České přístavy, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem České přístavy, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1579. Jeho identifikační číslo je 45274592

 
 

Výpis z obchodního rejstříku České přístavy, a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1579

Identifikační číslo:45274592

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vvbdksw

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů
Ostraha majetku a osob
Služby soukromých detektivů
Správa a údržba nemovitostí
Technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poskytování technických služeb
Zastupování v celním řízení
Vnitrozemská vodní doprava
činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba a další zpracování stavebních hmot a stavebních materiálů
Zámečnictví, nástrojářství
Stavba člunů a lodí s vyjímkou nemotorových sportovních lodí
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Mezinárodní zasilatelství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
vnitrostátní zasilatelství
Realitní kancelář
Provozování překladišť a souvisejících manipulačních a skladovacích...
Hostinská činnost
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Podnikání s odpady,které nejsou nebezpečnými odpady
Vnitrozemská vodní doprava
Provozování cestovní kanceláře
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou...
provozování přístavů
Provádění průmyslových staveb

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000
od 06. 05. 1992
Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 15. 07. 2014

  V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a. s. na obchodní společnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2014.
od 05. 06. 2014

  V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obchodní společnost PROTHEO s.r.o. se sídlem Praha, Papírenská 114/5, PSČ 160 00, IČO: 241 83 121, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 186415. Rozhodným dnem rozdělení je 1. srpen 2013.
od 31. 12. 2013

  V důsledku rozdělením odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a. s. na obchodní společnost "Písek - Beton", a. s., sídlem Velký Osek, K pískovně 812, PSČ 281 51, IČO 632 17 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B., vložka 4680. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2013.
od 01. 07. 2013

  V důsledku rozdělením odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla (i) vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obchodní společnost C-PORT, s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ 25160745, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 83046, a (ii) vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obchodní společnost T-PORT, spol. s r.o. , se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ 654 18 865, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 44835. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2012.
od 01. 07. 2012

  Zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 18.6.2009 do obchodního rejstříku dle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku.Z důvodu radikálního snížení počtu lodí, využívajících říční přístavy v tuzemsku a trvalého snižování služeb pro ně, jakož i nízkému poměru tržeb vůči základnímu a vlastnímu kapitálu společnosti, se snižuje základní kapitál společnosti České přístavy, a.s. z dosavadní výše 505.496.000,- Kč (slovy: pět set pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) o 135.496.000,- Kč (slovy: sto třicet pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 370.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých).Způsob snížení základního kapitálu je následující: Ke snížení základního kapitálu společnost dojde sníženým jmenovité hodnoty akcie společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota listinné akcie na jméno představující 505.496.000,- Kč (slovy: pět set pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) se mění na jmenovitou hodnotu 370.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých).Akcionář vlastnící listinnou akcii je povinen předložit ji společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude společností vyplacena akcionáři do pěti let od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 07. 2009 do 30. 12. 2009

  Mimořádná valná hromada společnosti České přístavy, a.s. konaná dne 20. července rozhodla takto:Představenstvo společnosti České přístavy, a.s. obdrželo na žádost hlavního akcionáře KUPONINVEST, a.s. se sídlem Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43, identifikační číslo 15053750, jako osoby vlastnící v Českých přístavech, a.s. více než 90% základního kapitálu žádost o svolání mimořádné valné hromady. V souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku hlavní akcionář žádal, aby představenstvo svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních akcií Českých přístavů, a.s. na KUPONINVEST, a.s. Žádost je doložena znaleckým posudkem č. 015-005/2005 pana Františka Stříže, bytem Šafaříkova 1322, Moravské Budějovice, soudním znalcem v oboru ekonomika ceny a odhady se specializací cenné papíry. Dle znaleckého posudku činí protiplnění, které náleží ostatním akcionářům 308,- Kč (slovy: třistaosmkorun českých) za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč. Představenstvo a.s. žádost hlavního akcionáře projednalo dne 1.7.2005 a svolalo mimořádnou valnou hromadu, konanou dne 20.7.2005. Protiplnění stanovené znalcem považuje za spravedlivé. Představenstvo společnosti zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené listinné akcie a osvědčilo, že KUPONINVEST, a.s. vlastní 90,12 % základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem. Valná hromada společnosti se seznámila s tím, že hlavní akcionář vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,12 % základního kapitálu společnosti a se znaleckým posudkem pana Františka Stříže. Jím stanovené protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč, které činí 308,- Kč, považuje valná hromada za spravedlivé. V majetku Českých přístavů, a.s. nejsou žádné akcie vydané a.s. České přístavy. Vlastníci zastavených akcií se vyzývají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele. Zástavní věřitelé se vyzývají, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva. Akcionáři mohou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady podle § 1831 do obchodního rejstříku. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Notářský zápis provedený p. JUDr. Tomášem Oulíkem bude v sídle společnosti k nahlédnutí od 1.8.2005 do 31.8.2005. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, případně v dodatečné dvacetidenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Oprávněné osoby mají právo na protiplnění stanovené znaleckým posudkem č. 015-005/2005 znalce p. Františka Stříže. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.
od 21. 11. 2006 do 30. 05. 2007

