Česká exportní banka, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Česká exportní banka, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3042. Jeho identifikační číslo je 63078333

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Česká exportní banka, a.s.

Datum zápisu: 1. 3. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3042

Identifikační číslo:63078333

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4aydj3q

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121
od 20. 08. 2001
Praha 1, Vodičkova 34
od 12. 10. 1998 do 20. 08. 2001
Praha 1, Havlíčkova 3
od 11. 04. 1997 do 12. 10. 1998
Praha 7, nábř.kpt.Jaroše 1000
od 01. 03. 1995 do 11. 04. 1997
Vodičkova 701/34, 11000 Praha

Skutečnosti

  Dne 10.2.2016 přijala Valná hromada České exportní banky, a.s. toto rozhodnutí:-základní kapitál České exportní banky, a.s. (ČEB) se zvyšuje z dosavadní výše 4.000,000.000,-- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 5.000,000.000,-- Kč,-zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že ČEB vydá 1000 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč každé akcie,-nově vydané akcie nebudou kótované (registrované),-nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,-nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výslovně vzdají, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice, zastoupenému příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství), -místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní korporace Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin,-předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře s ČEB,-lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané bankou předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům), -navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč,-upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na č. 0112360000/8090,-upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií;
od 13. 04. 2016 do 26. 05. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 07. 2014

  Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.950,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč) o částku 1.050,000.000,-- Kč, (slovy: jedna miliarda padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 4.000,000.000,-- Kč, (slovy: čtyři miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jeden tisíc padesát (1050) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to 1050 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České republice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství).Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin.Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství), bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) ? státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům.Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.
od 19. 05. 2010 do 06. 08. 2010

  Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč) o částku 950,000.000,-- Kč, (slovy: devět set padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.950,000.000,-- Kč,(slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč), který bude splacen peněžitými vklady.----Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá devět set padesát (950) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.----Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).----Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.----Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:----- šest set padesát (650) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České republice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství),----- a tři sta (300) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, IČ: 45279314.----Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.----Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se společností.----Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude druhému z předem určených zájemců doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností každému z předem určených zájemců, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.----Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům (předem určeným zájemcům) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům, v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena tomuto upisovateli.----Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).----Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.----Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.----
od 13. 05. 2009 do 09. 09. 2009

  Stát- Česká republika ručí za závazky společnosti z jejich operací na finančních trzích.
od 10. 10. 2008

  Akcie společnosti jsou nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu-České republiky a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garanční a pojištovací společnosti, a.s.
od 10. 10. 2008

  Zákonem č. 58/1995 Sb. byla společnost s účinností ode dne 24.4.1995 pověřena provozováním podpořeného financování.
od 10. 10. 2008

  Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 701/34, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 1.850,000.000,-- Kč, (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů Kč) o částku 150,000.000,-- Kč, (slovy: jedno sto padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady.------------------------------------Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jedno sto padesát (150) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.------------------------------------Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).-------------------------------------------------Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.----------Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice zastoupené dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství), který je upíše v celém rozsahu.-----------------------------------------------------------Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 701/34, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.------------------------------------------------------------------Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.--Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude doručena výzva k upsání akcií, jejíž přílohou bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství).-------------------------------------------------------------------------------Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (určitému zájemci) oznámen písemně. Dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům.----------------------------Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).-----------------Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.------------Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.---------------------------------------------------------------------------------------------
od 12. 05. 2008 do 06. 08. 2008

