 205 obchodního zákoníku,přičemž jedinýmupisovatelem bude stát,zastoupený ústředními orgány státnísprávy, vykonávajícími akcionářská práva státu- Ministerstvemfinancí,Ministerstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvemzahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství,
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000

  d)valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářůpodle § 204a obchodního zákoníku z důvodu využití zdrojůstátního rozpočtu vyčleněných společnosti pro rok 1999 a zdalších důvodů, na jejichž základě se základní jmění zvyšuje,
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000

  Akcie společnosti musí být nejméně ze dvou třetin ve vlastnictvístátu a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garančnía pojišťovací společnosti, a.s.
od 15. 04. 1998 od 10. 10. 2008

  Společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvouze dne 22.prosince 1994 a stanovy banky byly přijaty dne3.2.95. Současně bylo předloženo rozhodnutí České národní bankyv dohodě Ministerstvem financí ČR ze dne 6.2.1995, č.j.V 9/2-95.
od 01. 03. 1995 od 10. 10. 2008

Akcie

Počet: 3 500 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 04. 2016

Počet: 2 500 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 2010 od 13. 04. 2016

Počet: 1 450 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2009 od 06. 08. 2010

Počet: 500 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 2008 od 09. 09. 2009

Počet: 350 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 09. 2005 od 06. 08. 2008

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VÝBORNÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 10. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2015 od 07. 10. 2016


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2016


Název/Jméno: MAREK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2014 od 09. 07. 2015


Název/Jméno: TEPLÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2014


Název/Jméno: KYSILKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 2016 od 01. 12. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2016 od 16. 06. 2016


Název/Jméno: BÁRTL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 06. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2014 od 16. 06. 2016


Název/Jméno: PUBRDLE TOMÁŠ

IČO: 2308606

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2015


Název/Jméno: DRASLAR MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2014 od 27. 10. 2015


Název/Jméno: PIKORA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2015


Název/Jméno: TLAPA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 2015 od 25. 08. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 04. 2008 od 13. 05. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2006 od 03. 04. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 28. 01. 2005 od 01. 06. 2006


Název/Jméno: TYM MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 08. 2014 od 16. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2014 od 28. 08. 2014


Název/Jméno: GREGOR JAN

IČO: 42064325

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 10. 2012 od 26. 05. 2016


Název/Jméno: PROS MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2014 od 26. 05. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 06. 2014 od 14. 07. 2014


Název/Jméno: BUREŠ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 04. 2014 od 10. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 2014 od 24. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2014 od 10. 04. 2014


Název/Jméno: ANDEROVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 11. 2013 od 09. 06. 2014


Název/Jméno: DUDA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2013 od 22. 12. 2014


Název/Jméno: KLUMPAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 01. 2013 od 10. 06. 2014


Název/Jméno: KUBIŠTA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2013 od 24. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 11. 2012 od 31. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2011 od 05. 11. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 02. 2009 od 14. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2006 od 18. 06. 2008


Název/Jméno: HOVORKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2012 od 27. 06. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 03. 2011 od 04. 10. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2011 od 14. 03. 2011


Název/Jméno: BÁRTL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2012 od 09. 06. 2014


Název/Jméno: WELSER MILOŠ

IČO: 44845456

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2012 od 14. 07. 2014


Název/Jméno: BAKAJSA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 11. 2010 od 10. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 2009 od 10. 11. 2010


Název/Jméno: ZÍDEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 06. 2011 od 27. 11. 2013


Název/Jméno: VALIŠ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 06. 2011 od 04. 10. 2012


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 11. 2010 od 04. 10. 2012


Název/Jméno: DUB TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 od 16. 10. 2014


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2011 od 14. 07. 2014


Název/Jméno: VANĚK LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2011 od 09. 07. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 06. 2009 od 14. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2009 od 15. 06. 2009


Název/Jméno: UVÍRA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 2011 od 05. 11. 2012


Název/Jméno: ŠON VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 od 10. 06. 2014


Název/Jméno: BAMBASOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2010 od 10. 11. 2010


Název/Jméno: ČERNOCH OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2009 od 09. 06. 2014


Název/Jméno: HORČICOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2009 od 15. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 od 01. 06. 2006


Název/Jméno: ADAMCOVÁ JANA

IČO: 65373499

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2009 od 14. 03. 2011


Název/Jméno: ŠIMÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 02. 2009 od 15. 06. 2009


Název/Jméno: POKORNÝ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 02. 2009 od 10. 11. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2008 od 04. 02. 2009