  S 1 akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč jsouspojena zvláštní práva. Jejím vlastníkem je FNM ČR apráva s nimi spojená vykonává na základě plné moci MD ČR.
od 15. 07. 1997 do 12. 09. 2007

  S 10 109 ks akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1000, Kčjsou spojena zvláštní práva. Jejich vlastníkem je FNM ČR apráva s nimi spojená vykonává na základě plné moci MD ČR.
od 23. 10. 1995 do 15. 07. 1997

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státní organizace Státní plavební správa v Praze.
od 06. 05. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § obchodního zákoníku.Jediným zakladataelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, nakterý přešel majetek státní organizace ve smyslu § ll odst. 3 .zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.
od 06. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 06. 05. 1992

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 50 325 akcií najméno po 1000 Kč jmenovité hodnoty a na 452979 akcií na majitelepo 1000 Kč jmenovité hodnoty.
od 06. 05. 1992 do 03. 01. 2000

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 70000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 06. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 370000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 30. 12. 2009 do 30. 12. 2009

Počet: 1 ks v hodnotě: 505496000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 10. 2007 do 16. 10. 2007

Počet: 73 220 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 10. 2002 do 09. 10. 2002

Počet: 407 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 10. 2002 do 09. 10. 2002

Počet: 2 276 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 10. 2002 do 09. 10. 2002

Počet: 23 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 10. 2002 do 09. 10. 2002

Počet: 73 220 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 09. 10. 2002 do 09. 10. 2002

Počet: 480 220 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 15. 07. 1997 do 15. 07. 1997

Počet: 25 276 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 15. 07. 1997 do 15. 07. 1997

Počet: 35 384 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 23. 10. 1995 do 23. 10. 1995

Počet: 470 112 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 23. 10. 1995 do 23. 10. 1995

Počet: 454 947 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 18. 02. 1994 do 18. 02. 1994

Počet: 50 549 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 18. 02. 1994 do 18. 02. 1994

Počet: 50 545 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 08. 04. 1993 do 08. 04. 1993

Počet: 454 951 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 08. 04. 1993 do 08. 04. 1993

Počet: 452 979 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1992

Počet: 50 325 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 06. 05. 1992 do 06. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: ČERNÝ MILOSLAV

Datum narození:26. 5. 1958

Adresa: Jeseniova 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 03. 09. 2015
Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1167/57, PSČ 13000
od 16. 10. 2007 do 03. 09. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 10. 2007


Název/Jméno: KUPONINVEST, a.s.