  Valná hromada České exportní banky a.s. konaná dne 26.4.2006 schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a navazující Koncapci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíření obchodní aktivit z důsledku změny zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozděších předpisů, z důvodu získání dalšího prostoru pro zvýšení limitu čisté angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky č. 333/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 552/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, z důvodu přehodnocení přístupu České národní banky k zohlednění pojistných produktů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., při obezřetném podnikání bank a z důvodu elimiace dopadů zavedení nových pravidel bankovní regulace Basel II (New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti a čisté angažovanosti, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obchodního zákoníku takto:a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,850.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů korun českých) o 150,000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých), tedy na celkovou částku 2,000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) s tím že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního kapitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny.b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávájícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií,c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 150 (slovy: jedno sto padesát) akcií o jmenocité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě,d) všechnynové akcie bodou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle ů 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kteréhose akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zatoupený ministerstvy vykonávájícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství,e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet pvní den následující po zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a potrvá 15 (slovy: patnáct) dnů,f) místem pro upisování akcií bude kancelář předsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky, a.s., oznámí všem akcionářům doručeným dopisem den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku,g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, lterý následuje po uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku.
od 01. 06. 2006 do 11. 01. 2007

  Valná hromada České exportní banky, a.s. konaná dne 29.4.2005 rozhodla takto:Schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti Česká exportní banka a.s. z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci pro exportní politiky do roku 2006 a navazující koncepci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíření obchodních aktivit a získání dalšího prostoru pro zvýšení limitu angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, eliminace možných dopadů zavedení nových pravidel bankovní regulace Basel II ( New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti kapitálu o zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obch zák., takto:a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,750.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, teda na celkovou částku 1,850.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního kapitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny.b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obch. zák. peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií,c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě,d) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoupený ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství,e) lhůta k uzavření dohody podle § 205¨obch. zák. započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů,f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky, a.s. oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obch. zák.,g) upisovatel nových akcií je povinen splatiti jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obch. zák.
od 18. 06. 2005 do 23. 09. 2005

  Valná hromada České exportní banky, a.s., rozhodla dne 9,12,2003 z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a s usnesením vlády ČR č. 1210 ze dne 1. prosince 2003 k návrhu na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s., a v souladu s navazující Koncepcí rozvoje EGAP a ČEB do r. 2006, schválenou představenstvem společnosti, a z důvodů získání prostoru pro zvýšení limitu úvěrové angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jim § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, takto:a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1.650.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 1.750.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního kapitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny,b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií,c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotěd) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoupený ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství,e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení vlané hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů,f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky, a.s., oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku,g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky, a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku.
od 06. 02. 2004 do 17. 05. 2004

  e)všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohodyakcionářů popdle § 205 obchodního zákoníku,přičemž jedinýmupisovatelem bude stát,zastoupený ústředními orgány státnísprávy, vykonávajícími akcionářská práva státu- Ministerstvemfinancí,Ministerstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvemzahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství,
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

  d)valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářůpodle § 204a obchodního zákoníku z důvodu využití zdrojůstátního rozpočtu vyčleněných společnosti pro rok 1999 a zdalších důvodů, na jejichž základě se základní jmění zvyšuje,
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

  h) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotuakcií,tj.emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 30 dnů, ato na účet společnosti, vedený u společnosti,č.30260006/8090.Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následujepo upsání akcií v upisovacím místě.
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

  b)ke zvýšení základního jmění dojde na základě dohodyakcionářů,tj.státu,zastoupeného ústředními ordány státnísprávy,vykonávajícími akcionářská práva státu-Ministerstvemfinancí,Minesterstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvemzahraničních věcí,Ministerstvem zemědělství, a Exportní garančnía pojišťovací společností,a.s. v souladu s ustanovením § 205obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií,
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

  a) základní jmění České exportní banky,a.s. se zvyšuje peněžitýmvkladem z dosavadní výše 1.500.000.000,-Kč(jedna miliarda pětset milionů) o Kč 150.000.000,-(slovy stopadesát milionů korunčeských),tedy na celkovou částku 1.650.000.000,- Kč ( slovy šestset padesát milionů korun českých) s tím, že se nepřipouštíupisování nových akcií nad částku zýšení základního jmění,
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

