České přístavy, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem České přístavy, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1579. Její identifikační číslo je 45274592

Výpis z obchodního rejstříku České přístavy, a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1579

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vvbdksw

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Služby soukromých detektivů
Ostraha majetku a osob
Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů
Technické činnosti v dopravě
Správa a údržba nemovitostí
Poskytování technických služeb
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zastupování v celním řízení
Vnitrozemská vodní doprava
Výroba a další zpracování stavebních hmot a stavebních materiálů
činnost organizačních a ekonomických poradců
Zámečnictví, nástrojářství
Stavba člunů a lodí s vyjímkou nemotorových sportovních lodí
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Mezinárodní zasilatelství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
vnitrostátní zasilatelství
Provozování překladišť a souvisejících manipulačních a skladovacích...
Realitní kancelář
Hostinská činnost
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Podnikání s odpady,které nejsou nebezpečnými odpady
Vnitrozemská vodní doprava
Provozování cestovní kanceláře
Provádění průmyslových staveb
provozování přístavů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 15. 07. 2014

  V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a. s. na obchodní společnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2014.
od 05. 06. 2014

  V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obchodní společnost PROTHEO s.r.o. se sídlem Praha, Papírenská 114/5, PSČ 160 00, IČO: 241 83 121, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 186415. Rozhodným dnem rozdělení je 1. srpen 2013.
od 31. 12. 2013

  V důsledku rozdělením odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a. s. na obchodní společnost "Písek - Beton", a. s., sídlem Velký Osek, K pískovně 812, PSČ 281 51, IČO 632 17 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B., vložka 4680. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2013.
od 01. 07. 2013

  V důsledku rozdělením odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla (i) vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obchodní společnost C-PORT, s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ 25160745, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 83046, a (ii) vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obchodní společnost T-PORT, spol. s r.o. , se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ 654 18 865, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 44835. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2012.
od 01. 07. 2012

  Zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 18.6.2009 do obchodního rejstříku dle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku.Z důvodu radikálního snížení počtu lodí, využívajících říční přístavy v tuzemsku a trvalého snižování služeb pro ně, jakož i nízkému poměru tržeb vůči základnímu a vlastnímu kapitálu společnosti, se snižuje základní kapitál společnosti České přístavy, a.s. z dosavadní výše 505.496.000,- Kč (slovy: pět set pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) o 135.496.000,- Kč (slovy: sto třicet pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 370.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých).Způsob snížení základního kapitálu je následující: Ke snížení základního kapitálu společnost dojde sníženým jmenovité hodnoty akcie společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota listinné akcie na jméno představující 505.496.000,- Kč (slovy: pět set pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) se mění na jmenovitou hodnotu 370.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých).Akcionář vlastnící listinnou akcii je povinen předložit ji společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude společností vyplacena akcionáři do pěti let od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 07. 2009 od 30. 12. 2009

  Mimořádná valná hromada společnosti České přístavy, a.s. konaná dne 20. července rozhodla takto:Představenstvo společnosti České přístavy, a.s. obdrželo na žádost hlavního akcionáře KUPONINVEST, a.s. se sídlem Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43, identifikační číslo 15053750, jako osoby vlastnící v Českých přístavech, a.s. více než 90% základního kapitálu žádost o svolání mimořádné valné hromady. V souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku hlavní akcionář žádal, aby představenstvo svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních akcií Českých přístavů, a.s. na KUPONINVEST, a.s. Žádost je doložena znaleckým posudkem č. 015-005/2005 pana Františka Stříže, bytem Šafaříkova 1322, Moravské Budějovice, soudním znalcem v oboru ekonomika ceny a odhady se specializací cenné papíry. Dle znaleckého posudku činí protiplnění, které náleží ostatním akcionářům 308,- Kč (slovy: třistaosmkorun českých) za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč. Představenstvo a.s. žádost hlavního akcionáře projednalo dne 1.7.2005 a svolalo mimořádnou valnou hromadu, konanou dne 20.7.2005. Protiplnění stanovené znalcem považuje za spravedlivé. Představenstvo společnosti zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené listinné akcie a osvědčilo, že KUPONINVEST, a.s. vlastní 90,12 % základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem. Valná hromada společnosti se seznámila s tím, že hlavní akcionář vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,12 % základního kapitálu společnosti a se znaleckým posudkem pana Františka Stříže. Jím stanovené protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč, které činí 308,- Kč, považuje valná hromada za spravedlivé. V majetku Českých přístavů, a.s. nejsou žádné akcie vydané a.s. České přístavy. Vlastníci zastavených akcií se vyzývají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele. Zástavní věřitelé se vyzývají, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva. Akcionáři mohou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady podle § 1831 do obchodního rejstříku. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Notářský zápis provedený p. JUDr. Tomášem Oulíkem bude v sídle společnosti k nahlédnutí od 1.8.2005 do 31.8.2005. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, případně v dodatečné dvacetidenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Oprávněné osoby mají právo na protiplnění stanovené znaleckým posudkem č. 015-005/2005 znalce p. Františka Stříže. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.
od 21. 11. 2006 od 30. 05. 2007

