Česká námořní plavba a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Česká námořní plavba a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 39. Její identifikační číslo je 1082 a sídlo firmy je Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10.

Výpis z obchodního rejstříku Česká námořní plavba a.s.

Datum zápisu: 1. 4. 1959

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 39

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cxat9at

Předmět podnikání: Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Ubytovací služby
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a  služeb
Poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Počernická 168/1a, 10800 Praha

Adresy: Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
od 03. 02. 2017
Počernická č.ev. 168/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
od 20. 10. 2015 do 03. 02. 2017
Praha 10-Strašnice, Počernická 168
od 28. 02. 1980 do 20. 10. 2015
Praha 1, Na příkopě 1
od 01. 04. 1959 do 28. 02. 1980

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 06. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16. prosince 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 161b obch. zák. a částečná úhrada ztrát z minulých období.Rozsah snížení základního kapitálu: o 1.080.805.500,- Kč ze stáající výše 1.258.750.000,- Kč na novou výši 177.944.500,- Kč.Způsob snížení základního kapitálu: zrušením 1.137.690 kusů vlastních akcií ( kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 950,- Kč vydaných v zaknihované podobě), které společnost nabyla na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v souladu § 161b, odst. 1 písm.a) obch. zák. ve znění platném do 31.12.2000, vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené Střediskem cenných papírů na základě příslušného příkazu společnosti.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 1.080.805.500,- Kč bude naloženo takto:O částku 1.080.805.500,- Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti a částka 398.191.500,- Kč představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude v souladu s článkem XXII. ( změna vlastního kapitálu) odst. 7 úvodních ustanovení přílohy č. 2 opatření Ministerstva financí České republiky čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, použita na částečnou úhradu ztrát z předchozích období.V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.
od 23. 05. 2006 do 07. 12. 2006

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16. prosince 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 161b obch. zák. a částečná úhrada ztrát z minulých období.Rozsah snížení základního kapitálu: o 1.080.805.500,- Kč ze stáající výše 1.258.750.000,- Kč na novou výši 177.944.500,- Kč.Způsob snížení základního kapitálu: zrušením 1.1237.690 kusů vlastních akcií ( kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 950,- Kč vydaných v zaknihované podobě), které společnost nabyla na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v souladu § 161b, odst. 1 písm.a) obch. zák. ve znění platném do 31.12.2000, vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené Střediskem cenných papírů na základě příslušného příkazu společnosti.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 1.080.805.500,- Kč bude naloženo takto:O částku 1.080.805.500,- Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti a částka 398.191.500,- Kč představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude v souladu s článkem XXII. ( změna vlastního kapitálu) odst. 7 úvodních ustanovení přílohy č. 2 opatření Ministerstva financí České republiky čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, použita na částečnou úhradu ztrát z předchozích období.V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.
od 23. 05. 2006 do 23. 05. 2006

  Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění společnostio 66 250 000 Kč a to snížením jmenovité hodnoty akcií z1000Kč/akcie na 950 Kč/akcie. Důvodem snížení je úhrada ztrátyza rok 1999.
od 05. 10. 2000 do 07. 12. 2006

  Usnesením valné hromady konané dne 28.11.1990 bylyschváleny nové stanovy společnosti.
od 22. 01. 1991 do 25. 09. 1995

  Usnesením valné hromady konané dne 28.11.1990bylo rozhodnuto zvýšení základního kapitálu z částky180,000.000.- Kčs na částku 1.325.000.000 Kčs.
od 22. 01. 1991 do 25. 09. 1995

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů společnosti.
od 19. 10. 1982 do 25. 09. 1995

  Usnesením valné hromady ze dne 7.12.1981 byly přijatynové stanovy společnosti schválené Federálnímministerstvem zahraničního obchodu v Praze dne 5.5.1982,čj. I/412/82.
od 19. 10. 1982 do 25. 09. 1995

  Podle této změny mění se funkce "ústřední ředitel" na:"g e n e r á l n í ř e d i t e l".
od 31. 12. 1970 do 25. 09. 1995

  Podle usnesení valné hromady konané dne 17.7.1970a dopisu ministra zahraničního obchodu z 27/1.1966čj. 169/66-SM ve smyslu ust. § 15 odst. 1 stanovbyly změny §§ 10, 16, a 17 stanov.
od 31. 12. 1970 do 25. 09. 1995