  Valná hromada České exportní banky,a.s. konaná dne 2.12.1999rozhodla z důvodů:posílení kapitálové přiměřenosti společnosti,získání prostoru pro řešení limitu úvěrového angažovanosti vůčiklientům,posílení proexportní politiky státu v souladu s usnesením vládyč. 747/1998,užití prostředků státního rozpočtu vyčleněných pro činnostispolečnosti pro rok 1999 o zvýšení základního jmění Českéexportní banky,a.s. takto :
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

  g) upisovacím místem je kancelář druhého místopředsedypředstavenstva společnosti pana Ing. Tomáše Revésze na adreseVodičkova 34, Praha l.Upisování se uskuteční zápisem akcionáředo upisovací listiny, která bude uložena u druhého místopředsedyspolečnosti,v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod.,
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

  c)zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydánímnových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejněneobchodovatelných, v počtu 150 (jedno sto padesát) akcií ojmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- (jeden milion korunčeských) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude rovenjmenovité hodnotě,
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

  f)lhůta k upsání akcií započne běžet první den následující ponabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesenívalné hromady,která rozhodla o zvýšení základního jmění, doobchodního rejstříku a potrvá 15 (patnáct) dnů,
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

  Akcie společnosti musí být nejméně ze dvou třetin ve vlastnictvístátu a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garančnía pojišťovací společnosti, a.s.
od 15. 04. 1998 do 10. 10. 2008

  Společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvouze dne 22.prosince 1994 a stanovy banky byly přijaty dne3.2.95. Současně bylo předloženo rozhodnutí České národní bankyv dohodě Ministerstvem financí ČR ze dne 6.2.1995, č.j.V 9/2-95.
od 01. 03. 1995 do 10. 10. 2008

Akcie

Počet: 3 500 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 04. 2016

Počet: 2 500 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 2010 do 06. 08. 2010

Počet: 1 450 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2009 do 09. 09. 2009

Počet: 500 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 2008 do 06. 08. 2008

Počet: 350 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 09. 2005 do 23. 09. 2005

Počet: 150 ks v hodnotě: 10000000 - kmenové akcie na jméno
od 17. 05. 2004

Počet: 250 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na jméno
od 17. 05. 2004 do 17. 05. 2004

Počet: 150 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 12. 09. 2000 do 12. 09. 2000

Počet: 150 ks v hodnotě: 10000000 - akcie na jméno
od 01. 03. 1995 do 01. 03. 1995

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZÁMEČNÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2016

Adresa: Za Kovářským rybníkem 270, Šeberov, 149 00 Praha 4
od 14. 09. 2016


Název/Jméno: MAREK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 12. 2014 do 09. 07. 2015

Adresa: Kubelíkova 1123/33, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 10. 08. 2016
Kropáčkova 562/12, Háje, 149 00 Praha 4
od 11. 12. 2014 do 10. 08. 2016


Název/Jméno: TEPLÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2014

Adresa: Národní obrany 437/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 20. 07. 2016
Jankovcova 1193/31, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 27. 06. 2014 do 20. 07. 2016


Název/Jméno: KYSILKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 06. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2016 do 16. 06. 2016

Adresa: Ke Stromečkům 1360, 253 01 Hostivice
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: BÄRTL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 06. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2014 do 16. 06. 2016

Adresa: Malá Štěpánská 2033/8, Nové Město, 120 00 Praha 2
od 06. 08. 2014


Název/Jméno: PUBRDLE TOMÁŠ

IČO: 2308606

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2015

Adresa: U zámeckého parku 221/5, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 16. 12. 2015


Název/Jméno: DRASLAR MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2014 do 27. 10. 2015

Adresa: Jetelová 2857/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10
od 14. 07. 2014


Název/Jméno: VÝBORNÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2015

Adresa: Za Rybníkem 560, 252 42 Jesenice
od 09. 07. 2015


Název/Jméno: TLAPA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 2015 do 25. 08. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 04. 2008 do 13. 05. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2006 do 03. 04. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 28. 01. 2005 do 01. 06. 2006

Adresa: Mikulova 1572/13, Chodov, 149 00 Praha 4
od 25. 05. 2015 do 25. 08. 2015
Praha 4, Mikulova 1572/13
od 28. 01. 2005 do 13. 05. 2009