  S 1 akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč jsouspojena zvláštní práva. Jejím vlastníkem je FNM ČR apráva s nimi spojená vykonává na základě plné moci MD ČR.
od 15. 07. 1997 od 12. 09. 2007

  S 10 109 ks akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1000, Kčjsou spojena zvláštní práva. Jejich vlastníkem je FNM ČR apráva s nimi spojená vykonává na základě plné moci MD ČR.
od 23. 10. 1995 od 15. 07. 1997

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státní organizace Státní plavební správa v Praze.
od 06. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 06. 05. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § obchodního zákoníku.Jediným zakladataelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, nakterý přešel majetek státní organizace ve smyslu § ll odst. 3 .zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.
od 06. 05. 1992

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 50 325 akcií najméno po 1000 Kč jmenovité hodnoty a na 452979 akcií na majitelepo 1000 Kč jmenovité hodnoty.
od 06. 05. 1992 od 03. 01. 2000

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 70000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 06. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 370000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 30. 12. 2009 od 05. 06. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 505496000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 10. 2007 od 30. 12. 2009

Počet: 73 220 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 10. 2002 od 16. 10. 2007

Počet: 407 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 10. 2002 od 16. 10. 2007

Počet: 2 276 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 10. 2002 od 16. 10. 2007

Počet: 23 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 10. 2002 od 16. 10. 2007

Počet: 73 220 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 10. 2002 od 09. 10. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: ČERNÝ MILOSLAV

Datum narození:26. 5. 1958

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 10. 2007


Název/Jméno: KUPONINVEST, a.s.

IČO: 15053750

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 06. 2007 od 16. 10. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČERNÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2011


Název/Jméno: ČERNÝ LUKÁŠ

IČO: 76293874

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2003 od 22. 09. 2011


Název/Jméno: NOVOTNÝ ANTONÍN

IČO: 18678441

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 01. 2017


Název/Jméno: BLÁHA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2017


Název/Jméno: ŠNEJDÁREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2011 od 18. 01. 2017
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 2006 od 04. 10. 2011


Název/Jméno: ČERNÝ MILOSLAV

IČO: 49086421

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 18. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 01. 1997 od 18. 12. 1997


Název/Jméno: ČERNÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2011 od 08. 10. 2012


Název/Jméno: ŠIMONKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2012


Název/Jméno: HRBEK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 03. 2007


Název/Jméno: KOTĚRA PATRIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2011 od 08. 10. 2012


Název/Jméno: ZÁKORA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2010 od 18. 01. 2017


Název/Jméno: Frank Matthias Schuhholz

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 2009 od 22. 09. 2011


Název/Jméno: SORENSEN RUNE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 06. 2008 od 08. 07. 2009


Název/Jméno: Cornelis van Altena

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 10. 2007 od 04. 06. 2008


Název/Jméno: Cornelis van Alten

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 09. 2007 od 16. 10. 2007


Název/Jméno: MOGENS GERALD HANSEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 2006 od 12. 09. 2007


Název/Jméno: CHALOUPECKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 12. 2003 od 15. 03. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 11. 1998 od 06. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 12. 1997 od 17. 11. 1998


Název/Jméno: HUBAŘ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 2003 od 22. 01. 2010


Název/Jméno: Michael Joseph Stolarczyk

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 12. 2003 od 24. 01. 2006


Název/Jméno: VODIČKA JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 2003 od 04. 10. 2011


Název/Jméno: BOUCHAL FERDINAND

IČO: 60923202

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 2003 od 06. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 01. 2000 od 13. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 15. 07. 1997 od 03. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 01. 1997 od 15. 07. 1997


Název/Jméno: SELLNER KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 od 06. 12. 2003


Název/Jméno: KUNC JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2002 od 06. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 03. 01. 2000 od 09. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1998 od 03. 01. 2000


Název/Jméno: BALCAR JOSEF

IČO: 15723585

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2000 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: KONVIČKOVÁ MAGDALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2000 od 24. 01. 2006


Název/Jméno: JIŘÍČEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 1999 od 30. 04. 2003