Název/Jméno: GOLDMANN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2008 od 14. 03. 2011


Název/Jméno: TLUSTÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2006 od 04. 10. 2012


Název/Jméno: SKLENÁŘ PETR

IČO: 15348199

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2008 od 16. 03. 2012


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 04. 2008 od 10. 11. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 03. 2007 od 03. 04. 2008


Název/Jméno: SEDLÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2008 od 26. 04. 2010


Název/Jméno: PETŘÍČEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2008 od 13. 05. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2006 od 03. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 30. 07. 2005 od 01. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - první místopředseda
od 01. 03. 1995 od 30. 07. 2005


Název/Jméno: KYSELÝ BORIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2008 od 10. 11. 2010


Název/Jméno: HLAVÁČ IVO

IČO: 65865162

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 2007 od 20. 10. 2009


Název/Jméno: DOUCHA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2007 od 07. 03. 2007


Název/Jméno: HRDÁ EDITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2006 od 03. 04. 2008


Název/Jméno: VAIC MARTIN

IČO: 69825874

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2006 od 03. 04. 2008


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 40301150

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2006 od 18. 06. 2008
Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2000 od 30. 07. 2005


Název/Jméno: TAUBER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2006 od 04. 02. 2009
Statutární orgán - představenstvo - druhý místopředseda
od 05. 08. 2003 od 01. 06. 2006


Název/Jméno: HEIDLEROVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2006 od 03. 01. 2007


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 06. 2006 od 07. 03. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 12. 2005 od 01. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 11. 2005 od 22. 12. 2005


Název/Jméno: KOŠŤÁLOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 11. 2005 od 01. 06. 2006


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 09. 2000 od 23. 11. 2005


Název/Jméno: ŠIMAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 07. 2005 od 04. 02. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 2000 od 30. 07. 2005


Název/Jméno: HRNČÍŘOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 07. 2005 od 18. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1997 od 30. 07. 2005


Název/Jméno: PARÍZEK PAVOL

IČO: 87357232

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 od 01. 06. 2006


Název/Jméno: KAŠPAR PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 07. 2005 od 10. 11. 2010


Název/Jméno: TRAUŠKE PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 07. 2005 od 23. 11. 2005


Název/Jméno: KREJČÍ PETR

IČO: 75785471

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 2003 od 01. 06. 2006


Název/Jméno: BRUDŇÁK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 2003 od 03. 01. 2008


Název/Jméno: SOMOL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 04. 2003 od 28. 01. 2005
Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 od 15. 04. 1998


Název/Jméno: KNÍŽKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 04. 2003 od 01. 06. 2006
Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 2000 od 03. 09. 2002


Název/Jméno: HUSÁK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 04. 2003 od 01. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1998 od 31. 01. 2000


Název/Jméno: VENERA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 04. 2003 od 01. 06. 2006


Název/Jméno: ŠATÁNEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 2002 od 18. 04. 2003


Název/Jméno: KALINA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 09. 2000 od 18. 04. 2003


Název/Jméno: SKOLIL MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 2001 od 18. 04. 2003


Název/Jméno: MACEŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 09. 2000 od 18. 04. 2003
Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 2000 od 14. 09. 2000


Název/Jméno: MACH FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2000 od 28. 05. 2003


Název/Jméno: GEJDOŠ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1998 od 30. 07. 2005


Název/Jméno: ŽABRAKOVSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 09. 2000 od 12. 04. 2001


Název/Jméno: VACEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000


Název/Jméno: CIHELNOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000


Název/Jméno: MLÁDEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 31. 01. 2000 od 12. 09. 2000


Název/Jméno: KNÍŽKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 od 31. 01. 2000


Název/Jméno: FRANKL MICHAL

IČO: 62157981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 04. 1998 od 31. 01. 2000


Název/Jméno: HAJNÝ JAN

IČO: 68363222

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1998 od 12. 09. 2000


Název/Jméno: DVOŘÁK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 1998 od 31. 01. 2000


Název/Jméno: KŘENEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1997 od 15. 04. 1998


Název/Jméno: FOJTÍK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1996 od 12. 10. 1998


Název/Jméno: LUDVA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 01. 1996 od 11. 04. 1997
Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 od 09. 01. 1996


Název/Jméno: ŠIMEK MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 od 12. 09. 2000


Název/Jméno: MARŠÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 od 15. 04. 1998


Název/Jméno: HAVEL MIROSLAV

IČO: 71663479

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 od 31. 01. 2000


Název/Jméno: BOK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 od 18. 04. 2003