Název/Jméno: PIKORA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2015

Adresa: Mirovická 1116/29, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 23. 03. 2015


Název/Jméno: TYM MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 08. 2014 do 16. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2014 do 28. 08. 2014

Adresa: Trojská 725/181b, Troja, 171 00 Praha 7
od 19. 08. 2014 do 16. 06. 2016


Název/Jméno: GREGOR JAN

IČO: 64421619

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 10. 2012 do 26. 05. 2016

Adresa: U háječku 495, 252 16 Nučice
od 14. 07. 2014 do 26. 05. 2016
Praha 6 - Řepy, Španielova 1327/33, PSČ 16300
od 04. 10. 2012 do 14. 07. 2014


Název/Jméno: PROS MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 07. 2014 do 26. 05. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 06. 2014 do 14. 07. 2014

Adresa: V rohu 434/3, Libuš, 142 00 Praha 4
od 09. 06. 2014 do 26. 05. 2016


Název/Jméno: BUREŠ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 04. 2014 do 10. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 2014 do 24. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2014 do 10. 04. 2014

Adresa: Vranovice 23, 338 24 Břasy
od 24. 01. 2014


Název/Jméno: KLUMPAR JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 01. 2013 do 10. 06. 2014

Adresa: U lesa 495, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice
od 31. 01. 2013 do 10. 06. 2014


Název/Jméno: DUDA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2013 do 22. 12. 2014

Adresa: Kubánské náměstí 1316/23, Vršovice, 100 00 Praha 10
od 27. 11. 2013 do 22. 12. 2014


Název/Jméno: ANDEROVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 11. 2013 do 09. 06. 2014

Adresa: Volutová 2524/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5
od 27. 11. 2013 do 09. 06. 2014


Název/Jméno: KUBIŠTA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2013 do 24. 01. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 11. 2012 do 31. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2011 do 05. 11. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 02. 2009 do 14. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2006 do 18. 06. 2008

Adresa: Levandulová 633/13, Kolovraty, 103 00 Praha 10
od 05. 11. 2012 do 24. 01. 2014
Praha 10 - Kolovraty, Levandulová 633/13, PSČ 10300
od 04. 02. 2009 do 05. 11. 2012
Praha 10 - Kolovraty, Levandulová 633/13
od 03. 01. 2007 do 04. 02. 2009
Praha 9, Křivoklátská 455
od 01. 06. 2006 do 03. 01. 2007


Název/Jméno: BÁRTL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2012 do 09. 06. 2014

Adresa: Most - Most, Průběžná 3140, PSČ 43401
od 04. 10. 2012 do 09. 06. 2014


Název/Jméno: HOVORKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2012 do 27. 06. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 03. 2011 do 04. 10. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2011 do 14. 03. 2011

Adresa: Praha 2, Uruguayská /11, PSČ 12000
od 14. 03. 2011 do 27. 06. 2014


Název/Jméno: WELSER MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2012 do 14. 07. 2014

Adresa: České Budějovice, Pražská třída 2081/35, PSČ 37004
od 16. 03. 2012 do 14. 07. 2014


Název/Jméno: ZÍDEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 06. 2011 do 27. 11. 2013

Adresa: Praha 10 - Hájek, Pod Markétou 158, PSČ 10400
od 21. 09. 2011 do 27. 11. 2013
Praha 10, K Netlukám 957, PSČ 10400
od 15. 06. 2011 do 21. 09. 2011


Název/Jméno: BAKAJSA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 11. 2010 do 10. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 02. 2009 do 16. 02. 2009

Adresa: Praha 4 - Šeberov, Karfíkova 926, PSČ 14900
od 21. 09. 2011 do 10. 04. 2014
Praha 4, Hněvkovského 1378/6, PSČ 14000
od 10. 11. 2010 do 21. 09. 2011
Praha 4, Hněvkovského 1378/6, PSČ 14000
od 16. 02. 2009 do 16. 02. 2009