  Akciový kapitál je splacen především vkladem lodí.
od 29. 08. 1959 do 25. 09. 1995

  Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 24. července 1959byl změněn § 5 odst. 1 stanov společnosti. Tato změnabyla schválena ministerstvem zahraničního obchodu ze dne30/7.1959 č.j. 716,6/59-31.
od 29. 08. 1959 do 25. 09. 1995

  Akciový kapitál společnosti činí Kčs 180,000.000.--a je rozdělen na 1.800 akcií po Kčs 100.000.--jmenovité hodnoty.
od 29. 08. 1959 do 03. 03. 1994

  Název společnosti:
od 01. 04. 1959 do 25. 09. 1995

  Vyhlášky společnosti se vyhlašují v Úředním listě republikyČeskoslovenské.
od 01. 04. 1959 do 25. 09. 1995

  Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla zřízena podle státního povolení min. zahr.obchodu z 21.2.1959 zn. 233/59-018 a stanov, tímto výměremschválených na ustavující valné hromadě konané dne27.III.1959.
od 01. 04. 1959 do 25. 09. 1995

  Akciový kapitál je plně splacen vkladem lodí.
od 01. 04. 1959 do 25. 09. 1995

  Výše akciového kapitálu: je rozdělen na 800 akcií poKčs 100.000 jmenovité hodnoty.
od 01. 04. 1959 do 25. 09. 1995

  anglicky: Czechoslovak Ocean Shipping, InternationalJointstock Company;
od 01. 04. 1959 do 25. 09. 1995

  Akcie společnosti znějí na jméno a nemohou býti odstoupenytřetím osobám bez souhlasu valné hromady. Akcie mohou býtiaž do výše 49 % akciového kapitálu a odstoupeny příslušníkůmcizích států.
od 01. 04. 1959 do 25. 09. 1995

  španělsky: Navegacion Marítima Checoslovaca, SociedadAnónima Internacional;
od 01. 04. 1959 do 22. 01. 1991

  italsky: Navigazione Maritima Cecoslovacca, SocietéAnonima Internazionale;
od 01. 04. 1959 do 22. 01. 1991

  německy: Tschechoslowakische Seeschiffahrt, InternationaleAktiengesellschaft;
od 01. 04. 1959 do 22. 01. 1991

  francouzsky: Navigation Maritime Tchécoslovaque,Société Anonyme Internationale;
od 01. 04. 1959 do 22. 01. 1991

  rusky: Čechoslovackije morskije linii, meždunarodnojeakcioněrnoe obščestvo;
od 01. 04. 1959 do 22. 01. 1991

  polsky: Czechoslowacka žegluga morska, miedzynarodowaspólka akcyjna.
od 01. 04. 1959 do 22. 01. 1991

Akcie

Počet: 187 310 ks v hodnotě: 950 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 07. 12. 2006

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MALOVÍK VLADIMÍR

IČO: 45731080

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2011

Adresa: Točitá 1731/15, Krč, 140 00 Praha 4
od 13. 07. 2014
Praha 4, Točitá 1731/15, PSČ 14000
od 02. 09. 2011 do 13. 07. 2014


Název/Jméno: VYDRA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 07. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 07. 2006 do 15. 07. 2010

Adresa: Bělčická 2827/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4
od 20. 10. 2012
Praha 3, Tachovské náměstí 6, PSČ 13000
od 03. 07. 2006 do 20. 10. 2012


Název/Jméno: Peter Alan Abery

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2006 do 15. 07. 2010
Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 11. 2002 do 03. 07. 2006

Adresa: OX10OLU Wallingford, Wantage Road 132, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 25. 06. 2014
Wallingford, Wantage Road 132, OX10 OLU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 15. 07. 2010 do 25. 06. 2014
Wallingford, Wantage Road 132, OX10 OLU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 03. 07. 2006 do 15. 07. 2010
Wallingford, 132 Wantage Road, PSČ OX10 0LU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 04. 11. 2002 do 03. 07. 2006


Název/Jméno: ABERY HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 07. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 09. 2011 do 24. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2010 do 02. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2006 do 15. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 04. 11. 2002 do 03. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2002 do 04. 11. 2002