IČO:15053750

Adresa: Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 53843
od 05. 06. 2007 do 16. 10. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 06. 2007 do 16. 10. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČERNÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2011

Adresa: Jeseniova 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 06. 02. 2014
Třemošnice, Družstevní 411, PSČ 53843
od 22. 09. 2011 do 06. 02. 2014


Název/Jméno: ŠNEJDÁREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 2006 do 04. 10. 2011

Adresa: Žižkova 1688/12b, Předměstí, 412 01 Litoměřice
od 31. 12. 2013
80100 Bratislava, Rajská 3, Slovenská republika
od 04. 10. 2011 do 31. 12. 2013
Litoměřice - Předměstí, Žižkova 1688/12B, PSČ 41201
od 24. 01. 2006 do 04. 10. 2011


Název/Jméno: ČERNÝ MILOSLAV

IČO: 3391817

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 18. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 01. 1997 do 18. 12. 1997

Adresa: Jeseniova 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 09. 05. 2013
Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1167/57, PSČ 13000
od 12. 09. 2007 do 09. 05. 2013
Třemošnice, Družstevní 411, okres Chrudim
od 20. 01. 1997 do 12. 09. 2007


Název/Jméno: ŠIMONKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2012

Adresa: Vrdy - Horní Bučice, Čáslavská 72, PSČ 28571
od 08. 10. 2012


Název/Jméno: ČERNÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2011 do 08. 10. 2012

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1167/57, PSČ 13000
od 04. 10. 2011


Název/Jméno: HRBEK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 03. 2007

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 57, PSČ 13000
od 15. 03. 2007


Název/Jméno: KOTĚRA PATRIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2011 do 08. 10. 2012

Adresa: Vrdy, Sluneční 345, PSČ 28571
od 22. 09. 2011 do 08. 10. 2012


Název/Jméno: ČERNÝ LUKÁŠ

IČO: 71149066

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2003 do 22. 09. 2011

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1167/57, PSČ 13000
od 22. 09. 2011
Praha 3, Jeseniova 57
od 06. 12. 2003 do 22. 09. 2011


Název/Jméno: ZÁKORA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2010

Adresa: Praha - Dejvice, Vostrovská 784/51, PSČ 16000
od 22. 01. 2010


Název/Jméno: Frank Matthias Schuhholz

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 2009 do 22. 09. 2011

Adresa: 2582 EH Den Haag, Willem de Zwijgerlaan 72, Nizozemské království
od 08. 07. 2009 do 22. 09. 2011


Název/Jméno: SORENSEN RUNE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 06. 2008 do 08. 07. 2009

Adresa: 8462 Harlev J, Engsvinget 42, Dánské království
od 04. 06. 2008 do 08. 07. 2009


Název/Jméno: Cornelis van Altena

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 10. 2007 do 04. 06. 2008

Adresa: Zuidland, Westenrijk 4, 3214 ED, Nizozemské království
od 16. 10. 2007 do 04. 06. 2008


Název/Jméno: Cornelis van Alten

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 09. 2007 do 16. 10. 2007

Adresa: Zuidland, Westenrijk 4, 3214 ED, Nizozemské království
od 12. 09. 2007 do 16. 10. 2007


Název/Jméno: MOGENS GERALD HANSEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 2006 do 12. 09. 2007

Adresa: Willemsplein 505, Rotterdam, Nizozemské království
od 24. 01. 2006 do 12. 09. 2007


Název/Jméno: HUBAŘ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 12. 2003 do 22. 01. 2010

Adresa: Lomnice nad Popelkou, Dělnická 1139, PSČ 51251
od 06. 12. 2003 do 22. 01. 2010


Název/Jméno: Michael Joseph Stolarczyk

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 12. 2003 do 24. 01. 2006

Adresa: 985 Amboise DR, Marion, OH 43302, Spojené státy americké
od 06. 12. 2003 do 24. 01. 2006


Název/Jméno: CHALOUPECKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 12. 2003 do 15. 03. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 11. 1998 do 06. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 12. 1997 do 17. 11. 1998

Adresa: Praha 9 - Kyje, V Ráji 38, PSČ 19800
od 06. 12. 2003 do 15. 03. 2007
Praha 9 - Kyje, V ráji 38, okres Praha 9
od 17. 11. 1998 do 06. 12. 2003
Praha 9 - Kyje, V ráji 38
od 18. 12. 1997 do 17. 11. 1998


Název/Jméno: VODIČKA JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 2003 do 04. 10. 2011