Název/Jméno: VALIŠ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 06. 2011 do 04. 10. 2012

Adresa: Pletený Újezd, 9. května 28, PSČ 27351
od 15. 06. 2011 do 04. 10. 2012


Název/Jméno: VANĚK LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2011 do 09. 07. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 06. 2009 do 14. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2009 do 15. 06. 2009

Adresa: Praha 10 - Uhříněves, U Židovského hřbitova 1047/18, PSČ 10400
od 14. 03. 2011 do 09. 07. 2015
Praha 10, U židovského hřbitova 1047/18, PSČ 10400
od 13. 05. 2009 do 14. 03. 2011


Název/Jméno: UVÍRA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 03. 2011 do 05. 11. 2012

Adresa: Jesenice, Topolová 772, PSČ 25242
od 14. 03. 2011 do 05. 11. 2012


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2011 do 14. 07. 2014

Adresa: Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1054, PSČ 15600
od 14. 03. 2011 do 14. 07. 2014


Název/Jméno: DUB TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 do 16. 10. 2014

Adresa: Praha 7, U Akademie 389/9, PSČ 17000
od 10. 11. 2010 do 16. 10. 2014


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 11. 2010 do 04. 10. 2012

Adresa: Praha 5 - Řeporyje, Stiessova 710/10, PSČ 15500
od 10. 11. 2010 do 04. 10. 2012


Název/Jméno: ŠON VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2010 do 10. 06. 2014

Adresa: Praha 3, Ondříčkova /35, PSČ 13000
od 10. 11. 2010 do 10. 06. 2014


Název/Jméno: BAMBASOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 04. 2010 do 10. 11. 2010

Adresa: Praha 4 - Záběhlice, Hrusická 2527, PSČ 14100
od 26. 04. 2010 do 10. 11. 2010


Název/Jméno: ČERNOCH OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2009 do 09. 06. 2014

Adresa: Praha 1, Vězeňská 8, PSČ 11000
od 20. 10. 2009 do 09. 06. 2014


Název/Jméno: HORČICOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 10. 2009 do 15. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 do 01. 06. 2006

Adresa: Praha 10, U Hranic 3221/14, PSČ 10000
od 20. 10. 2009 do 15. 06. 2011
Praha 10, U Hranic 3221/14
od 03. 09. 2002 do 01. 06. 2006
Praha 10, nám.Svatopluka Čecha 10
od 01. 03. 1995 do 03. 09. 2002


Název/Jméno: ADAMCOVÁ JANA

IČO: 65373499

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2009 do 14. 03. 2011

Adresa: Praha 4, Sládkovičova 1237/13, PSČ 14200
od 13. 05. 2009 do 14. 03. 2011


Název/Jméno: ŠIMÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 02. 2009 do 15. 06. 2009

Adresa: Praha 6, Chýňská 415/6, PSČ 16100
od 16. 02. 2009 do 15. 06. 2009


Název/Jméno: POKORNÝ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 02. 2009 do 10. 11. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2008 do 04. 02. 2009

Adresa: Dolany u Olomouce 450, PSČ 78316
od 18. 06. 2008 do 10. 11. 2010


Název/Jméno: GOLDMANN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2008 do 14. 03. 2011

Adresa: Litomyšl, Mařákova 1106, PSČ 57001
od 18. 06. 2008 do 14. 03. 2011


Název/Jméno: TLUSTÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2006 do 04. 10. 2012

Adresa: Velká Dobrá, K Horce 538, PSČ 27361
od 18. 06. 2008 do 04. 10. 2012
Praha 8 - Karlín, Sokolovská 371/1
od 01. 06. 2006 do 18. 06. 2008


Název/Jméno: SEDLÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2008 do 26. 04. 2010

Adresa: Brno, Chlupova 1
od 03. 04. 2008 do 26. 04. 2010


Název/Jméno: PETŘÍČEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2008 do 13. 05. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2006 do 03. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 30. 07. 2005 do 01. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - první místopředseda
od 01. 03. 1995 do 30. 07. 2005