Adresa: Milady Horákové 854/78, Bubeneč, 170 00 Praha 7
od 24. 07. 2013
Praha 7 - Bubeneč, Milady Horákové 854/78, PSČ 17000
od 02. 09. 2011 do 24. 07. 2013
Praha 7, Milady Horákové 78, PSČ 17000
od 04. 11. 2002 do 02. 09. 2011
Praha 7, Milady Horákové 78a
od 30. 04. 2002 do 04. 11. 2002


Název/Jméno: WINKLER MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 07. 2006 do 24. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 04. 11. 2002 do 03. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 02. 2002 do 04. 11. 2002
Prokura - prokurista
od 04. 10. 1994 do 05. 10. 2000

Adresa: Služská 781/40, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 24. 07. 2013
Praha 8, Služská 781/40, PSČ 18200
od 06. 02. 2002 do 24. 07. 2013
Praha 8, Služská 781/40, PSČ 18200
od 10. 11. 1999 do 05. 10. 2000
Praha 10, Nad vodovodem 2033
od 04. 10. 1994 do 10. 11. 1999


Název/Jméno: KOUTEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2009 do 15. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2006 do 10. 07. 2009

Adresa: Na Mrázovce 48/28, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
od 24. 07. 2013
Praha 5 - Velká Chuchle, Na Mrázovce 48/28, PSČ 15900
od 03. 08. 2009 do 24. 07. 2013
Praha 5 - Velká Chuchle, Na Mrázovce 48/28, PSČ 15900
od 26. 09. 2006 do 10. 07. 2009
Zeleneč, Mstětická 475, PSČ 25091
od 01. 08. 2006 do 26. 09. 2006


Název/Jméno: KOUTEK ONDŘEJ

IČO: 64704637

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 07. 2010 do 02. 09. 2011

Adresa: Děčín, Slezská 1305/12, PSČ 40502
od 15. 07. 2010 do 02. 09. 2011


Název/Jméno: MOŠKONOVÁ HANA

IČO: 68372817

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2006 do 15. 07. 2010

Adresa: Praha 4, Nechvílova 1855/10, PSČ 14800
od 03. 07. 2006 do 15. 07. 2010


Název/Jméno: VRTIŠKA STANISLAV

IČO: 61849031

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 11. 2002 do 01. 08. 2006

Adresa: Praha 10, Tuchorazská 322/14, PSČ 10800
od 04. 11. 2002 do 01. 08. 2006


Název/Jméno: ZOUBKOVÁ JANA

IČO: 10548131

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 11. 2002 do 03. 07. 2006

Adresa: Praha 6, Na Petynce 78
od 04. 11. 2002 do 03. 07. 2006


Název/Jméno: ŠKVOR PETR

IČO: 88917037

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 2002 do 03. 07. 2006

Adresa: Praha 6, Ve Struhách 19/972, PSČ 16000
od 04. 11. 2002 do 03. 07. 2006


Název/Jméno: BERÁNEK JIŘÍ

IČO: 15427137

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 1999 do 04. 11. 2002

Adresa: Praha 8, Lešenská 547
od 10. 11. 1999 do 04. 11. 2002


Název/Jméno: JUDr JIŘÍ PODZIMEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 1999 do 04. 11. 2002

Adresa: Praha 4, Psohlavců 1498
od 10. 11. 1999 do 04. 11. 2002


Název/Jméno: ZIEGLER DRAHOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 11. 1999 do 04. 11. 2002

Adresa: Praha 9, Prachovská 1452/16, PSČ 19300
od 10. 11. 1999 do 04. 11. 2002
Praha 9, Prachovská 1452/19, PSČ 19000
od 10. 11. 1999 do 10. 11. 1999


Název/Jméno: PONIKELSKÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 10. 1994 do 05. 10. 2000

Adresa: Praha 4, Zdiměřická 1442, PSČ 14900
od 10. 11. 1999 do 05. 10. 2000
Praha 4, Kolského 1442
od 04. 10. 1994 do 10. 11. 1999


Název/Jméno: PUŽEJ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 05. 11. 1997 do 10. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1995 do 05. 11. 1997

Adresa: Průhonice, Chrpová 640, okres Praha-západ, PSČ 25243
od 24. 11. 1998 do 10. 11. 1999
Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 05. 11. 1997 do 24. 11. 1998
Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 25. 09. 1995 do 05. 11. 1997


Název/Jméno: ČIŽINSKÝ JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1995 do 10. 11. 1999