Název/Jméno: GREGUŠ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 09. 1999 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: ŠOTOLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 12. 1997 od 17. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 01. 1997 od 18. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1992 od 18. 02. 1994


Název/Jméno: KOŠEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 07. 1997 od 06. 09. 1999


Název/Jméno: KOLÁČKOVÁ BOŽENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 01. 1997 od 06. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997


Název/Jméno: KOLÁŘ ZDENĚK

IČO: 10656421

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1997 od 03. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 05. 1992 od 18. 02. 1994


Název/Jméno: MOTLOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1997 od 03. 01. 2000


Název/Jméno: SKLENÁŘOVÁ MAGDALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1997 od 06. 09. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1993 od 18. 02. 1994
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1992 od 08. 04. 1993


Název/Jméno: VÁCLAVÍK IVAN

IČO: 61069621

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 01. 1997 od 06. 09. 1999


Název/Jméno: ZUMPFE JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 01. 1997 od 18. 12. 1997


Název/Jméno: KVASNIČKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 01. 1997 od 15. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997


Název/Jméno: OSTRIHOŇ JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1992 od 18. 02. 1994


Název/Jméno: RŮŽIČKA PETR

IČO: 72377551

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997


Název/Jméno: ŠALDA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 1993 od 18. 02. 1994


Název/Jméno: HERC SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997


Název/Jméno: ČERNÝ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997


Název/Jméno: MINX ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 od 18. 02. 1994


Název/Jméno: PACOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997


Název/Jméno: VÁCLAVÍK IVAN

IČO: 73546011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 od 20. 01. 1997


Název/Jméno: BERÁNKOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 08. 04. 1993


Název/Jméno: KNAPOVÁ HELENA

IČO: 71310321

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1992 od 18. 02. 1994


Název/Jméno: SOUKENÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 18. 02. 1994


Název/Jméno: ROB PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 od 18. 02. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 01. 2014


Služby soukromých detektivů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 08. 2006

Zánik oprávnění:09. 08. 2012


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 08. 2006

Zánik oprávnění:09. 08. 2012


Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 08. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 08. 2003

Obory činnosti: - údržba a čištění vodních cest
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 08. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 539224

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 03. 1999

Odpovědní zástupci: 610952


Výroba a další zpracování stavebních hmot a stavebních materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1999

Odpovědní zástupci: 5543

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 02. 1999

Odpovědní zástupci: 562564

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 02. 1999

Odpovědní zástupci: 610956


Stavba člunů a lodí s vyjímkou nemotorových sportovních lodí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 09. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 490826


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 610952


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 07. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 183015

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 469810

Přerušení: Aktivní od 09. 02. 2009 od 31. 12. 2029


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 11. 1997

Odpovědní zástupci: 183015


Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 10. 1995

Odpovědní zástupci: 232441

Zánik oprávnění:09. 06. 1997


vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 610952

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování překladišť a souvisejících manipulačních a skladovacích prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 07. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 07. 1995

Odpovědní zástupci: 469810

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 282300

Přerušení: Aktivní od 09. 02. 2009 od 31. 12. 2029
od 16. 08. 2004 od 16. 08. 2006


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 04. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 539224

Přerušení: od 13. 01. 2006 od 01. 01. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání s odpady,které nejsou nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 02. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 183015

Zánik oprávnění:31. 12. 1998


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 01. 1994

Odpovědní zástupci: 469810

Zánik oprávnění:01. 12. 1995


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 05. 1992

Zánik oprávnění:26. 05. 1997


provozování přístavů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 05. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 04. 10. 2010 od 31. 12. 2014
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 04. 10. 2010 od 30. 04. 2013
Činnost odborného lesního hospodáře
od 04. 10. 2010 od 30. 06. 2012
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 04. 10. 2010 od 30. 06. 2012