Adresa: Černošice, Gorkého 1256, PSČ 25228
od 30. 04. 2003 do 04. 10. 2011


Název/Jméno: BOUCHAL FERDINAND

IČO: 60923202

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 2003 do 06. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 01. 2000 do 13. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 15. 07. 1997 do 03. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 01. 1997 do 15. 07. 1997

Adresa: Heřmanův Městec, Havlíčkova 393, okres Chrudim, PSČ 53803
od 13. 02. 2003 do 06. 12. 2003
Heřmanův Městec, Havlíčkova 393, okres Chrudim
od 20. 01. 1997 do 13. 02. 2003


Název/Jméno: KUNC JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2002 do 06. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 03. 01. 2000 do 09. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 11. 1998 do 03. 01. 2000

Adresa: Rakovník, Sýkořice 194
od 17. 11. 1998 do 06. 12. 2003


Název/Jméno: SELLNER KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 do 06. 12. 2003

Adresa: Praha 5, Tetínská 3
od 09. 10. 2002 do 06. 12. 2003


Název/Jméno: KONVIČKOVÁ MAGDALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2000 do 24. 01. 2006

Adresa: Praha 4, Na lysinách 20
od 03. 01. 2000 do 24. 01. 2006


Název/Jméno: BALCAR JOSEF

IČO: 15723585

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2000 do 09. 10. 2002

Adresa: Praha 9, Boseňská 775/2
od 03. 01. 2000 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: GREGUŠ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 09. 1999 do 09. 10. 2002

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Chudenická 1077/6, PSČ 10200
od 06. 09. 1999 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: JIŘÍČEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 1999 do 30. 04. 2003

Adresa: Prachovice, Průběžná 190, okres Chrudim, PSČ 53804
od 06. 09. 1999 do 30. 04. 2003


Název/Jméno: ŠOTOLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 12. 1997 do 17. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 01. 1997 do 18. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994

Adresa: Praha 7, Jankovcova 16
od 20. 01. 1997 do 17. 11. 1998
Praha 7, Jankovcova 16
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Praha 7, Jankovcova 16, PSČ 17000
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994


Název/Jméno: KOŠEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 07. 1997 do 06. 09. 1999

Adresa: Praha 10, Hornoměcholupská 1198/27
od 15. 07. 1997 do 06. 09. 1999


Název/Jméno: KOLÁŘ ZDENĚK

IČO: 10656421

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1997 do 03. 01. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994

Adresa: Praha 5, Prosluněná 564
od 20. 01. 1997 do 03. 01. 2000
Praha 5, Prosluněná 564
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Praha 5, Prosluněná 564, PSČ 15000
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994


Název/Jméno: VÁCLAVÍK IVAN

IČO: 61069621

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 01. 1997 do 06. 09. 1999

Adresa: Mělník, sídliště Střed 25
od 20. 01. 1997 do 06. 09. 1999


Název/Jméno: ZUMPFE JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 01. 1997 do 18. 12. 1997

Adresa: Třemošnice, Pod sadem 288, okres Chrudim
od 20. 01. 1997 do 18. 12. 1997


Název/Jméno: MOTLOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1997 do 03. 01. 2000

Adresa: Praha 8, Konšelská 995
od 20. 01. 1997 do 03. 01. 2000


Název/Jméno: KOLÁČKOVÁ BOŽENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 01. 1997 do 06. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997

Adresa: Třemošnice, Jabloňová 281, okres Chrudim
od 20. 01. 1997 do 06. 09. 1999
Třemošnice, Jabloňová 284
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997


Název/Jméno: KVASNIČKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 01. 1997 do 15. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997

Adresa: Heřmanův Městec, Sokolská 669, okres Chrudim
od 20. 01. 1997 do 15. 07. 1997
Heřmanův Městec, Sokolská 669
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997


Název/Jméno: SKLENÁŘOVÁ MAGDALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1997 do 06. 09. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1993 do 18. 02. 1994
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1992 do 08. 04. 1993