Adresa: Praha 10, Morseova 377
od 30. 06. 1998 do 10. 11. 1999
Praha 5, Sezeminská 2029
od 01. 02. 1995 do 30. 06. 1998


Název/Jméno: ČERNÝ LUDĚK

IČO: 43758029

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 11. 1997 do 06. 02. 2002

Adresa: Louny, Liběšice 117
od 05. 11. 1997 do 06. 02. 2002


Název/Jméno: VOSTRÝ BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 11. 1997 do 04. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 1996 do 05. 11. 1997

Adresa: Praha 6, Sartoriova 28
od 05. 11. 1997 do 04. 11. 2002
Praha 6, Sartoriova 28
od 01. 03. 1996 do 05. 11. 1997


Název/Jméno: CHRAMOSTA ZDENĚK

IČO: 73761478

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 1997 do 30. 06. 1998

Adresa: Praha 4, Brechtova 849
od 06. 06. 1997 do 30. 06. 1998


Název/Jméno: KOTOUČEK JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 1997 do 12. 07. 2001

Adresa: Praha 10, Pod Třebešínem 3062/1
od 04. 06. 1997 do 12. 07. 2001


Název/Jméno: IVASIENKO MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 1996 do 06. 06. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 1994 do 22. 11. 1996

Adresa: Praha 1, Žitná 35
od 04. 12. 1996 do 06. 06. 1997
Praha 1, Žitná 35
od 03. 03. 1994 do 22. 11. 1996


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1996 do 10. 11. 1999

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 1866
od 22. 11. 1996 do 10. 11. 1999


Název/Jméno: KALINOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1996 do 10. 11. 1999

Adresa: Praha 10, Konopišťská 8
od 22. 11. 1996 do 10. 11. 1999


Název/Jméno: GROMUS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1996 do 05. 11. 1997

Adresa: Praha 6, U valu 863/4
od 22. 11. 1996 do 05. 11. 1997


Název/Jméno: BUBENÍČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1996 do 05. 11. 1997

Adresa: Praha 10, Starostrašnická 14/51
od 22. 11. 1996 do 05. 11. 1997


Název/Jméno: KRÁLÍČEK JAN

IČO: 46006877

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1996 do 05. 11. 1997

Adresa: Praha 1, Dlouhá 922/7
od 22. 11. 1996 do 05. 11. 1997


Název/Jméno: PUŽEJOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 01. 03. 1996 do 05. 11. 1997

Adresa: Praha 5, Seydlerova 2146
od 01. 03. 1996 do 05. 11. 1997


Název/Jméno: RESCH RADKO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představbenstva
od 01. 03. 1996 do 05. 11. 1997

Adresa: Praha 4, Podolská 496/124
od 01. 03. 1996 do 05. 11. 1997


Název/Jméno: BABULÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1995 do 22. 11. 1996

Adresa: Praha 5, Nad Spáleným mlýnem 634
od 25. 09. 1995 do 22. 11. 1996


Název/Jméno: PETR JAN

IČO: 74457870

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1995 do 01. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Nad údolím 66
od 25. 09. 1995 do 01. 03. 1996


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1995 do 01. 03. 1996

Adresa: Říčany, Na Fialce 1565
od 25. 09. 1995 do 01. 03. 1996


Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1995 do 05. 11. 1997

Adresa: Praha 8, Hovorčovická 15
od 25. 09. 1995 do 05. 11. 1997


Název/Jméno: NAJMANOVÁ KVĚTOSLAVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 10. 1994 do 30. 06. 1998

Adresa: Praha 6, Talichova 2039
od 25. 09. 1995 do 30. 06. 1998
Praha 4, Láskova 1817
od 04. 10. 1994 do 25. 09. 1995


Název/Jméno: PTÁČNÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1995 do 25. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1994 do 01. 02. 1995

Adresa: Praha 5, V Hůrkách 2145
od 01. 02. 1995 do 25. 09. 1995
Praha 8, Horňátecká 781, PSČ 18000
od 03. 03. 1994 do 01. 02. 1995


Název/Jméno: ADAMEC LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 1994 do 22. 11. 1996

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 56
od 04. 10. 1994 do 22. 11. 1996


Název/Jméno: KROUPA IVAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 10. 1994 do 01. 02. 1995

Adresa: Praha 3, Jilmova 10
od 04. 10. 1994 do 01. 02. 1995


Název/Jméno: MACH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 do 22. 11. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993