Adresa: Praha 8 - Březiněves, Na Boleslavce 128
od 14. 09. 2000 do 13. 05. 2009
Praha 8, Slancova 1256/14
od 01. 03. 1995 do 14. 09. 2000


Název/Jméno: SKLENÁŘ PETR

IČO: 75458501

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2008 do 16. 03. 2012

Adresa: Praha 6, Kutnauerovo nám. 4
od 03. 04. 2008 do 16. 03. 2012


Název/Jméno: FUKSA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 04. 2008 do 10. 11. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 03. 2007 do 03. 04. 2008

Adresa: Příbram II, Hornická 115, PSČ 26101
od 07. 03. 2007 do 10. 11. 2010


Název/Jméno: KYSELÝ BORIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2008 do 10. 11. 2010

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Tobrucká 713/25, PSČ 16000
od 03. 01. 2008 do 10. 11. 2010


Název/Jméno: HLAVÁČ IVO

IČO: 65865162

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 2007 do 20. 10. 2009

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Čajkovského 1423/13, PSČ 13000
od 07. 03. 2007 do 20. 10. 2009


Název/Jméno: DOUCHA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2007 do 07. 03. 2007

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Soborská 18/1318, PSČ 16000
od 03. 01. 2007 do 07. 03. 2007


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 40301150

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2006 do 18. 06. 2008
Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2000 do 30. 07. 2005

Adresa: Chrudim, Pardubická 878
od 01. 06. 2006 do 18. 06. 2008
Chrudim 4, Pardubická 878
od 12. 09. 2000 do 30. 07. 2005


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 06. 2006 do 07. 03. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 12. 2005 do 01. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 11. 2005 do 22. 12. 2005

Adresa: Vyškov, Tyršova 38
od 23. 11. 2005 do 07. 03. 2007


Název/Jméno: HEIDLEROVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2006 do 03. 01. 2007

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 86
od 01. 06. 2006 do 03. 01. 2007


Název/Jméno: HRDÁ EDITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2006 do 03. 04. 2008

Adresa: Praha 6, Zikova 5
od 01. 06. 2006 do 03. 04. 2008


Název/Jméno: VAIC MARTIN

IČO: 69825874

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2006 do 03. 04. 2008

Adresa: Praha 6 - Řepy, Španielova 1288
od 01. 06. 2006 do 03. 04. 2008


Název/Jméno: TAUBER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2006 do 04. 02. 2009
Statutární orgán - představenstvo - druhý místopředseda
od 05. 08. 2003 do 01. 06. 2006

Adresa: Panenské Břežany, Zahradní 154, okres Praha-východ, PSČ 25070
od 05. 08. 2003 do 04. 02. 2009


Název/Jméno: KOŠŤÁLOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 11. 2005 do 01. 06. 2006

Adresa: Praha 8 - Trója, Mazurská 520, PSČ 18100
od 23. 11. 2005 do 01. 06. 2006


Název/Jméno: ŠIMAN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 07. 2005 do 04. 02. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 2000 do 30. 07. 2005

Adresa: Praha 3, Jičínská 17
od 31. 01. 2000 do 04. 02. 2009


Název/Jméno: PARÍZEK PAVOL

IČO: 87357232

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 do 01. 06. 2006

Adresa: Praha 9, Matějkova 1089/3
od 15. 04. 1998 do 01. 06. 2006
Praha 8, Matějkova 1089/3
od 01. 03. 1995 do 15. 04. 1998


Název/Jméno: HRNČÍŘOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 07. 2005 do 18. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1997 do 30. 07. 2005

Adresa: Praha 6, Pilotů 599/68
od 11. 04. 1997 do 18. 06. 2008


Název/Jméno: TRAUŠKE PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 07. 2005 do 23. 11. 2005

Adresa: Praha 4, Věkova 10
od 30. 07. 2005 do 23. 11. 2005


Název/Jméno: KAŠPAR PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 07. 2005 do 10. 11. 2010

