Česká námořní plavba a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Česká námořní plavba a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 39. Její identifikační číslo je 1082

Výpis z obchodního rejstříku Česká námořní plavba a.s.

Datum zápisu: 1. 4. 1959

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 39

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cxat9at

Předmět podnikání: Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Ubytovací služby
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a  služeb
Poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Počernická 168/1a, 10800 Praha

Adresy: Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
od 03. 02. 2017
Počernická č.ev. 168/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
od 20. 10. 2015 od 03. 02. 2017
Praha 10-Strašnice, Počernická 168
od 28. 02. 1980 od 20. 10. 2015
Praha 1, Na příkopě 1
od 01. 04. 1959 od 28. 02. 1980

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 06. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16. prosince 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 161b obch. zák. a částečná úhrada ztrát z minulých období.Rozsah snížení základního kapitálu: o 1.080.805.500,- Kč ze stáající výše 1.258.750.000,- Kč na novou výši 177.944.500,- Kč.Způsob snížení základního kapitálu: zrušením 1.137.690 kusů vlastních akcií ( kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 950,- Kč vydaných v zaknihované podobě), které společnost nabyla na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v souladu § 161b, odst. 1 písm.a) obch. zák. ve znění platném do 31.12.2000, vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené Střediskem cenných papírů na základě příslušného příkazu společnosti.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 1.080.805.500,- Kč bude naloženo takto:O částku 1.080.805.500,- Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti a částka 398.191.500,- Kč představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude v souladu s článkem XXII. ( změna vlastního kapitálu) odst. 7 úvodních ustanovení přílohy č. 2 opatření Ministerstva financí České republiky čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, použita na částečnou úhradu ztrát z předchozích období.V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.
od 23. 05. 2006 od 07. 12. 2006

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16. prosince 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:Důvod snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 161b obch. zák. a částečná úhrada ztrát z minulých období.Rozsah snížení základního kapitálu: o 1.080.805.500,- Kč ze stáající výše 1.258.750.000,- Kč na novou výši 177.944.500,- Kč.Způsob snížení základního kapitálu: zrušením 1.1237.690 kusů vlastních akcií ( kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 950,- Kč vydaných v zaknihované podobě), které společnost nabyla na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v souladu § 161b, odst. 1 písm.a) obch. zák. ve znění platném do 31.12.2000, vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené Střediskem cenných papírů na základě příslušného příkazu společnosti.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 1.080.805.500,- Kč bude naloženo takto:O částku 1.080.805.500,- Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti a částka 398.191.500,- Kč představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude v souladu s článkem XXII. ( změna vlastního kapitálu) odst. 7 úvodních ustanovení přílohy č. 2 opatření Ministerstva financí České republiky čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, použita na částečnou úhradu ztrát z předchozích období.V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.
od 23. 05. 2006 od 23. 05. 2006

  Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění společnostio 66 250 000 Kč a to snížením jmenovité hodnoty akcií z1000Kč/akcie na 950 Kč/akcie. Důvodem snížení je úhrada ztrátyza rok 1999.
od 05. 10. 2000 od 07. 12. 2006

  Usnesením valné hromady konané dne 28.11.1990 bylyschváleny nové stanovy společnosti.
od 22. 01. 1991 od 25. 09. 1995

  Usnesením valné hromady konané dne 28.11.1990bylo rozhodnuto zvýšení základního kapitálu z částky180,000.000.- Kčs na částku 1.325.000.000 Kčs.
od 22. 01. 1991 od 25. 09. 1995

  Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů společnosti.
od 19. 10. 1982 od 25. 09. 1995

  Usnesením valné hromady ze dne 7.12.1981 byly přijatynové stanovy společnosti schválené Federálnímministerstvem zahraničního obchodu v Praze dne 5.5.1982,čj. I/412/82.
od 19. 10. 1982 od 25. 09. 1995

  Podle této změny mění se funkce "ústřední ředitel" na:"g e n e r á l n í ř e d i t e l".
od 31. 12. 1970 od 25. 09. 1995

  Podle usnesení valné hromady konané dne 17.7.1970a dopisu ministra zahraničního obchodu z 27/1.1966čj. 169/66-SM ve smyslu ust. § 15 odst. 1 stanovbyly změny §§ 10, 16, a 17 stanov.
od 31. 12. 1970 od 25. 09. 1995