Adresa: Praha 4, Klapálkova 2244/7, PSČ 14000
od 03. 03. 1994 do 22. 11. 1996
Praha 8, Třeboradická 9
od 08. 01. 1993 do 03. 03. 1994


Název/Jméno: PLANDOROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 1994 do 22. 11. 1996

Adresa: Praha 8, Pěšinova 557/5
od 03. 03. 1994 do 22. 11. 1996


Název/Jméno: VLČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993
Prokura - prokurista
od 11. 02. 1992 do 05. 12. 1994
Statutární orgán - představenstvo - nám. generálního ředitele
od 19. 10. 1982 do 15. 01. 1991

Adresa: Praha 2, Máchova 20/56
od 07. 02. 1994 do 05. 12. 1994
Praha 2, Máchova 20
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993
Praha 2-Vinohrady, Máchova 20
od 11. 02. 1992 do 07. 02. 1994
Praha 4-Nusle, Sevřená 1302/2
od 19. 10. 1982 do 15. 01. 1991


Název/Jméno: VALÁŠEK JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1994 do 05. 12. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993

Adresa: Praha 9, Podvinný mlýn 2134
od 07. 02. 1994 do 05. 12. 1994
Praha 9, Podvinný mlýn 2134
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993


Název/Jméno: HRACH PAVEL

IČO: 61043346

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1994 do 30. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993

Adresa: Praha 5, Archeologická 1883
od 07. 02. 1994 do 30. 06. 1998
Praha 5, Tichonovova 1883
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993


Název/Jméno: TRNKA PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1994 do 05. 10. 2000

Adresa: Praha 4-Bráník, Vavřenova 1168
od 07. 02. 1994 do 05. 10. 2000


Název/Jméno: PODOBSKÝ JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1994 do 30. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993

Adresa: Praha 4-Bráník, Jílovská 1152/45
od 07. 02. 1994 do 30. 06. 1998
Praha 4, Jílovská 1152
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993


Název/Jméno: PTÁČEK JIŘÍ

IČO: 4176588

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 do 03. 03. 1994

Adresa: Praha 8, Horňátecká 781
od 24. 03. 1993 do 03. 03. 1994


Název/Jméno: TRNKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 do 05. 11. 1997

Adresa: Praha 4, Vavřenova 1168
od 24. 03. 1993 do 05. 11. 1997


Název/Jméno: SUCHÁNEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 do 01. 03. 1996

Adresa: Praha 10, V Korytech 21
od 24. 03. 1993 do 01. 03. 1996


Název/Jméno: VALENTA JIŘÍ

IČO: 75187604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 do 04. 10. 1994

Adresa: Praha 3, Jilmova 10
od 24. 03. 1993 do 04. 10. 1994


Název/Jméno: FIŠER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 do 25. 09. 1995

Adresa: Praha 8, Lindavská 785
od 24. 03. 1993 do 25. 09. 1995


Název/Jméno: CHUDOBA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 do 25. 09. 1995

Adresa: Praha 8, Štíbrova 12
od 24. 03. 1993 do 25. 09. 1995


Název/Jméno: PLANDOROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 1993 do 03. 03. 1994

Adresa: Praha 8, Konšelská 29
od 24. 03. 1993 do 03. 03. 1994


Název/Jméno: JEŘÁBEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 1993 do 25. 09. 1995

Adresa: Most, Fibichova 65
od 24. 03. 1993 do 25. 09. 1995


Název/Jméno: ŠTÉL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 1993 do 25. 09. 1995

Adresa: Praha 6, Skuteckého 7
od 24. 03. 1993 do 25. 09. 1995


Název/Jméno: SYNEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 do 03. 03. 1994

Adresa: Praha 4, Hanusova 31
od 08. 01. 1993 do 03. 03. 1994


Název/Jméno: POHŮNEK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993

Adresa: Praha 10, Oblouková 17
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993


Název/Jméno: VALENTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993

Adresa: Praha 3, Jilmová 10
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993


Název/Jméno: KRENK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 do 04. 06. 1997

Adresa: Liberec, Svatoplukova 23
od 08. 01. 1993 do 04. 06. 1997


Název/Jméno: BROŽOVÁ NATAŠA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 do 22. 11. 1996