Adresa: Praha 8, Klapkova 18
od 20. 01. 1997 do 06. 09. 1999
Praha 8, Klapkova 18
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Praha 8, Klapkova 18, PSČ 18000
od 08. 04. 1993 do 18. 02. 1994
Praha 8, Rudé armády 612, PSČ 18000
od 06. 05. 1992 do 08. 04. 1993


Název/Jméno: MINX ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 do 18. 02. 1994

Adresa: Praha 10, Rezlerova 273
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997


Název/Jméno: PACOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997

Adresa: Praha 8, Šaldova 10
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997


Název/Jméno: ČERNÝ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997

Adresa: Třemošnice, Družstevní 411
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997


Název/Jméno: HERC SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Na Březince 21
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997


Název/Jméno: RŮŽIČKA PETR

IČO: 72377551

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997

Adresa: Praha 10, Pod průsekem 22
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997


Název/Jméno: OSTRIHOŇ JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994

Adresa: Praha 4, U družstva Práce 9/689
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Praha 4, U družstva Práce 9/689, PSČ 14000
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994


Název/Jméno: VÁCLAVÍK IVAN

IČO: 73546011

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997

Adresa: Mělník, sídliště Střed 2582
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997


Název/Jméno: ŠALDA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 1993 do 18. 02. 1994

Adresa: Ústí n/L.-Neštěmice, Peškova 511
od 18. 02. 1994 do 20. 01. 1997
Ústí nad Labem, Nestěmice, Peškova 511
od 08. 04. 1993 do 18. 02. 1994


Název/Jméno: SOUKENÍKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994

Adresa: Praha 9, Poděbradská 565
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994


Název/Jméno: ROB PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994

Adresa: Praha 5, Jinonická 5l
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994


Název/Jméno: KNAPOVÁ HELENA

IČO: 71310321

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994

Adresa: Praha 8, Pivovarnická 6, PSČ 18000
od 06. 05. 1992 do 18. 02. 1994


Název/Jméno: BERÁNKOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1992 do 08. 04. 1993

Adresa: Praha 8, Dohnalova 1085
od 06. 05. 1992 do 08. 04. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 1. 2014


Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 8. 2006

Zánik oprávnění:31. 12. 2008


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 8. 2006

Zánik oprávnění:9. 8. 2012


Služby soukromých detektivů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 8. 2006

Zánik oprávnění:9. 8. 2012


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 8. 2003

Odpovědní zástupci: Stanislav Řehoř

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 8. 2003

Obory činnosti: - údržba a čištění vodních cest
od 26. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Petra NOVOTNÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Mgr. Ladislav HANTÁK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 3. 1999

Odpovědní zástupci: Milena Reitermanová


činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a další zpracování stavebních hmot a stavebních materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 2. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Černý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 2. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Michael Trnka


Stavba člunů a lodí s vyjímkou nemotorových sportovních lodí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Václava HENDRICHOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Dalibor Černý


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 8. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Novotný


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 7. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Helena Knapová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 1. 1998

Přerušení: Aktivní od 09. 02. 2009 do 31. 12. 2029


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 11. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Kaisrlík


Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 10. 1995

Odpovědní zástupci: Tomáš GRAF

Zánik oprávnění:9. 6. 1997


vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Mgr. Jaroslav Soukup

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 7. 1995

Odpovědní zástupci: Miroslav Zoubek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování překladišť a souvisejících manipulačních a skladovacích prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 7. 1995

Odpovědní zástupci: Pavel Šteker

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 5. 1995

Odpovědní zástupci: Milena Reitermanová

Přerušení: Aktivní od 09. 02. 2009 do 31. 12. 2029
od 16. 08. 2004 do 16. 08. 2006


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Miroslav Zoubek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Josef KAISRLÍK

Přerušení: od 13. 01. 2006 do 01. 01. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání s odpady,které nejsou nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Kunc

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Václav Švec

Zánik oprávnění:31. 12. 1998


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 1. 1994

Zánik oprávnění:1. 12. 1995


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 5. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Žilka


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 5. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Michael Trnka