Adresa: Praha 9, Poděbradská 550/117
od 30. 07. 2005 do 10. 11. 2010


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 12. 09. 2000 do 23. 11. 2005

Adresa: Vavřinec, Žíšov 56, okres Kutná Hora
od 12. 09. 2000 do 23. 11. 2005


Název/Jméno: KREJČÍ PETR

IČO: 75785471

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 2003 do 01. 06. 2006

Adresa: Bruntál, K.H.Máchy 1204/3, PSČ 79201
od 28. 05. 2003 do 01. 06. 2006


Název/Jméno: BRUDŇÁK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 2003 do 03. 01. 2008

Adresa: Praha 5, U Homolky 125/7
od 28. 05. 2003 do 03. 01. 2008


Název/Jméno: VENERA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 04. 2003 do 01. 06. 2006

Adresa: Křižanovice 222, okres Vyškov, PSČ 68357
od 18. 04. 2003 do 01. 06. 2006


Název/Jméno: HUSÁK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 04. 2003 do 01. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1998 do 31. 01. 2000

Adresa: Praha 4, Pod lomem 18
od 18. 04. 2003 do 01. 06. 2006
Praha 4, Pod lomem 18
od 15. 04. 1998 do 31. 01. 2000


Název/Jméno: KNÍŽKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 04. 2003 do 01. 06. 2006
Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 2000 do 03. 09. 2002

Adresa: Praha 5, Česká 1108
od 18. 04. 2003 do 01. 06. 2006
Praha 5, Česká 1108
od 31. 01. 2000 do 03. 09. 2002


Název/Jméno: SOMOL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 04. 2003 do 28. 01. 2005
Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 do 15. 04. 1998

Adresa: Praha 6, Opuková 173/36
od 18. 04. 2003 do 28. 01. 2005
Praha 6, Opuková 173/36
od 01. 03. 1995 do 15. 04. 1998


Název/Jméno: ŠATÁNEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 2002 do 18. 04. 2003

Adresa: Praha 10, Pod štěpem 1131/10
od 03. 09. 2002 do 18. 04. 2003


Název/Jméno: KALINA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 09. 2000 do 18. 04. 2003

Adresa: Petrov 230, okres Praha-západ
od 03. 09. 2002 do 18. 04. 2003
Praha 6, Španielova 1284
od 12. 09. 2000 do 03. 09. 2002


Název/Jméno: SKOLIL MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 04. 2001 do 18. 04. 2003

Adresa: Praha 3, Korunní 1369/69
od 12. 04. 2001 do 18. 04. 2003


Název/Jméno: MACEŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 09. 2000 do 18. 04. 2003
Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 2000 do 14. 09. 2000

Adresa: Praha 4, Nad Studánkou 7
od 31. 01. 2000 do 18. 04. 2003


Název/Jméno: ŽABRAKOVSKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 09. 2000 do 12. 04. 2001

Adresa: Praha 6, Terronská 2
od 12. 09. 2000 do 12. 04. 2001


Název/Jméno: GEJDOŠ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1998 do 30. 07. 2005

Adresa: Praha 9, Pelušková 1345
od 12. 09. 2000 do 30. 07. 2005
Praha 9, Peluškova 1345
od 15. 04. 1998 do 12. 09. 2000


Název/Jméno: MACH FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2000 do 28. 05. 2003

Adresa: Praha 4, Podolská 102
od 12. 09. 2000 do 28. 05. 2003


Název/Jméno: MLÁDEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

Adresa: Praha 8, Barličkova 3
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000


Název/Jméno: VACEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

Adresa: Praha 6, Krohova 50
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000


Název/Jméno: CIHELNOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000

Adresa: Praha 13, Suchý Vršek 2130
od 31. 01. 2000 do 12. 09. 2000


Název/Jméno: KNÍŽKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 do 31. 01. 2000

Adresa: Praha 5, Česká 1108
od 12. 10. 1998 do 31. 01. 2000


Název/Jméno: DVOŘÁK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 1998 do 31. 01. 2000