Název/Jméno: RÉVÉSZ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - druhý místopředseda
od 01. 03. 1995 od 05. 08. 2003


Název/Jméno: SLAVÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 od 31. 01. 2000


Název/Jméno: RADA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 od 09. 01. 1996


Název/Jméno: Vladimír R u d l o v č á k, CSc.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 03. 1995 od 15. 04. 1998


Název/Jméno: ČIHÁK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 od 15. 04. 1998


Název/Jméno: ZIMOLA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: OLŠOVSKÝ RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 od 11. 04. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63078333

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 08. 2004

Související firmy

#NázevICOAdresa
252837A B I E S , spol. s r.o. v likvidaci61328600Hybešova 25, 53372 Moravany
522337A.M. Praha, a.s. v likvidaci14893754Praha, 10000, Vršovice (Praha 10), Bělocerkevská, 38/1037
681426Absoluta Services s.r.o.25787233Pplk. Sochora 426/7, 17000 Praha
177719AGROSTROM, a.s.26229439Slavkov u Brna, 68401, Slavkov u Brna, Topolová, 1418
656802AKUMAX a.s.25029703Lysinská 1848/36, 14300 Praha
319523Amazing Golf, a.s.25146394Fričova 1662/4, 12000 Praha
56595Antonín Šlesinger,spol. s r.o.42193249Kaprova 42/14, 11000 Praha
499750Asociace provozovatelů mobilních sítí75118891Kodaňská 1441/46, 10100 Praha
555898Autovrakov s.r.o.2287013Mánesova 345/13, 37001 České Budějovice
127178AVE komunální služby a.s.63483360U Vlečky 592, 66442 Modřice
508786BAC a.s.60196220Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Jungmannova, 31/36
263053Bas s.r.o.18200010Brněnská 3497, 69501 Hodonín
245945BCM Control s.r.o.25427946nám. Sokolovské 312/1, 46001 Liberec
354907BRESIA TRADE CZ spol. s.r.o. - v likvidaci17046475Brno, 60200, Trnitá (Brno-střed), Křenová, 19
197232Bytové družstvo Fre-Bu-Ko Znojmo - v likvidaci46904026Znojmo, 66902, , Kollárova, 13
372336Bytové družstvo Mlynářka - Terasy, družstvo v likvidaci62408631Praha, 15000, Smíchov, Holečkova, 2652/82
693524Bytové družstvo Sokolovská 116, 118 - družstvo, v likvidaci25248669Plzeň, 32315, Bolevec, Sokolovská, 118
634098Bytové družstvo vlastníků domu 145425057847Zdiměřická 1454/30, 14900 Praha
590842C - BYDLENÍ, a.s.25139142Na Drahách 97, 25241 Dolní Břežany
622372C3S, s.r.o.25283936Pod Zámečkem 1517/10, 50012 Hradec Králové
316973CELIOINVEST a.s. v likvidaci48289931Most, 43401, Most, tř.Budovatelů, 2830
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
151729COACH AND PARTNERS s.r.o.3485994Stiessova 710/10, 15500 Praha
643174Czech Airlines Handling, a.s.25674285Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08
303240Čedok a.s.60192755Na příkopě 857/18, 11000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
136247ABRAMOVIČ PETR68397429Na Hanspaulce 820/36, 16000 Praha
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
85116ADAMEC PETR4717910428, 73904 Krásná
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
355969ANTOŠ JAROSLAV12006971136, 40502 Děčín
270739AUGUSTIN ERIK76457575Na Vyhlídce 651, 67902 Rájec-Jestřebí
118061BAČA JIŘÍ74904876Praha, 10900, Dolní Měcholupy, Ke dráze, 422/4
427351BAJGAROVÁ JITKA61000353Tobrucká 755/31, 16000 Praha
235539BALCAROVÁ HELENA73076660Televizní 256/11, 72528 Ostrava
53858BALUŠKOVÁ DENISA62267558Lyskova 521, 73924 Krmelín
284701BALVÍN JIŘÍ66476411Branická 56/263, 14000 Praha
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
94071BARTÁK MICHAL75600463Václavská 368, 68352 Křenovice
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
74046BAŠISTA MARTIN42227178Šedivská 834, 56151 Letohrad