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 01. 07. 2012
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 04. 10. 2010
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 04. 10. 2010
Ubytovací služby
od 04. 10. 2010
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 04. 10. 2010
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 04. 10. 2010 do 31. 12. 2014
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 04. 10. 2010
Projektování pozemkových úprav
od 04. 10. 2010
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 04. 10. 2010
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 04. 10. 2010
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 04. 10. 2010
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 04. 10. 2010
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 04. 10. 2010
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 04. 10. 2010
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 04. 10. 2010
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 04. 10. 2010
Výroba zdravotnických prostředků
od 04. 10. 2010
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 04. 10. 2010
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 04. 10. 2010
Projektování elektrických zařízení
od 04. 10. 2010
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 04. 10. 2010
Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 04. 10. 2010 do 30. 04. 2013
Činnost odborného lesního hospodáře
od 04. 10. 2010 do 30. 06. 2012
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 04. 10. 2010 do 30. 06. 2012
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 04. 10. 2010
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 04. 10. 2010
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 04. 10. 2010
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 04. 10. 2010
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 04. 10. 2010
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 04. 10. 2010
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 04. 10. 2010
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 04. 10. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 04. 10. 2010
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 04. 10. 2010
Fotografické služby
od 04. 10. 2010
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 04. 10. 2010
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 04. 10. 2010
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 04. 10. 2010
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 04. 10. 2010
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 04. 10. 2010
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 04. 10. 2010
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 04. 10. 2010
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 04. 10. 2010
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 04. 10. 2010
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 04. 10. 2010
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 04. 10. 2010
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 04. 10. 2010
Pěstitelské pálení
od 04. 10. 2010
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 04. 10. 2010
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 04. 10. 2010
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 04. 10. 2010
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 04. 10. 2010
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 04. 10. 2010
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 04. 10. 2010
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 04. 10. 2010
Výroba hnojiv
od 04. 10. 2010
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 04. 10. 2010
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 04. 10. 2010
Výroba strojů a zařízení
od 04. 10. 2010
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 04. 10. 2010
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 04. 10. 2010
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 04. 10. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 04. 10. 2010
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 04. 10. 2010
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 04. 10. 2010
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 04. 10. 2010
Broušení technického a šperkového kamene
od 04. 10. 2010
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 04. 10. 2010
Výroba a zpracování skla
od 04. 10. 2010
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 04. 10. 2010
Poskytování technických služeb
od 11. 08. 2003
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 08. 2003
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 01. 02. 1999
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 02. 1999
Stavba a výroba plavidel
od 07. 09. 1998
Zprostředkování obchodu a služeb
od 08. 07. 1998
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 11. 09. 1995
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 19. 07. 1995
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 09. 02. 1994
Velkoobchod a maloobchod
od 06. 05. 1992
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 06. 05. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Kaisrlík


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 1992

Odpovědní zástupci: Vladimír Daniel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


provozování přístavů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 5. 1992

Odpovědní zástupci: Rudolf Bradáček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:6. 5. 1992

Odpovědní zástupci: Václav Švec

Zánik oprávnění:26. 5. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45274592

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
2713909" Písek - Beton", a.s.63217082Velký Osek, K pískovně 812, PSČ 28151
3078471"Společenství HEYROVSKÉHO čp. 1566, 1567 SOKOLOV"70977909Heyrovského 1566, 356 01 Sokolov
36276791. Jihočeská vodohospodářská spol. s r.o.49050907České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 37010
3545841A - SPED, s.r.o.26704617Kladno - Dubí, Dubská čp.915, PSČ 27203
974866AB Brokers, spol. s r.o.49242989Poděbrady, Senice 86, okres Nymburk, PSČ 29001

Související osoby

#NázevICOAdresa
31303"neuvedeno""neuvedeno"
1151241"Ochotnický spolek Včelinec Zhoř"22744070č.p. 41, 588 26 Zhoř
415373"PAMÁTKY - FORTEL společnost s ručením omezeným"Český Krumlov, Linecká 3
1062149Borovka LadislavNetolice, Na Vyšehradě 639
821678KALENA JANTrhové Sviny, Petříkov 91, okres České Budějovice, PSČ 37401