  Akciový kapitál je splacen především vkladem lodí.
od 29. 08. 1959 od 25. 09. 1995

  Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 24. července 1959byl změněn § 5 odst. 1 stanov společnosti. Tato změnabyla schválena ministerstvem zahraničního obchodu ze dne30/7.1959 č.j. 716,6/59-31.
od 29. 08. 1959 od 25. 09. 1995

  Akciový kapitál společnosti činí Kčs 180,000.000.--a je rozdělen na 1.800 akcií po Kčs 100.000.--jmenovité hodnoty.
od 29. 08. 1959 od 03. 03. 1994

  Název společnosti:
od 01. 04. 1959 od 25. 09. 1995

  Vyhlášky společnosti se vyhlašují v Úředním listě republikyČeskoslovenské.
od 01. 04. 1959 od 25. 09. 1995

  Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla zřízena podle státního povolení min. zahr.obchodu z 21.2.1959 zn. 233/59-018 a stanov, tímto výměremschválených na ustavující valné hromadě konané dne27.III.1959.
od 01. 04. 1959 od 25. 09. 1995

  Akciový kapitál je plně splacen vkladem lodí.
od 01. 04. 1959 od 25. 09. 1995

  Výše akciového kapitálu: je rozdělen na 800 akcií poKčs 100.000 jmenovité hodnoty.
od 01. 04. 1959 od 25. 09. 1995

  anglicky: Czechoslovak Ocean Shipping, InternationalJointstock Company;
od 01. 04. 1959 od 25. 09. 1995

  Akcie společnosti znějí na jméno a nemohou býti odstoupenytřetím osobám bez souhlasu valné hromady. Akcie mohou býtiaž do výše 49 % akciového kapitálu a odstoupeny příslušníkůmcizích států.
od 01. 04. 1959 od 25. 09. 1995

  španělsky: Navegacion Marítima Checoslovaca, SociedadAnónima Internacional;
od 01. 04. 1959 od 22. 01. 1991

  italsky: Navigazione Maritima Cecoslovacca, SocietéAnonima Internazionale;
od 01. 04. 1959 od 22. 01. 1991

  německy: Tschechoslowakische Seeschiffahrt, InternationaleAktiengesellschaft;
od 01. 04. 1959 od 22. 01. 1991

  francouzsky: Navigation Maritime Tchécoslovaque,Société Anonyme Internationale;
od 01. 04. 1959 od 22. 01. 1991

  rusky: Čechoslovackije morskije linii, meždunarodnojeakcioněrnoe obščestvo;
od 01. 04. 1959 od 22. 01. 1991

  polsky: Czechoslowacka žegluga morska, miedzynarodowaspólka akcyjna.
od 01. 04. 1959 od 22. 01. 1991

Akcie

Počet: 187 310 ks v hodnotě: 950 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 07. 12. 2006

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MALOVÍK VLADIMÍR

IČO: 45731080

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2011


Název/Jméno: VYDRA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 07. 2010
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 07. 2006 od 15. 07. 2010


Název/Jméno: Peter Alan Abery

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2006 od 15. 07. 2010
Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 11. 2002 od 03. 07. 2006


Název/Jméno: ABERY HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 07. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 09. 2011 od 24. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2010 od 02. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2006 od 15. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 04. 11. 2002 od 03. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2002 od 04. 11. 2002


Název/Jméno: WINKLER MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 07. 2006 od 24. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 04. 11. 2002 od 03. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 02. 2002 od 04. 11. 2002
Prokura - prokurista
od 04. 10. 1994 od 05. 10. 2000


Název/Jméno: KOUTEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2009 od 15. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2006 od 10. 07. 2009


Název/Jméno: KOUTEK ONDŘEJ

IČO: 64704637

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 07. 2010 od 02. 09. 2011


Název/Jméno: MOŠKONOVÁ HANA

IČO: 68372817

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2006 od 15. 07. 2010


Název/Jméno: VRTIŠKA STANISLAV

IČO: 61849031

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 11. 2002 od 01. 08. 2006


Název/Jméno: ZOUBKOVÁ JANA

IČO: 10548131

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 11. 2002 od 03. 07. 2006


Název/Jméno: ŠKVOR PETR

IČO: 88917037

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 2002 od 03. 07. 2006


Název/Jméno: BERÁNEK JIŘÍ

IČO: 15427137

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 1999 od 04. 11. 2002


Název/Jméno: JUDr JIŘÍ PODZIMEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 1999 od 04. 11. 2002