Odpovědní zástupci: 490826


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 05. 1992

Odpovědní zástupci: 436618


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 05. 1992

Odpovědní zástupci: 461234


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45274592

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
468530ABKOM s.r.o.1784374Milínská 182, 26101 Příbram
119910AG - PRODUKT a.s.118150Náves republiky 263, 33203 Šťáhlavy
396556AGROPLAST KOBYLY a.s.4829249493, 46345 Kobyly
582263ANYKEY s.r.o.29031630Batelovská 1207/7, 14000 Praha
2503Aqua Metal Bohemia, s. r. o.2874567143, 44001 Libčeves
430368Arbes Gastro, s.r.o.29196116Holečkova 799/99, 15000 Praha
45066ARRIVA MORAVA a.s.25827405Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava
381342Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, z. s.64810411Na Okrouhlíku 1681/28, 50002 Hradec Králové
211096ATLAS TREND INVEST, s.r.o.48951188Ječná 547/15, 12000 Praha
251498AU/RA v.o.s.64572102Malá Tyršovka 374/5, 14300 Praha
498759AutoPrim Pardubice, s.r.o.25255673Pražská 875, 53006 Pardubice
526700AZ Delta a.s.2517201844, 38481 Čkyně
384020BAOBAB - vánoční stromky s.r.o.26302926Alšova 5/3, 25262 Únětice
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
55036BAZILIKA o.p.s.26064367Česká 141/66, 37001 České Budějovice
238683BENTEX-Plast s.r.o.26023024Hlinská 579, 37001 České Budějovice
324902BETA 1 DEVELOPMENT s.r.o.26029367Krčínova 1608, 37011 České Budějovice
45232BINGO ROZMARÝN, a.s.49452886Žerotínovo náměstí 514/1, 60200 Brno
458918Březina a Herbst, společnost s ručením omezeným15273130Na záhonech 1385/71, 14100 Praha
419373Bytové družstvo Jana Zajíce 925/1425797751Jana Zajíce 925/14, 17000 Praha
422690Bytové družstvo U hřiště, družstvo25114611Pražská 2645, 27601 Mělník
447603Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o.27140601Pražská 810/16, 10200 Praha
314263C-PORT, s.r.o.25160745Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00
216644CEMEX Cement, k.s.15052320Tovární 296, 53804 Prachovice
607860Centrum Sady s.r.o.27996409Kopeckého sady 329/8, 30100 Plzeň

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
595005" S A P " s.r.o.60277882Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
30900331. NERATOVICKÁ STAVEBNÍ s.r.o. v likvidaci24776416Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
945316ABC REAL a. s.64948927Praha 7, Jankovcova 6
1351311ADVERTIS s.r.o. v likvidaci28859120Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
1738834AGROPROSPEKT s.r.o.1999222Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
2743881ALANRON s.r.o.2195283Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
2546175ALENVEST s.r.o.2036631Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
2835401ALEX BEAR s.r.o.27451062Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
345473ALFA MAGNUM a.s. v likvidaci60192097Praha 7, Jankovcova 23
424693ALFABOARD s.r.o. v likvidaci26202549Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
911114Anselm Build s.r.o.1862359Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3373152Aragonit Water Systems s.r.o.24672700Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3174458ARINNA GROUP s.r.o.4066171Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
1603780ARiSiA Agency s.r.o.3908569Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3267496ARRONAX a.s.27445640Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
435845Atelier Flera s.r.o.24831328Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3329060Atelier Pegas, s.r.o.27758273Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
1863163Atlanta - Bohemia, a.s. v likvidaci25067486Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00
2066647AUCO s.r.o.3788059Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
328890AUTO HOUMR s.r.o.29048567Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3231284AUTOLEONID s.r.o.27228126Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
1223709Autoservis KMK s.r.o.24196436Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3034326Azarina s.r.o.28003501Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
2193560BABY HORSE CENTER s.r.o.28982231Varhulíkové 1580/18, 17000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
788960Bohumil Netolický - Benefit velkoobchod potravin15016005Přívozní 1600/2b, 17000 Praha
3385031Dipl. Ing. Mgr. Mario Burkhard Vorberger71584811Přívozní 1600/2b, 17000 Praha
28508Hoang Hang Hoang Thi Thu4293703Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
2655798Chloé Nelly Yveline Sova3705463Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
1826091Ing. Tomáš Zavoral - AUTOCORA OS13114425Varhulíkové 1582/22, 17000 Praha
1910080Thi Thu Hang Le28040864Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3368032Thu Nga Hoang Thi27598071Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3090185Andrle Nikolas3426971Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3332586Antonenko Zhanna4143311Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
2846771Artych Marian Mario70461759Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
410362Balík Jiří63929473Přívozní 1600/2b, 17000 Praha
2152771Bartošová Leona68068697Přívozní 1600/2b, 17000 Praha
1540927Bejblová Romana86583115Přívozní 1600/2b, 17000 Praha
1347783Běle Jan87919052Přívozní 1600/2b, 17000 Praha
1822233Beránková Hanna66666716Přívozní 1600/2b, 17000 Praha
2111276Blahuš Petr60229870Přívozní 1600/2b, 17000 Praha
1817267Böhm Nela74716077Přívozní 1600/2b, 17000 Praha
3243797Bochkareva Ekaterina4100506Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3271567Bouma Jaroslav45880352Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
2065650Bozecki Dariusz1516990Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
2703749Brezovský Jakub4011091Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
1886650Budil Petr86741781Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
284827Bušová Veronika4088468Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
3117204Bývalec Radek66189357Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
1845789Cieślar Petr74526367Přívozní 1600/2b, 17000 Praha