Adresa: Praha 7, Doležalova 1057
od 08. 01. 1993 do 22. 11. 1996


Název/Jméno: PODLENA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993

Adresa: Praha 4, Lojovická 652
od 08. 01. 1993 do 24. 03. 1993


Název/Jméno: BASTL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. generálního ředitele
od 15. 01. 1991 do 11. 02. 1992

Adresa: Praha 6-Veleslavín, Krásného 353/4
od 15. 01. 1991 do 11. 02. 1992


Název/Jméno: PODLENA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 20. 02. 1990 do 24. 03. 1993

Adresa: Praha 4-Lhotka, Lojovická 652
od 20. 02. 1990 do 24. 03. 1993


Název/Jméno: STRÁNSKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. generálního ředitele
od 07. 06. 1984 do 15. 01. 1991

Adresa: Praha 9, Mimoňská 631
od 07. 06. 1984 do 15. 01. 1991


Název/Jméno: SOKOLÍK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 05. 04. 1983 do 20. 02. 1990

Adresa: Praha 6-Veleslavín, Dostálova 277/13
od 05. 04. 1983 do 20. 02. 1990


Název/Jméno: KAPR KAREL

IČO: 70752851

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 05. 09. 1978 do 05. 04. 1983

Adresa: Praha 8, Na Šubě 125
od 05. 09. 1978 do 05. 04. 1983


Název/Jméno: BERÁNEK JIŘÍ

IČO: 71516247

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. generálního ředitele
od 31. 12. 1970 do 28. 02. 1980

Adresa: Praha 2, Růžová 5
od 31. 12. 1970 do 28. 02. 1980


Název/Jméno: TYLL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. ústředního ředitele
od 16. 04. 1964 do 07. 06. 1984
Prokura - prokurista
od 23. 02. 1961 do 16. 04. 1964

Adresa: Praha 7, Čechova ul. 21
od 23. 02. 1961 do 07. 06. 1984


Název/Jméno: MAJER FRANTIŠEK

IČO: 18268731

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ústřední ředitel
od 13. 03. 1963 do 05. 09. 1978
Statutární orgán - představenstvo - nám. ústředního ředitele
od 27. 12. 1962 do 13. 03. 1963

Adresa: Praha 7, U Pergamentky 9
od 13. 03. 1963 do 05. 09. 1978
Praha 7, U pergamentky 9
od 27. 12. 1962 do 13. 03. 1963


Název/Jméno: MERTA BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. ústředního ředitele
od 27. 12. 1962 do 31. 12. 1970

Adresa: Praha 3, Koněvova ul. 2458
od 27. 12. 1962 do 31. 12. 1970


Název/Jméno: NAVRÁTIL FRANTIŠEK

IČO: 10216901

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ústřední ředitel
od 03. 08. 1962 do 13. 03. 1963
Statutární orgán - představenstvo - ústřední ředitel společnosti
od 01. 04. 1959 do 03. 08. 1962

Adresa: Praha 9-Hloubětín, Sídliště 558, blok č. 24
od 03. 08. 1962 do 13. 03. 1963
Praha 8-Libeň, Ul. Vosmikových 4
od 01. 04. 1959 do 03. 08. 1962


Název/Jméno: MERTA BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. ústředního ředitele
od 23. 02. 1961 do 27. 12. 1962

Adresa: Praha 6-Dejvice, Zelená ul. 12
od 08. 03. 1961 do 27. 12. 1962
Praha 10-Strašnice, Mukařovská ul. čp. 1740
od 23. 02. 1961 do 08. 03. 1961


Název/Jméno: BÖHNEL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám.ústředního řed.společnosti
od 01. 04. 1959 do 27. 12. 1962

Adresa: Praha 14-Nusle, Na Veselí 28
od 01. 04. 1959 do 27. 12. 1962


Název/Jméno: HOVORKA JAROSLAV

IČO: 47074493

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 04. 1959 do 31. 12. 1970

Adresa: Praha I, Na Můstku č. 11
od 01. 04. 1959 do 31. 12. 1970


Název/Jméno: HAJZNER JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 04. 1959 do 31. 12. 1970

Adresa: Roztoky u Prahy, sídliště MZO čp. 796
od 01. 04. 1959 do 31. 12. 1970


Název/Jméno: SKŘIVÁNEK MILOŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 04. 1959 do 28. 02. 1980