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
16686BECKOVÁ HANA61486850Libická 1832/5, 13000 Praha
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
54077BEJČEK JOSEF10444211Maxe Švabinského 2636/12, 43401 Most
64863BEJČEK VLADISLAV14697653Pražská 480, 33701 Rokycany
52706BENDA MARCEL67697577Letecká 588/34, 70030 Ostrava
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
559697"Mladý Senior"22817239Vodičkova 791/41, 11000 Praha
26132951. Soukenická s.r.o.26440971Vodičkova 791/41, 11000 Praha
1228313A D U T spol. s r.o.49703226Vodičkova 704/36, 11000 Praha
1861606A S T R A F I L M, s.r.o.,v likvidaci48036340Vodičkova 699/30, 11000 Praha
1146985A.S.V. Struktura s.r.o.28395697Vodičkova 710/31, 11000 Praha
9544ABACUS ECONOMY s.r.o.25675541Vodičkova 699/28, 11000 Praha
2902400ABC Schule,s.r.o.64577767Vodičkova 1935/38, 11000 Praha
1871208Abyrent, s.r.o.24165565Vodičkova 710/31, 11000 Praha
1770212ActionPlanner CZ s.r.o.4955218Vodičkova 710/31, 11000 Praha
12151ActiveComp s.r.o., v likvidaci27893910Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vodičkova, 710/31
1614903ADVANCED ENERGY SOLUTIONS, SE24294616Vodičkova 791/41, 11000 Praha
779577AESCULAP Praha s.r.o.47535202Vodičkova 791/41, 11000 Praha
666710Affirmed Networks Czech s.r.o.1519506Vodičkova 710/31, 11000 Praha
2996841AGAS s.r.o.26086069Vodičkova 704/36, 11000 Praha
1263523Agentura Praha, s.r.o. v likvidaci25654047Vodičkova 699/28, 11000 Praha
128023AGRO INVEST COMPANY a.s.1509918Vodičkova 791/41, 11000 Praha
3102254AJP Tax & Accounting s.r.o.28933931Vodičkova 699/28, 11000 Praha
2546220ALIGANUM, SE24304905Vodičkova 791/41, 11000 Praha
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
1397673ALLTEC spol. s r.o.44564741Vodičkova 700/32, 11000 Praha
3043535Alternative Energy Investment s.r.o.28928725Vodičkova 791/41, 11000 Praha
842316ALTIA Plus International a.s.28219350Vodičkova 791/41, 11000 Praha
2403882AMCOR s.r.o. v likvidaci24827541Vodičkova 710/31, 11000 Praha
653282Analytická a Konzultační s.r.o.26077914Vodičkova 791/41, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2537298AMEUR BEN MOHAMED SEOUD - CONSULTING26712962Vodičkova 700/32, 11000 Praha
384763Franz - Josef Engbarth88875008Vodičkova 710/31, 11000 Praha
1890830Marcela Marešová JUDr. Ph.D., MBA66231795Vodičkova 700/32, 11000 Praha
275376Petr Podlaha JUDr. et PhDr Ph.D.71333975Vodičkova 792/40, 11000 Praha
3442554A.s. Grosten29033942Vodičkova 791/41, 11000 Praha
2180062Allgaier Martin71329595Vodičkova 699/28, 11000 Praha
1962880Bartálová Jana71463704Vodičkova 699/30, 11000 Praha
3336309Bartošková Vlasta67128866Vodičkova 699/30, 11000 Praha
319620Bejček Jiří44879300Vodičkova 791/41, 11000 Praha
386994Beneš Jiří18899617Vodičkova 699/30, 11000 Praha
281297Bradley Jeremy C4275641Vodičkova 707/37, 11000 Praha
565464Breznická Romana66248850Vodičkova 1935/38, 11000 Praha
3187455Břínek Rudolf13827821Vodičkova 791/41, 11000 Praha
1315376Bříza Vlastislav65057767Vodičkova 710/31, 11000 Praha
202558BURDA Petr70375704Vodičkova 699/30, 11000 Praha
1831234Cao Thi Hang5627672Vodičkova 700/32, 11000 Praha
931694Cihelková Monika66254108Vodičkova 707/37, 11000 Praha
3115221Curryová Emilie5749701Vodičkova 699/30, 11000 Praha
568751Čarková Lenka5181917Vodičkova 791/39, 11000 Praha
3232352Čarková Vladislava61864188Vodičkova 791/39, 11000 Praha
1500780Čarňanský Vladimír66222257Vodičkova 791/41, 11000 Praha
1830787Čáslavská Blanka66248400Vodičkova 1935/38, 11000 Praha
1540307Čepek Robert66239800Vodičkova 1935/38, 11000 Praha
2440159Elger Martin66253560Vodičkova 699/30, 11000 Praha
1760554Eppinger Aleš71332294Vodičkova 710/31, 11000 Praha