Adresa: Praha 4, Hekrová 851
od 15. 04. 1998 do 31. 01. 2000


Název/Jméno: FRANKL MICHAL

IČO: 62157981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 04. 1998 do 31. 01. 2000

Adresa: Brno, Řehořova 36, okres Brno-město
od 15. 04. 1998 do 31. 01. 2000


Název/Jméno: HAJNÝ JAN

IČO: 68363222

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1998 do 12. 09. 2000

Adresa: Praha 10, Lyžařská 897/6
od 15. 04. 1998 do 12. 09. 2000


Název/Jméno: KŘENEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1997 do 15. 04. 1998

Adresa: Praha 9, Miškovická 22/240
od 11. 04. 1997 do 15. 04. 1998


Název/Jméno: LUDVA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 01. 1996 do 11. 04. 1997
Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 do 09. 01. 1996

Adresa: Praha 6, Křenová 252/8
od 09. 01. 1996 do 11. 04. 1997
Praha 6, Křenová 251/8
od 01. 03. 1995 do 09. 01. 1996


Název/Jméno: FOJTÍK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1996 do 12. 10. 1998

Adresa: Praha 6, Součkova 9
od 09. 01. 1996 do 12. 10. 1998


Název/Jméno: ČIHÁK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 do 15. 04. 1998

Adresa: Úvaly, Husova 29
od 01. 03. 1995 do 15. 04. 1998


Název/Jméno: ZIMOLA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 do 11. 04. 1997

Adresa: Říčany, Škroupova 1714
od 01. 03. 1995 do 11. 04. 1997


Název/Jméno: Vladimír R u d l o v č á k, CSc.

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 03. 1995 do 15. 04. 1998

Adresa: Praha 8, Davídkova 2103/95
od 01. 03. 1995 do 15. 04. 1998


Název/Jméno: BOK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 do 18. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Láskova 1815
od 01. 03. 1995 do 18. 04. 2003


Název/Jméno: OLŠOVSKÝ RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 do 11. 04. 1997

Adresa: Praha 4, Petržílkova 3303/17
od 01. 03. 1995 do 11. 04. 1997


Název/Jméno: RADA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 do 09. 01. 1996

Adresa: Praha 8, Luhovská 1732
od 01. 03. 1995 do 09. 01. 1996


Název/Jméno: SLAVÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1995 do 31. 01. 2000

Adresa: Kladno II, Italská 2368
od 01. 03. 1995 do 31. 01. 2000


Název/Jméno: HAVEL MIROSLAV

IČO: 71663479

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 do 31. 01. 2000

Adresa: Praha 6, Evropská 675
od 01. 03. 1995 do 31. 01. 2000


Název/Jméno: MARŠÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 do 15. 04. 1998

Adresa: Praha 4, Za sídlištěm 2145/11
od 01. 03. 1995 do 15. 04. 1998


Název/Jméno: ŠIMEK MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 03. 1995 do 12. 09. 2000

Adresa: Pardubice, Karla IV. 2591
od 01. 03. 1995 do 12. 09. 2000


Název/Jméno: RÉVÉSZ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - druhý místopředseda
od 01. 03. 1995 do 05. 08. 2003

Adresa: Praha 5, Zázvorkova 2009
od 01. 03. 1995 do 05. 08. 2003


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63078333

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 8. 2004

Související firmy

#NázevICOAdresa
1589740"Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o."25271423č.p. 159, 538 61 Kočí
1769228"J + J STAVREKO, spol. s r.o." v likvidaci61248070Praha 4, Na dolinách 52, PSČ 14000
2100387A B I E S , spol. s r.o. v likvidaci61328600Hybešova 25, 533 72 Moravany
1760044ABC Finančního vzdělávání, o.p.s.29118531Plzeň, Jiráskovo náměstí /2, PSČ 32600
2716414Absoluta Services s.r.o.25787233Praha 7, Pplk. Sochora 426/7, PSČ 17000

Související osoby