Název/Jméno: ZIEGLER DRAHOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 10. 11. 1999 od 04. 11. 2002


Název/Jméno: PONIKELSKÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 10. 1994 od 05. 10. 2000


Název/Jméno: PUŽEJ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 05. 11. 1997 od 10. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1995 od 05. 11. 1997


Název/Jméno: ČIŽINSKÝ JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 02. 1995 od 10. 11. 1999


Název/Jméno: ČERNÝ LUDĚK

IČO: 43758029

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 11. 1997 od 06. 02. 2002


Název/Jméno: VOSTRÝ BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 05. 11. 1997 od 04. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 1996 od 05. 11. 1997


Název/Jméno: CHRAMOSTA ZDENĚK

IČO: 73761478

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 1997 od 30. 06. 1998


Název/Jméno: KOTOUČEK JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 1997 od 12. 07. 2001


Název/Jméno: IVASIENKO MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 1996 od 06. 06. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 1994 od 22. 11. 1996


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1996 od 10. 11. 1999


Název/Jméno: KALINOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1996 od 10. 11. 1999


Název/Jméno: GROMUS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1996 od 05. 11. 1997


Název/Jméno: BUBENÍČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1996 od 05. 11. 1997


Název/Jméno: KRÁLÍČEK JAN

IČO: 46006877

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1996 od 05. 11. 1997


Název/Jméno: PUŽEJOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 01. 03. 1996 od 05. 11. 1997


Název/Jméno: RESCH RADKO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představbenstva
od 01. 03. 1996 od 05. 11. 1997


Název/Jméno: BABULÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1995 od 22. 11. 1996


Název/Jméno: PETR JAN

IČO: 74457870

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1995 od 01. 03. 1996


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 1995 od 01. 03. 1996


Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 1995 od 05. 11. 1997


Název/Jméno: NAJMANOVÁ KVĚTOSLAVA

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 10. 1994 od 30. 06. 1998


Název/Jméno: PTÁČNÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 1995 od 25. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 1994 od 01. 02. 1995


Název/Jméno: ADAMEC LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 1994 od 22. 11. 1996


Název/Jméno: KROUPA IVAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 10. 1994 od 01. 02. 1995


Název/Jméno: MACH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 od 22. 11. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 od 24. 03. 1993


Název/Jméno: PLANDOROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 1994 od 22. 11. 1996


Název/Jméno: VLČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 od 24. 03. 1993
Prokura - prokurista
od 11. 02. 1992 od 05. 12. 1994
Statutární orgán - představenstvo - nám. generálního ředitele
od 19. 10. 1982 od 15. 01. 1991


Název/Jméno: VALÁŠEK JAROMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1994 od 05. 12. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 od 24. 03. 1993


Název/Jméno: HRACH PAVEL

IČO: 61043346

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1994 od 30. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 od 24. 03. 1993


Název/Jméno: TRNKA PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1994 od 05. 10. 2000


Název/Jméno: PODOBSKÝ JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1994 od 30. 06. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1993 od 24. 03. 1993


Název/Jméno: PTÁČEK JIŘÍ

IČO: 4176588

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 od 03. 03. 1994


Název/Jméno: TRNKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 od 05. 11. 1997


Název/Jméno: SUCHÁNEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 od 01. 03. 1996


Název/Jméno: VALENTA JIŘÍ

IČO: 75187604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 od 04. 10. 1994


Název/Jméno: FIŠER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 od 25. 09. 1995


Název/Jméno: CHUDOBA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1993 od 25. 09. 1995


Název/Jméno: PLANDOROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 1993 od 03. 03. 1994


Název/Jméno: JEŘÁBEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 1993 od 25. 09. 1995


Název/Jméno: ŠTÉL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 1993 od 25. 09. 1995


Název/Jméno: SYNEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 od 03. 03. 1994


Název/Jméno: POHŮNEK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 od 24. 03. 1993


Název/Jméno: VALENTA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 od 24. 03. 1993


Název/Jméno: KRENK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 od 04. 06. 1997


Název/Jméno: BROŽOVÁ NATAŠA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 1993 od 22. 11. 1996


Název/Jméno: PODLENA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 01. 1993 od 24. 03. 1993


Název/Jméno: BASTL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. generálního ředitele
od 15. 01. 1991 od 11. 02. 1992