Adresa: Praha II, Opatovická 9
od 01. 04. 1959 do 28. 02. 1980


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 6. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 6. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav WINKLER

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 6. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a  služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav WINKLER

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav WINKLER

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav WINKLER


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00001082

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1393088" Virtuální výstavy EXPONET o.p.s."27630404Klimentská 2062/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
2140007"BAUTIR, spol. s r. o.:, v likvidaci525766Liberec 6, tř. Zdeňka Nejedlého 38/83
2970405"Družstvo Přemysl" v likvidaci61863041Praha 3, Přemyslovská 9/2345
2274329"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)62967291okr. Kutná Hora, Opatovice I 43
2725390"Společenství K. ČAPKA čp. 1412, 1413 SOKOLOV"26346168Sokolov, K. Čapka čp. 1412, PSČ 35601
1094287"TESA s.r.o. v likvidaci"48266906Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou
26404051. CARPET, a.s.27226093Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000
23361544-Majetková, a.s.28477456Plamínkové 1592/4, Nusle, 140 00 Praha 4
75300A G MOTO, spol. s r.o.48288152Žitavská 83/1, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec
1450584A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./229199Rakvická čp.862, 691 45 Podivín
3303135A R B O R a. s.41190220Praha 8, Líbeznická 335/29, PSČ 18000
1511507A V A K společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) v likvidaci62739018Proboštovská 180/1, 417 12 Proboštov
214996A3B, spol. s r.o.26436175Benátecká 1479, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
2815485AB Ivančice, s.r.o. v likvidaci63474611Ivančice, Za ústavem 6, PSČ 66491
3335188ABG STRATEGY, a.s.25095081Praha 3, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000
949647ABILITY s.r.o.25121537Praha 4 - Braník, U Dubu 1794/104a, PSČ 14700
2148581ACADEMIC a.s.48115185Akademika Heyrovského 1177/4, 500 03 Hradec Králové
2360315ACCELERATE BUSINESS, a.s.27710076Průmyslová 643/13, 500 02 Hradec Králové
1799855ADEXA, s.r.o.26015269U Parku 1141, 373 41 Hluboká nad Vltavou
242130ADVISER ECONOMY, a.s.63078759Praha 4 - Michle, Batelovská č.p. 1205, PSČ 14000
269912AFA s.r.o.27099865Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. č.p. 1464/6, PSČ 11000
2647101Agnus Investment a.s.24315052Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
1083871Agnus Solutions s.r.o.3104303Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
483750AGRIS Rozseč, s.r.o.49455664č.p. 170, 679 73 Rozseč nad Kunštátem
416268Agro Lišov, a.s.48204790náměstí Míru 140, 373 72 Lišov u Českých Budějovic