Název/Jméno: PODLENA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 20. 02. 1990 od 24. 03. 1993


Název/Jméno: STRÁNSKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. generálního ředitele
od 07. 06. 1984 od 15. 01. 1991


Název/Jméno: SOKOLÍK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 05. 04. 1983 od 20. 02. 1990


Název/Jméno: KAPR KAREL

IČO: 70752851

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 05. 09. 1978 od 05. 04. 1983


Název/Jméno: BERÁNEK JIŘÍ

IČO: 71516247

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. generálního ředitele
od 31. 12. 1970 od 28. 02. 1980


Název/Jméno: TYLL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. ústředního ředitele
od 16. 04. 1964 od 07. 06. 1984
Prokura - prokurista
od 23. 02. 1961 od 16. 04. 1964


Název/Jméno: MAJER FRANTIŠEK

IČO: 18268731

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ústřední ředitel
od 13. 03. 1963 od 05. 09. 1978
Statutární orgán - představenstvo - nám. ústředního ředitele
od 27. 12. 1962 od 13. 03. 1963


Název/Jméno: MERTA BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. ústředního ředitele
od 27. 12. 1962 od 31. 12. 1970


Název/Jméno: NAVRÁTIL FRANTIŠEK

IČO: 10216901

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ústřední ředitel
od 03. 08. 1962 od 13. 03. 1963
Statutární orgán - představenstvo - ústřední ředitel společnosti
od 01. 04. 1959 od 03. 08. 1962


Název/Jméno: MERTA BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám. ústředního ředitele
od 23. 02. 1961 od 27. 12. 1962


Název/Jméno: BÖHNEL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - nám.ústředního řed.společnosti
od 01. 04. 1959 od 27. 12. 1962


Název/Jméno: HOVORKA JAROSLAV

IČO: 47074493

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 04. 1959 od 31. 12. 1970


Název/Jméno: HAJZNER JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 04. 1959 od 31. 12. 1970


Název/Jméno: SKŘIVÁNEK MILOŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 01. 04. 1959 od 28. 02. 1980


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 06. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 06. 2007

Odpovědní zástupci: 234443

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 06. 2007

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a  služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 02. 1999

Odpovědní zástupci: 234443

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 02. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 02. 1999

Odpovědní zástupci: 234443

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 02. 1999

Odpovědní zástupci: 234443


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00001082

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
75300A G MOTO, spol. s r.o.48288152Žitavská 83/1, 46010 Liberec
214996A3B, spol. s r.o.26436175Benátecká 1479, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
242130ADVISER ECONOMY, a.s.63078759Batelovská 1205/1, 14000 Praha
269912AFA s.r.o.27099865Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
48215Agromotor Velké Meziříčí a.s.46347836Velké Meziříčí, 59401, Velké Meziříčí, Pod Strání, č.p. 295
354248AN.S.D.CO. spol. s r.o. v likvidaci26142091Praha, 12000, Nové Město (Praha 2), Dittrichova, 19
400580B + T Přeštice s.r.o.3808190Masarykovo nám. 107, 33401 Přeštice
58450B.G.M.Managers,s.r.o.25055143Žernovská 1316/6, 10000 Praha
268940BALISTAV, spol. s r.o. v likvidaci60711809Prostějov, 79640, Prostějov, Za Brněnskou ulicí, 4292
159036Bytové družstvo "Pšenčík"62408062Pšenčíkova 682/8, 14200 Praha
61974Bytové družstvo Balabánova v likvidaci25721836Praha 8-Kobylisy, Balabánova 1084/10, PSČ 182 00
317662C.O.S. - CREW MANAGEMENT s.r.o.63666219Říčanská 1984/5, 10100 Praha
26317Cementárna a kamenosochařství, společnost s ručením omezeným v likvidaci15034194Polička, 57201, , DUKELSKÁ, 371
355828CIRCA MEDIA s.r.o.27448789Revoluční 1082/8, 11000 Praha
214926Circus Dogs, s.r.o.3110761Nad úžlabinou 448/26, 10800 Praha
398514Crystal Glass, a.s., v likvidaci60192054Praha, 14000, , nám. Hrdinů 4, 4
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
279217Česká výrobní, s.r.o.28225805Na žertvách 132/24, 18000 Praha
298857ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB45534306Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice
125643D & H Olomouc, s.r.o. "v likvidaci"47673940