Související osoby

#NázevICOAdresa
410109ABAZID LUKÁŠ1313771U Dráhy 326, 25301 Chýně
949136ABRAHAM DAVID49780611Souběžná 1027/14, 31200 Plzeň
423370ABRHÁM KAREL66384486Šeříková 328/32, 32600 Plzeň
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
191991ADAMCOVÁ MARTINA71407154Sokolská 327, 28144 Zásmuky
746370ADAMEC BOHUMIL16991885V Průhonu 206, 25162 Tehovec
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
306408ADAMEC LADISLAV15439542Vřesinská 1231/1, 74801 Hlučín
43993ADAMEC MARTIN72456311Mlýnská 475, 76312 Vizovice
40013ADAMEC MIROSLAV15672115167, 47124 Pertoltice pod Ralskem
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
66825ADÁMEK TOMÁŠ74010417Jana Masaryka 1359/11, 50012 Hradec Králové
418566ADAMOVÁ DAGMAR49545248Luční 877, 28504 Uhlířské Janovice
13925ADAMOVÁ PETRA87248701Dvořákova 2606/49, 75002 Přerov
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
59470ALBRECHT ZDENĚK7213903064, 38472 Zdíkov
170685ALTMAN JOSEF11382031Svobody 542/12, 35002 Cheb
457326ANDER JAN18424678Volutová 2524/12, 15800 Praha
161209ANDRES JAN88926095Pešlova 94/6, 19000 Praha
96390ANDRLE JOSEF64103307Žerotínova 191, 78961 Bludov
46518ANDRLE VÁCLAV1472155432, 34601 Blížejov
556033ANIGHOFEROVÁ VLASTA74225961Jeseniova 431/17, 13000 Praha
89455ANTOŠ JAROSLAV15002471U Slunečnic 637, 25064 Hovorčovice
11958ANTOŠ MIROSLAV40677192Čajkovského 1708/30, 13000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
712305"STROJNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST SOS", s.r.o.49825089Nad vodovodem 3258/2, 10000 Praha
7798313D DANĚ, spol. s r.o.29046017Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
3430735ABERG, s.r.o.26327414Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
267045AKUPROGRESS s.r.o.61536008Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
1068277ANITAS, s.r.o.25755668Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
1452797ATRIUM Real Estate s.r.o.27209318Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
2221162Alye parusa s.r.o.2347156Počernická 3225/2D, 10000 Praha
1124343Archway s.r.o.24166031Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
471268Asistenční služba Praha, s.r.o. v likvidaci27151808Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
1968643BAMAŠI s.r.o.24831255Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
3048411BITEK s.r.o. v likvidaci26727714Praha 10, Počernická 3225, PSČ 10000
284297BKU s.r.o.29025451Počernická 3226/2F, 10000 Praha
3009406Bjarkan s.r.o.24833487Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
2080288Byty Uhříněves s.r.o.4750004Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
1474635COMPEX DATA BOHEMIA, spol.s r.o.47117958Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
3127692CORVINUS CZ, spol. s r.o.27143511Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
727962DAKKARO, s.r.o.27617602Praha 10 - Strašnice, Nad Vodovodem 747/31, PSČ 10800
1005702DET Logistics s.r.o.28936019Počernická 3226/2F, 10000 Praha
811322Dakchem s.r.o.27658937Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
1874344EGONIS s.r.o.28933371Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
2521374ENERGOROZVODY s.r.o.25368745Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
1023064EXKLUSIV AUTO, s.r.o. v likvidaci26692651Janýrova 3228/5, 10000 Praha
2856601Emion Group s.r.o.28543734Praha 10, Počernická 3225, PSČ 10000
1850066Energofin holding Praha, a.s.25713281Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
2665660FINELOUD s.r.o.24264024Nad vodovodem 3258/2, 10000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3123233Ing. Elviro Amarildo GONCALVES DIAS AMARAL71980695Počernická 3226/2F, 10000 Praha
2042016Bečvářová Eva1241729Počernická 3226/2E, 10000 Praha
2148656Brožová Zlata76223485Počernická 3226/2F, 10000 Praha
696360Bula Aleš66000106Nad vodovodem 2269/27, 10000 Praha
1759801DAŇKOVÁ Ilona71277889Počernická 3226/2H, 10000 Praha
3197471DRÁFI Michaela70765511K Červenému dvoru 677/1, 10000 Praha
620301DVOŘÁK Jan63925079Počernická 3226/2F, 10000 Praha
896655Dráfi Daniel60172932K Červenému dvoru 677/1, 10000 Praha
138865Dumitrasco Andrei27183467Počernická 3226/2F, 10000 Praha
2338152GORDON-SMITHOVÁ Eva86619748Janýrova 3228/7, 10000 Praha
2661306Gryc Radek63018993Počernická 3226/2g, 10000 Praha
3065520Grycová Šárka63019337Počernická 3226/2g, 10000 Praha
2096972Grőningerová Zlata76296067Počernická 3226/2F, 10000 Praha
2705899HOŠPESOVÁ Daniela86622854Počernická 3225/2D, 10000 Praha
1141680Hanuš David66443717Počernická 3226/2F, 10000 Praha
2649875Havlíková Zdeňka71525572Janýrova 3228/7, 10000 Praha
1459656Hiemer Jiří72906278Janýrova 3228/7, 10000 Praha
3407857HÁJEK Tomáš63022460Počernická 3226/2g, 10000 Praha
3108761Išková Tereza2557126Počernická 3226/2E, 10000 Praha
1505693Išková Marie16453603Počernická 3226/2E, 10000 Praha
2780392JAŠEK Jakub71524193Nad vodovodem 731/29, 10000 Praha
574741Jakubove Branislav1325116Počernická 3225/2D, 10000 Praha
3075749Janíková Gabriela12934933Počernická 3226/2E, 10000 Praha
75516Jelen Milan64933199Počernická 3225/2D, 10000 Praha
880760Julian Simon5098335Nad vodovodem 3109/25, 10000 Praha